پايان نامه مقايسه محتوايي شعر ژاله قائم مقامي وسيمين بهبهاني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه محتوايي شعر ژاله قائم مقامي وسيمين بهبهاني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه محتوايي شعر ژاله قائم مقامي وسيمين بهبهاني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

مقدمه1
1 تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق2
1-1 پرسشهای اصلی2
2 فرضیه ها3
3 ضرورت انجام تحقیق4
4 هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق4
فصل اول ( کلیات )5
شرایط اجتماعی ، سیاسی ، و فرهنگی دوران دو شاعر6
1 دوران انقلاب مشروطه6
1-1 نگاهی به عوامل دخیل در پیروزی انقلاب مشروطه7
1-2 برجسته ترین ویژگیهای و مؤلفهای ساختاری شعرهای سیاسی اجتماعی مشروطه8
2 مشروطه تا سقوط رضاخان 8
3 به حکومت رسیدن محمدرضا پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332 9
3-1رخدادهای ادبی وفرهنگی این دوره(به حکومت رسیدن محمدرضاپهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332)9
4 کودتا 28مرداد تا انقلاب اسلامی در 135710
4-1 رخدادهای ادبی – فرهنگی این دوره (کودتا 32 مرداد تا انقلاب 1357)11
5 انقلاب 1357 تا پایان جنگ تحمیلی میان ایران و عراق 11
5-1 برخی وقایع مهم در این دوره (انقلاب 1357 تا پایان جنگ تحمیلی)12
6 دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی12
6-1 دو شاخة مجزا در فضای پس از جنگ13
فصل دوم ( ژاله قائم مقامی)15
مختصری از زندگی نامة ژاله قائم مقامی16
1 توجه به ائمه اطهار17
2 عشق19
3 محبت به فرزندان22
4 تحصیل و تعلیم و تربیت24
5 انتقاد از شرایط زنان25
6 سخن گفتن با اشیاء بی زبان28
7 مرگ عزیزان32
8 چند زنی38
9 طلاق36
10 آزادی خواهی و پیگیری حقوق زنان38
11 انتقاد از بخت و اقبال41
12 مرد44
13 زن47
14 ازدواج51
فصل سوم (سیمین بهبهانی)54
مختصری از زندگی نامة سیمین بهبهانی55
1 توجه به ائمه اطهار56
2 عشق59
3 محبت به فرزندان62
4 تحصیل و تعلیم و تربیت64
5 انتقاد از شرایط زنان66
6 سخن گفتن با اشیاء بی زبان69
7 مرگ عزیزان73
8 چند زنی77
9 طلاق79
10 آزادی خواهی و پیگیری حقوق زنان81
11 انتقاد از بخت و اقبال84
12 مرد86
13 زن90
14 ازدواج93
15 موضوعات دیگر95
فصل چهارم ( تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر)97
1 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع توجه به ائمه اطهار98
2 تفسير و مقايسه ي شعر دو شاعر با موضوع عشق99
3 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع محبت به فرزندان101
4 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع تحصيل وتعليم و تربيت103
5 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع انتقاد از شرايط زنان105
6 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع سخن گفتن با اشياءبي زبان107
7 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع مرگ عزيزان110
8 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع چند زني112
9 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع طلاق113
10 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع آزادي خواهي وپي گيري حقوق زنان115
11 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع انتقاد از بخت و اقبال117
12 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع مرد118
13 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع زن120
14 تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع ازدواج123
15 مقایسه ی دو شاعر به لحاظ گستردگی موضوع125
فصل پنجم (نتایج )126
نتایج این تألیف 127
کتابنامه130

کتابنامه :

آرین پور- یحیی . ازصبا تا نیما . (تاریخ 150سال ادب فارسی ) ج1، تهران ، زوار، چاپ یازدهم ، 1379 .

آرین پود- یحیی . ازصبا تا نیما . (تاریخ 150سال ادب فارسی)ج2 ، تهران ، زوار ، چاپ هفتم ، 1375 .

آرین پور- یحیی . ازنیما تاروزگارما . (تاریخ ادب فارسی معاصر)ج3 ، تهران ، زوار ، چاپ هشتم ، 1376 .

ابومحبوب- احمد . زندگی و شعرسیمین بهبهانی (گهواره سبزافرا ) . تهران ، ثالث ، چاپ اول ، 1382 .

