پايان نامه مطالعه مردم شناختي کاربرد داروهاي گياهي در درمان مردم کرد کرمانج

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مطالعه مردم شناختي کاربرد داروهاي گياهي در درمان مردم کرد کرمانج یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مطالعه مردم شناختي کاربرد داروهاي گياهي در درمان مردم کرد کرمانج بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان موضوع 5
1-3 اهداف پژوهش 6
1-4 پرسشهای پژوهش 7
1-5 روش پژوهش 7
1-6 قلمروپژوهش 8
1-7 تعریف مفاهیم 11
فصل دوم:ادبیات پژوهش
بخش اول 19
2-1) پیشینه پژوهش 19
2-2) طب و طبابت در ایران باستان 20
2-3) طب در اسلام 28
2-4) اصول طب و بهداشت در دین اسلام و روایت معصومین 30
2-5) طب درجهان 31
بخش دوم:مبانی نظری پژوهش 35
2-6) نظریه کارکردگرایی 35
2-7) کارکردگرایی ساختاری 36
2-8) نظریه تکاملگرایی 37
2-9) محیط شناسی فرهنگی 38
2-10) کنش متقابل نمادین 39
فصل سوم:روش پژوهش
3-1) روش پژوهش 42
3-2) ابزار پژوهش 43
فصل چهارم:داده ها
4-1) گیاه درمانی 45
4-2) تاریخچه گیاهان دارویی 45
4-3) زمان جمعآوری اندامهای گیاهان دارویی 48
4-4) گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه؛ 49
فصل پنجم:استنتاج
نتیجه گیری 115
منابع و مآخذ 123

منابع و مآخذ:

– ارزانی، محمداکبر،1380. میزان­الطب، تهران: موسسه احیاءطب سنتی

– افشارسيستاني، ايرج،1377. پزشکي سنتي مردم ايران، چاپ دوم، تهران: روزنه

– الگود، سیریل،1352. تاریخ پزشکی ایران و سرزمین­های خلافت شرقی، ترجمه دکتر باهرفرقانی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر

– امين، غلامرضا،1384. متداول­ترين گياهان دارويي سنتي ايران، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشکي تهران، مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي

– انصاری­شیرازی، حسین،1371. اختیارات بدیعی، تهران: شرکت دارویی پخش رازی

– اولمان، مانفرد،1383. طب اسلامی، ترجمه فریدون بدره­ای، تهران: توس

– آقارفیعی،احمدعلی،1382. طب اسلامی و علوم پزشکی نوین، تهران: ساجدین

– آیت­الهی، محمدباقر و تاج­بخش، حسن،1371. تاریخ طب، تهران: کیهان فرهنگی

– آينه­چي، يعقوب،1370. مفردات پزشکي و گياهان دارويي ايران، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران

– براون، ادوارد،1364. تاریخ طب اسلامی، ترجمه مسعود رجب­نیا، چاپ چهارم، تهران: علمی

– بیتس،دانیل، پلاک،فرد،1386. انسان­شناسی فرهنگی، مترجم محسن ثلاثی، تهران: نی

– بیرونی، ابوریحان،1383. الصیدنه فی­الطب، مترجم باقر مظفرزاده، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

– پاکدامن، ابوالقاسم،1389. مقایسه طب قدیم ایران با پزشکی نوین، تهران: دانشگاه تهران

– پانوف، میشل و پرن، میشل،1382. فرهنگ مردم‌شناسی، ترجمه دکتر اصغر عسگری‌خانقاه، تهران: سمت

– پولاک، ياکوب­ادوارد،1361. سفرنامه پولاک،  ترجمه کيکاووس جهانداري، تهران: خوارزمي

– توسلی، غلام­عباس،1385. نظریه­های جامعه شناسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم­انسانی

– توکلی­صابری، محمدرضا،1363. جایگزین­های طب نوین-راه­ها و روش­ها، تهران: دارو و درمان

– جرجانی، اسماعیل،1382. ذخیره خوارزمشاهی، تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

– جهان­آرا، فهيمه،1380. اطلاعات و کاربرد داروهاي گياهي رسمي ايران، تهران: داروگستر رازي

