پايان نامه مقايسه اثر بخشي مشاوره زوجي به شيوه عقلاني عاطفي و واقعيت درماني در کاهش تعارضات زناشويي مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزيستی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه اثر بخشي مشاوره زوجي به شيوه عقلاني عاطفي و واقعيت درماني در کاهش تعارضات زناشويي مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزيستی یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه اثر بخشي مشاوره زوجي به شيوه عقلاني عاطفي و واقعيت درماني در کاهش تعارضات زناشويي مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزيستی بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 5
1-3) ضرورت و اهمیت 8
1-4) اهداف تحقیق 9
1-5) فرضیات تحقیق 10
1-6) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 11

فصل دوم –ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه 16
2-1-1) ازدواج 16
2-1-2) مفهوم تعارضات زناشویی 18
2-1-3) علل تعارضات زناشویی 22
2-1-4) منابع عمده تعارض 23
2-1-5) مزایای تعارض 28
2-1-6) انواع تعارض 29
2-1-7) فرآیند تعارضات زناشویی 30
2-1-8) فرایند حل تعارض 31
2-2) رویکرد نظریه عقلانی- عاطفی الیس 32
2-2-1) مروری بر نظریه درمان عقلانی- عاطفی آلبرت الیس 33
2-2-2) تعارض های زناشویی و حل آن از دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی 34
2-2-3) مقایسه باورها و عقاید زوجهای سالم و غیرسالم 36
2-2-4) نارضایتی زناشویی 38
2-2-5) رشد ودائمی شدن آشفتگی زناشویی 39
2-2-6) فرآيند درمان تعارضهاي زناشويي 40
2-2-7) فنون زوج درمانی در روش عقلانی- عاطفی 41

2-2-8) فنون درمانی کاهش تعارض زناشویی 42
2-2-9) رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی 50
2-2-9-1) مروری بر نظریه واقعیت درمانی گلاسر 50
2-2-9-2) تحول نظریه گلاسر از واقعیت درمانی تا نظریه انتخاب 51
2-2-9-3) مفاهیم اساسی نظریه شخصیت 54
2-2-9-4) احساسات و نیازهای انسانی 54
2-2-9-5) مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته 59
2-2-9-6) مقایسه نظريه عقلانی- عاطفی و نظریه واقعیت درمانی 60
2-2-9-7) فنون واقعیت درمانی 62
2-3) پيشينه پژوهشي 66
2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور 66
2-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور 68
2-3-3) جمع بندی و نتیجه گیری 71

فصل سوم- روش پژوهش
3-1 ) مقدمه 73
3-2) طرح پژوهش 74
3-3) جامعه آماری 75
3-4) نمونه و روش نمونه گیری 75
3-5) ابزار اندازه گیری 76
3-6) روش اجرای پژوهش 79
3-7) طرح جلسات 80
3-8) روش تجزیه و تحلیل آماری 84

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 85
4-2) توصیف آماری داده ها 85
4-3) یافته های استنباطی فرضیات 95
فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادات
5 -1) خلاصه تحقیق 107
5-2) محدودیتهای تحقیق 120
5-3) پیشنهادهای تحقیق 121

منابع
فهرست منابع فارسی 123
فهرست منابع انگلیسی 128

پیوستها و ضمائم
پرسشنامه تعارضات زناشویی 134
فراوانی پاسخهای 54 سوال توسط 60 پاسخ دهنده 138
چكيده انگليسي 146

فهرست منابع:

 منابع فارسی:

1.ارفعی، ش.، 1385، بررسی و مقایسه تعارضات زناشویی و سلامت روان در ازدواجهای بین فرهنگی و ازدواجهای تک فرهنگی در دانشجویان زن استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد  مشاوره، دانشگاه خاتم.

2.الیس، ا.، زندگی عاقلانه، ترجمه صالحی ج، فدردی.، و ا، امین یزدی.، 1375، تهران: انتشارات میثاق.

3.اميدنيا، س.، 1376، بررسي اثر مشاوره گروهي مبتني بر مدل عقلاني- عاطفي- رفتاري اليس در كاهش ميزان فشارهاي رواني شغلي كادر پرستاري يك بيمارستان عمومي، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه تربيت معلم تهران.

