پايان نامه محبت و شيوه هاي ابراز آن در خانواده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه محبت و شيوه هاي ابراز آن در خانواده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه محبت و شيوه هاي ابراز آن در خانواده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: ‌ح
بیان مسئله: ‌و
ضرورت و اهمیت تحقیق ‌ز
پیشینه تحقیق: ‌ح
اهداف تحقیق: ‌ي
پرسش های تحقیق: ‌ي
روش تحقیق: ‌ك
فصل اول کلیات 1
1. مقدمه 1 2
2.گفتار نخست: شناخت محبت 3
1-2. معنای لغوی محبت 3
2-2. واژگان مترادف محبت 4
3-2. معنای اصطلاحي محبت 6
3. گفتار دوم :شناخت خانواده: 10 10
1-3. خانواده در لغت: 11
2-3. معنای اصطلاحی خانواده .11
4. شیوه: 17 17
5. ابراز محبت: 18 18
فصل دوم مباني بینشی وگرایشی تحکیم و تقویت محبت در اسلام 21
مقدمه 22
1-2.مباني بینشی محبت 23
1-1-2.خداشناسی 24
2-1-2. باور به رسالت و امامت 28
3- 1-2.انسان شناسی 29
1-3-1-2.شناخت خود 29
2-3-1-2.شناخت دیگری 30
1-2-3-1-2.شناخت زن 33
2-2-3-1-2. زن در جوامع بدوي 34
3-2-3-1-2. زن در جوامع قبل از اسلام 34
4-2-3-1-2.زن در جوامع اسلامي 35
4-1-2. معادشناسي 40
5-1-2. دنيا شناسي 42
2-2. مبانی گرایشی 43
1-2-2. حسن ظن 44
2-2-2. خلق نيکو 45
3-2-2.تواضع 46
4-2-2. رفق و مدارا 47
فصل سوم محبت در خانواده 49
مقدمه 50
1-3. انواع محبت در خانواده 50
1-1-3 محبت به همسر 50
2-1-3.محبت والدین به فرزند 52
3-1-3. محبت فرزندان به والدين. 58
1-2-3. استمرار ارتباط در خانواده 62
2-2-3. مقبوليت افراد در خانواده 62
فصل چهارم ابراز محبت وشیوه های آن 66
مقدمه 67
1-4.شیوه های ابراز محبت به همسر 68
1-1-4.شیوه های رفتاری 69
1-1-1-4.استقبال و بدرقه 69
2-1-1-4.تغافل 70
3-1-1-4.گوش دادن 72
1-3-1-1-4. ضرورت گوش دادن 73
2-3-1-1-4.انواع گوش دادن 77
3-3-1-1-4.آداب گوش دادن 78
4-3-1-1-4. موانع گوش دادن 80
4-1-1-4. نظافت و زینت 82
1-4-1-1-4. نظافت و آراستگی دست 83
2-4-1-1-4.نظافت و آراستگی مو 83
3-4-1-1-4.استعمال بوی خوش 84
4-4-1-1-4.استفاده از زیورآلات 87
5-4-1-1-4.تمیزی لباس و بدن 87
6-4-1-1-4.خوشبویی دهان 90
2-1-4. هدیه دادن 91
1-2-1-4. مناسبت های هدیه 92
2-4. شیوه های گفتاری و نوشتاری 94
1-2-4 . تشکر و سپاسگزاری 95
1-1-2-4.انواع تشکر وسپاسگزاری 99
2-1-2-4.چگونگی مواجهه با ناسپاسی همسر 99
2-2-4. توجه گفتاری 101
1-2-2-4. سلام کردن 102
2-2-2-4.کیفیت صدا زدن 102
3-2-2-4.دعا کردن 103
4-2-2-4. نامه نگاری 104
3-4. شیوه های ابراز محبت به فرزند 105
1-3-4. قدردانی و تحسین 106
2-3-4. نوازش کردن و بوسیدن 108
3-3-4. همبازی شدن 110
4-4.آثار ابراز محبت در خانواده 111
1-4-4.استحکام خانواده 111
2-4-4. تسخیر دل 113
3-4-4.تقویت روحیه همسر 114
4-4-4.تقویت مودت 115
نتیجه گیری 117
فهرست کتب فارسی و عربی 122
نمایه ها 126

فهرست کتب فارسی و عربی

قرآن کریم

نهج البلاغه

ابوطالبی، مهدی. تربیت دینی از دیدگاه امام علی (ع). قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1386ش.

