پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و تعاملات اجتماعي کودکان ابتدايي 10-9 سال معتاد به اينترنت و عادي در مدارس ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و تعاملات اجتماعي کودکان ابتدايي 10-9 سال  معتاد به اينترنت و عادي در مدارس ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 152 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و تعاملات اجتماعي کودکان ابتدايي 10-9 سال  معتاد به اينترنت و عادي در مدارس ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 8
اهداف تحقیق 11
فرضیه های پژوهش 11
تعریف متغیرها 12
الف) ویژگیهای شخصیتی 12
ب) اعتیاد به اینترنت 13
ج) تعاملات اجتماعی 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تعریف اینترنت 16
اختلال اعتیاد به اینترنت 18
تعریف 18
الف- نظریه¬های فردی 21
ب- نظریه¬های ساختار اجتماعی 21
ج- نظریه¬های فرآیند اجتماعی 21
د- نظریه¬های واکنش اجتماعی 22
ه- نظریه پویایی روانی و شخصیت 22
و- نظریه کنترل اجتماعی 23
ز- تبیین رفتاری 23
ح- تبیین بیوپزشکی 23
ط- نظریه شناختی 24
ی- نظریه شناختی- رفتاری 24
نشانه¬ها و علائم بالینی 25
ملاکهای تشخیصی اعتیاد به اینترنت 28
طبقه¬بندی اعتیاد به اینترنت 31
ویژگی¬های روانی اعتیاد به اینترنت 32
بیماریهای اینترنتی 33
روشهای پیشگیری از مبتلا شدن به اعتیاد به اینترنت 34
تعریف شخصیت 38
تعریف ویژگیهای شخصیتی 40
بررسی نظریه¬ها بر اساس ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و اعتیاد به اینترنت 41
الگوی استفاده مرضی از اینترنت گروهول (1999) 43
نظریه رفتاری 44
نظریه شناختی 45
نظریه شناختی- رفتاری 46
نظریه¬های اجتماعی- فرهنگی 51
1- نظریه بومشناختی یوری بران فن برونر 52
2- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 53
رشد اجتماعی 55
نشانهای رشد اجتماعی 60
ابعاد رشد اجتماعی 62
پیشینه پژوهش 67
تحقیقات داخلی 67
تحقیقات خارجی 74

فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری 87
روش نمونه¬گیری و تعداد نمونه 87
ابزار پژوهش 87
1- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAD) 88
2- پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیتی NEO 88
3- تعاملات اجتماعی 90
فرآیند اجرای پژوهش 91
روش تجزیه و تحلیل دادهها 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ه
دادههای توصیفی 93
اعتیاد به اینترنت 93
روان رنجورخویی 93
برونگرایی 94
گشودگی نسبت به تجربه 95
سازش¬پذیری 95
وظیفه¬شناسی 96
تعاملات اجتماعی 97
آزمون فرضیه¬های پژوهش 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث: 105
فرضیه اول: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی تفاوت وجود دارد. 105
فرضیه دوم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی برونگرایی تفاوت وجود دارد. 106
فرضیه سوم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه تفاوت وجود دارد. 107
فرضیه چهارم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی سازشپذیری تفاوت وجود دارد. 108
فرضیه پنجم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی تفاوت وجود دارد. 109
فرضیه ششم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر تعاملات اجتماعی تفاوت وجود دارد. 110
محدودیت های پژوهش 111
پیشنهاد های پژوهش 112
منابع فارسی 114
منابع انگلیسی 123

منابع

منابع فارسی

ابراهیمی­زاده، علی­محمد (1387). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با سلامت روانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

احدی، حسن و بنی­جمال، شکوه­سادات (1388). روان­شناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان­شناسی کودک. تهران: انتشارات جیحون.

احمدی ، خدابخش (1382). بررسی عوامل موثر بر حل مشکلات دانش آموزان در کاهش مشکلات تحصیلی . پایان نامه منتشر نشده دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی

اخوان تفتی، مهرناز و موسوی، سیده­فاطمه (1386). بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی ، دختران دانش­آموز پایه اول. مجله روان­شناسی و علوم تربیتی، 1.

ادیب نیا ، نعیمه (1392). نقش رابطه‌اي سبک‌هاي اسناد در ارتباط با ويژگي‌هاي شخصيتي دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان لستيک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد مرو دشت .

