پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار و خود تنظيم گري در بيماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار و خود تنظيم گري در بيماران مبتلا به ام اس و افراد سالم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار و خود تنظيم گري در بيماران مبتلا به ام اس و افراد سالم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1 هدف کلي 8
1-4-2 اهداف جزئی 8
1-5- فرضیه ها 8
1-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي) 8
1-6-1 طرحواره هاي ناسازگار 8
1-6-2 تنظیم هیجان 9
1-6-3 راهبردهاي مقابله 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- بیماری مالتیپل اسکلروزیس 11
2-3- مولفه های بیماری ام اس 12
2-3-1 زیستی 12
2-3-2 مؤلفه های شناختی ام اس 14
2-4- انواع بیماری ام اس 16
2-4-1 حسی خوش خیم 16
2-4-2 عود- بهبود 16
2-4-3 پیشرونده اولیه یا حاد 16
2-4-4 پیشرونده ثانویه یا مزمن 16
2-4-5 پیشرونده- عود کننده 16
2-5- طرحواره 17
2-6- تعریف طرحواره های ناسازگار 18
2-7- ریشه های تحولی طرحواره ها 19
2-8- انواع طرحواره های ناسازگار اولیه 21
2-8-1 حوزه اول: بریدگی و طرد 21
2-8-2 حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل 23
2-8-3 حوزه سوم: محدودیت های مختل 24
2-8 -4 حوزه چهارم: دیگر جهت مندی 25
2-8-5 حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 26
2-9- تنظیم هیجان 33
2-10- راهبردهای تنظیم هیجان 35
2-11- مقابله 38
2- 12- راهبردهای مقابله 41
2-13- ویژگی راهبرد مقابله هیجان مدار و مقابله مسأله مدار 42
2-14- تحقیقات پیشین 44
2-14-1 تحقیقات داخلی 44
2-14-2 تحقیقات خارجی 47
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 51
3-2- جامعه آماری 51
3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه 51
3-4- ملاک های ورود 51
3-5- ملاک های خروج 52
3-6- ابزارهای پژوهش 52
3-6-1 پرسش نامه طرحواره یانگ (شکل کوتاه YSQ –SF) 52
3-6-2 پرسشنامه راهبردهاي تنظيم هيجان(ERQ) 53
3-6-3 پرسش نامه راهبرد هاي مقابله اي کارور 54
3-7- شیوه اجرا 55
3-8- روش آماری 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 57
4-2- یافته های توصیفی 57
4-3- یافته های استنباطی 58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 63
5-2- فرضیه اول 63
5-3- فرضیه دوم 65
5-4- فرضیه سوم 66
5-5- پیشنهادات 68
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی برگرفته از تحقیق 68
5-5-2 پیشنهادهای پژوهش به محققان دیگر 68
5-6- محدودیت های پژوهش 69
منابع و مأخذ 70
فهرست منابع فارسی 70
فهرست منابع انگلیسی 75
پیوست ها 79
پیوست الف 79
پیوست ب 84
چکیده انگلیسی 85

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی

ابوالقاسمی، عباس. و [دیگران]. 1389. راهبردهای تنظیم هیجان در سوء مصرف کنندگان مواد دارای واکنش پذیری بالا و پایین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. شماره 77.

احمدیان گرجی، معصومه. و [دیگران]. 1387. مقایسه طرحواره های ناسازگارانه اولیه در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی با بیماران افسرده غیر اقدام کننده به خودکشی و جمعیت غیر بالینی. تازه های علوم شناختی. دوره 4.

اخباری، رزیتا. 1386. چه عاملی بیماری ام اس را به بیماری درگیرکننده همه افراد خانواده تبدیل کرده است؟ گزیده ای از ام اس، فوکوس بیماری ام اس. شماره 20و 21.

اسماعیل پور، خلیل.، محسن سودمند. و محمدصادق نظری. 1390. نقش ابعاد شخصیت و راه های مقابله ای در بیماران دیابتی نوع 2. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی. شماره 21.

اسماعیلی، لیلا. و [دیگران]. 1390. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان دختران مصروع. اندیشه و رفتار. دوره 20، شماره 5.

اکبری، مهدی.، مجید محمود علیلو. و ناصر اصلان آبادی. 1388. ارتباط استرس و سبک های مقابله ای با بیماری کرونری قلب: نقش عامل جنسیت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 4.

آبراموودتز، ملیسا. (1384). راهنمای پزشک خانواده، ام- اس (ترجمه فرهاد همت خواه). تهران: عصر کتاب.

آخانی، افسانه. و [دیگران]. 1391. بررسی نقش ادراک بیماری در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سطح ناتوانی حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. تحقیقات علوم رفتاری. دوره7، شماره 10.

آقاباقری، حامد. و [دیگران]. 1391. اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افزایش بهزیستی ذهنی و امید بیماران مبتلا به ام اس. مجله روانشناسی بالینی. دوره 1 (13).

