پايان نامه مقايسه انديشه هاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه انديشه هاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه انديشه هاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول(کلیات پژوهش)
بيان مسأله اساسي پژوهش 5
1-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6
1-3- جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش 7
1-4- اهداف مشخص پژوهش 8
1-5- سؤالات پژوهش 8
1-6- فرضيه‏هاي پژوهش 8
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8
1-8- روش شناسی پژوهش 9
1-9- ابزار گردآوري داده‌ها 11
1-10- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 11
فصل دوم(بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و مولوی)
2-1- بررسی شرایط و اوضاع سیاسی اقتصادی و فرهنگی دوران غزالی 14
2-2- غزالی‌ در دستگاه سلجوقیان 16
2-2-1- امتیازات‌ دوران‌ غزالی 17
2-2-2- دوره‌ اول‌ زندگی‌ غزالی 18
2-2-3- غزالی‌ بر مسند نظامیه 19
2-2-4- دوره‌ دوم‌ زندگانی‌ غزالی 20
2-2-5- در طلب حقیقت 20
2-6- بررسی شرایط و اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران مولوی 22
2-6-1- اوضاع اجتماعی قرن هفتم هجری 23
2-6-2- اشعار مذهبی 25
2-6-3- اوضاع علمی قرن هفتم هجری 25
فصل سوم(در احوال و اندیشه ها و آثار غزالی و مولوی)
3- مدخل 28
3-1- بررسی ماهیت ادبیات تطبیقی 29
3-2- مكاتب ادبيات تطبيقي 32
3-2-1- مكتب ادبيات تطبيقي امريكايي 33
3-3- مكتب سوم؛ ادبيّات تطبيقي ماركسيستي 34
3-4- ادبيات تطبيقي در ايران معاصر 35
3-5- بررسی رویکرد گرایی احمد غزالی و مولوی در آثار خود 37
3-6- بررسی زندگینامه و شرح مختصر سبک ادبی مولوی و احمد غزالی 39
3-6-1- احمد غزالی 39
3-6-2- جلال‌الدین محمد بلخی 40
3-7- ویژگی شعر مولوي/ سمبولیسم 41
3-7-1- تازگي تصويرها 41
3-7-2- باطن نگري و تصوير اعماق 42
فصل چهارم(عاشقانه ها و عارفانه ها در اندیشه احمد غزالی و مولوی)
4-1- مدخل 46
4-2- تحليلي از عرفان 46
4-3- اندیشه های عرفانی احمد غزالی 47
4-3-1- عرفان غزالی 49
4-3-2- سماع در سوانح العشاق 51
4-4- اندیشه های عرفانی مولوی 55
4-4-1- سماع، رهايي از تعلقات در مثنوی مولوی 58
4-4-2- بررسی دیگر صور عرفان در اندیشه مولوی در مثنوی 61
4-4-2-1- وحدت ازدیدگاه مولوی 61
4-4-2-2- اتصال حق با اشیاء 61
4-5- دیدگاه فلسفی مولوی 62
4-5-1- انسان و جهان از منظر مولوی 63
فصل پنجم(بررسی جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی)
پیشگفتار 66
5-1- ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻜﺮ ﻳﺎ ﻋﺸﻖ 66
5-2- بررسی تجلی عشق در مثنوی مولوی 67
دوم: عشـق یا عشـق حقیقی که غزلیّات و اشعار عارفانه، تجلیّات آن است و به تعبیر اقبال لاهوری 69
5-4- بررسی تجلی عشق در سوانح العشاق احمد غزالی 72
5-5- تصوف غزالی 78
5-6- حكایت 82
5-7- عقل از منظر غزالی و مولوی 84
5-8- مقايسه تطبیقی اندیشه های غزالي با مولوی 84
5-9- مقایسه عرفان و زهد در اندیشه های غزالی و مولوی 87
5-9-1- غزالي 87
5-9-3- غزالي 88
5-9-4- مولوی 89
نتیجه گیری پژوهش 90
– عرفان غزالی 93
– اندیشه های عرفانی مولوی 94
– بررسی تطبیقی عشق در اندیشه غزالی و مولوی 94
غزالی و عشق 94
منابع 97

منابع:

احمدی، رضا. (1391). سیری در اندیشه­های شعرای سده 5 تا 8 هجری، شيراز: دانشگاه شيراز، چاپ دوم.

