پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايس ه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه 7
2-1- بيان مسأله 9
3-1- هدفهاي پژوهش 13
4-1-ضرورت و اهميت پژوهش 14
5-1- اهداف و فرضیه های پژوهش 15
6-1- تعاريف عملياتي متغيرهای پژوهش 15
فصل دوم: مباني نظري پژوهش
2-1 مفهوم شناسي اختلالات مصرف مواد 20
2-2- طبقه بندي اختلالات مصرف مواد 21
2-3- ضوابط تشخيص اختلالات مصرف مواد 22
2- 4- تبيين علت شناختي اختلالات مصرف مواد 24
2-4-1- رويکرد فيزيولوژيک 24
2-4-2- نظريه روان تحليل گري 25
2-4-3- نظريه رفتار گرايي 27
3-5 4- نظريه يادگيري اجتماعي – شناختي 28
2-4-5- نظريه شناختي – رفتاري 29
2-4-6- نظريه تعامل خانواده 30
2- 5 – متادون 30
-2-6- انواع درمان با متادون 33
-2-7- فارماکولوژی بالینی و سم شناسی متادون 35
2- 8 – راهبردهای مقابله و اعتیاد 36
2-9- مفهوم استرس 83
2-10- کنار آمدن با استرس 39
2-11- تعریف مقابله 41
2-12 – دیدگاههای مختلف در مورد مقابله 42
2-13- کارکردهای مقابله 56
2-14- تعریف شخصیت 56
2-15 – عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت 58
2-16 نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت 77
2-17- اعتیاد و شخصیت 81
2-18- ارتباط بین ویژگیهای شخصیت و سبک های مقابله در اعتیاد 87

فصل سوم: روش پژوهش
1-3. روش تحقيق 92
2-3. جامعه آماري 92
3-3. نمونه و روش نمونه گیری 93
4-3. ابزار جمع‌آوري اطلاعات 93
5-3. روش اجرا 103
3-3. روش تجزيه تحليل اطلاعات 104
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش 105
1-4. ویژگی‌های دموگرافیک 107
2-4. توصيف داده‌ها 110
3-4. آزمون فرضيه‌ها 111
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5. مقدمه 120
2-5. بحث در چارچوب فرضيه‌هاي پژوهش 122
3-5. نتیجه گیری 127
4-5. محدوديت‌هاي تحقيق 128
5-5. پيشنهادات تحقيق 130
فهرست منابع و مآخذ: 132
پیوستها : 138

فهرست منابع:

آقا يوسفي، عليرضا (1380). نقش عوامل شخصيتي بر راهبردهاي مقابله‌اي و تأثير روش مقابله درمانگري بر عوامل شخصيتي و افسردگي. پايان‌نامه دكترا، دانشگاه تربيت مدرس.

آلتماير، اي. ام؛ و رندان، آر. اس. استرس شغلي (ترجمة غلامرضا خواجه‌پور، 1387). تهران: انتشارات سازمان مديريت صنعتي.

ابراهیمی الف، موسوی، خ (1378) بررسی الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف مرکز تحقیقات و پیشگیری اعتیاد در اصفهان و مقایسه با گروه کنترل ، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

احمدی ابهری، سید علی؛ شعبانی، امیر (1381). ” باکلوفن و کلونیدین در سم زدایی مواد افیونی” فصلنامه اندیشه و رفتار، سال هشتم،شماره 3.

اديب راد، نسترن (1383). بررسي تأثير دو روش آموزش ايمن‌سازي در مقابل استرس و آموزش هوش هيجاني در نشانگان استرس زنان شاغل در حرفه خدمات پرستاري و راه‌هاي مقابله با آن. پايان‌نامه دورة دكتري، دانشگاه تربيت معلم تهران.

برژره. ژان(1368) اعتیاد و شخصیت، ترجمه طوفان گرگانی ، تهران، سازمان انتشارات و اموزش انقلاب اسلامی

بید برگ نیا(1377) بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد و غیر معتاد. کارشناسی ارشد . دانشگاه علامه طبا طبایی

پاشايي، زهره (1388). بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي مقابله با هيجانات با رويكرد شناختي اجتماعي در كاهش اضطراب امتحان، استرس و افزايش عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دختر. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

پروین، لورنس؛ جان،الیور(1381). روان شناسی شخصیت ترجمه محمد جعفری جوادی و پروین کدیور، تهران:آییژ.