آقایوسفی، علیرضا. و [دیگران]. 1391. ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روانشناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام اس. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. دوره 1.

آهی، قاسم.، محمدی فر، محمدعلی. و محمدعلی بشارت. 1386. پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره های یانگ. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. دوره 3.

بشارت، محمدعلی. 1386. سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس. مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا. دوره 2، شماره 3.

بشارت، محمدعلی.، نازنین براتی. و جمشید لطفی. 1387. رابطه سبک های مقابله با استرس و سطوح سازش روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دوره 1، شماره32.

بیرامی، منصور. و فاطمه نعمتی سوگلی تپه. 1387. مقایسه ابعاد شخصیت، تیپ C و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به سرطان و عادی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. دوره 12.

تاشک، آناهیتا. 1390. بررسی مدل خود تنظیم گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی: نقش برون گرایی، نوروز گرایی، راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله. رساله دکترای روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران.

حاجبی، احمد.، حمید پیروی. و لیلا پناغی. 1385. بررسی شیوه های مقابله ای و رابطه آن با سلامت روان در دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران (سال 85- 84). سومین سیمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان تهران دانشگاه علم و صنعت.

حسنی، جعفر. 1390. بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان. تحقیقات علوم رفتاری. دوره 4، شماره 9.

حسنی، جعفر. و [دیگران]. 1388. تأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی منفی بر ناقرینگی EEG پیشانی مغز بر اساس ابعاد نورزگرایی و برون گردی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. دوره 13.

حقیقت منش، الهه. و [دیگران]. 1389. طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحوراه تجاوزگران جنسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 2.

حقیقت، فرشته.، کاظم رسول زاده طباطبایی. و سمیه زادهوش. 1388. نیرومندی من، شدت درد و خودکارآمدی مربوط به درد در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای. فصلنامه علمی- پژوهشی در سلامت روانشناختی. دوره 2 ، شماره 3.

خطیبی، علی.، محسن دهقانی. و خلیل علیزاده. 1387. نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد افراد مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی. تحقیقات علوم رفتاری. دوره 2، شماره 6.

دادستان، پروین. و [دیگران]. 1386. اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله ای وجوانان. مجله روانشناسان ایرانی. دوره 1 (3).

دیوانداری، حسن. و [دیگران]. 1388. فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره یانگ (SQ- SF): بررسی ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر سال تحصیلی 86-1385. پژوهش نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. دوره 20.

ذوالفقاری، مریم.، مریم فاتحی زاده. و محمدرضا عابدی. 1387. تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی. دوره 15.

رضوان، شیوا.، فاطمه بهرامی. و محمدرضا عابدی. 1384. تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 3.

زرگر، محمد. و [دیگران]. 1390. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در رفتارهای مقابله ای اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار. فصلنامه روانشناسی کاربردی. دوره 1(17).

زندی پور، طیبه. 1391. درمان کل نگر و کیفیت زندگی بیماران MS در ایران. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء. دوره 3، شماره 8..

سلطانی، محمود. و [دیگران]. 1388. تأثیر یک دوره فعالیت هوازی در آب، بر مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. دوره 17.

شعاع کاظمی، مهرانگیز. 1387. بررسی مقایسه ای رابطه بین راهبردهای مقابله ای و نگرش نسبت به مصرف مواد در معتادان. اعتیاد پژوهی.

شهامت، فاطمه. 1389. پیش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. دوره 20.

صادقی موحد، فریبا. و [دیگران]. 1389. بررسی ارتباط شیوه های مقابله ای با سلامت روانی در بیماران دیابتی. مجله اصول بهداشت روانی. دوره 12(2).

صافی، زهرا. معین، لادن. و سوسن سهامی. 1390. تأثیر درمان آرام سازی پیش رونده عضلانی بر سطح کیفیت زندگی زنان دچار بیماری تصلب چندگانه. فصلنامه روانشناسی کاربردی. دوره 3 (19).

صالحی، اعظم. و [دیگران]. 1390. رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. دوره 1.

عبدالهیان، ابراهیم.، نغمه مخبر. و زیبا کفایرضوی. 1385. بررسی مقایسه ای پاسخ های مقابله ای و رویدادهای مهم زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری. فصلنامه اصول بهداشت روانی. شماره 29 و 30.

علیپور، احمد. و [دیگران]. 1389. رابطه بین راهبردهای مقابله ای و شادکامی دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. دوره 18.

غضنفری، فیروزه. قدم پور، عزت الله. 1387. بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم آباد. فصلنامه اصول بهداشت روانی. دوره 37.

فرزین راد، بنفشه. و [دیگران]. 1389. مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های شخصیتی در دانشجویان افسرده و غیرافسرده. مجله علوم رفتاری. دوره 1، شماره4.

کاظمی، حمید.، سارا مطهری. و مریم قربانی. 1390. بررسی ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی در دانش آموزان. یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت.

