پايان نامه مطالعه سبک زندگي سلامت محور زنان واقع در سنين باروري (49 – 15 ساله )

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه سبک زندگي سلامت محور زنان واقع در سنين باروري (49 – 15 ساله ) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه سبک زندگي سلامت محور زنان واقع در سنين باروري (49 – 15 ساله )  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 7
1-3- اهمیت و ضرورت 10
1-4- اهداف تحقیق 12
فصل دوم 13
2-1- تحقیقات داخلی 14
2-2- تحقیقات خارجی 19
فصل سوم 23
3-1- نظریات مرتبط با موضوع 24
3-1- 1- مدل باور بهداشتی 25
3-1-2- نظریهی کنش منطقی و رفتار برنامه¬ریزی شده 26
3-1-3- مدل تغییر رفتار 28
3-1-4- مدل قصد رفتاری 29
3-1-5 – مدل ارتقاء دهنده سلامت 31
3-1-6- نظریهی شناخت اجتماعی 32
3-1-7- نظریهی شبکه و حمایت اجتماعی 35
3-2- چارچوب نظری 36
3-3- مدل مفهومی و تجربی تحقیق 41
3-4- فرضیات تحقیق 43
فصل چهارم 43
4-1- روش و تکنیک تحقیق 45
4-2- ابزار جمع آوری اطلاعات 46
4-3- جامعه آماری و واحد تحلیل 46
4-4- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 47
4-5- پایایی ابزار سنجش 48
4-6- تکنیک¬های آماری تحلیل داده¬ها 49
4-7- تعاریف متغیرها 49
4-7-1 – متغیرهای مستقل 50
4-7-2 – متغیر وابسته 52
4-7-3- متغیرهای بینابین 52
فصل پنجم 52
5-1- آمار توصیفی 55
5-2- آمار استنباطی 70
5-2-1- بررسی فرضیات 71
5-2-2- تحلیلهای چند متغیره 85
5-2-2-1- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره 85
5-2-2-2- مدل تحلیل مسیر 88
فصل ششم 92
6-1- پیشنهادات 105
6-2- محدودیتها 106
منابع 107
منابع فارسی 108
منابع انگلیسی 114

منابع

منابع فارسی

آوازه، آذر، نسرین جعفری، سهیلا ربیع سیاهکلی و سعیده مظلوم زاده (1389). ” بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در خصوص تغذیه و ورزش و ارتباط آن با عوامل خطر بیماری­های قلبی – عروقی” ، مجله­ی علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره­ی 18، شماره­ی 71، صص : 57-44.

 

اکبری خنجی، نظام (1382). مهاجرت و سازگاری . شیراز : نوید.

احمدی، بتول، فرانک فرزدی و معصومه علی محمدی (1387). چالش های سیاست گذاری و اجرایی سلامت زنان و راهکارهای ارتقای آن : یک رویکرد کیفی بر اساس دیدگاه صاحب نظران، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشت جهاد دانشگاهی، شماره اول، صص 125-115، تهران : نشر الکترونیک.

ایمانی پور، معصومه، شیوا سادات بصام پور و حمید رضا حقانی (1387). ” رفتارهای پیشگیرانه از بیماری های قلبی و ارتباط آن با میزان آگاهی از عوامل خطر ” ، حیات، دوره ی 14، شماره 2.

پیروی، حمید، احمد حاجبی و لیلی پناغی (1389). ” ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه تهران” ، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال ششم، شماره دوم، صص: 315-302.

امانی، مهدی (1379). مباحث جمعیت شناسی . تهران : سمت.

 

تقدیسی، محمد حسین، پریناز دشمنگیر، طاهره دهداری و لیلا دشمنگیر (1391). ” عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی سالم از دیدگاه سالمندان : مطالعه­ی کیفی”، مجله ی سالمندی ایران، سال هشتم، شماره­ی بیست و هفتم.

 

تقوی، نعمت الله (1372). مبانی جمعیت شناسی، چاپ دوم، تبریز، انتشارات نیا.

 

حبیبی سولا، عقیل، صغری نیک پور، محبوبه رضایی و حمید حقانی (1386). ” بررسی ارتباط رفتارهای ارتقادهنده سلامت با سطح فعالیت های روزمره زندگی و فعالیت های روزمره زندگی با ابزار در سالمندان غرب تهران 1386″ ، مجله سالمندی ایران، سال دوم، شماره پنجم، صص : 339-332.

خیرجو، اسماعیل، فرهاد جمهدی، حسن احدی و فرناز فرشباف مانی صفت (1391). ” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده­ی سلامت در بین زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید با زنان سالم و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی “، فصلنامه ی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره­ی 4، صص : 70-61

 

دانش، عصمت (1389). ” مقایسه­ی سطح شادکامی و سطح کلی سلامت جسمی و روانی دانشجویان پسر و دختر متاهل و مجرد دانشگاه “، فصلنامه­ی روان شناسی کاربردی، سال 4، شماره­ی 4 ، صص : 71-56.

دواس، دی . ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی . تهران : نشرنی.

 

دیدارلو، علیرضا، داوود شجاعی زاده و هاشم محمدیان (1388). برنامه ریزی ارتقاء سلامت؛ بر اساس مدل های تغییر رفتار. تهران : آثار سبحان.

 

رادفر، شکوفه، حمید حقانی، سیدعباس تولایی، احسان مدیریان و مریم فلاحتی (1384). ” بررسی سلامت روانی فرزندان 18-15 ساله­ی جانبازان”، طب نظامی، شماره­ی 7 ، دوره­ی سوم، صص : 209-203.

 

رشید خانی، بهرام، آرزو رضا زاده، نسرین امیدوار، آناهیتا هوشیار راد و زهره ستایشگر (1387). ” رابطه­ی الگوهای غذایی غالب با وضعیت اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی در زنان 20 تا 50 ساله شمال تهران” ، مجله­ی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال سوم، شماره­ی 2، صص : 12-1.