اسدی دربندی، شهنوش (1382). رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی و کناره­گیری اجتماعی در کودکان و نوجوانان شهر کرج.  پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرج.

افروز، غلامعلی (1384). مقدمه­ای بر روان­شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی. تهران:

انتشارات دانشگاه تهران.

 

آقاور، سیدمهدی و جمشیدی­ها، غلامرضا و فرخی، احمد (1385). بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی. مجله حرکت. 27.

آناستازی، آن (1386). روان­آزمایی. ترجمه محمدتقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1992).

بحرانی، سید ابراهیم (1389). بررسي مقايسه‌اي ويژگي‌هاي شخصيتي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ميرو کارزين و عملکرد تحصيلي آنان در سال تحصيلي 89-88 ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت .

برجعلی، احمد (1384). تحول شخصیت نوجوان (با تأکید بر شیوه­های فرزندپروری) دیدگاه­های نظری درباره تحول روانی- اجتماعی، عوامل موثر بر تحول روانی- اجتماعی. تهران: انتشارات ورای دانش.

بولتون، رابرت (1391). روان­شناسی روابط انسانی. ترجمه حمیدرضا سهرابی و افسانه حیات­روشنایی. تهران: نشر رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994).

بیگدلی، سمیه (1392). رابطه ویژگی های شخصیت و خلاقیت، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

لارنس، ای (2001). روان­شناسی شخصیت، نظریه و تحقیق. جلد اول. چاپ پنجم. ترجمه: محمدجعفر جوادی، پروین کدیور (1381). مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

پاشاشریفی، حسن (1392). رابطه رشد اجتماعی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تهران، فصلنامه نوآوری های آموزشی،شماره 7، سال سوم، بهار.

پوررمضان، منا (1385). بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعین به کافی­نت­های مشهد در 6 ماهه دوم سال 1384. پایان­نامه دکتری،. دانشکده علوم پزشکی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

تامپسون، جان ب (1995). رسانه­ها و مدرنیته، نظریه اجتماعی رسانه­ها. چاپ اول. ترجمه مسعود اوحدی (1380). تهران، انتشارات سروش.

جدیدی، محسن (1385). بررسی و مقایسه نیمرخ روانی افراد وابسته به اینترنت با افراد عادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

حسن­پور، شهرزاد (1385). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت بر روی دانش­آموزان دبستان های دولتی آموزش و پرورش شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد سنجش و اندازه­گیری. دانشگاه علامه طباطبایی.

حسن­زاده، رمضان؛ صالحی، محمد؛ رضایی کیاسری، علیرضا (1393). رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش­آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال اول، شماره 3، پاییز 1393، صص 81-69.

حسین زاده ، سحر (1385). مقایسه خصوصیات شخصیتی ، سبک های مقابله و آزاردیدگی در دختران فراری و عادی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

حسین زاده ، نوذر (1392). رابطه بهزيستي روانشناختي با تعهد و سازگاري زناشويي دانشجويان متأهل کارشناسي ارشد ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد مرو دشت.

حسینی عسکرانی ، زهرا السادات  (1390). مطالعه تطبيقي رابطه ي تعامل اجمالي آموزشي در کلاس درس و تفکر خلاق (با تأکيد بر دانش آموزان مقطع ابتدايي) ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا .

حق شناس ، حسن (1388). روانشناسی شخصیت. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

حق­شناس، حسن (1385). طرح پنج عاملی ویژگی­های شخصیت. چاپ اول. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

دلپسند ، زهرا  (1390). تأثير اينترنت و محيط هاي مجازي بر روابط خانوادگي دانش آموزان ابتدایی دخترانه اسلامشهر ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور تهران.

رسولی، فاطمه (1393).  مقایسه سلامت روان دانش آموزان موفق و ناموفق و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

 

رهبری، بابک (1381). مهارت­های اجتماعی و ویژگی­های آن. تهران: انتشارات اسلام.

ساروخانی، باقر (1380). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ساعتچی، کامکاری و عسگریان  (1389). آزمون های روان شناختی ، تهران :  نشر ویرایش.

سجادی، علی (1393). بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و رشد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز.

سلامتیان، رضا (1393). معتادان اینترنتی دانش آموزان خوبی نیستند، هفته­نامه سلامت، شماره 76، هفدهم تیرماه 93.

