پايان نامه مدل سازي هم زمان سيستم هاي توليد سلولي پويا و قيمت فروش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدل سازي هم  زمان سيستم  هاي توليد سلولي پويا و قيمت فروش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدل سازي هم  زمان سيستم  هاي توليد سلولي پويا و قيمت فروش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 8
1-1 : مقدمه 9
2-1 : ساختار پايان نامه 12
فصل دوم 13
ادبیات موضوع 13
1-2: مقدمه (مرور ادبيات): 14
2-2: مساله قیمت گذاری: 14
1-2-2: مرور ادبیات قیمت گذاری پویا: 15
2-2-2: طبقه بندی ادبیات قیمت گذاری پویا 22
1-2-2-2: امکان تدارک مجدد یا عدم امکان تدارک مجدد موجودی(R/NR) 23
2-2-2-2: تقاضای مستقل یا وابسته در طول زمان(D/I) 23
3-2-2-2: مشتریان نزدیک بین یا استراتژیک(M/S) 24
3-2- مرور ادبیات تولید سلولی 28
4-2: سيستم توليد سلولي پويا: 31
5-2: بررسی توابع هدف بکار گرفته شده در ادبیات موضوع CMS و DCMS 36
6-2: بررسی تقاضا بکار رفته در ادبیات موضوع CMS و DCMS: 38
فصل سوم 39
زمینه های علمی تحقیق 39
1-3 : مقدمه 40
1-1-3: مدیریت درآمد: 42
1-1-1-3: جایگاه مدیریت درآمد در مدیریت تولید: 43
2-1-1-3: قیمت گذاری پویا: 43
2-1-1-3:توابع تقاضاي به كار رفته در مدل: 44
2-1-3: تولید سلولی 46
1-2-3 : انواع رویکردهای تولیدی 49
1-1-2-3 : چیدمان عملکردی 49
2-1-2-3 : چیدمان خطی 50
3-1-2-3 : چیدمان سلولی 51
2-2-3 : انواع سلول ها و تعریف سلول های تولید انعطاف پذیر 52
1-2-2-3 : سلولهای سنتی 53
2-2-2-3 : سلول های تک ماشینه NC 53
3-2-2-3 : سلول های چند ماشینه یکپارچه 53
4-2-2-3 : سلول های تولید انعطافپذیر 54
3-3: مزایای مدل پیشنهادی 54
4-3:الگوریتم فراابتکاری ژنتیک: 55
5-3 : الگوريتم فراابتكاري شبيهسازي تبريد 68
6-3 : جمع بندي 74
فصل چهارم 75
ارائه مدل رياضي 75
1-4: مقدمه 76
2-4: ویژگی های کلی مدل ارائه شده: 76
2-3-4: فرضیات مدل: 78
3-4-4: اندیسها: 80
4-4-4: پارامترهای مدل: 81
5-4-4: متغیرهای تصمیم: 82
7-3-4: تابع هدف: 84
8-3-4: محدودیت ها: 85
9-3-4: مثال 1: 86
تحلیل حساسیت مدل ارائه شده: 92
7-4: پیچیدگی مدل ارائه شده 112
8-4 :دو روش حل براي مدل پيشنهادی 112
1-8-4 : روش حل فراابتكاري 112
2-8-4 : اجزاء و پارامترهاي الگوريتم شبيهسازي تبرید 113
1-2-8-4: نمايش ساختار جواب 113
2-2-8-4: انتخاب جواب اوليه 115
3-2-8-4: انتخاب دماي اوليه 115
4-2-8-4: مكانيزم ايجاد جواب همسايه 116
5-2-8-4: مكانيزم كاهش دما 118
6-2-8-4: مكانيزم پذيرش جواب هاي نامزد شده 118
7-2-8-4: معيارهاي توقف الگوريتم شبيهسازي تبريد 119
3-8-4 : اجزاء و پارامترهاي الگوريتم ژنتیک 119
1-3-8-4: تعريف كروموزم 119
2-3-8-4:ايجاد جمعيت اوليه 121
3-3-8-4: مکانيزم نمونه گيري 122
4-3-8-4: عمگرهای زنتیک 122
1-4-3-8-4:عملگرهاي تقاطعي 122
2-4-3-8-4: عملگرهاي جهشي 123
5-3-8-4: نخبه گرایی 124
6-3-8-4:استراتژي برخورد با محدوديت ها 124
7-3-8-4:معیار توقف الگوریتم 125
فصل پنجم 128
1-5 : نتايج تحقيق 129
2-5 : ارائه پيشنهاد براي تحقيقات آتي 130
منابع و مراجع 131