مسعودنیا، ابراهیم. 1386. خودکارآمدی ادراک­شده وراهبردهای مقابله ای در موقعیت­های استرس زا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره4.

مشهدی، علی.، فاطمه میردورقی. و جعفر حسنی. 1390. نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان. مجله روانشناسی بالینی. شماره 3 (11).

معتمد، محمدرضا. 1385. ژن ها، ام اس و خانواده. گزیده ای از ام اس فوکس، پیام ام اس. دوره17.

ملازاده اسفنجانی، رحیم. و [دیگران]. 1391. مقایسه شیوه های مقابله با فشارروانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران و ارتباط آن با سلامت روان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. دوره4، شماره 14.

میرزایی، بهشته. 1389. رابطه سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی. اندیشه و رفتار. دوره 15، شماره 4.

نریمانی، محمد. و [دیگران]. 1389. مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان. مجله روانشناسی بالینی. دوره 4 (8).

نصیرزاده، راضیه. و کاظم رسول زاده طباطبایی. 1388. رابطه سازه های روانشناختی مقیاس DASS با راهبردهای مقابله با تنیدگی. مجله علوم رفتاری. دوره 4، شماره 3.

نعمت طاوسی، محترم. 1391. شخصیت و مقابله (قسمت دوم). روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. شماره 33.

هنرپروران، نازنین.، قاسم نظیری، و مهرانگیز محمدنژاد. 1389. اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگارانه اولیه در زنان افسرده سال 1388. فصلنامه زن و جامعه. دوره 1.

یانگ، جفری. (1383). شناخت درمانی اختلالات شخصیت (رویکرد طرحواره-محور). ترجمه علی صاحبی و حسن حمیدپور. تهران: ارجمند. تاریخ انتشار به زبان اصلی 1950.

یانگ، جفری. کلوسکو، ژانت. و مارجوری ویشار. (1390). طرحواره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی). ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران: ارجمند.

یوسف­نژادشیروانی، مائده. و مهرانگیز پیوسته گر. 1390. رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. دوره 2.

یوسفی، فریده. 1385. بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. دوره4.

یوسفی، ناصر. و [دیگران]. 1389. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 1.

فهرست منابع انگلیسی

Ackerman, K D., Hevman, R., Rabin, B S., Anderson, B P., Houck, D R., Frank, E., & Baum, A. 2002. Stressful life events exacerbation of multiple sclerosis. Psychosomatic, Medicine, 64.

Aikens, J E, Fischer, J S, Namey, M, Rudick, R A.1997. A replicated prospective investigation of life stress, coping and depressive symptoms in multiple sclerosis. J Behay Med, 20.

Amstadter, A. 2008. Emotion regulation and anxiety disorders. Anxiety disorders, 22.

Antonovsky, A, Leibowits, U, Medalie, J M, Smith, Am Halpern, L. 1968. Reappraisal of Possible Etiologic Factors In Multiple Sclerosis. Am J Public Health, 58 (2).

Atarimoghadam, J . 2005. Assess the symptom prevalence and Diagnostic and therapeutic procedures in patients with MS. [M. A. Dissertation]. Iran Medical Sciences University. [Persian].

Atemadifar, M, Ashtare, F. 2002. Multiple sclerosis. Diagnosis and therapy Esfahan; Charbagh Publication. [In Persian].

Begley, T M. 1994. Expressed and suppressed anger as predictors of health complaints. Journal of Organizational Behavior, 15.

چکيده

طرحواره­ها الگوهای شناختی هستند که تأثیر عمده ای بر ادراک و رفتار دارند. بنابراین بررسی طرحواره ها در تعیین و تغییر رفتارهای مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به ام اس ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم بود. نمونه پژوهش شامل 202 نفر، که 102 نفر از این تعداد، بیماران مبتلا به ام اس بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده و 100 نفر دیگر را افراد سالم شامل می شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه طرحواره یانگ- شکل کوتاه (یانگ، 2005) و پرسش نامه تنظیم هیجان گروس و جان (2003) و پرسش نامه راهبردهای مقابله ای کوتاه کارور (1997) بود. روش آماری مورد استفاده تحلیل واریانس بود. براساس تحلیل داده های پژوهش، بیماران مبتلا به ام اس از طرحواره های ناسازگار اولیه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی بیشتر از افراد سالم استفاده می کنند. بین هر دو گروه افراد بیمار و سالم در مؤلفه های رها شدگی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، آسیب پذیری در برابرضرر و بیماری، خود تحول نایافته/گرفتار، ایثار و معیار سرسختانه تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم هیجان فرونشانی و ارزیابی مجدد در بین دو گروه افراد بیمار و سالم تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در راهبرد مقابله  ناکارآمد تفاوت معنادار نشان داده شد. از آنجایی که در بیماری های مزمن، درمان قطعی و کامل نشانه های بیماری دور از دسترس می باشد، تلاش می شود که عوامل قابل تعدیل موثر بر ناتوانی فرد شناسایی شود تا با پیشگیری، درمان و بازتوانی به موقع، کیفیت زندگی فرد ارتقا یابد. نتایج پژوهش حاضر می تواند به منظور ارایه خدمات روانشناختی مناسب در جهت بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفتارهای مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به ام اس سودمند باشد.

