پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش
1-1-مقدمه2
1-2- بیان مسأله3
1-2- سؤالات اصلی پژوهش:5
1-3- هدف (اهداف) پژوهش:6
1-4- ضرورت و اهمّیت پژوهش:7
1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها8

فصل دوم: مباني نظري پژوهش
2-1- اختلالات یادگیری11
2-2- الف- دوران بنیادی تاریخچه اختلالات یادگیری (1800-1940)12
2-3- ب- دوره انتقالی تاریخچه اختلالات یادگیری (1940-1963)14
2-4- ج- دوره سوم (از سال 1963 به بعد) دوران هماهنگی:15
2-5- میزان شيوع ناتواني يادگيري17
2-6- ديدگاه¬هاي روان شناختي ناتواني¬هاي يادگيري22
2-7- انواع ناتوانی¬های یادگیری25
2-8- سبک¬های یادگیری60
2-9- ویژگی¬های شخصیتی78

فصل سوم: مواد و روش پژوهش
3-1- مقدمه 85
3-2- روش¬شناسی 85
3-2- برای جمع¬آوری دادها از ابزار زیر استفاده شده است: 86

فصل چهارم: نتايج و يافته‌هاي پژوهش
1-4- مقدمه90
2-4- یافته¬های جمعیت شناختی90
3-4- یافته¬های توصیفی90
منابع و مآخذ103

منابع

احدي، حسن؛ كاكاوند، عليرضا، 1382، اختلال­هاي يادگيري از نظريه تا عمل، تهران: نشر ارسباران.

سلاوين، رابرت، 2000، روانشناسي تربيتي (نظريه و كاربست)، ترجمه يحيي سيد محمدي (1385) تهران: نشرروان.

تبريزي، مصطفي، 1380، درمان اختلالات ديكته نويسي تهران: فراروان.

حاجلو، نادر و رضايي شريف، علي، 1390، بررسي ويژگي­هاي روان سنجي پرسشنامه­ي مشكلات يادگيري كلورادو، فصلنامه­ي ناتواني­هاي يادگيري، 1(1)، 41-23.

خنک­جان، علی، 1381، بررسی سبک­های شناختی یادگیری دانش­آموزان مراکز تیزهوشان و عادی دختر و پسر با توجه به پیشرفت تحصیلی آنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

رحماني شمس، حسن، 1378، مقايسه تيپ­هاي شخصيتي و سبك­هاي يادگيري در چهار رشته پزشكي، فني مهندسي، هنر و علوم انساني دانشجويان زن ومرد، پايان­نامه كارشناسي ارشد روان­شناسي تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روان­شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي.

رسولی نژاد، سید اصغر و رسولی نژاد، سید وحید، 1384، بررسي سبك يادگيري دانشجويان پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان. مجله گام­هاي توسعه در آموزش پزشكی، 2(1)، 32-27.

سيف، علي اكبر، 1380، روانشناسي پرورشي، روانشناسي يادگيری و آموزش (ويرايش پنجم)، تهران: انتشارات آگاه.

سیف، علی اکبر، 1380، روان شناسی پرورشی، تهران: انتشارات آگاه.

علي آبادي، خديجه، 1383، هنجاريابي سياهه­ي سبك­هاي يادگيري دان، دان و پرايس و مقايسه­ي سبك­هاي يادگيري دانش­آموزان پايه­ي پنجم ابتدايي و دانش­آموزان پايه­ي سوم راهنمايي شهر تهران در سال تحصيلي 81-80 رساله­ي دكتري، (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده­ي روانشناسي و علوم تربيتي.

گورمن، جين، چنگ، 2000، اختلالات هيجاني و ناتواني­هاي يادگيري در كلاسهاي ابتدايي، ترجمه­ي محمد نريماني و ناصر دگر ماندرق، (1380) چاپ اول، اردبيل: انتشارات نيك آموز.

