پايان نامه مدل سازي غيرقطعي براي مکان يابي تک تسهيله روي شبکه مسيرهاي ارتباطي براي پاسخگويي به حوادث غيرمترقبه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدل سازي غيرقطعي براي مکان يابي تک تسهيله روي شبکه مسيرهاي ارتباطي براي پاسخگويي به حوادث غيرمترقبه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 79 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدل سازي غيرقطعي براي مکان يابي تک تسهيله روي شبکه مسيرهاي ارتباطي براي پاسخگويي به حوادث غيرمترقبه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست شکل¬ها ح
فهرست جدول¬ها ط
فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق 1
مقدمه 2
ساختار پایان¬نامه 4
فصل دوم: ادبیات و روش تحقیق 5
مقدمه 6
دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات 7
دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی سنتی 8
دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی نوین 10
مسایل مکان یابی- تخصیص 12
طبقه بندی مساله مکان یابی- تخصیص 12
انواع مدل های مکان یابی- تخصیص 14
ادبیات و پیشینه تحقیق 21
فصل سوم: مدل ریاضی 30
مقدمه 31
تعیین k اولویت کوتاهترین مسیر )سناریو اول( 31
تعریف و نمایش شبکه 31
عملیات اولیه ریاضی 35
الگوریتم کوتاه¬ترین مسیر 37
مدل تعیین سیاست بهینه در سناریو دوم 40
روش حل مدل 43
فصل چهارم: نتایج محاسبات 46
مقدمه 47
مثال توضیحی سناریوی اول 47
الگوریتم حداقل برش مجموعه¬ها 49
مثال نمونه سناریوی دوم 54
تحلیل حساسیت روش حل مدل سناریو دوم 61
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها 63
نتیجه¬گیری 64
پیشنهادها برای کارهای آتی 64
فهرست منابع 65
مراجع فارسی 66
مراجع لاتین 66
چکیده انگلیسی 71

مراجع فارسی

[1] بشیری، م.، حسینی جو، ع.، حسینی نژاد، ج، طراحی سیستم های صنعتی (مکان یابی و استقرار تسهیلات). انتشارات دانشگاه شاهد، 1388.

مراجع لاتین

[2] Amjed M. Al-Ghanim (1999). A heuristic technique for generating minimal path and cut sets of a general network; Computers & Industrial Engineering 36: 45-55.

[3] Farahani R.Z., Hekmatfar M., (2009). Facility Locations: Concepts, Models, Algorithms and Case Studies, Physica-Verlag.

[4] Cooper L., (1963). Location-allocation problems, Operational Research 11(3):331–343.

[5] Zhou J., Liu B., (2003). New stochastic models for capacitated location-allocation problem, Computers and Industrial Engineering 45:111–125.

[6] Weber, A. (1909). Uber den Standort der Industrien, Tübingen Theory of the Location of Industries University of Chicago Press.

[7] Hakimi S.L., (1964). Optimum locations of switching centers and the absolute centers and medians of a graph, Operational Research 12:450–459.

[8] Farahani R.Z., Hekmatfar M., (2009). Facility Locations: Concepts, Models, Algorithms and Case Studies, Physica-Verlag.

چکیده:

سوانح طبیعی یکی از بحرانهایی است که امکان پیش­بینی آن بسیار مشکل و یا غیرممکن است. معمولا پس از وقوع هر سانحه طبیعی، وضعیت تامین، نگهداری و توزیع موادغذایی و دارویی و خدماتی با هرج و مرج و بی­نظمی شدید همراه می­باشد و مشکلات بیشماری برای افراد آسیب­دیده و مسئولین ایجاد می­نماید. در نتیجه یکی از مهمترین وظایف افراد مسئول برنامه­ریزی و ایجاد مراکز خدماتی در منطقه­ای مناسب برای کمک­رسانی سریعتر به افراد آسیب­دیده می­باشد.