اعتصامی – پروین . دیوان پروین اعتصامی . به کوشش منوچهرمظفریان ، تهران ، عملی ، چاپ دوم ، 1362 .

بهبهانی – سیمین . سیمین بهبهانی (مجموعه اشعار ) . تهران ، نگاه ، چاپ چهارم ،1388 .

باستانی پاریزی – محمد ابراهیم . خاتون هفت قلعه . تهران، دهخدا ، چاپ اول ،1344 .

پژمان بختیاری- حسین  . دیوان ژاله قائم مقامی . تهران ، ابن سینا ، چاپ اول ،1345 .

پورنامداریان – تقی .خانه ام ابری است (شعر نیما از سنت تا تجدد) . تهران ، سروش ، چاپ اول ،1377 .

روزبه – محمد رضا . شعر نو فارسی (شرح ، تحلیل ، تفسیر) . تهران ، حروفیه ، چاپ سوم ، 1383 .

رحیمیان- هرمز . ادوار نثر فارسی ( از مشروطیت تا انقلاب اسلامی) تهران ، سمت ، چاپ سوم ، 1384 .

زرین کوب – عبدالحسین . آشنایی با نقدادبی ، تهران ، سخن ، چاپ چهارم ،1376 .

زرکل- شهلا . زنان علیه زنان . تهران ، فرهنگ کاوش ، چاپ اول ،1383 .

ستاری – جلال . سیمای زن درفرهنگ ایران . تهران ، نشرمرکز ، چاپ اول ، 1373 .

شمیسا- سیروس . سبک شناسی شعر . تهران ، میترا ، چاپ اول ،1383 .

شمیسا- سیروس- راهنمای ادبیادت معاصر . تهران ، میترا ، چاپ اول ،1383 .

شفیعی کدکنی –  محمد رضا . ادوارشعر فارسی .  (ازمشروطیت  تاسقوط سلطنت ) تهران ، سخن ، چاپ اول 1380 .

شفعی کدکنی – محمد رضا . با چراغ و آینه ( درجستجوی ریشه ها تحول شعر معاصر ایران ) . تهران ، سخن ، چاپ سوم 1390 .

فرزاد – عبدالحسین . درباره نقدادبی . تهران ، قطره ، چاپ اول ، 1376 .

فرخزاد – پوران . نیمه های ناتمام (سیری درشعر زنان از رابعه تا فروغ ) . تهران ، کتابسرای تندیس ، چاپ اول ، 1380 .

کراچی – روح انگیز . اندیشه نگاران زن درشعرمشروطه . تهران ، دانشگاه  الزهرا ، چاپ اول ، 1374 .

کراچی – روح انگیز . عالم تاج قائم مقامی (ژاله ) و هفت بررسی . شیراز ، داستان سرا ، چاپ اول 1383 .

کشاورز صدر- محمد علی . ازرابعه تا پروین . تهران ،کاویان ، چاپ اول ، 1334 .

یا حقی – محمد جعفر . چون سبوی تشنه (ادبیات معاصر فارسی ) . تهران ، جامی ، چاپ اول 1377 .

یوسفی – غلامحسین .گلستان سعدی . تهران ، خوارزمی ، چاپ هفتم ،1384 .

یوسفی – غلامحسین . چشمه روشن ( دیداری با شاعران ). تهران ، علمی ، چاپ پنجم ، 1373 .

پایان نامه ها :

عرب نژاد – زینب . بررسی و نقد تجدد در شعر دوره ی قاجار . قم ، دانشگاه قم ، چاپ اول ، 1388 .

صبوری – سرور. اندیشه های اجتماعی و فرهنگی در شعر ژاله قائم مقامی . قم ، دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، 1375 .

چکیده :

مقایسه ، یکی از روشهای مؤثر برای شناساندن بهترشاعران و نویسندگان و آثارشان به مخاطبان وعلاقه مندان می باشد . بخصوص مقایسه ی دو شاعر با اشتراکات متعدد، که می تواند تاثیر مسائل گوناگونی چون ، جنسیت ، وقایع شخصی واجتماعی ،شرایط مکانی وزمانی و… را در نحوی سرودن اشعار ، به درستی نمایش دهد . که در مورد این دو شاعر زن بودن ، مادر بودن ، مطلّقه بودن و … باعث به وجود آمدن برخی مضامین مشترک و تفاوت در دید و جهانبینی باعث ایجاد تفاوت در نگاه به مسائل گوناگون و ارائه آنها شده است . در این تالیف سعی شده با استفاده از بررسی اشعار دو شاعر، واقعیت های تاریخی ، اطلاعات موجود از زندگی ایشان و اظهار نظرها و دیدگاههای بزرگان ادبی آگاهی و بینش گسترده و عمیقی نسبت به این دو شاعر معاصر ایجاد شود .