محمدزاده ادملايي، رجبعلي، 1384، مقايسه دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز داراي سبك­هاي يادگيري متفاوت از لحاظ ويژگي­هاي شخصيتي، انگيزه پيشرفت و عملكرد تحصيلي، پايان­نامه كارشناسي ارشد روان­شناسي تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روان­شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

محمدزاده ادملايي، رجبعلي؛ شهني ييلاق، منيجه و مهرابي هنرمند، مهناز، مقايسه­ي دانشجويان پسر داراي سبك­هاي يادگيري متفاوت از لحاظ ويژگي­هاي شخصيتي، انگيزه­ي پيشرفت و عملكرد تحصيلي. مجله­ي دست­آوردهاي روانشناختي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 4(1)، 154-125.

منصوري، نغمه، 1379، بررسي ارتباط ويژگي­هاي شخصيتي و سبك­هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان دختر، پايان نامه كارشناسي ارشد روان­شناسي تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روان­شناسي، دانشگاه الزهراء.

نريماني، محمد و رجبي، سوران ،1384، بررسي شيوع و علل اختلالات يادگيري در دانش­آموزان دوره ابتدايي استان اردبيل، فصلنامه­ي پژوهش در حيطه­ي كودكان استثنايي، 5(3)، 252-231.

هاشمی، زهرا و لطیفیان، مرتضی، 1389، ارتباط پنج عامل شخصیت و سبک­های یادگیری در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده­های علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه شیراز، مجله مطالعات روانشناسي تربيتي، 6(10)، 114-91.

17. Albert U, Mania G, Bergesio C, Bogetto F. 2006. Axis I and II co morbidities in subjects with and without nocturnal panic. Depress Anxiety, 23(7), 422-428.

Ansari. D & Karmiloff-Smith. A, 2002, Atypical trajectories of number developmental: a neuroconstructivist perspective. Trend in Cognitive Sciences, 6, 511-516.

Arslan,C., Gocmencelebi.S.,I. & Tapan,M.,S. 2009. Learning and reasoning styles of pre service teachers’: inductive or deductive reasoning on science and mathematics related to their learning style. Social and Behavioral Sciences, 1, 2460-2456.

Barahmand, U. 2008. Arithmetic Disabilities: Training in Attention and memory Enhances arithmetic ability. Journal of Biological Sciences. 3(11), 1305-1312.

Barga, N. K. 1996. Students with learning disabilities, 29(4), 413-421.

Bastable SB .2002. Nurse as educator, principles of teaching and learning for nursing practice. 2nd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers.

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه­ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان با و بدون ناتوان یادگیری بود. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه­ای بوده جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر عادی و ناتوان یادگیری دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 91-1390 بودند. نمونه پژوهش 80 نفر (شامل 40 دانش­آموزان عادی و 40 دانش­آموزان ناتوان یادگیری) بودند که به صورت نمونه­گیری تصادفی چند ­مرحله­ای انتخاب شدند، برای جمع­آوری­ داده­ها از آزمون هوش ريون، پرسشنامه سبک­های یادگیری کلب و پرسشنامه ابعاد شخصیتی NEO-FFI)) استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل­داده از تحلیل واریانس چند ­متغیری (مانوا) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان­ داد که بین دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری در سه مولفه از مؤلفه­­های ابعاد شخصیت یعنی درون گرایی- برون گرایی، تجربه پذیری و وظیفه­شناسی و همچنین از لحاظ سبک­های یادگیری در تمامی زیر مقیاس­ها بین دو گروه تفاوت معنی­دار وجود دارد. يافته­هاي این تحقيق نشان داد كه دانش­آموزان ناتوان یادگیری از لحاظ ویژگی­های شخصیتی و همچنین نحوه­ی یادگیری با دانش­آموزان عادی متفاوتند. توجه به این تفاوت­ها و نحوه­ی تدریسی که با سبک یادگیری دانش­اموزان و همچنین شخصیتی آنان هماهنگ باشد باعث مي­شود كه این گروه از دانش­آموزان مطالب درسي را بهتر بياموزند و از خود و يادگيريشان احساس رضايت كنند که اين خود موجب تشكيل يك خودپنداره مثبت در دانش­آموزان ناتوان یادگیری و به تبع آن عملکرد مثبت آنان خواهد شد.