منابع و مراجع

[1] Ahi, A., Mir.B. Aryanezhad, Behzad Ashtiani, Ahmad Makui. 2009. A novel approach to determine cell formation, intracellular machine layout and cell layout in the CMS problem based on TOPSIS method. Computers & Operations Research 36, 1478 – 1496.

[2] Ahkioon, S., Bulgak, A-A., Bektas, T., 2007. Cellular manufacturing systems design with routing flexibility, machine procurement, production planning and dynamic system reconfiguration. International Journal of Production Research, 1 – 28.

[3] Ahkioon, S., Bulgak, A-A., Bektas, T., 2009. Integrated cellular manufacturing systems design with production planning and dynamic system reconfiguration. European Journal of Operational Research 192, 414–428.

[4] Akturk, M.S., Turkcan, A., 2000. Cellular manufacturing system design using a holonistic approach. International Journal of Production Research, 38, 2327-2347.

[5] Al-Mubarak, F., Cem Canel, Basheer M. Khumawala. 2003. A simulation study of focused cellular manufacturing as an alternative batch-processing layout. Int. J. Production Economics 83, 123–138.

چکیده

توليد سلولي يکي از مهمترين کاربردهاي تکنولوژي گروهي در محيط توليدي امروزي است. در يک سلول توليدي، قطعات (کارها) با زمان هاي راه اندازي وشرايط ابزار مشابه به عنوان خانواده قطعات در نظر گرفته مي شوند. در يک محيط سلولي، نوعي از ماشين­ها ويا قطعات با يکديگر درون خانواده قطعات گروه بندي مي­شوند. مسائل چيدمان سلولی عمدتاً به چينش ماشين ها و ترتيب دهي خانواده قطعات مربوط مي شوند به طوري که هر سلول توليدي به توليد تعداد معيني از خانواده قطعات مي پردازد. هنگامي که هر قطعه بر روي هر ماشين به همان ترتيب تخصصي يک سلول توليدي پردازش شود، آنگاه اين سلول، سلول توليدي خط جريان ناميده مي شود. اين پايان نامه به بررسي مسئله قیمت گذاری قطعات، تعیین میزان تولید از هر قطعه، تعیین ماشين ها ی موجود در هر سلول در هر دوره و همچنین چگونگی تخصیص قطعات درون سلول ها بر اساس خانواده قطعات در جهت حداکثر کردن سود می پردازد تا کنون در هيچ کدام از مدل های موجود تاثیر تعیین قیمت قطعات بر روی شکل دهی سلول ها بررسی نشده است. از آنجایی که بدست آوردن حداکثر سود مهمترین هدف در تولید می باشد لذا تعیین مناسب ترین قیمت و بهترین حجم تولید جهت حداکثر کردن سود با اهمیت به نظر می رسد. تعیین قیمت مناسب با توجه به هزینه های مختلف تولید، حجم تولید مناسب را تعیین می کند و این تغییر در میزان تولید در هر دوره باعث تغییر در شکل سلول ها می گردد. در اين پايان نامه يک مدل رياضی برای اين مسئله در حالت پويا، ارائه شده است که در آن هدف بیشینه کردن سود و مدیریت درآمدها بوسیله تعیین قیمت و حجم تولید با در نظر گرفتن هزينه های حاصل از جابجايي مواد، جابجایی و نگهداری ماشين ها و هزينه توليد وابسته به ماشين می باشد.