کلید واژه: طرحواره ناسازگار اولیه، خود تنظیم گری، تنظیم هیجان، راهبرد مقابله، بیماری ام اس

     فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1-مقدمه

مولتیپل اسکلروزیس (MS)[1] یک بیماری مزمن و پیش رونده  سیستم اعصاب مرکزی است که سومین عامل ناتوانی های عصبی محسوب می شود. در این بیماری، دستگاه ایمنی بدن فرد مبتلا، بر علیه بافت عصبی خود واکنش التهابی نشان داده و موجب میلین زدایی بافت می شود (بجارندتیر[2]و همکاران 2007، 13؛ پنیچترا- مولکار[3] 1993، 25). شیوع روز افزون بیماری های تخریب کننده میلین به خصوص شایع ترین شکل آن یعنی مولتیپل اسکلروزیس به یکی از مشکلات مهم درمانی کشور تبدیل شده است، به طوری که اکنون این بیماری در زمره  بیماری های خاص به حساب می آید و مدتی است که انجمن ام اس نیز فعالیت خود را آغاز نموده است (بن[4]، روبرت[5]و روسن[6]1994، 14). طبق گزارش انجمن ام اس ایران حدود 40 هزار نفر بیمار در کشور وجود دارد که 9000 نفر آن ها ثبت شده اند (آقا باقری و همکاران 1391، 1).

بیماری ام اس به علت مزمن بودن، می تواند تأثیر عمیقی بر فعالیت های روزانه زندگی شخص بگذارد، و از سوی دیگر چون در دورانی اتفاق می افتد که شخص مولد است، مشکلات عمده اقتصادی و اجتماعی نیز به بار می آورد (صافی، معین و سهامی 1390، 3). عوارض بیماری به علت ماهیت ناتوان کننده آن، تمام جنبه های زندگی فرد مبتلا را در بر می گیرد و در نتیجه روند طبیعی زندگی خانوادگی بیمار را مختل می کند، از طرفی اکثریت قریب به اتفاق مبتلایان را جوانان تشکیل می دهند و این خود مشکل را تا محدوده وسیع اجتماع گسترش می دهد (ساداتنیا[7] 2005، 9 ). وجود دو عامل مذکور یعنی درگیر کردن جمعیت جوان یک جامعه و ایجاد از کار افتادگی، این بیماری را در کانون توجهات علمی قرار داده است. به این ترتیب، هدف اکثر تحولات علمی و عملی در این حیطه، فراهم کردن شرایطی است که تا حد امکان کیفیت زندگی بیماران دچار افت نشود و خانواده بیمار و جامعه آسیب کمتری ببینند (مختاری[8] 2005، 5).

1-2- بیان مسئله

مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) بیماری با منشاء ناشناخته است و عمدتاً در دوره جوانی که مرحله سازندگی زندگی است روی می دهد، این بیماری سیر مزمن دارد و به صورت رفت و برگشتی (وجود علایم- بهبود ظاهری) است، در طول زمان می تواند سیری پیشرونده  و رو به از کار افتادگی داشته باشد (صافی و همکاران 1390، 3؛ قبایی، عمرانی و رستمی زاده2007، 65؛ مختاری 2005، 5). میزان ابتلا به این بیماری در ایران، به رغم آمار کمتر گزارش شده در بین آسیایی ها (5-3 در هر 000/100نفر) در حال افزایش است. دامنه سن شروع بیماری از 9 سال و 2 ماه الی 67 سال و 10 ماه گزارش شده است و طبق تحقیقات بیشتر افرادی که به این بیماری مبتلا می شوند در فاصله سنی 15 الی 21 سال (2/62% بیماران) قرار دارند (حقیقت، رسول زاده طباطبایی و زادهوش 1388، 2). مطالعات دیگر در ایران هم، تقریباً همین حدود را برای سن شروع به گزارش کرده­اند (اعتمادی فر و مغزی 2007، 12).

ادراک بیماران از بیماری خود و علایم آن، می تواند تحت تأثیر سیستم شناختی از پیش شکل گرفته بیماران باشد (مک اندرو[9] و همکاران 2008، 13). (آقا یوسفی و همکاران 1390، 1) به این نتیجه رسیدند که مشکلات روانشناختی منبع اصلی ناتوانی ها، آسیب های اجتماعی و پایین آمدن سطح زندگی افراد مبتلا به ام اس است.

