پايان نامه مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1 HNMR اسپکتروسکوپي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1 HNMR اسپکتروسکوپي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1 HNMR اسپکتروسکوپي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1- سرطان 2
1-1-1- سرطان و انوع آن 2
1-1-2- ژن‌های مسئول تقسیم سلولی 3
1-1-3- انواع سرطان 3
1-1-4- تشخیص سرطان 4
1-1-5- الگوهای درمان سرطان 9
1-1-6- سرطان کولو رکتال 10
1-1-7- چه عوامل باعث سرطان روده بزرگ می‌شوند؟ 11
1-1-8- علائم سرطان کولورکتال 13
1-1-9- تشخیص سرطان کولورکتال 13
1-1-10- مرحله بندی سرطان کولورکتال 14
1-1-11- عود سرطان روده بزرگ 16
1-2- متابونومیکس 16
1-2-1-تاریخچه 16
1-2-2-متابونومیکس و کاربردهای آن : 17
1-2-3- روشهای طیف سنجی در متابونومیکس 19
1-3- کمومتریکس 21
1-3-1- تعریف کمومتریکس 21
1-3-2- آنالیز اجزاي اصلی 23
مقیاس گذاری 24
هم مرکز کردن 24
1-3-3- تصحیح سیگنال عمودی 26
1-3-4- کمترین مربعات جزئی 27
مدل سازی با استفاده از PLS 28
تفسیر مدل PLS 28
صحت مدل 29
1-4- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته 30
1-4-1- مروری بر رزونانس مغناطیسی هسته 30
1-4-2- مفهوم اولیه 31
حالات اسپین هسته ای 32
1-4-3- گشتاور مغناطیسی هسته 32
1-4-4- جذب انرژی 34
مکانیسم جذب رزونانس 35
1-4-5- دانسیته جمعیتهای حالات اسپین هسته 35
1-4-6- تغییر مکان شیمیایی و اثر مانع 36
1-4-7- معادل بودن شیمیایی 39
1-4-8- انتگرال گیری 39
1-4-9- محیط شیمیایی و تغییر مکان شیمیایی 40
1-4-10- قاعده (N+1) شکاف اسپين – اسپین 41
منشاء شکاف اسپين – اسپين : 41
1-4-11- روش CPMG 42
1-4-12- کاربرد CPMG در متابونومیک 43
1-5- اهداف تحقیق 44
2-1- آماده سازی نمونه‌ها 46
2-2- اندازه گیری تست‌های بیوشیمیایی خون 47
2-3- گرفتن طیف NMR نمونه‌ها 47
2-4- بررسی طیف‌های NMR 47
2-4-1- آشنایی با نرم افراز Mestrenova 47
2-4-2- استفاده از نرم افزار Mestrenova در بدست آوردت داده‌ها 51
2-4-3- عمليات اوليه بر روي طيف 51
3-1- شناسایی متابولیت‌ها 57
3-2- رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار مطلب 59
3-2-1- رسم نمودارهای اولیهPCA و PLS 59
3-2-2- رسم نمودارهای PCA و PLS بعد از اعمال OSC 60
3-2-3- رسم نمودارهای دیگر PLS 61
3-2-4- رسم نمودار PLS جهت جداسازی مراحل سرطان 63
3-3- نتایج اندازه گیری تست‌های بیوشیمیایی خون 64
3 -4- نتایج بررسی پرسشنامه افراد 64
4-1- بحث و نتیجه گیری 67
نتیجه گیری 74
فهرست منابع 75

فهرست منابع

 

Brindle J, Antti H, Holmes E, Tranter G, Nicholson J, Bethell H, Clarke S, Schofield P, McKilligin E, Mosedale D, Grainger D, 2002, Rapid and noninvasive diagnosis of the presence and severity of coronary heart disease using 1H NMR-based metabonomics,  Nat Med 8: 1439–1444

Center et al, 2009, International Trends in Colorectal Cancer Incidence Rates, Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 18 (6): 1688

Davis C, Hord N.G, 2005, Nutritional “omics’ technologies for elucidating the role of bioactive food components in colon cancer prevention. J. of Nutr.135: 2697-2794