كليد واژه­ها: سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی، ناتوانی یادگیری

 فصل اول:

کليات پژوهش

مقدمه

امروزه نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار می‌رود. بررسی عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان می­دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند، مؤثر و کارآمدی برخوردارند (سیف، 1380). یک گروه از دانش­آموزانی که در  فرایند دروس مدرسه با مشکل مواجهند دانش­آموزان مبتلا به اختلال يادگيري­اند. افرادي كه دچار اختلال يادگيري بودند، زماني در زمره­ی كم­توانان ذهني قلمداد مي­شدند؛ اما پژوهشگران دريافتند كه برخي از كودكان، هوشبهر عادي يا حتي بالاتر از عادي دارند و با وجود اين، در يادگيري برخي از دروس آموزشگاهي، با وجود كوشش قابل توجهي كه از خود نشان مي­دهند، ناتوان هستند. اين افراد را كودكاني با ناتواني­هاي يادگيري ناميدند (تبريزي، 1380).

عوامل موثر بر یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان بسیار گسترده و وسیع می­باشند، شناسایی این عوامل و رفع مشکلات و نارسایی­های در سیستم آموزشی علی­الخصوص برای حل مشکلات کودکان ناتوان یادگیری بسیار مهم است. يادگيرندگان از نظر شخصيتي، نگرش­ها، واكنش­هاي هيجاني، شيوه­ها و سبك­هاي يادگيري، سبك­هاي شناختي و غيره با هم تفاوت­هايي دارند كه يادگيري و نحوة برخورد آن ها با مسا ئل و مشكلات را تحت تأثير قرار مي­دهد. در پژوهش­هايي كه عملكرد تحصيلي را مورد مطالعه قرار دادند، همواره سبك­هاي يادگيري و ويژگي­هاي شخصيتي به عنوان دو متغير مهم گزارش شده­اند (خنک جان، 1381).

بیان مسأله

تا به حال تعاريف متعددي از »ناتواني يادگيري«، »اختلالات يادگيري« و یا» مشكلات يادگيري« ارائه شده است. در فرهنگ واژگان افروز و عبادي ناتواني يادگيري معادل واژه­ي (LD) به معني فقدان توفيق و يا عدم توانايي يادگيري در زمينه­هاي خاصي در مقايسه با توفيق افرادي كه توانايي ذهني مشابه دارند، تعريف شده است. ناتواني­هاي يادگيري گستره­اي بسيار وسيع­تر از مشكلات تحصيلي را شامل مي­شود و نيازمند توجه به حوزه­هاي اجتماعي، خانوادگي، عاطفي و رفتاري زندگي كودك در بافت خانواده نيز مي­باشد (لرنر[1]، 1967).

به باور کلب (1984)، سبک شیوه­ای است برای یادگیری، شناخت و تفکر، سبک با توانایی فراگیر برابر نیست بلکه روشی است که به وسیله­ی آن می­توان توانایی­های خود را بکار برد. همان­گونه که توانایی فرد در زندگی بسیار مهم است، شناخت سبک­های یادگیری نیز دارای اهمیت است. بسياري از نظريه‌پردازان يادگيري معتقدند كه سبك يادگيري بايد با سبك آموزش منطبق باشد تا حداكثر موفقيت در يادگيرندگان بدست آيد (باستابل[2]، 2006). چرا كه تناسب تدريس معلمان با سبك يادگيري دانش­آموزان باعث تقويت انگيزه يادگيري و نيز پيشرفت تحصيلي مي‌گردد (رسولی نژاد، 1385). ون واينن[3] (1997) معتقد است كه اگر معلمين روش پردازش اطلاعات فراگيران را بدانند و روش‌هاي آموزش خود را متناسب با آن تغيير دهند، يادگيري فراگيران افزايش مي­يابد که این خود در عملکرد دانش­آموزان ناتوان یادگیری تأثیر پر رنگ­تری خواهد داشت. در واقع وجود ابزاری معتبر برای اندازه­گیری سبک­های یادگیری می­تواند به شناخت دقیق­تر سبک­های یادگیری منتهی شود و بر مبنای این شناخت می­توان به فراگیری برای افزایش یادگیری و تقویت خودشکوفایی آنها کمک کرد. این سبک­ها از سویی بر اساس تفاوت­های فردی و از سویی دیگر زیر تأثیر محیط شکل می­گیرند (همایونی و کدیور، 1385).

