پايان نامه مستندات قرآني و روايي انسان ‌شناسي علامه حسن زاده آملي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مستندات قرآني و روايي انسان ‌شناسي علامه حسن زاده آملي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مستندات قرآني و روايي انسان ‌شناسي علامه حسن زاده آملي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیّات
1.تعریف و تبیین موضوع 2
2.دلایل خاص انتخاب موضوع 3
3.پرسشهای تحقیق 4
4.فرضیه 4
5.پیش‌فرض‌های ضروری تحقیق 6
6.پیشینه تحقیق 6
7.اهداف اصلی تحقیق 7
8.اهمیت تحقیق 7
9.فایده تحقیق 8
فصل اول: ماهیت انسان شناسی
1.انسان‌شناسی 10
2.رویکرد‌‌های انسان شناسی بر اساس روش 10
2-1. انسانشناسی تجربی یا علمی 11
2-2. انسانشناسی شهودی یا عرفانی 11
2-3. انسانشناسی فلسفی 12
2-4. انسانشناسی دینی 13
3.برتری انسان شناسی دینی 14
3-1. جامعیت 14
3-2. توجه به مبدأ و معاد 15
3-3. اتقان 15
3-4. بينش ساختاري 15
4.انسان شناسی از دیدگاه علامه حسن زاده 16
4-1. شناخت انسان طریق معرفت خدا 18
4-2. برتری شناخت انسان بر دیگر علوم 19
4-3. مستندات قرآنی و روایی بر ضرورت شناخت انسان 20
5.نتیجه 25
فصل دوم: ماهیت انسان
درآمد 27
1.انسان موجودی طبیعی و فرا طبیعی 28
1-1.تعریف نفس انسانی(بعد فرا طبیعی) 29
2.مراتب وجودی انسان 30
2-1. روایتی بر ذو مراتب بودن حقیقت فرا طبیعی انسان 31
2-2. مستندات قرآنی و روایی بر تجرد برزخی و عقلی نفس 35
2-2-1. آيات قرآنى 36
2-2-2. روایات 39
2-3. مستندات روایی بر فوق تجرد بودن نفس. 45
3.مراتب وجودی انسان از منظری دیگر 51
3-1. ارواح انسانی و علت تعدد آن 51
3-2.مراتب دیگرانسان و سر آن 57
3-2-1. مراتب نفس در عرفان 58
3-2-2. مراتب نفس در فلسفه 58
4. رابطه نفس و بدن 59
4-1. بدن اخروی 61
5.مراتب کلی ادراکی انسان 64
6.تعریف حقیقی انسان 65
7.نتیجه: 66
فصل سوم: انسان و جهان
درآمد 68
1.مراتب هستی و جهان 68
1-1. حضرات خمس در عرفان 68
1-1-1. حضرت اول 69
هـ) عدم اطلاق حضرت بر غیب مطلق از دیدگاه قیصری 71
1-1-2. حضرت دوم (مرتبه ارواح) 71
1-1-3. حضرت سوم (مرتبه مثال) 72
1-1-4. حضرت چهارم (مرتبه عالم اجسام) 72
1-1-5. حضرت پنجم (مرتبه انسان کامل) 72
1-2. مراتب چهار گانه عالم به بیان فلاسفه 73
1-2-1. عالم ناسوت 73
1-2-2. عالم ملکوت 73
1-2-3. عالم جبروت 74
1-2-4. عالم لاهوت 74
2.مطابقت مراتب انسان با هستی(تطابق کونین) 74
2-1. انسان يك هويت ممتده از فرش تا عرش 76
2-2.مقارنه هستی و نفس آدمی 77
3-1.رابطه ادراک آدمی با مراتب عالم 78
3-2. ارتباط انسان در مرتبه کامل ادراکی با هستی 78
4.نتیجه 79
فصل چهارم: انسان و معاد
درآمد 81
1.ماهيت مرگ 81
1-1. تفاوت فوت با وفات 82
1-2. ماهيت مرگ در روايات 82
2.قبر و برزخ در مرتبه مثالی نفس 84
2-1. قبر حقيقي و مجازي و اينکه قبر حقيقي همان برزخ است 85
2-2. مدت مکث انسان در قبر و تکامل او در برزخ 87
3.تجسم اعمال و صورت انسان در برزخ 88
3-1.ملكات نفس موادّ صور برزخى‏اند 91
3-2.تجسم اعمال انسان به صور ملكوتيه‏ 93
4.ارتباط انسان بعد از مرگ با عالم 98
5.تكامل‏ برزخى‏ 99
5-1.چه کسانی در برزخ تکامل دارند 102
6.تناسخ 103
6-1.تناسخ باطل و تناسخ صحیح 105
7. معاد جسمانی و روحانی 108
7-1.جسم در اصطلاح آیات و روایات 109
8.قیامت و بعث 111
9.نتیجه 111
فصل پنجم: انسان کامل
1.انسان کامل 113
1-1.تاریخچه اصطلاح انسان کامل 113
1-2.ماهیت و حقیقت انسان کامل 114
2.اسماء الله 114
2-1.اسم تکوینی و اسم لفظی 114
2-2.فضل اسماء بر یکدیگر و اتصاف انسان کامل به اسم اعظم 115
2-3.قدرت نفس ناطقه به مظهر اسماء شدن 116
2-4.تعليم اسماء به انسان کامل و استمرار خلافت الهی او 117
2-5.خلافت الهیه انسان ومصداق اتم آن در عصر حاضر 118
3.ولايت تكوينى و تشريعى‏ 119
3-1.برتری ولایت بر رسالت و نبوت 121
3-2.علت استمرار ولايت و انقطاع نبوت ورسالت انسان كامل 121
3-3. برگشت ولايت تكويني و تشريعي به يك ولايت 123
3-4. علت نصب ولی 124
3-5. ولايت محبوبي و محبي 124
4.اوصاف و مقامات انسان کامل 125
4-1.ولی الله 125
4-2.خلیفه الله 125
4-2-1.خلافت مرتبه‏ايست جامع جميع مراتب عالم‏ 126
4-3.قطب زمان 127
4-4.مصلح بریه الله 128
4-5.معدن کلمه الله 129
4-6.حجه الله 129
4-6-1.فیوضات انسان کامل در زمان غیبت ظاهری 130
4-6-2.امکان دوام طولانی بدن عنصری انسان کامل در وساطت فیض 131
4-7.عقل مستفاد 131
4-7-1.انسان کامل ثمره شجره وجود. 132
4-7-2.حركت وجوديه و ايجاديه حركت حبّى 133
4-8.انسان كامل مؤيد به روح القدس 133
4-8-1.قوت حدس‏ و بی نیازی انسان کامل از فکر 134
4-8-2.مراتب انسانها از غبى تا غنى‏ 135
4-8-3.انسان کامل صاحب نفس مكتفى 138
4-9.انسان كامل محلّ مشية اللّه است‏ 138
4-10.انسان كامل صاحب مرتبه قلبیه 139
4-10-1.تعريف قلب و وجه تسميه آن‏ 140
5.نتیجه 141
6.کلام آخر در تعریف حقیقی انسان 142
فهرست مهم‌ترین منابع و مأخذ 144