تحقیق حاضر از دو سناریو تشکیل شده است. در سناریو اول با  اجرای الگوریتم­هایی که در گذشته پیشنهاد شده  اولویت­ کوتاه­ترین مسیر را بدست می­آوریم و سپس در سناریو دوم با ارائه یک مدل دو هدفه سعی می­شود که در صورت تخریب مسیرهای ارتباطی تخصیص داده شده در کمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا استفاده از امکانات پیشرفته حمل و نقل یا جایگزینی مسیرهای ارتباطی آسیب دیده با اولویت بعدی، اتخاذ شود. سپس مدل دو هدفه ارائه شده در این تحقیق با روش برنامه­ریزی آرمانی فازی حل گردیده و با چند مسئله به اعتبارسنجی مدل پرداخته می­شود.

کلمات کلیدی:مکان­یابی چند تسهیلی ظرفیت­دهی شده، مدل­سازی غیر قطعی، شبکه مسیرهای ارتباطی.

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 مقدمه

بلایای طبیعی سالانه عامل کشته شدن میلیونها نفر و موجب ایجاد ناتوانی و خسارتهای مالی در سراسر جهان می­شود. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه یکی از مستعدترین مناطق جغرافیایی برای حوادث غیرمترقبه محسوب می­گردد و آن را یکی از ده کشور بلاخیز دنیا می­دانند که تقریبا 90 درصد از جمعیت آن در معرض بلایای طبیعی قرار دارند. با توجه به اینکه بلایای طبیعی بهداشت، سلامت و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهند، ارائه خدمات سلامتی مناسب عامل اصلی بقا و کاهش مرگ و میر و رفاه افراد در مراحل بعد از وقوع چنین حوادثی می­باشد. از طرفی سوانح و بحرانها اغلب ناگهانی می­باشند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت کافی نداده و ضایعات، خسارات و تخریب­های شدید محیطی را به دنبال می­آورند.

به طور طبيعي، اولين اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و كاهش اثرات واقعه كه با وجود زمان بسيار كم نياز به واكنش سريع دارد. واكنش سريع كه بخش بسيار مهم مديريت بحران را تشكيل می­دهد، شامل شناسائي، ارزشيابي، تصميم­گيري و اقدامات اضطراري موقت می­باشد كه تمام مراحل اين واكنش در زمان بسيار كوتاه حتي گاهي در چند ساعت صورت مي­گيرد، در نتیجه يكي از اقداماتي كه جهت مديريت بحران صورت مي­گيرد انديشيدن تدابيري جهت امداد رساني پس از وقوع آن است. زیرا سوانح طبیعی علاوه بر تلفات انسانی موجب تخریب مراکز تولید موادغذایی (کارخانجات صنایع غذایی، مرغداری­ها، کشتارگاه­ها)، مراکز ذخیره مواد غذایی (انبارها، سردخانه­ها، سیلوها) و مراکز توزیع مواد غذایی و داروئی و خدماتی (فروشگاهها، مراکز پخش و غیره) می­شود و در نتیجه در بین مردم اضطراب و نگرانی شدیدی ایجاد می­گردد.

در این پایان­نامه سعی بر آن است تا با ارائه مدلی ریاضی تحت دو سناریو مسیرهای بهینه برای کمک­رسانی به افراد خسارت دیده از تسهیلات کمک­رسانی را تعیین نموده و در آن شعاع­هایی با توجه به شدت و مرکز حادثه در نظر گرفته شود و با توجه به این که حادثه می­تواند مسیرهای ارتباطی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در سناریو اول  اولویت کوتاه­ترین مسیر را توسط الگوریتم پیشنهادی الغنیم [2] بدست آورده و مدل سناریو دوم مدل پیشنهادی این تحقیق بوده است.  فرضیات مساله پیشنهادی به قرار زیر در نظر گرفته   می­شوند:

شدت حادثه بر روی مسیرهای ارتباطی نیز اثر می­گذارد.

تقاضا غیرقطعی (احتمالی) است.

شدت حادثه بر روی تسهیل جدید تاثیری ندارد.