Denkert Carsten, Budczies Jan, Weichert Wilko, Wohlgemuth Gert, Scholz Martin, Kind Tobias, Niesporek Silvia, Noske Aurelia, Buckendahl Anna, Dietel Manfred, Fiehn Oliver, 2008, Metabolit profiling of human colon carcinoma – deregulation of TCA cycle and amino acid turnover, Molecular Cancer,    7: 72

Fearn T, 2000, On orthogonal signal correction, chemometrics and intelligent laboratory systems, 50, 47-52

Ferbolin H, 2004, Basic One- And Two-Dimensional NMR Spectroscopy, Publisher: Wiley, John & Sons, Incorporated

Freeman R, 2003, Magnetic Resonance in chemistry and medicine, Oxford university press

 

Jennifer L, Spratlin, Natalie J, Serkova, S. Gail Eckhardt, 2009, Clinical application of metabolomics in oncology: A review, Clin Cancer Res, 15; 15(2): 431-440

Kinzler, Kenneth W, Vogelstein, Bert, 2002, Genetic basis of human cancer, New York, Medical publication

Levin KE, Dozois RR, 1991, Epidemiology of large bowel cancer, Department of Surgery, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota , World J Surg. 15(5):562-7.

 

Nicholson J.K, Connelly J, Lindon J.C, Holmes E, 2002, Metabonomics a platform for studing drug toxicity and gen function, Nature, Rev, Drug Disc, 1,153-161

Sjoblom J, Svensson O, Josefson M, Kullberg H, Wold S, 1998, An evaluation of orthogonal signal correction applied to the calibration transfer of near infrared spectra, chemom, Intell , Lab, Syst,44, 229-244

Springer, Verlag, 2002, AJCC Cancer Staging Manual, New York, Inc, Sixth Edition ed.

Tayek John A, Facp, Facn, Sutter Lynda, Manglik Savita, Lillington Linda B, Grosvenor Mary, Chilebowski Rowan T, 1995, Altered metabolism and mortality in patients with colon cancer receiving chemotherapy, Am J Med Sci, 310(2): 48-55

 

36- آزاد و همكاران‌، 1374، اصول تجزية دستگاهي، تهران : انتشارات مرکز نشر دانشگاهي

37- فلاح آزاد، وحید، 1387، تومورمارکرها، نشریه علمی خبری پاتولوژی، انجمن آسیب شناسی ایران،  شماره 17

38- عرب، محمد رضا، عرب، فاطمه، کریمی، مهربد، شهرکی، محمدرضا، سرگزی، غلامحسین، 1387، مطالعه قند انتهایی ال- فوکوز در گلیکوکونژوگه‌های سلولی در آدنو کارسینومای کولون، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پزشکی، دوره 66، 467-462

39- معصومي، علي، 1374، شيمي دستگاهي، تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي

چکیده

سرطان كولوركتال سومين سرطان در مردها و دومين سرطان در زنان در سراسر دنیا می‌باشد.در ایران میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری 8-6 از هر 000/100 نفر مي باشد. روش‌های تشخیص متداول این بیماری بررسي خون مخفي در مدفوع، سنجش تومور مارکر CEA[1] و کولونوسکوپی  می‌باشد. دو روش اول غير اختصاصي است و كولونوسكوپی نیز یک روش تهاجمی می‌باشد که انجام آن برای بیمار بسیار مشکل است. اين بيماري اگر در مراحل اوليه تشخيص داده شود بهبودي بالايي دارد ولي اين تومور در مراحل اوليه بدليل عدم علايم بالینی مشخص قابل شناسایی نمي‌باشد. یکی از روشهای تشخیص سریع سرطان‌ها استفاده از علم متابونومیک جهت یافتن الگوی متابولیکی فرد مبتلا می‌باشد لذا برای شناسایی و مقایسه الگوی متابولیکی پلاسما بین بیماران مبتلا به سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1HNMR اسپکتروسکوپی این تحقیق انجام شد.

متابونومیکس را می‌توان به عنوان سنجش کمی همکنش‌های متابولیکی وابسته به زمان، در یک سیستم زنده، به پاسخ محرک‌های پاتوفیزیولوژی یا تغییرات ژنتیکی تعریف کرد. روش آنالیز آن استفاده از دستگاههای MS[2] و یا 1HNMR[3] می‌باشد.