– حاجی­آخوندی، عباس،1381. راهنمای کاربردی گياهان دارويي، تهران: مرکز دانشگاه آزاد اسلامی

– حاجی علیمحمدی، هما، 1384. تهران: پژوهشکده مردم­شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی

– حسینی­دیلمی­تنکابنی­مازندرانی، سیدمحمدزمان،1386. تحفه­المومنین، تهران: نشر شهر

– حقیقت، عبدالرفیع،1376. فرهنگ تاریخی وجغرافیایی شهرستان­های تهران، تهران: کومش

– دریایی، محمد،1381. طب ایرانی گیاهان دارویی در معجزات درمانی، تهران: تجسم خلاق

– دفاع، علی­عبدالله،1382. پزشکان برجسته در عصر تمدن اسلامی، ترجمه دکتر علی­ بهنام، تهران: حکمت

– دهخدا، علي­اکبر،1372. لغت­نامه، تهران: دانشگاه تهران

– رازی، ابوبکرمحمدبن­زکریا،1382. برءالساعه(درمان فوری)، تهران: دانشگاه علوم پزشکی

– رازي، محمدبن­زکريا،1384. الحاوي(جلد20-21)، ترجمه دکتر سليمان افشاري­پور، تهران: فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران

– رجحان، محمد صادق،1373. کتاب شفا با گياهان دارويي، تهران: خيام

– رجحان، محمد صادق،1380. بهداشت و درمان با گياهان دارويي، تهران: طنين

– روستایی، محسن،1382. تاریخ طب و طبابت در ایران، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی

– ریویر، کلود،1385. درآمدی بر انسان­شناسی، چاپ ششم، تهران: نی

– زرگري، علي، گياهان دارويي،1375. چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران

– زیگرید، هونکه،1361. فرهنگ اسلام در اروپا، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

– سارتن، جورج،1346. تاریخ علم، ترجمه احمد آرام، تهران: امیرکبیر

– سرمدی، محمدتقی،1378. تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر، تهران: سرمدی

– سلامي، عبدالنبي،1381. طب سنتي دوان، تهران: کازرونيه

– سلطاني، ابوالقاسم،1384. دايره­المعارف طب سنتي گياهان دارويي، تهران: ارجمند

– سينا، ابوعلي،1368. قانون در طب، ترجمه عبدالرحمن شرفکندي(هه­ژار)، چاپ چهارم، تهران: سروش

– شفيع زاده، فتح­الله،1381. گياهان دارويي لرستان، تهران: حيان

– شمس­اردكاني، محمدرضا،1385. مروری بر تاریخ و مبانی طب سنتی اسلام و ایران، تهران: راه کمال

– صالحي سورمقي، محمدحسين­،1385. گياهان دارويي و گياه­درماني، تهران: دنیاي تغذيه

– ضيايي، سيدعلي،1384. احتياط مصرف و تداخلات دارويي گياهان دارويي، تهران: تيمورزاده

– عقیلی­علوی­خراسانی­شیرازی، سیدمحمدحسین­بن­محمدهادی،1387. مخزن­الادویه، تهران: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

– فاضل، جواد،1340. طب و درمان در اسلام، تهران: مخصوص

– فروزان، کريمي،1382. روش مرجع­نگاري، تهران: مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور

– فکوهی، ناصر،1386. تاریخ اندیشه و نظریه­های انسان­شناسی، چاپ چهارم، تهران: نی

– فلوک، هانس،1366. گياهان دارويي، ترجمه دکتر محمدرضا توکلي صابري، چاپ پنجم، تهران: روزبهان

– قاسمی­برومند، محمد،1387. علوی­نیا، سیدعلی، مبانی طب سنتی و عصراسلامی، تهران: تیمورزاده

– قرباني، عبدالباسط،1384. گياهان دارويي ترکمن­صحرا، تهران: مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي

– قهرمان، احمد،1383. تطبيق نام­های کهن گياهان دارويي با نام­های علمی، تهران: دانشگاه تهران

– ­کوهن، باربارا،1387. راهنمای مصور واژه­شناسی پزشکی، ترجمه دکترعلی بنی­آدم، تهران: پرديس