احمدی، رضا،1392،بررسی اندیشه­های عرفانی حافظ و غزالی، مقاله علمی پژوهشی، تهران، مجله تدبیر، شماره 44،

اردلان جوان، سيد علي. (1385). تجلی اندیشه های مولوی در آثار، مشهد: آستان قدس رضوي

تقوي، سيد نصرالله. (1378). هنجارگفتار، اصفهان: فرهنگسراي اصفهان، چاپ دوم.

تقوی،احمد،1384، بررسی اندیشه­های عرفانی احمد غزالی، تهران، انتشارات امیرکبیر،

چاوشي، حسين. (1384). بلاغت از ديدگاه احمد غزالی ، قم: انتشارات خوشرو.

چاووشی، رضا،1384، بررسی معنایی و مفهومی عشق در اندیشه غزالی، مقاله علمی پژوهشی، مجله SID، تهران، شماره 19

حسين انصاريان – عرفان اسلامي- (شرح جامع مصباح الشريعه) – چاپ دوم- نشر طلوع آزادي- 1363

خاقاني، بديل بن علي. (1382). ديوان، مقابله و تصحيح و مقدمه و تعليقات ضياءالدين سجادي ، تهران: زوار، چاپ چهارم

دانشور، سيمين، شناخت و تحسين هنر، نشر سيامك، 1375، تهران

دشتی، محمد،1388، نواي عشق، چاپ تهران، مصور.

دهخدا، علي­اكبر، لغت­نامه، نشر دانشگاه تهران،1341، تهران.

رحيميان، سعيد، مباني عرفان نظري، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1383، تهران.

رستگار فسايي، منصور. (1373). تصوير آفريني در اشعار مولوی، شيراز: انتشارات كورش.

رياضي، حشمت اله، آيات حسن و عشق، نشر صالح، 1369، تهران.

رینولد نیکلسون. 1374. مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، چاپ ششم، نشر: شرکت قلم.

زرين كوب، عبدالحسين، از كوچه رندان، انتشارات اميركبير، 1368، تهران.

زرين كوب، عبدالحسين، تصوف ايراني از منظر تاريخي، ترجمه مجدالدين كيواني، انتشارات سخن، 1383، تهران.

زرين­كوب، عبدالحسين. (1373). تبیین اندیشه­های عرفانی شعراء ، تهران: انتشارات علمي، چاپ نهم. (1379). ديدار با كعبة جان، تهران: سخن، چاپ دوم.

زماني، كريم، ميناگر عشق، (شرح مثنوي مولوي) نشر ني، 1386، تهران.

سراج، ابونصر، اللمع في التصوف، تصحيح نيلكسون، ترجمه مهدي محبتي، انتشارات اساطير، 1382، تهران.

سروش عبدالكريم، اوصاف پارسايان، نشر صراط، 1384، تهران.

شبستري، محمود، حق اليقين، تصحيح جواد نور بخش، نشر خانقاه، 1354، تهران.

شفيعي كدكني، محمد رضا. (1366). صور خيال در شعر فارسي، تهران: انتشارات آگاه، چاپ سوم.

شميسا، سيروس. (1370). بيان، تهران: فردوس.

شيمل، آن ماري، ابعاد عرفاني اسلام، ترجمه عبدالرحيم گواهي، نشر فرهنگ 1374، تهران. اسلامي،

ضياءِ الدين سجادي- مقدمه­اي بر عرفان وتصوف- چاپ اول- 1372 –چاپ نهم-1380– نشر تهران

غزالي، محمد، سوانح با مقدمه و توضيحات نصراله پورجوادي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 1359، تهران.