یکی از عوامل عمده تأثیر گذار بر سیستم شناختی، طرحواره های ناسازگار اولیه[10] است. طرحواره های ناسازگار اولیه ساختار های پایدار و بادوامی هستند که به مثابه عدسی هایی بر ادراک فرد از جهان، خود و دیگران اثر می­گذارد. این طرحواره­ها در طی تجارب اوان کودکی شکل گرفته (که اکثراً در زندگی کودک نقش یک تروما را داشته­اند) و همچنین موضوعات ثابت، فراگیر و پایداری هستند که از خاطرات، هیجان­ها، شناخت ها و احساس های بدنی تشکیل شده اند. این طرحواره­ها از طریق تعامل خلق و خوی کودک با تجربیات منفی و مداوم وی شکل می گیرند و به سازگاری فرد با خانواده یا محیطش کمک می کنند و پاسخ فرد به رخدادهای محیطی را کنترل می کند. اما این طرحواره ها در دوران های بعدی زندگی ممکن است ناسازگارانه باشند، زیرا طرحواره ها انعطاف ناپذیر و در مقابل تغییر مقاوم هستند (یانگ[11]، کلوسکو[12] و ویشار[13]1390، 1:9).

در مدل یانگ 5 حوزه از طرحواره های ناسازگار اولیه وجود دارد که در کل شامل 18 طرحواره می شود. اولین حوزه، حوزه طرد[14] و بریدگی[15] است و مطابق با ادبیات پژوهشی آسیب زننده ترین حوزه طرحواره ها است، بیمارانی که طرحواره های آن ها در این حوزه قرار دارد، نمی توانند دلبستگی ایمن و رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند. چنین افرادی معتقدند که نیاز آن ها به ثبات، امنیت، محبت، عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد.

دومین حوزه، حوزه خودگردانی و عملکرد مختل[16] است، افرادی که در این طرحواره مشکل دارند انتظاراتی که از محیط دارند با توانایی آن ها برای جدایی، بقا و عملکرد مستقل یا انجام موفقیت آمیز کارها تداخل می کند. سومین حوزه، حوزه محدودیت های مختل[17] است، که به معنای نقص در محدودیت های درونی، احساس مسئولیت در قبال دیگران یا جهت گیری نسبت به اهداف بلند مدت زندگی می باشد. چهارمین حوزه، حوزه دیگر جهت مندی[18] است، به این معنی که تمرکز افراطی بر تمایلات، احساسات و پاسخ های دیگران است به گونه ای که نیازهای خود شخص نادیده گرفته می شود و آخرین حوزه، حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری[19] است یعنی تأکید افراطی بر واپس زنی احساسات و تکانه های خود انگیخته، برآورده ساختن قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی که منجر به از بین رفتن خوشحالی، آرامش، روابط نزدیک و سلامتی می شود (ذوالفقاری، فاتحی زاده و عابدی 1387، 15).

از جمله عواملی که می تواند ادراک بیماری را تحت تأثیر قرار دهد، طرحواره های فرد می باشد. اساسي ترين عامل ايجادکننده طرحواره هاي ناسازگار، اختلال در ارضا نيازهاي هيجاني است. در همین راستا و بر طبق ایده روانشناسان شناختی، شناخت های افراد قدرت تعیین عاطفه و رفتار آن ها را دارند، به معنای دقیق کلمه، نظریه های شناختی، چگونگی تفسیر افراد در مورد جهان و رویدادهای تجربه شده را تعیین می کند، وقتی تفسیر فرد از خود و جهان توأم با سوگیری منفی است، انبوهی از پیامدهای آسیب رسان به دنبال آن می آید که شامل عزت نفس پایین، کاهش سازگاری، افزایش آسیب پذیری نسبت به افسردگی و هیجانات منفی و دیگر آسیب ها می باشد (آخانی و دیگران 1391، 7).

به نظر مي رسد افرادي که داراي اينگونه طرحواره ها هستند در فرايند خودتنظيم گري[20] به صورت عام و خودتنظيم گري هيجاني به صورت ويژه مشکل دارند. لونتال[21] و نرنز[22] مدل  خود تنظيم گري را که به تبيين بيماري در زمان تشخيص و در طول بيماري مي پردازد، مطرح کردند. اين مدل، رفتارهاي سالم را نتيجه ادراک چند وجهي و پيچيده بيماري مي داند. براساس اين مدل، فرد نقشي پويا و فعال در ادراک بيماري خود ايفا مي­کند (شارپ[23] 2006، 62؛ ادگار[24] 2003، 28).

یکی از حوزه هایی که در خودتنظیم گری مطرح شده تنظیم هیجان[25] است (گروس[26] 1998، 2). تنظيم هيجان را به صورت فرايندهايي تعريف کرد که از طريق آن، افراد مي توانند بر اينکه چه هيجاني داشته باشند، چه وقت آن ها را داشته باشند، و چگونه آن ها را تجربه و ابراز کنند، تاثير بگذارند. در اين رابطه، (تامپسون[27] 1994، 26) نيز معتقد است که تنظيم هيجان به منزله فرايندهاي دروني و بيروني است که مسووليت کنترل، ارزيابي و تغيير واکنش هاي عاطفي فرد را در مسير تحقق يافتن اهداف او بر عهده دارند. اين مفهوم گسترده، فرايندها و راهبردهاي تنظيمي بي شماري را در بر مي گيرد که شامل ابعاد شناختي، جسمي، اجتماعي و رفتاري مي شود (صالحي و دیگران 1390، 1).