 

رفیع پور، فرامرز (1383). کندوکاوها و پنداشته ها، تهران : شرکت سهامی انتشار .

رمضانخانی، علی، گوهر محمدی، فروزان اکرمی و منوچهر زینلی (1392). ” بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد سالمندان در مورد شیوه­ی زندگی سالم در دوران سالمندی در شهر تهران”، فصلنامه­ی بهداشت در عرصه، شماره­ی 1، صص : 5-1.

زارعی پور، مراد علی، حسن افتخار اردبیلی، کمال اعظم و احسان موحد (1391). ” وضعیت سلامت روان و ارتباط آن با رفاه خانواده در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان سلماس در سال 1389 “، مجله­ی توسعه­ی پژوهش در پرستاری و مامایی، دوره­ی نهم، شماره­ی یک، صص : 93-84.

زنجری، نسیبه (1390) مطالعه تعیین کننده های اجتماعی روان شناختی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت سالمندان مطالعه موردی : سالمندان شهر شیراز . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه شیراز.

 

ساروخانی، باقر (1382). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

ساعی، علی (1387). روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی . تهران : سمت.

 

شعاع کاظمی، مهرانگیز و مهرآور مومنی جاوید (1391). ” بررسی مقایسه ای خودکار آمدی و میزان توانمندی زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم”، فصلنامه­ی بیماری های پستان ایران، سال پنجم، شماره­ی اول.

 

صالحی، لیلی، حسن افتخار اردبیلی، کاظم محمد، محمد حسین تقدیسی، ابوالقاسم جزایری، داوود شجاعی زاده و آرش رشیدیان (1387). ” عوامل تسهیل کننده و بازدارنده­ی شیوه ی زندگی سالم در سالمندان : یک مطالعه­ی کیفی ” ، مجله ی دانشکده­ی بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره­ی 6 ، شماره­ی 2 ، صص : 57-49.

 

صفاری، محسن و داوود شجاعی زاده (1387). آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. تهران : سماط.

 

صادقی، معصومه، پژمان عقدک، رامین حیدری، صدیقه ی دهقان نصیری، رضوان قاهری، مصطفی چراغی، نضال صراف­زادگان (1390). ” مقایسه­ی عوامل خطر قلبی عروقی و شیوه­ی زندگی سالم زنان خانه­دار و شاغل در مناطق مرکزی ایران – برنامه قلب سالم اصفهان “، فصلنامه­ی یافته، دوره­ی سیزدهم، شماره­­ی 4.

 

طل، آذر ، الهه توسلی، غلامرضا شریفی راد، داوود شجاعی زاده (1390). ” بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان “، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال 7، شماره 4 .

عزیزی، فریدون و الهه عینی (1386). ” زنان، اشتغال، وضعیت تاهل و عوامل خطر بیماری­های غیر واگیر : یافته­هایی از مطالعه­ی قند و لیپید تهران “، فصلنامه پایش، سال هفتم، شماره اول، صص : 15-11.

 

علی پور، احمد (1385). ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص­های ایمنی بدن در افراد سالم : بررسی مدل تاثیر کلی، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، شماره 12، صص : 139-134.

 

قاسمی، وحید، رسول ربانی، علی ربانی خوارسگانی و محمد باقر علیزاده اقدم (1387). ” تعیین­کننده­های ساختاری و سرمایه­ای سبک زندگی سلامت محور” فصلنامه مسایل اجتماعی ایران، سال شانزدهم، شماره 63 : 184-202.

 

فلاح طاهرپذیر، ابراهیم، شراره ضیغمی محمدی و فرزاد فهمیدی (1391). ” درک بیماران مبتلا به بیماری قلبی و عروقی از منافع و موانع رفتارهای ارتقاء سلامتی “، نشریه­ی پرستاری قلب و عروق، دوره­ی اول، شماره ی 2 .

 

قنبری، شهلا، فرشته مجلسی، محتشم غفاری، محمود محمودی مجد آبادی (1390). ” بررسی سواد سلامت زنان باردار زیر پوشش مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی “، دو ماهنامه دانشور پزشکی، سال نوزدهم، شماره­ی 97 .

 

کجرویک، دایان (1377). زنان در سلامت و بیماری، چاپ اول. تهران : نشر آتیه.

 

کرمان ساروی، فتیحه، علی منتظری و معصومه بیات (1390). ” مقايسه كيفيت زندگي وابسته به سلامت زنان شاغل و خانه دار”، فصلنامه­ی پایش، سال یازدهم، شماره­ی اول، صص : 116-111.

 

کوئن، بروس (1372). مبانی جامعه شناسی، تهران : سمت.

کیوی، ریمون و لوک وان کامپنهورد (1377). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر . تهران : توتیا .

 

لهسایی زاده، عبدالعلی(1385). جامعه شناسی آبادان ، تهران : کیان مهر.

محمدی زیدی، عیسی، امیر پاکپور حاجی آقا و بنفشه محمدی زیدی (1390). ” روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت “، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 21 ، ویژه نامه 1 ، صص : 113-102.

 

مطلق، زهرا، سید سعید مظلومی محمود آباد و مهدیه ممیزی (1389). ” رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانشجویان “، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره 13، شماره 4، صص : 30-29.

 

میرزایی، محمد و شمس قهفرخی (1388). ” بررسی عوامل موثر بر سلامت خود ادراک سالمندان “، مجله­ی سالمند ایران، سال سوم، شماره­ی هشتم.

 

نبوی، سید عبدالحسین و کریم رضادوست (1389). ” بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان ” ، مجله جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 4، صص : 104-73.

 

نجیمی، آرش و علی معظمی گودرزی (1391). ” سبک زندگی سالم در سالمندان شهر اصفهان : یک مطالعه­ی مقطعی “، مجله­ی تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره­ی چهارم.

 

نجفی، محمود و محبوبه فولاد چنگ (1386). ” رابطه­ی خودکار آمدی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی “، دو ماهنامه­ی علمی – پژوهشی دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره­ی 22.

