پايان نامه مقايسه سبك شناسانه اشعار حافظ و اشعار محوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه سبك شناسانه اشعار حافظ و اشعار محوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 158 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه سبك شناسانه اشعار حافظ و اشعار محوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول کليات
مقدمه 2
1-1) بيان مساله 20
1-2) فرضيه‌هاي تحقيق 20
1-3) اهداف تحقيق 20
1-4) پيشينۀ تحقيق 20

بخش دوم تجزيه و تحليل
مقدمه 24
فصل اول (سطح زباني) 25
2-1-1) سطح آوايي يا موسيقايي 25
2-1-1-1) موسيقي بيروني 25
2-1-1-2) موسيقي کناري 28
2-1-1-3) موسيقي دروني 41
2-1-2) سطح لغوي 54
2-1-3) سطح نحوي 67
فصل دوم (سطح ادبي) 74
2-2-1) صور خيال 75
2-2-2) صناعات بديع معنوي 92
2-2-3) قالب‌هاي شعري در ديوان حافظ و محوي 98
فصل سوم (سطح فکري) 101
حافظ 103
مداحي حافظ 104
نگاه حافظ به زندگي 104
بازتاب اوضاع زمانه در شعر حافظ 105
محوي 105
انسان کامل 106
حقيقت محمّدي 107
فنا 108
بازتاب اوضاع زمانه در ديوان اشعار محوي 109
روح ملي گرايانه و حس ناسيوناليستي در اشعارمحوي 110
انديشه‌هاي مشترک در ديوان حافظ و محوي 111
دستاوردها (نتيجه گيري) 127
فهرست منابع و مآخذ 132
ضمايم و نمودارها 136
چکيده انگليسي 145

فهرست منابع و مآخذ فارسی

     الف: كتب

1- آشوري ، داريوش ، عرفان ورندي در شعر حافظ ، چاپ چهارم ، نشر مركز تهران 1382.

2- ابتهاج ، هوشنگ ، ديوان حافظ ، نشر كارنامه 1374.

3- ابن عربي ، محي الدين ، فرهنگ اصطلاحات عرفاني ، مترجم ، ميرآخوري قاسم – شجاعي حيدر ، چاپ اول،   جامي ، تهران 1376.

4- ابن يمين ،فريومدي ،ديوان ، به كوشش علي اصغر شريعت زاده ،ناشر علمي فرهنگي پازينه،چاپ اول 79.

5- احمدیان،عبدالله،کلام جدید،رهرو مهاباد،چاپ اول1382.

6- انوري ، حسن ، يك قصه بيش نيست ، چاپ اول ، علمي ، تهران 1371.

7- بدوي ، عبدالرحمن ،تاريخ تصوّف اسلامي ،مترجم محمّد رضا افتخار زاده

8- برهاني ، مهدي ، از زبان صبح ، چاپ اول ، پاژنگ ، تهران 1378.

9- پرهام ، مهدي ، حافظ و قرن بيست و يكم، چاپ اول ، شالوده ، تهران 1379.

10-تجلیل،جلیل،معانی وبیان،چاپ پنجم،نشردانشگاهی،تهران 1384

11- جلابي ، هجويري ، ابو الحسن ، علي بن عثمان ، كشف المحجوب ، به تصحيح ژوكوفسكي ، چاپ هشتم ، تهران 1381.

12-حیرت سجادی،سید عبدالحمید، پارسی گویان کرد،چاپ اول،احسان،1375

18- رجائي بخارائي ، احمد علي ، فرهنگ اشعار حافظ ، چاپ چهارم ، علمي .

19- رحيمي ، مصطفي ، حافظ انديشه ، چاپ اول ، نشر نو ، تهران 1381.

20- ريپكا، مترجم ، كشاورزي ، كيخسرو تاريخ ادبيّات ، چاپ اول ، گوتنبرگ .تهران 1370.

21- زرين كوب ، عبد الحسين ، ارزش ميراث صوفيه ، چاپ چهارم ، امير كبير ، تهران 1356.

22-…………………………………….……..نقد ادبی،چاپ دوم  ،دانشگاه پیام نور،1372

23-سعدی،کلیات،به تصحیح محمّد علی فروغی،چاپ اول،ایران،1363.

24-روحانی ،بابا مردوخ،تاریخ مشاهیر کرد،چاپ اول ،سروش ،1366

31- صالحي ، اكرام ، مقدمه اي بر عروض فني در زبان كردي ، چاپ اول ساحل 1376.