مدلی که در این پایان­نامه ارائه شده است در واقع برای برنامه­ریزی مدیریت بحران پس از وقوع یک سانحه طبیعی است. در دنیای واقعی یک از معضلاتی که مدیران و مسئولین با آن مواجهه هستند اتخاذ تصمیمات اشتباه است که سبب از دست رفتن زمان و به وجود آمدن هزینه اضافی در سیستم می­شود. مدلی که در این پایان­نامه ارائه شده است در واقع یک ابزاری برای کمک به مدیران و مسئولین به وجود می­آورد تا تصمیمات اتخاذ شده باعث کمینه کردن زمان و هزینه شوند. از آنجایی که این دو هدف در تضاد با هم قرار دارند شرایطی برای مدیران برآورده می­کند تا یک تصمیم اتخاذ شود که یک تعادلی را در دستیابی به هدف فوق به وجود آورد.

1-2- ساختار پایان­نامه

در ادامه در فصل 2، ادبیات موضوعی مسائل مسیریابی و مکان­یابی- تخصیص را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل 3، زمینه­های علمی تحقیق شامل دسته­بندی مسائل مکان­یابی، مقوله عدم قطعیت و احتمالی بودن تقاضای مشتریان و مساله مکان­یابی- تخصیص بطور مفصل تشریح خواهند شد. در فصل 4، در سناریو اول به تشریح مساله و الگوریتم پیشنهادی مقاله الغنیم ]2[ پرداخته و در سناریو دوم مدل پیشنهادی را ارائه نموده و برخی از ویژگی­های مدل را بررسی خواهیم نمود. با توجه به ویژگی­های مدل پیشنهادی سناریو دوم، روش حلی را برای مدل ارائه نمودیم و سپس با ارائه مسائلی تصادفی سعی شده به اعتبارسنجی مدل پرداخته شود. در نهایت، توسعه­های آتی به همراه نتیجه­گیری در فصل 5 ارائه شده­اند.

.فصل دوم

ادبیات و روش تحقیق

 2-1- مقدمه

­ مکان­یابی تسهیلات کمک­رسانی به افراد آسیب­دیده در زمان وقوع حوادث که از مباحث مهم در مهندسی صنایع است دو بخش عمده مکان­یابی (جانمایی) و طراحی[1] را شامل می­شود که مهم­ترین بخش طراحی، استقرار یا جانمایی[2] و بخش­های دیگر آن، حمل­ونقل[3] و طراحی ساختمان و تاسیسات[4] است. منظور از تسهیلات، هر مجموعه­ای است که کار کمک­رسانی به افراد را در زمان وقوع حوادث برعهده داد که شامل بیمارستان، مراکز هلال احمر و غیره است.

در مکان­یابی، ما به بررسی محل قرار گرفتن یک وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر می پردازیم که برای تعیین محل آن، معیارهای مهمی موثرند، از جمله نزدیکی به جاده­های اصلی، نقاط تقاضا، منابع تامین مواد اولیه، در دسترس بودن نیروی انسانی موردنظر، شرایط محیطی، مقررات و قوانین دولتی و غیره.       هم چنین، در طرح استقرار می­خواهیم چگونگی قرار گرفتن اجزای یک وسیله را برای رسیدن به بهترین پوشش تعیین کنیم. روش های زیادی تاکنون برای حل این گونه مسایل مطرح شده­اند که از آن جمله می توان به برنامه­ریزی، استفاده از تصمیم­گیری چندگانه و غیره اشاره کرد [1].