اسپاک بنیامین. تغذیه تربیت و نگهداری کودک. ترجمه احمد میر عابدینی. تهران: نشر چکامه، 1373ش.

اسوده، امیر رضا. پا به پای آفتاب. تهران: پنجره، 1375ش.

آلن پیز، باربارا. چرا مردان گوش نمی دهند و زنان نمی توانند نقشه بخوانند. ترجمه فاهید رشید و نسترن گلدار. تهران: پیکان، 1382ش.

امین اصفهانی، سیده نصرت. تفسیر مخزن الاعرفان. تهران: نهضت زنان مسلمان،1361ش.

بابا زاده، علی اکبر. مسائل ازدواج و حقوق خانواده. قم: بدر، 1370ش.

باقری، خسرو. نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1386ش.

به روایت جمعی از فضلا و یاران. سرگذشت های ویژه زندگی استاد شهید مطهری. [بی جا: بی نا، بی تا].

بهشتی، احمد. خانواده در قرآن. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377ش.

بولتون، رابرت. روان شناسی روابط انسانی. ترجمه حمید رضا سهرابی. تهران: رشد، 1381ش.

بی ریا، ناصر و همکاران. روانشناسی رشد با نگرش منابع اسلامی. تهران: سمت، 1375ش.

جان گری. مردان مریخی و زنان ونوسی. ترجمه مینا امیری. تهران: آرین،1386ش.

جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان. قم: اسراء، 1381ش.

جیمز ویلیام. دین و روان. ترجمه مهدی قائمی. [ بی جا]: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1343ش.

حسین زاده، علی. مهارت های سازگاری. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388ش.

حسین زاده، علی. همسران سازگار. قم: انتشارات موسسه امام خمینی(ره)، 1388ش.

داورپناه، ابوالفضل. انوار العرفان فی تفسیر قرآن کریم. [بی جا]: صدر، 1375ش.

دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران،1377ش.

دی آنجلس، باربارا. درباره زنان. ترجمه هادی ابراهیمی. تهران: نسل نو اندیش، 1383ش.

رجائی، غلام علی. برداشت هایی از سیره امام خمینی(ره). تهران: چاپ و نشر عروج، 1388ش.

ساروخانی، باقر. جامعه شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش، 1370ش.

سبحانی نیا، محمد رضا. سعید رضا علی عسگری. مهر و قهر. اصفهان: مرکز فرهنگی شهید مدرس، 1389ش.

سجادی، سید جعفر. فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: طهوری، 1378ش.

سیف، سوس. تئوری رشد خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء، 1367ش.

سیلگمن، مارتین. جامعه شناسی تاریخی خانواده. ترجمه حمید الیاسی. تهران: سعدی، 1375ش.

شرفی، محمد رضا. خانواده متعادل. تهران: انتشارات بهمن، 1381ش.

شعاری نژاد، علی اکبر. روانشناسی رشد. تهران: انتشارات کتابفروشی، 1344ش.

شهیر فرقانی و مهدی تلخابی فرهانی. آلبوم زندگی. قم: فاضل، 1383ش.

بهایی. مفتاح الفلاح. بیروت: دار الاضواء، 1405ه. ق.

صحیفه امام مجموعه آثار امام خمینی (ره). [بی جا]: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، 1379ش.

طباطبایی، سید محمد حسین. تفسیر المیزان. ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی. تهران: بنیاد علمی فرهنگی علامه طباطبایی، 1376ش.

طباطبایی، محمد حسین. شیعه در اسلام. قم: بوستان کتاب، 1387ش.

عمید ، حسن. فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر، 1382ش.

فایضی، علی و محسن آشتیانی. مبانی تربیت و اخلاق اسلامی. قم: انتشارات روحانی، 1375ش.

فیض، جواد. من و کودک من. تهران: امیر کبیر، 1364ش.

قائمی، علی. نظام خانواده در اسلام. تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1368ش.

قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1361.

کائت امانول. تعلیم و تربیت. ترجمه غلامحسین شکوهی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1363ش.

کارنگی، دوروتی و دیل کارنگی. آیین همسر داری. ترجمه مهستی شهلائی. تهران: نقش و نگار، 1376ش.

