پايان نامه مباني واحکام فقهي اهانت به مقدسات اديان آسماني (زرتشت، يهوديت و مسيحيت) در فقه اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مباني واحکام فقهي اهانت به مقدسات اديان آسماني (زرتشت، يهوديت و مسيحيت) در فقه اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 179 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مباني واحکام فقهي اهانت به مقدسات اديان آسماني (زرتشت، يهوديت و مسيحيت) در فقه اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه ن
بخش اوّل: کلّیّات 1
فصل اوّل: موضوع‌شناسی 3
مبحث اول: مفاهیم 5
گفتار اول: اهانت و توهین 5
بند اول: معنای لغوی 5
بند دوم: معنای اصطلاحی 6
گفتار دوم: مقدسات 13
بند اول: معنای لغوی 13
بند دوم: معنای اصطلاحی 16
گفتار سوم: ادیان الهی 22
بند اول: معنای لغوی 22
بند دوم: معنای اصطلاحی 22
مبحث دوم: مصادیق نوین اهانت 24
گفتار اول: عرصه‌ی هنر 24
گفتار دوم: علم جدید 31
مبحث سوم: مصادیق مقدسات ادیان 34
گفتار اول: دین زرتشت 35
بند اول: خدا 35
بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 35
بند سوم: کتب 36
بند چهارم: معابد 36
بند پنجم: سایر معتقدات 37
گفتار دوم: دین یهود 37
بند اول: خدا 37
بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 37
بند سوم: کتب 38
بند چهارم: معابد 38
بند پنجم: سایر معتقدات 39
گفتار سوم: دین مسیحیت 40
بند اول: خدا 40
بند دوم: انبیا و سایر شخصیت‌ها 41
بند سوم: کتب 41
بند چهارم: معابد 43
بند پنجم: سایر معتقدات 43
فصل دوم: جرم‌انگاری اهانت به مقدسات مذهبی 44
مبحث اول:جرم انگاری در اديان 46
گفتار اول: آئین زرتشت 46
گفتار دوم: آئین یهود 46
گفتار سوم: آئین مسیحیت 48
گفتار چهارم: آئين اسلام 49
مبحث دوم: جرم انگاری در قوانين 51
مبحث سوم: اسناد حقوق بشر 55
فصل سوم: اهانت به مقدسات و ارتداد 57
مبحث اول: ارتداد 59
مبحث دوم: رابطه اهانت به مقدسات با ارتداد 62
بخش دوم: بررسی حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه اسلامی 65
فصل اول: حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه امامیه 67
مبحث اول: مقدسات مشترک در اسلام و ادیان دیگر 69
گفتار اول: انبیا 69
بند اول: مبانی قرآنی 70
بند دوم: مبانی روایی 73
گفتار دوم: کتب مقدس در ادیان 75
بند اول: مبانی قرآنی 80
بند دوم: مبانی روایی 82
مبحث دوم: مقدسات مختص ادیان دیگر 84
گفتار اول: شخصیت‌های مقدس ادیان 84
بند اول: مبانی قرآنی 86
بند دوم: مبانی روایی 90
گفتار دوم: معابد 95
بند اول: مبانی قرآنی 99
بند دوم: مبانی روایی 101
فصل دوم: حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه عامه 103
مبحث اول: مقدسات مشترک در اسلام و ادیان دیگر 105
گفتار اول: انبیا 105
بند اول: مبانی قرآنی 106
بند دوم: مبانی روایی 107
گفتار دوم: کتب مقدس در ادیان 108
بند اول: مبانی قرآنی 108
بند دوم: مبانی روایی 108
مبحث دوم: مقدسات مختص ادیان دیگر 109
گفتار اول: شخصیت‌های مقدس ادیان 109
بند اول: مبانی قرآنی 111
بند دوم: مبانی روایی 112
گفتار دوم: معابد 113
بند اول: مبانی قرآنی 115
بند دوم: مبانی روایی 116
فصل سوم: مبانی عقلی عدم اهانت به مقدسات ادیان در فقه اسلامی 118
مبحث اول: اهانت مانع گفتگوی مسالمت‌آمیز 120
مبحث دوم: اهانت مانع تساهل و بردباری مذهبی 121
مبحث سوم: اخلال در نظم، امنیّت و وحدت ملی122
فصل چهارم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادي بيان، آزادي عقيده و آزادي سياسي 125
مبحث اول: آزادی و اقسام آن 127
مبحث دوم: جلوه‌های آزادی در اسلام130
گفتار اول: آزادی بیان: 130
بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی بیان 132
بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی بیان 133
گفتار دوم: آزادی عقیده 135
بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی عقیده: 135
بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی عقیده: 137
گفتار سوم: آزادی سیاسی 140
بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی سیاسی 141
بند دوم: رابطه آزادی سیاسی با اهانت به مقدسات 142
نتیجه‌گیری 145
پیشنهادها: 148
فهرست منابع 149
چکیده انگلیسی165

فهرست منابع

قرآن کریم با ترجمه‌های: ناصر مکارم شیرازی و مهدی فولادوند.

نهج‌البلاغه با ترجمه مهدی شهیدی.

الف) منابع فارسی

آشوری، محمد، آیین یهود، (درس تاریخ تحولات حقوق کیفری) دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصیلی 74-75.

اسمیت، فلیپ جی، فلسفه آموزشی و پرورشی، ترجمه سعید بهشتی، تهران: شرکت به نشر،1373.

امام خمینی، روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام (مجموعه رهنمودهای امام خمینی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1378، ج 4 و 6.

………………………………………….، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر دوم (جنگ و جهاد).