در رويکرد هاي نوين نيز، علت اختلالات هيجاني به نقص در کنترل هاي شناختي نسبت داده مي شود. به طوري که ناتواني در کنترل هيجان منفي ناشي از وجود افکار و باورهاي منفي درباره نگراني و استفاده از شيوه هاي ناکارآمد مقابله اي است (ويلز[28] 2007، 39). مقابله[29] يکي از مفاهيم اصلي در پزشکي و روانشناسي سلامت است و رويکردهاي کاربردي وسيعي را به وجود آورده است. اما از رويکرد آسيب شناسي تحولي – به مفهوم مقابله به طور عام و مقابله با بيماري مزمن به طور خاص- کمتر توجه شده است. مقابله فرايندي است که بر اساس آن افراد سعي مي کنند تا مغايرت ادراک شده بين تقاضاها، الزام ها و منابع را که در موقعيت هاي استرس زا ارزيابي مي کنند، مهار و مديريت کنند (لازاروس[30] و فولکمن[31]1984، 78). محققان راهبردهاي مقابله[32] را به انواع مختلف تقسيم بندي کرده اند؛ راهبرد مقابله ای هيجان مدار[33]و راهبردهاي مقابله ای مسأله مدار[34].

راهبردهای مقابله ای هیجان مدار عبارت است از تنظیم پاسخ هیجانی فرد در برابر مسأله. در صورتی که موقعیت یا رویداد، غیر قابل تغییر باشد و یا فرد چنین تصوری داشته باشد در این حالت از راهبرد هیجان مدار استفاده می کند و در مقابله مسأله مدار، تمرکز فرد بر عنصر استرس زا است و کوشش مي کند تا با بررسي ابعاد و با استفاده از حل مسئله مانند کمک طلبي از دوستان، افراد متخصص و غيره رابطه استرس زا بين خود و محيط را تغيير دهد (علیپور و دیگران 1389، 18؛ شارپ[35] 2006، 62؛ ادگار[36] 2003، 28؛ لازاروس[37]1984، 78؛ دادستان[38]2007، 3؛ توکلي [39] 2007، 40 ).

تنيدگي و حتي شدت آن به خودي خود بد و سازش نايافته نيست، بلکه مهم چگونگي مقابله با اين شرايط است لذا، راهبردهايي که فرد براي مقابله انتخاب مي کند جزيي از نيمرخ آسيب پذيري محسوب مي شوند. اتخاذ خط مشي و راهبردهاي نامناسب در مواجهه با عوامل تنيدگي زا مي تواند موجب تشديد مشکلات شود در حالي که به کارگيري راهبرد صحيح مقابله مي تواند نتايج مثبتي در پي داشته باشد (فرزين راد و دیگران 1389، 1).

بيماري  ام اس، بيماري مزمن و یکی از بیماری های خود ايمني است که باتوجه به نظرياتي که وجود دارد نوسانات خلقي و هيجاني و عوامل استرس زا در ایجاد بيماري عود آن نقش دارد. از آن جایی که طرحواره های ناسازگار که براساس عدم ارضا نیازهای هیجانی و شناختی مطرح می شوند می توانند در این اختلالات هیجانی نقش داشته باشند، بنابراین در بیماری خودایمنی مانند ام اس این طرحواره ها استفاده شده و علاوه بر آن می توانند نوع راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله را نیز پیش بینی کنند. در همين راستا اين پژوهش از ميان مجموع عوامل و متغيرهاي روانشناختي به دنبال پاسخ دادن به اين سوال است که آيا بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه و راهبردهای خود تنظیم گری در بيماران ام اس و افراد سالم تفاوت وجود دارد؟ به بیان دیگر این پژوهش علاوه بر شناسایی طرحواره های ناسازگار و راهبردهای خودتنظیمی در بیماران ام اس، این مولفه ها را در گروه بیماران و گروه افراد سالم مقایسه خواهد کرد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به شيوع بيماري ام اس در سنين جواني، اين بيماري مي تواند با کاهش عملکرد فردي و اجتماعي و مشکلات عاطفي و رواني همراه باشد و با سير بيماري و عدم کنترل مناسب آن نگراني، اضطراب و افسردگي را دو چندان کند، آنچه در برخورد با چنين بيماري ضروري به نظر مي رسد پرداختن به مسايل روان شناختي بيماران مبتلا به ام اس و مشکلات عاطفي است که بيماران با آن روبرو هستند. بيشتر بررسي ها در مبتلايان به بيماري ام اس بر مشکلات مرتبط با بعد جسماني تمرکز داشته و جنبه هاي شناختي و روان شناختي را ناديده گرفتند (آقا يوسفي و دیگران 1391، 1). ماهیت ناتوان سازبیماری MS که زندگی فردی، اجتماعی، شغلی و سلامت جسمی و روانی بیمار را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد، هم از نقطه نظر خود بیمار به دلیل نگرانی ها جدی مربوط به بیماری حائز اهمیت است و هم از دیدگاه متخصصان و پژوهشگران که همچنان مغلوب ابهام ها و ناتوانی های نظری و عملی در زمینه های شناخت بیماری، مخصوصاً علت شناسی، پیشگیری، پیش آگهی و درمان این بیماری هستند (بشارت، براتی و لطفی 1387، 1).

