پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيت و عملکرد تحصيلي در دانشجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني و دانشجويان عادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيت و عملکرد تحصيلي در دانشجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني و دانشجويان عادي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيت و عملکرد تحصيلي در دانشجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني و دانشجويان عادي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    7
1-4- اهداف تحقیق    8
1-4-1- هدف کلی    8
1-4-2- اهداف فرعی    8
1-4-3- اهدف كاربردي    8
1-5- فرضيه‏‌هاي تحقیق    8
1-6- تعاريف اصطلاحات و مفاهيم    9
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه    11
2-2- صفات شخصیتی وعملکرد تحصیلی    20
2-3- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت    27
2-4- عوامل پنجگانه    28
2-4-1- عامل روان رنجورخویی (عصبیت یا شاخص هیجان)    28
2-4-2- عامل برون گرایی    29
2-4-3- عامل انعطاف پذیری (باز بودن یا گشودگی)    29
2-4-4- عامل توافق پذیری    30
2-4-5- با وجدان بودن    31
2-5- ارتباط بین مقیاسهای کلی آزمون نئو وعملکرد تحصیلی    33
2-5-1- رابطه نوروزگرایی با پیشرفت تحصیلی:    33
2-5-2- رابطه برونگرایی با پیشرفت تحصیلی    33
2-5-3- رابطه انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی    33
2-5-4- رابطه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی    33
2-6- پیشینه تحقیق    34
فصل سوم: روش‌شناسی‌تحقيق
3-1- مقدمه    45
3-2- روش تحقيق    45
3-3- ابزار گردآوري داده ها    45
3-3-1- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى: محقق ساخته    45
3-3-2- پرسشنامة شخصيتي تجديدنظر شدة نئو    46
3-3-2-1- در ایران    47
3-3-2-2- در خارج از کشور    48
3-3-2-2- ابعاد پنج گانه و صفات آزمون (NEO)NEO PI-R    49
3-4-1- نحوه تكميل پاسخنامه ها    57
3-5- طرح تحقيق    57
3-5-1- متغيرها    57
3-6- روش گردآورى اطلاعات    58
3-7- ابزار اندازه‏گيرى    59
3-8- روش اجراء    59
3-8-1- اجراء مقدماتى    59
3-8-2- روش نمونه گيري    59
3-8-3- مرحله نهائی    60
3-9- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده ها    60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- تحلیل یافته‌های تحقیق    62
4-2- بخش اول: آمار توصیفی    62
4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها    74
4-3-1- فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش    74
4-3-1-1- فرضیه اول    74
4-3-1-2- فرضیه دوم    75
4-3-1-3- فرضیه سوم    76
4-3-1-4- فرضیه چهارم    77
4-3-1-5- فرضیه پنجم    80
4-3-1-6- فرضیه ششم    81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه    84
5-2- نتیجه گیری    88
5-3- محدویت‌های پژوهش    89
5-4- پیشنهادها    89
5-5- راهکارها    89
5-5-1- نحوه رعایت نکات اخلاقی    90
منابع    91

منابع

فارسی

احمدی، احمد (1374)؛ روان‌شناسی نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات مشعل.

اردبیلی، یوسف (1374)؛ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش، تهران: مؤسسه‌ي بعثت.

اشرف آبادی، فرهاد؛ کریمی، بهروز (1392). رابطه ویژگی‌های شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه رازی.

اشرف آبادی، فرهاد؛ کریمی، بهروز کریمی (1392)، رابطه ویژگی‌های شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه رازی

اول. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگي رسا.

ايزدي، صمد (1384) مطالعه ي وضعيت روانشناختي دانشجويان دانشكده ي علوم انساني دانشگاه مازندران در بدو ورود و پس از سه سال، مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

ايزدي، صمد؛ محمدزاده ادملايي، رجبعلي (1386)، بررسي رابطه سبك‌‌هاي يادگيري، ويژگي‌‌هاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان. دو ماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد/اسفند86/سال چهاردهم.