جزايري، عليرضا ، جعفر ي زاده، ذبيح الله، و پورشهباز، عباس (1382) بررسي و مقايسة ارتباط بين مولفه هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله اي در معتادان به ترياك 30 تا 36 ساله. فصلنامه اعتياد پژوهي. ص 3-17.

جعفری، ذبیح‌الله (1382). بررسی و مقایسه ارتباط بین مولفه‌های شخصیت و راهبردهای مقابله‌ای در معتادان به تریاک، خود معرف 26 تا 30 ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه علوم بهزیستی تهران.

حاجی پور، حسن(1381) بررسی نگرش های ناکارامد، میزان استرس، راهبردهای مقابله با استرس در معتادان به مواد افیونی جویای درمان در مقایسه با افراد غیر معتاد- انسیتو روانپزشکی تهران.

حق شناس.ح ؛ نعمتی. س؛ برهان. س (1388) روان شناسی شخصیت: آزمون های نئو، آزمون سرشت و منش، اختلالات شخصیت . نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

حكمت‌پور، اكبر (1380). رابطة ميان استرس و شيوه‌هاي مقابله با آن در دانشجويان زن و مرد شهرستاني و تهراني دانشگاه‌هاي دولتي تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران.

خداپناهي، محمد كريم (1387). انگيزش و هيجان. تهران: انتشارات سمت.

خدایی، علی؛(1384)، مقایسه پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی د رافراد معتاد و عادی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

دلگشایی، ژیلا(1387) بررسی رابطه سبک های والدینی و پنج عامل بزرگ شخصیت و ارتباط آن ها با بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی(85-86). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران.

رضايي، الهام (1386). بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر ميزان استرس و شيوه‌هاي مقابله با استرس نوجوانان مركز شبه خانواده. پايان‌نامه دكترا، دانشگاه اصفهان.

راجر، درِك (2002). تغييرات زندگي، كنترل فشار رواني و شيوه‌هاي مقابله (ترجمة بهمن نجاريان و ايران داودي، 1385). تهران: انتشارات رشد.

سانتراک،جان(1385). زمینه روان شناسی سانتراک ترجمه: فیروز بخت، مهرداد.تهران: رسا.

سلطاني، مرضيه (1386). رابطة بين خلاقيت و شيوه‌هاي مقابله با استرس در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان. پژوهش‌هاي تربيتي و روان‌شناختي، شمارة 7، ص 18-1.

سموعی، راحله (1378) شیوه های مقابله با فشار روانی در معتادان و غیر معتادان و تعیین رابطه آن با عملکرد خانواده آنها . دانشگاه ازاد واحد خواراسگان

سهند، بهرام (1388) مقایسه حوزه های مرتبط با طرحواره های ناسازگار اولیه معتادان ناموفق و موفق به ترک مواد افیونی و جمعیت بالینی، فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال سوم، شماره 11.

سیاسی، علی اکبر(1386). نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

شولتز،داون؛شولتز،سیدنی(1384). نظریه های شخصیت. ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران:ویرایش.

شاپوری، مریم(1387). مقایسه ویژگی های شخصیت و میزان استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروز وعادی. پایان نامه کارشنایس ارشد، دانشگاه الزهرا.

شهرآراي، مهرناز (1384). روان‌شناسي رشد نوجوان، ديدگاه تحولي. تهران: نشر علوم.

شيرازي، محمد. (1378). شيوه‌هاي مقابله با تنش رواني و ارتباط آن با اسنادهاي عِلي و سلامت رواني در دانش‌آموزان تيزهوش و عادي شهرستان زاهدان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

صدیق سروستانی،رحمت اله، (1383). آسیب شناسی اجتماعی.تهران: انتشارات آن.

عاشوری، احمد ؛ ملازاده، جواد؛ محمدی، نورا….(1387) اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری در بهبود مهارتهای مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال چهاردهم، شماره 3، ص 288-281.

عرب، اعظم (1390). مقایسه ویژگی های شخصیتی مردان وابسته به مواد افیونی و مت امفتامین. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه علوم بهزیستی تهران.