در فراتحليل مطالعه هاي انجام شده در زمينه عوامل روانشناختي پيش بيني کننده  سازگاري با مولتيپل اسکلروز، دامنه وسيعي از عوامل روانشناختي در رابطه با پيامدهاي سازگاري بررسي شده اند. قوي ترين و با ثبات ترين يافته اين است که استرس ادراک شده و راهبردهاي مقابله هيجان محور باسازگاري بدتر با مولتيپل اسکلروز رابطه دارد. هم چنين، شواهد رابطه معني داري را بين تعامل با ديگران، سوگيري هاي شناختي، شناخت مرتبط با بيماري، علايم و ادراک بيماري با سازگاري نشان مي­دهد (دینیسون[40] و همکاران 2009، 29).

ضرورت انجام پژوهش به دنبال پژوهش های انجام شده در خارج از کشور به منظور بهره مند شدن بیماران ام اس از فواید و منافع تمرین به عنوان درمان مکمل امید تازه ای بر تخفیف دردهای جسمی و روحی بیماران ام اس می باشد. شیوع بیماری در نژاد هند و اروپایی بیشتر از سایر نژادها است در حالی که در نژاد سیاه و زرد شیوع چندانی ندارد (آنتنوسکی[41] و همکاران 1968، 58). لذا با توجه به این واقعیت که نژاد کشور ما شاخه ای از نژاد هند و اروپایی می باشد ضروری است، بررسی بیشتر در خصوص این بیماری و راهکارهایی برای مقابله با عوارض آن مطرح گردد (سلطانی و دیگران 1388، 17).

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلي

مقايسه طرحواره هاي ناسازگار و راهبردهاي خودتنظيم گري (راهبردهاي تنظيم هيجان و مقابله)در بيماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

1-4-2- اهداف جزيي

بررسي نوع طرحواره هاي ناسازگار در بيماران مبتلا به ام اس

بررسي راهبردهاي تنظيم هيجان در بيماران مبتلا به ام اس

بررسی راهبردهای مقابله در بیماران مبتلا به ام اس

1-5- فرضیه ها

بین طرحواره های ناسازگار در دو گروه بیمار و سالم تفاوت معنادار وجود دارد.

بین راهبردهای تنظیم هیجان در دو گروه بیمار و سالم تفاوت معنادار وجود دارد.

بین راهبردهای مقابله در دو گروه بیمار و سالم تفاوت معنادار وجود دارد.

1-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي)

1-6-1 طرحواره هاي ناسازگار

تعريف مفهومي: طرحواره[42] به طور کلي به عنوان ساختار[43]، قالب[44] يا چهارچوب[45] تعريف مي شود. طرحواره­هاي ناسازگار الگوها يا درون مايه هاي عميق و فراگيري هستند. از خاطرات، هيجان ها، شناخت واره ها و احساسات بدني تشکيل شده اند،دردوران کودکي يا نوجواني شکل گرفته اند. این نوع طرحواره ها در سير زندگي تداوم دارند، درباره خود و ديگران هستند و به شدت ناکارآمدند (یانگ، کلوسکو[46] و ویشار[47] 1390، 1:12؛ یانگ 1383، 10).

تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از پرسش نامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) می گیرد.

1-6-2 تنظیم هیجان

تعریف مفهومی: تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش های پاسخ هیجانی است (آمستادتر[48] 2008، 22). تنطیم هیجان به اعمالی اطلاق می شود که به منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار می رود. در متون روانشناختی، این مفهوم اغلب به منظور توصیف فرایند تعدیل عاطفه منفی به کار رفته است. هر چند تنطیم هیجان می تواند در برگیرنده فرایندهای هشیار باشد، الزاماً نیازمند آگاهی[49] و راهبردهای آشکار[50] نیست (گروس[51] و مونوز[52]1995، 2).

تعریف عملیاتی: نمره­اي که آزمودني از پرسش­نامه راهبردهاي تنظيم هيجان (گروس و جان 2003، 85) مي­گيرد.