– ماسه، هانری،1387. معتقدات و آداب ایرانی، ترجمه مهدی روشن­ضمیر، تهران: شفیعی

– ماه­وان، احمد،1381. فرهنگ گياهان ايران، مشهد: دفتر جغرافيايي و انتشارات ماه­وان(ماه­نشر)

– معين، محمد،1371. فرهنگ فارسي(5 جلدي)، چاپ هشتم، تهران: اميرکبير

– میرحیدر، حسین،1381. کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری­ها، چاپ پنجم، تهران: فرهنگ اسلامی

– ميرحيدر، حسين،1382. معارف گياهي(8 جلدي)، چاپ سوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

– ناصری، محسن و رضایی­زاده،حسین،1387. مروری برکلیات طب سنتی ایران، تهران: نشر شهر

– ناظم، اسماعیل،1389. حکایات اهل نظر در شناخت طب و طبیب، تهران: المعی

– نجم­آبادی، محمود،1356. مقدمه ترجمه قصص و حکایات­المرضی رازی، تهران: دانشگاه تهران

– نفيسي، ابوتراب،1362. خواص خوردني­ها و آشاميدني­هاي ملي در بين ملل مختلف جهان، اصفهان: ادب

– نفيسي، ابوتراب،1364. پژوهش در مباني عقايد سنتي پزشکي مردم ايران، تهران: مشعل

– هدایتی، سیدجواد،1381. تاریخ پزشکی معاصر ایران از تاسیس دارالفنون تا انقلاب اسلامی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

– فصل­نامه فرهنگ و مردم،1381. شماره اول، بهار

– Blumenthal et al. 1998, The complete German commission E monographs, The American botanical council

– Heinrich, M, Banes, J, Gibbones & Williamson 2004, Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy, Churchill Livingstone

– Mills, S, Bone, Kerry 2005, The essential guide to herbal safety, Elsevier Churchil Livingstone

– WHO monographs on selected medicinal plants 1999, Geneva, Vol. 1

چكيده

از آغازين زمان تمدن، مردم با گياهان پيرامونشان ارتباط داشته­اند. اعتقاد به قدرت شفادهي گياهان شايد خيلي پيش­تر از اين­که آن­ها به ثبت برسند در ميان مردمان وجود داشته­است. گياهان علاوه بر اين­که در زندگي و حيات مادي انسان­ها نقش داشته­اند، در شکل­گيري ساختار اسطوره­ها، باورها و اعتقادات نيز دخيل بوده­اند.

وابستگي انسان به طبيعت به منظور تامين نيازهاي اساسي مادي خود همچون خوراک، پوشاک و مسکن، بيش از همه با گياه ارتباط مي­يابد، تعريف جامعه انساني بدون توجه به وابستگي آن به قلمرو گياهي معنا ندارد.

بررسي چگونگي اين ارتباط تنگاتنگ ميان انسان و گياه در قالب علم قوم­گياه­شناسي انجام مي­گيرد.           قوم­گياه­شناسي Ethnobotany علمي است ميان­رشته­اي و از ديدگاه مردم­شناسي، به مطالعه روابط بسيار   پيچيده­اي که بين انسان و گياه وجود داشته و دارد مي­پردازد و رشته­اي است فراگير، زيرا هيچ گروهي از مردم را نمي­توان يافت که زندگي ايشان به گياهان وابسته نباشد، از گياهان بهره­برداري نکنند و بر نام­گذاري و طبقه­بندي گياهان در بوم­گاهشان نپرداخته باشند.