فهرست مهم‌ترین منابع و مأخذ

قرآن کریم.

ابن بابويه، محمد بن على، الأمالي (للصدوق)، 1جلد، تهران، كتابچى، چاپ: ششم، 1376ش.

ابن بابويه، محمد بن على، التوحيد (للصدوق)، 1جلد، جامعه مدرسين – ايران ؛ قم، 1398ق. چاپ: اول،

ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، 4جلد، قم، علامه، چاپ: اول، 1379 ق.

ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه و آله، 1جلد، قم، جامعه مدرسين، چاپ: دوم، 1404 / 1363ق،

ابن‌ عربی، الفتوحات المکیه، بیروت: دارصادر.

تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم (مجموموعة من كلمات و حكم الإمام علي عليه السلام)، 1جلد، قم، دار الكتاب الإسلامي، 1410 ق، چاپ: دوم.

تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، 1جلد، قم، دفتر تبليغات، چاپ: اول، 1366ش.

جرجانی علی ‌بن محمد ، کتاب‌التعریفات، چاپ گوستاو فلوگل، لایپزیگ ۱۸۴۵، بیروت، چاپ افست ۱۹۷۸.

جندی مؤیدالدین ‌بن محمود ، شرح فصوص الحکم، ج۱، ص۴۴، مشهد، چاپ جلال‌الدین آشتیانی، ۱۳۶۱ش.

حسن زاده آملى حسن،‏ اتحاد عاقل به معقول‏، تهران، حکمت، 1366، چاپ: دوم.