4.بخارايي، م.، 1385، بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد واقعيت درماني بر كاهش تعارضات زناشويي زنان خانه دار منطقه 5 تهران ،پايان نامه كارشناسي ارشد گروه مشاوره و راهنمايي، دانشگاه الزهرا.

5.برنشتاین، ف.، و برنشتاین.، م.، زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری ارتباطی ترجمه پورعابدی، ح. و منشئی، غ.، 1380، چاپ اول، انتشارات رشد.

6- برنشتاین ، ف.، و برنشتاین ، م.، 1382 شناخت و درمان اختلالات زناشویی ترجمه ح.، سهرابی ، تهران : انتشارات رسا .

7.بک، ا.، عشق هرگز کافی نیست، ترجمه م.، قراچه داغی، 1385، تهران انتشارات هم آگاه، چاپ ششم.

8.بولتون، ر.، روانشناسی روابط انسانی، ترجمه ح.، سهرابی، 1384، تهران انتشارات رشد.

9.ثنایی،ب.، 1375، مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.

10.ثنایی،ب.، 1387، مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.

11.جی هی لی، رواندرمانی خانواده،  ترجمه ب، ثنایی.، 1377، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم.

12.خزایی، م.، 1385، بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاههای شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه خاتم.

13.دلاور، ع.، 1385، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، نشر ویرایش، چاپ بیست و یکم.

14.دهقان، ف.، 1380، مقايسه تعارضات زناشويي زنان متقاضي طلاق با زنان مراجعه كننده براي مشاوره زناشويي (غير متقاضي طلاق)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تربيت معلم تهران.

15.ساعتچی، م. ، 1380، نظریه های مشاوره و رواندرمانی، تهران : موسسه نشر ویرایش، چاپ اول.

16.سعیدیان، ف.، 1382، بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی ، پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.

17.سودانی،م.، 1385، مقایسه اثربخشی زوج درمانی به شیوه الیس و درمان راه حل محور دیشرز بصمرت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی، پایان نامه دکتری، راهنمایی و مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی.

18.شاملو، س .، 1372 .، آسیب شناسی روانی، تهران : انتشارات رشد.

شاهمرادی ، م.، 1384 . بررسی اثر بخشی درمان شناختیرفتاری به شیوه گروهی بر کاهش سطح ناسازگاری زنان متأهل ، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه علامه طباطبایی .

شریعتمداری ، آسیا .، 1383 .، تأثیر آموزش راههای مقابله با فشار روانی بر تعارضات زناشویی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مشاوره ، دانشگاه علامه طباطبائی .

شرفی ، ع ، 1382 .، رابطه بین الگوهای ارتباطی زناشویی و سلامت معلّمان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مشاوره . تهران : دانشگاه تربیت معلّم .

شفیع آبادی،ع.، و ناصری، غ.، 1383، نظریه های مشاوره و رواندرمانی، انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دهم.

شفیع آبادی ، ع .، 1385 . پویایی گروه و مشاوره گروهی . تهران : انتشارات رشد ، چاپ هشتم.

24 . شفيعي نيا، ا.، 1381، بررسي تاثير اموزش مهارتهاي حل تعارضات زناشويي بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهمنايي، دانشگاه الزهرا.

.شیلینگ، ل.، نظریه های مشاوره، ترجمه آرین،خ.، 1382،انتشارات: موسسه اطلاعات، چاپ چهارم.

صادق حسن آبادي، ز.، 1385، تاثير آموزش مهارتهاي فرزند پروري با استفاده از الگوي شناختي رفتاري بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران.

27.عامری، ف.، 1383، بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی، پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس.

28.عبد المحمدي، ک.، 1385، بررسي و مقايسه رابطه باورهاي ارتباطي و تعارضات زناشويي درزنان و مردان مراجعه كننده به دادگاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي.

فرحبخش،ک.، 1383، بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی به شیوه شناختی الیس و واقعیت درمانی گلاسر و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی ،تازه ها و پژوهشهای مشاوره ، جلد پنج، شماره هجده

منابع انگلیسی:

Baucom, D. H., & Epstein, N., 1990, Cognitive-Behavioral Marital Therapy, New york: Brunner/Mazel

Baucom,D.H., & Epistein, N., 1998, Will the Real Cognitive-Behavioral Marital Therapy Please Stand up?Journal of Family Psychology ,4(4): 394-401.