آتش روز، بهروز؛ عسگری، علی؛ پاکدامن، شهلا. (1387). ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی، فصل نامه روانشناسان ایرانی، سال چهاردهم، شماره 16.

با قري يزدي، عباس و همكاران. (1373) بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در مناطق روستاي

برخوری، حمید؛ رفاهی، ژاله؛ و فرح بخش، کیومرث. (1388). اثربخشی مهارت­های مثبت اندیشی به شیوه­ی گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت نفس و شادکامی دانش­آموزان پایه اول دبیرستان شهر جیرفت. فصلنامه علمی_پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (5)، 131-144.

بیابانگرد، اسمائیل، (1370). بررسی رابط مفاهیم منبع کنترل عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان شهر تهران پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه

پروين، لارنس (1996). روان شناسي شخصيت. ترجمه محمد جعفر جوادي و پروين كديور. (1374). جلد

پروين، لورنس؛ جان، الیور. (1386). روانشناسي شخصيت. ترجمه محمد جعفر جوادي و پروين كديور، تهران: آييژ.

تابع بردبار، فریبا. (1391)، رابطه ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان برخط

تمنائي فر، محمدرضا؛ سلامتی، فاطمه؛ دشتیان زاده، سمیه. (1391)، ارتباط بين پنج رگه شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانشجويان. نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين

جعفري نژاد، هادي؛ دهقانزاده، حسين؛ مشرقي، مهدي؛ صابري، انور (1391)، رابطه ويژگي‌‌هاي شخصيتي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان كارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران

حق شناس، حسن (1385) طرح پنج عامل ویژگی‌های شخصیت (راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمونهایNOE-FFIوNEO-PI-R). شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

حکیمی، ثریا (1389)، رابطه سبکهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران

حیدریان، معصومه (1385) بررسی سطح سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

خدایاری، رقیه (1384)، مقایسه اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان با منابع کنترل درونی و بیرونی

رضائی، اکبر؛ خورشا، محسن؛ مقامی، حمیدرضا (1391)، بررسی رابطه ویژگی‌هاي شخصیتی، باور‌هاي انگیزشی و استراتژي‌هاي یادگیري با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‌هاي علوم انسانی و علوم پایه، فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره بیست و ششم، سال هشتم، زمستان 91

رفعتي، فوزيه و ضيغمي، بهرام (1383) رابطه پيشرفت تحصيلي با برون گرايي- درون گرايي و روان. نژندي در دانش جويان

رودباری م، اصل مرز ب. 1389. بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 87-86. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 7 (2): 52-47.

رئيس سعدي، حسن. (1386). بررسي رابطه انگيزش و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرهمدا ن. پايان نامه ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. دانشگاه علامه طباطبائي.

منابع انگلیسی:

Abedi A، Oreizy HR، Sobhaninezhad M. [Academic Achievement Motivation and Dollinger ST، Orf LA. Personality and Performance in Personality: Conscientiousness and Openness.

Amichi- Hamburger Y، Ben-rtzi E. Loneliness and internet use. Computers in Human Behavior. 2003;19: 71-80.

Anderson، J. G. (197) ; Stability and change among three generations of Mexican – American: Factors affecting achievement، American Educational Research Journal، (20)8; 285-309.

Anderson، J. G. (1971) ; Stability and change among three generations of Mexican American: Factors affecting achievement، American Educational Research Journal، 8 (20): 285 -309.

Astin، A. (1972). Predicting academic performance in college. New York: Free Press.