غزالي، محمد، كيمياي سعادت، تصحيح حسين قدير جم، انتشارات علمي و فرهنگي،1361، تهران

غني، قاسم، تاريخ تصوف در اسلام، انتشارات زوار، 1383، تهران.

لاهيجي، شمس الدين محمد، شرح گلشن راز، تصحيح محمدرضا برزگر خالقي، عفت كرباسي، انتشارات زوار، 1385، تهران.

همايي، جلال الدين، غزالي نامه، نشر هما، 1368 ، تهران.

چکیده

یکی از مباحثی که در پژوهش­های ادبی به صورت گسترده مورد نظر محققین قرار داشته، طرح پژوهش­های مقایسه­ای به منظور تبیین مضامین مشترک و متضاد آراء و نظرات ادبا و شعرای معاصر و کلاسیک بوده است. احمد غزّالی و مولوی جلال­الدین بلخی، بخصوص در رابطه با اندیشه­ های عرفانی و عاشقانه از مهمترین رهیافت­هایی بوده که مد نظر تحقیقی قرار داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی و مقایسه اندیشه­ های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی بوده است. روش انجام پژوهش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و استفاده از ابزار فیش برداری بوده است. هر دو شاعر اهل سلوک بوده و انسان در نگاه ایشان، اشرف مخلوقات است تجلی گه راز خداوندی است. کمال انسان، عشق به خدا و اتصال و راه آن، دل انسان است. مکتب و مذهب ایشان بنابر تجلی است و جهان تجلی گاه حق تعالی است. احمد غزّالی‌ در كتاب‌ سوانح‌ سعی‌ در نشان‌ دادن‌ گوشه‌هایی‌ از حقیقت‌ عشق‌ داشته‌ است‌، امّا لحن‌ كلام‌ او اثر او را، از همان‌ آغاز، در مقام‌ یك‌ اثر شاعرانه‌ و استنباطی‌ فردی‌ و بیان‌ناپذیر از عشق‌ و احوال‌ روانی‌ مترتّب‌ بر آن‌ معرفی‌ می‌كند. او «عبارت‌» را در سخن‌ خود به‌ منزله‌ «اشارت‌» به‌ معانی‌ متفاوت‌ می‌شمارد كه‌ برای‌ مخاطبی‌ كه‌ ذوقش‌ آن را ندارد ناشناخته‌ می‌ماند. و در سراسركتاب‌ عباراتِ اشارت‌گونه او با تصویر وآیه‌ و حدیث‌ و شعرآمیخته‌ است‌ تا شاید حجاب‌ اشارتهای‌ او را لطیف‌تر كند اما، طریقت مولوی بر «عشق» که رهایی از خودی است و بر «سماع»- که نزد وی نشانۀ شعور به عشق محسوب می‌شد- مبتنی است البته در بین صوفیه بی‌سابقه هم نیست اما تردید فقها در اینکه سماع با شریعت توافق داشته باشد موجب می‌شد که آنها اصل طریقت را در نزد او بدعت بشمرند و اقدام او را در آنچه بر وفق اقتضای طریقت برای هدایت و ارشاد خلق توصیه والزام می‌کرد غیر قابل قبول تلقی نمایند.

کلمات کلیدی: احمد غزالی، مثنوی معنوی مولوی، عشق، عرفان، سماع، مقایسه.

مقدمه

با گذری بر ادبیات کلاسیک زبان فارسی، به وضوح می­توان به رویکرد تقریباً مشابه شعرا در سرایش اشعار خود با الهام­گیری از برخی مضامین نظیر طبیعت، عشق، عرفان، مسائل اجتماعی و… اشاره داشت که با الگو نهادن این مضامین به عنوان مقصد شعر، توانسته­اند بر بسیاری از صنایع ادبی، عناصر شعر و قابلیت­ها و استعدادهای نهفته و درونی شاعر در کنارهم قراردادن کلمات، مجموعه آثار ارزشمندی را به مخاطبان خود عرضه نمایند (محقق، 1388).