حسن زاده آملى حسن،‏ انسان و قرآن‏، قم‏، قيام‏، 1381، چاپ: دوم‏.

حسن زاده آملى حسن، انه الحق‏، قم‏، قيام‏،1373.

حسن زاده آملى حسن،‏ انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه‏، تهران‏، الف لام ميم‏، 1383، چاپ:‌‌ اول.

حسن زاده آملى حسن،‏ انسان و قرآن‏، قم‏، قيام‏، 1381، چاپ: دوم‏.

.حسن زاده آملى حسن، انه الحق‏، قم‏، قيام‏،1373.

حسن زاده آملى حسن، الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة ، قم‏، دفتر تبليغات، 1381،

حسن زاده آملى حسن ، دروس معرفت نفس‏، قم‏، الف لام ميم‏،1385، چاپ: سوم‏.

حسن زاده آملی حسن ، دو رساله مثل و مثال، تهران‏، نثر طوبى‏،1382، چاپ: اول.

حسن زاده آملى حسن، ده رساله فارسى‏، قم، الف لام میم، 1385، چاپ: اول.

حسن زاده آملى حسن، صد كلمه در معرفت، قم، قیام، 1386.

حسن زاده آملى حسن، قرآن و عرفان و برهان از هم جدائى ندارند، تهران، مؤسسه مطالعاتى و تحقيقات فرهنگى،1379.

حسن زاده آملى حسن ، كلمه عليا در توقيفيت اسما، قم، دفتر تبلیغات، 1376، چاپ: سوم.

حسن زاده آملى حسن ، گنجينه گوهر روان‏، تهران، نثر طوبی، 1386، چاپ: دوم

حسن زاده آملى حسن ، مجموعه مقالات‏، قم، دفتر تبلیغات، 1376، چاپ: پنجم.

حسن زاده آملى‏ حسن، ممد الهمم در شرح فصوص الحكم‏، تهران‏، وزارت ارشاد، 1378، چاپ: اول.

حسن زاده آملى‏ حسن، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تهران‏، اسلاميه‏، 1347 تا 1364، چاپ: چهارم‏.

حسن زاده آملى حسن ، نامه‏ها برنامه‏ها، قم، الف لام میم، 1386، چاپ: دوم.

حسن زاده آملى حسن حسن، نصوص الحكم بر فصوص الحكم‏، تهران‏، رجاء، 1375، دوم .

حسن زاده آملى حسن ، نهج الولايه بررسى مستند در شناخت امام زمان عليه السلام‏،قم، الف لام میم، 1385،دوم.

حسن حسن زاده آملى، هزار و يك كلمه‏، قم، بوستان کتاب‌‌، 1381، چاپ: سوم.

حسن حسن زاده آملى، هزار و يك نكته‏، قم، رجاء، 1365، چاپ: پنجم.

خواجه نصير الدين طوسى‏، آغاز و انجام( به ضميمه تعليقات)، حسن حسن زاده آملی، تهران‏، وزارت ارشاد، 1374، چاپ: چهارم.

خوانسارى آقا جمال ، محمد بن حسين، شرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم، 7جلد، دانشگاه تهران – تهران، چاپ: چهارم، 1366ش.

سعید (محمد) بن احمد فرغانی، منتهی المدارک و منتهی لبّ کلّ کاملٍ و عارفٍ و سالکٍ: شرح تائیه ابن‌فارضچاپ وسام خطاوی، قم ۱۳۸۶ش.

شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البلاغة (للصبحي صالح)، 1جلد، قم، هجرت ، چاپ: اول، 1414 ق.

صمدی آملی داوود، شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی، 2ج، قم، انتشارات نبوغ، 1379،چاپ: اول.

عبدالحسین خسروپناه و رضا میرزایی، «چیستی انسان شناسی»، انسان پژوهی دینی، مقاله 3، دوره 7، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 35-63.

عبدالرحمان ‌بن احمد جامی، نقدالنصوص فی شرح نقش‌الفصوص، چاپ ویلیام چیتیک، تهران ۱۳۷۰ش.

علامه حلی، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد( مع التعليقات)، حسن حسن زاده آملی، قم‏، جامعه مدرسين، 1422 ق‏ ، چاپ: نهم.

علی ‌بن محمد تُرکه اصفهانی، تمهیدالقواعد، قم، چاپ جلال‌الدین آشتیانی، ۱۳۸۱ش.