عليدوستي، فاطمه (1385). مقايسه سبك‌هاي مقابله‌اي و سخت‌رويي در بيماران مبتلا به سوء هاضمه كنشي و بيماري زخم گوارشي و افراد سالم. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

كاظم‌آباد، اعظم (1386). بررسي رابطة سطوح تحول اخلاق و گرايشات نوع‌دوستانه با شيوه‌هاي مقابله با استرس در ابعاد شخصيتي دانش‌آموزان دبيرستاني شهر تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

كهانا، گيرجا. استرس (ترجمة شقايق قندهاري، 1383). تهران: انتشارات پيدايش.

کتابی، صمیمه (1387)بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان به مواد مخدر با استفاده از دو نظام شخصیتی کلونینجر و آیزنک. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال دوم، شماره 7.

گروسی فرشی، میر تقی(1380). رویکرد های نوین در ارزیابی شخصیت( کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت) تبریز: نشر جامعه پژوه.

مرادي، اسوه (1386). بررسي و مقايسه رابطة بين فرسودگي شغلي و راهبردهاي مقابله با استرس در مشاوران زن و مرد مدارس متوسطه و مراکز پيش دانشگاهي شهرستان کرمانشاه. پايان­نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

مصلایی، مهتا(1386). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شیوه های مقابله با رضایت شغلی در پرسنل سازمان بهزیستی استان تهران. پایان نامه کرشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.

مکری، آذرخش(1378).” سوء مصرف مواد مخدر”. فصلنامه علوم شناختی، سال اول، شماره دوم، ویژه نامه.

ممتازی، سعید.(1381) خانواده و اعتیاد. تهران: انتشارات مهدیس.

مهدي­پور، اشرف (1383). بررسي و مقايسه سبک­هاي مقابله دانش­آموزان با استرس و رابطه آن با ويژگي­هاي شخصيتي آنها در دبيرستان­هاي شهرستان کاشان. طرح پژوهشي آموزش و پرورش استان اصفهان.

نادری، شهرام، بینازاده، محمد، صفاتیان، سعید، پیوندی، علی اصغر (1387). درسنامه جامع درمان اعتیاد، تهران: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

نادي، آذر (1387). مقايسه شيوه­هاي مقابله­اي در دانش­آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين در طبقات مختلف اجتماعي ـ اقتصادي. پايان­نامه کارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.

هرسن ، مایکل، ترنر، ساموئل(1374) مصاحبه تشخیصی، ترجمه دکتر سعید شاملو

هژیر، فرهاد(1376) بررسی رابطه اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و مرزی با اعتیاد به مواد مخدر

يار احمدي، ياسمن (1382). بررسي رابطة بين عوامل شخصيتي و شيوه­هاي مقابله با استرس در دانش­آموزان شهرستان سنندج. پايان­نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي.

يزداني، فضل­اللّه (1382). بررسي رابطه بين نگرش ديني، سبک­هاي مقابله (کارآمد و ناکارآمد) و شادکامي در دختران و پسران دبيرستاني شهر اصفهان در سال 82-1381. پايان­نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبائي.

Anderson JF, Warren LD (1996) . Client Retention in the British Columbia Methadone Program. Can. J. Public Health. 95 (2):104–09.

Ball J, Ros A. (1991). The Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment. New York: Springer.

Ball SA. (2002) Big five, alternative five, and seven personality dimension: validity in substance dependent patients. In: Costa PT, Widiger TA.(Eds.) Personality disorders and the five-factor model of personality. Washington DC. USA. American Psychological Association; 2002, pp: 177-201.

Blalock, J.; & Toiner, T. E. (2000). Interaction of cognitive avoidance coping and stress in predicting depression / anxiety. Journal of Cognitive Therapy and Research, 19, 547-592.

Brissette, I. Scheier, M.F. and Carver, C.S (2002) The role of optimism and social network development, coping and psychological adjustment during a life transition, Journal of Personality and Social Psychology 82, pp. 102–111.

Brands B, Blake J, Marsh D, (2002). Changing Patient Characteristics with Increased Methadone Maintenance Availability. Drug Alcohol Depend 2002; 66: 11–20.