مضامین مورد استفاده شعرا نه تنها نشان از جایگاه آنها نزد شاعر و تبیین کننده مکنونات ذهنی و قلبی وی     می­باشند، بلکه با دارا بودن خاست­گاه اجتماعی، توانسته­اند همراه با زیبایی بیان در بین خیل زیادی از توده مردم از جایگاه رفیعی برخوردار باشند(شفيعي كدكني،1380،112).

از جمله این شعرای نامی که نه تنها در محدوده سرزمینی، بلکه در ورای این حدود و به دلیل زیبایی و گیرایی در سایر ملل طرفدارن زیادی را در برداشته باشند، می­توان به شعرایی همچون احمد غزالی و مولوی اشاره داشت. مولوی از برجسته­ترین شعرای سده هفتم هجری است که توانسته با سرایش اشعار با مضامین عارافانه با ایجاد سبک و روش خود در ادبیات غنی ایران زمین، الگوی ادبی سایر شعرا و ادیبات مبدل گردد (فرزاد، 1386،42).

از طرفی در آثار احمد غزالی میتوان به دیدگاه­های جامع و آرای غـزالی درباره­ی عشق، عاشق، معشوق و ارتباط مـیان آن اشاره داشت. از اهمیت زاید الوصف آثار غزالی این است که سبک وی و نوع نگرش وی به عشق و عرفان بر آثار بعد از خود تأثیر بسیاری نهاده است (دشتی: 53، 1388).

احمد غزالی‌ در برخی از آثارش نظیر كتاب‌ سوانح‌ سعی‌ در نشان‌ دادن‌ گوشه‌هایی‌ از حقیقت‌ عشق‌ داشته‌ است‌، امّا لحن‌ كلام‌ او اثر او را، از همان‌ آغاز، در مقام‌ یك‌ اثر شاعرانه‌ و استنباطی‌ فردی‌ و بیان‌ناپذیر از عشق‌ و احوال‌ روانی‌ مترتّب‌ بر آن‌ معرفی‌ می‌كند. او «عبارت‌» را در سخن‌ خود به‌ منزله «اشارت‌» به‌ معانی‌ متفاوت‌ می‌شمارد كه‌ برای‌ مخاطبی‌ كه‌ ذوقش‌ نبود ناشناخته‌ می‌ماند و در سراسر كتاب‌ عبارات اشارت‌ گونه او با تصویر و آیه‌ و حدیث‌ و شعر آمیخته‌ است‌ تا شاید حجاب‌ اشارت­های‌ او را لطیف‌تركند (چاوشی:199، 1384).

اما، در طریقت مولوی، عشق سری است نهانی و اکسیری جاودانی از حسن و جمال بی­منتهای ربانی بر دل و جان آدمی آن چه بیش از هر چیز در این غزلیات شورانگیز برجستگی دارد و می­توان آن را محور معانی در اشعار مولوی دانست، شور و حال و نغمه و ناله­هایی است که از گوهر پاک «عشق» برآمده و آتش به همه عالم زده و دل و دین از همه هوشیاران ببرده است: «مطرب عشق عجب­ساز و نوایی دارد// نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد».

صورت موزون و متعادل طریقت در واقع صورت یک شیوة ترتیبی مبنی بر عشق به خدا است با رعایت تمام آداب شریعت که به قول مولوی جایی تقلیل در طعام، اجتناب از زیادت کلام، احتراز از اختلاط با انام، التزام خلوت و عزلت در حد متعادل، کثرت صوم، قلّت نوم و ذکر علی‌الدوام از آن­جمله آداب است (زرین­کوب:85، 1373).

از مهمترین و برجسته­ترین آثار احمد غزالی کتاب سوانح العشاق و از آثار مولوی می­توان به مثنوی معنوی اشاره داشت. تاکنون در رابطه با بررسی تطبیقی این دو کتاب به صورت پژوهشی صورت نگرفته و این پژوهش قصد داشته به این مطالعه بپردازد.