 

نوری، علی (1386). “شیوه زندگی سالم در رویکرد نوین”، نشریه داخلی انجمن ارتقای سلامت و شیوه زندگی سالم، سال دوم، شماره 5 .

 

نویدیان، علی، فتیحه کرمان ساروی و محمود ایمانی (1391). ” رابطه­ی خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به کنترل وزن با اضافه وزن و چاقی “، مجله­ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره­ی چهاردهم، شماره­ی 6 ، صص : 563-556.

 

هکاری، دیانا، رحمت محمد زاده، هنگامه خواجوی کیا و سهیلا زارعی (1391). ” مقایسه­ی سبک زندگی زنان یائسه مبتلا به بیماری­های عروق کرونر با زنان غیر مبتلا در سال 1389-1388″، مجله­ی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره ی 22، شماره­ی 1.

یداالهی، پروین، شراره دوازده امامی،خدیجه برومندفر، و ناهید فتحی زاده (1385). “ارتباط بین سبک زندگی و خصوصیات فردی – بارداری در زنان باردار”، مجله تحقیقات پرستاری و مامایی، شماره 33. صص : 82-81 .

منابع انگلیسی

Adams ,Marsha,H.,  Andrea,G.bowden., Debra,s.Humphrey., Linda,B. mc Adams. (2000).”Social support and health promotion lifestyles of rural women.” Journal of rural nursing and health care . vol. 1, No. 1: 28 – 29.

 

Adham ,D .(2008).” Mental health review entering class of Medical Sciences”, Journal of Ardabi University of Medical Sciences. Vol.6, No. 3 : 229-34.

 

Alti parmak, s., Kutiu, A.K .(2009).”  The healty lifestyle behavior of  15-49 age group women and affecting factors.” Journal Turk si. Vol.8, No.5. pp: 421-426.

 

Andrew,G.A. (2001). “Promotion health and functioning in an aging population.” British medical journal. NO.6 : 728-729.

 

Bandura. A. & Locke.E.A. (2003). “Negative Self- efficacy and goal revisited”. Journal of Applied psychology. Vol.88,No1, PP: 87-89.

 

Berkman, L. F., and Glass, T. (2000). “Social Integration, Social Networks, Social Support, and Health.” In L. F. Berkman and I. Kawachi (eds.), Social Epidemiology. New York: Oxford University Press.

 

Beşer, A., Bahar, Z., & Büyükkaya, D. (2007). “Health promoting behaviors and factors related to lifestyle among Turkish workers and occupational health nurses’ responsibilities in their health promoting activities”. Industrial Health, Vol.45, No.1, pp : 151–159.

 

Bien, T. H., & Burge, R. (1990). “Smoking and drinking: A review of the literature”. International Journal of Addiction, Vol. 25:1429–1454.

 

Beutel ME, Schumacher J, Weidner W, Brahler E.(2002).” Sexual and partnership satisfaction in ageing menopause results from a german representstive community study.Journal of ” Maturitas; Vol.34, pp: 8-22.

 

Cavendish R, Konecny L, Mitzeliotis C, Russo D, Luise BK, Medeíindt J, et al. (2003). “Spiritual care activities of nurses using nursing interventions classification (NIC) labels”., International Journal of Nursing Terminologies and Classifications; Vol.14, No. 4, pp : 113-24.

 

Don N, Harris E.( 2004 ). ” Theory in a Nutshell: A practical guide to health promotion theories “. 2nd ed. New York City: McGraw-Hill Incorporated : 110-28.

 

Enjezab, Behnaz., Farajzadegan, Ziba., Taleghani, Fariba., Aflatoonian, Abbas., Morowatisharifabad,  Mohammad Ali.(2012).  “Health Promoting Behaviors in a Population-Based Sample of Middle-Aged Women and Its Relevant Factors in Yazd, Iran”. International Journal of Preventive Medicine, Special Issue.

 

Fogari R, Zoppi A. (2004). “Effect of antihypertensive agents on quality of life in the elderly.”, journal of Drugs Aging; Vol.21, No. 6, pp :  377-93.

 

Fruchart, J. C., Dallongeville, J., Marecaux, N., & Amouyel, P. (1998). “Cigarette smoking is associated with unhealthypattern of nutrient intake: A meta-analysis.” Journal of Nutrition.No. 128: 1450–1457.

 

Glanz, K., and Oldenburg, B. (2001). “Utilizing Theories and Constructs Across Models of Behavior Change.” In R. Patterson (ed.), Changing Patient Behavior: Improving Outcomes in Health and Disease Management.

 

Harrison, G.G., Kim, L.P. and Singe, M. (2007). “Perceptions of Diet and physical Activity Among California Hmong Adult and Youth”. Journal of Pre Chronic Dis, Vol.4, pp : A93.

 

Keating XD. (2005). ” A meta-analysis of college students Physical activity behaviors. Journal of  Am Coll Health . vol. 54, No. 2 : 25-116.

 

La Rosa JH.(1988). “Women, work, and health: employment as a risk factor for coronary heart disease., American Journal of Obstetrics and Gynecology;Vol. 158.

 

Lam,Tai-Hing., Chan, Brandford., Chana,Steve., Leung , Gabriel. (2006). “A prospective study of stage of change for general health promotion action and health-related lifestyle practices among Chinese adults”. Social Science & Medicine. Vol. 63:1846–1856.

 

Lalonde, Mark.(1974).“Health lifestyle : Strengthening the Effectiveness of Lifestyle Approaches to Improve Health”, Public Health Agency of Canada. Available on : www. publichealty.gc.ca.

 

Lim YM., Sung MH. & Joo KS. (2010) ” .Factors affecting health-promoting behaviors of community-dwelling Korean older women.” Journal of Gerontol Nurs, Vol.36,pp : 42-50.

 

Lin,YU-Hua., Tsai, Eing – Mei., chan , Te-fu., chou , fan-Hao., Lin , Yu-Ling.(2009). “Health promotin Lifestyle and related factor in pregnant women.” Chang Gung medicine  Journal, Vol. 32, NO .6 : 650- 660.