 Capuzzi, D., 1999, Counseling and Psychotherapy, Theories and Intervention Newjersy, prentice hal.hal Inc.

 Corey,G.,1996, Theore and Practice of Counseling and Psychotherapy , New York, Brooks/ Cole Publishing Company.

 Corey,G.,2005, case Approach to Counseling and Psychotherapy (6th ed). Belmond, CA: Books/ Cole.

 چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه و بررسی میزان اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه شناختی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در کاهش تعارضات زناشویی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 140 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان بوده اند که تعداد 60 نفر بعنوان نمونه بصورت هدفمند انتخاب و در 3 گروه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی و کنترل به تعداد مساوی و بصورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه 54 سوالی تعارضات زناشویی “ثنایی و ترابی” که 8 مولفه از تعارضات را می سنجد ، است . هر یک از زوجین  گروه آزمایش مورد مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که : مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زوجین موثر است . بین مشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی و شیوه عقلانی – عاطفی تفاوت معناداری وجود ندارد . همچنین شیوه عقلانی – عاطفی در زنان بیش از  مردان بر کاهش تعارضات موثر است و درنهایت مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی فقط بر کاهش تمام مولفه های تعارضات زناشویی به غیر از  همکاری و رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر داشته در حالیکه درمشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی فقط بر مولفه های افزایش واکنش هیجانی و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر نداشته است.

کلید واژه ها : مشاوره زوجی ، شیوه عقلانی – عاطفی ، شیوه واقعیت درمانی ، تعارضات زناشویی

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

خانواده  يكي  از اصلي ترين  اركان  اجتماعي و  در عين  حال  يكي از آسيب  پذيرترين  اركان  مي باشد.از هر چه بتوانيم فاصله بگيريم ، از خانواده نمي توانيم. چون بدون وجود خانواده ، در هر شكل و صورتي كه باشد ، مفهوم زندگي و حيات انساني مصداقي نخواهد داشت. مفهوم خانواده و ارزش اين نهاد اجتماعي براي هر دولت و جامعه اي اساس كار تلقي مي شود و هر جامعه متناسب با ارزشهاي خود ابتدا به سراغ خانواده مي رود تا از درون آن، شهروندان آتي خويش را بپروراند. اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه جامعه بخاطر تحولات ساختاري و زيربنايي به شهروندان جديد با طرز فكري نو نياز داشته باشد. به همين خاطر است كه خانواده يكي از اولين نهادهايي است كه در جامعه بايد تغيير كند و تغييري حاصل نخواهد شد ، مگر از طريق درك و شناخت علمي از كاركردها و بدكاريها.

بروز تعارض[1] در روابط انسانها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است.یعنی بحث و جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز می کند، در خانواده ها فراوان دیده می شود که حتی دو خواهر و برادر کوچک بطور متناوب با یکدیگر دعوا و بازی می کنند.مهرورزی و تعارض از رایج ترین پدیده ها در روابط انسانهاست.تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می گیرد و همچنین ستیزه ایی بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراک مختلف( کبیری 1377؛ به نقل از شریعتمداری 1383).

هالفورد[2] (2001، ترجمه تبریزی ، 1384 ) ضمن بحثی در مورد آشفتگی روابط زناشویی به گزارش نارضایتی مهم و مداوم در رابطه توسط حداقل یکی از زوجین اشاره می نماید.

افزایش روزافزون تعارضهای زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران بخصوص آنانکه با خانواده کار می کنند، نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طلاق ارائه دهند. تعارض با خطر فزاینده انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد مخصوصاً در مردان ، نا کارآمدی جنسی در هر دو جنس و مشکلات رفتاری رو به افزایش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاری پسران ارتباط دارد (فارل[3] 1989).

علاوه بر اختلالات روانی ، تعارض بر سلامتی جسمی نیز تاثیر دارد. همچنین تعارضات زناشویی[4] تاثیر مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ، کاهش ایمنی بدن ، افزایش فشار خون و… برجای می گذارد ( شیلینگ و شر[5] 1977، به نقل از امید نیا 1376).

تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. تعارض در روابط زناشویی بر کل رابطه تاثیر می گذارد. پژوهش نشان می دهد زوجین متعارض کمترین میزان رضایتمندی از ازدواج و بیشترین احتمال طلاق را نشان می دهند(فاورز و السون[6]  1992به نقل از سعیدیان1382).