Beck AT، Steer RA، Garbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: between Self-esteem، General Health and Academic Achievement in Students of Shiraz University of Medical Sciences]. Iran J Med Edu. 2007; 7 (1): 59-67. Persian quant change in careers، Nor Tannlaege forentid univ، of Med. Sci. 2004 ; 30: 32-39. Persian

چکیده

مقدمه: اين مطالعه با هدف مقایسه بين ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصيلي دانشجويان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر دانشجو (92 مددجو و 97 عادی) با روش نمونه‌گيري تصادفي از جامعه مورد نظرانتخاب گردیده و جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه نئو (فرم بلند) و پرسشنامه دموگرافیک صورت گرفت و از معدل نمرات دانشجویان به عنوان شاخصی جهت سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد. تحليل آماري داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پیرسون، رگرسیون گام به گام، T تست گروه‌های مستقل و ترسیم نیمرخ‌ها انجام گردید. یافته‌های پژوهش: نتايج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشانگر عدم ارتباط واضح و مستقيمي بين 5 مقیاس و 30 خرده مقیاس شخصيتي نئو با عملكرد تحصيلي دانشجويان مددجو و عادی می‌باشد و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (05/0P<) بیانگر نبود تفاوت معنی دار بین عملکرد تحصیلی دو گروه می‌باشد. علاوه برآن مشخص گردید دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوتی با هم نداشته و بین جنسیت وعملکرد تحصیلی ارتیاط معنی دار وجود ندارد. با توجه به وجود تفاوت معنی دار در دو مقیاس نئو (A و C) می‌توان گفت به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان مددجو و عادی تفاوت وجود دارد، اما با توجه به نیمرخ‌های شخصیتی ترسیم شده نمی‌توان گفت که مددجویان از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند. بحث و نتیجه گیری: اين نتایج مي‌تواند بیان كننده اين باشد كه اصولاً ارتباط مستقيمي بين ویژگی شخصيتي دانشجویان (مددجو وعادی) و عملكرد تحصيلي آنان وجود ندارد يا حداقل مي‌توان گفت ویژگی شخصيتي تنها عامل مداخله گر در عملكرد فرد نبوده و عوامل مختلف ديگري نيز وجود دارد كه بر عملكرد تحصيلي فرد مؤثر واقع مي‌شود.

کلیدواژه ها: آزمون نئو، دانشجو، نیمرخ شخصیتی، عملکرد تحصیلی، ويژگي‌‌هاي شخصيتي

فصل اول:کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

از ضروريات اساسي زندگي دانشجويي كه توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقيمي داشته و پرداختن به آن شرط اساسي در بهره وري بهينه از نيرو‌هاي كارآمد و تحصيل كرده مي‌باشد ویژگی شخصیتی دانشجويان است. دوران دانشجويي به دلايلي از جمله ميل به تفريحات متعدد اجتماعي در مقابل تمايل به درس خواندن، احتياج به پيشرفت در دروس در برابر احساس بيكفايتي، ترس از ابراز شخصيت در برابر ميل به خودنمايي، ميل به ازدواج در برابر موانع، ارتباط با جنس مخالف، تنفر از رفتار ديگران در برابر ناتواني در بروز احساسات خود و مشكلات اقتصادي كه مانع رسيدن به هدف‌هاي فردي است؛ دوره خاصي از زندگي تلقي مي‌شود.