 کلید واژه ها : ژاله قائم مقامی ، سیمین بهبهانی ، شعرزن ، مقایسه محتوایی

مقدمه

تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق

شعر دوره ی معاصر به جهت ساختاری و محتوایی، اهمیت ویژه ای داشته و از سوی دیگر حضور زنان شاعر و صاحب سبک و اهل فکر در عرصة شعر و ادب فارسی معاصر از مباحث مهم ادبی ، تربیتی و فرهنگی محسوب می شود ، و بدونه شک ، نگاه خاص زنان جامعه به مباحث مهم اجتماعی و ادبی ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از این جهت به دلیل جایگاه مهم ادبی ژاله قائم مقامی و بازتاب مضامین مهم اجتماعی درشعر او و همچنین جایگاه ادبی سیمین بهبهانی و حضور پر رنگ مضامین فرهنگی و اجتماعی ، در شعر ایشان باعث اثرگذاری این دو شاعر در جریان های شعری می باشد ، برای مثال تأثیر سیمین در شعر معاصر و به ویژه قالب غزل به اندازه ای است که او را ((نیمای غزل)) نامیده اند بنابراین تحلیل محتوایی اشعار آنها به ویژه به صورت مقایسه ای لازم و ضروری می نماید ، و در این تألیف به دنبال این مسأله خواهیم بود .

1-1. پرسشهای اصلی

الف. مهمترین ویژگیهای شعری ژاله قائم مقامی چیست ، و چه مضامین مهمی در شعر او بازتاب یافته است ؟

ب. مهمترین ویژگیهای شعری سیمین بهبهانی چیست ، و چه مضامین مهمی در شعر او بازتاب یافته است؟

ج. محتوای اشعار این دو چه شباهتهایی دارند؟

د. محتوای اشعار این دو چه تفاوتهایی دارند؟

فرضيه ها

الف . به دليل اينكه در زمان ژاله قائم مقامي زن هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه نيافته بود ژاله از طريق تمثیل و گفتگو و مناظره سعي كرده مضامين مهم اجتماعي و بويژه محروميت زنان جامعه خود را به خوبي در شعر خود بيان كند.

ب . سيمين بهبهاني در اشعاری توانسته هم جنبه هاي ادبي را در شعر بازتاب دهد و هم مضامين مهم روزگار خود و از جمله مباحث زنان ، جنگ تحميلي و ساير موضوعات مهم را به شكل هنري با احساس و عواطف تند زنانه و مادرانه بازتاب دهد.

پ . شباهتهاي اين دو شاعر در بازتاب مضامين اجتماعي ، مضامين مربوط به زنان و نيز عواطف تند زنانه است و هر دو شاعر اجتماعي محسوب  مي شوند.

ت . اگر چه اين دو شاعر دارای شباهتهاي فراوانی هستند ولي به دليل تفاوت در دوره زندگي و شرايط حاكم ، در نوع مضامين ، تفاوتهایی دارند. برای مثال ژاله قائم مقامی از نظر قالب بیشتر سنتی است ولی سیمین بهبهانی از قالبهای نو نیز بهره برده است و نگاه او به مضامين اجتماعي امروزي تر است .

ضرورت انجام تحقيق

علی رغم اهمیتی که این دو شاعر در شعر معاصر داشته اند چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته اند ، برای بیان اهمیت این دو شاعر همین بس که سیمین را ((نیمای غزل)) نامیده اند و ژاله را نخستین زنی که اشعارش کاملاً رنگ و بوی زنانگی دارد . به دليل همین جايگاه خاص ادبي و تأثیرات اجتماعي و فرهنگی که ( به واسطه ی موضوعاتی که در اشعار خود به کار گرفته اند ) بر مخاطبان و شاعران به جای گذاشته اند بررسی و مقایسه ی شعر دو شاعر ضروری می نماید .

هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق

هدف از انجام اين پژوهش ایجاد شناختی جامع تر و گسترده تر نسبت به ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی و مقايسه ی محتوايي آنان مي باشد تا با استفاده از نتایج این تألیف مخاطبان را با دیدگاهها و تفکرات این دو شاعر بیشتر آشنا کنیم .