کوئن، بروس. مبانی جامعه شناسی. ترجمه غلام عباس توسلی و رضا فاضل. تهران: سمت، 1382ش.

کول، کریس. کلید طلایی ارتباطات. ترجمه محمد رضا آل یاسین. تهران: هامون، 1379ش.

کویلیام سوزان. در پناه یکدیگر. ترجمه فرشته صالحی. تهران: نسل نو اندیش، 1387ش.

محلوجی، محمد. نهاد خانواده در اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم، 1370ش.

مصباح یزدی، محمد تقی. اخلاق در قرآن. قم: انتشارات موسسه امام خمینی(ره)، 1378ش.

مصباح، علی و همکاران. روانشناسی رشد با نگرش به منابع انسانی. تهران: سمت، 1374ش.

مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش.

مطهری، مرتضی. جاذبه و دافعه علی (ع). تهران: صدرا، 1377ش.

مطهری، مرتضی. مجموعه آثار. تهران: صدرا، 1384ش.

مظلومی، رجبعلی. گامی در مسیر تربیت اسلامی. تهران: آفاق، 1386ش.

معاوت پژوهش موسسه امام خمینی(ره). تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن. قم: انتشارات موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی(ره).1386ش.

معین، محمد. فرهنگ فارسی معین. تهران: دبیر، 1382ش.

میرخانی، عزت السادات. رویکردی نوین در روابط خانواده. تهران: سفیر صبح، 1379ش.

نجفی یزدی، محمد. ازدواج روابط زن و مرد. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1383ش.

نفیسی، علی اکبر. فرهنگ فارسی. تهران: خیام، 1343ش.

نهج البلاغه. ترجمه دشتی.

هارجی، اون و دیگران. مهارت های ارتباطات میان فردی. ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت.

یعقوبی، احمد بن اسحاق. تاریخ یعقوبی. ترجمه محمد ابراهیم آیتی. [بی جا]: ناشر علمی و فرهنگی، 1388ش.

ابن ابی فراس، ورام. تنبه الخواطر نزوه الفواظ. قم: انتشارات مکتبه الفقیه، [بی تا].

ابن اثیر، مجد الدین بن محمد. النهایه فی غریت الحدیث و الاثر. [بی جا: بی نا، بی تا].

ابن بابویه القمی (صدوق)، ابو جعفر. عیون اخبار الرضا(ع). قم: منشورات جهان، 1378ش.

ابن بابویه، ابو جعفر محمد بن بابویه القمی. الامالی. قم: انتشارات کتابخانه اسلامیه، 1362ش.

ابن حمهودی الاحسائی. عوالی الثالی. قم: انتشارات سید الشهداء، 1405ش.

ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار الحیاء التراث العربی، 148 ه. ق.

التمیمی الامدی، عبد الواحد بن محمد. معجم الفاظ غرر الحکم و درر الکلم. تحقیق درایتی. قم: مرکز الدراسات الاسلامیه، 1413ه. ق.

الخوارزمی، المعرفق بن محمد الملکی. المناقب تحقیق مالک المحمودی. قم: موسسه النشر الاسلامی، 1425ه. ق.

الیشمی، علی بن ابی بکر. الزوائد و منبع الفوائد. بیروت: دار الکتاب، [ بی تا].

تمیمی الامدی، عبد الواحد محمد. غرر الحکم و درر الکلم. قم: دفتر تبلیغات، 1366ش.

دیلمی، حسن ابن ابی الحسن. اعلام الدین. قم: موسسه آل البیت، 1408ه.ق.

راغب اصفهانی. مفردات الفاظ قرآن کریم. قم: ذوی القربی، [ بی تا].

صدوق. الحضال. قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1403ه. ق.

صدوق، ابی جعفر محمد. من لا یحضر الفقیه. قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1403ه. ق.

طریحی، فخر الدین. مجمع البحرین. تهران: مرتضوی، 1375ش.

عسکری، ابی حلال. معجم الزوق اللغویه. قم: بصیرتی، 1410ه. ق.

، ابو حامد محمد. احیاء علوم الدین. بیروت: دار الفکر، 1414ه. ق.

فتال نیشابوری، محمد بن حسن. روضه الواعظین. قم: انتشارات شریف رضی،[ بی تا].