در کشور ما بر اساس آمارهای موجود میزان طلاق در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن می باشد( سالنامه آماری جمهوری اسلامی، 1380).

درباره تعارضات زناشویی نظریه و دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است و روشهای گوناگونی بر اساس آنها تدوین گردیده است. دو نظریه مشهور در این زمینه: نظریه عقلانی- عاطفی[7] الیس و نظریه واقعیت درمانی[8] گلاسر است. این دو نظریه مشکلات رفتاری و رابطه بین فردی را بصورت متفاوتی توصیف می کنند و راه حل های متفاوتی برای آنان ارائه می دهند. از دیدگاه الیس علل اکثر مشکلات رفتاری و تعارضهای بین فردی از جمله تعارضهای زناشویی مربوط به باورهای غیر منطقی است (شفیع آبادی 1383؛ فلانگان و فلانگان[9] 2004؛ الیس[10] 1997).

از نظر گلاسر رفتار غیر عادی ناشی از هویت شکست و عدم توجه به واقعیت و ناتوانی در ارزشیابی از رفتار خود و انتخاب رفتارهایی است که پیامد نامطلوبی به دنبال دارد( شفیع آبادی 1385؛ شیلینگ  ترجمه آرین  1382؛ شارف[11] 1996؛ گلاسر[12]  2000).

در پژوهش حاضر دو روش درمانی که متمرکز بر دو رویکرد فوق است بر روی دو گروه از زوجین دارای تعارض اجرا خواهد شد تا مشخص شود کدام روش در مقایسه با گروه کنترل و روش دیگر موثرتر خواهد بود.

 1-2) بیان مسئله

       زوج به عنوان هسته ای اصلی و پایه گذار خانواده بسیار مورد توجه است . سلامت و پویایی خانواده که هسته اصلی و بنیادی سازنده ی جامعه محسوب می شود ، ریشه در سلامت و شادابی زوجین دارد. در هنگام تشکیل زندگی مشترک، کمتر اتفاق می افتد که زن و شوهر به فکر امکان کمرنگ شدن عشق و علاقه  خود در آینده بیافتند و یا حتی روزی شدیدا از یکدیگر خشمگین و متنفر شوند. ولی تقریبا همیشه دیر یا زود ، اختلافی کوچک یا بزرگ بین آنها شکل می گیرد که موجب تزلزل زندگی آنها می شود. دو انسانی که دارای عقاید ، نگرشها، اندیشه ها، هیجانها، رفتارها، فرهنگ و فلسفه زندگی متعلق به خود هستند در طی فرایند سازگاری و قدم برداشتن در راه زندگی با حوادث استرس زا و لحظه های پر تنش مواجه می شوند. بنابراین به وجود آمدن اختلاف و تعارض بین زوجین امری طبیعی است ولی موضوع مهم طریقه رویارویی آنها با این مساله است (یزدان دوست  1376).

اگر تعارض زناشویی سرکوب یا واپس زده شود یا در دل زن و شوهر حبس شود، آنها به دنبال مفری برای ارضای نیازهای شخصی خود خواهند بود. همچنین اگر همسران با حل تعارضات  موافق  نباشند مشکلاتی پیش می آید که موجب  عدم سلامت  روان و جسم آنان و  به دنبال آن فرزندانشان  می گردد. تعارض جنبه های متعددی ازاختلال در رابطه زناشویی همچون باورهای غلط برداشتهای نادرست ،کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنشهای هیجانی ، کاهش رابطه خانوادگی باخویشاوندان همسر ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود،  جدا کردن امور مالی از یکدیگر و اختلال در رابطه را به دنبال می آورد که می تواند به شکل مشاجره،  فحاشی، دعوا و کتک کاری، قهر و ترک از خانه بروز نماید و نهایتا منجر به طلاق شود.