سلطانی، مهری. فولادوند، خدیجه. فتحی آشتیانی، علی (1389). رابطه هویت و هیجان­خواهی با اعتیاد اینترنتی. مجله علوم رفتاری. پاییز 1389، 191-197.

سیاسی، علی اکبر (1393). نظریه های شخصیت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سیدمحمدی، یحیی (1391). روان­شناسی یادگیری. تهران: انتشارات روان.

سیف، سوسن و کدیور، پروین و کرمی­نوری، رضا و لطف­آبادی، حسین (1385). روان­شناسی رشد. تهران: انتشارات سمت.

شاملو ، سعید (1393). مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت. تهران: رشد.

شریفی، حسن پاشا (1383). رابطه خلاقیت و ویژگی­های شخصیتی دانش­آموزان مقطع ابتدایی شهرستان تهران ، فصل نامه نوآوری­های آموزشی، شماره 7، سال سوم، بهار 1383.

شعاری­نژاد، علی­اکبر (1388). نظریه­های رشد در روان­شناسی رشد و تکامل انسان. تهران: انتشارات به­نشر.

شفیع­آبادی، عبدالله (1387). مبانی روان­شناسی رشد. تهران: انتشارات چهر.

شکرکن، حسین، و نعامی، عبدالرضا (1386). بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای در معلمان مدارس ابتدایی اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره سوم ، سال سیزدهم ، شماره 3.

شولتز ، دوان ، شولتز ، سیدنی الن  (1383).  نظریه های شخصیت ، ترجمه یحیی سید محمدی . تهران : نشر ویرایش.

شولتز، دوان  (1384). نظریه های شخصیت (ترجمه کریمی)، تهران: ارسباران، ص 144 (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1998).

شولتز، دوان  (1388). روانشناسی کمال (ترجمه گیتی خوشدل). تهران: نشر نو (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1996).

شولتز، دوان­پیو شولتز، سیدنی الن (1391). نظریه­های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2005).

عزیزی، محمد (1386). مهارت­های ارتباطی. فصلنامه روان­شناسان ایرانی، 3.

عطایی ، جهان بخش (1392). مقايسه ابعاد تعاملات اجتماعي توصيفي شهرستان خلخال ، پايان نامه‌ کارشناسي ارشد، پژوهشکده‌ علوم اجتماعي دانشگاه آزاد واحد خلخال.

فیست، جس و فیست، گریگوری جی (1391). نظریه­های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات روان (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002).

قایدی ، فهیمه  (1391). بررسي رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي و کمال گرايي با خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان ابتدایی ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شيراز .

قلی زاده ، رضا (1389). تأثير متغيرهاي تعاملات اجتماعي عادلانه بر روي مقاومت کارکنان در برابر تغيير سازماني «مورد مطالعه: بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي در استان گلستان» ، پايان ‌نامه‌ کارشناسي ارشد ، دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد.

کاپلان، جرالد، و سادوک، بنیامین (1389). خلاصه روانپزشکی علوم رفتار- روانپزشکی بالینی (ترجمه نصرت الله پورافکاری).( تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).

منابع انگلیسی

Barton Arwood, S., Morrow, L., Lane, K., Jolivette, K. (2005). Project improving Teachers Ability to Address Students Social Needs. Journal of Research in Childhood Education, 32, 4, 700.

Batey, M., Furnham, A., Safiullina, X. (2015). Intelligence, general knowledge andpersonality as predictors of creativity . Learning and Individual Differences, Article inpress.

Bellamy, A & Hanewicz, CH. (2001). An exploratory analyses of the social nature of internet addiction: A Research paper submitted to the electronic journal of sociology. Electronic journal of sociology (2001) ISSN: 11983655.

Berry, B., Erin, O. (2010). Behavioral risk, Teacher-child relationships and Social skill development across middle childhood: A child-by-environment analysis of chang. Journal of Applied denelopmental psychology, 31, 1-14.