ایران به­دلیل سابقه تاریخی طولانی و نیز اقوام، نژاد، زبان و اقلیم­های متفاوت، کشوری سرشار از تجارب و آرا و عقاید طبی شفاهی است. مردم کرد کرمانج که این پژوهش با هدف بررسي مردم ­شناختي كاربرد گياهان دارويي در درمان، میان آنان و با تکیه بر روش پژوهش میدانی تنظیم شده­است نیز، از این تجارب طبی و  روش­های درمانی استفاده مي­کنند. به همین سبب و با توجه به این امر که حفظ تجربیات مردم و جمع­آوری و مکتوب نمودن آن موجب احیاء این علم در كنار پیشرفت­های طب مدرن می­گردد، کابردهای مردمی گیاهان و دانش بومی آنان با مطالبی که در کتب قدیمی و مرجع ثبت شده و نیز کاربردهای درمانی نوین مقایسه شده و این نتیجه حاصل آمده که بسیاری از گیاهانی مورد استفاده در میان این مردم در پزشکی نوین نیز از جایگاه درمانی برخوردار هستند. همچنین بسیاری از روش­های درمان مردمی مورد تایید می­باشند.

 واژه­های کلیدی؛ قوم ­گیاه­شناسی، درمان، طب سنتی، کرد کرمانج، ایران

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

مردم­شناسي علم مطالعه پديده­هاي اجتماعي در زمينه فرهنگي آن­ها، با وجود عمر نسبتا کوتاه خود در مقايسه با ديگر علوم توانسته زواياي متنوعي از فرهنگ­ها را به­تصوير و قلم بکشد و براي استفاده گسترده در زمان حال و آينده آرشيو سازد. در اين­ميان از جمله موضوعاتي که جاي پرداختن بسيار دارد، طب سنتي است. «به تعبيري عام، طب سنتي طب عادي مردم کوچه و بازار يا طب توده است».(نفيسي،35:1362)

«به تعبيري عميق­تر طب سنتي مجموعه­اي از دانستني­هاي علمي، تجربي و باورهاي عاميانه در باب علت بيماري­ها، شناخت طبايع، شيوه­هاي معالجه، ابزار و داروهاي گياهي و غيرگياهي، اوراد و اذکار و … را شامل مي­شود و در نگاهي جهاني از زاويه­اي ديگر طب سنتي شامل اعمال، روش­ها، دانش و اعتقادات مربوط به سلامتي، ترکيب داروهاي گياهي، حيواني و معدني، درمان روحي، فنون و کارهاي­دستي که به­صورت منفرد و يا ترکيبي جهت معالجه، تشخيص و پيش­گيري از بيماري­ها و يا حفظ سلامتي مي­شود».(رجحان،5:1373)

به اين­ترتيب ما با دانشي گسترده سروکار داريم که دامنه آن به چند هزار سال دانش ثبت شده بشري مي­رسد. طب سنتي در نتيجه کارکرد فوري و ضروري خود در مرتفع ساختن نيازي اساسي همچون سلامت انسان به­وجود آمده و توسعه يافته­است. در جهان کارکردي بخش عمده­اي از دانش تجربي با هدف ايفاي وظايفي حياتي در ارتباط با زندگي انسان­ها رشد يافته­است.

انسان در تلاش براي زندگي بهتر سعي نموده ابتدا جسم و روح خويش را بهتر بشناسد و کمبودهاي آن را با اين تصور عميق و درست که هر دردي دوايي دارد و همه خلقت در خدمت انسان آفريده شده­اند، جبران نمايد. همين تلاش طب سنتي را پايه­ريزي نموده­است. حتي طب جديد نيز اساسا بر پايه و به­کمک طب سنتي پيش مي­رود.

گياهاني که کاربرد طبي دارند بخش عمده­اي از دانش طب سنتي را تشکيل مي­دهند. از گذشته دور علاوه­بر ارزش خوراکي، مصرف دارويي گياهان مد نظر انسان بوده، «زماني برخي گياهان بر پايه تعاليم و روش آييني خاصي که موبدان انجام مي­دادند، تقديس و تطهير مي­شدند و امروزه داروهاي گياهي سهم زيادي در     فراورده­هاي دارويي تجاري دارند. منکر اين حقيقت نمي­توان شد که در بعضي موارد براي بسیاری از بيماران با روش­ها و داروهاي طب جديد نتيجه شايان توجهي عايد نمي­شود، در حالي­که به­عکس با متد گياه­درماني و طب سنتي زودتر و بهتر شفاي آن­ها حاصل مي­گردد.

