پايان نامه مطالعه رابطه گرايش به اعتياد با زندگي نامه و نوع ارتباط با والدين در چرخه رشد جوانان 20 تا 40 سال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه رابطه گرايش به اعتياد با زندگي نامه و نوع ارتباط با والدين در چرخه رشد جوانان 20 تا 40   سال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه رابطه گرايش به اعتياد با زندگي نامه و نوع ارتباط با والدين در چرخه رشد جوانان 20 تا 40   سال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده د
فهرست جداولز
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه1
بیان مسئله 2
اهداف تحقیق 5
سوال تحقیق 5
ضرورت تحقیق 5
تعریف مفاهیم 6
فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 7
تعریف اعتیاد 7
اختلالات ناشی از مصرف مواد 7
وابستگی 8
سوء مصرف 8
عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر مواد 9
عوامل خطر ساز 10
زندگینامه و ابعاد آن 11
فقدان ها 12
آسیب ها و غفلت ها13
گروه همسالان 15
نقش مدرسه و دوران تحصیل 18

نقش آسیب ها و بیماریهای روانشناختی 19
عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد 22
عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد 24
کمبود محبت در خانواده 24
افراط محبت 24
تبعیض بین فرزندان 25
اعتیاد یکی از اعضای خانواده 25
بی سوادی یا کم سوادی والدین 25
فقر خانواده 26
ستیزه والدین 26
دوران کودکی و چرخه رشد 28
اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی 29
نظریه ها 32
نظریه های روانشناختی 33
دیدگاه روانکاوی 33
دیدگاه رفتارگرایان 35
رویکرد شناختی 36
نظریه های اجتماعی اعتیاد 37
پیشینه خارجی 38
پیشینه داخلی 40

فصل سوم – روش شناسی
نوع پژوهش، شیوه تحلیل44
جامعه مورد پژوهش 44
نمونه وروش نمونه گیری 44
ابزار پژوهش 45
روش اجرای پژوهش 45
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 46
یافته ها 46
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه 58
تبین سوالات 58
محدودیت ها 64
پیشنهادات 65
منابع فارسی 66
منابع لاتین 70 چکیده لاتین 76

منابع فارسی:

اسدی­یونسی، محمدرضا. (1389). رابطه تعارض با والدین و نگرش نسبت به سیگار کشیدن با مصرف سیگار. مجموعه مقالات منتخب 30 کنگره استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد سال 89.  ص231-228.

انوری پور، میترا سادات. (1386). مقایسه هوش هیجانی افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان زاهدان زمستان 85 . پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

آزاد، حسین. (1390). آسیب­شناسی روانی. تهران: انتشارات بعثت.

آقا بخشی، حبیب، صدیقی، بهرنگ، و اسکندری، محمد. (1388). بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخدر صنعتی، فصلنامه ی پژوهش اجتماعی. سال دوم، شماره چهارم، صص 87 – 71.

آقابخشی، حبیب. (79). اثرات اعتیاد بر کارکرد­های خانواده. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 10.

باچر، جیمز. منیکا، سوزان، و هولی،جیل. (2007). آسیب­شناسی روانی. ترجمه یحیی سید محمدی (1390)، جلد دوم، تهران: نشر ارسباران.

پیتر، ر. مارتین بنت الن وینبرگ بانی ک . بیلر (2007) . درمان عادت های نابهنجار . ترجمه پریچهر هیرادفر(1389) ، تهران ، انتشارات صورتگر.

جعفری، عیسی. (1389). بررسی اثرات آموزش مهارت­های مقابله­ای، سبک زندگی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

حاج حسینی، منصوره ؛واخوان تفتی، مهناز. (1382). مقایسه سبک اسناد درجوانان معتاد و غیر معتاد شهر یزد  فصل نامه اعتیاد پژوهی. سال اول ، شماره 3.

حاجلی، علی، زکریایی، محمد علی، حجتی کرمانی، سوده. (تابستان 1389). نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران. سال اول، شماره دوم، صص 112- 81.

حجتی، حمید، و آلوستانی، سودابه، و آخوندزاده، گلبهار، و حیدری، بهروز، و شریف نیا، حمید. (2010). بررسی بهداشت روانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در معتادین، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی. دوره 18، شماره 3، ویژه نامه همایش رفتارهای پر خطر، صص 214 – 207.