 

Lusk SL, Kerr MJ, Ronis DV .(1995). “Health- promoting lifestyles of blue-collar, skilled trade, and white-collar workers. Nursing Res Vol.44, PP : 20–4.

 

Lyons,R., Langi,L. (2000). “Healthy life style: Tenting. The effectiveness of lifestyle approaches to improve Health.” The Canadian consortium of health promotion canter Oct; Vol.25, No.7:317.

 

Martins TG, Assis MA, Nahas MV, Gauche H, Moura EC. Leisure-time physical inactivity in adults and factors associated. Rev Saude Publica 2009; 43: 814-24.

 

May, KA., Mahlmeister LR. (2001). In: Chen CH, ed. Obstetric Nursing, Vol. 1 Taipei: Farseeing.

 

Mosca L., Mochari H., Christian A., et al. (2006). “National study of women’s awareness, preventive action, and barriers to cardiovascular health. Journal of Circulation, Vol.31,pp : 525-534.

 

Mirghafourvand, Mojgan., Baheiraei,Azam., Mohammadi, Eesa., Mohammad-Alizadeh Charandab. (2012). ” The experiences of women of reproductive age regarding health-promoting behaviours:Aqualitativestudy. “http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/573.

 

Morovati-SharifAbad, MA., Ghofranipour F, Heidarnia A., et al. (2003). “Perceived religious support of the health promoting behavior and performance of  behaviors in the elderly 65 years and older city of Yazd. ” J Med Sci Yazd; Vol.1, No.45: 23-28.

 

Pajares, F & Schunk,D.H. (2002). “Self and self-belif in psychology and Education: An historical perspective”, Psychology of Education: Newyork: Academic perss.

 

Pender,N. (1996). “Health promotion in nursing practice”. 3 ed. Stamford, CT : Appleton and lange .

 

Pender, N. (1987). “Health promotion in nursing practice” , 2nd ed. Norwalk, CT: Appelton & Lange.

 

Pender,j.N., L.C,murdugh ., A.M.Parsons.(2006). “Health promotion in nursing practice” . Nurse .5th ed, upper saddle river.

 

Pender,N.(2012).Health promotion model. Available on: www.nursing .umich .edu/faculty-staff/nola-j-pender.

 

Pol,G. Louis., and Thomas,k. Richard.(2002). The demography of health and health care.” new York, 2ed.

 

Rimer, B. K., and others.(2002). “Effects of a Mammography Decision-Making Intervention at 12 and 24 Months.” American Journal of Preventive Medicine, Vol. 22, No. 4, pp : 247–257.

 

Shaban, M., Mehran, A., Taghlili, F. (2007). “Relationship between perception of health concept and health promoting behaviors: A comparative study among Tehran university medical and non-medical Students” Persian Hayat, Vol. 13, No.3: 27-36.

 

Sonmezer, hacer., fevziye, cetinkaya and melis, nacar. (2012). “Healthlife-style promotion behavior in turkish women aged 18-64.” Journa Asian Pacific Journal of  Cancer Prev, NO. 13: 1241-1245.

 

Stanhop,m.y., Lancaster j. (2000). “community health nursing.” Fifth ed, mosby : 569-687.

 

Stuifbergen, A.K., & Roberts, G.J. (1997).  “Health promotion practices of women with health promotionpractices in women with multiple sclerosis.” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 78, No12, pp : S3-S9.

 

Thanavaro JL., Moore SM., Anthony MK., et al. (2006). “Predictors of poor coronary heart disease knowledge level in women without prior coronary heart disease”  , Journal of  Am Acad Nurse Pract Vol.18,pp : 574-581.

 

Taylor, S.E., Sherman, D.K., Kim, H.S., Jarcho, J., Takagi, K., & Dunagan, M.S. (2004). “Culture and social support: Who seeks it and why ? ” Journal of Personality and Social Psychology, Vol .87, pp : 354-362.

 

Tighe, Mary beth.(1999).”factors associated with health – promotion lifestyle behavior among radiation therapy patients,”. a dissertation for degree of doctor of philosophy,ohio state university.

 

Walker, SN., Kerr,mj ., pender, NJ., Sechrist ,kr.(1990). “A Spanish language version of the health promotion lifestyle profile. Nurses , vol.39,No. 5 : 273-268.

 

Wankel,L., & Sefton, J. (1994). “Physical activity and other lifestyle behaviours.” In C. Bouchard, R. Stephard, & T. Stephens (Eds.), Physical activity, fitness and health campaign. Illinois: Human Kinetics.

 

Weston M.(2008). ” Identifying perceptions of health promotion barriers and benefits in individual at risk of coronary heart disease” . Thesis .Master of ScienceinNursing.

 

Wilson, Ch. M., & Oswald, A. J. (2005). “How does marriage affect physical and psychological health? A survey of the longitudinal evidence.”, Retrieved March 5, www.findarticle.com.

 

World Health Organization. (1986). “Health promotion and disease prevention.” Ottawa charter for health promotion. first international conference on health promotion, Canada : Ottawa, WHO;1986:1-4.