همان­طور که قبلا بدان اشاره کردیم، مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و بخش­های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و غیره با چنین مسایلی سر و کار دارند. در واقع، تصمیمات مربوط به مکان­یابی و استقرار، نه تنها در مسایل صنعتی، بلکه در مسایل گوناگونی در بخش های دولتی و خصوصی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی ظاهر  می­شوند. در بخش دولتی، تعیین مکان مراکز خدماتی نظیر ایستگاه های پلیس راه، اورژانس، بیمارستان­ها ایستگاه­های آتش­نشانی و غیره نیاز به اتخاذ چنین تصمیماتی دارد. لذا تصمیم­گیری در مورد مکان­یابی تسهیلات عمدتا از تصمیم گیری­های بلندمدت و استراتژیک شرکت­های بزرگ خصوصی و عمومی است و هزینه­های بالای مربوط به مکان­یابی و استقرار و راه­اندازی تسهیلات، پروژه­های مکان­یابی را به      سرمایه­گذاری­های بلندمدت تبدیل کرده است. بدین ترتیب، موفقیت یا شکست مراکز تسهیلاتی در هر یک از بخش­های دولتی و خصوصی، بستگی کامل به مکان­های انتخابی برای آنها دارد. از این رو، اهمیت مساله مکان­یابی و استقرار تسهیلات و ضرورت پرداختن بدان بر همگان روشن است [1].

2-2- دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات

مسایل برنامه­ریزی تسهیلات به چهار دسته عمده مکان­یابی، مسیریابی، تخصیص و طراحی تقسیم می­شوند. با ترکیب این مولفه­ها مسایل مکان­یابی- مسیریابی[5]و مکان­یابی- تخصیص[6] به دست می­آیند [1]. 

2-3- دسته­بندی مسایل مکان­یابی با نگرشی سنتی

دسته­بندی­های کلاسیک مسایل مکان­یابی عمدتا بر اساس موارد مختلف صورت می­گیرد که در زیر به آن­ها می­پردازیم:

 

براساس خصوصیات وسایل جدید

مکان­یابی تک­ وسیله­ای/ چند وسیله­ای

مکان­یابی با وسایل نقطه­ای/ ناحیه­ای

براساس خصوصیات وسایل موجود

مکان­یابی با وسایل ایستا/ پویا

مکان­یابی وسایل با مکان قطعی/ احتمالی

 براساس نوع ارتباط وسایل موجود و جدید

مکان­یابی با ارتباطات برون­زا/ درون­زا

مکان­یابی با ارتباطات ایستا/ پویا

مکان­یابی با ارتباطات قطعی/ احتمالی

 براساس فضای جواب

مکان­یابی روی خط/ صفحه

مکان­یابی گسسته/ روی شبکه

مکان­یابی با فضای مقید/ نامقید

 براساس نوع تابع فاصله

مکان­یابی با فواصل متعامد/ چپیشف

مکان­یابی با فواصل اقلیدسی/ مجذور اقلیدسی

مکان­یابی با سنجه­های خاص

بر اساس نوع و تعداد هدف و شاخص انتخاب

تک هدفی/ چندهدفی

تک شاخصه­ای/ چندشاخصه­ای

میانه (هدف: مینیمم مجموع هزینه­ها)/ مرکز(هدف: مینیمم حداکثر هزینه­ها)/

پوشش[7] (هدف: حداکثر پوشش تقاضا یا حداقل تعداد وسیله

براساس زمینه مساله

مکان­یابی انبار

مکان­یابی نقاط تبادل (هاب)[8]

مکان­یابی وسایل ناخوشایند

مکان­یابی وسایل گردشی (مسایل مکان­یابی- مسیریابی)

مکان­یابی وسایل سلسله مراتبی

2-5- مسایل مکان­یابی- تخصیص

مساله مکان­یابی- تخصیص به دنبال مکان­یابی مجموعه­ای از تسهیلات جدید است به طوری که هزینه­ی حمل و نقل از تسهیلات به مشتریان کم­ترین شود و تسهیلات در نقاط نامزد به منظور تامین تقاضای مشتریان احداث شوند.

این مساله در بسیاری از زمینه­های عملی که در آن­ها تسهیلات خدمات یکسانی را ارایه می­کنند، به کار گرفته می­شود، مانند مکان­یابی انبارها، مراکز توزیع، مراکز ارتباطات و تسهیلات تولید [3].