داوری، محمد. (1381). پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی، قم، نقش کلک.

دهقان، محمود (۱۳۸۲). بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیرمعتاد در استان بوشهر. پایان‌‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

دِی وِی، گراهام. (2008). آسیب­شناسی روانی. ترجمه مهدی گنجی (1389). جلد اول. تهران: نشر ساوالان.

رضایی نزاد، سالار. (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی (مهارت مقابله با استرس و مهارت ابراز وجود) بر پیشگیری از عود اعتیادبیماران مرد مبتلا به اعتیاد. پایان نامه ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

سام آرا، عزت الله، و کردونی، روزنه، و دغاغله، عقیل، و افقه، سید مرتضی.( 1387). آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه ی موردی روستاهای شهرستان اهواز، فصلنامه روستا و توسعه. سال 11، شماره 3، صص27-50.

ستوده، هدایت اللّه . (1388).  آسیب شناسی اجتماعی، تهران، آوای نور.

سلیمی، علی و داوری، محمد. (1388). جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

شریفی، ماندانا. (۱۳۷۹). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انواع مکانیزم­های دفاعی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

صالحی جونقانی،فرحناز . (1379). بررسی تأثیر عوامل اقتصادياجتماعی مؤثر بر اعتیاد؛مطالعه موردي: زندان شهر کرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

 

علوي، سيدحميدرضا. (1389). تأثير عوامل اجتماعی بر گرايش افراد به اعتياد، سرقت و روسپيگری. اسلام وپژوهش­های تربیتی، ، سال دوم، شماره دوم، ص5-20.

فرجاد، محمدحسین . (1377).بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، اساطیر، ص 297.

شاه نظری ، مهدی . (1390) . راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی ، مجموعه مقالات اولین کنگره علمی پیشگیری از اعتیاد در استان البرز (1390).

كرنلسون و لامبرت. درمان مسائل نوجوانان، ترجمه مجتبي جواديان (1380)، ج سوم، تهران، آستان قدس رضوي.

مدنی، سعید. (1381). خانواده و اعتیاد، مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران، تهران، آگاه.

مظفر، حسین، و ذکریایی، منیژه، و ثابتی، مریم. (زمستان 1388). آنومی فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان 28-13 ساله تهران، پژوهش نامه علوم اجتماعی. سال سوم، شماره چهارم، صص45-51.

 

بررسی نظر ها، دانش، نگرش ذینفعان پروژه ادغام برنامه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه اداره کل پیشگیری و در مان سوء مصرف مواد معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( موسسه پژوهشگران بدون مرز1387)

کیهان فتحی، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند بررسی افسردگی، هیجان خواصی ، پرخاشگری ، سبک های دلبستگی ، تحصیلات والدین به عنوان پیش بینی های وابستگی به مواد مخدر نوجوانان شهر اهواز1385 ص 23

نوابخش، مهرداد. (1387). اعتیاد پژوهی فصل نامه علمی سوءمصرف مواد، سال دوم، شماره 8، زمستان 1387.

ملازاده، جواد، و عاشوری، احمد، و محمدی، نوراله. (پاییز 1387). اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری در بهبود مهارت های مقابله ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی. سال چهاردهم، شماره 3، صص 288 – 281.

ملک شاهی، اصغر، روشن پور، مجتبی. (1389) عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین مددجویان مجتمع حرفه ی آموزشی لرستان و راههای کاهش آسیب رفتارهای پر خطر، مجله اصلاح تربیت. شماره 104، صص 48– 46.

حجتی، حمید، و آلوستانی، سودابه، و آخوندزاده، گلبهار، و حیدری، بهروز، و شریف نیا، حمید. (2010). بررسی بهداشت روانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در معتادین، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی. دوره 18، شماره 3، ویژه نامه همایش رفتارهای پر خطر، صص 214 – 207.