دانشجويان در طي دوره تحصيلات خود، استرس‌ها و فشار‌هاي زيادي تجربه مي‌کنند (استرس‌‌هاي تحصيلي، اجتماعي و مالي). بسياري از آنها با اين فشارها بطور موفقيت آميز مقابله مي‌کنند اما برخي از پا در مي آيند و مستاصل مي‌شوند. به دليل اينکه اختلالات عاطفي و رفتاري معمولاً روي عملکرد تحصيلي يا تعاملات اجتماعي دانشجويان تأثيرات منفی مي‌گذارند. اکثر استرس‌هايي که دانشجويان تجربه مي‌کنند فشار‌هاي مربوط به مرحله گذار هستند يعني کم و بيش همه انسانها در دوره گذر از نوجواني به جواني اين فشارها را تجربه مي‌کنند. فرد نقش‌‌هاي جديدي را مي‌پذيرد و به تکاليف جديد گردن مي‌نهد. البته در مورد دانشجويان، نقش‌ها و تکاليف مي‌تواند کمي پيچيده‌تر باشد. جامعه، خانواده و نيز دانشگاه، انتظارات خاصي از دانشجويان دارند. اکثر دانشجويان دور از خانواده بسر مي‌برند و مدام مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. جدايي يکباره از محيط مانوس خانوادگي و دايره دوستان و ورود به فضايي يکسر متفاوت، همراه با شکل‌گيري انتظاراتي کاملاً جديد، فشار مضاعفي را بر فرد فرد دانشجويان وارد مي‌کند. تذکر اين نکته نيز ضروري است که بسياري از بيماري‌‌هاي عمده رواني، اغلب براي نخستين بار در دهه سوم زندگي ظهور مي يابند. در نتيجه ظهور پار‌هاي از علايم در دانشجويي خاص مي‌تواند فراتر از يک واکنش طبيعي به مرحله گذار رشدي تلقي شود و بروز نخستين نشانه‌ها و علايم يک مشکل رواني جدي تعبير گردد.

جدا از بهره هوشی، ویژگی‌هایی چون جنسیت، سن، تجربیات گذشته، نوع شخصیت، سبک‌های یادگیری و شناختی، علائق و انگیزه‌ها تعامل معناداری با موفقیت‌های تحصیلی نشان داده‌اند. یکی از ویژگی‌های مهم یادگیرندگان شخصیت آنان می‌باشد (تابع بردبار 1391).

به لحاظ مفهومی ویژگی شخصیت به راه‌هایی اشاره دارد که یک فرد جهت رویارویی با مسائل جدید انتخاب می‌نماید. این ویژگیها معمولاً ثابت و تغییرناپذیرند. به طور كلي در روا نشناسي امروز، ديدگاه‌‌هاي متفاوتي در مورد شخصيت وجود دارد، یكي از رو یكردهايي كه نزد اهل فن از پذیرش نسبي برخوردار است، نظريه 5 عاملی شخصیت است (تابع بردبار 1391).

تحقیقات در حوزه شخصیت نشان می‌دهد که توانایی نظم دهی به افکار و مدیریت زمان لازمه هرگونه موقعیت یادگیری است (دالنگر 1991).

شخصیت تشکیل شده است از الگوهای ویژه فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد. شخصیت، سرچشمه درونی دارد و در طول حیات، تقریباً پایدار باقی می‌ماند. نظريه ويژگي‌‌هاي شخصيت بر خلاف ساير نظريه‌‌هاي شخصيت مانند نظريه‌‌هاي روانکاوانه و انسان گرايانه، بر تفاوت‌‌هاي بين افراد تمرکز دارد. ترکيب و تعامل ويژگي‌‌هاي مختلف است که شخصيت يک فرد را تشکيل مي‌دهد و اين براي هر شخص، يگانه و منحصر به فرد است. نظريه ويژگي‌‌هاي شخصيت بر تعيين و اندازه گيري اين خصوصيات فردي شخصيت تمرکز دارد.

ادبيات پژوهش نشان مي‌دهد كه تبيين تغييرپذيري نمرات عملكرد تحصيلي دانشجويان با تأكيد بر اندازه‌‌هاي ناوابسته به توانايي از قبيل صفات شخصيت حجم قابل ملاحظ‌هاي از مطالعات را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر، تبيين محدود تغييرپذيري نتايج تحصيلي دانشجويان با تأكيد بر اندازه‌‌هاي شناختي، محققان را نسبت به اهميت نقش متغير‌هاي مستقل از توانايي، بيش از پيش آگاه كرد. گستره قابل ملاحظ‌هاي از تحقيقات نشان مي‌دهند كه صفات شخصيتي، مستقل و متمايز از توانايي‌‌هاي شناختي يادگيرندگان، در پيش بيني عملكرد تحصيلي آنان دخالت دارند (بلایکل 1996).

