پايان نامه مقايسه سبک‌هاي دلبستگي، مهارت‌هاي مقابله‌اي، طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و تاب‌آوري درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غير مبتلا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه سبک‌هاي دلبستگي، مهارت‌هاي مقابله‌اي، طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و تاب‌آوري درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غير مبتلا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه سبک‌هاي دلبستگي، مهارت‌هاي مقابله‌اي، طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و تاب‌آوري درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غير مبتلا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات    2
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسأله    5
1-3- اهمیت پژوهش    11
1-4- اهداف پژوهش    14
1-4-1- اهداف کلی    14
1-4-2- اهداف جزئی    14
1-4-3- اهداف کاربردی    14
1-5- سؤالات پژوهش    14
1-6- تعريف متغیرهای پژوهش    15
1-6-1- تعریف نظری    15
1-6-2- تعریف عملی    15
فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش    17
2-1- مقدمه    18
2-2- اعتیاد و عوامل مؤثر بر آن    18
2-2-1- نظریه‌های سبب شناسی    19
2-2-1-1- نظریه ژنتیکی    19
2-2-1-2- نظريه روان‌پويشي    19
2-2-1-3- نظریه‌های رفتاری‌نگر    20
2-2-1-4- نظریه‌های شناختی    21
2-2-1-5- نظریه‌های رفتاري و شناختي رفتاري    21
2-3- دلبستگی    22
2-3-1- فرایند شکل‌گیری دلبستگی    24
2-3-2- انواع سبک‌های دلبستگی    25
2-3-3- اختلال‌های مرتبط با دلبستگی    26
2-3-4- عملكرد بيولوژيكي سيستم دلبستگي    26
2-4- مهارت‌های مقابله‌ای    28
2-4-1- انواع مهارت‌های مقابله‌ای    28
2-5- طرح‌وارههای ناسازگار اولیه    31
2-5-1- شکل‌گیری طرح‌وارهای ناسازگار    32
2-5-2- عملکرد طرح‌وارههای ناسازگار    33
2-5-3- طرح‌وارههای شرطی و غیر شرطی    33
2-6- تاب‌آوری    34
2-6-1- مدل‌های تاب‌آوری    35
2-6-2- ابعاد تاب‌آوری    36
2-7- ارتباط اعتیاد با متغیرهای پژوهش    37
2-8 – پیشینه پژوهشی    41
2-8-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور    41
2-8-2- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور    45
2-8-3- جمع بندی پژوهش‌ها    50
فصل سوم:روش پژوهش    52
3-1- مقدمه    53
3-2- روش پژوهش    53
3-3- جامعه آماری    53
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه    53
3-5- ابزار پژوهش    54
3-5-1- پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی بزرگسالان    54
3-5-1-1- ویژگی های روان‌سنجی    54
3-5-2- پرسشنامه‌ی مقابله با فشار روانی    55
3-5-2-1- ویژگی های روان‌سنجی    56
3-5-3- مقياس تاب‌آوری کونور و ديويدسون ( ٢٠٠3 )    57
3-5-3-1- ویژگی های روان‌سنجی    57
3-5-4-پرسشنامه طرح‌واره ناسازگار یانگ    59
3-6- روش اجرای آزمون    60
3-7- روش تحلیل اطلاعات    60
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها    61
4-1- مقدمه    62
4-2- آمارهای توصیفی    62
4-3- آمارهای استنباطی    76
4-4- یافته‌های جانبی    80
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    84
5-1- مقدمه    85
5-2- بحث و تفسیر نتایج    85
5-3- تبیین یافتهها    90
5-4- محدودیتهای پژوهش    92
5-5- پیشنهادات    93
فهرست منابع    94
Refrences    100
پیوست    101

فهرست منابع

پایان نامه

احمدیان، م.1385. مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگارانه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی با بیماران افسرده غیر اقدام کننده به خودکشی و جمعیت غیر بالینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان‌پزشکی ایران.

ابراهیمی، آ.1387. بررسی الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف مرکز تحقیقات و پیشگیری اعتیاد در اصفهان و مقایسه با گروه کنترل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

امینی، ف.1387.مقایسه سبک‌های دلبستگی، دلبستگی با خدا در دو گروه از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد   و فراد غیر مبتلا. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند.