فصل الطبرسی، حسن بن فضل. مکارم اخلاق. قم: انتشارات شریف رضی،1412ه. ق.

فیض کاشانی، محمد بن الحسن. المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء. تصحیح علی اکبر غفاری. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، [ بی تا].

کاشانی، عزالدین محمود. مصباح الهدایه و مفتاح اللغایه. تصحیح جمال الدین همایی. قم: هما، 1367ش.

کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. تهران: اسلامیه، 1362ش.

مجلسی، محمد باقر. بحار الانوار. بیروت: موسسه الوفا، 1404ه. ق.

مجویری غزنوی، علی بن عثمان، کشف المحجوب. تهران: امیر کبیر، 1336ش.

محمدی ری شهری، محمد. میزان الحکمه. قم: دار الحدیث، 1388ش.

منسوب به امام صادق(ع). مصباح الشریعه. [بی جا]: موسسه الاعلمی للمطبوعات،1400ه. ق.

موسوی حسینی الزبیدی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار مکتبه الحیاه، 1306ه. ق.

نراقی، احمد. المحاسن. قم: دار الکتاب الاسلامیه، 1371ش.

نهج الفصاحه. محقق غلام حسین مجیدی.

نوری، میرزا حسین نوری. مستدرک الوسائل. قم: موسسه آل البیت، 1408ه.ق.

چکیده:

یکی از فضایل اخلاقی که سلامت جسمی، روحی وآرامش و امنیت خانواده را تضمین می کند و صعود به کمالات معنوی و قرب الی الله را میسور و زمینه های آلودگی روح وروان و سقوط خانواده را ازبین می برد، محبت است.

محبت ازکارکردهای شناخت است و تا انسان به چیزی شناخت پیدا نکند نسبت به او  حب و بغضی پیدانمی کند. امام صادق (ع)می فرمابد: «الحُبُّ فرعُ المعرفه» وشناخت حقیقی محقق نمی شود مگر اینکه انسان نسبت به مبانی، عوامل و موانع محبت نگرشی صحیح داشته باشد. و آن چنان در بعد شناختی قوی باشدکه توانایی تدریجی ورود به عرصه های   شیوه های ابراز آن به همسر و فرزندان ، را کسب کند و از آثار و برکات آن بهره مند گردد.

روش تحقیق ما توصیفی تحلیلی است که بر اساس مطالعه منابع دینی و بهره گیری از یافته های روانشناسی،جامعه شناسی و علوم تربیتی و در محیط کتاب خانه شکل گرفته است.

پژوهش حاضر درصدداست تابابررسی ساختارخانواده،مبانی،بسترهاوعوامل محبت درخانواده،شیوه های  محبت رادرابعادمختلف  مشخص نماید.

مهم ترین نتایج تحقیق،آن است که بررسی عوامل وموانع ایجادمحبت وکارکردهای آن مارابه دوشیوه رفتاری وگفتاری هدایت می کندکه هرکدام از آن هادارای مصادیقی است که رعایت عملی آن درزندگی می تواندخانواده هارابه سوی یک زندگی متعادل رهنمون گردد.که در بخش شیوه های رفتاری این نمونه ها می تواند در سازگاری خاواده تاثیر گذار باشد: استقبال و بدرقه، تغافل ، گوش دادن ، نظافت و زینت و هدیه دادن و همچنین در بخش شیوه های گفتاری و نوشتاری می توان از تأثیر تشکر و سپاس گذاری ،توجه گفتاری ، دعا کردن و نامه نگاری در سازه گذاری خانواده نام برد.

کلید واژه:محبت ، خانواده ، سازگاری ، موفقیت ، ابراز محبت

بیان مسئله:

انسان از جمله موجودات شگفت انگیز عالم هستی است که قابلیت ها و استعدادهایی در او به طور ویژه وجود دارد که باتوجه به این ویژگی ها موجود برتر عالم هستی است.ازجمله این ویژگی ها محبت و دوست داشتن است.  محبت و علاقه ای که از خود انسان شروع می شود و وارد عرصه خانواده می گردد تا انسان را نسبت به همسر و فرزندان علاقه مند گرداند علاقه ای که به دستور اسلام باید بروز داشته باشد تا باعث تعمیق روابط خانوادگی گردد.