…………………………………………..، تحرير الوسيله، قم: مؤسسه دار العلم‏، چاپ اول،‏ج 2.

امير، علي، روح الاسلام، بیروت: دار العلم، 1977.

انصاریان، حسین، فرهنگ مهرورزی از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت:قم: دارالعرفان، 1385.

انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن،تهران: مهارت، چاپ اول، 1381، ج 1.

ایزد پور، محمدرضا، مسئولیت انسان در اسلام،[بی‌جا]: نشر آموزش کشاورزی، 1386.

بلخاری، حسن، سرگذشت هنرمندان اسلامی، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ دوم،1388.

پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1352، ج 1.

پستمن، نيل، تكنو پولي، ترجمه صادق طباطبايي، تهران: اطلاعات، چاپ دوم،1376.

توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و مؤسسه فرهنگی طه و مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ هشتم،1385.

………………….، نگاهی به ادیان زنده جهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1377.

تهرانی، ابوالحسن، نشر طوبی یا دایره المعارف قرآن مجید، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1398، ج 1.

تیسن، هنری،الهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلیان، تهران: انتشارات حیات ابدی، [بی‌تا].

جرجانی، شريف، تعریفات (فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامي)، ترجمه حسن سيد عرب و سيما نوربخش، تهران: فرزان روز، چاپ اول،1377.

خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، قم: مؤسسه آموزشی امام خمینی; 1384.

داراب پور، مهراب، آیات تمدن،تهران: مؤسسه انتشاراتی فروغ دانش، مرکز نشر دانشگاه اسلامی کار، چاپ اول،1379.

دورانت، ویل، تاریخ تمدن جهان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چاپ پنجم، 1376، ج 7(آغاز عصر خود).

دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره (جدید)،1377، ج 3 و 5 و 8.

ربانی گلپایگانی، علی، معرفت دینی از منظر معرفت‌شناسی،[بی‌جا]، اندیشه معاصر،1378.

رستمیان،محمدعلی و موحدیان عطار، علی، درسنامه ادیان شرقی،[بی‌جا]، ناشر کتاب طه، انجمن علمی ادیان و مذاهب، چاپ اول، 1386.

رشیدالدین، محمد بن علی ابن شهرآشوب، مناقب آل ابیطالب، قم: علامه، [ بی‌تا]، ج 4.

زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تهران: نشر فیض، چاپ سوم،1379، ج 2.

سبحانی،عزت‌الله، حدود و موانع آزادی بیان،تهران: نشر آفرینه، 1378.

سبحاني، جعفر، فروغ ابديت، قم: دفتر تبليغات اسلامي، [بی‌تا]، ج 2.

سعادتی، علی‌اصغر، «سینما و دین در قلمرو تاریخ»، مجله حضور شماره 19 و شماره 20، بهار 1376.

سعیدی، محمدحسن ، «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی» فصل‌نامه حکومت اسلامی، حوزه علمیه قم، شماره 3، سال پنجم.

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،تهران: ویستار، چاپ سوم، 1376، ج 1.

شجاعي، محمد، اسماءالحسنی،تهران: سروش، 1382.

شريف كاشاني، حبیب‌الله، اسماء الله الحسني، ترجمه محمد رسول دريايي، تهران: انتشارات صائب،1384

شیخ‌الاسلامی،عباس، جرائم مطبوعاتی (بررسی تطبیقی سیاست جنایت جمهوری اسلامی ایران و انگلستان)،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1380.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر،[بی‌جا]: دانشگاه تهران، 1370.

طباطبایی، محمدحسین، قرآن در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1375.

…………………………..، المیزان فی تفسیر القرآن، قم‏: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، 1417، ج 2 و 5 و 7 و 13 و 14 و 16.

ظهیری، عباسی، حدود آزادی از نگاه فقه، عرفان و کلام فصل‌نامه حکومت اسلامی، حوزه علمیه قم، شماره 3، سال پنجم.

کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، نظریه عمومی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1379.

کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)، ترجمه انجمن کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران،، چاپ دوم،1978.

کهن، راب.اُ.، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی [بی‌جا]، [بینا]،1350.

گرنستون، مورس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال‌الدین اعلم، تهران:،سروش،1375.

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم،1386.

لگنهاوزن، محمد، اسلام و کثرت‌گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، تهران: طه، [بی‌تا].

لنگرودی، محمدجعفر جعفری، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1378.

محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم،1368.

محمودی، حسن، مسائل جدید، ورامین: انتشارات علمی فرهنگی صاحب‌الزمان (عج)، 1380، ج 2.

مرتضوی، محمد، نهضت کلامی در عصر امام رضا 7، مشهد: آستان قدس رضوی، 1375.

مرعشی نجفی، محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، 1376.

مشکور، محمدجواد، گفتاری درباره دینکرد، طهران: چاپخانه پاکت چی، چاپ اول،1325.

‌مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی امام خمینی، چاپ اول،1377.

مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی،تهران: صدرا، چاپ چهاردهم،1381.

………………….، خدمات متقابل اسلام و ایران،تهران: انتشارات صدرا، چاپ سی‌ام،1381.

…………………..، سیری در نهج‌البلاغه، تهران: صدرا، چاپ سی و هفتم،1386.

…………………..، وحي و نبوت، قم: صدرا، چاپ پانزدهم،1381.

معین، محمد، فرهنگ فارسی،تهران: انتشارات راه رشد، چاپ سوم،1385.

مکارم شیرازی، ناصر، نمونه،تهران: دارالکتب لاسلامیه،‌چاپ اول،‌، ج 1 و 11.