اعتبار جهرمی، ل.1389. بررسی مقایسه ای سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در دانش آموزان مدارس تیزهوشان و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

ارشدی، م. 1378. اختلالات همراه با سوء مصرف در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.

باقری، ن.1385. ارتباط شیوه‌های مقابله‌ای و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان منطقه 8  دانشگاه آزاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

پیرجلیان، م.1380. سوء استفاده از مواد مخدر و ارتباط آن با میزان عزت نفس و مفهوم خود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

جعفرنژاد، پ.1382. بررسي رابطه بين5 عامل بزرگ، سبك‌هاي مقابله‌اي و سلامت روان‌شناختي در دانشجويان كارشناسي تربيت معلم سال تحصيلي82-81 پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت معلم.

حکیم الهی، ر.1389. بررسی رابطه دلبستگی به والدین و همسالان و ابعاد جهت گیری مذهبی با شادکامی  در دانش آموزان دبیرستانی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

خالقی تارجی، م.1390. نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های دلبستگی و کمال‌گرایی در خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

خورشیدیان، ن.1389. تعیین رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و علائم اختلالات روانی با فرسودگی  شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه شیراز.

دهقانی، م.1381- رابطه سبک‌های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیرمعتاد (مراکز خود معرف استان بوشهر). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

ذولفقاری مطلق، م.1386.بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علائم اضطراب جدایی. پایان نامه درجه دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

ربانی، ن .1390. بررسی دو الگوی پیش بینی کنندگی اختلالات رفتاری توسط ابعاد مهارت‌های اجتماعی و ابعاد سبک‌های دلبستگی در دختران و پسران کم توان ذهنی دوره ابتدایی. پایان نامه کارشناسی    ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز.

رضایی دوگاهه، آ. 1379. بررسی نیمرخ روانی افراد معتاد با استفاده ازMMPI-2 . پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.

رحمتی، ع.1383- آموزش مهارت‌های مقابله‌ای در تغییر نگرش نسبت به سوء مصرف مواد در دانشگاه کرمان. پایان نامه درجه دکتری روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

زرین کلک، ح.1388. تأثیر آموزش مؤلفه های تاب‌آوری بر کاهش سطح اعتیاد پذیری و تغییر نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت به مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی.

سلیمانی، ح.1388. الگوی پیش بینی کننده سبک‌های دلبستگی کودک توسط هیجانات مادر در دو گروه  دانش آموزان عادی و کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی با توجه به جنسیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز.

شعاع کاظمی، م.1384- بررسی تأثیر درمان زیستی- روانی و اجتماعی بر مصرف کنندگان هروئین. پایان نامه درجه دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.

فصلنامه

ابراهیمی، آ؛ بوالهری، ج؛ ذولفقاری، ف. 1381- بررسی رابطه شیوه‌های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی. فصلنامه اندیشه و رفتاری 2: 45- 41.

اورکی، م.1390.بررسی رابطه خشم، خودکارآمدی، مهارت‌های مقابله‌ای و میل به مصرف مواد در گروهی از درمان‌جویان وابسته به مواد مخدر افیونی. فصلنامه اعتیاد پژوهی18: 54-39.

اورکی، م؛ حسینی نسب باز کیائی، م .1391- مقایسه خود راهبری، نوجویی و سایر ویژگی های شخصیتی با بهبودی و بازگشت به مصرف مواد مخدر و سلامت روان گروهی از درمانجویان وابسته به مواد. فصلنامه شناخت اجتماعی1 : 33- 23.

بشارت، م؛ فرهاد، م؛ گیلانی، ب.1385. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و احساس غربت. فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز2و47: 23- 3.

 مجله

باعزت، ف؛ ایزدی فر، ر؛ پیوسته گر، م .1388. مقایسه سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال   رفتاری، نارساخوان و عادی. مجله علوم رفتاری3: 236- 231.

بشارت، م؛ شریفی، م، ایروانی، م.1380. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی، مجله  روان شناسی19: 289-277.

بشارت، م؛ گلی نژاد، م؛ احمدی، الف.1382. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مشکلات بین شخصی،   مجله اندیشه و رفتار2: 81-74.

بشارت، م؛ کریمی، ک؛ رحیمی نژاد، ع.1385. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ابعاد شخصیت. مجله  روان‌شناسی و علوم تربیتی 1و2: 55- 37.