این تحقیق بر روی 20 فرد مبتلا به سرطان کولورکتال و 20 فرد سالم انجام شد که تمامی افراد جهت انجام آزمایش کولونوسکوپی به مدت 48 ساعت فقط مایعات مصرف نمودند. جهت جداسازی پلاسمای این افراد 4 میلی لیتر از نمونه خون به لوله‌های حاوی 20 میکرولیتر هپارین               (ماده ضد انعقاد) اضافه شد و سپس نمونه‌ها به مدت 15 دقیقه با دور  RPM3000 سانتریفوژ شدند تا پلاسمای خون آنها جدا شود. در مرحله بعد 800 میکرولیتر از پلاسمای به دست آمده با          10 در صد D2O  رقیق شد و آزمایش 1HNMR  اسپکتروسکوپی با روش spin echo cpmg جهت بدست آوردن طیف بر روی نمونه‌ها انجام شد و متابولیتهای طیف با استفاده از نرم افزار MestreNova تعیین شدند. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مطلب و روش PCA  و PLS در کمومتریکس بررسی شدند. الگوی متابولیکی به دست آمده افراد سالم و بیمار  کاملاً از یکدیگر تفکیک شدند و متابولیتهای گلیسین، β – گلوکز، فوکوز، D – گالاکتوز و کراتینین به عنوان متابولیتهای اولیه جهت جداسازی شناخته شدند.

فصل اول مقدمه و اهداف

 1-1- سرطان

1-1-1- سرطان و انوع آن

ساختار ژنتیکی هر سلول سرعت رشد، تقسیم و زمان مرگ آن را تعیین می‌کند. در حالت طبیعی، جایگزینی سلولهای فرسوده به سلولهای جوان از یک برنامه منظم تبعیت می‌کنند و فرایند رشد و تجدید سلولی به طور ثابت در بدن اتفاق می‌افتد. در بیماری سرطان، سلول‌ها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست می‌دهند، سلول واحد اساسی و ساختمانی حیات است که حاوی پروتئین‌ها، اسیدهای چرب، کربوهیدراتها و ماده حیاتی به نام دی ان ای می‌باشد. سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول‌ها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست می‌دهند و این موضوع منجر به تسخیر و تخریب بافت‌های سالم می‌شود. از تجمع این سلول‌های سرطانی و تخریب سلول‌های بافت‌های سالم توده ای به نام تومور ایجاد می‌شود. اگر تومور به لایه ای محدود ختم شود و به سایر بافت‌ها و ارگانها سرایت نکند تومور خوش خیم[1] است و اگر تومور گسترده شده یا بالقوه قابلیت پخش شدن و احاطه کردن سایر بافتها و ارگانها را داشته باشد بدخیم یا سرطانی نامیده می‌شود. برخی از سلول‌های سرطان متاستاز[2] می‌یابند به این معنی که خصوصیت تهاجمی پیدا کرده و به سایر بافت‌های بدن، عمدتاً از طریق خون و لنف، سرایت  می‌کنند و تومورهای جدیدی را ایجاد می‌کنند. رشد سرطانی زمانی اتفاق می‌افتد که برخی از سلول‌ها به طور غیر قابل کنترل شروع به تکثیر کنند و سیستم ایمنی بدن قادر به مهار تقسیم بی رویه نباشد و همینطور تعدادی از سلولهای غیر طبیعی از نظر‌اندازه بزرگ و بزرگ تر شوند (Wikipedia 2009 ).

1-1-2- ژن‌های مسئول تقسیم سلولی

در مجموع چهار گروه ژن مسئول تقسیم سلولی به شمار می‌روند که عبارتند از :

آنکوژن‌ها[3] یا ژن‌های عامل تومور : این گونه ژن‌ها در شرایط عادی در فرستادن پیام به سلول برای تکثیر نقش دارند. اختلال و تغییر در این سلول‌ها منجر به تکثیر نامنظم سلول شده و سلول سرطانی می‌شود.

ژن‌های سرکوبگر تومور[4] : این ژن‌ها پروتئین‌های خاصی را تولید می‌کنند که در شرایط عادی وظیفه مهار آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پیام توقف تکثیر می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ژن‌های این گروه ژنی به نام P53 است.