32- صفا،ذبیح الله،تاریخ ادبیات ایران،جلد دوم،چاپ نهم،فرهادی،1374

33- صفوي، كوروش ، از زبان شناسي به ادبيّات ، چاپ اول نشر چشمه 1373.

34- ………………………………….. نگاهي به معني شناسي ،چاپ دوم نشر ماد 1374.

35- عرفان ، حسن ، جواهر البلاغه ، چاپ دوم بلاغت 1381.

36- غني، قاسم،بحثي در تصوّف، چاپ اول،انتشارت زوار 1350.

37- غياثي ، محمّد تقي ، در آمدي بر سبك شناسي ساختاري ، چاپ اول ، شعله انديشه تهران تهران 1368.

38- قزويني ، محمّد ، غني ، قاسم ، ديوان حافظ ، چاپ سينا ، سرمايه كتابخانه زوار 1320.

39- قشيري، عبد الكريم بن هوزان ، رساله قشيريه ، مترجم ابوعلي علي حسن بن احمد عثماني ، چاپ هفتم ، انتشارات علمي و فرهنگي تهران 1381.

40- كاميار ، محمّد تقي ، وزن و قافيه در شعر فارسي ، چاپ سوم نشر دانشگاه تهران 1372.

41- كزازي ، مير جلال الدين ، بديع ، چاپ چهارم ، نشر مركز تهران 1381.

42- كلا بادي ، ابوبكر محمّد ، كتاب تعرف ، به كوشش شريعت ، محمّد جواد ، چاپ اول اساطير 1371.

43-گروه مؤلفان،فارسی عمومی، چاپ ششم ،دانشگاه پیام نور،1378.

44- لاهيجي ، محمّد ، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، چاپ ششم سعدي ، تهران ، 1374.

45- ماري شيمل ، آن ، ابعاد عرفاني اسلام ، مترجم ، گواهي ، عبد الرحيم ، چاپ دوم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، تهران 1375.

46-مردوخ کردستانی،محمّد،تاریخ مردوخ،چاپ اول،کارنگ،1379.

47- معين محمّد، حافظ شيرين سخن ، به كوشش معين ، مهدخت چاپ اول ، مهرات تهران 1369.                                    48- …………………. ، فرهنگ فارسي ، چاپ هفتم ، امير كبير ، تهران ، 1371.

49- مير صادقي ، جمال ، كتاب سخن ، انتشارات علمي ، 1374.

50- ناتل خانلري ، پرويز، هفتاد سخن ج1 ، چاپ دوم توس ، 1377.

51- …………………. ، وزن شعر فارسي ، چاپ هشتم ، توس ، 1373.

52- ندا ، طه ، ادبيّات تطبيقي ، مترجم ، نظري ، منطم هادي ، نشر ني 1381.

53 – نظامي ،کلیّات ، به تصحيح وحيد دستگردي ،چاپ دوم 1381 .

54-نعمت اللهی،فرزاد،ادبیات کودک ونوجوان، چاپ اول ،شرکت چاپ نشر کتاب های درسی،1383.

55- هژير ، عبد الحسين ، حافظ تشريح ، چاپ دوم ، نشر علم تهران ، 1367.

56- همايي، جلال الدين ، معاني و بيان ، به كوشش همايي مهدخت ، چاپ سوم هما 1374.

57- ……………………………………… فنون و صناعات ادبي ، چاپ بيستم ، هما ، 1384.

58-یاحقی،محمّد جعفر،تاریخ ادبیات ایران، شرکت چاپ نشر کتاب های درسی،1372

       ب- مقالات و فصل نامه ها و نشريه هاي علمي پژوهشي

59-پارسا،سیّد احمد،”ترجمه ی دیوان حافظ به کردی“، از ص 37تا52 ،حافظ پژوهی،دفتر نهم،به کوشش جلیل سازگارنژاد، انتشارات نوید،چاپ نخست،1385.

60جهانگيري نادر ، و زكي پو رشهر بانو ،”انسجام واژگاني در داستان هاي كوتاه فارسي براي كودكان”از ص 1 تا 20 ، مجله نشريه دانشكده ادبيّات و علوم نساني مشهد،شماره چهارم ، سال سي و هشتم ، زمستان 84، شماره پي در پي 151

61- حاجي نبي ، ايران ، ” جايگاه زبان عربي و فرهنگ اسلامي در شاهنامه فردوسي “از ص40تا43، مجله آموزش زبان و ادب فارسي ، شماره 44 سال يازدهم پاييز 1376.