بشارت، م؛ نوربخش، ن؛ رستمی، ر؛ فراهانی، ه.1391- نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و شدت اختلال‌های مصرف مواد. مجله روان شناسی بالینی3: 32-21.

مقاله

جزایری، ع؛ دهقانی، م.1381- بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد. مقاله اعتیاد پژوهی : 66- 56.

حاجی علیزاده، ک؛ بحرینیان، ع؛ نظیری، ق؛ مدرس غروی، م. 1387- مقایسه نگرش‌های ناکارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روان‌شناختی آن. مقاله اعتیاد پژوهی: 78- 68.

خوش لهجه صدق،آ؛ ابوالمعالی الحسینی، خ؛ خوش لهجه، ز؛ علیزاده فرشباف، ح؛ ایمانی، آ؛حسینی،ع.        .1391. مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگارانه افراد معتاد موفق و ناموفق به ترک و جمعیت غیر بالینی.مقاله SID شماره 23 : 60- 49.

سهند، ب؛ زارع، ح؛ فتی، ل.1389. مقایسه حوزه های مرتبط با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در معتادان ناموفق و موفق به ترک مواد افیونی و جمعیت غیر بالینی. مقاله پژوهشی11 : 82- 65.

گلزاری، م؛ عبدالله پور چناری، م.1387- اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر. مقاله اعتیاد پژوهی: 54-34.

چکیده

بدون ترديد مصرف مواد مخدر يكي از بزرگترين معضلات اجتماعي جوامع كنوني محسوب مي‌شود و كمتر كشوري را در جهان مي‌توان يافت كه از آسيب‌ها و معضلات آن درامان باشد(موسوی،1388). سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با علل و آثار زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده‌ترین مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سر تا سر جهان و در تمام کشورها محسوب می‌شود (زرین کلک، 1388).

هدف از انجام این پژوهش مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا بوده است.جامعه آماری این تحقیق طبق آمار محاسبه شده 150 نفر بوده که شامل تمامی افراد مذکر مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوییدی شهر لار می‌باشد و حجم نمونه مورد پژوهش که از طریق جدول مورگان و فرمول کوکران محاسبه گردیده 108 نفر می‌باشد که شامل دوگروه 54 نفري است .گروه اول دربر گيرنده افراد بیماری است كه بین رده‌ی سنی 20 تا 60 سال قرار داشته و از ابتداي امسال براي درمان به كلينیك های شفا گستر و آیندگان واقع در شهر لار مراجعه کرده‌اند و گروه دوم شامل افراد سالم و غير مبتلا بوده که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و تلاش گردید با استفاده از متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و… با گروه اول همتاسازی شوند. این بررسی به روش علی- مقایسه ای صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک‌های دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید، مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر، مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون و طرح‌واره ناسازگار یانگ بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که: در سبک دلبستگی نزدیکی بین افراد سالم و معتاد تفاوت وجود دارد و این تفاوت در سطح 02/0 معنی‌دار است. اما طبق میانگین بدست آمده بین دو سبک وابستگی و اضطراب تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. میانگین حاصل شده از پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای بیانگر این بود که در سبک مقابله‌ای مسأله‌مدار بین افراد سالم و معتاد تفاوت وجود دارد و این رابطه در سطح00/0 معنی‌دار است. اما در دو سبک مقابله‌ای دیگر یعنی هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار این تفاوت معنی‌دار نیست.همچنین میانگین طرح واره های ناسازگار در بین این دو گروه تفاوت وجود دارد و این تفاوت درسطح 02/0 معنی‌دار است.مقدار نمره بدست آمده از پرسشنامه تاب‌آوری نیز نشان داد که بین افراد سالم و معتاد در این مقیاس تفاوتی وجود ندارد در نتیجه این رابطه معنی‌دار نمی‌باشد.

 کلید واژه ها:سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تاب‌آوری، سوء مصرف مواد.