شخصیت نیز احتمالا حدود و مرزهایی برای نوع یادگیری ایجاد می­کند که این حدود ممکن است با شرایط و خواسته­های محیطی انطباق یابد. شخصیت مجموعه­ای از صفات هیجانی و رفتاری است که فرد را در زندگی روزمره­اش احاطه و همراهی می­کنند. به عبارت دیگر، شخصیت، خصوصیات مستمری است که فرد از طریق آنها تعامل و سازگاری خود را با دیگران و محیط اجتماعی تنظیم می­کند (آلبرت یو، مانیا جی، برگسیو سی، بوگتو اف[4]، 2006). یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان خصوصیات شخصیتی آنان است پنج بزرگ چارچوبی از ویژگی­های شخصیتی (کاستا و مک گری[5]، 1990) به عنوان یک مدل قاطع و صرفه جویانه برای درک رابطه بین شخصیت و رفتارهای مختلف تحصیلی است. پنج عاملی که در مطالعات انجام شده به وفور آمده­اند، عبارتند از روان رنجورخویی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، همسازی و وظیفه‌شناسی. روان‌نژندي، به ‌صورت يك تمايل كلي به داشتن حالت‌هاي عاطفي منفي، ايده­هاي غيرمنطقي و درگيري با اعمال تكانشي تعريف مي­شود. برون گرايي، به صورت يك تمايل كلي به ابراز وجود، پويا بودن و انجام اعمال اجتماعي تعريف مي­شود اين افراد هيجان­پذير، تحريك­پذير و خوش مشرب هستند. گشودگي نسبت به تجربيات با تمايل كلي به گسترش اطلاعات جديد، داشتن تفكر واگرا و ارزش‌هاي غيرمعمول تعريف مي­شود. همسازی، به صورت يك تمايل كلي به داشتن احساسات نوع دوستانه، اعتماد به ديگران و همراهي و موافقت با آن­ها تعريف مي­شود. در نهايت وظیفه شناسی، تمايل كلي به داشتن رفتار و شناخت هدفمند، اراده قوي و مصمم بودن تعريف مي‌شود. به­عبارت دیگر وظیفه شناسی و گشودگی عملکرد دوره، و خوشایندی، وظیفه­شناسی و گشودگی را پیش بینی می­کند. خصوصا وقتی دانش­آموزان دانشی را که قبلا اندوخته­اند در زندگی حقیقی بکار می­برند. در مقابل روان رنجورخویی به صورت منفی با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد. علاوه بر پنج بزرگ خصوصیات دیگری از قبیل شجاعت یا پشتکار هم پیش بینی­کننده عملکرد تحصیلی هستند (چامارو، پرموزیس، فورنهایم[6]، 2003).

لذا ما در این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال کلی سبک‌های یادگیری، ویژگی شخصیتی و عملکرد دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد.

1-3- سؤالات پژوهش:

سؤالات اصلی: آیا بین سبك­هاي یادگیری، ويژگي­هاي شخصيتي و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

سؤالات فرعی

آیا بین سبك­ یادگیری تجربه عینی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین سبك­ یادگیری مشاهده­ی تأملی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین سبك­ یادگیری مفهوم سازی انتزاعی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین سبك­ یادگیری آزمایشگری فعال دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین ویژگی شخصیتی روان­رنجورخویی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین ویژگی شخصیتی درونگرایی- برونگرایی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین ویژگی شخصیتی تجربه پذیری دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا عملكرد تحصيلي دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری متفاوت است؟

1-3- هدف (اهداف) پژوهش:

هدف كلی

هدف كلي در اين پژوهش، مقایسه سبك­­های يادگيري، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری است.