تاثیرپذیری دو شاعر پارسی­گوی از همدیگر همواره زمینه­هایی را برای بررسی همانندی فراهم کرده است. به عبارت دیگر شعر فارسی در تمام دوره­های تاریخی انعکاس دهنده واقعیت­های اجتماعی آن دوران به شمار می­رفته­اند (حسین پور، 1384،15).

به منظور انجام کار پژوهشی در رابطه با موضوع بررسی تطبیقی سوانح العشاق احمد غزالی و مثنوی معنوی مولوی، به بررسی و فیش­برداری از نمونه اشعار این دو شاعر و تفسیر آنها می­پردازیم. روش گردآوری مطالب در این پایان­نامه به این صورت است که مطالب که در پنج فصل گردآوری شده است که درفصل اول کلیات پژوهش بیان می­شود. در فصل دوم آن به بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و مولوی پرداخته می­شود. در فصل سوم به موضوع احوال و اندیشه­ها و آثار غزالی و مولوی پرداخته شده است. سپس در فصل چهارم عاشقانه­ها و عارفانه­ها در اندیشه مولوی و احمد غزالی بیان شده است ودر فصل پنجم بررسی جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی و نتیجه­گیری بیان می­شود.

فصل اول

((کلیات پژوهش))

 بيان مسأله اساسي پژوهش:

یکی از ارکان مهم ارزیابی سطح غنای ادبی آثار مشاهیر ادبیات فارسی، بررسی ماهیت و سرشت اندیشه­های آنان که در آثارایشان تجلی یافته است، می­باشد که این خود می­تواند در برگیرنده مراتب دیدگاه­های شخصی شاعر در رابطه با روابط اجتماعی، علائق و سلائق و.. و یا زاویه دیدگاه منتقدانه وی درباره مسائل اجتماعی پیرامون، مضامین دینی، عرفانی، عشق، فلسفه و… باشد. بنابراین ارزیابی این دیدگاه­ها خود میتواند در ایجاد یک پیش زمینه از اثر خلق شده توسط شاعر بسیار ارزشمند باشد. در این بین، مقایسه تطبیقی اندیشه­ها و تفکرات شاعران هم عصر و یا در اعصار مختلف با توجه به سبک و سیاق تبیین آثار از دیگر مسائلی است که می­تواند در ایجاد یک تصویر کامل از سطح شباهت­ها و تفاوت­های سبکی و نگارشی در آثار این شعرا مد نظر قرارداشته باشد.

از جمله شعرایی که می­توان بدین­گونه اندیشه­ها و نظرات آنان را در آثار غنی خود مورد مقایسه قرار داد، میتوان به احمد غزالی و اثر جاودانه وی «سوانح العشاق» با اندیشه­های مولوی جلال­الدین بلخی و اثر گرانقدر وی «مثنوی معنوی» اشاره کرد (چاوشی:192، 1384).

سوانح العشّاق احمد غزالی نخستین اثر به زبان فارسی است که به طور مستقل درباره­ی عشق نوشته شده است. این اثر مجموعه­ای از آرای غـزالی درباره­ی عشق، عاشق، معشوق و ارتباط مـیان آن­هاست. از آن جا که این متن عرفانی بر آثار بعد از خود تأثیر بسیاری نهاده، از اهمیت فراوانی برخورداراست. در این کتاب داریم که، چون عاشق معشوق را ببيند اضطرابي در وي پيدا شود، زيرا كه هستي او عاريتي­ست و روي در قبله نيستي دارد. وجود او در وجد مضطرب شود، تا با حقيقت كار نشيند، و هنوز تمام پخته نيست، چون تمام پخته شود در التقا از خود غايب شود، زيرا كه چون عاشق پخته شد در عشق و عشق نهاد او را بگشاد، چون طلايه وصال پيدا شود وجود او رخت بر بندد به قدر پختگي او در كار (دشتی:53، 1388).