1-6-3 راهبردهاي مقابله

تعریف مفهومی:  مجموعه اي از تلاش هاي شناختي و رفتاري فرد است که در جهت تعبير و تفسير و اصلاح يک وضعيت تنش زا به کار مي رود و منجر به کاهش رنج ناشي از آن مي شود. دو راهبرد اصلي مقابله عبارتند از: راهبرد مقابله اي هيجان مدار[53] که شامل کوشش هايي جهت تنظيم پيامدهاي هيجاني واقعه تنش زاست و تعادل عاطفي و هيجاني را از طريق کنترل هيجانات حاصله از موقعيت تنش زا حفظ مي کند و راهبرد مقابله اي مساله مدار[54] شامل اقدامات سازنده فرد در رابطه با شرايط تنش زا است و سعي دارد تا منبع تنيدگي را حذف کرده يا تغيير دهد (غضنفري و قدم پور1387، 37).

تعريف عملياتي: نمره­اي که آزمودني از پرسش نامه راهبردهاي مقابله اي (کارور1997، 4) فرم کوتاه مي گيرد.

 فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

 2-1- مقدمه

در این فصل ابتدا به بررسی بیماری ام اس و انواع آن، و مشکلاتی که بوجود می آورد و سپس تعاریف هر کدام از متغییرها (طرحواره­های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله) و دلایل بوجود آمدنشان  و در آخر مروری بر پژوهش های انجام شده خارجی و داخلی خواهیم داشت.

 2-2- بیماری مالتیپل اسکلروزیس

سیستم ایمنی بدن با هدف حفظ محیط داخلی بدن در مقابل تهاجم ارگانیزم های عفونت زا، دارای تأثیرات متقابل با سیستم های دیگر بدن می باشد، بنابراین اختلال در عملکرد سایر قسمت های بدن، سیستم ایمنی را نیز مختل نموده و ممکن است بر میزان مقاومت بدن نسبت به عفونت ها اثر بگذارد. از جمله عواملی که سیستم ایمنی را متأثر می نماید استرس و تجربه مکرر هیجان های منفی است. فشار روانی، اعم از عاطفی یا جسمی، سیستم اعصاب مرکزی، خودکار و غدد درون ریز را فعال می نماید و فعالیت این سیستم ها می تواند به نوبه خود بر پاسخ ایمنی بدن تأثیر بگذارد (بیرامی و نعمتی سوگلی تپه 1387، 12).

هر بیماری جسمی، هرچند کوچک، محدودیت آور است. محدودیت هایی که بیماری ها ایجاد می کنند، فرد را نگران زیان های ناشی از آن، و در نتیجه در وی هیجان منفی تولید می کند. این تأثیرات روحی، به ویژه در مورد بیماری های مزمن، عارضه دار و غیر قابل پیش بینی به مراتب بیش از بیماری های دیگر است. بیماری های پوشش بافت عصبی، بخش مهمی از بیماری های ناتوان کننده اعصاب است که معمولاً افراد جوان و میانسال به آن دچار می شوند. در این بیماری ها بافت عصبی تقریباً سالم می ماند ولی پوشش این بافت دستخوش اختلال می شود. شایع تری بیماری تخریب کننده میلین، بیماری تصلب چندگانه (ام اس) است (پارساییان 1388، به نقل از صافی و همکاران 1390، 3).

مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) یکی از شایع ترین بیماری های سیستم عصبی مرکزی و طبقه ای از اختلالات نورولوژیک است که به صورت موضعی منجر به تخریب و التهاب غلاف میلین پوشاننده تارهای عصبی در مغز و نخاع می شود، این بیماری در سنین اولیه جوانی اغلب در فاصله سنین 20 تا 40 سالگی ظهور می کند با تخریب موضعی یا تکه تکه میلین در سلسله اعصاب مرکزی شروع می شود و با دوره های نامنظم بهبود و عود علایم همراه است میزان ابتلای این بیماری در زنان بیشتر از مردان است (بورکس[55] 1992، 5؛ فوکی[56] و همکاران 2008، 12؛ قبایی و همکاران 2007، 65). هنوز تشخیص و درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد. تا سال 1835، این بیماری به طور رسمی تعریف نشده بود. اولین بار ژان کروویله، پزشک فرانسوی، در کتاب خود با علایم ضعف پیش رونده ، فلج دست و پا، اختلال در بینایی، گرفتگی عضلات و چند علامت دیگر آن را توضیح داد و سپس ژان مارتین شارکو، دیگر پزشک فرانسوی که به پدر عصب شناسی معروف است در 1868، آن را اسکلروز آن پلاک[57] به معنی لکه ها یا پلاک های سفت شده نامید. تا کنون عواملی چون وراثت و ژنتیک، عواملی محیطی مانند: عفونت های ویروسی، وجود پروتیین های غیر طبیعی به نام باندهای اولیگوکلونال[58] در مایع مغزی نخاعی بیماران، حمله سلول های ایمنی به پروتیین اصلی میلین، نقایص مادر زادی سیستم عصبی، استرس های زندگی و غیره برای آن ذکر شده است (زندی پور 1391، 3).

[1]. Multiple Sclerosis

[2]. Bjarnadottir

3. Ponichtera- Mulcare

[4]. Bone

[5]. Robert

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار
 • پايان نامه پيش بيني سازگاري اجتماعي دانشجويان مجرد براساس طرحواره هاي ناسازگار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122