قیصری داوود بن محمود ، شرح فصوص‌الحکم، تهران، چاپ جلال‌الدین آشتیانی، ۱۳۷۵ش.

فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى، تفسير الصافي، 5جلد، تهران، مكتبه الصدر،1415 ق، چاپ: دوم.

 

فیض کاشانی محمد محسن ، کلمات مکنونه، انتشارات فراهانی، 1360دوم، ص 76.

كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط – دارالحديث)، 15جلد، قم، دار الحديث، چاپ: اول، ق‏1429.

محمد بن اسحاق صدرالدین قونیوی، اعجاز البیان فی تأویل أم‌القرآن (ای تفسیر السورةالمبارکة الفاتحه)، قم: چاپ افست ۱۴۰۴.

محمد بن حمزه فناری، مصباح‌الانس فی شرح مفتاح غیب‌الجمع والوجود، تهران، چاپ سنگی ۱۳۲۳، چاپ افست ۱۳۶۳ش.

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط – بيروت)، 111جلد، بيروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ: دوم، 1403 ق.

مصباح يزدي، محمدتقي، انسان‌شناسي در قرآن، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1392.

ملا احمد نراقى‏، خزائن‏ (پاورقى ها و تعليقات اين كتاب از علامه حسن زاده مى‏باشد.‌)،حسن حسن زاده آملی، قم، قيام‏،‏ 1378، چاپ: اول.

هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله/ حسن زاده آملىٍ، حسن و كمرهاى، محمد باقر، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة و تكملة منهاج البراعة (خوئى)، 21جلد، تهران، مكتبة الإسلامية ، چاپ: چهارم، 1400 ق.

چكيده

 

اين تحقيق در حوزه انسان شناسی به مستدات قرآنی و روایی انسان‌شناسی از دیدگاه علامه حسن‌زاده پرداخته که در کلیّات به تبیین موضوع, هدف, ضرورت انسان شناسی و… به سبب زیر بنایی بودن آن نسبت به علوم دیگر پرداخته و در فصل اول به انواع انسان شناسی فلسفی، دینی، علمی وعرفانی و بر برتری انسان شناسی دینی به خاطر اتقان, جامعیت و توجه به تمام ابعاد انسانی بر دیگر مکاتب تاکید کرده و مستندات قرآنی و روایی که در آثار علامه بر اهمیت انسان شناسی است ذکر شده، در فصل دوم به بررسی حقیقت انسان و مراتب آن از مرتبه جسمانی و تجرد خیالی، عقلی و فوق عقلانی آن پرداخته است و در فصل چهارم از تطابق حقیقت انسان با عالم  به عنوان کون جامع بحث شده و در فصل پنجم به حقیقت معاد که شانی از شئون انسان است پرداخته شده و در نهایت در فصل ششم وارد بحث انسان کامل که ثمره وجود و مظهر اتم اسماء الهی است شده است.

 

واژگان کلیدی:  انسان، انسان شناسی، انسان کامل، روایی، حسن حسن زاده، قرآنی, مستندات، نفس.

 کلیات تحقیق

1.تعریف و تبیین موضوع

از میان سه  موضوع محوری و اساسی در انديشة بشري یعنی خدا، انسان و جهان، ، كه در طول تاريخ و در همة جوامع بشری پرسش‌هاي مهمی  دربارة آنها طرح شده و همة تلاش فكري انسان به دنبال  پاسخ‌هاي درست و مناسب به آنهاست. شناخت انسان به عنوان آن سوي سكه معرفت خداوندي اهميت ويژه‌اي داشته و دارد. و می توان گفت که انسان شناسی یکی از مهم ترین و کهن‌ترین دانش ها  به شمار می آید، چراکه انسان همیشه دنبال یافتن منشاء پیدایش خود بوده و به همین منظور افسانه ها و داستان های فراوانی نیز ساخته و پرداخته است. شناخت حقیقت انسان، نحوه تکون و آغاز حیات او، سرنوشت و سرانجام و جایگاه او در نظام هستی از جمله مسائلی است که هم در مشرق زمین و هم در مغرب زمین هم در  شرایع توحیدی  مثل اسلام مسیحیت و یهودیت و هم ادیان غیر توحیدی مثل هندوئیسم و بودیسم (با نگرش های مختلف) و هم در مکاتب فلسفی و عرفانی  مورد توجه بوده است. لذا امروزه این موضوع  چنان گسترده است که به طور کلی هر منظومة معرفتي را كه به بررسي انسان، بُعد يا ابعادي از وجود او يا گروه و قشر خاصي از انسان‌ها مي‌پردازد، مي‌توان «انسان‌شناسي» ناميد.