1-2- بیان مسئله

بدون شک يکي از مباحث اصلي و بنيادي علم روانشناسي ويژگي‌‌هاي شخصيتي مي‌باشد. ازآنجايي که اين ويژگي‌ها زيربناي نظام رفتاري افراد را تشکيل مي‌دهند، پرداختن به اين مقوله مي‌تواند جنبه‌‌هاي خاصي از عملکرد افراد را در زمينه‌‌هاي مختلف روشن سازد. از مصاديق بارز اين موضوع، تأثير ويژگي‌‌هاي شخصيتي افراد بر عملکرد تحصیلی آنان مي‌باشد (مأمن پوش 1391).

افت تحصیلی یکی از مشکلات مهم نظام آموزشی کشورهای جهان سوم و ایران می‌باشد و هرساله بیش از نیمی از میلیونها دانشجو که در جهان به دانشگاه‌ها راه می‌یابند، ترک تحصیل کرده، مشروط شده یا نمی‌توانند تحصیلات خود را در موعد مقرر به پایان برسانند (نجیمی 1390).

منظور از افت تحصیلی «کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است». نتايج مطالعات انجام شده، نقش عواملي ازجمله روش تدريس مدرسين، خصوصيات فردي دانشجو مانند علاقه مندي به رشته تحصيلي و احساس خود كفايتي همچنين مشكلات زندگی و تحصيلي نظير مسائل رواني، زندگي در خوابگاه، اشتغال و معدل ديپلم بر روي افت تحصيلي دانشجويان مؤثر ميداند. از طرفی تاثیر احساس افسردگی همراه با علائم احساس عمیق ناشاد بودن، ضعف سلامت روان، خودکم بینی، خستگی، کاهش انرژی و کاهش عملکرد اجتماعی ـ شغلی ـ تحصیلی بر روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان گزارش گردیده است (ایزدی 1384).

یادگیرندگان از نظر شخصیتی، نگرش‌ها، واکنش‌های هیجانی، شیوه وسبک‌های یادگیری، سبک‌های شناختی و غیره باهم تفاوتهایی دارند که یادگیری و نحوه برخورد آن‌ها با مسائل و مشکلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد (محمدزاده 1386).

مطالعات انجام شده توسط بک[1] و همكاران (1988) بیان می‌دارد که در گروه‌های دانشجویی، دامنه بالایی از افسردگی دیده می‌شود طوری که 78 درصد دانشجویان از بعضی نشانه‌های افسردگی رنج می‌برند و 46 درصد دچار افسردگی شدید می‌باشند. همچنين نتايج مطالعات انجام شده توسط رفعتي و همكاران (2004) بر روي دانشجويان دانشكده پرستاري شيراز نشانگر 8/59 درصد افسردگي در درجات متفاوت مي‌باشد. در همين راستا رودباري (1389) در گزارشي ابراز مي‌دارد پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي در مقطع علوم پايه با عوامل تاهل، جنسيت، سهميه ورودي، سكونت در خوابگاه، بومي يا غير بومي بودن ارتباط آماري داشته بطوري كه دانشجويان مجرد، جوان‌تر و سهميه مناطق، موفق‌تر بوده‌اند. نتايج نحقيقات انجام شده توسط هاشمی و کامکار (1380) در دانشگاه ياسوج نيز بيانگر 5/35 درصد افسردگي در دانشجويان بوده و عدم علاقه به رشته تحصيلي، غير بومي بودن و عدم مشاركت در فعاليت‌‌هاي فوق برنامه از عوامل مؤثر در بروز افسردگي دانشجويان به شمار مي‌رود. هم چنین نتايج پژوهش انجام شده بر روي دانشجويان دانشگاه اردبيل بيانگر درجات مختلف افسردگي به ميزان 4/57 درصد بوده و بين افسردگي و سطح تحصيلات پدر، تعداد اعضاي خانواده، بيماري جسمي و ترم تحصيلي دانشجويان ارتباط معنادار آماري داشت. از طرفي نتایج مطالعه قندهارزاده (1378) نشان داد بين فراواني افسردگي در دانشجويان و بيماري شديد جسمي و يا فوت اعضاي خانواده ارتباط معناداري وجود نداشته اما بين فراواني افسردگي ومشكلات مالي، شكسته شدن غرور و احترام فرد، علاقه نداشتن به رشته تحصيلي، اطمينان نداشتن از وضعيت شغلي آينده ارتباط معناداري وجود داشت. افسردگي در بين دانشجويان مسئله اي با اهميت است زيرا از یک سو باعث هدر رفتن سرمایه جامعه می‌گردد و از سوی دیگر از میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان می‌کاهد دانشجویان را از رسیدن به جایگاه رفیع علمی و اجتماعی باز می‌دارد. بنابراین با تشخیص و شناخت به موقع مشکلات روان شناختی و روانپزشکی دانشجویان و عوامل مستعد کننده آن می‌توان به راه حل‌های مؤثری برای بهبود یا ارتقای وضعیت روانی و رفتاری دانشجویان دست یافت و در راستای جلوگیری از افت عملکرد تحصیلی، افزایش موفقیت‌های اجتماعی آنان پس از فراغت از تحصیل و در نهایت استفاده بهینه از منابع انسانی کشور اقدام مناسبی انجام داد.