بيشترين کاربرد طب سنتی جهت توصيف فنون پزشکي است که به­صورت سنتي در جوامع مختلف استفاده مي­شود و پيش از عصر پزشکي نوين توسعه يافته­است. اين فنون شامل حوزه­هاي گسترده­اي همچون  گياه­پزشکي، طب يوناني، طب سوزني، طب سنتي چين و هومئوپاتي مي­شود. گرچه در حوزه طب جايگزين معالجه سنتي به­طور فزاينده­اي با مطالعه علمي ارتباط دارد، برخي بخش­ها به­عنوان خرافات صرف رد شده­اند، در حالي­که بخش­هاي ديگر براي تغيير رتبه در دانش پزشکي پذيرفته شده­اند.

توجه به اين امر در ساليان اخير از اهميت بيشتري برخوردار شده، علی­رغم این­که پزشکي جديد در سطحي گسترده تبليغ مي­شود، مردم در بسياري موارد به پزشکي سنتی رو آورده­اند و درمان­های سنتی و به­ویژه استفاده از گیاهان دارویی یا داروهایی با منشا گیاهی گسترش داشته­است، گرچه این امر اتفاق خوبی به­نظر می­رسد اما جای نگرانی این است که نسل حکيمان و پزشکان طب سنتي اصيل رو­به کاهش مي­رود و دانش و آگاهي سنتي نسبت به شيوه­هاي معالجه و پيشگيري در شهرهاي بزرگ از کاهش چشمگير برخوردار بوده­است. انسان­هايي که زماني از طبايع مختلف و ويژگي­هاي آن اطلاع داشتند، گياهان دارويي را مي­شناختند و شيوه­هاي تهيه آن­ها را مي­دانستند، با گسترش شهرنشيني و پيچيدگي زندگي صنعتي از آن موقعيت بيرون آمده­اند و هستند افرادی که دانش لازم را در این امور ندارند ولی به کار درمانگری می­پردازند.

«کاربرد بي­قاعده يا نامناسب طب و روش­هاي سنتي مي­تواند حاوي اثرات منفي يا خطرناک باشد و بايد مورد آزمايش و بررسي علمي قرار گيرد. «در حال حاضر 25% داروهاي جديد از گياهاني ساخته شده­اند که به­طور سنتي نيز مورد استفاده بوده­اند».(همان، 13)

به اين­صورت طب سنتي راه خود را در طب جديد باز نموده و کم­کم با نشان دادن کارآيي­ها و اثرات       بهبود­بخشي که به اثبات مي­رسد، جاي خود را بيشتر در ميان روش­هاي مطمئن و بي­خطر باز مي­کند.

با اين مقدمه کلي در این پژوهش به بررسي طب سنتي و درمان با گیاهان دارویی در منطقه به­عنوان مردماني اصيل ساکن اين مرز و بوم و وارث طب اصيل سنتي کشور می­پردازیم.

 1-2  بیان موضوع

بیماری، جراحت و مرگ، همیشه بخشی از زندگی بوده، اما نه بخشی چندان مطلوب. از زمان­های قدیم بعضی از افراد بدون شک در پی از میان­برداشتن این مصائب یا پیشگیری از آنها بوده­اند.

بی­تردید انسان از وقتی خداوند بزرگ او را آفرید، در معرض بیماری قرارداشت و به­همین­جهت  در جستجوی اسرار درد و وسایل درمان برخاست به­طوری­که علم پزشکی را از جمله نخستین مسایلی قرارداد که بدان اهتمام ورزید.

«پزشکی کهن یا طب­سنتی ایران وتاریخ آن گهری  ناسفته و دری  نایافته  است. طب جدید که درحقیقت همانا ارائه تکمیل­شده­ی طب کهن است با پشتوانه شیوه­ها و منطق جدید در این سرزمین و سایر کشورها جای خود را باز کرده و همچون صخره­ای بر پیکر بی­توان­شده طب سنتی سرازیر شد و آن را هم درنوردید درصورتی­که به موازات طب جدید و خوبی و شفابخشی­های آن، طب سنتی نیز به حق می­توانست جایگاه خود را داشته باشد».(تاج بخش،180:1388)

از گذشته­های دور، طب­سنتی و استفاده از گیاهان دارویی با فرهنگ  مردم درآمیخته و جنبه­های  مختلفی از درمان را به خود اختصاص  داده­ و درحال حاضر میزان استفاده از این شیوه  گسترش بیشتری یافته­است.