فصل اول

(کلیات پژوهش)

 1-1 مقدمه:

اعتیاد[1] یکی از مشکلات اساسی جامعه است؛ مشکلی که میلیون ها زندگی را ویران و سرمایه های کلان ملی را صرف هزینه مبارزه، درمان و صدمات ناشی از آن می کند ( عاشوری، ملازاده و محمدی،1387). در واقع سوء مصرف مواد و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای بزرگی است که بشر امروز در همه جای جهان با آن دست به گریبان است ( ممتازی، 1381).

سوء مصرف مواد و وابستگی به آن، آسیب های جدی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی بر  جوامع وارد می سازد که از آن جمله می توان به مواردی همچون بیماری های جسمانی واگیردار مانند هپاتیت، ایدز و بیماریهای روانی – اجتماعی همچون ازدیاد جرائم مرتبط با اعتیاد مثل سرقت، قتل، خودسوزی، بیکاری، خشونت خانوادگی، کودک آزاری، افزایش آمار طلاق و افت تحصیلی فرزندانی که والدین معتاد دارند اشاره نمود (جزایری ، 1382)

بنابراین با توجه به هزینه ها و آسیبهای جدی فردی، اجتماعی و اقتصادی سوء مصرف مواد در سراسر دنیا لازم است درمان مقرون به صرفه، مورد ارزیابی قرار گرفته در جهت درمان سوء مصرف مواد و اعتیاد  بکار برده  شود. ( سازمان بهداشت جهانی[2] ، 2006) در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینه درمان اختلالات مصرف مواد ایجاد شده است که از آن جمله می توان به مواردی همچون مداخلات دارویی، روانشناختی و اجتماعی اشاره نمود (سوزان و جانی[3]، 2008)

اما علیرغم اقدامات فوق و صرف هزینه های هنگفت از طرف دولت ، افراد معتاد و  خانواده هایشان، از یک طرف شاهد نرخ رشد اعتیاد (سالانه 8 درصدی) یعنی بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت ( سالانه  2.6 درصد)، طی 20 سال اخیر هستیم (خدایی، 1384) و از طرف دیگر معتادان بسیاری وجود دارند که تمایل زیادی به ترک مصرف مواد داشته  و حتی وارد درمان شده و مدتی هم قطع مصرف مواد را تجربه می کنند اما موفق به ادامه مسیر درمان نمی شوند و تلاشهای آنان برای پاکی دراز مدت با شکست روبرو می شود.

در درمان اعتیاد به مواد افیونی، درمان نگهدارنده با متادون[4] به عنوان داروی نگهدارنده درازمدت یکی از رویکردهای معتبر و شناخته شده می باشد که  در حفظ پرهیز و جلوگیری از بازگشت پس از قطع مصرف مواد بسیار موثر است .  متادون با جلوگیری از بروز علائم محرومیت و کاهش اشتیاق  (وسوسه[5]) برای مصرف و متوقف نمودن گیرنده های اوپیوئیدی در درمان اعتیاد به مواد افیونی موثر واقع می شود ( فاگینو[6]  و همکاران ،2003) .

با این حال پژوهش ها نتایج متفاوتی را در مورد درمان با متادون نشان می دهد، همچنین در خصوص علت شناسی اعتیاد و درمان موفق و ناموفق افراد معتاد عوامل متعددی مانند مسائل زیست شناختی ، روانشناختی و جامعه شناختی مطرح می باشد (سهند، 1388). پر واضح است که ماندگاری یا خروج فرد از درمان ، تحت تاثیر تلفیقی از این عوامل می تواند باشد اما  از میان عوامل متعدد موثر بر اعتیاد ، وجود خصیصه‌های خاص شخصیتی، سبک‌های مقابله با استرس به عنوان عامل فردی – روانشناختی را می‌توان از تاثیرگذار ترین خصیصه در درمان موفق و ناموفق و حتی تداوم اعتیاد نام برد.