منجزی، علی‌اصغر، پژوهشی در کیش زرتشت، قم: انتشارات زمزم هدایت، چاپ اول،1384.

منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1391، تهران: نشر دیدار،1392.

موسوی زاده، محمد، نگرش اسلام به ادیان و سایر ملل، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1384.

موسویان،ابوالفضل، دین و آزادی، قم: صحیفه خرد،،چاپ اول،1389.

مهدی کریمی نیا، محمد، همزیستی مسالمت‌آمیز در اسلام و حقوق بین‌الملل، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1383 به نقل از عفیف عبدالفتاح طباره، روح الدین الاسلامی.

مهر پور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران،تهران: اطلاعات، 1374.

مهرین، مهرداد، دین بهی فلسفه دین زرتشت، تهران: مؤسسه انتشاراتی فرهنگی فروهر، چاپ دوم،1380.

میر داداشی، مهدی، حدود ارتباط با کافران، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما،1383.

میر محمدصادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران: میزان، چاپ اول، 1381.

میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، تهران: مرکز مطالعات تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ دوم 1381.

میل، جان استورت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی،تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1348.

نصر، حسین، جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی،تهران: طرح نو، چاپ اول، 1384.

نور بها،رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،تهران: انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول،1369.

ولائی،عیسی، ارتداد در اسلام،تهران: نشر نی، چاپ غزال،1380.

ب) منابع عربی

ابن اثیر جزری، عزالدین، الکامل فی التاریخ، لبنان: دارالکتب العلمیه- بیروت،چاپ پنجم،2010، ج 2.

ابن اثیر، عزّ الدین ابی الحسن شیبانی، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر،قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم،1364، ج 4.

ابن منظورالافریقی المصری، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب،بیروت – لبنان: دار صادر،چاپ سوم، 1414، ج 1 و 6 و 9 و 12 و 13 و 15.

ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم بن محمد الشهیر، البحر الرائق شرح کنز الدقائق،[بی‌جا]: دار الکتب الاسلامی، [بی‌تا]، ج 5.

………………………………………………………………………….، الاشباه و النظائر علي مذهب ابي حنيفه النعمان، بیروت- لبنان: دار الکتب العلمیه، چاپ اول،1400.

ابن همام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد، فتح القدیر شرح الهدایه، بیروت – لبنان: دار الفکر،چاپ دوم،[بی‌تا] ، ج 5 و 6.

ابو نعیم، احمد بن اصبهانی، حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء،بیروت: دار الکتاب العربی، 1394، ج 3.

ابو هلال،عسکری، الفروق اللغویه،القاهره: مکتبه القدسی، چاپ اول، 1353.

ابوالبقاء، صالح بن حسین جعفری، الرد علی النصاری، تحقیق محمد حسانین، قاهره: مکتبه وهبه، چاپ اول، 1988.

ابوالفداء،اسماعیل بن عمر ابن کثیر القرشی، البدایه و النهایه، قاهره: مطبعه السعاده، [بی‌تا]، ج 11.

ابی البرکات، احمد الدردیر، الشرح الکبیر، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، [بی‌تا]، ج 10.

ابی بکر،محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسی، شرح السیر الکبیر، [بی‌جا]، الشرکه الشرقیه للإعلانات،1971، ج 1.

ابی حیان، ابوبکر محمد بن خلف، اخبار القضاه،قاهره: المکتبه التجاریه، [بی‌تا]، ج 1.

احمدی،علی، مکاتیب الرسول،[بی‌جا]، نشر یس،چاپ سوم،1363.

امید کانی، القس جیمس انس، نظام التعلیم فی علم اللاهوت القویم، بیروت: مطبعه الامیدکانم، چاپ دوم،1890، ج 2.

انصاری یحیی زکریا بن محمد بن زکریا، اسنی المطالب [بی‌جا]: دار الکتب الاسلامی، [بی‌تا]، ج 4.

……………………………………………………، المطالب شرح روض الطالب [بی‌جا]: دارالکتب الاسلامی، [بی‌تا]، ج 4.

الانصاری، ابویوسف یعقوب بن ابراهیم بن سعد بن حبته، الخراج، قاهره: مکتبه الازهریه للتراث، چاپ جدیده، [بی‌تا]، ج 1.

آلوسي، محمود بن عبدالله، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1415، ج 7.

البخاری الجعفی، ابی‌عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم، التاریخ الکبیر، بیروت – لبنان: دار الفکر، [بی‌تا]، ج 5.

………………………………………………………………………..، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله 6 (صحیح بخاری)، [بی‌جا]، دار طوق النجات، چاپ اول، 1422، ج 2 و 3.

بروسوي، اسماعیل حقي، تفسير روح البيان،بیروت: دار الفکر، [بی‌تا]، ج 5.

البستانی، بطرس، محیط المحیط (قاموس مطول للغه العربیه)، [بی‌جا]، [بینا]، چاپ اول، [بی‌تا]،ج 1 و 2.

بغدادى علاء الدين على بن محمد، لباب التاويل فى معانى التنزيل، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 1415، ج 4.

بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان،قاهره: مکتبه النهضه المصریه، 1956.

بلاغی، محمدجواد ، الرحله المدرسیه، بیروت: دارالزهراء، چاپ دوم، 1414، ج1.

بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ‌قم: دفتر معظم له، چاپ: دوم،‌1426، ج 2، ج 5.

تألیف جماعتی از علما و فقها، الموسوعه الفقهیه، الکویت: وزارة الاوقاف و الشوون الاسلامیه، چاپ دوم،1412، ج 24.