بدیهی است که از نتايج پايان نامه در تدوين كتب درسي و آموزش به شاعران جوان تر ، و نيز كاربرد رسانه اي مي توان سود جست .

   فصل اول

    کلیات

شرایط اجتمای ، سیاسی و فرهنگی دوران دو شاعر

دوره ی مورد بحث ما ، سال 1262 ش (تولد ژاله قائم مقامی ) تا به امروز را در بر می گیرد که در این مدت اتفاقات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مهمی روی می دهد .

ژاله (( زمانی که دوازده ساله بود ناصرالدین شاه به جرم فسادها و خیانت هایش به دست میرزا رضا کرمانی به قتل رسید (1313ق) بیست و سه ساله بود که فرمان مشروطیت را مظفرالدین شاه در شرایط بحرانی امضا کرد (1324ق) و6 ماه پس از آن درگذشت . در بیست و شش سالگی ژاله ، محمد علی شاه قاجار به سبب خودکامگی و مخالفت با مشروطه عزل شد (1327ق) . او شاهد دورۀ هفده ساله پادشاهی نابسامان احمد شاه (1327-1344ق) ، مخالفت مستقیم روس و انگلیس ، جنگ جهانی اول (1332ق/ اوت 1914 میلادی ) ، دوره شانزده ساله شاهی رضا شاه پهلوی و اقتدار فردی او (1304- 1320شمسی ) و پنج سال ازآغاز دوره پادشاهی شبه مدرن فرزند او ، محمد رضا شاه بود . بدین ترتیب در فاصله 63 سال زندگی ژاله ، 6 پادشاه روی کار آمدند . ))[1]

سیمین نیز در دوران حیات خود شاهد وقایع مهمی بوده است ، از جمله پادشاهی رضا شاه پهلوی و فرزندش محمدرضا شاه ، جنگ جهانی دوم، کودتای 28 مرداد 1332 ،حوادث قبل و بعد انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی هشت ساله میان ایران و عراق ، پیشرفتهای چشم گیر سالهای اخیر جهان و ایران و… .

اما اگر بخواهیم دوران این دو شاعر را به دوره های کوتاه تر تقسیم و به صورت عمیق تر به این دورها بپردازیم ، چند دوره را می توان نام برد :

دوران انقلاب مشروطه

(( در دوران معاصر تحول اجتماعی مهمی که می توانست تفکر و در نتیجه سبک را تغییر دهد انقلاب مشروطه بود ، انقلاب مشروطیت یکی از مهمترین عوامل تغییرات اجتماعی و سیاسی و مخصوصا فرهنگی در تاریخ ایران است و از این رو مهمترین تغییر سبکی را در پی داشت که سبک نو در شعر و نثر باشد ، به این معنی که یکسره ادبیات –هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ صوری به دو بخش کهن و نو تقسیم شد. هیچگاه بین سبکهای ادبی پیش تا این حد اختلاف نبوده است.))[2]

در دوران مشروطیت ((به لحاظ فکر، این عقیده که شعرفقط باید به مطالب خاصی از قبیل عشق و عرفان مدح و هجو بپردازد از میان می رود و مخصوصاً توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل روز در شعر باب می شود . توجه به ایران باستان ، آزادی نسوان ، تنفر از دیکتاتوری ، شور تجدد و تجدید حیات از موضوعات رایج شعر این دوره است . ))[3]

(( از همان آغاز مشروطیت وضع زنان ایران همیشه مورد توجه و اعتراض روشنفکران ایران بود ، و در این کوششها ، شعرا و نویسندگان درصف اول قرار داشتند . لاهوتی ، ایرج ، عشقی ، پروین ، کمالی ، بهار ، شهریار و دیگران هر یک اشعار زیبا و فراوانی را به مساله زن وقف و همگی با موهومات و خرافات و تعصباتی که بر دوش زنان سنگینی می کرد مبارزه و جهاد نموده اند .))[4]

1-1. نگاهی به عوامل دخیل در پیروزی انقلاب مشروطه[5]

الف. تأسیس چاپخانه: با تجهیز ایران به صنعت چاپ زمینه برای تأسیس روزنامه ها و در نتیجه نوشتن و انتشار مقالات نیز مهیا شد .