انسان‌شناسي، گونه‌هاي مختلفي دارد كه به لحاظ روش يا نوع نگرش، از يكديگر متمايز مي‌شوند. اين مقوله را مي‌توان بر اساس «روش»، به انسان‌شناسي تجربي، فلسفي، عرفاني، و دینی تقسيم كرد:

الف) انسان شناسی تجربی یا علمی؛ نوعی از انسان شناسی است كه با روش تجربی به بررسی انسان می پردازد،

ب) انسان شناسی شهودی یا عرفانی؛ در انسان شناسی عرفانی بر مبنای علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی در مورد انسان و معرفی انسان کامل و همچنین نحوه دست یابی انسان به کمال پرداخته می‌شود.

ج) انسان شناسی فلسفی؛ انسان شناسی فلسفی بر اساس ماهیتی که دارد، دنبال شناخت ماهیت انسان به صورت قضیه حقیقیه است. این نوع معرفت، همه انسان های گذشته و حال و آینده را مصادیق موضوع خود می داند و روش آن، تعقل و بهره مندی از عقل است. در انسان شناسی فلسفی مسائلی از قبیل اینکه آیا انسان علاوه بر بدن، ساحت دیگری چون نفس دارد؟ درصورت تعدد ساحت های وجودی وی، کدام یک از آنها حقیقت انسان را تشکیل می دهد؟ ج) تعریف نفس و ادله وجود و تجرد آن چیست؟ د) رابطه نفس و بدن چگونه است؟ ه) کدام یک از نفس و بدن در آفرینش مقدم هستند؟ و….

د) انسان شناسی دینی؛ در این نوع از انسان شناسی ابعاد، ویژگی ها، حقایق و ارزش های گوناگون انسانی از طریق مراجعه به متون مقدس دینی- کتاب و سنت-  و با استخدام دیگر روشهای مورد نیاز به دست می‌آید.

شکی نیست که دانش بشری چه تجربی و فلسفی و یا حتی عرفانی آن خالی از اوهامات و مغالطات نیست، لذا هر مسئله ای که با وحی الهی و متون دینی تطبیق داشته و راه او را روشن تر کند برای او اطمینان بخشتر خواهد بود و در میان اندیشمندان ما نیزجمع بین تمام روش ها  عرضه دست آورد‌های علمی بر نصوص دینی و الهی بسیار اهمیت داشته است. از این رو برآن شدیم تا این مسئله را از دیدگاه علامه حسن زاده آملی که سالیانی متمادی مسائل را با این مبنا که قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارند مورد بررسی قرار دهیم.

2.دلایل خاص انتخاب موضوع

از آنجا که تصویر جایگاه انسان بویژه انسان کامل در هستی از منظر اهل عرفان و نیز مراتب وجودی و ادراکی آدمی و ده‌ها مسئله مهم دیگر که در کتابهای عرفانی مطرح شده است، همیشه با این نقد روبرو بوده است که اینها از معارف قرآنی و روایی فاصله دارند. از اینرو بیان مستندات قرآنی و روایی مباحث انسان‌شناسی می‌تواند، این ابهام را از بین ببرد.و چنانچه گفته شد، علامه حسن  زاده آملی خود سالیانی درحوزه قرآن، فلسفه، عرفان و سایر علوم اهتمام داشته و جمع بین قرآن، عرفان و برهان کرده‌اند از اینرو بیان و جمع بندی مستندات قرآنی و روایی مباحث انسان شناسی در آثار ایشان، می‌تواند به عنوان بخشی از پاسخ در رسیدن به آن هدف بلند به حساب آید.

و حقير نیز با بضاعت بسيار كم در پرتو عنايت حضرت ولي عصر (عج) سعي نمودم از لابه‌لاي كتب و رسائل حكيم الهی علامه حسن زاده آملی و ساير تاليفاتي كه در رابطه با این موضوع  نگاشته شده است مطالبی به مقدار استعداد عرضه کنم تا چه قبول افتد و چگونه در نظر آيد.