گودرزی ،محمدعلی. زرنقاش، مینا. زرنقاش، مریم. برداشت سوء مصرف کننده مواد از الگوهای انضباظی والدین. مجله اندیشه و رفتار ، سال دهم ، شماره 3  ، 241-249

آسایش، حمید. قربانی، مصطفی. سالاری، هادی. منصوریان، مرتضی. صفری، رویا. (1389). ارتباط ویژگی های فردی ، خانوادگی با گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 12، شماره 4

نوری ، ف. (1384). بررسی ارتباط بین الگوهای تربیتی خانواده ، بااعتیاد. دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی ، مرکز تحقیقات  سوء مصرف و وابستگی به مواد ( موسسه داریوش ).

زینالی ،علی . وحدت ، رقیه . قره دینگه ، خاور (1388). رابطه سبک های والدینی با استعداد اعتیاد در فرزندان . فصلنامه خانواده پژوهشی ، سال ششم ، شماره 23 .

فیلیپ رایس،ف.(1922)،روانشناسی رشد از تولد تا مرگ،ترجمه مهشید فروغان(1387)،تهران:انتشارات ارجمند.

سنگری،محمد رضا.نوریان،مهدی.ترکی،مسعود.(1384)کتاب ادبیات فارسی مقطع اول دبیرستان. تهران:چاپ و نشر       کتابهای درسی ایران.چاپ نهم.

کمیته نشریات جهانی (ان – ای)، راهنمای کارکرد قدم، مترجم کمیته ترجمه، ناشر، انجمن ان – ای جهانی با همکاری نشر کمیا اثر ، 1389.

کراسن ، جیمز (2009)، دوازده قدم درمانی ، ترجمه فروهر تشویقی(1389)، تهران ، انتشارات فروهرتشویقی 1389.

منابع انگلیسی:

Ainsworth, M.D.S., Bell, S.M. and Stayton, D. 1971. In H.R. Schaffer (Ed,), The origins of human social. relations;     London: Academic Press, 17-57

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of menta             disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: American Psychiatric                    Association

Noftel Erik E. Phillip Shaver R. (2006) Attachment Dimentions And Big five Personality Traits. Jornal of Reserch in Personality 40,179-208.

Hahesy.AmyL, Wilens. Timothy E , Stephanie L. Joseph Biederman. (2002).Van                 Patten,Thomas SpencerTemporal association between childhood psychopathology         andsubstance usedisorders: findings from a sample of adults withopioid or alcohol         dependency

Amanda. Oreo , Shale. Ozgul(2006),Grief experiences of parents coping with an adul          childwith problem substance useSchool of Psychology, The Australian National             University, Canbenrra, ACT 0200, Australia

چکیده :

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اعتیاد با زندگینامه افراد 40 – 20 سال در شهرستان کرج صورت گرفت.بدین منظور  15 نفر از جوانان معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد جنوب غرب کرج که با شرایط نمونه مورد نظر هماهنگ بودند بصورت در دسترس انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای فیلم های تهیه شده از جریان مصاحبه  استفاده شد . یافته­های پژوهش نشان داد نوع ارتباط با والدین 28درصد و بیماریهای روحی و روانی در دوران کودکی 26درصد، تجارب آسیب و غفلت 11درصد علایق آرزوها و انتظارات 8 درصد، دوران تحصیل 9درصد ، روابط با دوستان 8 درصد و تجارب فقدان و شکست 8 درصداز عوامل تاثیر گذار در گرایش به مواد مخدر در گروه نمونه مورد بررسی را تشکیل می­دهد . بحث و نتیجه گیری : می توان نتیجه گرفت که عوامل خانوادگی در دوران رشد و بیماریهای روحی و روانی مثل اضطراب و افسردگی   در دوران کودکی بیشترین تاثیر را در گرایش به اعتیاد داشته است.

کلید واژه : زندگینامه ، چرخه رشد ،  اعتیاد

 فصل اول

 مقدمه :

سوء استفاده از مواد مخدر از مشکلات بزرگ پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. باوجود عدم مقبولیت مصرف مواد افیونی ازنظر اجتماعی، طبقات مختلف جامعه با این مساله بصورت جدی درگیر می­باشند.به طوری که سلامت فرد، خانواده و جامعه را به خطر می­اندازد.( نویدچی و همکاران،1380 به نقل از آسایش، 1389).