ژن‌های خودکشی[5] : خودکشی سلول‌ها یا مرگ سلولی یکی از مهم ترین عوامل پیچیده سلولی است که به سلول توانایی خودکشی در شرایط غیر معمول را می‌دهد تا مانع شیوع تکثیر و آسیب دیدگی به سایر سلول‌ها شود. هنگامی که ژن‌های خودکشی آسیب پیدا کنند دیگر قادر به فعالیت خود برای نابود کردن سلول معیوب نبوده و سلول سرطانی می‌شود.

ژن‌های ترمیمی دی ان ای[6] : این ژن‌ها مسئول ترمیم دی ان ای آسیب دیده و معیوب هستندکه با ترشح پروتئین‌های مختلف زمینه ترمیم دی ان ای آسیب دیده را فراهم می‌کنند. اما زمانی که خود این ژن‌های ترمیمی دی ان ای آسیب می‌بینند، سلول دیگر توانایی ترمیم خود را از دست داده و اختلالات ژنتیکی و ترمیم نشدن دی ان ای منجر به سرطان می‌شود (et al. 2002 Kinzler).

1-1-3- انواع سرطان

تقریباً یکصد نوع سرطان در بدن انسان ایجاد می‌شود که هر کدام علل خاصی دارند و علائم بروز و چگونگی درمان و پیشگیری آنها متفاوت و بعضی قابل کنترل است و دسته ای نیز به سرعت رشد می‌کند و موجب مرگ انسان می‌شود. به طور کلی سرطان‌ها را در چند گروه می‌توان خلاصه کرد : 1- کارسینوما که اصولا ً پوست بدن، بافت‌های مخاطی و پوششی، غدد و اعضای داخلی بدن را مبتلا می‌کند. 2- سارکوما، که به طور کلی بافت‌های ماهیچه ای، پیوند‌های عصبی و استخوان‌ها را دچار می‌کند. 3- سرطان خون یا لوسمی که بافت‌های سازنده خون را بیمار می‌سازد. 4- لنفوم که سیستم ایمنی بدن را مبتلا می‌کند (Wikipedia 2009 ).

سرطان یک فرایند پویا است که توسط متغیرهای ناشناخته و مستقل متعددی موجب تغییرات مولکولی سلول شده و منجر به تداخل در سیستم تکثیر سلول می‌شود. اولین تغییر آشکار درپیدایش سرطان، تراریختی و تغییر شکل سلول است. عواملی که به ایجاد سلول‌های سرطانی کمک می‌کنند عبارتند از :

استعداد میزبان : عوامل ژنتیکی از جمله نقص در کروموزوم‌ها و یا انتقال ژن معیوب به جنین

عوامل ایمنولوژیک (ایمنی): مانند نارسایی مکانیسم ایمنی طبیعی بدن

داروهای سرکوبگر ایمنی: موجب سرکوب مکانیسم ایمنی طبیعی شده و زمینه ابتلا به سرطان را فراهم می‌کنند.

عوامل محیطی: تماس با مواد سرطان زا مانند آزبست، پرتونگار‌ها و رادیوم که پرتوهای یونیزه شامل امواج الکترومغناطیسی می‌باشند.

ویروسهای القا کننده سرطان : ویروسهایی هستند که قابلیت تغییر دادن شکل سلولی را که آلوده می‌کنند، دارند و در نتیجه منجر به تکثیر خارج از کنترل سلول‌های مورد نظر می‌شوند. این تکثیر فزاینده موجب تومور یا سرطان می‌شود.

عوامل ترشح هورمونی: عوامل ترشح هورمونی اغلب موجب تسریع روند بدخیمی بیماری می‌شوند 2009) R  Pazdur).