طلاق ، جدايي است كه در نتيجه تعارضات زوجين پديد مي آيد و مي تواند موجب ناتواني ، مشكلات پزشكي  جدي و  مزمن  در افراد بزرگسال گردد . طلاق خطر خودكشي مردان  را  افزايش مي دهد. كودكان خانوادهايي كه دچار تعارض يا طلاق مي باشند در معرض خطر انواع مشكلات رفتاري و عاطفي  هستند و علائمي همچون رفتار عنادورزي ،  پرخاشگري  و علائم  افسردگي از خود نشان  مي دهند.(باري و هترينگتوم[13] 1993 ؛ ژوريلس و همكاران[14]  1991)

تفاوت زیادی بین سلامت زن و مرد مطلقه وجود دارد. زنان نسبت به مردان ناتوانی کمتری را گزارش می دهند . الگوی مشترک تحقیقات در مورد طلاق این است که ازدواج بر سلامت تاثیر مثبت دارد و سطح سلامت را بالا می برد .کرنان و مولر[15](1998) نیز اعتقاد دارند رابطه پایدار تاثیر خوبی بر سلامت فرد دارد.( کرو  ریدلی[16]؛ ترجمه موسوی 1384)

روند رو به رشد طلاق در جوامع بشری , دانشمندان را بر آن داشته تا به دنبال روشهایی جهت حل تعارضات مخرب زناشویی باشند تا به این وسیله از بروز طلاق و پیامدهای زیان بار آن جلوگیری کنند. در زمینه زوج درمانی و مداخله در روند بهبودی خانواده انواع الگوهای عملی بر اساس دیدگاهها و نظریات متفاوت بوجود آمده است که هدف عمده آنها کمک به زوجین برای پیشگیری و یا حل تعارضات پیش آمده است که می تواند بر یکی از جنبه های مختلف رفتاری، شناختی، فکری ویا عملی تاثیر گذار باشد.در دیدگاه روانشناختی رویکردها ی مختلفی وجود دارند که بر تاثیر فرآیندهای شناختی بر رفتار تاکید دارند, این رویکردها معتقدند که فرآیندهای شناختی از جمله : انتظارات ، باورها ،سبک اسناد، ادراکات، و برخی سو گیری های شناختی علت اصلی رفتار هستند.مطالعات زیادی انجام شده اند که تاثیرات باورهای ناسازگار را در زمینه روابط را مشخص کرده اند ، بیشترین کار در این زمینه بر اساس عقاید آلبرت الیس(1962,1977) انجام شده است . الیس در نظریه عقلانی- عاطفی خود بر تفکرات غیر منطقی تمرکز کرده و معتقد است که باورهای غیر منطقی منجر به اختلال در روابط  زناشویی می شود . تاکید  این  نظریه بر این است که چگونه زوجها رفتار یکدیگر را تعبیر  می کنند ، چگونه فرآیندهای  شناختی فرد ، همانند فیلتر رفتار همسر را از طریق علت یابی و معنا دهی ارزیابی می کند و در نهایت چگونه همسران رفتارهای یکدیگر را پیش بینی می کند( اپشتاین و شلز[17]  به نقل از دهقان 1380).

همانطور که قبلا ذکر شد تعارضات زناشویی به دلیل گستردگی رفتارها و روابط انسانی جنبه های گسترده و متعددی را نیز شامل می شود که حل جنبه های مختلف آن دغدغه بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان بوده است. دانشمندان زیادی از دیدگاههای مختلف به آن پرداخته اند. یکی دیگر از جنبه های بررسی و حل تعارضات زناشویی از دیدگاه ویلیام گلاسر است:

ویلیام گلاسر بنیان گذار نظریه واقعیت درمانی در دهه اخیر نظریه خود را به مشاوره زناشویی تعمیم داده است.از نظر واقعیت درمانی فقدان توان زوجین در ارضای نیازهای اساسی، احساس ارزشمندی و دوست داشتن و دوست داشته شدن ،غیر واقعی بودن خواسته ها و ناتوانی از رفتار درست  موجب تعارض و درگیری می شود (گلاسر 1998,2000).

وجود هویت شکست[18] موجب آشفتگی روابط زناشویی می گردد. رفتار زنان و شوهران آشفته در قبال یکدیگر غیر معقولانه است و آنها توانایی قضاوت و ارزشیابی درست از رفتار خود را در قبال همسر خویش ندارند و نمی توانند میزان سودمندی رفتار خویش را برای مدیریت رفتار همسر و زندگی زناشویی مورد قضاوت و ارزیابی واقع بینانه قرار دهند(گلاسر 1998,2000) .