مسئله اعتیاد یک مشکل جدید در جامعه انسانی نیست. انسان­ها در طول تاریخ از مواد روان گردان استفاده می­کردند. ایناباو کوهن، 2000 بیان می­کنند: مدارکی موجود است مبنی بر کشت و مصرف این مواد بوسیله انسان­های نخستین در 50 هزار سال پیش از آنها به عنوان داروهای شفا بخش استفاده می­کردند و نیز اولین دست نوشته ها در مورد الکل به لوح­های سفالی باز مانده از سومری­هایی برمی­گردد که 6 هزار سال پیش در بین النهرین (ایران وعراق امروزی) زندگی می­کردند (کامنسکی[1]، 2004). و یا سردبیر مجله اعتیاد پژوهی ایران بیان کرده قدمت سوء مصرف مواد به 5 هزار سال قبل از میلاد مسیح و دوره ای که قبایل آریایی در ایران اسکان داشتند، برمی­گردد. (نوابخش، 1387)

اعتیاد یک حالت مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است که دارای این مشخصات است: 1- در اثر مصرف مکرر مواد عادت روحی ایجاد می شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد ترغیب می­کند 2- مقدار مواد مصرفی مرتباً رو افزایش می­رود 3- در اثر قطع دارو نشانگان محرومیت در فرد معتاد ایجاد می­شود 4- اعتیاد به مواد مخدر برای فرد وجامعه حالت زیان آوری پیدا می­کند. اعتیاد یکی ازبیماری­های جسمی ، روحی، روانی، اجتماعی و روحانی است.(گلانتر[2]، 2006 به نقل از زینالی و همکاران، 1389). که در شکل­گیری آن زمینه­های پیش­اعتیادی  متعددی نقش اساسی ایفا می­کنند.

فرانک و دیگران (2003 به نقل از زینالی) با اشاره به رشد و ایجاد این آمادگی در طی زندگی بیان می­کنند، اشخاصی که وابسته به مواد رشد می­کنند، ممکن است ریسک فاکتورهای روان پزشکی متفاوت تری داشته باشند، آن­ها دریافته­اند که در اعتیاد ریسک فاکتورهای محیطی، در دسترس قرار گرفتن مواد را تسهیل می­کنند و ریسک فاکتورهای روان پزشکی، احتمال رشد وابستگی به مواد را بالا می­برند. ازسوی دیگر فلاگل و دیگران (2003 ) دریافتند که افزایش توجه ورسیدگی والدین به دنبال حوادث استرس آمیز در طی رشد اولیه اثرات حفاظتی در مقابل رفتار داور جویانه در آینده دارد.این مطالعه نشان داد که چگونه حوادث اولیه زندگی لایه­های نوروبیولوژیکی را تغییر می دهد و کمک می­کند استعداد و آمادگی متفاوتی به سوء مصرف دارو در نوجوانان و بزرگسالان ایجاد شود. مطالعه حاضر به بیماری اعتیاد به عنوان یک پدیده رشدی می­نگرد که بنیان آن در درون خانواده پی ریزی می شود این بین عوامل تاثیر گذار خانواده، شیوه تربیتی والدین یکی از مهمترین آنهاست. (زینالی و همکاران، 1389).

بیان مسئله :

شرط سلامت خانواده وجود روابط سالم و کارکرد صحیح این نهاد است، اما در قرن اخیر بروز مشکلات فردی ، اجتماعی و دیگر آسیب­ها و انحرافات از جمله اعتیاد را ناشی از اختلال در کارکرد خانواده می­دانند.(نوری، 1384).

بررسی­ها نشان از این دارد که بی­تفاوتی پدر و مادر در پرورش کودکان ، بی مهری ، سرزنش کردن بیش از اندازه آنان ، داشتن رفتار خشن ، انظباط و نظارت ناهماهنگ و نبود ارتباط مناسب با فرزند از پیش بینی کننده های نیرومند رفتار نابهنجار کودکان است. (وایت و همکاران، 2000 به نقل از گودرزی و همکاران، 1383).پژوهش­ها نشان داده است که استرس اولیه در کودکی در پیشگویی آسیب­های روانی از جمله اعتیاد موثراست. شواهد زیادی نشان می دهد که تجربه مواد در زمان نوجوانی اغلب با تجربه آسیب و یا غفلت در دوران کودکی ترکیب گردیده است.(ماری انوچ، 2010).