فصل اول

 کلیات تحقیق و ساختار پايان­نامه

1-1 : مقدمه

پس از انقلاب صنعتی و افزایش رقابت بین توليد­کنندگان و بالا رفتن انتظارات مشتریان نیاز به تحول عظیم در سیستم­های تولیدی احساس شد. در کنار این مساله بوجود آمدن مسائلی چون کاهش زمان راه­اندازی، افزایش حجم تولید، افزایش تنوع قطعات، کاهش هزینه سرمایه­گذاری در ابزار و تجهیزات، کاهش فضای مورد نیاز، کنترل سراسری بهتر و موارد بسیار دیگر، ابعاد جدیدی را در بازار رقابت توليد­کنندگان بوجود آورد که استراتژی تکنولوژی گروهی[1]يكي از راهبردهای طراحی شده برای پاسخ­گویی به این نیازها می­باشد. تکنولوژی گروهی يك تکنیک تولیدی است که طی آن قطعات با خصوصیت­های يكسان در يك گروه قرار می­گیرند و مجموعه­ای از ماشین­آلات نیز که برای تولید آنها به کار برده می­شوند به طور مناسبی طبقه­بندی شده و در يك واحد استقرار می­یابند. تولید سلولی[2] يكي از کاربردهای اولیه قواعد تکنولوژی گروهی برای ساخت و تولید می­­باشد که بر مبنای آن هر سلول متشكل از تعدادی ماشین­آلات و تجهیزات تولیدی، قادر به پردازش گروهی از قطعات تحت عنوان خانواده قطعات[3] که دارای فرآيندهاي تولیدی مشابه هستند، می­باشد. با ظهور اتوماسیون[4] و سيستم­های يكپارچه کامپیوتری[5]، سیستم­های تولیدی به تدریج مسیر خود را در جهت افزایش انعطاف­پذیری تغییر دادند که سیستم­­های تولید سلولی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. سیستم­های تولید انعطاف­پذیر[6] به علت داشتن قابلیت­های بالا در زمینه­های مختلف، به سرعت توانستند جایگزین سیستم­های تولید قبلی شوند. معایبی از قبیل خاص منظوره بودن سلول­ها و نیز تنوع تولید پایین در آنها صاحبان صنایع را بر آن داشت تا با ایجاد اتوماسیون در سلول­ها و افزایش انعطاف­پذیری آن­ها، به قابلیت­های توامان سیستم­های تولید سلولی و سیستم­های تولید انعطاف­پذیر دست یابند. این نوع سیستم­های تولیدی که تحت عنوان سلول­های تولیدی انعطاف­پذیر[7] از آن نامبرده می­شود تا حدودی از اصول اولیه تکنولوژی گروهی (که طراحی سلول­ها براساس آن است) فاصله می­گیرند زیرا اصل متمایز بودن گروه­ها (سلول­ها) در این نوع سیستم­ها کم­رنگ می باشد. بدین معنی که به علت اتوماسیون، سلول­ها قادر به تولید انواع مختلفی از قطعات (خانواده قطعات) می­باشند.

شرکت­ها و موسساتی که به فروش کالاها یا خدمات اشتغال دارند، اغلب با مسئله­ی فروش ظرفیت محدودی از یک کالای خاص در یک افق زمانی محدود روبرو هستند. چنانچه در بازار مشتریان متنوعی وجود داشته باشند که حاضر به پرداخت قیمت­های مختلف در قبال محصول دریافتی باشند، اغلب این امکان وجود دارد که با تنوع بخشیدن به محصول ، اقسام گوناگونی از مشتریان را هدف فروش قرار دهد. بدین ترتیب محصول را با قیمت­های متفاوتی به فروش رساند و به ازای یک محصول در یک زمان خاص یا ارائه­ی خدمات با کیفیتی بالاتر ، وجه بیشتری را از مشتری دریافت کرد. بدین منظور باید نخست درباره­ی نحوه­ی قیمت­گذاری و نیز تعداد محصولات تخصیص یافته به هریک از انواع مشتریان تصمیم گیری کرد. چگونگی انجام این تصمیم گیری­ها، موضوع بحث “مدیریت درآمد” است.