احمد غزّالی‌ در كتاب‌ سوانح‌ سعی‌ در نشان‌ دادن‌ گوشه‌هایی‌ از حقیقت‌ عشق‌ داشته‌ است‌، امّا لحن‌ كلام‌ او اثر او را، از همان‌ آغاز، در مقام‌ یك‌ اثر شاعرانه‌ و استنباطی‌ فردی‌ و بیان‌ناپذیر از عشق‌ و احوال‌ روانی‌ مترتّب‌ بر آن‌ معرفی‌ می‌كند.

تلقی مولوی هم از طریقت همین صورت متعادل معمول آن بود فقط با تکیه بیشتر بر عشق که عبودیت مورد تأکید در شریعت را به صورت یک اشتیاق و نیاز درمی‌آورد و ذکر حق را که در طریقت در آن باب تا حد التزام علی‌الدوام آن تأکید می‌شد از طریق سماع به صورت حصر توجه سالک در تمام احوال به تجربة حضور حاضر بودن حق در قلب و قالب انسانی شکل می‌داد و آن را انگیزۀ عشق به حق و موجب تشویق و تشجیع سالک در التزام دقایق شریعت نشان می‌داد (احمدی:5، 1391).

همانطور که در بررسی اولیه نشان داده شد، ماهیت دو اثر مثنوی معنوی و سوانح العشاق در باب عشق و سلوک بوده و لیک، مضمون عشق و سلوک از منظر مولوی بیشتر بر عشق که عبودیت مورد تأکید در شریعت را به صورت یک اشتیاق و نیاز درمی‌آورد ولی در اندیشه­های غزالی، در مقام‌ یك‌ اثر شاعرانه‌ و استنباطی‌ فردی‌ و بیان‌ناپذیر از عشق‌ و احوال‌ روانی‌ مترتّب‌ بر آن است. بنابر اهمیت موضوع، در این پژوهش، محقق به دنبال بررسی و مقایسه اندیشه­های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی می­باشد.

1-1-      اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

رویکرد به بررسی تطبیقی اندیشه­های شعرای کلاسیک و نامی ادبیات فارسی نه تنها متضمن ایجاد یک بازخورد شفاف از بن مایه آثار ایشان و علل شکل­گیری سبک خاص ادبی بوده بلکه خود توانسته در ایجاد زمینه مطالعه دقیق­تر این آثار و ایراد نقد­های دقیق­تر مثمرثمر باشد. در این پژوهش به بررسی اندیشه­های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی پرداخته­ایم.

از منظر احمد مولوی، نگاه‌ صوفیّه‌ به‌ شریعت‌، هستی‌ انسان‌ و سرانجام‌ و مقصد او، و نیز طبیعت‌ و خدا، نگاهی‌ خلاف‌ عادت‌ و مبتنی‌ بر ذوق‌ و قلب‌ و استنباطی‌ نو از دین‌ بوده‌ است‌؛ از این‌ رو، حتّی‌ بسیاری‌ از آثار منثور آنان‌ نیز رنگ‌ و بویی‌ شاعرانه‌ دارد و در قلمرو ادبیّات‌، به‌ مفهوم‌ خاصّ جای‌ می­‌گیرند كه‌ عنصر زیبایی‌، عاطفه‌، ابهام‌ در بیان‌، و كیفیّت‌ طرح مضامین‌ و اندیشه­‌های‌ بدیع‌ و خلاف‌ عادت‌ در آنها تشخّص‌ دارد (رستگار:216، 1373).

در سوانح العشاق غزالی، جلوه‌ معنی‌ را گاهی‌ در پس‌ حجاب‌ نثری‌ بسیار موجز و شاعرانه‌ می‌توان‌ ملاحظه‌ كرد. امّا گاهی‌ نیز جلوه معنی‌ بسیار كم‌ رنگ‌ و سخن شعر منثور از آثار نوع‌ سوم‌ می‌شود، تا جایی‌ كه‌ جز با تفسیر و تأویل‌ نمی‌توان‌ معنی‌ را از متن‌ كشف‌ كرد.