ب. مطبوعات

پ. اعزام محصل به فرنگ

ت. تأسیس مدارس جدید : از عوامل دیگر تحول فکری و فرهنگی که جزو مقدمات پیروزی انقلاب مشروطیت تواند بود، تأسیس مدارس جدید است . نخستین و مهمترین این مدارس ، دارالفنون ، به همت والای میرزا تقی خان امیر کبیر… بنا شد.

ج. روشنفکران : مراد از اصطلاح (( روشنفکر )) در این مبحث ، اعم از روحانی ، غیر روحانی نویسنده و خطیب است.

1-2. برجسته ترین ویژگیها و مؤلفهای ساختاری شعرهای سیاسی – اجتماعی مشروطه[6] :

الف. عدول نسبی از بیان ادیبانه و اشرافی شعر درباری و قدمایی و گرایش به بیانی ساده ، صریح ، مردم پسند ، سرشار از واژگان ، اصطلاحات و تعبیرات فرنگی و روزنامه ای .

ب. پرهیز نسبی از توصیف گری های سنتی و تصویر سازیهای ذهنی و پیچیده و طبعاً گرایش به توصیفات واقعه گرا ، ساده و عینی از چشم اندازهای زنده و تپنده روزگار .

ج. رویکرد به عواطف و اندیشه های تند و تپشناک اجتماعی ، سیاسی ، ملی و میهنی

د. تجدد سنت مابانه در زمینة فرمها و قالبهای شعری

مشروطه تا سقوط رضاخان

(( دوره هفت سالۀ از درگیر شدن جنگ جهانی تا پیدایش سلسله پهلوی ، دوره بیداری شاعران بود در این دوره غالب کسانی که دارای موهبت شاعری بودند از تقلید گذشتگان حتی المقدور احتراز کرده وکوشیدند مضمونی جدید در قالب شعری قدیم وارد کنند))[7]

(( با انقراض سلسله قاجاریه و تاسیس حکومت پهلوی (1304 ش) ، جنبش مشروطیت از نا و نفس افتاد و رفته رفته آن همه جوش و خروش آزادی ، جای خود را به سکوت و سکون استبداد سپرد.

انسداد سیاسی – اجتماعی سالهای سلطه رضا شاه (1304 تا 1320 ) ، از سویی منجر به خاموشی شعر و شاعران خروشان مشروطیت و از دیگر سو باعث ظهور جریانهای منحط و مرتجع شعری شد. انجمنهای ادبی کهنه گرا با سردمداری ناظمان مقلد ، فعال شدند و در قوالب قدمایی قصیده و قطعه و منظومه و … به ساخت و ساز نظمهایی سست و سخیف پرداختند.

اختناق و انسداد سیاسی ، از سوی دیگر ، محققان و ادبا و فضلا را به سمت تحقیقات و تتبعات ادبی و تاریخی بی خطر خنثی کشاند . ))[8]

به حکومت رسیدن محمدرضا پهلوی تا کودتای 28 مرداد1332 [9]

به دنبال آغاز جنگ دوم جهانی (1938 م/ 1318ش)، گرایشهای روشنفکرانة متفاوت و متضادی در ایران ظهور کرد ، از جمله آلمان دوستی – که در دوران مشروطیت نیز سابقه داشت – در روز 26 شهریور 1320 متفقین طبق یک استراتژی جنگی ، با نقض بیطرفی ایران در جنگ ، وارد مرزهای ایران شدند و شمال و جنوب کشور را تصرف کردند. رضا شاه ، گویا به دلیل گرایشی که به آلمان  هیتلری داشت و یا به دلایل دیگر ، از بیم متفقین ، سلطنت را به پسرش سپرد و ایران را به قصد آفریقای جنوبی ترک گفت. با فرار رضاخان ، سلطة استبداد سیاه در هم شکست ، افزون بر آن ، نابسامانی اوضاع داخل کشور و بی تجربگی شاه جوان ، زمینه ساز ظهور برخی آزادیهای سیاسی و اجتماعی شد.

3-1. رخدادهای ادبی- فرهنگی این دوره (به حکومت رسیدن محمدرضا پهلوی تا کودتای 28 مرداد1332 )[10]

الف.انقلاب جیغ بنفش ! ( یکی از رخدادهای جنجالی در میدان ادب اواخر این دوره شعری است با عنوان (( کبود )) سرودة هوشنگ ایرانی ، که در مجلة خروس جنگی چاپ شد . )

ب. در این سالها ، نیما به تکمیل و تکامل شیوة خود همت گماشت.