چکیده

سبک زندگی سلامت ­محور، منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و سازش با عوامل استرس ­زای زندگی و بهبود کیفیت آن است. زنان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می­دهند و به عنوان یکی از اقشار آسیب­پذیر در معرض آسیب­های بیشتری قرار دارند، از اینرو توجه به وضعیت سلامتی آنان از جمله سبک زندگی سالم بسیار حائز اهمیت می­باشد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه سبک زندگی سلامت­­ محور زنان سنین باروری می­باشد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل زنان سنین باروری ساکن شهر شیراز است و حجم نمونه 392 نفر، با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته از محلات انتخابی شیراز جمع آوری شد. و در دو سطح توصیفی و استنباطی با نرم افزارSPSS  تجزیه و تحلیل شد. مطالعه بر پایه­ی مدل ارتقاء سلامت پندر با برخی تجدید نظرها انجام شد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون روایی جنبه­های مختلف سبک زندگی شامل مدیریت استرس، مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی، رشد روحی، تغذیه و فعالیت فیزیکی به ترتیب 46/0، 68/0، 62/0، 85/0، 76/0 و 83/0 است. یافته ها نشان داد که سبک زندگی سالم زنان شهر شیراز (متغیر وابسته) در سطح متوسط رو به بالایی می­باشد و بین تحصیلات، میزان مطالعه در حوزه­ی سلامت، میزان استفاده از وسایل ارتباطی، هویت طبقاتی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، سلامت عمومی خودگزارش شده، آگاهی از رفتار سلامتی با سبک زندگی سلامت محور رابطه­ی معناداری وجود دارد. مطالعه نشان داد بین سن پاسخگویان، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، بعد خانواده، درآمد و تجربه برخی بیماری­های خاص با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مدل های رگرسیونی نشان داد 4 متغیر شامل خودکار آمدی سلامت، سلامت عمومی خود گزارش شده، مطالعه در حوزه سلامت و آگاهی از رفتار سلامتی توانستند 46 درصد از تغییرات واریانس سبک زندگی سلامت محور زنان سنین باروری را تبیین کنند که در این میان خودکارآمدی سلامت، موثرترین متغیر است.

واژه­های کلیدی : ارتقاء سلامت، سبک زندگی سلامت محور، زنان، سنین باروری، شیراز.

کلیات

1-1- مقدمه

یکی از ارکان عمده پیشرفت جوامع، ارتقاء بهداشت و تامین سلامت افراد می­باشد. از آنجا که رفتار ارتقاءدهنده سلامت به عنوان یک موضوع کلیدی در مفهوم ارتقاء سلامت[1] توجه ویژه­ای به خود جلب کرده است، لذا کاربرد الگوهای رفتاری مثبت در زندگی نه تنها در ارتقاء سلامت فردی بلکه در حفظ، بهبود و پیشبرد سلامت عمومی و برنامه­های مرتبط با آن نقش به سزایی دارد.

تعریف سلامت در مرکز دیدگاه رفتار ارتقاء دهنده سلامت، قرار می­گیرد. در این مرحله سلامتی با استفاده از کیفیت­های مثبت که توسط سازمان جهانی بهداشت[2] پیشنهاد شده است، تعریف می­شود. سلامتي به معني تحقق بخشي به پتانسيل انسان و حفظ تعادل و جهت گيري هدفدار در محيط است (طل و همکاران، 1390 : 443).

مهم­ترین جنبه اهداف و استراتژی­های سازمان جهانی بهداشت در طرح «سلامت برای همه» در سال 2000، تاکید بر «ارتقای سلامت» بود. این مفهوم در اولین کنفرانس بین المللی ارتقای سلامت که در سال 1986 در اتاوای کانادا برگزار شد، به عنوان جریانی تعریف شد که «طی آن مردم تلاش می­کنند سلامت خود را افزایش دهند و کنترل بهتری بر آن داشته باشند» (سونمزر و دیگران[3] ، 2012 : 1241). به عبارت دیگر این مفهوم اشاره می­کند به «جریان توانمندسازی مردم برای افزایش کنترل و مدیریت سلامتشان و پیشرفت دادن آن جهت دستیابی به وضعیت بهزیستی کامل اجتماعی، فیزیکی و روانی. پس افراد و گروه­ها باید قادر به تشخیص آرزوها و مطلوبات خود برای جبران نیازها و تغییر یا انطباق با محیط باشند» (سازمان جهانی بهداشت : 1986).

ارتقاء سلامت با توجه به نقش محوری آن در مراقبت­های بهداشتی مورد توجه روز افزون است. امروزه با توجه به هزینه بالای مراقبت­های بهداشتی لزوم تغییر رویکرد درمانی به رویکرد پیشگیری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، سازمان جهانی بهداشت معتقد است ارتقاء سلامت شامل تشویق سبک زندگی سلامت محور، ایجاد محیط­های حمایتی برای سلامت، تقویت اقدام جامعه، جهت­دهی مجدد خدمات بهداشتی و تعیین سیاست­های بهداشت عمومی است (آدامز[4]، 2000 : 23).

امروزه انجام رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت یکی از بهترین راه­هایی است که مردم توسط آن می­توانند سلامتی خود را حفظ و کنترل کنند (مروتی شریف آباد و دیگران 2003 : 24). زیرا تحقیقات بسیاری نشان داده است که علت بسیاری از بیماری­های مزمن، سبک زندگی و رفتارهای انسان است (شعبان، 2007 :  24).

سبک زندگی سلامت محور، عبارتی است که به وفور در مباحث ارتقای سلامت، سلامت همگانی و اجرای مداخلات مربوط به سلامت به کار می­رود. سبک زندگی سلامت­محور، منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی، و نیز منبعی با ارزش برای ارتقای سلامت، سازش با عوامل استرس­زای زندگی و بهبود کیفیت آن است (نوری، 1385 : 8).

مفهوم «سبک زندگی» متکی بر این ایده است که مردم به طور معمول الگوی قابل تشخیصی از رفتار (برای مثال، مسایل عادی کار، فراغت، زندگی اجتماعی و …) را در زندگی روزانه­شان به نمایش می­گذارند. شیوه زندگی به عنوان یکی از تعیین کننده­های سلامت و بیماری مورد تاکید قرار گرفته است. تعریفی که للوند[5] از شیوه زندگی ارائه کرده است، به قرار زیر می­باشد : «مجموعه تصمیمات اتخاذ شده توسط افراد که بر سلامتشان تاثیر می گذارد و از سوی دیگر کما بیش تحت کنترل خود آنهاست. عادات بد بهداشتی افراد، موجب ایجاد مخاطرات خود خواسته برای آنها می­شود. وقتی مخاطرات مذکور موجب بیماری یا مرگ شود، می­توان شیوه زندگی قربانی را عامل مؤثر یا موجب بیماری یا مرگش دانست» (للوند، 1974؛ به نقل از نوری، 1385 : 8). همچنین سبک زندگی سلامت محور توسط والکر[6] چنین تعریف شده است : «الگویی چند بعدی از ادراکات و اعمال آغاز شده با انگیزه خود شخص که به تدوام و تقویت سطح سلامت و خود شکوفایی شخصی کمک میکند» (والکر، 1990 : 270). پندر[7] رفتارهای سبک زندگی سلامت محور را به 6 بخش تقسیم می­کند : مسئولیت در قبال سلامتی، ورزش، تغذیه، روابط بین فردی، رشد روحی و مدیریت استرس (پندر، 1996؛ به نقل از آدامز، 2000 : 2 ).