تجليل تبريزى، ابو طالب، التعليقه الاستدلاليه على تحرير الوسيله،‌تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى; چاپ اول،‌1421.

تميمى مغربى، نعمان بن محمد بن منصور ‏، دعائم الاسلام، قم: مؤسسه آل البيت‏: چاپ دوم، 1385، ج 2.

تهانوی، محمد اعلي بن علي، كشاف اصطلاحات الفنون،طهران: مكتبه خيام و شركاه، 1967، ج 2.

جرداق، جرج، الامام علی صوت العداله الانسانیه، بیروت، داراالرواد،1985، ج 2.

جزیری، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت‏: بیروت- لبنان: دار الثقلین، چاپ اول، 1419، ج 4 و 5.

جوهری، عبدالحمید محی‌الدین و السبكي، محمد و عبد اللطيف، محمد، المختار من صحاح اللغه، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ اول،1363.

حائرى،على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل،قم: مؤسسه آل البيت:، چاپ اول،‌1418، ج 16.

خاوری،يعقوب، و دیگران، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي، چاپ اول،1384.

خلّاف،عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصه تاریخ التشریع الاسلامی،قاهره، چاپ سوم،1366.

خوری شرتونی اللبنانی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد،قم: منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، چاپ اول، 1403، ج 1 و 2.

خویی، ابوالقاسم موسوی، مبانی تکمله المنهاج، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، چاپ اول،1422، ج 41.

…………………………….، مصباح الفقاهه، [بی‌جا]، [بینا]، [بی‌تا]، ج 1.

دوانی، علی، نقد عمر،تهران: رهنمون، چاپ اول،1382.

راغب الاصفهانی، ابي قاسم الحسين بن محمد بن المفضل، المفردات فی غریب القرآن،بیروت – سوریه: دار العلم- دار الشامیه، چاپ اول، 1412، ج 1.

رشيدالدين ميبدى،احمد بن ابى سعد، كشف الأسرار و عده الأبرار،تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم،1371، ج 3 و 10.

ری شهری، محمد محمدی، میزان الحکمه،[بی‌جا]: مکتب الاعلام الاسلامی،،چاپ اول،1363.

زبیدی، محمد مرتضي، تاج العروس،بيروت: مكتبه الحياه، چاپ اول، [بي تا]، ج 2 و 4 و 6.

زحيلى، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج، بيروت – دمشق: دار الفكر المعاصر، چاپ دوم، 1418، ج 7.

……………………………..، الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق: دار الفکر، چاپ دوم،1409، ج 6.

زكي صفوت، احمد، جمهره خطب العرب في عصور العربيه الزاهره، بيروت- لبنان: مكتبه العلميه، [بی تا] ، ج 1.

زمخشری، جار الله ابو القاسم محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ سوم، 1407، ج 3.

…………………………………………………………، اساس البلاغه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، [بی‌تا].

شربینی، شمس الدین محمدبن احمد خطیب، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، [بی‌جا]، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 1415، ج 2 و 5 و 6.

شهيد اول، محمد بن مكى عاملى،‏الدروس الشرعيه في فقه الإماميه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم، چاپ دوم‏، 1417، ج 2.

شیخ انصاری، مرتضى بن محمدامین انصارى،‌ المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى،‌چاپ‌ اول،‌1415.

شیخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى‏، أمالي الصدوق‏، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم،1400.

…………………………………………………………………………، عيون أخبار الرضا 7، تهران: نشر جهان، چاپ اول، 1378، ج 1 و 2 و 4.

………………………………………………………………….‏، من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،1413، ج 2 و 4.

…………………………………………………………………..‏، اعتقادات الإماميه و تصحيح الاعتقاد، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ دوم،1414، ج 1.

شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، مقالات شیخ مفید بیروت: دار المفید، چاپ دوم،1414.

……………………………………………….، ‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 1413، ج 1.

شیرازی،محمدمهدی، فی ظل الاسلام (کربلا: مؤسسه الاعمی للمطبوعات، چاپ اول، [بی‌تا].

طائى، احمد بن عامر ‏، صحیفه الرضا7، مشهد: کنگره امام رضا 7، چاپ اول، 1406.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم،‌1372، ج 3.

 

عبد المتجلی، محمد رجا، الحریات و الحقوق فی الاسلام، مکه: چاپ رابطه العالم الاسلامی،1407.

عبدالله، محمد بن یوسف، التاج و الاکلیل لمختصر خلیل،بیروت – لبنان: دار الکتب العلمیه، [بی‌تا]، ج 4.

عجک، بسام داود، الحوار الاسلامی المسیحی،دمام: دار ابن الجوزی، چاپ اول،1418.

علامه حلی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی، تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت: چاپ اول،1414، ج 9.

علیش، ابی‌عبدالله محمد بن احمد بن محمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، بیروت – لبنان: دار الفکر، [بی‌تا]، ج 3.

عوده، عبدالقادر، ‌ التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت: دارالکاتب العربی، [بی‌تا]، ‌ج 1.

غزالی، ابی حامد محمد بن محمد، الوسیط، قاهره: دارالسلام، چاپ اول،1417، ج 7.

فخر المحققین، محمد بن حسن بن يوسف حلّى، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد،قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1387، ج 4.

فراهیدی، ابي عبدالرحمن الخليل بن احمد، العین، قم: داالهجره، چاپ دوم،1410، ج 4.

فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم: منشورات دار الرضي،[بی‌تا]، چاپ اول، ج 2.

قاضي عياض بن موسی الیحصبی السبتی، الشفا بتعريف حقوق المصطفي، بیروت – لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول،1424.