 فصل اول کلیات

 1-1- مقدمه

سوء مصرف مواد يكي از مهمترين مشكلات عصر حاضر می‌باشد كه گسترده‌ي جهاني پيدا كرده است مشكلي كه ميليون‌ها زندگي را ويران و سرمايه‌هاي كلان ملي را صرف هزينه مبارزه، درمان و صدمات ناشي از آن مي‌نمايد. روزانه تعداد زيادي بر شمار مبتلايان اين مصيبت افزوده گشته و بر اين اساس عوارض آن كه شامل اختلالات جسمي، رواني، خانوادگي، فرهنگي، اقتصادي- اجتماعي می‌باشد؛ باعث از بين رفتن مرزهاي فرهنگي جامعه و به خطر افتادن سلامت رواني و اقتصادي بشر مي‌گردد. كشور ما به دلايل متعدد فرهنگي از قبيل باورهاي غلط و سنتي مردم و يا موقعيت جغرافيايي و هم جواري با دو كشور بزرگ توليد كننده داراي شرايط كاملاً بحراني و حساس می‌باشد و مبتلايان به اعتياد همه روزه باعث ايجاد خسارت سنگين اقتصادي و فرهنگي به جامعه مي‌گردند (مناجاتي وهمکاران،1382).

عوامل چندي ممكن است افراد را مستعد مصرف دارو بنمايد، از آن جمله است: پرورش يافتن در يك خانواده‌ي ناشاد، وجود والديني كه يا آسان‌گير هستند يا اينكه الگويي براي سوء استفاده از دارو فراهم مي‌كنند، تأثيرات دوستان، و ناهمنوايي اجتماعي با ادامه‌ي مصرف دارو وابستگي در شخص به وجود مي‌آيد كه خود نياز تازه‌اي مي‌آفريند كه بايد ارضا شود( اتكينسون[1]، اتكينسون و هيلگارد[2]،1995، ترجمه براهني و همكاران، 1378). طبق نظریه بالبی[3] جدایی از منبع ایمنی بخش (مادر)، می‌تواند با گسستگی ارتباط فرد با دیگر افراد جامعه و گرایش او به سمت مواد مخدر به منظور فرار از ترس‌ها، اضطراب‌ها وپناه بردن به رویا و… ارتباط داشته باشد. با مطالعات بر روي كودكان پرورشگاهي مشخص شد كه دلبستگي در سال‌هاي اوليه زندگي يك نيازبیولوژیکی است. در مورد بزرگسالان اگرچه نياز به پيوند اجتماعي ديگر براي بقاء ضروري نيست، ولي در نبود پيوند صميمي، انسان در معرض طيف گسترده اي از بيماري‌هاي رواني و جسمي‌قرار مي‌گيرد، از قبيل ضعف دستگاه ایمنی، اقدام به خودکشی، سوء مصرف مواد و دیگر اشکال آسیب‌های روانی (موسوی، 1388). یکی دیگر از عوامل شخصیتی که ارزیابی آن در تبیین آمادگی به اعتیاد منطقی به نظر می‌رسد، سبک‌های مقابله با فشار روانی است. طبق نظر لازاروس[4] مقابله،كوشش هاي شناختي و رفتاري براي مهار خواست‌هاي دروني و بيروني مخصوص است. لازاروس و همكاران (1974)، مقابله را به عنوان كوشش هايي جهت حل مسأله تعريف كرده اند كه توسط فرد زماني صورت مي‌گيرد كه الزاماتي كه او با آن‌ها روبه رو شده است بالاتر از آن چه تا به حال بوده باشد وهمچنين موجبات كاهش منابع سازگاري وي را فراهم آورده باشند. اما آن چه كه در كل استنباط مي‌شود، اين است كه مهارت‌هاي مقابله با استرس داراي مفهوم گسترده و مؤلفه هاي شناختي و رفتاري چندي است. به طور كلي مقابله به عنوان كوششي براي افزايش سازگاري فرد با محيط يا تلاش به منظور پيشگيري از بروز پيامدهاي منفي شرايط فشارزا توصيف شده است (ابراهیمی و همکاران، 1381). مداخلات روان‌شناختی اخیر در اعتیاد، نظیر پیشگیری از عود (مارلات و گوردن[5]،1985)، یا مصاحبه انگیزشی(میلر[6]،1985)، ریشه در تئوری یادگیری اجتماعی دارند. این رویکرد ها به وسیله این تئوری که رفتارهای اعتیادی به وسیله سیستم باور های سوگیرانه حفظ شده و هدف نهایی آن‌ها بازسازی شناختی است، حمایت می‌شوند. یانگ[7] درسال 1990یک مدل طرح‌واره‌ای متمرکز بر محتوای اختصاصی آسیب‌پذیری شخصیتی ارائه کرد. مدل‌های بک[8] و همکارانش و یانگ، هر دو بر اساس توصیف آدلر[9](1926)، از وجه اشتراک افراد، در جبران احساس بی کفایتی و نیز در اجتناب از موقعیت‌هایی است که احتمال دارد این طرح‌واره‌ها را فعال کنند. از آن‌جا که طرح‌واره‌ها اغلب در عمق شخصیت فرد جای گرفته‌اند و مثل الگوهای عادتی، سال‌ها وجود داشته‌اند، برخی افراد در کنار گذاشتن آن‌ها مشکل دارند(لیهی[10]، 2005؛ ترجمه فتی و همکاران،1387).