تحقيقات و شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد  بين شخصيت و سبك هاي مقابله اي ارتباط وجود دارد . در تحقيقي آيزنگ با بررسي رابطه بين سه بعد شخصيت و سبكهاي مقابله اي به اين نتيجه رسيد كه افزايش نمره ويژگي روان پريشي با افزايش سبك هاي مقابله اي هيجان مدارانه رابطه مثبت دارد. همچنين اين افراد، بيش تر از الكل و مواد استفاده مي كنند . ويژگي برون گرايي با سبك هاي مقابله اي هيجاني- اجتماعي رابطه مثبت دارد. همچنين تأكيد شده، افرادي كه نمره بالايي در ويژگي روان نژندي مي گيرند از سبك هاي مقابله‌اي اجتناب و انكار استفاده مي كنند (فرگوسن[7]، 2001). مطالعات انجام شده ارتباط بين سبك هاي مقابله اي و پيامدهاي روان شناختي را نشان داده است. نتايج نشان داده كه سبك مسأله مدار اغلب با كاهش استرس هاي روان شناختي در ارتباط است (بریست[8] و همکاران، 2002). بنابراین به نظر می‌رسد افراد دارای سبک مقابله‌ای مسأله مدار بهتر بتوانند با شرایط و استرس‌های موجود سازگار شوند و در نتیجه در درمان با متادون نیز موفق‌تر عمل کنند.

با توجه به اینکه نهایتا این خود فرد است که تصمیم می گیرد که وارد درمان شود و درمان را ادامه دهد یا اینکه از درمان خارج شده و مجددا به مصرف مواد بپردازد ،  می توان چنین استنباط کرد که ویژگیهای شخصیتی می‌تواند نقش موثری در ورود به درمان نگهدارنده و همینطور خروج از درمان داشته باشد. در این مورد پژوهشهای انجام شده حاکی از رابطه اعتیاد با اختلالات شخصیتی ، مانند اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، مرزی، خودشیفته، نمایشی و غیره می باشد ( کتابی، 1387).

روانشناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می دهد تحت تاثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می باشد. مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگیهای شخصیتی است که می تواند یک فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها نماید، در صورتی که ممکن است فردی با ویژگیهای شخصیتی متفاوت دست به چنین رفتارهایی نزند. بنابراین عوامل شخصیتی یکی از مهمترین عواملی است که قادر به شناخت پیچیدگی های رفتار انسان در موقعیتهای مختلف است ، بدین ترتیب توجه به این مسئله می تواند کمک کننده باشد.

در روانشناسی دیدگاههای متعددی نسبت به شخصیت وجود دارد مک کری و کوستا از بین تمام عوامل و ویژگیهای شخصیتی، 5 عامل اصلی را شناسایی نموده اند که شامل روان نژندی، برون گرایی، گشودگی، توافق گرایی، وجدان گرایی است  و معتقدند که ویژگیهای کلی شخصیت را می توان بر اساس این پنج عامل دسته بندی کرد (حق شناس، 1388). بر اساس این رویکرد در این پژوهش سعی بر آن خواهد بود که رابطه این پنج عامل و سبک‌های مقابله‌ای با ماندگاری در درمان با متادون بررسی گردد.

2-1 بیان مسئله

یکی از مشکلات اجتماعی و بهداشتی ایران و جهان مصرف مواد مخدر است. در ایران با جمعیت حدود هفتاد میلیون نفر ، 1.2 تا 2 میلیون معتاد به مواد مخدر وجود دارد که این میزان در برخی گزارشات به چهار میلیون نفر نیز می رسد . ( سادوک[9] و سادوک، 2007) امروزه آثار زیانبار تولید و مصرف مواد در ایران از قبیل وقوع 50درصدی جرایمی چون سرقت، اعمال منافی عفت عمومی و طلاق باعث می شود که هزینه های گزافی به صورت مستقیم و غیر مستقیم صرف مبارزه با عرضه، درمان و پیشگیری شود.( صدیق سروستانی،1383)

متادون یک داروی مخدر صناعی است که از راه خوراکی قابل مصرف است و می توان آن را جانشین مصرف مواد مخدر نمودمتادون باعث فرونشانی علائم ترک می گردد. تاثیر متادون به شکلی است که با تجویز 20 تا 80 میلی گرم در روز می توان بیمار را در وضع ثابتی نگاه داشت . متادون یک روش درمانی به خوبی شناخته  شده و مطالعه شده است و هدف از درمان با متادون جلوگیری از بروز سندرم ترک و کاهش تمایل به مصرف مواد و بلوکه شدن اثرات نشئه آوری مواد است ( عرب ،1390).