همتم بدرقه راه كن اي طائر قدس                      كه دراز است ره مقصد و من نو سفرم

3.پرسشهای تحقیق

الف) پرسش اصلی تحقیق

1. مستندات قرآنی و روایی علامه حسن زاده در مبحث انسان شناسی چیست؟

ب) پرسش‌های فرعی تحقیق

انسان شناسی چیست و از منظر علامه حسن زاده چگونه ترسیم شده است؟

ماهیت ومراتب وجودی و ادراکی انسان از منظر علامه حسن زاده با توجه به مستندات قرآنی و روایی چگونه ترسیم شده است ؟

انسان در هستی از نگاه علامه حسن زاده با توجه به مستندات قرآنی و روایی چه جایگاهی دارد؟

حالات انسان در معاد از نگاه علامه حسن زاده آملی با توجه به مستندات قرآنی و روایی چگونه ترسیم شده است؟

مستندات قرآنی و روایی حقیقت و شئون انسان کامل از نگاه علامه حسن زاده چیست؟

4.فرضیه

الف)فرضیه اصلی تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق توصیفی است در خصوص فرضیه می توان گفت با مطالعه و پژوهش در آثار و تاليفات علامه چنين به نظر مي رسد كه ايشان در اکثر مسائل علوم انسانی خصوصا انسان شناسی مسائل شهودی و برهانی را به آيات قرآن و روايات عرضه و مستند كرده‌اند

ب)فرضیه ‌های فرعی تحقیق

به نظر مي‌رسد هدف اصلي علامه در استناد به آيات قرآن و روايات بيشتر اين بوده است كه از يك سو برتاثير سخن خود بيافزايد و خواننده را در پذيرفتن آراء فلسفي و عرفانی تشويق كند و از سوي ديگر در مقابل مخالفان فلسفه و عرفان آيات و احاديث را وقايه‌ي افكار فلسفي و عرفاني خود قرار دهد و كلام الهي را مويد سخن خويش سازد. همچنين نكته مهم ديگر در ارتباط با اين سؤال بيان اين مطلب است كه استفاده از آيات و روايات در آثار و منش و علمی علامه عمدتاً در جهت تبيين سازگاري ميان عقل و وحي وشهود بكار رفته است. بر همين اساس ایشان روشی را پايه ريزي نموده است كه جامع استدلال، شهود و نيز نصوص الهی (قرآن و روایات) است .

با توجه به تحقيقات انجام گرفته انعكاس كلام الهي و احاديث اهل البیت در آثار علامه حسن زاده آملی بيانگر توجه خاص ایشان به قرآن و روايات است.

علامه از كلام الهي براي تائيد آراء فلسفي و عرفاني خود استفاده مي كند و با دلایل عقلی و منطقی و با استناد به ظاهر لفظ این کار را انجام می دهند و از هر گونه برداشتی که مورد توجه دلالت لفظی آیات قرآنی و روایات نباشد، پرهیز می‌کنند .

علامه مانند حكماء و متفكران اسلامي و چه بسا با اهتمام بیشتری در پي تلفيق ميان دين و فلسفه و عرفان و تطبيق تعاليم ديني با مباني فلسفي و عرفانی است. ایشان مي‌خواهد معقول و منقول را به هم نزديك سازد و قرآن و برهان را پشتوانه و معرفت معقول و مشهود خود قرار دهد. و به همين جهت گاهي بيان هر مطلب و اقامه هر دليل را با يك يا چند آيه همراه می سازد.

علامه سعي نموده است تا مدعای فلسفي خود را پس از اينكه با براهين عقلی مستدل ساخته، با آيات قرآني توجيه و تائيد كند و بدين ترتيب سازگاری بين عقل، شهود و شرع را تبیین نماید.

مي توان ادعا كرد علامه آيات و احاديث تاويل شده را به مثابه‌ي زمينه هاي تائيدكننده و مؤثر در جهت گيري اعتقادي خود مخصوصاً در مباحث مربوط به  انسان شناسی و معرفت نفس و فرجام نفوس انساني و كيفيت سيروسلوك روح آدمي تلقي نموده است.

بنابر این می توان گفت  با مطالعه و پژوهش در آثار و تاليفات علامه چنين به نظر مي رسد كه ايشان در انسان شناسی از جمله مسائلی چون اثبات نفس و مراتب تجرد آن (تجرد خیالی، عقلی، فوق عقلی) و تطابق انسان با عالم و همچنین مسائل مربوط به حالات انسان در معاد و مظهر اتم بودن انسان کامل مر اسماء الهی را به آيات قرآن و روايات مستند كرده‌اند.