تعریف سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که الگوهای رفتاری به طور مداوم در پاسخ به شرایط متغیر اجتماعی و محیطی تعدیل می­شوند. طبق تعریف مذکور، تلاش برای بهبود سلامت از طریق توانمندسازی مردم برای تغییر شیوه زندگی­شان باید هم در راستای تغییر فرد و هم در راستای تغییر شرایط زیستی و اجتماعی موثر در رفتار یا شیوه زندگی تنظیم گردد. تعریف سازمان جهانی بهداشت بیشتر مؤید آن است که شیوه زندگی ایده آل یا حداکثری وجود ندارد و عوامل زیادی در تعیین راه مناسب برای زندگی هر فرد موثرند (نوری، 1385: 8).

اهمیت یافتن مبحث ارتقاء سلامت نتیجه تغییر در ماهیت مسایل سلامتی است که صاحب نظران علوم سلامت از آن با عنوان «انتقال اپیدمولوژیک»[8] یاد می­کنند. در گذشته عامل بسیاری از بیماری­ها و به تبع آن مرگ و میرها، عفونت بوده است، لذا در اواخر قرن نوزدهم با تغییراتی که در سبک زندگی افراد (تغذیه و بهداشت فردی) اتفاق افتاد، این نوع بیماری­ها کاهش یافته و جای خود را به بیماری های مزمن داده است، که نمی توان از طریق دارو درمان کرد. بیماری­های مزمن اغلب بر حسب شرایط زندگی ناسالم ایجاد شده اند. این بیماری­ها را می توان از طریق تغییر در سبک زندگی کاهش داد. با تغییر علل مرگ و میر از بیماری­های عفونی به بیماری­های مزمن، توجه مراقبان بهداشتی به سرچشمه این بیماری­ها، یعنی سبک زندگی و رفتار انسان­ها معطوف گشته است. عواملی مانند استعمال سیگار، الگوی تغذیه نامناسب، نداشتن فعالیت جسمی، صدمه دیدن و غیره از مهم ترین عوامل مرگ و میر بوده­اند (قاسمی و دیگران، 1387 :184 – 183).

گزارش هاروارد از پیشگیری سرطان و کنترل علت­های آن در سال 1996 نشان می دهد که بیشتر علت­های عمده مرگ و میر و ناتوانی در جوامع مدرن، مربوط به سبک زندگی ناسالم مانند : سیگار کشیدن، شیوه زندگی راکد و عادات غذایی نامناسب می­باشد (لام و دیگران[9]، 2006 : 1846).

دپارتمان خدمات انسانی و سلامتی آمریکا در سال 1996 و سازمان جهانی بهداشت در سال 2003 اعلام کرده­اند که عدم فعالیت فیزیکی بهمراه غذا و سبزیجات ناکافی عوامل خطرآفرین بیماری­های قلبی-عروقی و نوع خاصی از سرطان­ها هستند. همچنین پژوهش­های بسیاری نشان می­دهد که افراد ناسالم تمایل دارند که تعدادی از رفتارهای سبک زندگی ناسالم را انجام دهند. رفتارهایی که خطر برای سلامتی­شان را افزایش می­دهد (بین و برگ[10]،1990؛ سفتون و ونکل[11]، 1994؛ فروچارت و همکاران[12]، 1998؛ به نقل از لام و دیگران، 2006 : 1846).

انتقال اپیدمولوژیک بهمراه آگاهی از ارتباط بین وضعیت سلامتی و سبک زندگی و درک این مهم که مراقبت پزشکی لزوماً توانایی­اش را به کنترل اختلالات در جوامع مدرن محدود کرده است- منجر به نوعی انتقال در مدل سلامت و بیماری از دهه­ی 1970 به بعد شده است. در پی این تغییر، مدل ترکیب عوامل اجتماعی- روانی جایگزین مدل صرف پزشکی شده است (پل و توماس، 2002 :32). بدین ترتیب لزوم پرداختن به تعیین کننده­های اجتماعی سلامت و بیماری و رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت، از جمله سبک زندگی سلامت محور امری ضروری به نظر می­رسد.

از آنجا که فعالیت­های ارتقاءدهنده سلامت و شیوه زندگی بهداشتی، استراتژی­های اصلی تسهیل و حفاظت از سلامتی هستند (محمدی زیدی و همکاران، 1390 : 104)، لذا توجه به سلامت و رفاه اجتماعی زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند، نه تنها به عنوان یک حق انسانی شناخته شده، بلکه تاثیر آن در سلامت خانواده و جامعه نیز اهمیت روزافزونی یافته است. سلامت زنان به طور کلی چارچوب مفهومی یک رویکرد مرتبط و موثر را در برنامه­های ارتقاءسلامت و پیشگیری از بیماری ارائه می دهد و از آنجا که نقش زنان در مراقبت از خود و در منزل از کودکان، سالمندان، بیماران و سایر اعضای خانواه بسیار با اهمیت است (احمدی و همکاران، 1387 : 116)، بنابراین انتخاب هر نوع سبک زندگی به وسیله زنان، نه تنها بر زندگی شخصی خودشان، بلکه بر رفتارها و سبک زندگی سایر افراد نیز تاثیر می گذارد. زیرا این گروه از افراد جامعه می­توانند به عنوان یک مجرا و کانال ترویج دهنده مسایل مربوط به ارتقای سلامت خود، خانواده و جامعه باشند.