مدیریت درآمد را می­توان بدین صورت تعریف کرد: هنر بیشینه سازی سود حاصله از ظرفیت محدودی از محصولات، در یک افق زمانی محدود، از طریق فروش هر محصول به مشتری مناسب در زمان مناسب و به قیمت مناسب. این مقوله، فعالیت­های نظیر متمایزسازی قیمت ورد کردن برخی از مشتریان در انتظار مراجعه­ی مشتریان سودده تر را شامل می گردد.

در طول دهه گذشته در بسیاری از صنایع، مدیریت درآمد تبدیل به ابزاری حیاتی در بهبود و افزایش سطح سوددهی شرکت­ها شده است. یک شرکت ممکن است سود بسیاری را از دست بدهد فقط به این دلیل که قیمت­های تعیین شده از سوی او برای محصولاتش هم­راستا و هماهنگ با تقاضا نباشد. حجم بسیار زیادی از تحقیقات انجام شده بر یافتن استراتژی بهینه در قیمت­گذاری پویا و تخصیص موجودی با هدف حداکثر کردن سود، تمرکز داشته است. شرکت­های هواپیمایی جزء اولین شرکت­هایی بودند که این گونه استراتژی­های پویا را در عمل پیاده کردند.در این پژوهش یک مسئله توام تولید سلولی – قیمت گذاری توسعه داده شده است. که با تعیین قیمت برای هر کالا در هر رده به منظور حداکثر کردن درآمد با تعیین میزان تولید هر کالا در هر دوره تاثیر آن را بر شکل سلول و نحوه تخصیص قطعات به سلول­ها بررسی می­شود.

2-1 : ساختار پايان­نامه

ساختار این پایان­نامه به شرح زیر می­باشد:

در فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تولید سلولی پویا و مسائل قیمت گذاری صورت گرفته و مسائلی كه توسط محققین مختلف در این زمینه مطرح گردیده است مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در فصل سوم سیستم­های تولید سلولی پویا و مسئله قیمت­گذاری تعریف و به طور مفصل تشريح خواهند شد. در ادامۀ این فصل به معرفی الگوریتم­های فرا ابتکاری ژنتیک و  شبیه­سازی تبرید[8] که روش­های فرا ابتکاری[9] برای حل مسائل NP-Completeمورد استفاده قرار خواهند گرفت، پرداخته خواهد شد. در قسمت اول فصل چهارم، مساله در غالب یک مدل ریاضی مدل­سازی شده و سپس ضمن ارائه مثال و حل آن به بررسی صحت مدل­ ارائه شده پرداخته­ایم. در قسمت دوم، یک تحلیل حساسیت جامع از پارامترهای مختلف مدل ارائه و تشریح گردیده است. در قسمت سوم الگوریتمی بر مبنای روش های ژنتیک و شبیه سازی تبرید جهت حل مساله ارائه می­شود. برای مقایسه نتایج بدست آمده با حل بهینه، ابتدا برخی مسائل با ابعاد پایین توسط نرم­افزارLingo9 حل و سپس جواب­هاي بدست آمده و زمان پردازش لازم برای آنها با نتایج حاصل از روش های ژنتیک و شبیه­سازی تبرید مقایسه می­شوند و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی مبادرت ورزیده می­شود.

 فصل دوم

ادبیات موضوع

 1-2: مقدمه (مرور ادبيات):

در اين بخش يك مرور كامل ادبيات از کارهایی که در مسائل قیمت گذاری و طراحي سیستم­های تولید سلولی[10](CMS)  درحالت پويا را در دو زير بخش به طريق زير، ارائه مي­كنيم. به علت تعداد زياد كارهاي مربوط كه در عناوين گفته شده پياده­سازي شده است، ما فقط بر روي مطالعات انجام شده­ي اخير تمركز كرده­ايم.