بسیاری از نوجوانان مبتلا به سوء مصرف مواد گزارش نموده اند که محیط خانوادگی آنها دچارمشکل بوده (آدلر و توکا، 1973 به نقل از گودرزی و همکاران، 1383)  و روابط خانوادگی ضعیف نقش مهمی در گرایش آنها به سوء مصرف مواد داشته است.(سوودبانی، 1982 به نقل از گودرزی و همکاران، 1383). تحقیق و پژوهش جی گرا و لئوناردی، (2009) نشان داد که بی توجه ای در دوران کودکی و ارتباط ضعیف پدر و مادر با کودک باعث گرایش بیشتر بچه به سمت اعتیاد می­گردد.

تجارب بچگی مثل هرنوع ترکیب خشونت خانوادگی ، الکلیسم، جدایی والدین و غفلت و آسیب های جسمی و جنسی در بروز اعتیاد در نوجوانی موثر است. همچنین رفتار تکانشی کودک به الگوی رفتاری والدینشان مربوط است. (هارمر ساندرسون، 1999). در مورد سبب شناسی سوءمصرف موادمخدر عوامل مختلفی مانند درهم ریختگی اجتماعی، فشار همسالان، عوامل خانوادگی، ژنتیکی، مشکلات هیجانی، مشکلات روانی، مطرح شده است. و نیز ضعف در عملکرد خانواده، مشکلات، تعارضات و درگیری­های خانوادگی ازسایرعلل گرایش به مواد  است(حجتی، آلوستانی، آخوندزاده، حیدری، و شریف نیا، 2010).

مطالعات طولی بسیاری، ارتباط بین تجارب زودهنگام کودکی  رفتارهای ضد اجتماعی در بزرگسالی را گزارش داده­اند . این یافته­ها براین مبنا هستند که ناتواتی والدین در پروراندن خود کنترل­گری در کودک، اعمال منفی مختلف والدین، تعاملات خشونت آمیز در خانواده و ناتوانی کودک در پروراندن مهارت­های رشدی مناسب با سن  از عواملی است که پیش بینی کننده این گونه رفتارهاست . )لاکورز[3] و همکاران 2002 .(

ایکانو، مالونو، مگ گیو (2008)الگویی از  پیشرفت وتوسعه اعتیاد به مواد مخدر را ارائه کرده­اند. آنها بسیار روی اعتیاد در دوره جوانی تاکید کرده­اند. آنها روی پتانسیل ژنتیکی، ناتوانی در بروز احساسات در دوره پیش از نوجوانی که ناشی از اختلالات مخرب دوره­ی کودکی است توجه کرده­اند. که این پتانسیل در اوایل نوجوانی به شکل مشکلات رفتاری (مثل مصرف مواد ، مشکلات آموزشی و بی بند باری­های جنسی) بروز می­کند. که ناشی از قرار گرفتن در معرض بعضی از فاکتور­های خطر محیطی (مثل روابط والد- فرزند ، اثر همسالان، حوادث آسیب رسان و پر استرس زندگی) است. پس یک آسیب روانی بیرونی-­­ مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی، نیکوتین، الکل یا وابستگی به مواد- ممکن است در اواخر جوانی یا اوایل بزرگسالی ظاهر شود.(آیواسیک، سامر،2010).

در قدم چهار از قدم­های دوازده گانهNAوAA  افراد در حال بهبودی از اعتیاد به تهیه ترازنامه­ای از دوران گذشته خود می پردازند که در متن توجیهی قدم چهار بیان شده است که قدم چهارم روشی برای پیدا کردن شناخت از خود است.فرآیند ترازنامه نویسی راهی بسوی آزادی است . و بیان می­کند  اکثر ما کشف می­کنیم که مشکلات ما از زمانی که برای اولین بار مواد مخدر مصرف کرده­ایم شروع نشد بلکه خیلی قبل از آن و وقتی که دانه اعتیاد در وجود ما کاشته شد آغاز گردید. ممکن است ما خیلی قبل تر از آنکه برای اولین بار مواد مخدر مصرف کنیم احساس انزوا و متفاوت بودن را تجربه کرده باشیم. آرزوی ما برای تغیر احساساتمان و مطیع کردن آن نیروها بود که مارا به اولین بار مصرف رهنمون ساخت. ترازنامه دردها و درگیریهای حل نشده در گذشته را برای ما عریان می­سازد تا دیگر در اختیار آنها نباشیم.(راهنمای کارکرد قدم،1389) تجزیه و تحلیل و پالایش شخصیت با تخلیه احساسات از اهداف در درمانی در قدم (4،5،6،7) است.که بر مبنای تجربه گذشته و اتفاقات در گذشته افراد انجام می­گردد.(فروهر،1390)