تا کنون شیوه‌های درمانی متعددی مانند روان‌کاوی، رفتار درمانی، گروه درمانی، دارو درمانی و غیره بر روی بیماران مبتلا به اختلال‌های اعتیادی صورت گرفته است، اما هر یک از این شیوه‌ها تا حدودی اثرگذار بوده‌اند و عود و بازگشت سوء مصرف مواد را همراه داشته‌اند و هزینه‌های متعددی را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند. از همین رو اینکه به چه علت فرد معتاد پس از تلاش برای ترک دچار عود می‌شود همواره مورد سؤال بوده است و در خصوص سبب شناسی اعتیاد و ترک موفق و نا موفق اعتیاد عوامل مختلفی چون مسائل زیست شناختی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مطرح است، اما به نظر می‌رسد پاسخ شخص به مواد اعتیادآور تلفیقی ناشی از عوامل مختلف فردی، خانوادگی واجتماعی باشد (خوش لهجه صدق و همکاران،1391).

مفهوم تاب‌آوری نیز یک چارچوب جدید را در زمینه پیشگیری از اعتیاد مطرح می‌کند. این رویکرد از مبدأ کاهش عوامل خطرساز محیطی(که زمینه ساز بروز رفتارهای ناسازگار و اختلالات روانی هستند)، به سمت تاب‌آوری و ارتقاء آن می‌باشد. در این چارچوب جدید، شناخت عوامل محافظت کننده محیطی، اصلی است که از آن می‌توان مانند سپری در مقابل اثرات زیان آور عوامل خطرساز استفاده کرد. به علاوه آگاهی و شناخت آسیب‌پذیری های فردی که تهدیدی برای تاب‌آوری به شمار می‌رود از اهمیت زیادی برخوردار است.تاب‌آوری به عنوان محصول تعامل عوامل فردی و محیطی و آن چه که در طی سال‌های رشد کودکی و نوجوانی در فرد شکل می‌گیرد و پرورش می یابد مطرح می‌گردد. تاب‌آوری می‌تواند با تقویت عوامل محافظت کننده در محیط کودک همراه با ارتقاء مهارت‌های زندگی و توانایی‌های شخصی وی توسعه یابد. نا گفته نماند که هر فرد می‌تواند در موقعیتی تاب‌آور و در موقعیتی دیگر غیر تاب‌آور باشد، که به کیفیت ارتباط فرد با عوامل خطر و عوامل محافظت کننده بستگی دارد(زرین کلک،1388).

در کل هدف از انجام این پژوهش مورد بررسی قرار دادن دو گروه از جمعیت مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد و مقایسه آن‌ها در چهار زمینه ی سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری نیز می‌باشد.

1-2- بیان مسأله

بدون ترديد مصرف مواد مخدر يكي از بزرگترين معضلات اجتماعي جوامع كنوني محسوب مي‌شود و كمتر كشوري را در جهان مي‌توان يافت كه از آسيب‌ها و معضلات آن درامان باشد. مصرف مواد مخدر ازآن حيث اهميت زيادي مي‌يابد كه در عين حال كه خود آن زاييده برخي معضلات ديگر جهان معاصر همانند بحران‌هاي فكري و معنوي، پوچ‌گرايي، لذت جويي افراطي، شكستن حريم هاي اخلاق و … محسوب مي‌شود، مي‌تواند زمينه ساز عامل بسياري ديگر از مشكلات و آسيب‌هاي فردي و اجتماعي نيز به شمار رود چنان كه در انگلستان50٪ سرقت ها و در آمريكا50٪ قتل‌ها با مواد مخدر ارتباط مي‌يابند و متلاشي شدن كانون خانواده‌ها و بسياري ديگر از مشكلات را بايد از نتايج اين مواد محسوب نمود (موسوی، 1388).

سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و رفتار، یکی از بارزترین آسیب‌های روانی و اجتماعی است که به راحتی می‌تواند بنیان زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سست کند و پویایی های انسانی آن را به مخاطره اندازد و امکانات مادی و معنوی آن را تباه سازد. سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با علل و آثار زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده ترین مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سر تا سر جهان و در تمام کشورها محسوب می‌شود(زرین کلک،1388).

یکی از برجسته ترین مفاهیم روانشناسی معاصر، مفهوم دلبستگی است (محمدی،1389).دلبستگی یک رابطه عاطفی قوی است که فرد را به یک دوست صمیمی متصل می‌کند(برک،2006، ترجمه سید محمدی،1388).

بالبی (1969، 1973، 1980)، مطرح می‌کند که نیاز دلبستگی، یک نیاز نخستین است که از هیچ نیاز دیگری مشتق نشده است و نیازی اساسی برای تحول شخصیت است و مبتنی بر این امر است که پیوندهای هیجانی نخستینی که بین مادر و کودک در قالب مدل‌های ذهنی درون‌سازی می‌شوند به گستره وسیع روابط بین شخصی کودک در آینده تعمیم می‌یابند و الگوی این روابط، یعنی سبک‌های دلبستگی، در طول زندگی نسبتا پایدار است. طبق نظریه بالبی درون‌سازی تعاملات بین مادر و کودک تصورات قالبی را در فرد ایجاد می‌کند و این تصورات، مبنایی برای احساس اعتماد فرد نسبت به دنیای اطراف و نوع تعامل او با دنیای بیرون می‌شود (اعتبار جهرمی،1389).

نظريه دلبستگي بر اين باور است كه دلبستگي، پيوندي جهان شمول است و در تمام انسان‌ها وجود دارد. بدين معني كه انسان‌ها تحت تأثير پيوندهاي دلبستگي شان[11] هستند. بالبي معتقد است كه يك شخص براي رشد سالم نياز به پيوند عاطفي دارد. والدين حساس و احساس امنيت، در كودك پايه‌اي براي سلامت رواني وي مي‌باشند. به نظر بالبي رابطه‌ي ناايمن موجب بي اعتمادي، مشكل در هماهنگي و حساس بودن و نارضايتي هيجاني در روابطه عاشقانه مي‌شود. روابط دلبستگي نقش بسيار مهمي‌در احساس امنيت ما دارند. براي كودكان، اين رابطه ابتدا با والدين برقرار مي‌شود، در بزگسالان با يك زوج برقرار مي‌شود(خوشابی و ابوحمزه،1386). ويس[12] (1982)، دلبستگي بزرگسالان را به عنوان ايجاد پيوند توسط يك بزرگسال با بزرگسال ديگر دانسته كه در جنبه‌هاي اساسي و مهم، مشابه دلبستگي است كه در كودكان نسبت به مراقب اصلي خود ايجاد مي‌شود، مي‌داند. اين پيوند، درست مثل آن چه كه در كودكان وجود دارد تنها در روابطي ظاهر مي‌شودكه اهميت هيجاني دلبستگي بزرگسالان واجد تفاوت هاي مفهومي‌و ساختاري با دلبستگي در دوره كودكي است. از جمله اینسورت[13] (1991)، با اشاره به”معيار قوي تر/ داناتر “بالبي براي تشخيص و تعيين تصوير دلبستگي امكان فراهم آوردن اين معيار را براي پيوندهاي عاطفي بين بزرگسالان مورد ترديد قرار داده است. اما در جاي ديگر يذیرفته است كه اين امكان وجود دارد كه در پاره اي از انواع پيوندهاي عاطفي در بزرگسالان مانند يك ازدواج خوب، هر يك از همسران برخي مواقع نقش تصوير “قوي تر/ داناتر”را براي دلگرمي ‌بازي كنند. چنان كه هر يك از ديگري آرامش و ايمني بدست آورد. البته ويس (1991)، نيز معتقداست كه به نظر نمي‌رسد كه در دلبستگي بزرگسالان، نه خود و نه تصوير دلبستگي به عنوان داناتر و يا قوي تر در نظر گرفته شده باشد اگرچه هر يك ممكن است در زما ن هاي متفاوتي اين چنين ديده شوند(مظاهری،1379).