2-2: مساله قیمت گذاری:

از زمانی که لتل­وود برای نخستین بار در سال 1972 راه حلی را برای مسئله  مدیریت درآمد صنایع هواپیمایی ارائه نمود تاکنون مدل­ها وروش های حل گوناگونی که از تکنیک های گوناگون محاسباتی و ریاضیاتی بهره می­جستنددر خطوط هواپیمایی و همچنین  سایر صنایع نظیر هتل­داری، اتومبیل­های کرایه­ای، حمل و نقل ریلی و­.­ .­. معرفی شده اند.

1-2-2: مرور ادبیات قیمت گذاری پویا:

در این فصل، ادبیات ارائه شده در زمینه قیمت­گذاری پویا در مبحث مدیریت درآمد بررسی می شود. همانگونه که اشاره خواهد شد، مبحث قیمت­گذاری پویا تنها یکی از مقوله­های مورد بررسی در مدیریت درآمد است و در مورد ادبیات صورت گرفته بیشتر به این وجه از مفهوم مدیریت درآمد پرداخته شده است.

مبحث مدیریت­درآمد[11]، نخستین بار در چهار دهه پیش و در زمان رخداد بی­نظمی­های وسیع در وضعیت شرکت­های هوایی مطرح شد. می­توان مدیریت­درآمدرا بصورت “هنر فروش ظرفیتی  محدود از کالا در زمان مناسب با قیمت مناسب”تعریف نمود.

ابتدا تاریخچه مختصری از نحوه پیدایش و تکامل مدیریت درآمد ارائه می­گردد و در ادامه، قیمت گذاری پویا در مدیریت درآمد بررسی می­شود . توضیحات بیشتر در مورد منشا مدیریت درآمد و تاریخچه آن را می­توان در بلوبابا [12]]59[، اسمیت[13]، لایم­کولر[14] و درو[15] ]7[، کراس [16] ]61[، دانلیوی[17] ]40[، و وینود [18]]8[ یافت.

پیش از 1972، تقریبا تمامی تحقیقات مربوط به روش­های کمی و عددی ، در زمینه کنترل رزرواسیون بلیت، به موضوع رزرو مضاعف کنترل­شدهمنحصر شده بود. محاسباتی که برای رزرو مضاعف انجام می­­گرفت، عمدتا به پیش­بینی توزیع احتمال تعداد مسافرانی که در لحظه پرواز، برای سوار شدن به هواپیما حاضر بودند، وابسته بود. از اینرو، تحقیقات مفیدی در زمینه­های پیش­`بینی غیر تجمیعی، لغو رزرو توسط مسافران، مسافران غائب، و مسافران بدون جا انجام گرفت. موفقیت نسبی در پیاده­سازی نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه­های پیش­بینی و رزرو مضاعف کنترل شده، باعث کسب اعتبار بیشتر برای روش­های علمی کنترل رزرواسیون بلیت شد.

در سال­های اولیه دهه 1970، برخی از خطوط هوایی دست به ابتکار جدیدی زدند. آن­ها قسمت محدودی از ظرفیت بعضی از محصولات کرایه ای[19]خود را با تخفیف به مسافران ارائه نمودند. به گونه ای که مسافرانی که کرایه­های متفاوتی پرداخته بودند، هم زمان در یک قسمت از هواپیما ، از خدمات مشابهی بهره­مند می­شدند. به عنوان نمونه، BOAC ( برییتیش ایرویز[20] فعلی) سرویس رزرو زودهنگام [21] را ایجاد نمود که در آن، اگر مسافران حداقل 21 روز قبل از پرواز ، بلیت خود را رزرو می­کردند، کرایه کمتری از آن­ها دریافت می­شد.