62- حبيب اللهي ، ابوالقاسم ، “مقايسه اي بين بعضي از حالات و افكار سعدي و حافظ” ،از ص 356تا 366،درباره حافظ چه مي گويند، به كوشش جمشيد مهر پويا ، چاپ اول جانزاده 1376.

63- درگاهي محمود، “جايگاه معني در سبك شناسي شعر فارسي “از ص35تا 54 ،نشريه دانشكده ادبيّات و علوم انساني تبريز شماره تخصصي سال 47 شماره مسلسل 193 زمستان 1383.

64- زرقاني ، سيد مهدي ، ” تحليلي بر مقدمه گلستان “از ص103تا   135،نشريه دانشكده ادبيّات و علوم انساني تبريز شماره تخصصي سال 48 شماره مسلسل 196 پاييز 1384.

65- زرين تره ، نقي ، ” نگاهي گذرا بر قافيه و رديف در سوگ نامه هاي خاقاني “از ص295تا316،مجموعه مقالات برگزيده همايش خاقاني شناسي ،دانشگاه اروميه ،خرداد .84

66- شميسا ، سيروس ، ” نگرشي سبك شناسانه بر شعر نو “،از ص 4تا6 ،مجله آموزش زبان و ادب فارسي ، شماره 56 سال پانزدهم زمستان 1379.

67- ……………………………. ، “ملاحظات سبك شناسانه بهار در ديوان “،از ص 3تا 13 ،فصل نامه دانشگاه پيام نور ، سال دوم ، شماره سوم ، پاييز 83.

68- سميعي گيلاني ، احمد ، “درباره سبك و سبك شناسي” ،از ص149تا153 ،نامۀ فرهنگستان، دوره هفتم شماره 28 اسفند ماه 84.

69- فلاح رستگار ، گيتي ، “كلمه در شعر حافظ ” ،از ص 185تا223 ،درباره حافظ چه مي گويند ،به كوشش جمشيد مهر پويا ، چاپ اول جانزاده 76.

فهرست منابع و مآخذ کُردی

ئه حمه دي مه لا ، مه حوي ، چاپي يه كه م ، ئاراس ، هه ولير ، 2001 .

خال،محمّد،فه رهه نگی خال،ج1 کامه ران،1960.

………………………………………………… ج2…………….1962.

…………………………………………………ج3 …………….1976.

خه زنه دار،مارف،میژووی ئه ده بی کوردی،به رگی یه که م،ئاراس،چاپی یه که م،هه ولیر2001.

…………………………………………………به رگی دووه م،…………………………………………….. …………2002

سجادی،علا الدین،میژوی ئه ده بی کوردی،معارف،1361.

شرفکندی،عبدالرحمن،هه نبانه بورینه،سروش،چاپ دوم 1376.

شوان ، ئيبراهيم ، سوفيگه ري چاپي يه كم ، وه زارته تي په روه رده هه ولير 2001.

10 – عه بدو للا ، عه زيز خالد ، له باره ي مه حوي لو تكه وه ، ئه مينداريتي گشتي ، روشنبيري لاوان .

11  -مردوخ،میژووی کوردوکوردستان،جلد 1-2،چاپخانه ی سه رکه وتن ،سال 1985.

12-    مسته فا ره سول ،عیززه دین،ئه ده بی فولکلوری کردی،دار الجاحظ،1970 .

13 – مه حوي ،دیوان،به تصحیح ملا عبد الكريم مدرس ،  چاپي دووم ، حسام ، 1984.

14 –  ناری………………………………………. کاکه ی فه لاح،1984.

15-   نالی ………………………………………….. ملا عبدالکریم مدرس،  چاپ سوم،صلاح الدین ایوبی،1368.

16 – نقشبندی، ئه مين علاءالدين،ته صه ووف چیه، چاپي يه كه م، ئه مينداري روشنبيري لاوان 1985.

17- نوسه ران،شاعیران ،فستیوال مه حوی،ئاراس،2001.

چكيده

در اين پژوهش، اشعار حافظ(727- 795ه.ق) و اشعار محوي شاعر كرد زبان (1246-1324ه‍. ق) از منظر سبك شناسي مقايسه شده و در سه مقولة زباني، ادبي و فكري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. محوي در سطح‌هاي زباني و ادبي از حافظ به طور مستقيم يا غير مستقيم تأثير پذيرفته و اين تأثيرات به شيوه‌هاي مختلف در ديوان او نمود يافته است؛ امّا در سطح فكري با وجود شباهت‌هايي، تفاوت مشرب فكري و انديشة آنان كاملاً واضح و مبرهن است.

اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است:

بخش اوّل (كليّات) شامل: مقدمه، بيان مسأله، فرضيّه‌ها، اهداف و پيشينة تحقيق است.

بخش دوم شامل سه فصل است:

فصل اوّل (سطح زباني) به سه زير فصل آوايي، لغوي و نحوي تقسيم شده است.

در فصل دوم (سطح ادبي) صور خيال و صناعات بديع معنوي پرکاربرد در ديوان هردو شاعر، مورد بررسي قرار گرفته و قالب‌هاي شعري هر دو ديوان در پايان اين فصل آمده است.

در فصل سوم (سطح فكري) بازتاب اوضاع زمانه، بدبيني و خوشبيني شاعران، روح ملّي گرايانه و انديشه‌هاي مشترك هر دو شاعر بررسي و اختلاف مشرب فكري آنان عنوان شده است.

نتايج اين تحقيق بيانگر اين است که:محوي در سطح‌هاي زباني و ادبي از حافظ تأثير پذيرفته است ،امّا در سطح فكري از حافظ متأثر نيست وبا او در مشرب عرفاني تفاوت دارد

در اين تحقيق از 75 كتاب و 11 مقالۀ مجلات علمي- پژوهشي بعنوان منبع استفاده شده است كه در بخش منابع و مآخذ فهرست آن ها آمده است .

ضمايم، پيوست‌ها و نمودار‌ها خلاصه اي از مباحث مورد تحقيق را به تصوير كشيده است.

كليد واژه: حافظ، محوي، سبك، شعر ،زبان، ادب، فكر .

بخش اوّل کليّات

مقدمه :

ملا محمّد بن عثمان بالخي (1246-1324ه‍.ق) شاعر کرد زبان اهل سليمانيه و متخلص به « محوي» اشعار خود را به زبان هاي کردي و فارسي سروده است، او در اين سرايش به ديوان اشعار سرايندگان قبل از خود نظر داشته و از ديوان ها بهره‌ها برده است. تامّل و تفحّص در ديوان او مؤيد اين است که: به طور مستقيم يا غير مستقيم از سخنان شاعران پارسي‌گوي ايران مخصوصا « حافظ » استفاده نموده و اين بهره جويي به شيوه‌هاي مختلف (تضمين، تخميس، نقل به مضمون و ….)درديوان کردي_ فارسي او نمود يافته که در خور توجّه و تامّل است.

بسامد بالاي مضمون‌هاي شعري حافظ و نمود گستردۀ واژگان و ترکيبات زيباي او درديوان محوي، نگارنده را بر آن داشت تا اشعار اين دو شاعر را از منظر  سبک شناسي با هم مقايسه کند و در ضمن آن به تاثير پذيري‌هاي محوي از حافظ اشاره نمايد.

با توجّه به اين که محوي بخش اعظم اشعارش رابه زبان کردي سروده است، قبل از مقايسه اشعار اين دو شاعر، توضيح موارد ذيل(در حد وسع رساله) ضروري به نظر رسيد:

زبان، خط و ادبيّات کردي

محوي و شاعران پارسي گوي ايراني

محوي و شعر او

شاعران کرد و زبان فارسي

شاعران کرد و حافظ

پشينۀتاثير و تأثّر در ادبيّات

زبان‌کردي:

زبان يکي از توانايي‌هاي ذهن انسان است که خداوند همچون ساير نعمات به او ارزاني داشته است، زبان شناسان تعاريف متعددي در اين زمينه ارائه داده‌اند  و هر يک با توجّه به تخصص  و پژوهش خود به اظهار نظر در اين زمينه پرداخته‌اند،  امّا آنچه که براي بشريّت مهم به نظر مي‌رسد نقش ارتباطي آن است که همچون پلي گذشتگان و آيندگان را بهم مي‌رساند. ما عمدتاً به وسيلۀ زبان ارتباط برقرار مي‌کنيم، وبه کمک زبان تفکر و استدلال مي‌نماييم وبا بياني خلّاق، زبان را بر تن تخيّل خود مي‌پوشانيم.

زبان کردي نيز به عنوان يکي از زبان هاي زندۀ دنيا همواره مورد توجّه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته است و درمورد آن و لهجه‌هاي مختلفش تحقيقات زيادي انجام شده است.