Block, J.J. (2008). Issues for DSM-V: Internet addiction. American Journal Psychiatry, 165(3), 306-307.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی­های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان پسر معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری طرح شامل کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران بود. تعداد 380 نفر از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند به این صورت که با مراجعه به کلاس دانش آموزان اقدام به اجرای پرسشنامه شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های اعتیاد به اینترنت یانگ (IAD)، ویژگی­های شخصیتی (NEO) وتعاملات اجتماعی وایتزمن جمع­آوری و با استفاده از آزمون آماری T، تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی­های شخصیتی روان­رنجورخویی تفاوت وجود دارد و این رابطه مثبت است یعنی با افزایش نمرات روان­رنجورخویی، نمرات اعتیاد به اینترنت بالا می­رود. همچنین بین سه مؤلفه برون­گرایی، سازش­پذیری و وظیفه­شناسی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد و این رابطه معکوس است یعنی با افزایش نمرات این سه مؤلفه، نمرات اعتیاد به اینترنت کاهش می­یابد و برعکس. اما از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد. بین دو گروه از نظرتعاملات اجتماعی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در جهت معکوس است. یعنی با افزایش نمرات تعاملات اجتماعی، نمرات اعتیاد به اینترنت کاهش می­یابد و بالعکس.

کلیدواژه : اعتیاد به اینترنت، ویژگی­های شخصیتی، تعاملات اجتماعی، در دانش آموزان.

فصل اول :

کلیات پژوهش

 مقدمه

در دنيايي كه روز به روز در حال پيچيده‌تر شدن است، ضرورت استفاده از اينترنت براي انسان بيش از پيش احساس مي‌شود، زيرا اينترنت مي تـواند نقش عمده‌اي در كسب مهارت ایفا نماید. اينترنت توانسته با ورود خود به سرعت به يكي از ابزارهاي لازم زندگي تبديل شود، تا جايي كه حذف آن از امور روزمره زندگي امري اجتناب ناپذير است. اينترنت بشارتگر كم كردن فاصله ها و گسترش روابط ميان آدميان شده است. تكنولوژي هاي نوین ارتباطي كه امكان همزمان و نامحدود افراد را فارغ از مكان قرارگيري آنان در جهان جديد فراهم ساخته است، عامل تولد جهان جديدي است كه با عنوان جهان مجازي [1]معرفي شده است. جهان مجازي بر خلاف جهان واقعي امكانات بي‌شماري چون سهولت دسترسي ، بيست و چهار ساعته بودن، سادگي كار، هزينه پايين، گم نام ماندن كاربران در آن و ساير موارد را داراست. از طريق اين جهان دوم مي‌توان به آساني به تجارت پرداخت، خريد كرد، آموخت ، به منابع اطلاعاتي وسيع دست يافت، از تازه‌ترين اخبار مطلع گرديد، سرگرم شد، به راحتي و در عرض چند دقيقه با يك كشور در یک قاره ديگر ارتباط برقرار كرد، هويت جديدي يافت و در نهايت يك زندگي دوباره و نو يافت. بودن در فضاي مجازي اينترنت به كاربران فرصت‌هاي بي‌شماري مي دهد و به هر اندازه كه اين فرصت ها و خشنود‌ي‌هاي ناشي از استفاده اينترنت افزايش يابد، كاربران بيشتر به سمت اين پديده نوين سوق خواهند يافت (غفاری، 1385(.

انقلاب الکترونیک[2]، انفجار اطلاعاتی و انقلاب رایانه­ای تفاوت­های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه اخیر به همراه آورده است و آن تبدیل جهان به یک کلبه راحت است. مهمترین فعالیت فتاوری جدید برقراری ارتباطات و انتقال و تبادل اطلاعات در طیفی گسترده است که محدودیتی هم نمی­توان بر آن تصور کرد (امیدوار و صارمی، 1393).

اعتیاد به اینترنت می­تواند مشکلات جدی تحصیلی برای مخاطبان ایجاد کند و اگر استفاده­کنندگان از اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از اینترنت را تحمل کنند در معرض خطر اینترنتی قرار دارند و متأسفانه ما شاهد افزایش این پدیده در میان دانش­آموزان هستیم، به طوری که بعضی از دانش­آموزان شب را تا صبح با اینترنت می­گذرانند و تمام مدت صبح را خواب هستند و این مسئله عواقب زیادی را به دنبال دارد. ممکن است اعتیاد به اینترنت مانند سایر موارد اعتیاد آثار جسمی به دنبال نداشته باشد ولی مشکلات اجتماعی که این معضل درپی دارد به وضوح آن را به موازات دیگر موارد اعتیاد قرار می­دهد (غفاری، 1385).