این ابتکار باعث شد که این خط هوایی بتواند از بعضی صندلی­هایی که پیش از این در پروازها خالی می­ماندند، به کسب درآمد بپردازد. اما این کار، آن­ها را با مسئله جدیدی روبرو کرد و آن مساله این بود که چه تعداد  صندلی باید برای رزرو­های دیر هنگام، که از آن­ها کرایه کامل و بدون تخفیف دریافت می­شد، حفظ[22]شود. اگر تعداد کمی صندلی کنار گذاشته می­شد، هواپیما مجبور بود با صندلی­های خالی پرواز کند، که این نیز به معنای از دست رفتن  درآمد بود. برای حل  این معضل نمی­شد برای تمامی پروازها از یک  قاعده ساده، مثل حفظ درصد ثابتی از ظرفیت، برای رزروها دیرهنگام استفاده نمود. چرا که مسافران (در مورد نحوه رزرو بلیت) به عوامل زیادی از جمله کرایه ، برنامه سفر[23]، فصل، روزی از هفته که پرواز درآن انجام می­شود، ساعت پرواز و بسیار عوامل دیگر بستگی دارد.

بدیهی است که انجام کنترل موثر و کارا بر صندلی­هایی که با تخفیف ارائه می­شوند، مستلزم ثبت و بررسی دقیق سوابق رزرو بلیت، گسترش قابلیت­های سیستم­های اطلاعاتی و انجام تحقیق وتوسعه(R&D) دقیق بر روی قواعد کنترل موجودی صندلی­ها است. لیتل­وود[24]]46[ که یکی از محققین برجسته BOAC بود، نشان داد که تقاضای رزرو بلیت با قیمت تخفیف یافته، تازمانی باید مورد پذیرش واقع شود که درآمد آن از درآمد مورد انتظار[25] هر بلیتی­که در آینده با قیمت کامل رزو شود، بیشتر باشد. این قانون ساده کنترل موجودی صندلي­ها ، که قانون لیتل­وود هم نامیده می­شود، سرآغاز تحقیقاتی شد که به نام مدیریت بازده و بعد­ها به  نام مدیریت درآمد شناخته شدند. در آمریکای شمالی ، آغاز توسعه و تحقیقات عمده در زمینه مدیریت درآمد، از زمانی بود که امریکن ایرلاینز[26] ، سرویس های کرایه های فوق ارزان[27] خود را از آوریل 1977 راه اندازی کرد، یعنی کمی قبل از آزاد سازی خطوط هوایی داخلی و بین الملل آمریکا.

در طول بیست سال گذشته، سیستم­های مدیریت درآمد از شکل ساده کنترل تک­مسیر[28] خارج شدند و با تکامل تدریجی، به شکل کنترل بخش­هاي[29] (پرواز)، و نهایتا به صورت کنترل مبدا- مقصد[30] درآمدند. هر یک از این پیشرفت­ها نیازمند سرمایه­گذاری در سیستم­های اطلاعاتی پیچیده­تر بود، اما سود حال از این سرمایه گذاری­ها بسیار عظیم و خیره کننده بود( به عنوان نونه رجوع کنید به اسمیت، لایم­کولر و درو]7[و کراس]61[.)  در 1999، اکثر خطوط هوایی بزرگ دنیا و تعداد زیادی از خطوط هوایی کوچک، توانایی مدیریت درآمد را (البته در سطوح متفاوت) کسب کردند.سایر خطوط هوایی کوچک و همچنین خطوط هوایی بین­المللی، در بازارهایی که به تازگی آزاد( خصوصی) شده اند، نیز پیاده سازی مدیریت درآمد را آغاز نموده اند.

گزارش­هایی حاکی از موفقیت مدیریت درآمد در خطوط هوایی بسیار فراوان است و این امر، راه را برای استفاده از مدیریت درآمد در سایر بخش­های حمل و نقل( زمینی، ریلی، دریایی و . . .) و همچنین بسیاری از بخش­های خدماتی، باز کرده است.