ولاديمير مينورسکي (1877-1966)، مستشرق بزرگ و نامدار روس، زبان کردي را از خانوادۀ زبان هاي آريايي مي‌داند و آن را با زبان اوستايي به طور مستقيم ارتباط مي‌دهد.

او بر اين باور است که زبان کردي مانند قسمت اعظم لهجه‌هاي جديد فارسي بيشترين ارکان تشکيل و تکوين خود را از زبان مادي قديم گرفته است و آن را به سه لهجۀ جنوبي ،شرقي و غربي تقسيم مي‌کند[1].

محمّد مردوخ کردستاني (1256-1354ه.ش) زبان اوستا، زبان مادها و زبان کردي مکري را همانند  مي‌داند و مي‌نويسد:

” آنتوگرافي (علم قوميت) و اکثر تواريخ هم مصرح اند به اين معني که زبان مادها همين زبان کردي مکري بوده است. چنان که زند و اوستا که به زبان مادي نوشته شده، خيلي نزديک به لهجه مکري و يا همانند زبان مکري است. [2]

او لهجه‌هاي جديد کردي را شامل: لولو،کرمانجي،گوراني ،لري ،کلهري و گيلي مي‌داند[3]. واين لهجه‌هاي کردي با زبان پهلوي قرابت و نزديکي دارند،لهجۀ لري نزديک ترين لهجۀ کردي به زبان پهلوي است، پس از لري زبان کلهر به زبان پهلوي نزديک تر است، سپس گوران بعد اورامي و گيلکي و پس از آن ها کرمانجي با زبان پهلوي قرابت دارد. [4]

امروزه در مناطق مختلف کرد نشين لهجه‌هاي متفاوتي وجود دارد و مردم هر منطقه با لهجۀ مخصوص خود تکلّم مي‌کنند و تا حدود زيادي لهجه‌هاي همديگر را درک مي‌کنند. گسترش وسايل ارتباط جمعي در نزديک تر کردن لهجه‌ها و درک بيشتر آن ها تاثير مستقيمي دارد.

خطّ کردي:

تاريخ پيدايش خط، به درستي معلوم نيست.این اندازه روشن است که نخستين نوشتار‌هاي انسان بسيار ساده و ابتدايي بوده است،به اين معني که با طرزي به دور از ظرافت، تصوير چيز‌ها را مي‌کشيدند

و به اين ترتيب مقصود خود را به ديگران مي‌فهماندند. به اين نوع خط ((خطّ تصويري))  مي‌گويند که هنوز هم در ميان برخي از اقوام، نشانه‌هايي از آن بر جاي مانده است.

خطّ تصويري به تدريج تکامل پيدا کرد و پس از گذشتن از مرحلۀ علامت نويسي (معني نگاري) به مرحلۀ الفبايي قدم گذاشت.الفبا براي اولين بار ميان فنيقي‌ها يعني اقوامي که حدود سه هزار سال قبل از ميلاد، در سرزمين فنيقي(لبنان کنوني و حوالي آن) سکونت داشتند، رواج پيدا کرد و از آن جا به ساير جاها پراکنده شد. ايرانيان چند صد سال پيش از ميلاد-يعني در دوره پادشاهي مادها- علامت‌هاي ميخي بابلي را اقتباس کردند و مانند فنيقي‌ها، از آن الفبايي مستقل ترتيب دادند.[5]

در مورد خطّ کردي، پژوهشگران و محققان نظرات متفاوتي دارند بعضي بر اين باورند که:

کردها داراي خطّ مخصوصي نبوده‌اند. هنگام ايجاد خطّ ميخي، کردها و پارس‌ها هردو بالاتفاق تحريرات خود را به خطّ ميخي نوشته‌اند. نولدکه مي‌گويد: اگر کتيبه‌هايي از کردان به دست بيايد، تصوّر مي‌رود که از حيث زبان و خط عين کتيبه‌هاي شاهان هخامنشي باشد. (تتبعات راجع به ايران قديم) در کتاب شوق المستهام في معرفه رموز الاقلام، تاليف احمد ابن ابي بکر بن وحشيه نبطي کلداني، مذکور است که: در حدود قرن دهم قبل از ميلاد ،يک نفر ماسي سوراتي نام، حروفي را بر طبق مخارج ابجدي اختراع کرده و با آن، افکار خود را رقم کرده است. بعد اکرادهم غالبا با همان حروف کتابت کرده‌اند. حروف مذکور که مشهور به حروف ماسي سوراتي است، تقريبا شبيه به حروفي است که در قرن ششم ميلادي اختراع شده است و آن را حروف آوستايي  مي‌گويند. تانزديکي‌هاي فجر اسلام حروف کردي ماسي سوراتي در ميان اکراد معمول بوده و در عين حال خطّ يوناني و خطّ آرامي سرياني راهم اکراد به کار برده‌اند.