اهداف جزيي

1- مقایسه سبك­ یادگیری تجربه عینی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

2- مقایسه سبك­ یادگیری مشاهده­ی تأملی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

3- مقایسه سبك­ یادگیری مفهوم سازی انتزاعی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

4- مقایسه سبك­ یادگیری آزمایشگری فعال دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

5- مقایسه ویژگی شخصیتی روان­رنجورخویی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

6- آیا بین ویژگی شخصیتی درونگرایی- برونگرایی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

7- مقایسه ویژگی شخصیتی تجربه پذیری دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

8- مقایسه ویژگی شخصیتی توافق پذیری دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

9- مقایسه ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

10- مقایسه عملكرد تحصيلي دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

1-4- ضرورت و اهمّیت پژوهش:

به نظر می­رسد سبک­های یادگیری و خصوصیات شخصیتی بطور پیچیده­ای به هم مرتبط باشند هرچند که  چگونگی  تاثیر این  دو عامل بر پیشرفت تحصیلی مبهم است (گادزلا، گوتری، گینتر و مدسن[7]، 1997).

تحقیقات نشان داده­اند که میزان یادگیری فراگیران در یک موقعیت یکسان متفاوت است که شاید یکی از مهمترین دلایل آن سبک­های متفاوت یادگیری فراگیران باشد. سبک یادگیری تعیین می­کنند که در برخورد با یک موقعیت، فرد چه مدت، به چه چیز و به چه میزان توجه کند (اینتویستل و پترسون؛ 2004 کلب و کلب، 2005، کوزنف نیکوف[8]، 2007). شناسایی رفتارها و سبک­های یادگیری دانش­آموزان در مواجهه با تکالیف به منظور دستیابی به روش­های مؤثر مطالعه و یادگیری آنها، می­تواند بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش­آموزان در دروس تأثیر بگذارد. در این باره، نقش سبک­های یادگیری کلب در آموزش و یادگیری دانش­آموزان جایگاه ویژه­ای دارد (آرسلن و همکاران[9]، 2009) که این در عملکرد تحصیلی دانش­آموزان ناتوان یادگیری نقش بسزایی دارد.

یکی دیگر از عوامل تأثیر­گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان خصوصیات شخصیتی آنان است. برای مثال وظیفه­شناسی همواره به عنوان یک پیش­بینی کننده عملکرد ظاهر می­شود (چامارو، پرموزیس، فورنهایم[10]، 2003). پنج بزرگ را برای پیش­بینی نتایج آموزشی مختلف کشف کرده­اند. به­عبارت دیگر وظیفه­شناسی و گشودگی عملکرد دوره، خوشایندی، وظیفه­شناسی و گشودگی را پیش­بینی می­کند. خصوصا وقتی دانشجویان دانشی را که قبلا اندوخته­اند در زندگی حقیقی بکار می­برند (فراسیدس، وودفیلد و پروپات[11]، 2009). در مقابل روان رنجورخویی یا ناپایداری عاطفی به صورت منفی با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد. علاوه بر پنج بزرگ خصوصیات دیگری از قبیل شجاعت یا پشتکار هم پیش­بینی کننده عملکرد تحصیلی هستند (چامارو، پرموزیس، فورنهایم[12]، 2003).

يادگيرندگان از نظر شخصيتي، نگرش­ها، واكنش­هاي هيجاني، شيوه­ها و سبك­هاي يادگيري، سبك­هاي شناختي و غيره با هم تفاوت­هايي دارند كه يادگيري و نحوة برخورد آن ها با مسا ئل و مشكلات را تحت تأثير قرار مي­دهد. در پژوهش­هايي كه عملكرد تحصيلي را مورد مطالعه قرار دادند، همواره سبك­هاي يادگيري و ويژگي­هاي شخصيتي به عنوان دو متغير مهم گزارش شده­اند (خنک جان، 1381).

شاید یکی از دلایل تأثیرگذار بر یادگیری دانش­آموزان ناتوان یادگیری، سبک یادگیری نادرست آنها یا ویژگی مسلط شخصیتی آنان باشد، بنابراین در این پژوهش به دنبال شناسایی و مقایسه سبک­های یادگیری، ویژگی شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری هستیم.

Lerner

[2]. Bastabl

[3]. Van Wynen

[4]. Albert U., Mania G, Bergesio C & Bogetto

[5]. Costa & McCrae

[6]. Chamarv, Prmvzys & Fvrnhaym

[7]. Gadzla, Gvtry, Gyntr and Madsen

[8]. Entwistle, Peterson&kolb&Kozhevnikov

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه بررسي و مقايسه توانايي حل مسأله در دروس علوم تجربي و ادبيات فارسي دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس هاي سنتي و موضوعي
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122