روان­شناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می­دهد تحت تأثیر عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می­باشد، که مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگی­های شخصیتی است (رشید، 1387).

ویژگی­های شخصیتی بیانگر آن دسته از ویژگی­های هر فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آن­هاست (کدیور، 1383).

تعاملات اجتماعی امروزه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. همچنین نظر به اهمیت مطالعه شخصیت و نقش آن در شناخت رفتار، طبیعی است تصور کنیم در سراسر تاریخ روان­شناسی جایگاه ویژه­ای به شخصیت داده شده است. بررسی وجود رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و  تعاملات اجتماعی  مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

بیان مسئله

همزمان با دسترسي روز افزون و گسترده مردم به اينترنت شاهد نوعي وابستگي در كودكان و نوجوانان هستيم. همانند تمامي انواع ديگر اعتياد، اعتياد به اينترنت با علائمي همچون اضطراب، افسردگي، كم خلقي، بيقراري، تفکر های وسواسي، كناره‌گيري، اختلالات عاطفي، و از هم گسيختگي روابط اجتماعي همراه است.از طرفي در عين حال كه روابط افراد (به ويژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازي افزايش مي‌يابد، در مقابل از روابط آنها در جهان واقعي كاسته مي‌شود و احتمال افت عملكرد آموزشي آنان نیز مي‌رود (سامسون  و كين، 2005، به نقل از غفاری، 1385).

بسیاری از مواقع پیش می­آید که کودکان و نوجوانان شیوه عملکرد بزرگ­ترها را درک نکرده اما به محض اعتراض، نافرمانی یا عصیان با تنبیه و سرکوب روبه­رو می­شوند و این باعث شده آنان به سمت محرک­ها، مخدرها و جانشین­ها روند تا تشویش خود را کاهش دهند. به هر حال پدیده اعتیاد به اینترنت همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع روی خط شایع­تر می­شود. شبکه جهانی[3] (وب) سرگرم­کننده، اطلاع­دهنده و مفید است. اما برای بسیاری از افرادی که در آن معتادند نوع این استفاده در حال تبدیل شدن به آسیب­ها و نابهنجاری­های روانی و رفتاری است. اما در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز مطالعات و تحقیقات در حوزه اعتیاد به اینترنت و عوامل پدیدآورنده یا مستعدکننده آن در ابتدای مسیر قرار دارد و نیاز به پژوهش­های گسترده و کاربردی در این زمینه به ویژه روی افراد و گروه­هایی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، کاملاً احساس می­گردد. بنابراین، آن ­چه مهم و اساسی است بررسی عوامل مرتبط با بروز این اعتیاد در بین گروه­های در معرض خطر است. این که چه عواملی باعث می­شود تعداد ساعات استفاده از اینترنت در برخی افراد روز به روز افزایش یابد و درنتیجه مشکلات تحصیلی را به دنبال داشته باشد؟ این که چرا برخی افراد قادر به کنترل کردن میزان زمان استفاده خود از اینترنت نیستند؟ چه عواملی باعث می­شود که برخی افراد نسبت به برخی دیگر گرایش بیشتری به اینترنت داشته باشند؟

اینترنت کدام یک از نیازهای این افراد را برآورده می­سازد؟ آیا این نیازها آن قدر اساسی هستند که فرد حاضر می­شود به جای پرداختن به امور تحصیلی ، زمان خود را صرف اینترنت نماید؟ علت این علاقه و وابستگی شدید چه می­تواند باشد؟ چه زمینه­هایی می­تواند برخی از افراد را مستعدتر سازد؟ این زمینه­ها محیطی است یا به خود فرد برمی­گردد؟ آیا برخی افراد با داشتن برخی ویژگی­ها، می­تواند برای این وابستگی آماده­تر و مستعدتر باشند؟

از طرف ديگر روان‌شناسان معتقدند هر رفتاري كه فرد از خود نشان مي‌دهد تحت تأثير عوامل بسياري همچون عوامل محيطي، عاطفي و شخصيتي مي‌باشد. مقصود از عوامل شخصيتي در واقع همان ويژگي‌ هاي شخصيتي [4]است كه مي‌تواند يك فرد را مستعد بروز يك سری از رفتارها نمايد ، در صورتي كه ممكن است آن فرد با ويژگي‌هاي شخصيتي متفاوتي دست به چنين رفتارهايي نزند. بنابراين عوامل شخصيتي يكي از مهم‌ترين عواملي است كه قادر است كه در شناخت پيچيدگي‌هاي رفتار انسان در موقعيت‌هاي مختلف كمك شايان توجهي نمايد و از اين رو نمي‌بايست از چشم محققان دور بماند.