پس از غلبه و توسعۀ اسلام، حروف کردي، ميخي و آرامي و يوناني به کلي متروک و به جاي آن ها حروف کوفي معمول گرديده است. قرآني که فعلا در قريۀ نگل، محال کلاترزان سنه دژ موجود و تاريخ آن قرن دوم مي‌باشد، به خط کوفي مي‌باشد، پس از آن خط نستعليق داير شده است.[6]

تمام آثار مکتوب کردي، اعم از کتاب‌هاي ادبي ،علمي، تاريخي، مذهبي و… با رسم الخط و الفباي عربي نوشته شده‌اند  و امروزه نيز کليۀ مکاتبات کردي با اين خط نگارش مي‌يابد و اين خط همچنان مرسوم و متداول است.

عدّه‌اي بر اين عقيده‌اند  که رسم الخط عربي توانايي نشان دادن تمام واج‌هاي زبان کردي را ندارد و پيشنهاد مي‌کنند الفباي لاتين جانشين اين خط گردد[7]. گروهي نيز با اين پيشنهاد مخالفند و براي مخالفت خود دلايلي بيان مي‌کنند که در ذيل به بعضي ازآن ها اشاره مي‌شود:

آثار مکتوب کردي که سند و مدرک معتبري براي پيشينۀ غني زبان و ادبيّات کردي است با اين خط نگارش يافته است، در صورتي که الفباي لاتين جانشين الفباي عربي شود، آيندگان از اين ميراث گران بها و ارزشمند بي نصيب خواهند شد.

الفباي لاتين نيز از نشان دادن بعضي واج‌هاي زبان کردي عاجز است، براي نمونه هنوز نشان هاي ثابت براي واج‌هاي «ﺋ» و «ع» مشخص نشده است.

ادب کردي:

ادب به معناي دانش ،فرهنگ، معرفت ،راه ورسم پسنديده، گفتار و کردار نيکو و نگاهداشت حدّ هر چيز است.

ادبيّات مجموعۀدانش‌ها، فن‌ها ،و آفرينش‌ها ي ادبي هنر مندان هر قوم و ملّت است.

آفرينش‌هاي ادبي از اهتزاز روح سر چشمه مي‌گيرد و هر گاه روح به اهتزاز درآيد طبع  شکوفا مي‌شود،تخيّل به کار مي‌افتد و الهام را گسترش و پرورش مي‌دهدو درون مايه شکل مي‌گيرد ،ذهن و زبان

الهام-گيرنده کوشا و گويا مي‌شود و ديده‌ها و دريافت‌هاي شهودي را با عنصر‌هاي زباني ،ادبي و لحني عاطفي روايت مي‌کند.[8]

مصداق‌هاي آن در پند پيشينيان، داستان ها و شعر شاعران تجلّي مي‌يابد. ادب کردي با پيشينه‌اي غني، از پند پيشينيان و نازک انديشي شاعران داستان ها و افسانه‌هاي کردي سرچشمه مي‌گيرد و در دو بخش ادبيّات شفاهي و کلاسيک قابل بررسي است.

 ادبيّات شفاهي:

ادب شفاهي يا عامّه به مجموعه ترانه‌ها ،قصه‌ها، اساطير و ضرب المثل‌هاي رايج در ميان يک قوم اطلاق مي‌شود که به طور شفاهي از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي‌شود و موضو عات آن برگرفته از فرهنگ قومي (Folklor) است[9].  فرهنگ عامّه متعلق به مردم عامّه است و پيوندي مستحکم با واقعيت‌هاي زندگي عادي مردم دارد و اين ادبيّات بازتاب زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم، نشان دهنده رفتار و منش و انديشه و اعتقادات در هر جامعه است.

ادبيّات شفاهي کردي بر اساس ((واقع گرايي)) و ((خيال پردازي)) بنا نهاده شده و درون مايۀآن برداشت‌ها و تلقي‌هاي ساده وبي پيرايه از زندگي و مرگ ،آرزو‌ها و غيره… است. تلاشي است در گريز از محدوديت‌ها وناکامي‌ها و نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي که در شکل‌هاي((افسانه، حکايت، داستان، سروده‌ها و ترانه‌ها، پند پيشينيان، ضرب المثل ،سخنان نغز و دلکش، متل و چيستان)) نمود يافته است.