از انجا که بر اساس مطالعه در منابع دینی عمده هدف ازدواج آرامش گری زن و شوهر نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است و این هدف جر با بررسی عوامل تأثیر گذار در محبت میان زن و شوهر و نحوه ابراز آن میسر نیست ، مسأله ای که دراین پژوهش مورد بحث قرار گرفته محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده است.محبت به عنوان عامل تأثیر گذار در آرامش گری و ابراز آن  به عنوان راهکار رسیدن به آرامش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

با توجه به مطالب بالا این پژوهش برآن است تا با رویکردی علمی مسأله محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده را بررسی نماید و مبانی و عوامل بوجود آورنده ی آن و موانع تحقق آن وهمچنین    شیوه های ابراز آن را در اختیار پژوهشگران و مراکز پژوهشی قرار دهد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از مسائل ضروری در نهاد خانواده برخورداری افراد خانواده از محبت دیگران و ابراز آن است که در هر لحظه از زندگی بدان نیازمندند :نیازی که برآورده شدن آن روابط اعضای خانواده بسیار مطلوب می سازد.غفلت از این امر مهم تأثیرات سوء و دردناکی در روابط آنها با یکدیگر می گذارد و زمینه مساعدی برای رشد رذایل اخلاقی فراهم می کند.تبیین صحیح روابط ، بیان عوامل ، موانع و آثار آن می تواند زمینه تحقق محبت افراد خانواده نسبت به یکدیگر را به وجود آورد.

بی شک کمتر کسی منکر جایگاه محبت و تأثیرات آن در عرصه خانواده شده و لی تبیین شیوه های مناسب برای ظهور و بروز این محبت در اولویت نیازمندی های اعضای خانواده است و از آنجا که به کار گیری شیوه ها هنر محسوب می شود و کسب این هنر به شناخت و آموزش نیاز دارد. باید با پژوهش در آیات الهی و روایات نورانی اهل بیت(علیهم السلام) راه روشن پیمودن این مسیر را پیدا کرد.

پیشینه تحقیق:

حکیمان و دانشوران در جهان اسلام و دیگر ادیان و نحله های بشری به موضوع محبت درخانواده  پرداخته اند و گوهرهای نابی را  فرا روی اندیشه انسان ها قرار داده اند؛ اما در میان این همه، پژوهشی که به صورت اختصاصی به موضوع محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده بپردازد یافت نشد، به خواست خداوند این پژوهش، آن را دنبال خواهد کرد.

اینک به نمونه ای ازپژوهش های انجام گرفته که باموضوع بحث مرتبط هستند،اشاره می کنیم:

محسن فیض کاشانی درکتاب المحجه البیضا،جلدهشتم ابتدا به معنای محبت و اسباب آن پرداخته است و سپس اسباب قوی شدن محبت به خدا را بیان می نماید. وی در ادامه، سبب تفاوت مردمان را دربعد محبت تبیین می کند و نشانه های محبت انسان به خدا را برمی شمارد.

محمدمهدی نراقی درکتاب جامع السعادات بحث را ابتدا ازمراتب شوق آغاز می نماید و سپس به تعریف محبت پرداخته و اقسام محبت را بیان می کند و معتقد است محبت در همه موجودات وجود دارد. و پس از ذکرنشانه های محبت و معنای آن، بحث را با موضوع اُنس با خدا به پایان می برد.

احمد نراقی درکتاب معراج السعاده محبت را در نه قسم بیان می کند و معتقد است هیچ دلی خالی از محبت نیست و این که جز ذات حق هیچ کس سزاوار محبت نیست ومحبت او اکمل لذت هاست. وی سپس طریق تحصیل محبت خدا و نشانه های آن را بیان می کند.

محمد محمدی ری شهری درکتاب المحبه فی الکتاب والسنه ، آیات و روایات درباره محبت را در سه بخش جمع آوری کرده است که عبارت اند از: محبت به مردم، محبت به خدا و محبت در راه خدا.

محمدتقی فلسفی دربخش دوم کتاب کودک ازنطروراثت وتربیت به ارزش محبت، فقدان محبت و آثارآن و افراط در محبت اشاره کرده است.

مصطفی دلشاد تهرانی درکتاب سیری درتربیت اسلامی محبت را به عنوان یکی از روش های تربیت معرفی می کند . مختصراً به بعضی از زوایای آن می پردازد.