بسیاری از نیازهای انسان درمحیط اطرافش  به طور طبیعی  یافت­می­شود. یکی از شرایط  لازم  برای  موفق  شدن در معالجه  بیماری­ها ومراقبت­های  اولیه  بهداشتی مصرف داروهای مناسب است. گیاهان از منابع عمومی داروها بوده و هستند.

از آنجایی­که کشور ما دارای تنوع اقلیمی گسترده­ای است، گیاهان دارویی نیز این ویژگی برخوردارند و هر قوم با توجه به منطقه زندگی خود از گیاهان ویژه­ای استفاده می­کنند، پژوهش حاضر درصدد است با شناخت  شیوه­های رایج درمان با استفاده از منابع طبیعی و شناخت طبیبان سنتی و چگونگی عملکرد آنان، به مطالعه و بررسی مردم­شناختی گیاهان دارویی و کاربرد آن در میان مردم کرمانج بپردازد.

1-3 اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه مردم­شناختی کاربرد گیاهان دارویی در درمان سنتی قوم کرد کرمانج.

اهداف جزئی

شناخت داروهای گیاهی و روش­های متداول استفاده از آن­ها در درمان بیماری­ها.

جمع­آوری وضبط اطلاعات وتجربیات درمانگران محلی به­عنوان بخشی از مطالعات مردم­شناختی و فرهنگ مردم و  میراث ملی.

شناخت میزان اطلاعات وآگاهی مردم منطقه ازگیاهان دارویی وروش­های طب سنتی.

دست­يابي به ميزان صحت علمي دانش بومي در ارتباط با گياه­درماني که نزد مردم و درمان­گران محلي است و از طريق تطبيق نتايج به­دست­آمده با طب کهن حاصل خواهد شد.

1-4 پرسش­های پژوهش

معمولاً برای درمان چه نوع بیماری­هایی به درمانگران محلی مراجعه می­کنند؟

آیا مردم نسبت به گیاهانی که در منطقه وجود دارد اطلاعاتی دارند؟

آیا درمان­گران از اطلاعات پزشکی جدید نیز استفاده می­کنند؟

آیا جوانان تمایلی به یادگیری روش­های درمان سنتی دارند؟

1-5 روش پژوهش

روش تحقیق در این پژوهش، مطالعات کتابخانهای، مطالعه میدانی و مصاحبه و مشاهده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از روشهای توصیفی به­صورت گزارش و تشریح مطالب می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات، به­صورت زیر انجام گرفته‌است:

مطالعه‌اسناد و مدارک: یکی از راه‌های جمع­­آوری اطلاعات در یک جامعه به­طور کلی ‌همه ‌اسناد و مدارک مکتوب است. این اسناد و مدارک نه­تنها می‌توانند راهنمای مطالعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، خویشاوندی و اعتقادی باشند؛ بلکه در تحقیقات مردم‌نگاری نیز نقش بنیادی‌دارند.

مصاحبه و مشاهده: اطلاعات مورد نظر مردم‌نگاری با گفتگو «گپ زدن»، درددل و مشاهده به­دست می‌آید و مستلزم حوصله و تبحر پرسش‌گر و جلب اعتماد پاسخ‌گو است. این‌ روش می‌تواند محقق را به ‌ارزش‌ها و عوامل ناآشکاری آشنا سازد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده ‌از روش‌های توصیفی به­صورت گزارش و تشریح مطالب می‌باشد.

1-6 قلمروپژوهش

به­عنوان جامعه‌آماری، روستای جابان انتخاب شده‌است. چرا­که یکی از مناطق کرمانج­نشین محسوب می­شود. جابان روستایی در 75 کیلومتری شرق تهران از توابع دماوند است. این روستا از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای طول جغرافیایی´19  °52 و عرض جغرافیایی´39  °35و ارتفاع2240 متر می­باشد و با ارتفاع 2240  متر از سطح دریا واقع شده­است. برطبق سرشماری 1385 این روستا جمعیتی بالغ بر 2075 نفر را شامل    می­شود.