علاوه بر بررسی چگونگی قیمت­گذاری و رزرو بلیت در صنایعی همچون خطوط هوایی، مبحث عمده دیگری که در مدیریت درآمد مورد بررسی قرار می­گیرد، قیمت­گذاری پویای[31] کالاهای قابل عرضه در افق زمانی معین است. در سال­های اخیر شاهد پیشرفت زیادی در راستای پذیرش استراتژی­های قیمت­گذاری پویا و توسعه این روش­ها از خرده فروشی­ها به سایر صنایع بوده­ایم کوی[32]  ]57[. در این راستا می­توان سه عامل عمده زیر را به عنوان دلیل این پدیده برشمرد:

افزایش دسترسی به داده­های مربوط به میزان تقاضا

تسهیل تغییر قیمت­ها با استفاده از تکنولوژی­های نوین

فراهم آمدن ابزارهای لازم جهت آنالیز داده­های مربوط به میزان تقاضا و قیمت­گذاری­های پویا.

تعیین قیمت مناسبی که برای ارائه یک کالا باید از مشتری مطالبه شود، کاری پیچیده است که شرکت­ها برای انجام آن، نه­تنها باید از هزینه­های عملیاتی و نیز در دسترس بودن ذخایر مناسب آگاهی داشته باشند، بلکه بایستی از میزان ارزش کالای مربوطه برای مشتری و چگونگی تغییر تقاضای کالا در آینده نیز با اطلاع باشند. بنابراین جهت مطالبه قیمتی صحیح از مشتریان، شرکت­ها باید اطلاعات کافی در موردمشتریان خود داشته باشند از سوی دیگر بتوانند قیمت­های خود ر ا با کمترین هزینه ممکن تغییر دهند.

تا چندی پیش، شرکت­ها هیچ­یک از دو عامل لازم یاد شده را برای قیمت­گذاری محصولات خود در دست نداشتند. شرکت­ها دارای توانايی اندکی برای پیگیری اطلاعات مربوط به مشتریان و سلایق آن­ها بودند و از سوی دیگر، هزینه­های تغییر قیمت­ها نیز بسیار چشمگیر بود. امروزه چه در اینترنت و چه در فروشگاه­های زنجیره­ای، تکنولوژی­های نوین به فروشندگان اجازه می­دهد که انواع اطلاعات را در مورد مشتریان خود بدست آورند. با توجه به سادگی تغیر قیمت­ها، به­ویژه در فروشگاه­های اینترنتی، استراتژی­های قیمت­گذاری پویا و به­ویژه سیاست قیمت­گذاری کاهشی برای بسیاری از شرکت­ها شناخته ­شده­است و این شرکت­ها همچون  فیرمارکت[33]، کامپ یواس­ای[34]، لندزاند[35]،و جی­سی­پنی[36] از این سیاست­ها در سیستم فروش خود استفاده می­کنند. با وجود اینکه تغییر قیمت­ها در فروشگاه­های زنجیره­ای همچنان پرهزینه است اما با به اجرا درآمدن تکنولوژی­های جدیدی همانند سیستم­های قیمت­گذاری پوسته­ای الکترونیکی[37] ، این هزینه­ها به شدت کاهش خواهند یافت. این پیشرفت­های تکنولوژیکی زمینه را برای فراهم­کنندگان سرویس­های قیمت­گذاری پویا، که ابزارهای پشتیبانی تصمیم­گیری را برای قیمت­گذاری پویا[38] ارائه میکنند(DPOSP) ، مهیا نموده است.

با وجود توانایی محدودی که امروزه برای تغییر قیمت­ها وجود دارد با این حال، اولین استفاده کنندگان از نرم افزارهای قیمت­گذاری پویا ، اخبار زیادی را در مورد بهبود عملکرد مالی خود گزارش داده­اند. مرکز تحقیقاتی ای­ام­آر پیش بینی کرده است که بازار فروش نرم­افزارهای مربوط به قیمت­گذاری­های پویا در سال 2005 به 500 میلیون دلار برسد(.جیرارد[39]]33[.)