ما می­توانیم زندگی نامه بسیاری از افراد را بازگو کنیم ؛درباره پدری  سؤاستفاده­گر  و مستبد که پسری ضد اجتماعی بارآورد و سر انجام پسرش  معتاد شد. فرزندانی که بیش از اندازه محدود هستند و در نتیجه از اجتماع می­ترسند و از تنهایی خود فقط با نوشیدن الکل رهایی می­یابند.و نمونه­های بسیاری که نشان می­دهد گرایش به اعتیاد ترکیبی از عوامل مختلفی مثل اختلال­های خلقی، ناراحتی­های روانی ناشی از ناتوانی­های جسمی وخود درمانی­هایی برای رهایی از رنج­های زندگی است.(هیرادفر،1389)

ضعف روش­های تحقیقی قبلی باعث ناکافی بودن توجه به توالی رشدی اختلالات دوران کودکی که خطر مصرف مواد در آینده را پیش بینی می­کند، شده است .برای مثال در گذشته ارتباط و همبودی اختلال بیش فعالی و شروع زود رس اختلال مصرف مواد ثابت شده بود.(ویلنز و همکاران به نقل از،هاهسی،2002 ) با این وجود باید به توالی رشدی اختلالات دیگر در دوران کودکی مانند اضطراب،  افسردگی، اختلال سلوک، منفی­گرایی و تاثیر آن بر شروع اختلالات مصرف مواد، توجه ویژه­ای گردد.

پژوهش­های متعددی رابطه­شبکه­دوستان(کیریلووا وهمکاران،2008)، آسیب­های جسمی و جنسی (ماری انوچ،2010)، جدایی والدین یا مرگ یکی از آنها (هارمر و ساندرسون،1999)، سطح تحصیلات افراد و تجارب و شکست های تحصیلی(آسایش،1389)، بیماری ها به دلیل کاهش سطح پلاسما در خون وایمنی (لوناردی،2009)را با اعتیاد تایید کرده­اند در این  سوال این است که رابطه  زندگی نامه افراد(40-20) و نوع روابط با والدین در چرخه رشد  و تاثیر آن در گرایش به مواد چیست؟

ضرورت تحقیق :

اعتیاد مشکلی است که میلیون­ها زندگی را ویران می­کند و سرمایه­های کلان ملی را صرف هزینه­ی  مبارزه، درمان و صدمات ناشی از آن می­نماید. هر روز شمار زیادی از افراد به مصرف مواد روی می­آورند و دچار پیامدهای بدنی، روانی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی می­شوند. کشور ما به دلایل فرهنگی، برخی باورهای نادرست و شرایط ویژه جغرافیایی (هم جواری با یک کشور بزرگ تولید کننده مواد افیونی) دارای شرایط مناسبی برای روی آوردن جوانان به اعتیاد است. (عاشوری، ملازاده، محمدی، 1387).

اعتیاد به مواد مخدر، امروزه یکی از معظلات اساسی زندگی بشری به شمار می­رود. افزایش مصرف مواد مخدر طی قرن گذشته، نگرانی روز افزونی را برای همه­ی جوامع در پی داشته است. در دهه­های اخیر، جهان با آمار تکان دهنده­ای از شیوع این پدیده در سطح جامعه و خصوصاً در میان جمعیت جوان و نوجوان مواجه بوده است(ملازاده، و عاشوری، 1388). طی یک قرن گذشته بر پیشگیری وکنترل مواد مخدر بطور جدی پرداخته شده است و این اقدام هم چنان ادامه دارد که این امر به نوبه خود بیانگر عمق مسئله اعتیاد و مواد مخدر را در جهان نشان می­دهد. و مسئله زمانی حائز اهمیت بیشتر می­شود که بدانیم ایران از موقعیت ژئوپلتیکی خاص (مثل هم مرزی با افغانستان و همسایه های غربی به عنوان کانال ورود مواد به اروپا) بر خوردار است (نوابخش، 1387).