کودکان با پرورش سبک‌های دلبستگی به شکلی نا ایمن، شخصیتی بی‌عاطفه خواهند داشت که مشخصه آن: کناره‌گیری هیجانی، فقدان احساس، ناتوانی در برقراری روابط محبت آمیز و عاطفی با دیگران است. طبق پژوهش‌های بالبی می‌توان به این نکته پی برد که در شکل‌گیری اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد،نباید نقش مؤثر سبک‌های دلبستگی نادیده گرفته شوند(هاشم ورزی و همکاران،1390). نظريه دلبستگي انسان‌ها را به عنوان موجودات اجتماعي می‌نگرد كه ظرفيت برقراري ارتباط با ساير انسان‌ها را دارند تا بتوانند زنده بمانند. اما پختگي انسان هنگام ورود به اين آن قدر كافي نيست كه به او اجازه دهد تا رفتارهاي دلبستگي خود را از همان ابتدا ابراز نمايد .با وجود اين ناپختگي، مطالعه وضعيت زيست‌شناختي نوزادان نشان مي‌دهد كه آن‌ها به ديگران توجه نشان مي‌دهند. رشد تكاملي كودك انسان با اين پاسخ‌هاي اوليه شروع مي‌شود اما به طور كلي كمي‌تأخير دارد. كاوش در دنياي بيرون، از حدود 6 ماهگي شروع و پس از آن ترس از ديگران آشكار مي‌گردد. كاوش كردن در محيط، اساس رشد شناختي انسان و حيوان است. ترس و اجتناب نقش هايي شبيه به بازداري رفتاري و گوشه‌گيري را ايفا مي‌كنند(موسوی، 1388).

طبق نظریه بالبی جدایی از منبع ایمنی بخش می‌تواند با گسستگی ارتباط فرد با دیگر افراد جامعه و گرایش او به سمت مواد مخدر به منظور فرار از ترس‌ها، اضطراب‌ها و پناه بردن به رویا و …ارتباط داشته باشد (هاشم ورزی و همکاران،1390).

امروزه دولت ها هزینه‌های گزافی برای مبارزه با سوء مصرف مواد متحمل هستند. بی شک اهمیت ایجاد راهبردهای پیشگیری و درمان مؤثر سال‌ها است که بر همگان روشن است. تأکید بر روی عوامل مؤثر در وابستگی به مواد و عود مکرر، بیش از هر چیز معطوف به شکل‌گیری الگو های دیرپای شخصیتی است و این الگوی شخصیتی شدیدا متأثر از جهت گیری تحولی شخصیت است. بازنگری ادبیات پژوهشی نشان می‌دهد که عوامل زیست شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و خانوادگی متعددی با سوء مصرف مواد مرتبط هستند. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که دلبستگی در شکل‌گیری الگو های شخصیتی، تعیین کننده مهمی است. همچنین، شواهد علمی حاکی از آن است بین دلبستگی با آسیب‌شناسی روانی در دوره کودکی، نوجوانی و بزرگسالی رابطه وجود دارد. برای مثال شیور و همکاران رابطه معناداری بین سبک‌های دلبستگی با اختلالات خلقی، اضطرابی، شخصیت و سوء مصرف مواد گزارش کرده‌اند(جزایری و دهقانی،1381).

بالبی معتقد است که دلبستگی در طول زمان دارای ثبات است و نقش مهمی در بهداشت روانی افراد دارد. دلبستگی ایمن زمانی شکل می‌گیرد که کودک نگاره دلبستگی خود را پاسخ‌گو، پذیرا و در دسترس بیابد. وقتی کودک نگاره دلبستگی خود را پاسخ‌گو، مسئولیت پذیر و در دسترس تجربه نکند سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی پدید می‌آید و زمانی که نگاره دلبستگی گودک نقش بی‌ثبات و غیر قابل پیش بینی در قبال او اتخاذ می‌کند، دلبستگی نا ایمن دو سوگرا شکل می‌گیرد. افراد نا ایمن احتمالا رویداد ها و عواطف منفی بیشتری نسبت به افراد ایمن تجربه می‌کنند. از سوی دیگر دوزیر[14] و همکاران نقش راهبردهای جبرانی کودکان نا ایمن را به عنوان یک عامل خطر در سلامت روانی برجسته می‌سازد. لیزوفرانز[15] بر نقش تجارب سخت و آسیب زای ابتدای زندگی و قوت گرفتن احتمال سوء مصرف مواد در این افراد تأکید می‌کند (هاشم ورزی همکاران،1390) بک نقش تعیین کننده تجارب مرتبط با دوره کودکی را در شکل‌گیری عقاید هسته‌ای و راهبردهای جبرانی، که احتمالا مهمترین نقش را در سوء مصرف مواد بازی می‌کند آشکار ساخته است. به علاوه مارلات در یک بررسی برای تعیین و طبقه بندی عوامل ایجاد کننده عود مکرر در معتادان به این نتیجه رسید که تجربه و رویارویی با عواطف و رویدادهای منفی مهمترین نقش را در عود مکرر بازی می‌کند. به نظر می‌رسد که افراد ناایمن برای فرونشانی عواطف منفی و رویدادهای آسیب‌زایی که تجربه می‌کنند احتمالا بیش از افراد ایمن از سوء مصرف مواد به عنوان یک مکانیزم خود درمانی استفاده می‌کنند (دهقانی،1381).