مک كري [5]و كوستا [6]از بین تمام عوامل و ويژگي‌هاي شخصيتي ، پنج عامل شخصيتي اصلي  را شناسايي نموده اند كه شامل روان رنجور خویی ، برون گرايي ، گشودگي نسبت به تجربه ، سازش پذيري و وظيفه شناسي است و معتقدند كه ويژگي‌هاي شخصيت را مي‌توان براساس اين پنج عامل شامل روان رنجور خویی ،برون گرايي ، گشودگي نسبت به تجربه، سازش پذيري و وظيفه شناسي دسته‌بندي نمود. براساس اين رويكرد در اين پژوهش سعي بر آن است كه اين پنج عامل در قشر كودكان استفاده كننده از اينترنت بررسی کنیم.

بنابراین، در این پژوهش محقق به دنبال فراهم کردن پاسخی علمی به این سؤالات پژوهشی است:

با عنایت به این که افراد دارای ویژگی­های شخصیتی روان­رنجورخویی، افرادی هستند که به طور کلی نگران و مستعد اضطراب و به طور خفیف مستعد افسردگی می­باشند. آیا بین دانش­آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟

افراد دارای ویژگی­های شخصیتی گشودگی به تجربه، افرادی هستند که نسبت به تجربیات جدید در دنیای اطرافشان باز و گشاده هستند. آیا بین دانش­آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟

افراد دارای ویژگی­های شخصیتی برون­گرایی، افرادی هستند که اغلب به مهمانی­ها و مکان­های پر سروصدا  می­روند، شور و هیجان و تحریک زیادی دارند و مهربان و خون­گرم هستند. آیا بین دانش­آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟

افراد دارای ویژگی­های شخصیتی سازش­پذیری، افرادی هستند که زود به دیگران اعتماد می­کنند و ساده و بی­ریا هستند. زود با دیگران به توافق می­رسند و از این که کاری برای دیگران انجام دهند خوشحال می­شوند. آیا بین دانش­آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟

افراد دارای ویژگی­های شخصیتی وظیفه­شناسی، افرادی کارآمد و باکفایت هستند. همچنین تصمیم­گیری­های معقول و منطقی دارند. دقیق، مرتب و پاکیزه هستند و کارهایی را که شروع می­کنند به نحو احسن به پایان   می­رسانند. آیا بین دانش­آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟

انسان موجودی اجتماعی است و ادامه زندگی به صورت انفرادی برای او تقریباً غیرممکن است. به محض تولد و با دریافت نخستین احساس در رابطه با دیگران قرار می­گیرد. در این که انسان موجودی اجتماعی است، تردیدی وجود ندارد. بدون تردید می­توان، حیاط بشر را محصول یک رابطه اجتماعی تلقی کرد. اساساً سرشت انسان با زندگی جمعی عجین گشته و ضرورت آن با حیات او، گره خورده است. بدین سبب است که زیستن در کنار همنوعان می­تواند، آرامش و راحتی ما را فراهم آورد. کمک و لطف آن­ها نقش به سزایی، در تأمین سلامت و نیازمندی­هایمان ایفا می­کند. وجود اطرافیان به ویژه آن­هایی که دوستشان داریم به زندگی ما معنی می­بخشد. به طور معمول، هر فرد انسانی در خانواده که نخستین گروه اولیه است چشم می­گشاید و به وسیله آموزش­های مستقیم و غیرمستقیمی که از گروه­های مختلف اجتماعی دریافت می­کند، ارزش­ها، رفتارها و ملاک­های مورد پذیرش جامعه و فرهنگ خود را فرا می­گیرد (عزیزی، 1386).