برآوردهای صورت گرفته نشان می­دهدکه میزان خسارت­های اقتصادی­– ­اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم موادمخدر و قاچاق آن در کشور سالیانه700 میلیارد تومان است. به طور متوسط بر اساس آمار سالیانه حدود  200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور را در جریان مبارزات از دست می­دهیم. طبق گزارشات در 1382، سن آغاز مصرف مواد مخدر در ایران 14 تا 16 سال رسیده است. رشد اعتیاد تزریقی 30 درصد است این میزان تقریباً 5 برابر رشد جمعیت کشور است.تحقیات نشان می­دهد که نگرش­های کودکان به اعتیاد تا قبل از سوم دبیرستان شکل می­گیرد بنابراین برنامه های آموزشی در جهت پیشگیری  و مداخله باید از مراحل اولیه آغاز گردد.(ملکشاهی،روشن پور،1389)

از این رو بنا به دلیل رشد معضل اعتیاد و کم تر شدن میانگین سن افراد تجربه کننده مواد مخدر و همچنین به دلیل اهمیت کارکرد خانواده این پژوهش به بررسی چگونگی این ارتباط ها خواهدپرداخت.

هدف تحقیق :

هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه زندگی نامه و نوع روابط با والدین در چرخه رشد(کودکی،نوجوانی)با گرایش به مواد

سوالات تحقیق :

دوران کودکی و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد ( کودکی، نوجوانی) با گرایش افراد به مواد مخدر چه تاثیراتی دارد.

آیا علائق ، آرزوها و انتظارات افرادبا چرخه رشد در گرایش افراد به مواد در ارتباط است.

آیا تحصیلات افراد و دوران مدرسه باگرایش افراد به مواد در ارتباط است.

آیا بیماری ها در دوران کودکی و نوجوانی با گرایش افراد به مواد در ارتباط است.

آیا روابط با دوستان باگرایش افراد به مواد در ارتباط است.

آیا فقدان ها در دوران ها کودکی و نوجوانی با گرایش افراد به مواد در ارتباط است.

آیا تجربه آسیب و غفلت در کودکی و نوجوانی با گرایش به اعتیاد در ارتباط است.

تعریف مفاهیم تحقیق :

زندگی نامه

تعریف نظری :بیان مسیر زندگی و حوادث و فرازو نشیب های آن(سنگری،1384)

تعریف عملیاتی : زندگی نامه مولفه های زندگی تحصیلی، روابط با دوستان، فقدانها، علائق، بیماری ها و تجارب آسیب و غفلت دوران کودکی را شامل می گردد که از طریق مجموعه پاسخ های استخراج شده آزمودنی ها به سوالات پرسشنامه باز پاسخ و مصاحبه نیمه ساختار یافته بدست می آید.

چرخه رشد

تعریف نظری :تقسیم تجربه افراد در فراخنای عمر به دوره ها و مراحل مخلتف،با توصیف تغییرات رخ داده و چالش ها،مشکلات،تکالیف و رضایتمندی فرا روی فرد(فروغان،1387).

تعریف عملیاتی :در این پژوهش تجربیات گزارش شده آزمودنی ها در سنین 2 تا 14سال دوران (کودکی) و14 تا18( نوجوانی)  18 تا 40 ( جوانی ) محسوب می گردد.

ارتباط با والدین

تعریف نظری :مجموعه کنش و واکنشی که میان اعضای خانواده وجود دارد.

تعریف عملیاتی : در این پژوهش مجموعه پاسخهای استخراج شده که آزمودنیها درباره ارتباط خود با والدین در پرسشنامه باز پاسخ و مصاحبه نیم ساختار یافته جهت دار مطرح نموده­اند.

[1] .Kaminsky, I

[2] .Galanter

[3] .Lacourse

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي روش ماتريکس برکاهش رفتارهاي پرخطرجنسي مردان معتاد
 • پايان نامه اثربخشي گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير بر انعطاف پذيري کنشي و باورهاي فراشناختي معتادين وابسته به مواد افيوني
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون
 • پايان نامه عوامل اجتماعي موثر بر بازگشت زنان به اعتياد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122