قرضاوی، یوسف، غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی (بیروت:) دارالبیروت، چاپ سوم،1405.

قرطبی، عبدالله البر بن عاصم نمری، الکافی فی الفقه اهل المدینه، بیروت: دار التراث، 2001، ج 3.

قرطبی،محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن،تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ اول، 1364، ج 7 و 8.

قلعه جی، محمد روّاس و قنیبی، حامد صادق، معجم الغه الفقهاء عربي- انكليزي، بيروت: دارالنفائس، چاپ دوم،1408.

کاسنی، علاء الدین ابوبکر بن مسعود بن احمد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت- لبنان: دار الکتب العلمیه، چاپ دوم،1406، ج 7.

کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407، ج 1 و 2 و 6 و 8.

لنکراني، محمد فاضل، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله- الحدود، قم: مرکز فقه ائمه اطهار: چاپ اول،1422.

متقي هندي، علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن و الاقوال، بیروت: مؤسسه الرساله، 1401.

مجلسی دوم، محمدباقر بن مولى محمدتقی‏ مجلسی، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار: لبنان-بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1403، ج 2 و 5 و 9 و 49 و 64 و 69 و 72 و 74 و 76.

…………………………………………………، حدود و قصاص و دیات، قم: مؤسسة نشر الآثار الإسلاميه، چاپ اول، [بی‌تا].

محدث نوری، حسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت – لبنان: مؤسسه آل البیت: چاپ دوم، 1408، ج 11 و 17.

محقق ثانی، على بن حسين بن كركى، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، 1414، ج 2 و 3.

محقق حلی، نجم الدين جعفر بن حسن‏ حلّى، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعيليان،‏چاپ دوم، 1408،‏ ج 1 و 4.

محمد زکی شمس، الموسوعه العربیه الاجتهادات القضائیه و الجزائیه (بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 1419) ج 5.

مراغى،عبد الفتاح بن على حسينى، العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1417، ج 1.

مرداوی، اسنی علاء الدین ابی الحسن بن سلیمان، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، بیروت – لبنان: دار الاحیاء التراث العربی، [بی‌تا]، ج 4.

مشکینی، علي، مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه، قم: الهادي، چاپ سوم،1381.

مصطفوی، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏،تهران: مركز الكتاب للترجمه و النشر،،چاپ اول، 1402،ج 3.

مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفرالصادق7، بیروت: دارالجواد، چاپ اول،1402، ج 5.

نجفى، شهاب الدين مرعشى، القصاص علي ضوء القرآن و السنه، ‌قم: انتشارات كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى،‌چاپ اول، 1415، ج 1.

نجفى،محمدحسن بن باقر (صاحب الجواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت- لبنان: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981، ج 3 و 6 و 14 و 21 و 39 و 41 و 42.

نراقی، ملا احمد، عوائد الایام فی البیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول،1417.

نسائي، احمد بن شعيب، سنن نسائي، بيروت: دارالاحياء التراث العربي، [بی‌تا]، ج 7.

نووی، ابو زکریا یحیی بن شرف، صحیح مسلم بشرح النووی،القاهره – مصر: دارالحدیث، چاپ اول،1415، ج 1.

…………………………………….، کتاب المجموع،جده المملکه العربیه السعودیه: مکتبه الارشاد، [بی‌تا]، ج 21.

…………………………………….، روضه الطالبین و عمده المفتین، بیروت – لبنان: مکتبه الاسلامی، چاپ دوم،1405، ج 10.

واحدى، على بن احمد، اسباب نزول القرآن (واحدى)، بيروت: دار الكتب العلميه، چاپ اول،1411.

هروی،قاسم ابن سلام، کتاب الاموال، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول،1406.

چکیده

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفتگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله‌های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آن‌ها و یکسو نمودن حرکت انسان‌ها به‌سوی سعادت است. از اصول گفتگوی ادیان، آگاهی پیروان هر دین از حکم اهانت به مقدسات ادیان دیگر است این آگاهی می‌تواند پیروان ادیان را از اهانت به مقدسات یکدیگر بازدارد و بستر را برای گفتگوی ادیان و تقریب پیروان ادیان و درنهایت آشکار کردن کمال اسلام فراهم نماید. اهانت به مقدسات هر یک از ادیان الهی، از جانب پیروان آن‌ها، گفت‌وگوی ادیان را به بن‌بست می‌کشاند؛ ولی احترام و تکریم آنان، زمینه را برای برقراری ارتباط، تقریب ادیان و تفاهم درراه شناخت حق فراهم می‌آورد و آثار سازنده­ای دارد.

در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه و عامه به دست می‌آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام، جایز نیست و باید مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی سیاسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز باشد.

واژگان کلیدی: اهانت، مقدسات، ادیان آسمانی، اسلام.

 مقدمه

1. طرح مسأله

نگاهی گذرا به فهرستی از نابهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی، معضلات اداری، سیاسی و اعتقادی (همانند ترویج باطل و مبارزه با باورهای دینی و مکتبی) و بالأخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی‌های رنج‌آور دیگر، نمایشی است از جدایی آدمیان از ارزش‌های دینی و حرکت به سمت‌وسوی مادی‌گری.

در هر جامعه‌ای اشخاص و نهادهایی وجود دارند که احترام به آن‌ها واجب است و اهانت به آن‌ها چالش‌های جدی ایجاد می‌کند چه‌بسا برخی از نزاع‌ها در سطح بین‌المللی ریشه در این موارد داشته باشد.