1-1-4- تشخیص سرطان

در حال حاضر یکی از روشهایی که به تشخیص سرطان کمک می‌کند استفاده از تومورمارکرها می‌باشد. تومور مارکرها معمولاً موادی از جنس پروتئین هستند که در بدن و در پاسخ به رشد سرطان و یا توسط خود بافت سرطانی ساخته و در خون یا ادرار یافت می‌شوند. تومور مارکرها   می‌توانند محصول خود سلولهای سرطانی یا محصول سلولهای بدن در پاسخ به سرطان یا سایر شرایط باشند. انواع گوناگونی از تومورمارکرها وجود دارند. بعضی دارای ویژگی بوده و فقط در یک نوع منفرد از سرطان دیده می‌شوند در حالی که گروهی دیگر می‌توانند در انواع متعددی از سرطان‌ها یافت شوند. از سوی دیگر بسیاری از مارکرهایی که از قبل به خوبی شناخته شده‌اند در شرایط غیر سرطانی هم دیده می‌شوند و در نتیجه برای سرطان تشخیصی نخواهند بود.

اولین تومور مارکر مدرن که برای ردیابی سرطان مورد استفاده قرار گرفت گنادوتروپین جفتی انسان یا همان hCG بود که به عنوان آزمایش حاملگی شناخته می‌شود سطح بالایی از hCG در خون و پس از پایان حاملگی ممکن است نشانه ای از بیماری تروفوبلاستیک حاملگی ((GTD[7] باشد. بعضی از تومورهای بیضه و تخمدان که تحت عنوان تومورهای سلول زایا شناخته می‌شوند نیز تولید hCG می‌نمایند ولی GTD و تومورهای سلول زایا در مجموع چندان شایع نمی‌باشند.

پس از آن اولین موفقیت در ابداع یک آزمون خونی برای یک سرطان شایع در سال 1965 اتفاق افتاد که در طی آن مارکر CEA در خون بعضی از بیماران مبتلا به سرطان کولون یافت شد. در پایان دهه1970چندین آزمون خونی دیگر برای سرطان‌های گوناگون شناخته شدند که عبارتند از CA 19-9  برای سرطان‌های کولورکتال و پانکراس، CA 15-3 برای سرطان پستان و 125 CA برای سرطان تخمدان. متاسفانه هیچ یک از این مارکرها از جمله CEA هدف اصلی که شناسایی مطمئن سرطان درمراحل آغازین بیماری است را تحقق نکرده‌اند که علل آن می‌توانند موارد زیر باشند:

1- تقریباً تمامی افراد مقادیر کمی از این مارکرها را در خون خود دارند و خیلی دشوار است که با این آزمایش‌ها، سرطان را در مرحله اولیه کشف کرد.

2- سطوح این مارکرها فقط وقتی که مقدار زیادی از سرطان در بدن وجود دارد بالاتر از حد طبیعی   می‌شوند.

3- بعضی از مبتلایان به سرطان هیچ گاه در طی بیماری خود سطوح بالایی از این مارکرها را نخواهند داشت.

4- حتی درشرایطی که سطوح این مارکرها بالا باشند غالباً به‌اندازه کافی ویژگی ندارند. مثلاً سطح CA 125 در زنان مبتلا به بیماری‌های ژنیکولوژی به غیر از سرطان تخمدان هم می‌تواند بالا باشد.

بطور کلی در استفاده از تومور مارکرها هدف اصلی این است که غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان اتفاق افتد چرا که در این زمان بیشترین احتمال تاثیر درمان وجود دارد. تنها تومور مارکر دارای مقبولیت گسترده به عنوان یک غربالگر، PSA در مردان می‌باشد و سایر تومور مارکرها فاقد ویژگی کافی هستند (یعنی مثبت کاذب بالا که منجر به آزمایش‌های تکمیلی گران قیمت و غیر ضروری خواهند شد) و یا این که در ابتدای بیماری به قدر کافی افزایش نیافته‌اند.

ذکر این نکته لازم است که تومور مارکرها به خودی خود تشخیصی نیستند و تشخیص قطعی سرطان با دیدن نمونه بافت سرطان در زیر میکروسکوپ توسط پاتولوژیست صورت می‌گیرد. با این وجود تومور مارکرها اطلاعاتی به ما می‌دهند که از آن‌ها می‌توان در غربالگری، تشخیص، تعیین مرحله، تعیین پیش آگهی و عود سرطان استفاده کرد.

در جدول صفحه بعد برخی از تومور مارکرهایی که تا به امروز شناخته شده و کاربرد بالینی دارند همراه با  کاربرد و محدودیت‌های هر کدام از آنها آورده شده است.