سنین باروری به دلیل تاثیرگذاری بر مجموعه تغییرات و انتقال­های عمده در زندگی زنان از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. لذا انتخاب نوع سبک زندگی و رفتارهای مرتبط با آن، نه تنها نقشی اساسی در سلامتی زنان دارد بلکه پیامدها و نتایجی در سال­های آینده خواهد داشت که می تواند بر عملکرد و بهزیستی جسمی، روانی- ذهنی و اجتماعی آنان موثر باشد. هم­چنین این امکان را به وجود می­آورد که در آینده نسل­های سالم­تری داشته باشیم.

1-2- بیان مسئله

با توجه به گذار اپیدمولوژیک و تغییر در ماهیت مسایل سلامتی و بیماری­ها، از حاد به مزمن، امروزه بیماری­های غیرواگیردار به علت پدیده نوسازی جوامع، پیشرفت فناوری و تراکم جمعیت در مناطق شهری، تغییر سبک و شیوه زندگی و گرایش افراد به عادات نامناسب شیوع گسترده­ای پیدا کرده است (پل و توماس، 2002 :7 ).

از آنجا که زنان بخش عمده­ای از جمعیت را تشکیل می­دهند و همواره از آنان به عنوان محور سلامت خانواده و جامعه یاد می­شود، توجه به سلامت آنان و رفتارهای مرتبط با آن مانند سبک زندگی، به علت تاثیرگذاری بر سلامت سایر افراد، اهمیت بسزایی دارد.

کجرویک (1377: 21) در بررسی خود تحت عنوان «زنان در سلامت و بیماری» به این نتیجه می­رسد که اگر چه زنان بیشتر از مردان عمر می­کنند و ظاهراً از نظر ژنتیک بر مردان برتری دارند (با توجه به بعضی از بیماری­های مغلوب در زنان که در مردان غالب است)، اما اغلب بیش از مردان دچار بیماری می­شوند.

مای[13] در یک بررسی ابتدا به اهمیت موضوع سلامت برای مادر و جنین اشاره می­کند و سپس نشان می­دهد که رفتارهای ناسالم یا سبک زندگی ناسالم مثل سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و عدم استفاده صحیح از دارو، ممکن است هم سلامت مادر و هم سلامت جنین را به خطر بیاندازد (مای، 2001؛ لین و دیگران[14]، 2009 : 651).

لئون و لانگی[15]، سبک­زندگی را، روش­زندگی مردم معرفی می­کنند که تحت­تاثیر متقابل خصوصیات فردی و تعاملات اجتماعی و محیط زندگی قرار می­گیرد. (لئون و لانگی،2000؛ به نقل از یداالهی و دیگران، 1385 : 82).

سلامتی مستلزم ارتقاء سبک زندگی بهداشتی است. از آنجا که سبک زندگی علاوه بر جنبه فردی، دارای جنبه و تاثیرات اجتماعی می­باشد، لذا انتخاب نوع و کیفیت زندگی هر فردی می­تواند اثرات عمده­ای بر زندگی سایر افراد داشته باشد.

کاکرهام سبک زندگی سالم را اینگونه تعریف می­کند : «سبک زندگی؛ الگوهای جمعی از رفتارهای سالم مبتنی بر انتخاب­های مردم و مطابق با موقعیت زندگی آنان است. فعالیت­هایی مثل استفاده از الکل، سیگار­کشیدن، بستن کمربندایمنی و … می­توانند موفقیت زندگی یک شخص را تقویت یا تضعیف سازد». وی هم­چنین لزوم تحقیق در مورد سبک زندگی سالم را یادآوری می­کند اما معتقد است اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نباید در سطح فردی متوقف شود، بلکه بایستی با در نظر گرفتن الگوهای جمعی رفتار مربوط به سلامتی که سبک زندگی سلامت محور را تشکیل می­دهد، گسترش یابد. سبک های زندگی مختلف باید در ارتباط با زمینه­ی اجتماعی که در آن رخ می­دهند، مورد توجه قرار گیرند (قاسمی و دیگران، 1387 : 189).

در دهه گذشته سازمان جهانی بهداشت به میزان زیادی بر اهمیت سبک زندگی سالم تاکید کرده است. بحث­های اولیه در مورد سبک زندگی در درجه اول بر تغذیه، ورزش، سیگار و استفاده از الکل متمرکز بود درحالی که امروزه درک سبک زندگی و رابطه آن با سلامتی تغییر کرده است. در همین راستا یکی از اهداف تعیین شده سازمان جهانی بهداشت تا سال 2020 ارتقاء سبک زندگی سالم در بین افراد است که بر اساس آن تمامی کشورها باید تا سال2020 فعالانه راهبردهایی را که در بهبود زندگی فردی و اجتماعی مؤثر هستند در دستور کار خود قرار دهند و عواملی که به سلامتی افراد آسیب می­رسانند مثل فعالیت­های فیزیکی نامناسب، تغذیه غلط، روابط فردی معیوب، استفاده از مواد مخدر و رابطه جنسی غیر ایمن را کاهش دهند. دارا بودن سبک زندگی خاص دلالت بر انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه یک سری از رفتارها دارد (یداللهی، 1385 : 82-81).

زنان به طور کلی حوادث و انتقال­های عمده­ای همچون ازدواج، بارداری، مادر شدن و … را در زندگی خود تجربه می­کنند لذا هر مرحله از این انتقال­ها و تجارب، مستلزم سبک زندگی خاصی است که نه تنها با مسئله سلامت زن که با کیفیت سلامت و سبک زندگی دیگر اعضای خانواده و در مرتبه­ی بالاتر، سایر افراد جامعه در ارتباط است. مثلاً میزان بهره­مندی یک زن تازه ازدواج کرده از سلامت جسمی، روحی- روانی و اجتماعی بر ادامه زندگی زناشویی وی بسیار مؤثر است یا سبک زندگی مادران در دوران بارداری و بعد از آن با میزان سلامت کودک در ارتباط است، هم­چنین با توجه به نقش همراهی زنان در دوران کهنسالی با شریک زندگی خود، سلامت و نوع سبک زندگی آنان از اهمیت روزافزونی برخوردار است. در نتیجه متناسب با احساس مسئولیت پذیری بیشتر زنان در قبال سایر اعضا و با توجه به نقش تعیین­کنندگی آنان در خانواده و جامعه، از زنان انتظار بیشتری می­رود که توجه عمده­ای به سلامت خود و سایر اعضاء نشان دهند. بنابراین این برای زنان بسیار مهم است که سبک زندگی سالمی داشته باشند و پیگیری بیشتری جهت ارتقاءسلامت خود و سایر اعضاء نشان دهند.