ادبيّات شفاهي کردي، سرچشمۀ مهمّي براي ادبيّات مکتوب محسوب مي‌شود و حتّي بعضي از شاهکار‌هاي ادبي کردي از آن نشأت گرفته‌اند. براي نمونه: شاهکار ادبي ((مه‌م وزين))احمد خاني (1650-1706) الهامي از ((مه‌ي ئالان)) فولکوريک کردي است که در آن سيه روزي‌ها و بد بختي‌هاي مردم به تصوير کشيده شده است.

 ادب کلاسيک کردي:

کلمه کلاسيک صفتي است که ريشۀ آن واژۀ لاتيني کلاسيکوس (classicas) و به معني درجه اوّل است. وقتي اين کلمه را به طور مطلق استعمال کنند و از آن ارادۀ اصطلاح ادبي خاصي را نکرده باشند، به معني اثري است که به عنوان نمونه و مظهر کامل مورد قبول همگان باشد و وقتي نويسندگان کلاسيک، يا هنر کلاسيک گفته مي‌شود، مقصود نويسندگان و هنري است که تمام طبقات در تمام ادوار آن ها را پسنديده و نمونه شناخته‌اند.ادبيّات کلاسيک ادبيّاتي است موافق عقل و استدلال و منطق‌که تخيّل در آن هميشه محدود و منظم و مرتّب است .ادبيّات کلاسيک، ادبيّاتي معتدل و ميانه رو است که با دقّت و موشکافي و باريک بيني تمام ترکيب شده و به وجود آمده و اعتدال درآن کاملا رعايت شده است. زبان ادبيّات کلاسيک محکم و ساده وزيبا و روان است[10]. اصول مکتب کلاسيک عبارت است از ” تقليد از طبيعت، تبعيّت و تقليد از قدما، دوست داري و رعايت عقل، حقيقت نمايي،آموزندگي ،خوشايندگي،وضوح وزيبايي کلام.” [11]

ادب کردي از نظر محتوا و درون مايه، ساختار و شکل و… با ادب کلاسيک اروپا تفاوت‌هايي دارد و چنين به نظر مي‌رسد که اين دو ادبيّات هيچ گونه سنخيّتي با هم ندارند، با دقّت و تامّل در ادب کردي چنين استنباط مي‌شود که ويژگي و خصوصيّات در نظر گرفته شده براي يک اثر کلاسيک اروپايي در ادب کردي به وضوح نمايان است، زيرا(با توجّه به تعريف کلاسيک): آثار ادبي کردي که پيشينيان آن ها را خلق کرده‌اند، به عنوان نمونه و مظهر کامل يک اثر ادبي مورد پذيرش همگان است، اعتدال در آن کاملًا رعايت شده است و زباني محکم، ساده و روان دارد. تمام طبقات جامعه در کليۀ ادوار آن هارا پسنديده و نمونه شناخته‌اند. از اين رو اطلاق واژۀ کلاسيک بر ادب کردي پذيرفتني و جايز است.

ادبيّات کلاسيک کردي را مي‌توان در دوبخش منثور (داستان ها، افسانه‌هاو..) و منظوم (روايي يا داستاني و غير روايي يا غير داستاني) مورد بررسي قرار دارد،امّا چون نظم زبان احساس است، بيشتر آثار کلاسيک کردي منظوم است در اين جا به طور مختصر به بخش منظوم  پرداخته مي‌شود.

 ادب کلاسيک کردي قبل از اسلام:

عدّه ايي براين باورند که شعر کردي قبل از اسلام ،وجود داشته است.  آنان به شعري استناد مي‌کنند که حملۀ مسلمانان را به تصوير کشيده و در غار‌هاي (جيشانه و هه ز ار ميرد) سليمانيه پيدا شده است.[12]

 ادب کلاسيک کردي بعد از اسلام :

آنچه در کتب تاريخ ادبيّات کردي به عنوان مدرک و اثري دال بر غني بودن ادبيّات کردي ارائه شده است، مربوط به دوران بعد از اسلام است که شکل منثور آن در قالب داستان ،حکايت، افسانه و….. وشکل منظوم آن در قالب‌هاي قصيده، رباعي، مخمّس،مربع،مستزاد،غزل،مثنوي، فرد، ملمّع، ترکيب بند،ترجيع بند ،قطعه و ((به يت)) با درون مايۀغنايي و حماسي، در طول تاريخ به سير خود ادامه داده ودر شعر شاعران متجلّي شده است .[13]