باقري يزدي و همكاران (1374) با اجراي پژوهشي با عنوان بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان ورودي سال تحصيلي 73 – 74 دانشگاه تهران كه تعداد آزمودني‌‌هاي آن 2321 نفر بوده است، به اين نتيجه رسيدند كه 30 درصد از افراد مورد مطالعه احساس غمگيني و افسردگي و 28/8 درصد تحت استرس بودن 4/3 درصد سابقه بیماری عصبی و 5/16 درصد مشکوک به اختلال روانی بوده اند.

فروزنده و همکاران (1381) طی پژوهش خود نتیجه گرفتند که 43/8 درصد از دانشجویان دوره شبانه شهرکرد فاقد سلامت روانی بوده‌اند. همچنین براساس نتایج پژوهش فوق بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان و وجود حوادث استرس زا یکساله اخیر رابطه معنی داری وجود داشته است.

نتایج پژوهش‌های مختلف نیز نشان داده است که شیوع اختلالات روانشناختی از قبیل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد مخدر و مشکلات بین فردی و خانوادگی میان دانشجویان گاهی حتی بیشتر از نرم عمومی است که برای رفع این معضل؛ اکثر دانشگاه‌های معتبر دنیا و حتی برخی دانشگاه‌های داخل در چند سال اخیر، برنامه‌هایی را جهت کاهش اثرات زیانبار روانشناختی استرس‌ اجرا کرده‌اند که از جمله این مراکز، مراکز مشاوره دانشجویی در کشور است که با رویکرد بهداشت روانی جامعه نگر، آموزش مصون سازی در برابر استرس‌ها جهت کاهش ناراحتی‌های روانشناختی و جسمانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

بسیاری از دانشجویان در برابر مشکلاتی همچون ترس از آینده در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شغلی، احساس درماندگی می‌کنند به گونه‌ای که رفتارهای نامناسب اجتماعی و فرهنگی مثل وابستگی به مواد مخدر و… از آنان سر می‌زند که باعث افزایش مشکل شده، یا با این گمان که راهکاری وجود ندارد به وضعیت موجود تن در می‌دهند و رفتارهای انفعالی را در پیش می‌گیرند.

بنابراین با تشخیص و شناخت به موقع مشکلات روان شناختی و روانپزشکی دانشجویان و عوامل مستعد کننده آن می‌توان به راه حل‌های مؤثری برای بهبود یا ارتقای وضعیت روانی و رفتاری دانشجویان دست یافت و در راستای جلوگیری از افت عملکرد تحصیلی، افزایش موفقیت‌های اجتماعی آنان پس از فراغت از تحصیل و در نهایت استفاده بهینه از منابع انسانی کشور اقدام مناسبی انجام داد.