 

5.پیش‌فرض‌های ضروری تحقیق

از جمله پیش فرض های این تحقیق:

1ـ  پذیرش روایات و منابع روائی است که علامه حسن زاده برای تاییدات مباحث انسان شناسی به آنها استناد نموده است.

2ـ  درستی تحلیلهای برهانی عجین شده با مباحث ذوقی که ایشان در خصوص اثبات مطالب آورده‌اند در این رساله مفروض گرفته شده است.

لذا  مادر اینجا به دنبال اثبات مباحث رجالی و درایه ای احادیث و تحلیل مباحث ذوقی و برهانی نیستیم که این مسائل خود مجالی دیگر می‌طلبد.

6.پیشینه تحقیق

در خصوص این موضوع یعنی مستندات قرآنی و روایی انسان شناسی علامه حسن زاده آملی با جستجوهایی که صورت گرفته تحقیقی جامع که مستندات روایی و قرآنی را آورده باشد، تا کنون صورت نگرفته است البته دو کتاب «انسان در قرآن» و « انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه» از آثار علامه حسن زاده تا حدودی به این مستندات پرداخته است اما جامع همه مستندات. اما در موضوع انسان شناسی باید گفت که اکثر کتابهای  علامه حسن زاده آملی در خصوص مبحث انسان شناسی  است  خصوصا کتابهایی چون عیون مسائل نفس و شرح آن، دروس معرفت نفس، اتحاد عاقل به معقول، و … و تفاوت این تحقیق با  کتابها و تحقیق های یاد شده انسجام و پیوستگی مطالب حول آیات و روایات در باب انسان‌شناسی می‌باشد.

7.اهداف اصلی تحقیق

علامه حسن زاده آملی از جمله  عالمانی است که اهتمام فوق العاده‌ای به بحث انسان‌شناسی دارند و اثری از ایشان یافت نمی شود مگر اینکه به این موضوع پرداخته است و ایشان جهت تائيد دست آوردهاي فلسفي و عرفاني  از منابع  اصیل اسلامي از جمله قرآن و روايات در تحقیقات و تالیفات و نظرات خود استفاده كرده است. هدف اصلي آن جناب از تمسك به آيات و روايات اين بوده كه نشان دهند عقل، نقل و شهود هدف يگانه اي دارند و با يكديگر سازگارند و آنچه در حكمت و عرفان ازطريق تعقل و سلوك باطني صحیح در مي‌يابيم مورد تائيد قرآن و حديث  است. لذا هدف تحقیق ارائه یک منظومه معرفتی انسان شناسی دینی که از طرفی مبرهن به قواعد منطقی و شهودات عرفانی است می‌باشد .

8.اهمیت تحقیق

علامه حسن زاده آملی یکی از شخصیتهای برجسته در حوزه علوم عقلی، نقلی و شهودی است که  که در دو بعد علمی و عملی از شخصیتهای نادر دوران می‌باشند و در بیان مسائل علمی از جمله افرادی است که با تاکید بر جدایی ناپذیری عرفان، قرآن و برهان از یکدیگر در تالیفان و بیانات خود سعی بر جمع این سه روش کرده اند تا عملا نیز این مطلب را به اثبات برسانند. و يكي از مسائل مهم و اساسي بعد از مسئله توحید و زیر بنای تمام علوم مخصوصا در حوزه علوم اسلامي، مسئله انسان شناسی است. و از آن جا كه قرآن و سنت در زمره پايه ها و شالوده هاي شكل گيري شناخت انسان در آثار ایشان به حساب مي آيد. و از طرفي تا آنجا كه سراغ داریم در اين زمينه كمتر كسي تحقيق جامعي انجام داده وبه اين بعد از ابعاد و مباني علامه  به طور تخصصي پرداخته يا تحقيق نموده است.  بنابراين لازم دانستم موضوع رساله را به اين عنوان اختصاص دهم.

9.فایده تحقیق

بديهي است كه نتايج اين تحقيق مي تواند مورد استفاده ي تمام  مراكز يا موسسات علمي و پژوهشي كه تحقيق و پژوهش درباره  انسان شناسی  و همچنین علوم اسلامی و یا احوال وآثار بزرگان را در زمره‌ي فعاليت هاي خود به شمار مي آورند قرار گيرد و همچنین این موضوع می‌تواند مسیر سیر و سلوک شخصی افرادی را که دوست دار طی طریق عرفان هستند را روشن کند.

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122