برخی نظریه­پردازان معتقدند که یکی از رازهای موفقیت انسان­ها برقراری ارتباط موثر با دیگران است به میزانی که انسان بتواند در تعاملات اجتماعی خود با دیگران، ارتباطی موثر و سازنده برقرار نماید، به همان میزان بر ضریب موفقیت خود افزوده است. شاید بتوان گفت یکی از راهکارهای اساسی و مهم برای رسیدن به خوشبختی را برقراری ارتباط موثر دانست. متخصصان علوم رفتاری دریافته­اند که یکی از نیازهای اساسی انسان نیاز به محبت، عاطفه، توجه و مهربانی است. بر همین مبنا انسان به طور غریزی جهت ارضای این نیاز طبیعی تمایل به ارتباط با دیگران دارد و دوستی و برقراری ارتباط با همنوعان حد اعلای آن می­باشد. برقراری ارتباط دوستانه با دیگران دارای کارکردهای مفیدی است (مختاری دوست، 1386).

تغییر، ثابت­ترین رکن جوامع انسانی است. امکانات و شرایط اجتماعی نیز متناسب با این تغییرات متحول می­شوند. هر تغییری در پی نیازی می­آید و نیازها نیز در پی تغییرات متحول شده و انسان را در مقابل نیازهای دیگری قرار می­دهند. این تغییر و تحولات روندی متعادل و متکامل را در پیش می­گیرند به نحوی که انسان حاضر، متأثر از تغییر و تحولات اجتماعی، به انسانی بدل شده است که بدون شک نیازهای او، به ویژه نیازهای اجتماعی و به تبع آن پاره­ای از نیازهای فردی  بسیار متفاوت از نیازهای انسان چند دهه گذشته است. یکی از معضلات امروز جامعه بشری، عدم تحرک  کافی و ضعف روابط اجتماعی است که خلاف فطرت وجود هر انسانی است.  فرآیند اجتماعی شدن، از مهم­ترین مولفه­های رشد و یکی از زیربنایی­ترین محورهای رشد شخصیت است. بیشتر تلاش­ها و فعالیت­های روزمره انسان به منظور دستیابی به بهزیستی[7] و رشد و کمال خود و همنوعانش می­باشد. برای نیل به این اهداف اولین قدم کسب مهارت­ها و کفایت­هایی است که او را مستقل می­سازد و نیز ارائه رفتارهای مناسب در زمان و وضعیت معین و ایجاد روابط سالم و سازگاری با دیگران بستگی به مهارت­ها و کفایت­های اجتماعی او دارد و به همین جهت، بررسی مهارت­های ارتباطی و ارزیابی رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی امری ضروریست.

لذا پژوهش حاضر به بررسی و مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و تعاملات اجتماعي کودکان ابتدايي معتاد به اينترنت و عادي در مدارس ابتدايي منطقه 5 تهران می پردازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

در بررسي‌هاي صورت گرفته در مدارس و نظام آموزشي، آنچه كمتر مورد اهميت واقع شده است ، توجه به تأثير استفاده از اینترنت بر شيوه‌هاي مبتني بر تعاملات اجتماعی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان است . به عنوان مثال تعامل اجتماعي ميان اعضاء كلاس در ايجاد شرايطي است كه موجب رويارويي دانش آموز با موقعيت‌هاي مختلف و مسئله‌هاي متفاوت و به تبع آن، يادگيري نحوه ي يافتن راه حل براي اين مسائل مي‌شود. و نیز از آنجا كه اينترنت پديده‌اي نو در جامعه ما محسوب مي‌شود و هر پديده‌اي بنا به ويژگي‌هاي خاص خود و شرايط زماني كاركرد ها و كژ كارکرد هاي فراواني دارد اما مطالعه دقيق در اين زمينه يا نبوده و يا اگر هم بوده بسيار ناچيز بوده، و به اراده نظريات صاحب نظران امر و آمار و ارقام مربوط به گسترش استفاده از اينترنت اكتفا شده است . توجه به استفاده از اينترنت و رابطه‌ي آن با ويژگي‌هاي شخصيتي و تعاملات اجتماعي كودكان موضوعي جديد بوده و كمتر به آن پرداخته شده است. از اين رو محقق بر خود فرض دانست تا به بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي شخصیتی و تعاملات اجتماعي كودكان معتاد به اينترنت و عادي بپردازد.