در بخش­هایی‌ از كتاب‌ او ساختار و تركیب‌ كلام ساختار و تركیب‌ نثر به‌ منظور انتقال‌ صریح‌ معنی‌ به‌ مخاطب‌ نیست‌ و مخاطب‌، بیش‌ از آنكه‌ معنی‌ را دریابد، از تركیب‌ كلام‌ و تكرار واژه‌ها و تعدّد تصویرهای‌ ساخته‌ شده‌ با دو عنصر ثابت‌، مثلاً روح‌ و عشق‌ و آهنگی‌ كه‌ از ساختار مشابه‌ جمله‌ها احساس‌ می‌شود، لذّت‌ می‌برد. اگر چه‌ مقایسه‌ و تقابل‌ دو عنصر در عبارات‌ شاعرانه‌ اندكی‌ راه‌ ورود به‌ تفسیر و تأویل‌ آنها را تسهیل‌ و به‌ دریافت‌ معنی‌، یا معنایی‌ از میان‌ معانی‌ محتمل‌، یاری‌ می‌رساند، امّا گاهی‌ نیز این‌ مقایسه‌ و تقابل‌ از میان‌ برمی‌خیزد و عنصر «عشق‌» خود به‌تنهایی‌ مجمع‌ مفاهیم‌ متقابل‌ می‌شود و راه‌ ورود به‌ تفسیر و تأویل‌ متن‌ از طریق‌ نظام‌ نخستین‌ نشانه‌شناسی‌ زبان‌ را می‌بندد وكلام‌ یكسره‌ نقش‌ زیبایی‌شناختی‌ زبان‌ را در معرض‌ تماشای‌ مخاطب‌ قرار می‌دهد (احمدی:7، 1391).

آنچه در بررسی اندیشه­های دو شاعر والامقام منتج می­شود این است که دیدگاه مشترکی در رابطه با استنباط­های‌ نو از دین‌ و تجارب‌ شخصی در باب عرفان و سلوک ملاحظه می­شود. این استنباط­ها خود چون‌ با زبانی‌ به‌ بیان‌ در می‌آیند كه‌ مولود تجارب‌ حسّی‌ و عمومی ایشان‌ است‌. مولوی و غزالی، نظام‌ نشانه‌ شناختی‌ زبان‌ را از صورت‌ آشنا و طبیعی‌ آن‌ منحرف‌ کرده و آن‌ را به‌صورتی‌ نا آشنا درآورده­اند كه‌ ارتباط‌ میان‌ متن‌ و خواننده‌ را محتاج‌ تأمّل‌ می­كند.

این‌ تشخّص‌ زبانی‌ و در سایه ابهام‌ قرارگرفتن‌ معنی‌ متن‌ در آثار عرفانی‌ یا به‌ سبب‌ استفاده‌ از عناصر بلاغی‌، در جهت‌ افزایش‌ ظرفیّت‌ زبان‌، برای‌ القای‌ مفاهیم‌ نو و غیرعادی‌ است‌، یا به سبب‌ بیان‌ عواطف‌ روحیِ متأثّر از معانی‌ و اندیشه‌های‌ تازه‌ است‌ و یا ناشی‌ از تجربه‌­های‌ شخصیِ بدونِ مصداق­های‌ عامّ و آشناست‌.

1-3- جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش:

اطلاع از مراتب دیدگاه­ها و اندیشه­های عرفانی مولوی و احمد غزالی و نیز بررسی مضامینی همچون عشق، شریعت، عرفان، سلوک و… در اندیشه­های مولوی و احمد غزالی می­تواند در ایجاد یک رهیافت جامع از ماهیت آثار و تبیین معنا و مفهوم آنان بسیار مثمرثمر بوده و نشان دهد که تا چه میزان سبک ادبی این دو در ایجاد الگوی جامع برای سایر ادبای پارسی مورد لحاظ قرار گرفته­اند.