هرچند که سیاست­های فروش و روش­هایی که برای عرضه کالا به کار می­روند، بسیار متفاوت هستند، اما این سیاست­ها را می­توان به دو دسته کلی، مکانیزم قیمت­های از پیش تعیین شده[40] و مکانیزم کشف قیمت­ها[41] ، تقسیم نمود. در مکانیزم قیمت­های از پیش تعیین شده، یک قیمت خاص از سوی فروشنده تعیین و به مشتری ارائه می­شود که وی می­تواند اقدام به خریدکالای مربوطه کند و یا اینکه از خرید کالا صرف نظر نماید. در مکانیزم کشف قیمت، همانند مکانیزمی که در حراج و يا مزايده[42] دیده می­شود، قیمت بر اساس تقاضاهای رسیده تعیین می­شود. برای بررسی ادبیات مربوط به مکانیزم کشف قیمت می­توان به کلمپرر[43] ]58[ ویا  مک­آفی[44] ومک­میلان[45] ]62[ مراجعه نمود.

در گذشته شرکت­ها برای مدت­های طولانی قیمت­های مربوط به کالا و یا خدمات خود را ثابت نگاه می­داشتند.دلیل عمده این امر، نداشتن اطلاعات دقیق از تقاضا، هزینه­های نسبتا زیاد تغییر در قیمت­ها و نیز سرمایه گذاری نسبتا زیاد مورد نیاز برای برطرف کردن نیازمندی­های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای به کاربردن استراتژی­های قیمت­گذاری پویا بود. در قیمت­گذاری پویا، فروشنده قیمت­ها را در طول زمان بر اساس عواملی همچون، زمان باقیمانده تا انتهای بازه فروش، اطلاعات مربوط به تقاضا و نیز در دسترس بودن موجودی کافی تغییر می­دهد. با توجه به هدف تعادل عرضه و تقاضا، اولین کاربرد علمی روش­های قیمت­گذاری پویا در صنایعی است که تغییر ظرفیت در کوتاه مدت در آنها امری دشوار است. مثال­های عملی چنین صنایعی، خطوط هوایی، خطوط کشتیرانی، هتلداری و اتفاقات ورزشی می­باشند، که در بیشتر این صنایع، تغییر قیمت­های ارائه کالا و خدمات می­تواند با هزینه  کمی صورت پذیرد. در مقابل، در صنایعی همچون فروشگاه­های زنجیره­ای که در آنها میزان موجودی در کوتاه مدت بسیار انعطاف پذیر می­باشد، بیشتر توجه­ها بر روی بهبود مدیریت میزان موجودی می­باشد.پیشرفت­های حاصل شده در زمینه تکنولوژی اطلاعات وتجارت الکترونیکی[46]، نقش  بسیار مهمی را در پیشرفت­های حاصل در مدیریت موجودی در این صنایع ایفا نموده است. با وجود پیشرفت­های قابل توجه در کاهش هزینه­های مربوط به زنجیره تامین[47] از طریق مدیریت موجودی، هنوز هم درصد زیادی از فروشگاه­های زنجیره­ای هر ساله مبالغ زیادی را به دلیل مازاد موجودی و یا فروش­های از دست رفته، از دست می­دهند. با توجه به این مسئله، اکنون تعداد زیادی از این فروشگاه­ها توجه بیشتری نسبت به بعد تقاضا در رابطه بین عرضه و تقاضا از خود نشان می­دهند و سعی دارند سیاست­های قیمت­گذاری خود را مورد بازنگری قرار دهند.

[1]Group technology

[2]Cellular manufacturing

[3]Part family

[4]Automation

[5]Computer Integrated systems

[6]Flexieble manufacturing systems

[7]Flexieble manufacturing cells

[8]Simulated Annealing

[9]Metahuristic algorithms

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل سازي درصد چربي جامد و نقطه ذوب چربي هاي اينتراستريفيه شده به روش آنزيمي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122