احترام به مقدسات هر دین یکی از اصول مسلم تربیت و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه‌ی ایجاد روحیه‌ای بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایه‌های صلح و دوستی است و عدم رعایت این صفت نیک، موجب اختلافات، کدورت‌ها، دشمنی‌ها و احیاناً جنگ‌های کوچک و بزرگ، قتل‌عام‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی گردیده و هزینه‌های سنگینی را بر فرد و جامعه تحمیل خواهد کرد. احترام به افراد بشر، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، اصلی است که همواره آموزه‌های دینی و آموزگاران بزرگ بشر و پیشوایان دین بر آن تأکید داشته‌اند و تکیه‌بر باورهای مشترک ادیان را طریق گردهمایی و همبستگی اجتماعات بشری قلمداد نموده‌اند. «بگو: اى اهل كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به‌جای خدا به خدايى نگيرد.» پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند، بگوييد: «شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما] ‏»[1]

منظور از احترام گذاردن، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند، آن امور ممکن است حیثیت و موقعیت اجتماعی، باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسان‌ها عزیزترین و پربهاترین چیز است؛ زیرا اعتقادات مذهبی باشخصیت افراد جامعه عجین است. هرگونه تعدی به اعتقادات و باورهای دینی موجب جریحه‌دار شدن افکار و احساس عمومی می‌گردد، به‌طوری‌که اغلب، برای حفاظت و مواظبت از این آرمان‌های مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی‌کنند. در مکتب اسلامی مسأله توهین به مقدسات و موضوعات پیرامون آن، مسأله‌ای نیست که مختص به مقدسات دین و مکتب خاص خود باشد بلکه توهین به مقدسات ادیان آسمانی دیگر را به دلیل داشتن مبنا ازلحاظ اخلاقی مذموم و ناپسند و ازلحاظ شرعی جایز نمی‌دانند.

در عصر کنونی که پیروان ادیان و فرق، در راستای اهداف خود دست به تبلیغ گسترده‌ای زده و با تمام امکانات دنبال اهداف باطل خود می‌باشند، بر پیروان راستین و حقیقی دین اسلام و مذهب حق جعفری است که در این شلوغ بازار جهانی، اسلام ناب محمدی6 را بر مردم جهان عرضه نمایند و این تکلیف شرعی مقابله با موج تبلیغاتی دشمنان اسلام که با تمام ابزارها و وسایل خویش به اهانت به مقدسات روی آورده‌اند هوشیاری در مقابل اهانت به مقدسات را آشکار می‌نماید.

یکی از اصول گفتگوی ادیان، آگاهی پیروان هر دین از حکم اهانت به مقدسات ادیان دیگر است این آگاهی می‌تواند پیروان ادیان را از اهانت به مقدسات یکدیگر بازدارد و بستر را برای گفتگوی ادیان و تقریب پیروان ادیان و درنهایت آشکار کردن کمال اسلام فراهم نماید؛ این پژوهش درصدد است نظریه دین اسلام را درباره توهین به مقدسات ادیان (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) بر اساس دلایل شناخته‌شده و معیارهای پذیرفته‌شدۀ‌ دینی (کلام الهی، سیره نبوی 6و روایات و منابع فقهی) استنباط کند که علاوه بر حلّ برخی مسائل نظری این حوزه، در عالم خارج به‌خصوص درصحنۀ سیاست خارجی، دارای کاربرد و تأثیر عملی خواهد بود و به پویایی و کارآمدی روابط ما در عرصۀ حقوق بین‌الملل و برقراری روابط و دیپلماسی موفق با دول و ملل غیرمسلمان کمک خواهد کرد.

با بررسی صورت گرفته خلاقیت و نگرش دادگرانه‌ی نهفته اسلام در آن‌ها به‌خوبی نمایان خواهد شد. باشد که مورد رضای حضرت حق قرار گیرد.

2. انگیزه انتخاب

در جهان معاصر، ضرورت‌های اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نيز گسترش رو به رشد روابط در عرصه‌های داخلي و خارجي، پيروان اديان الهي را بر آن داشته تا هرچه بيشتر در جهت توسعه روابط و بهبود آن بکوشند. آيين اسلام نيز با تشويق به ايجاد محيطي توأم با صلح و امنيت همراه با همزيستي مسالمت‌آمیز بين افراد جامعه – با آراء گوناگون- احکام و ضوابط خاصي را در قالب دستورات شرعي براي پيروان خود صادر نموده، همه مسلمانان را به حسن معاشرت و رفتار انسان دوستانه فراخوانده است. اسلام ضمن دعوت پيروان خود به حضور در عرصه‌های مختلف جهاني، راه‌کارها و اصولي را براي اين حضور پيشنهاد نموده و با تأييد کتاب‌های آسماني و پيامبران پيشين، همه اديان و پيروان آن‌ها را به تفاهم و تلاش براي نيل به وحدت فرامی‌خواند. از ديدگاه قرآن، ايجاد رابطه با اديان ديگر و پيروانشان و توفيق براي حصول به زندگي مسالمت‌آمیز و صلح و آرامش بر پايه آموزه‌های انسان‌ساز و معيارهاي عزت‌آفرین آن، به‌راحتی ممکن است. ازاین‌رو، براي تحقق چنين روابطي، در شرایطی که تحصیل‌کردگان و روشنفکران شرق و غرب نیازمند آگاهی از دلایل شگرف مندرج در این پژوهش هستند، آشنايي با معيارها و آگاهي از اصولي که اسلام براي پی‌ریزی روابط نيکو و حُسن هم‌جواری پيشنهاد کرده ضروري است.