 

نام تومور مارکر کاربرد محدودیت
Alpha – Fetoprotein

 

(AFP )

تومور مارکر برای ردیابی و پایش درمان کارسینوم هپاتوسلولار(HCG )

و همراه با hCG برای مرحله بندی و پایش تومورهای بیضه

بالا رفتن سطح سرمی در موارد غیر بدخیم کبدی مانند نکروز وسیع کبدی و هپاتیت
B2 – Microglobulin

 

( BMG )

ارزیابی پیش آگهی میلوم ( میزان BMG سرمی بیانگر‌اندازه تومور، سرعت رشد و عملکرد کلیوی خواهد بود.) افزایش سطح سرمی در کرون، هپاتیت، سارکوئیدوز، واسکولیت، پرکاری تیروئید، عفونتهای ویروسی      نقص ایمنی و بدخیمی‌های دیگر مانند سارکوم
Cancer Antigen 15-3

 

( CA 15 -3)

بیومارکر سرطان پستان و کارسینوم سلول سنگفرشی (SCG) افزایش سطح سرمی در بیماری‌های خوش خیم پستان مانند فیروکیستیک و کبد مانند هپاتیت و سیروز
Cancer Antigen 19-9

 

( CA 19-9 )

مارکر سرطان پانکراس و گاهی اوقات کارسینوم هپاتوسلولار، کولون و رکتوم میزان آن در بدن به شدت تحت تاثیر فنوتیپ گروه خونی لوئیس، ژنوتیپ ترشحی و نژاد می‌باشد.

افزایش در مبتلایان به نارسایی حاد کبدی و پانکراتیت، کوله سیستیت و سنگهای کلیوی

Cancer Antigen  72-4

 

(CA 72-4)

یافتن آن در سرطان تخمدان و انواع آدنوکارسینوم‌های دستگاه گوارش بخصوص معده و کارسینوم‌اندومتر اختصاصی برای سرطان خاصی  نمی‌باشد و شاهدی برای بهتر بودن آن نسبت به CA125  در تومورهای تخمدان وجود ندارد
Cancer Antigen 125

 

(CA 125)

 

غربال گری بدخیمی‌های تخمدان افزایش در بدخیمی‌های لوله فالوپ ‌اندومتر، پانکراس، ریه، پستان، پروستات و دستگاه گوارش
Calcitonin افزایش غلظت در کارسینوم مدولری تیروئید (MCT ) و هیپرپلازی      سلول‌های C طبیعی بودن غلظت در بسیاری از مبتلایان به کارسینوم مدولری تیروئید. افزایش در بیماران مبتلا به سایر تومورهای‌اندوکرین، پانکراتیت، تیروئیدیت، نارسایی کلیه، کم خونی بدخیم هیپرپاراتیروئیدی اولیه و حاملگی
Carcinoembryonic Antigen

 

(CEA)

تشخیص، پی گیری و پیش آگهی آدنوکارسینوم‌های گوارشی خصوصاً تومورهای کولورکتال افزایش در سایر بدخیمی‌ها مانند بدخیمی‌های معده و پانکراس و سرطان پستان، ریه و کارسینوم مدولری تیروئید. افزایش در موارد غیر تومورال مانند سیگاری‌ها، زخم پپتیک و بیماریهای کبدی و التهابی روده
Catecholamines اندازه گیری آنها جهت تشخیص نئوپلاسم‌های مترشحه کاتکول آمین مقادیر پلاسمایی آنها توسط عوامل محیطی، غذا و دارو متاثر می‌شود
Gastrin تشخیص تومورهای کارسینوئید مترشحه گاسترین ( گاسترینوما) افزایش کاذب در بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین و افزایش در گاستریت آتروفیک، کم خونی پرنی سیوز، سندرم پس از واگوتومی، رزکسیون روده باریک و نارسایی کلیه و سیروز

[1] – Benign

[2] – Metastasize

[3] – Oncogene

[4] – Tumor suppressor genes

[5] – Suicide genes

[6] – DNA repairing genes

[7] – Gestational Trophoblastic Disease

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA
 • پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي و تصوير ذهني از جسم خويش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشي و درماني
 • پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشي درماني
 • پايان نامه اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويکرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
 • پايان نامه مقايسه طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و تحريف‌هاي شناختي در بيماران سرطاني با افراد عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122