اگر در اطراف هرفرد معتاد خانواده وی که به انحای مختلف درگیر مصائب و مشکلات ناشی از مصرف مواد هستند را بحساب بیاوریم ، متوجه می شویم که درصد بالایی از مردم کشورمان با این مسئله دست به گریبان هستند. درمان نگهدارنده با متادون فواید زیادی در بر دارد از جمله : مصرف مواد غیر قانونی را کاهش می دهد . زندگی مولد را ممکن می سازد و زندگی بیمار را ثبات می بخشد. مصرف بدون تجویز داروها را کاهش می دهد و از ارتکاب اعمال غیر قانونی می کاهد. رفتارهای پر خطر بخصوص تزریق مشترک  که همراه با خطر انتقال بیماریهایی مانند هپاتیت و ایدزاست را کاهش می دهد. بنابراین درمان نگهدارنده با متادون هم برای فرد و هم برای جامعه ثمر بخش است(جعفری،1382).

درمان نگهدارنده با متادون هر چند خود نوعی اعتیاد جسمانی  به این دارو ارزیابی شود اما برابر اعتیاد تلقی نمی شود.زیرا فرد به سبب مصرف منظم این دارو از دور تسلسل یکنواخت ” مصرف – نشئگی- خماری – جستجوی نوبت بعدی مواد – مصرف” رها می شود. مصرف وسواس گونه مواد که در کنار آن بندرت وقتی برای انجام کارهای دیگر باقی می ماند به واقع اساس رفتارهای اعتیادی است ، این رهایی برگشت مجدد فرد به جامعه و معطوف ساختن نیروی زندگی به سایر زمینه ها را امکان پذیر می کند. بر اساس پژوهشهای انجام شده و مطالعات تجربی مشخص شه که درمان نگهدارنده با متادون باعث بهبود سلامت جسمانی و روانی افراد وابسته به مواد می شود. موفقیت در درمان نگهدارنده با متادون در حفظ و تداوم پرهیز از مواد در سال اول 65٪ تا 75٪ و پس از 7 سال بیش از 50٪ گزارش می شود (عرب، 1390). تحقیقات مختلف نشان داده اند که 76 درصد معتادان یکسال بعد از دریافت متادون ماده مخدر غیر مجاز استفاده نمی کردند در مجموع پایبندی یکساله معتادان به برنامه های متادون 60 تا 70 درصد است (جعفری،1382)

با توجه به اینکه خصوصیات روانی- شخصیتی معتادان به مواد مخدر، صرفا ناشی از مواد مخدر نیست، بلکه معتادان، قبل از اعتیاد دارای نارسایی های روانی و شخصیتی عدیده ای بوده اند که بعد از اعتیاد به صورت مخرب تری ظاهر و تشدید شده، لذا مسئله معتاد تنها مواد مخدر نیست، بلکه در اصل رابطه متقابل شخصیت او و اعتیاد مطرح است تاکنون نظریه خاص قابل آزمونی که متغییرهای شخصیتی را با رفتارهای وابسته به مواد پیوند دهد، وجود نداشته است (کتابی،1387). کلونینجر مطرح کرد که نیمرخهای شخصیتی متفاوت، دو مسیر به سوی الکلیسم و بطور کلی سوء مصرف مواد را پیش بینی می کنند . (لی‌بون[10] و همکاران، 2004) آیزنک نیز شخصیت را به عنوان سه صفت سرشتی با مبنای زیستی در نظر گرفته  است او بر این باور است که برخی مکانیزمهای زیستی، زمینه صفات شخصیتی که فرض شده در مصرف مواد مخدر عامل خطر باشند را مشخص می کند ( پاتالانو[11]، 1998).