مطالعات متعددی رابطه بین سوء مصرف مواد و دیگر اختلالات روان‌پزشکی را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این پژوهش همگی نشان دهنده همپوشی گسترده بین سوء مصرف مواد و اختلالات روان‌پزشکی است(هژیر، 1376).

در زمینه علل اعتیاد و عود پس از درمان از دیدگاه روان‌شناختی بررسی‌های گوناگونی انجام شده است. امروزه تنیدگی بخشی از زندگی آدمی شمرده شده و اجتناب ناپذیر است. بررسی‌های یاد شده در مورد تنیدگی بر این نکته تأکید دارند که آن چه سلامت رفتار را با خطر روبه رو می‌کند، خودتنیدگی نیست، بلکه شیوه ارزیابی فرد از تنیدگی و روش‌های مقابله با آن است. به بیان دیگر مقابله یک متغیر تعدیل‌گر مهم در رابطه میان تنیدگی و پیامدهایی همچون اضطراب و افسردگی به شمار می‌رود. از این رو اگر تلاش‌های مقابله‌ای فرد از نوع مؤثر، با کفایت و سازگارانه باشد، تنیدگی کمتر فشارزا به شمار می‌رود و واکنش نسبت به آن نیز در راستای کاهش پیامدهای منفی آن است. همچنین اگر سبک یا الگوی مقابله، ناسازگار و ناکافی باشد، نه تنها تنیدگی را مهار نمی‌کند بلکه خود این واکنش منبع فشار به شمار آمده و شرایط را بدتر می‌کند. از آنجا که توانایی مقابله کارآمد می‌تواند تنیدگی‌های کنونی، آینده و نشانه‌های آسیب‌شناسی روانی را کاهش دهد از این رو می‌توان با اصلاح الگوی مقابله با تنیدگی در معتادان، روش سالمی را برای کنار آمدن با شرایط فشارزا به آن‌ها آموخت(عاشوری و همکاران،1387).

بنابراین كنار آمدن، تلاش شناختي، هيجاني و رفتاري شخص براي كنترل درخواست‌هاي بيروني، دروني به خصوص است كه فرد را تهديد مي‌كند يا به مبارزه مي‌طلبد. به عبارت ديگر، كنار آمدن، تلاش شخص براي برخورد با استرس زاست. پس هنگامي‌كه حادثه فشارزايي براي اشخاص روي مي‌دهد، افراد محرك را ارزيابي مي‌كند و پاسخ‌هاي مقابله‌اي ارائه مي‌دهند. اين پاسخ‌ها مي‌توانند پاسخ‌هاي دستكاري کننده[16] و یا پاسخ‌های انطباقی[17] باشند(موسوی،1388).

[1]– Atkinson

[2] -Hilgard

[3]-Bowlby

4.Lazarouse

[5]-Marlatt & Gordon

[6]-Miller

[7]-young

[8]-Beck

[9]-Adler

[10]-Leahey

[11]-Attachment bonds

[12]-Weiss

2-Ainsworth

3-Stroger/ wiser criterion

4-Lazaros

[14]– Dozier

[15]– Lizofranz

[16]– Mani pulative

[17]-Accom modative

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي روش ماتريکس برکاهش رفتارهاي پرخطرجنسي مردان معتاد
 • پايان نامه اثربخشي گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير بر انعطاف پذيري کنشي و باورهاي فراشناختي معتادين وابسته به مواد افيوني
 • پايان نامه رابطه دلبستگي به والدين و همسالان و فاصله روانشناختي: بررسي نقش واسطه اي هويت معنوي
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122