4.کودتا 28 مرداد1332 تا انقلاب اسلامی در 1357[11]

آغاز و انجام این دوره 25 ساله را دو ((بزنگاه)) تاریخی رقم می زند ؛ با کودتای 28 مرداد 32 سر می گیرد و بعد از یک ربع قرن شکست ، سقوط ، حسرت ، زندان ، تبعید ، فرار ، آوارگی و (در سالهای دهه پنجاه ) امید ، اعتقاد ، چشم روشنی ، اتحاد ، مبارزه و پیروزی ، با وقوع انقلاب طومارش در نوردیده می شود و به فرجام می رسد … .

آزادی نسبی اهل فکر و بیان و قلم در اواخر دهه بیست و پیامدهای فعالیتهای آنان به مذاق حکومت خوش نمی آید . در نیمه دوم این دهه مساله خلع ید از نفتخواران غرب به ویژه انگلستان و ملی شدن صنعت نفت ایران به کشمکشهایی بین روشنفکران ( اعم از روشنفکران ملی و مذهبی ) و حکومت منجر می شود . پس از یک سلسله تعقیب و گریز و گرفت وگیر ، سرانجام در اوایل دهه سی سلطنت به مخاطره می اُفتد . مجلس قانون گذاری چندی زمام امور را به دست می گیرد . شاه – درگمان خود برای همیشه اما در واقع برای چند روز – کشور را رها می کند و به اروپا می رود ؛ اما بیگانگان ذی نفع ، و در راس آنان ایالات متحده امریکا ، به دستیاری نظامیان وفادار به سلطنت در داخل کشور ، کودتا را طراحی و اجرا می کنند ؛ سلطنت نجات می یابد و شاه برمی گردد : بار دیگر ، این بار با شدت کامل ، آزادی نیم بند به تمامی در بند کشیده می شود .

ضربه کودتا بر تارک مخالفانِ حکومت و روشنفکران و اهل قلم ناگهانی ، سنگین و گیج کننده است : عده ای اعدام ، گروهی تبعید و شماری زندانی می شوند . جمعی نیز به قول اخوان ثالث (( چتر پولادین ناپیدا به دست / رو به ساحلهای دیگر گام  )) می زنند و به کشورهای غربی یا بلوک شرق پناه می برند و آن دیگرانی که می مانند ، خاموشی می گزینند … .

مبارزه مخالفان ، اعم از احزاب پنهانی (مثل حزب توده) و جبهه ملی و جمعیتها و انجمنهای اسلامی و عامه مردم ، در دهه پنجاه مخصوصا اواسط این دهه گسترش می یابد و ناگهان بر اثر اتحاد تمامی جریانها که همچون سیلی خروشان برای تخریب یک هدف به راه افتاده باشد تظاهرات وسیع آغاز می شود . در این زمان ادبیات نیز چه در نثر مطبوعاتی و چه در قلمرو شعر به وظیفه تاریخی و اجتماعی خود عمل می کند . سیطره حکومت برای همیشه از بین می رود و در 22 بهمن 1357 انقلاب اسلامی به پیروزی می رسد .

[1]– روح انگیز کراچی ،عالمتاج،قائم مقامی ،چاپ اول ،شیراز ، داستان سراء ،1383، ص2

[2] سیروس شمیسا ، سبک شناسی شعر،چاب اول از ویرایش دوم، تهران ، میترا ، 1383 ،  ص327 .

[3]همان،ص 329 .

[4]یحیی، آرین پور، ازنیما تاروزگارما ،چاپ هشتم ،تهران ،زوار ،1376،ج3 ، صفحه 10 .

[5] هرمز رحیمیان. ادوار نثر فارسی( از مشروطیت تا انقلاب اسلامی) ،چاپ سوم ، تهران ،سمت،1384، ص3 .

[6] محمد رضا روزبه ، شعرنوفارسی (شرح ،تحلیل ،تفسیر)، چاپ اول ،تهران، حروفیه ،1383 ،ص79-80 .

[7]-یحیی، آرین پور.ازصبا تانیما،چاپ هفت ،تهران، زورا،1375،ج2، ص 435

[8]-محمد رضا روزبه ، شعرنوفارسی (شرح ،تحلیل ،تفسیر) ، ص85-87

[9] همان،ص104

[10]هرمز رحیمیان ، ادوار نثر فارسی ، ص149

[11] محمد رضا روزبه، شعرنوفارسی(شرح ،تحلیل ،تفسیر)  ،ص85-87 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122