فلكمن و لازاروس مقابله را تلاش هاي شناختي و رفتاري فرد براي غلبه بر تنيدگي و تحمل كردن يا به حداقل رساندن اثر آن مي دانند. مطابق الگوي تبادلي در مورد حل مسأله (سبك مسأله گشايي)، اين مفهوم يك راهبرد مقابله اي مهم است كه مي تواند فرد را قادر سازد تا موقعيت هاي مشكل آفرين روزمره و تأثير هيجاني آن ها را به خوبي كنترل كند و از اين طريق، تنيدگي روان شناختي را كاهش داده، به حداقل برساند يا پيشگيري کند (کسیدی[12]، 1996). مقابله توسط نظريه پردازان به عنوان كوشش‌هايي براي بالابردن تناسب بين شخص و محيط و يا به عنوان تلاش هايي براي اداره رويدادهايي كه فشارزا درك مي‌شوند، تعريف مي شود (لازاروس و فالکمن[13]، 1984). بيش تر معتادين داراي راهبردهاي غيرانطباقي گزارش شده اند. در ارتباط با شخصيت و راهبردهاي مقابله اي، فرض بر اين است كه شخصيت، تعيين كننده راهبردهاي مقابله اي است (اندلر[14]، 1996). الگوي ديگر بيان مي دارد كه شخصيت و مقابله به طور مستقل و جداگانه در شكل گيري ناسازگاري سهيم هستند (جزایری، 1382). ارتباط بين شخصيت ناسازگارانه، فشارهاي روان شناختي و سبك هاي مقابله اي ناكارآمد مورد تأييد قرار گرفته است (ایرلند[15] و همکاران، 2006).

اورن[16] و همکاران (2012) با مطالعة 118 مرد معتاد به این نتیجه رسیدند که بین سبک‌های مقابله با استرس و شخصیت در معتادان با افراد عادی تفاوت وجود دارد. نتایج نشان داد که معتادان بالاترین نمره را در بعد روان رنجوری دریافت نمودند و همچنین به طور معنی‌داری بیشتر از گروه گواه از سبک‌های مقابله‌ای هیجان‌مدار استفاده می‌کردند. تاسکن[17] و همکاران (2011) نیز با مقایسه سبک‌های مقابله‌ای وابستگان به دارو با گروه کنترل نشان دادند که افراد وابسته به دارو از سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد استفاده می‌کنند. موساس[18] و همکاران (2006) نیز سبک‌های مقابله‌ای در معتادان به الکل را مورد مطالعه قرار  دادند. نتایج نشان داد افراد معتاد به الکل از راهبردهای مسئله‌مدار کمتری استفاده می‌کنند.

این که چه عوامل یا ویژگیهایی ، باعث ماندگاری عده ای در درمان و شکست عده ای دیگر و به تبع آن مشکلات و بازگشت به اعتیاد و صرف هزینه های زیاد از جانب خانواده و دولت می گردد یکی از مسائل عمده در بحث روانشناختی مربوط به درمان است و اینکه متادون روی چه افرادی موثرتر است؟ و آیا افراد موفق در درمان نگهدارنده با متادون ویژگیهایی شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای متفاوتی نسبت به افرادی که داوطلبانه وارد  درمان می شوند ولی ناموفق هستند ، دارند؟ وجود  این سئوالات باعث شکل گیری این مطالعه گردیده است .

با توجه به بیان مسئله موجود، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی سبک‌های مقابله‌ای و ویژگیهای شخصیتی افراد موفق و ناموفق در درمان با متادون بپردازد. در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز مطالعات و تحقیقات در حوزه اعتیاد و درمان با متادون و عوامل مستعد کننده آن در ابتدای مسیر قرار دارد و نیاز به پژوهشهای گسترده و کاربردی در این زمینه به ویژه روی افراد و گروهایی که به شکلی در این گرداب گرفتار شده‌اند، کاملا احساس می‌شود، بنابراین آنچه مهم و اساسی است بررسی عوامل مرتبط با موفقیت در درمان در بین داوطلبین می باشد.

با توجه به مطالب ارائه شده هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس افراد موفق در درمان با متادون و افراد ناموفق تفاوت وجود دارد؟

3-1:  ضرورت واهميت پژوهش:

مسئله ورود افراد مناسب در درمان نگهدارنده با متادون امروزه با تنوع روشهای درمانی دارای اهمیت زیادی می باشد.  افراد زیادی تصمیم به درمان می گیرند و وارد نوع خاصی از درمان می شوند اما تلاش آنها برای بهبودی با شکست مواجه می شود . مسئله ریزش بیماران در روند درمان، علیرغم وجود انگیزه کافی در شروع، مسئله ای است که توجه افرادی را که در امر درمان فعالیت می کنند به خود جلب کرده است  و ضرورت پژوهش در حوزه های خاص ، این درمان ایمن  را  آشکار می سازد.