 2-5-1- طبقه­بندی مساله مکان­یابی- تخصیص

اجزای اصلی مسایل مکان­یابی- تخصیص شامل تسهیلات، مکان­ها و مشتریان است. مشخصات و   ویژگی­های این اجزای اصلی در این بخش به همراه انواع مدل­های مکان­یابی- تخصیص به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

2-5-1-1- طبقه­بندی تسهیلات

تسهیلات معمولا براساس تعداد، نوع و یا هزینه­هایشان متمایز می­شوند. خواص دیگر مرتبط با تسهیلات شامل سود، ظرفیت، دامنه جذب (ناحیه­ای که مشتریان به تسهیل تخصیص می­یابند) و نوع سرویس ارایه شده توسط هر یک از این تسهیلات است.

یکی از این خواص متمایزکننده، تعداد تسهیلات جدید است. ساده­ترین مورد، مساله مکان­یابی تک­وسیله­ای است، که در آن تنها مکان یک تسهیل جدید باید مشخص شود. مساله دیگر، مساله مکان­یابی چند وسیله­ای است که در این نوع مسایل، هدف تعیین همزمان مکان بیش از یک تسهیل جدید است.

نوع هر تسهیل، یکی دیگر از خواص متمایزکننده انواع مسایل است. در ساده­ترین حالت، همه تسهیلات برحسب اندازه و نوع سرویسی که ارایه می­کنند، یکسان درنظر گرفته می­شوند. دربعضی موارد، ما نیازمند به مکان­یابی تسهیلاتی هستیم که از لحاظ نوع ارایه سرویس با هم متفاوت هستند مانند بیمارستان­ها و واحدهای مراقبت­های بهداشتی کوچک­تر. مدل­های مکان­یابی- تخصیص برحسب این که تسهیلات بتوانند تنها یک نوع سرویس ارایه کنند یا بیشتر، به انواع تک سرویسی و یا چندسرویسی تقسیم می­شوند.

هم چنین، باید درنظر داشت که تسهیلات می­توانند تقاضاهایی نامحدود را تامین کنند یا این که ظرفیت تولید و تامین آنها محدود باشد. در این حالت، مسایل مکان­یابی- تخصیص به دو دسته­ی مسایل با ظرفیت نامحدود و مسایل با ظرفیت محدود تقسیم می­شوند [3].

2-5-1-2- طبقه­بندی فضای فیزیکی یا مکان­ها

مجموعه مکان­های مطلوب به سه صورت قابل نمایش هستند: فضاهای گسسته، پیوسته، شبکه­ای.

مدل­های فضای پیوسته اغلب به مدل­های مکان- ساخت[1] ارجاع داده می­شوند، زیرا که این مدل­ها در پی ایجاد مکان­های مناسب برای تسهیلات در فضای پیوسته هستند.

از آنجا­ که در مدل های فضای گسسته یک شناخت قبلی از مکان­های نامزد داریم، این گونه مسایل به مدل­های مکان-انتخاب[2] ارجاع داده می­شوند.

مدل شبکه­ای فضا، سومین نوع مسایل مکان­یابی است که برحسب مکان­ها قابل شناسایی است. مسایلی که بروی شبکه ها طراحی می­شوند، می توانند طبق ارتباط­های شبکه که به ­صورت یک مجموعه پیوسته از نقاط نامزد یا فقط گره­های مطلوب برای احداث تسهیلات جدید درنظر گرفته شده­اند، پیوسته یا گسسته باشند [3].

2-5-1-3- طبقه بندی تقاضا

تقاضاهای مشتریان قطعی یا احتمالی هستند که در ادامه بیشتر در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

[1] Site-Generation

[2] Site-Selection

[1] Facility Design

[2] Facility Layout

[3] Material Handling

[4] Structural Design

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدلسازي نوسانات بازار سهام ايران با استفاده از مدل گارچ چند متغيره
 • پايان نامه مدل زنجيره تأمين استوار چند هدفه براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وحل آن به وسيله الگوريتم فرا ابتکاري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122