دلایلی که در این پژوهش مطرح‌شده دال بر دادگری شریعت اسلام است و نشان می‌دهد که این شریعت، رحمتی است از جانب خداوند که پیامبرش محمد 6را با آن فرستاده است؛ زیرا فرموده است: «و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم‏»[2]

اکنون دیگران به خواندن و نشر این پژوهش فراخوانده می‌شوند تا مردم از روش دادگرانه‌ی اسلام در برخورد با غیرمسلمانان آگاه شوند؛ و الله ولی التوفیق.

3. ضرورت تحقیق

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفتگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله‌های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آن‌ها و یکسو نمودن حرکت انسان‌ها به‌سوی سعادت است. بر همین اساس قرآن کریم خطاب به پیامبر 6می‌فرماید: «و ما تو را جز [به سِمَتِ‏] بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم، نفرستاديم ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند»[3] چراکه یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شریعت مقدس اسلام، جهانی بودن و تعلّق آن به همه انسان‌ها از هر نژاد و مکان و آیینی است و اهانت به مقدسات هر یک از ادیان الهی، از جانب پیروان آن‌ها گفتگوی ادیان را به بن‌بست می‌کشاند، ولی احترام و تکریم آنان زمینه را برای برقراری ارتباط، تقریب ادیان و تفاهم درراه شناخت حق فراهم می‌آورد و آثار مثبت و سازنده‌ای دارد. آگاهی از احکام ادیان الهی در مسأله توهین به مقدسات، از رویارویی و تقابل پیروان ادیان می‌کاهد و آنان را از توهین به مقدسات یکدیگر بازمی‌دارد.

اسلام آیین رحمت برای همه مردم است خداوند می‌فرماید: «اين [كتاب‏] براى مردم، بینش بخش و براى قومى كه يقين دارند، رهنمود و رحمتى است.‏»[4] در این آیین برای تمام مردم جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، خیروبرکت نهفته است. هر کس که دارای چشمی بینا باشد، این مطلب را درک می‌کند و جز آن‌کس که از ماهیت آن ناآگاه باشد یا آنکه خود اهل غرور و تکبر باشد، کسی دیگر منکر جایگاه و ارزش آن نخواهد شد. خداوند می‌فرماید: «اين معبودهايى كه غير از خدا مى‏پرستيد، چيزى جز اسم‌هایی (بی مسمّا) كه شما و پدرانتان آن‌ها را خدا ناميده‏ايد، نيست خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرده حكم تنها از آن خداست فرمان داده كه غير از او را نپرستيد! اين است آيين پابرجا ولى بيشتر مردم نمى‏دانند!‏»[5]

احترامی که اسلام برای مقدسات ادیان دیگر دارد از حقوقی که اسلام برایشان محفوظ داشته و تسامح و گذشت باورناپذیر مسلمانان با آنان اثبات شدنی است، اما امروزه ما صداهایی را می‌شنویم که از هر سو بلند می‌شوند و اسلام و مسلمانان را متهم به زیر پا نهادن حقوق به‌ویژه حقوق غیرمسلمانان می‌کنند، بی‌آنکه در این زمینه دلیل و مدرکی ارائه کنند بدین سبب ضروری است که با تعمق بیشتری از اسلام سخن گفته شود.

چه نیکوست که ما امروزه در جست‌وجوی حق باشیم و در برابر خواسته‌ی آن تسلیم شویم و چه بایسته است که ما در روزگار دانش و خرد از هوی و هوس و تکبر به‌کلی دست بشوییم و باز چه نیازمندیم در این روزگار که همه ملت‌ها باهم نزدیک و متداخل شوند‌، هر یک حقوق و وظایف خود را بشناسند تا همان‌گونه که خداوند خودخواسته است، زمین آباد شود. از خداوند مسئلت دارم که این پژوهش را سودمند گرداند.

4. پیشینه‌ی تحقیق

مسأله حفظ حرمت مقدسات و عدم اهانت به آن‌ها از مسائل مهم و قابل‌توجه دین مبین اسلام بوده و ائمه اطهار:در کلمات خویش به آن توجه داشته‌اند به همین دلیل در جوامع حدیثی اسلام ابوابی مجزا مربوط به حفظ حرمت مؤمن و عدم اهانت به آن، یا حفظ حرمت قرآن وجود دارد.

نظر به اهمیت این موضوع فقهای بزرگ اسلامی نیز از همان ابتدا توجه خاصی به آن داشته‌اند که با رجوع به آثار فقهی آن‌ها می‌توان به این مهم دست‌یافت. می‌توان از همان قرون نخست شاهد توجه سید مرتضی در کتاب الانتصار به هتک شریعت بود. این روندِ توجه علما را در آثار فقهی آن‌ها شاهد هستیم. اولین کسی که با یک نگاه جدید به محترمات بحث را در کتاب خویش آورده جعفر نجفی در کتاب کاشف الغطاء است، وی محترمات را به سه دسته تقسیم کرده است. بعد از او می‌توان شاهد استفاده بیشتری از این قاعده در کتاب‌های فقهی بود. فقهای شیعه در آثار فقهی خویش فرع فقهی سبّ و شتم نبی را بررسی نموده‌اند. فقهای اهل سنت نیز در کتاب ارتداد اشاراتی به این موضوع کرده‌اند. در نزد اهل سنت ابن تیمیه کتاب «الصارم المسلول علی شاتم الرسول» را خاص کیفر اهانت به پیامبر اسلام 6نگاشت. قاضی عیاض نیز در «الشفاء بتعریف حقوق المصطفی» در مسأله ساب النبی به‌تفصیل سخن گفته است.

پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های کارشده در این زمینه عبارت‌اند از: بررسی فقهی حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام (موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی) با نگرشی به کتاب آیات شیطانی از مهدی غلامی، اهانت به مقدسات مذهبی در قانون مجازات اسلامی و بررسی ادله حکم آن در فقه امامیه از محمدصادق دبیری، بررسی فقهی و حقوقی تعظیم شعائر و اهانت به مقدسات از فاطمه موسوی خراسانی، بررسی تطبیقی حکم توهین به شخصیت‌های مقدس در ادیان الهی از محمدرضا جواهری، مقاله جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقی اسلام و کامن لا و آثار دیگری که درزمینه اهانت به مقدسات اسلام نگاشته شده است ولی هیچ‌یک از این آثار به بررسی اهانت به مقدسات ادیان (زرتشت، یهود و مسیحیت) در فقه اسلامی نپرداخته‌اند. این مسأله فقهی به‌صراحت و مستقیم در فقه مطرح و بررسی نگردیده است و هیچ متن استدلالی در این مورد تدوین نگردیده است.

صاحب این قلم امیدوار است بتواند مباحث اختصاصی این پژوهش پیرامون اهانت به مقدسات دین زرتشت، یهود و مسیحیت را پی‌گیری نموده و پس از بررسی در آینده چاپ نماید. شاید این قلم در این مسأله مهم بتواند این مباحث را تعقیب نموده و به حوزه نشر سپرده و پژوهشگران را یاری و درگیر این بحث نماید.

5. سؤالات تحقیق

محقق در این تحقیق در پی به دست آوردن پاسخ علمی و مستند به پرسش‌های ذیل است:

الف) سؤالات اصلی:

اهانت به مقدسات ادیان (زرتشت، یهود و مسیحیت) در فقه امامیه و عامه چه حکمی دارد؟

آیا دین اسلام قائل به مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز با طرفداران دیگر ادیان است؟

ب) سؤالات فرعی:

مصادیق اهانت به مقدسات به‌ویژه در عصر معاصر چیست؟

مصادیق مقدسات ادیان (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) چه چیزی است؟

6. فرضیه‌ها

اين پژوهش که در پي پاسخ به اين پرسش‌هاست، بيان می‌دارد که:

در این پژوهش با بررسی مبانی و ادله در فقه امامیه به دست می‌آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام نیز جایز نیست و در مواردی حرام و منجر به قتل می‌شود و باید مناسبات ما با غیرمسلمانان مبتنی بر اخلاق انسانی، احترام و مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی فکر و بیان، مخاطب شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان- و همزیستی مسالمت‌آمیز باشد.

نگرش قرآن در حوزه ارتباطي مسلمانان با ادیان (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) بر سه اصل «رعايت احترام»، «همزيستي مسالمت‌آمیز» و «رعايت اخلاق اجتماعي» استوار گرديده و بر اين اساس، قرآن منادي دعوت به همزيستي مسالمت‌آمیز در جامعه جهاني است.

در دنیای جدید علاوه بر شیوه­های سنّتی اهانت مقدسات (مثل تخریب قبور) روش­های جدیدی نیز بر این اهانت‌ها اضافه‌شده است، در عرصه هنر به سینما، کاریکاتور و در عرصه علم جدید به تشریح می‌توان اشاره کرد.

احصای كليه امور مقدس با توجه به اينكه تعريف جامع‌ومانعی از مقدسات در هیچ‌یک از كتب فقهي ارائه نشده است عملاً ممكن نیست، لكن با توجه به معيارهايي كه در هر دین وجود دارد می‌توان مقدسات ادیان را به خدا، انبیا، کتب و دیگر مقدسات خاص هر یک از ادیان تقسیم‌بندی نمود.

7. روش تحقیق

روش تحقیق در نگارش این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی (کتابخانه‌ای) است، با این توضیح که از طریق فیش‌برداری از منابع و کتاب‌های فقهی، دکترین حقوقی، مقالات حقوقی و … گردآوری‌شده است. همچنین از پایگاه‌های اینترنتی جهت دسترسی به مقالات مرتبط با موضوع نیز استفاده گردیده است.

8. نوع تحقیق

نوع تحقیق صورت گرفته پژوهشی بنیادی است.

9. محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق

تحقیق و پژوهش در این زمینه کاری دشوار است؛ زیرا از یک‌سو، فقها و اندیشمندان مسلمان ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را احساس نکرده و به‌صورت پراکنده و در ضمن ابواب مختلف کتاب‌های فقهی به آن اشاره‌کرده‌اند. از سوی دیگر، بسیاری از مستشرقان و متفکران غیردینی به علت بی‌اطلاعی از آموزه‌های اسلامی یا به سبب اغراض سیاسی و استعماری، اسلام را دین خشونت معرفی می‌کنند که از اداره جامعه عاجز است.

همچنین جهت شناسایی مصادیق مقدسات چندین بار به کلیسای مسیحیان مراجعه کرده، با برخی دانشمندان ادیان نیز مکاتبه نموده‌ام که هیچ پاسخی دریافت ننمودم، حتی مراکز اقلیت‌های دینی پرسش‌های تحقیقاتی اینجانب را بی‌پاسخ گذاشتند.

[1]. «قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلىَ‏ كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكمُ‏ْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشرِْكَ بِهِ شَيًْا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُون» آل عمران:64.

[2]. «وَ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين» الأنبیاء:107.

[3]. «وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَ لَكِنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون» سبأ: 28.

[4]. «هَاذَا بَصَائرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُون» الجاثیه: 20.

[5]. «ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَاكِنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون» یوسف: 40.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره)
 • پايان نامه اسلام در قلمرو جغتاييان
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122