این روستا در دهستان ابرشیوه‌ قرار دارد. سربندان از سمت شرق، آیینه­ورزان از غرب، هویر از شمال و سرخده و مغانک از جنوب. شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامداری است. در سال­های اخیر باغداری رونق خوبی گرفته­است. عمده‌ترین محصولات باغی سیب، هلو و شلیل است. خیار از صیفی­جات خوبی است که در این منطقه کشت می­شود.

روستای جابان در یک منطقه کوهستانی و در دامنه­های جنوبی کوه­های البرز قرار دارد. دارای آب و هوایی از نوع سرد و خشک کوهستانی با تابستان­های معتدل و ملایم و زمستان­های بسیار سرد می­باشد. میزان بارش در این روستا به­علت کوهستانی بودن و قرار گرفتن در دامنه جنوبی البرز نسبتاَ بالاست. چگونگی وزش باد با موقعیت جغرافیایی و چهره کلی عوارض و پستی و بلندی­ها در ارتباط تنگاتنگ می­باشد. جریان هوای شمال و شمال­غربی که از مهرماه شروع و تا اواسط بهار ادامه دارد، موجب ریزش باران و حاکمیت هوای سرد در منطقه می­گردد و جریان هوای گرم و خشک که از اواسط بهار شروع و تا اواخر تابستان ادامه پیدا می­کند از ناحیه کویری ایران به منطقه جریان دارد. البته وجود کوه­های گنبدی­شکل و باغ­های بزرگ و سرسبز تاحد زیادی از گرمای آن می­کاهد. وجود دره­های بزرگ و کوچک و جریان نسیم کوه به دره، دره به کوه، در طی روز و شب  احساس می­شود.

آب آشامیدنی روستای جابان توسط چشمه(بیشتر در بخش شمالی روستا) و چاه(بیشتر در بخش جنوبی روستا) تأمین می­شود. آب چشمه به­وسیله لوله­کشی به منبع آب  روستا منتقل شده و پس­از ذخیره  در منبعی با ظرفیت 100000 مترمکعب، از طریق شبکه­های لوله­کشی به واحدهای مسکونی می­رسد. تأسیسات مربوط­به آب شرب روستا تحت پوشش سازمان آب و فاضلاب روستایی است. این روستا با تنگنای آب شرب به­ویژه در فصل تابستان روبه­رو است. آب اراضی کشاورزی روستا از طریق آب چاه­ها تأمین می­شود. رودخانه جابان که از    زرین­کوه سرچشمه گرفته از کنار آبادی گذشته و به رودخانه گرمسار می­ریزد.

«کرمانج نام گروه بزرگی از کردها است که به­گویش کرمانجی سخن می‌­گویند. کرمانج‌ها در جنوب خاوری ترکیه، نوار مرزی ایران و ترکیه و شمال خراسان و در نواحی مختلف ایران از جمله شمال خراسان و نواحی‌ای از سیستان و در ناحیه دماوند(تهران)، به­ویژه روستاهای سربندان، جابان و سرخده ساکن هستند.

كرمانج، كوتاه­شده كرد kurd است و ديگر مان mân، كه همان مانناي mânnây  است، يكي­از قبايل ماد  بوده­اند كه در سده­نهم پيش­از زايش در زاگرس فرمانروايي كرده­­اند و در هنگام تشكيل فرمانروايي ماد به مادها پيوسته­اند».(صفی­زاده،37:1388)

‌«كرمانج ظاهراً به برخي قبايل كردستان جنوب اطلاق مي­شود، آن­هم نه در مقام مترادفي براي عشيرت، بلكه   به­عنوان يك برچسب قومي. ساير قبايل را به­طور ساده كرد مي­­خوانند. در كردستان شمال نيز لفظ كرمانج اغلب در دومعني متفاوت به­كار مي­رود؛

–  برچسبي قومي است كه در اشاره به تمام كردهايي كه به­لهجه­ كرمانجي شمال سخن مي­گويند به­كار مي­­رود.

– در مفهومي محدودتر در اشاره به رعاياي كشاورز و دهقانان غيرقبيله­­اي مي­با­شد.