به گفته گلاسر برای درمان تعارض زناشویی باید به آنها کمک شود تا از طریق قضاوت، ارزیابی، و طرح ریزی، رفتارهایی طراحی کنند که موجب کاهش تعارض و تقویت اصل ازدواج گردد. آنچه که عنوان شد بررسی تعارض در زوجین و عوامل مرتبط و اثرگذار بر آن و همچنین بررسی دو نظریه عقلانی- عاطفی و واقعیت درمانی در حل تعارضات زوجین را نشان می دهد. لذا با توجه به مطالبی که در پیش رو خواهد آمد پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که کدامیک از دو شیوه عقلانی- عاطفی و واقعیت درمانی بیشترین تاثیر را بر روی حل تعارضات زوجین می تواند داشته باشد؟

1-3) ضرورت و اهمیت

خانواده، اولین و بادوامترین بستر رشد است. نقش انکارناپذیر خانواده در تحول ، سلامت کارکرد زوجین و بخصوص کودکان درتمام ابعاد شناختی ، اجتماعی ، رفتاری ، عاطفی و تحصیلی به خودي  خود از اهميت وضرورت بسيار  بالايي برخوردار  است . سنگ بناي  تشكيل خانواده ازدواج  مي باشد. ازدواج بعنوان مهمترين و عالي ترين رسم اجتماعي، براي دستيابي به نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد بزرگسال ، همواره مورد تاييد بوده است. ازدواج  رابطه اي انساني ، پيچيده ، ظريف و پويايي مي باشد كه از ويژگيهاي خاصي برخوردار است.همچنين، توجه به كانون خانواده ، محيط سالم و سازنده براي كودكان، روابط ميان فردي گرم و صميمي كه مي تواند موجب رشد و پيشرفت افراد گردد از جمله اهداف و نيازهاي ازدواج محسوب مي شوند.اما از طرفي زندگي مشترك دو انسان با يكديگرآن هم از دو جنس متفاوت امري بسيار ظريف و گاه دشوار است، زيرا ارتباطات نا سالم و عدم شناخت صحيح زوجين از نيازهاي يكديگر باعث بروز بسياري از مشكلات زناشويي به صورت پنهان و آشكار در بستر خانواده مي شود و  موجوديت  خانواده  را مورد  حمله قرار  مي  دهد(شرفي 1382).

در هر ازدواج باید فرض را بر این گذاشت که بروز تعارض جزئی از رابطه زناشویی و زندگی مشترک برای هر زوجی است. بنابراین باید زن و شوهر ها یاد بگیرند که تعارضات خود را حل کنند تا بتوانند خوشبخت شوند(ثنائی 1375).

افزایش روزافزون طلاق در دنیای کنونی، نارضایتی زن و شوهر از یکدیگر و از هم گسیختگی کانونهای گرم بسیاری از خانواده ها و تاثیرات سوء این جدایی ها بر افراد خانواده نیاز به رسیدگی و رفع این مشکل را مطرح ساخته است.رسیدگی و رفع مشکلات ناسازگاریهای زناشویی و جستجوی علل آن در قالب خدمات روانشناختی برای زوجهایی که مشکلات و موانع بین فردی و ناآگاهی از شیوه های مناسب رفتاری دارند ضروری بنظر می رسد.

بنابراين كمك به همسران براي تغيير باورهاي غيرمنطقي و كنترل اعمال و افكار خود مي تواند بينش وسيع تر و روشن تري نسبت به حل مشكلات زناشويي در آنان پديد آورد و پژوهش حاضر در صدد است تا از طريق بررسي مشكلات زناشويي از ديدگاه اليس و گلاسر به افزايش كارامدي ارتباطات زناشويي كمك كرده و از ميزان تعارضات زناشويي و طلاق بكاهد.

[1]. conflict

[2] .Halford

[3] .Farell

[4] .marrital conflicts

[5] Shiling & Scher

[6] .Faverz  & Olsen

[7] rational-Emotive Therapy

[8] .reality Therapy

[9] . Flanegan & flanegan

[10] . A.Ellis

[11] . Sharrf

[12] . Glasser

[13] .Bare & Hetringtom

[14] .Jouriles

[15] . Kiernan & Mueller

[16] . M.Crowe & J.Ridley

[17] . .Epstein & Schulz

[18] . failure identity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه ابعاد تعارضات زناشويي در زوجين متقاضي طلاق توافقي و طلاق غيرتوافقي
 • پايان نامه رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين به مراکز مشاوره و مددكاري ناجا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122