با توجه به قطع درمان نگهدارنده با متادون بعد از مدتی و مصرف مجدد مواد و بازگشت به موقعیتهای نا مناسب خانوادگی، اجتماعی، و روانی ،  در عده ای از داوطلبین درمان و موفقیت در درمان نگهدارنده برای عده ای دیگر، می توان چنین استنباط نمود که ماندگاری در درمان ، احتمالا با عوامل معینی در ارتباط است که می‌توان از ویژگیهای خاص شخصیتی بعنوان عامل مهم و تاثیر گذار نام برد. بدین ترتیب با بررسی ویژگیهای شخصیتی افراد موفق در درمان با متادون می‌توان  با ایجاد برنامه های هدفمند برای افراد ناموفق در درمان نگهدارنده، به این گروه یاری رسانید و یا از حدر رفتن متادون  و افت اعتماد بنفس فرد بیمار و شکل گیری بی اعتمادی هر چه بیشتر در خانواده جلوگیری نموده و روشهای درمانی دیگری را برای این گروه طراحی کرد.

طرفداران الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت بر این باورند که این الگو با ارائه تصویر کاملی از انسان کاربردهای ارزشمندی در حوزه درمان به دست می دهد . علاقه به الگوی پنج عاملی در انتخاب و برنامه ریزی برای درمان روانشناختی در حال افزایش است (هارکنس و لیلین فلد،[19]1997). درمانگر با درک شخصیت فرد می تواند در موضع بهتری برای پیش بینی مشکلات و برنامه ریزی برای درمان باشد (مک کنز [20]،1994  ؛ ساندرسن و کلارکین،1994: به نقل از ویلافرانسا[21] و همکاران، 2006).در اینجا اصل این است که همانطور که افراد دارای شخصیتهای متفاوت در مشاغل مختلف، متفاوت عمل می کنند، ممکن است بعضی روشهای درمانی بهتر از روشهای دیگر باشند. بعضی ویژگیهای شخصیتی ممکن است در درمان نگهدارنده با متادون نقش مثبت داشته و درمان را تسریع نمایند و میزان بعضی از ویژگیهای در عدم موفقیت در درمان نگهدارنده نقش داشته باشد. بسیاری از اشکال آسیب شناختی در انتهای پیوستار شخصیت بهنجار قرار دارد تا اینکه کاملا از شخصیت بهنجار فاصله بگیرد (کسلر[22] و همکاران، 1996) برای مثال، شخصیت وسواسی، فردی است که نمره او در مسئولیت پذیری و روان آزرده خویی بسیار بالا است و شخصیت ضد اجتماعی، شخصیتی است که در عامل سازگاری و مسئولیت پذیری نمره کمی می گیرد (پروین، و 1997). بنابراین، این احتمال هست که الگوی نمره های افراد  در پنج عامل از اهمیت خاصی در موفقیت یا عدم موفقیت در درمان نگهدارند ه با متادون برخوردار باشد.

با توجه به مطالب فوق می توان گفت  اهمیت انجام پژوهش حاضر در مشخص نمودن ،و یژگیها و صفات شخصیتی است که موفقیت و عدم موفقیت افراد داوطلب برای استفاده از درمان نگهدارنده با متادون را می تواند پیش بینی کند و  در صورت معناداری ، دانشی را در اختیار پزشکان، روانشناسان و مشاوران قرار خواهد داد که هم برای پیشگیری هم برای  درمان و همینطور  برای نظارت بر مصرف اهمیت فوق العاده‌ای خواهد داشت .

[1] .addictation

[2]. World Health Organization

[3] . Susan & Johny

[4] Methadone Maintenance Treatment

[5]craving

[6] faggino

[7] Ferguson

[8] Brissette

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي روش ماتريکس برکاهش رفتارهاي پرخطرجنسي مردان معتاد
 • پايان نامه بررسي نقش پيش‌بيني کننده‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي در اقدام به خودکشي
 • پايان نامه مقايسه تأثير درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفين بر عملکردهاي شناختي نقش تعديل کنندگي دوز مصرفي
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122