«یکی از مقاطع حساس در تاریخ ایران عصر صفوی، حركت اكراد است. خراسان عصر صفویه در معرض تهاجمات بیگانگان بوده­ و تهاجمات ازبك­ها و تراكمه همواره موجبات ناامنی درنواحی مرزی خراسان را فراهم می­ساخت. بنابراین سیاست تقویت مرزهای شمال خراسان در دوره شاهان صفویه، به­خصوص شاه­عباس  به ­مرحله اجرا درآمد.

این مطالب براساس منابع و مآخذ عصر صفویه، تواریخ محلی و نوشته­های سیاحان و ایران­شناسان به­دست آمده­است. كردهای خراسان یكی از ایلات بزرگ چشم­گزك češmgazak می­باشند كه در قفقاز و آذربایجان ساکن بوده­اند و در عصر صفویه ابتدا به­نواحی شرق پایتخت تا تهران و ورامین و دامنه­ رشته کوه­های دماوند و البرز و سپس به نوار مرزی بجنورد، شیروان، قوچان و درگز كوچ نمودند و همچون دیواری آهنین بین پایتخت و ازبکان قرار گرفتند. عده­ای از سران این قوم در دوره صفویه و افشاریه و قاجار جزء صاحب­منصبان نظامی بودند كه نقش اساسی در تاریخ خراسان داشتند.

تاریخ این قوم چندان مشخص نیست، مهم­ترین عامل در این ارتباط، عدم انسجام منابع و پراكندگی اسناد    می­باشد. بطوركلی كردهای خراسان به­واسطه موقعیت خاصی كه داشتند، چندان به تشكیلات اداری توجه  نمی­كردند و تدوین تاریخ این قوم به­خصوص با گزارشات پراكنده منابع دوره صفویه مشكل می­باشد. بعد از این­كه پای مستشرقین به ایران باز شد، عده­ای از جهانگردان از شمال خراسان عبور كرده­اند. در نوشته­هایشان مختصر به­نحوه آمدن كرمانج­ها به خراسان مطالبی را نوشته­اند كه اساس كار این گروه اطلاعات محلی بود كه از حكمرانان به­دست می­آوردند. این­كه اكراد از چه تاریخی به خراسان قدم گذاشته­اند چندان مشخص و روشن نیست. تغییر سکونت­گاه­های کردهای کرمانج از خراسان به روستاهای مورد نظر در این پژوهش  طی سه مرحله و در سه دوره پادشاهی صورت گرفته­است؛ اولین مرحله در قرن هجدهم و در دوره افشاریه، زمان نادرشاه افشار، دوم در دوره زندیه زمان فتحعلی­شاه و سوم در دوره قاجاریه زمان پادشاهی  آغامحمدخان قاجار بوده­است».(طبیبی،168:1366)

لهجه کرمانجی زبان کردی در کشورهای ترکیه، سوریه، شمال­غربی ایران(استان ارومیه)، شمال­شرقی ایران(شمال خراسان)، شمال و شمال­غربی کردستان عراق، کشور ارمنستان­(اطراف ایروان)، کشور گرجستان، کشور آذربایجان، مناطقی از استان مازندران، مناطقی از استان گیلان، اطراف ورامین و فیروزکوه، و همچنین تهران و کرج تکلم می­شود.

در خراسان شهرهای قوچان، شیروان، اسفراین، بجنورد، کلات، لایین، باج­گیران، آش­خانه، چناران، فاروج، سملقان، درگز و درونگر، رادکان، بخش­هایی از نیشابور و سبزوار و جوین و تقریبأ حدود ۱۵% مردم ساکن مشهد به­لهجه کرمانجی تکلم می­کنند.

كردهاي خراسان بيشتر در شمال خراسان سكونت دارند، از راز و جرگلان ‌بجنورد تا آن­سوتر از كلات نادر در طول مرز جغرافيايي با كشور تركمنستان و از­اين سو، تا نيشابور، سبزوار، مشهد و چناران پراكنده­اند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه مردم شناختي تاريخچه و اعتقادات ايل کاکاوند
 • پايان نامه تاثير درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122