از جمعیت 75149669 نفری کشور در سال 1390، 22390943 آن را زنان در سنین باروری تشکیل می­دهند. با این وجود، تحقیقات بسیار اندکی به مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان در این سنین پرداخته­اند.

با توجه به مباحث ذکر شده، درک بهتر از رفتارهای سلامتی زنان در سن باروری و تعیین کننده های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی آن این امکان را به وجود می­آورد که سلامت این گروه اجتماعی در جنبه­های متفاوتی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش یابد.

در این پژوهش تلاش شده است با توجه به تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت و رفتارهای ارتقاءدهنده آن مانند سبک زندگی سلامت محور، به موضوع پرداخته شود. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ابعاد سبک زندگی سلامت محور زنان است، این که سبک زندگی سلامت محور زنان در شهر شیراز به عنوان نمونه، چگونه است و تعیین کننده­های جمعیتی و اجتماعی – اقتصادی آن کدامند؟

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به نقش کلیدی و عمده سلامت افراد در عملکرد و ایفای نقش فردی و اجتماعی آن­ها، سلامت و ابعاد مختلف آن اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. نگاه ویژه اندیشمندان از جمله جمعیت شناسان و ایجاد زیر شاخه­هایی مانند جمعیت­شناسی سلامت، از پیامدهای چنین اهمیتی است.

همچنین از آنجا که سلامت و ارتقای آن به کانون مطالعات بسیاری از متفکران و متخصصان تبدیل شده است و در بعد عمومی، امروزه بیشتر افراد، سعی در انجام رفتارهای پیشگیرانه قبل از ابتلا به بیماری و ارتقای سلامت خود دارند، لذا پرداختن به رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت از اهم فعالیت­های روزمره هر فردی است (پل و توماس، 2002 : 7).

رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت به عنوان عامل زمینه­ای در عدم ابتلا به بسیاری از بیماری­ها شناخته شده است و ارتقاءسلامت و پیشگیری از بیماری­ها مستقیماً با این رفتارها در ارتباط می­باشد (اندریو[16]، 2001؛ به نقل از حبیبی سولا و دیگران، 1386 : 333). آمار ارائه شده در مورد دلایل اصلی مرگ و میر، بیانگر آن است که 53 درصد از علل مرگ و میرها به سبک زندگی و رفتارهای غیر بهداشتی مربوط می باشد (استنهوپ و دیگران[17]، 2000 : 575). اهمیت سبک زندگی بیشتر از آن جهت است که برکیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری­ها مؤثر می­باشد. برای حفظ و ارتقای سلامتی، تصحیح و بهبود سبک زندگی ضروری است.

با توجه به تحولات عمده اجتماعی در کشور و تعریف و بازبینی مجدد نقش و جایگاه زنان در خانواده و جامعه و همچنین تغییر در وضعیت جمعیت کشور بخصوص تحولات ساختار سنی، احتمال مرگ و میر کمتر زنان، زنانه شدن هرم سنی در سنین کهنسالی و احتمال بیشتر ابتلای آنان به بیماریهای مزمن آشنایی با سبک زندگی سلامت محور زنان و تأثیر عوامل جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی و سلامتی موثر بر آن ضرورت می­یابد.

این آشنایی هم برای زنان و آگاهی از وضعیت خودشان مفید است و هم شناخت آن برای سایر گروههای اجتماعی و هم آماده­سازی برای یک نقش محوری مثبت در جامعه و برنامه­ریزی در مورد آنان مورد استفاده قرار می­گیرد (زنجری، 1390 : 12). همچنین، وجود خلاءها وکمبودهای تحقیقاتی پیرامون موضوع سبک زندگی سلامت محور زنان و تعیین کننده­های اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی آن در ایران با توجه به اینکه اکثر تحقیقات در حوزه سبک زندگی سلامت محور در ارتباط با سایر گروه­های آسیب پذیر جامعه مانند کهنسالان صورت گرفته است و از آن جا که زنان به عنوان یکی از گروه­های تعیین­کننده سلامت جامعه در ارتباط با موضوع مورد بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته­اند، ضرورت تحقیق و مطالعه درباره آن را افزایش می دهد.

از طرف دیگر، با توجه به دوره های مختلف زندگی زنان، گریز از عوامل استرس زا و دوری از مواجهه با تغییرات شتابنده امکان پذیر نیست. درچنین وضعی آنها می توانند خود را برای مقابله مؤثر با موقعیت پر استرس زندگی آماده کنند، که امکان بهزیستی و تامین سلامت جسمی و روانی را از پیش فراهم نموده باشند. تقویت قوای جسمی و روانی، استحکام بخشیدن به جان مایه های درونی و شخصیتی و همچنین ارتقاء کیفیت روابط، و حمایت­های اجتماعی از طریق تعمیق ارتباط­ها و تخفیف تعارض­ها، راهبردهای اساسی هستند که تا اندازه زیادی تندرستی انسان را تامین می کنند (پیروی، 1389 : 302).

[1] .Promotion Health

[2] . World health Organization

[3] . Sonmezer & et al

[4]. Adams

[5] .Lalonde

[6] .Walker

[7] .Pender

[8] . Transition epidemiologic

[9] .Lam & et al

[10] .Bein & Burge

[11] .Sefton & wankel

[12] .Fruchart & et al

[13] . May

[14] .Lin & et al

[15] . Lyons , longi

[16] . Andrews

[17] . Stanhop  & et al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122