در زير به بعضي از شاعران کلاسيک کرد اشاره مي‌شود:

1ـ باباطاهر همداني (937-1010)اوّلين شاعر کرد که با لهجۀ لري شعر سروده است ودر کنار دوبيتي‌هاي او شعر و ادبيّات آيين  يارسانان (901-1600) نيزادب کردي را رونق بخشیده است و کتاب ((سرانجام)) تجلّي‌گاه اين ادبيّات است.[14]

2ـ بيساراني (1641-1702).

3ـ احمدخاني (1650-1706) خالق شاهکار ادبي مه‌م وزين.

4ـ نالي (1797-1855).

5ـ سالم (1800-1866)شيفتۀ حافظ شيرازي.

6ـ مولوي (1806- 1882)

7ـ مه لاي جبّاري (1806-1876)

8ـ سه‌ي ياقو (1808-1881)

9ـ کوردي (1809-1849)

10ـ حاجي قادر کويي(1815-1893)

11ـ محوي :

حاج ملا محمّد متخلص به “مه حوي “فرزند شيخ عثمان بالخي از نواحي سليمانيه که مردي دانشمند وعارف وشاعر توانا بوده است ،او در سال 1246 ه .ق (1830 م) در بالخ متولد شد. در هفت سالگي شروع به تحصيل کرد، علوم و طريقت را از پدرش که مريد شيخ سراج الدّين بوده، کسب کرد. او براي ادامۀ تحصيل به سنندج ومهاباد رفت ودر شهر مهاباد از ملا عبدالله پيره باب کسب فيض نمود پس از مدتي به سليمانيه بازگشت وچون درآن زمان فقيه و دانشمند بلند پايۀ کرد ،علّامه مفتي زهاوي در بغداد تدريس مي‌کرد با علاقۀ فراوان به خدمت او شتافت و اجازه نامۀ خود را از اين عالم شهير دريافت کرد .در سال 1859 به عنوان امّام جماعت مسجد اعظم بغداد انتخاب شد ودر سال 1862 بغداد را به مقصد سليمانيه ترک کرد ودردادگستري سليمانيه به عنوان کارمند استخدام شد مرگ پدردر سال 1868 او را به کناره گيري از شغل دولتي وادار کرد. محوي بعد از مرگ پدر به تدريس وارشاد طريقت پرداخت ودرسال 1874 به علت ناشناخته اي به بغداد تبعيد شد. او درسال 1883 به زيارت خانۀ خدا مشرف شد. هنگام بازگشت از حج به استانبول رفت وبا سلطان عبدالحميد ديدار کرد. سلطان تحت تاثير معنويات محوي قرارگرفت و دستور داد تادر سليمانيه “تکيه و خانقاهي ” را به اسم او بنا کنند. محوي تا سال 1324 ه .ق (1906) در آن جا به ارشاد وتعليم خلق پرداخت .و درهمین سال خرقه تهي کرد و به ديدارحق شتافت .

1ـ کرد، تاريخ، زبان، فرهنگ، مينورسکي، ولاديمير، مترجم محمد رئوف يوسفي‌نژاد، صص 63و64

2ـ تاريخ مردوخ، مردوخ کردستاني، محمد، ص 54

3ـ همان،ص، 56

4ـ همان، ص ،57

1ـ تاريخ ادبيّات ايران، ياحقي، محمد جعفر، ص9

2- تاريخ مردوخ، مردوخ کردستاني، محمد، ص52

3- بؤ ضي دةبيَ بة ئةلف و بيَ لاتين بنووسين؟ توانا، قادر، ص 10

1ـ ادبيّات کودک و نوجوان، گروه مولفان ص43

2ـ فرهنگ اصلاحات ادبي، سيماداد، ص 22

1ـ فارسي عمومي، گروه مولفان، ص 211

 2ـ نقد ادبي، زرين کوب، عبدالحسين، ص 105

1ـ ميَذوي ئةدةبي كوردي، سجادي، علاءالدين، ص130، رشيد ياسمي، در کتاب کرد، ص129 و شيخ مردوخ کردستاني در ص636

2ـ ميژوي ادبي کورد ،خزنه دار ،مارف، ص173

3ـ همان، ص184 و ص244

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122