1-4- اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

مقایسه اندیشه­های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی

1-4-1- ترتیب سایر اهداف پژوهش:

بررسی مضمون عرفان در اندیشه مولوی و احمد غزالی

بررسی جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی

بررسی جایگاه شریعت در اندیشه مولوی و احمد غزالی

 1-5- سؤالات پژوهش:

آیا مضمون عرفان در اندیشه مولوی و احمد غزالی با یکدیگر متفاوت است؟

جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی با یکدیگر تا چه میزان قرابت دارند؟

آیا جایگاه شریعت در اندیشه مولوی و احمد غزالی دارای محدوده های مشترک می­باشند؟

1-6-  فرضيه‏هاي پژوهش:

مضمون و مفهوم عرفان در اندیشه مولوی و احمد غزالی با یکدیگر مشابهت دارد.

جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی دارای مراتب غیر یکسانی است.

جایگاه شریعت در اندیشه مولوی و احمد غزالی با یکدیگر مشابهت دارد.

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی:

عرفان:

در واقع یک مرام و یک مکتب است، که بر جهان­بینی عشق بنا شده. در واقع، طریقه‌ای است در میان برخی مکاتب، که برای کشف حقیقت، نه بر عقل و استدلال، بلکه بر «ذوق» و «اشراق» و «اتحاد با حقیقت»، تکیه دارد. و در بسیاری از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان، شایع و رایج است.

عرفان در اصطلاح عبارت است از شناخت قلبی که از طریق کشف و شهود، نه بحث و استدلال حاصل می‌شود و آن را علم وجدانی هم می‌خوانند.

عشق:

عشق لذّتی اغلب مثبت است که موضوع آن زیبایی است. همچنین احساسی عمیق، علاقه‌ای لطیف و یا جاذبه‌ای شدید است که محدودیتی در موجودات و مفاهیم ندارد و می‌تواند در حوزه‌هایی غیر قابل تصور ظهور کند.

عشق عرفانی:

عشق از مسائل بنیادین عرفان و تصوف اسلامی است، چندان که بدون در نظر گرفتن آن، عرفان وحکمت متعالیه قابل فهم نیست. البته عشق از مقولاتی است که تعریفش به ذات، نامیسر است وکنهش درغایت خفا و پوشیدگی است.

عشق برای صوفی از جمله عواطف نیست، بلکه جذبه­ای است الهی. در تصوف وقتی صحبت از عشق الهی به میان می­آید منظور کششی است که از جانب حق متوجه صوفی می­شود و صوفی را به حق می­کشاند. بنابراین تاکید نه بر کوشش عاشق بلکه بر کشش حق است.

اخلاق:

علم اخلاق شاخه‌ای از علوم انسانی است که موضوع آن شناخت مصادیق ارزش ها و بیانگر راه­های کسب فضائل و ترک رذائل اخلاقی است. در فلسفه اخلاق درباره خوب یا بدبودن یک امر چند گرایش وجود دارد. یک گرایش تنها در صورتی یک امر را خوب می‌داند که نتیجه‌(ها)یی دلخواه به همراه داشته باشد (نتیجه گرایی/ پیامدگرایی/ غایت گروی) اما گرایشی دیگر بدون رد نتیجه‌های دلخواه خوب بودن یک امر را ذاتی می‌داند (وظیفه گرایی) برخی از ادیان گرایش دوم در اخلاق را پذیرفته و ادعا می­نمایند. در اخلاق دین‌مدار این نتیجه‌ها ممکن است در جهان دیگر که فرامادی است نیز اتفاق بیافتند اما در اخلاق نادین‌مدار رخداد نتیجه‌های دلخواه برای مثلا جامعه انسانی تنها در جهان مادی مد نظر است. در این اخلاق ریز الگوهای اخلاقی و این ‌که چه اموری نتیجه‌هایی دلخواه برای مثلا جامعه انسانی دارند، ممکن است با اجماع روانشناسان و جامعه‌شناسان برجسته تعیین شود نه متولیان دین.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي جايگاه عقل و عشق در نظام فلسفي افلاطون و سهروردي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122