آمارها در ایران نشان می­دهد که تعداد کاربران اینترنت در کشور در سال 1389 بیش از 6 میلیون نفر بوده است. به گزارش بخش خبر سایت اخبار فناوری اطلاعات در ایران (1393)، تعداد کاربران اینترنت در چهار سال اخیر 5/2 برابر شده است و این تعداد روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که تعداد مطالعات صورت گرفته در این زمینه از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی­کند. بنابراین، لزوم و اهمیت بررسی و پژوهش­های گسترده در این زمینه با مدنظر قرار دادن شیوع روزافزون این فناوری و مشکلات ناشی از آن کاملاً احساس می­شود.

با توجه به صدمات و خسارات جبران­ناپذیری که پدیده اعتیاد به اینترنت به دنبال دارد و از آن جایی که اقدامات تغییر رفتار در سطح فردی و اجتماعی طولانی­مدت و پرهزینه است، به نظر می­رسد پیشگیری بهترین رویکرد برای کاهش این گونه رفتارهای تهدیدکننده سلامت در سطح جامعه باشد. از این رو برنامه­ها و اهداف آموزشی و پیشگیرانه در رابطه با اعتیاد به اینترنت کودکان و نوجوانان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته است و بدین منظور بسیار حائز اهمیت است که بتوان آن­هایی که در معرض بیشترین خطر درگیری در این گونه رفتارها و یا اختلالات هستند را شناسایی نمود.

با وجود آن که نمی­توان از نظر دور داشت که استفاده از اینترنت در دنیای امروز یک ضرورت است، اما این ابزار می­تواند علاوه بر به کارگیری درست و بجا ، به صورت نادرست و نابجا مورد استفاده قرار گیرد و شرایطی را فراهم آورد که ترک آن مشکلاتی را برای کاربر به وجود آورد. چگونگی استفاده می­تواند به ویژگی­های شناختی، عاطفی، هویتی و شخصیتی کاربر مرتبط باشد. مطالعات فراوانی در حوزه اعتیاد به اینترنت در سایر کشورهای جهان صورت گرفته و عوامل بسیاری را نیز در ظهور این اختلال شناسایی کرده­اند اما به منظور برنامه­ریزی مبتنی بر پژوهش در هر جامعه­ای، توجه به تفاوت­های فرهنگی و اجتماعی ضروری است. به عبارت دیگر با تکیه بر نتایج مطالعات خارجی نمی­توان به کارآمدی مداخلات پیشگیرانه امیدوار بود، لذا پژوهش حاضر به این مهم کمک خواهد کرد.

تعیین ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت که از اهداف این پژوهش است، در صورت معناداری، دانشی را در اختیار مشاوران، مسئولان و خانواده­ها قرار می­دهد که بر امر استفاده از اینترنت توسط کودکان و نوجوانان نظارت داشته باشد، در کنار برخی عوامل زمینه­ساز، ویژگی­های شخصیتی آن­ها را نیز مورد بررسی قرار دهند، با شناسایی دقیق و طبقه­بندی علمی کودکان و نوجوانانی که مبتلا به اینترنت بوده و یا در معرض ابتلا به آن قرار دارند، مداخلات پیشگیرانه و یا درمانی، بیشتر بر این حوزه متمرکز کنند و از سرگردانی منابع در مسیرهای نادرست، طولانی­مدت و یا ناکارآمد جلوگیری نمایند و بر اساس نوع ویژگی شخصیتی برای میزان و چگونگی استفاده از اینترنت برنامه­ریزی نمایند. و نظارت مستمر را اعمال کنند، همچنین می­تواند راهگشای برنامه­های مداخله­ای در این گروه بوده و در جهت تقویت هرچه بیشتر عوامل محافظت­کننده و برطرف ساختن عوامل خطر به کار گرفته شوند. بنابراین آگاهی از ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت هم برای درمان و هم برای پیشگیری می­تواند مفید باشد.

از این رو جا دارد که با انجام تحقیقاتی وسیع در حوزه روان­شناسی و جامعه­شناسی اینترنت، با ارائه مباحثی که در جوامع پیشرفته مهم و حیاتی قلمداد می­شوند، جامعه را از آفت­های واقعی آن مطلع ساخته، در صورت امکان از بروز برخی از مشکلات پیشگیری کنیم.

[1] Virtual world

[2] Electronic revolution

[3] – World wide web (www)

[4] Personality characteristics

[5] Mecrae

[6] Costa

[7] – Welfare

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش پيش‌بيني کننده‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي در اقدام به خودکشي
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بزهکار و غير بزهکار
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122