محمدجواد طبسی در بخشی از کتاب حقوق فرزندان درمکتب اهل بیت به بحث محبت پرداخته  است. مباحث از اهمیت محبت شروع شده و به آثار منفی افراط در محبت اشاره گردیده است. پس از بررسی اظهار محبت در سیره معصومین(ع)، مطالب را با طرح شیوه های گوناگون مهرورزی به کودکان، مانند بازی با کودکان، وفای به عهد، رعایت عدالت و مساوات و احترام و تکریم پایان می برد.

محمدرضا کاشفی کتاب آیین مهرورزی را در یازده فصل، با عناوین ذیل تنظیم کرده که هر بحثی را نسبتاً به نحو اختصار بیان نموده است: تئوری محبت، محبت، کاوشی در ابعاد عشق، محبت به خداوند سبحان، محبت به رسول خدا(ص)و اهل بیت(ع)، محبت به دوست، محبت به همسر، محبت به فرزند، محبت به پدر و مادر، محبت استاد به شاگرد، دگردوستی.

9.محمد ایوب سمایری  پایان نامه کارشناسی ارشدخودراکه به نام نقش محبت درتربیت ازنظراسلام است که در آن به جایگاه محبت در اسلام و اقسام و مراتب محبت، نقش محبت در تربیت خانواده، عوامل مرثر در ایجاد محبت در سیره معصومین(ع). درضمن بحث های ناهماهنگی مانند اظهار محبت، افراط در محبت و راه های ابراز محبت نیز آورده است.

آنچه ذکر شد نمونه ای از پژوهش ها درباره موضوع محبت و شیوه های ابراز آن بود.

در تمام تألیفات وپژوهش هایی که مطرح شده، بحث هایی در موضوع محبت و    شیوه های ابراز ان مطرح گردیده است، ولی مجموعه ای که به طور خاص و مبسوط به موضوع محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده پرداخته باشد، یافت نشد .در پژوهش حاضر به لطف الهی این موضوع را پی می گیریم.

 اهداف تحقیق:

1-بررسی جایگاه،عوامل،موانع وآثارمحبت درخانواده.

2-بیان شیوه های گفتاری،رفتاری ونوشتاری ابرازمحبت درخانواده.

پرسش های تحقیق:

الف- سؤال های اصلی:

آثار محبت و ابراز آن در خانواده چیست؟

ابراز محبت در خانواده چگونه است؟

ب- سؤال های فرعی:

مهمترین مبانی ابرازمحبت در خانواده بر اساس متون اسلامی چیست؟

عامل های ایجاد زمینه ابراز محبت در خانواده کدام است؟

اظهار محبت در خانواده چه کارکردهایی دارد؟

چه شیوه هایی برای ابراز محبت به همسروچه شیوه هایی برای ابرازمحبت به فرزندان پیشنهاد می شود؟

روش تحقیق:

روش تحقیق پیش روتوصیفی،تحلیلی است که براساس مطالعه منابع دینی وبهره گیری ازیافته های روانشناسی،جامعه شناسی وعلوم تربیتی ودرمحیط کتابخانه شکل گرفته است. .

 فصل اول

کلیات

1.     مقدمه:

تأمین نیازهای روحی وروانی برای انسان ضروری است. برهمین مبنا نیازهای روانی از احتیاج های اساسی قلمداد می شود وازمهمترین نیازهای روانی برخورداری افراد از محبت است. باتوجه به اینکه محبت به عنوان یک نیاز روانی در رفتارانسان نقش اساسی ومؤثری ایفا می کند ونظر به این که محبت به عنوان یک هنربه دانش وکوشش نیاز دارد،ضرورت بحث دربارۀ آن به خوبی آشکار می شود.

ناگفته نماند «محبت» در زندگی انسان به قدری مهم است که تاریخ آن را بهترین راه برای پاسخگویی به خواسته های فطری انسان می دانید واین حقیقت را خاطرنشان می سازید که کسانی که ازپیمودن راه «محبت» محرومند، از اندیشه های خود آنچنان که باید،طرفی نمی بندند وحتی گاهی ممکن است از آنها هیچ سودی نبرند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مردم شناختي خانواده هاي چند همسري قوم بلوچ
 • پايان نامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده
 • پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان
 • پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122