در همين رابطه بررسي ویژگی شخصیتی دانشجويان به عنوان آينده سازان اين مملكت از جايگاه والايي برخوردار است چرا كه با ارتقاي بهداشت رواني دانشجويان ميتوان انتظار داشت كه در عرصه‌‌هاي علم و ادب گام‌‌هاي مؤثري بردارند.

پيشگيري از بروز بيماري‌ها در مراحل اوليه و زودرس، توجه به وضعيت بهداشت رواني دانشجويان، اهمیت به مشاوره دانشجویان و برنامه ريزي مناسب درراستا ی، تشخیص و درمان به موقع یکی از عوامل مؤثر در حفظ سلامت روح و روان جوانان و ارتقاي سطح علمي آنان به شمار می‌رود.

در اين راستا پژوهش حاضر سعي دارد به بررسي ارتباط بین ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان بپردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اینکه تاکنون برروی جامعه دانشجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی شهرستان دره شهر در خصوص اثرات ویژگی شخصیتی بر عملکرد تحصیلی پژوهش مدونی صورت نگرفته ضرورت اجرا این گونه تحقیق کاملاً محسوس است. نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به وحدت نظر در خصوص علل افت تحصیلی و پرکردن خلا تحقیقاتی در این خصوص گردد. علاوه بر آن نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به ارائه فرضیات جدید در زمینه عملکرد تحصیلی و ویژگی شخصیتی دانشجویان شده وراهکارهای عملی برای درمانگران که با این دانشجویان سروکار دارند ارائه دهد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های شخصیتی و روانی در دانشجویان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی تنظیم شده است تا با شناخت وضعیت سلامت روان آنان و يا وجودمشکلات رفتاری به مراکز مشاوره فعال در دانشگاه و مراکز درمانی، جهت کاهش میزان این مشکلات ارجاع و نیز جهت مقابله باافت تحصیلی دانشجویان گامی مؤثر برداشته شود.

 1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

تعیین ویژگی‌های شخصیتی دانشجویا ن عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دره شهر و بررسی رابطه این ویژگی‌ها با عملکرد تحصیلی می‌باشد.

1-4-2- اهداف فرعی

– مقایسه عملکرد تحصیلی دو گروه دانشجویان مدد جو عادی

مقایسه دو گروه مددجو و عادی به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی

بررسی نقش عوامل دمگرافیک (جنسیت) بر عملکرد تحصیلی در دو گروه مددجو و عادی

مقایسه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد تحصیلی در دو گروه مددجو و عادی

مقایسه دانشجویان موفق با دانشجویان ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی

بررسی مشکلات شخصیتی دانشجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی دره شهر

1-4-3- اهدف كاربردي

1- ارسال اطلاعات پژوهشي به مراكز مشاوره دانشجويي جهت برنامه ريزي و پيشگيري از اختلالات رفتاری

2- ارسال اطلاعات پژوهشي به گروه‌هاي آموزشي جهت برنامه ريزي براي ارتقا عملکرد تحصيلي

3- با اجراي اين پژوهش بهتر ميتوان جهت ارتقاء سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان برنامه ريزي نمود.

1-5- فرضيه‏‌هاي تحقیق

بین عملکرد تحصیلی (معدل) دانشجویان مددجو و عادی، تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوت وجود دارد.

بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان مددجو رابطه معنی‌دار وجود دارد.

بین ویژگی‌های جمعیتی (جنسیت) دانشجویان وعملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.

به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان مددجو و عادی تفاوت وجود دارد.

دانشجویان تحت پوشش کمیته امام از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند.

[1] Beck

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي تاثير فعاليت هاي فوق برنامه بر خودکارامدي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122