پايان نامه مقدمه، تصحيح و تعليقات ديوان ميرشمس‌الدين فقير دهلوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقدمه، تصحيح و تعليقات ديوان ميرشمس‌الدين فقير دهلوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 459 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقدمه، تصحيح و تعليقات ديوان ميرشمس‌الدين فقير دهلوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 پیشگفتار
4 شرح حال فقیر دهلوی
8 آثار و تألیفات
10 وضع شعر و ادب در دورة فقیر
13 سبک شعر فقیر
14 سطح زبانی
24 سطح ادبی
31 سطح فکری
34 مدح و منقبت اهل بیت(ع)
35 تتبّع و تأثیرپذیری از شاعران متقدم
41 قصیدة مصنوع
43 نسخه‎های دیوان فقیر
45 نمونه‌ای از خطای فهرست‌نویسان
46 روش تصحیح
47 تصاویر نسخ خطی
55 نتیجه‌گیری

متن دیوان
57 غزلیات
188 قصاید
222 ترجیع‌بند
230 ترکیب‌بندها

238مثنوی‎های کوتاه
246 قطعات
256 رباعیات

267 تعلیقات
319 فهرست منابع

منابع

 ـ قرآن کریم.

ـ آذر بیگدلی، لطفعلی (1387)، آتشکده، تصحیح میرهاشم محدث، چ اول، تهران: امیر کبیر.

ـ آرزو، سراج‌الدین علی (1385)، مجمع‌النفائس، به کوشش مهرنور محمدخان و با همکاری زیب‌النساء علی خان، اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

ـ آرزو، سراج‌الدین علی (1401 ق)، تنبیه‌الغافلین فی اعتراض علی اشعار الحزین، تصحیح و تحشیه محمد اکرم اکرام، لاهور: دانشگاه پنجاب.

ـ اطهر، سیدعباس (1376)، شیعه در هند، ترجمه مرکز مطالعات و  تحقیقات اسلامی حوزه علمیه قم، چ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

ـ انوری ابیوردی(1376)، دیوان اشعار، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، چ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ـ بابافغانی شیرازی(1362)، دیوان اشعار، به سعی و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال.

ـ جمال‌الدین اصفهانی(1362)، دیوان اشعار، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، تهران: سنایی.

ـ حافظ(1362)، دیوان، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، چ دوم، تهران: خوارزمی.

ـ حسن‌پور آلاشتی، حسین (1384)، طرز تازه: سبک‌شناسی غزل سبک هندی، چ اول، تهران: سخن.

ـ حزین لاهیجی(1384)، دیوان اشعار، تصحیح ذبیح‌الله صاحبکار، چ سوم، تهران: نشر سایه.

ـ خاقانی شروانی(1375)، دیوان اشعار، ویراستة میرجلال‌الدین کزازی، تهران: نشر مرکز.

ـ درایتی، مصطفی(1389)، فهرستواره دستنوشت‌های ایران(دنا)، تهران: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراس اسلامی.

ـ دهخدا، علی‎اکبر (1377)، لغت‎نامه، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

ـ رضایی اردانی، فضل الله(1387)، جستاری در احوال و آثار و افکار  شمس‌الدین فقیر دهلوی، شماره 40، تهران: مجلة آینه میراث.

ـ سعدی(1384)، گلستان، تصحیح و توضیح علامحسین یوسفی، چ هفتم، تهران: خوارزمی.

ـ سنایی غزنوی(1380)، دیوان، تصحیح مدرّس رضوی، چ پنجم، تهران: سنایی.

ـ شفیعی‌کدکنی، محمدرضا (1376)، شاعر آینه‌ها، چ چهارم، تهران، آگه.

ـ ــــــــــــــــــــــــ (1378)، ادبیات فارسی: از عصر جامی تا روزگار ما، چ اول، تهران: نشر نی.

ـ ــــــــــــــــــــــــ (1384)، موسیقی شعر، چ هشتم، تهران، آگه.

ـ ــــــــــــــــــــــــ(1385)، شاعری در هجوم منتقدان (پیرامون شعر حزین لاهیجی)، تهران: نشر نگاه.

ـ ــــــــــــــــــــــــ (1391)، رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهای نظریة ادبی صورتگرایان روس، چ اول، تهران: سخن.

ـ شمس لنگرودی، محمد (1366)، گردباد شور جنون؛ سبک هندی، کلیم کاشانی، گزیدة اشعار. تهران: نشر آدینه.

ـ شمیسا، سیروس (1369)، سیر غزل در شعر فارسی، چ دوم، تهران: فردوس.

ـ شمیسا، سیروس (1385)، بیان، چ اول از ویرایش سوم، تهران: میترا.

ـ شمیسا، سیروس1 (1386)، سبک‌شناسی شعر، چ سوم از ویرایش دوم، تهران: میترا.

ـ ــــــــــــــــ 2 (1386)، کلیات سبک‌شناسی، چ دوم از ویرایش دوم، تهران: میترا.

ـ ــــــــــــــــ 3 (1386)، نگاهی تازه به بدیع، چ دوم از ویرایش سوم، تهران: میترا.

ـ ـــــــــــــــ (1387) ، فرهنگ اشارات، چ نخست از ویرایش دوم، تهران: میترا.

ـ صائب تبریزی(1370)، دیوان، تصحیح محمد قهرمان، تهران: علمی و فرهنگی.

ـ صفا، ذبیح‌الله (1388)، تاریخ ادبیات در ایران، چ سیزدهم، تهران: فردوس.

ـ صفوی، کوروش (1381) ، نگاهی به چگونگی پیدایش سبک هندی در شعر منظوم فارسی، شماره 15، تهران: مجله زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ طالب آملی(1346)، کلیات اشعار، به اهتمام، تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب، تهران: سنایی.

ـ طاهری، قدرت‌الله (1389)، چهار فرضیه در علل نبود تفکر بنیادین در شعر سبک هندی، سال اول، شماره دوم، تهران: کهن‌نامة ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ـ ظهیر فاریابی(1388)، دیوان اشعار، تصحیح و مقدمه محسن آثارجوی، تهران: سنایی.

ـ عاشقی عظیم‌آبادی، حسین قلی (1392)، نشتر عشق، تصحیح و تعلیقات سیدکمال حاج سیدجوادی، ج اول/ب، تهران: نشر میراث مکتوب.

ـ فخرالدین عراقی(1336)، دیوان اشعار، مقدمه، تصحیح و مقابله سعید نفیسی، تهران: سنایی.

ـ عرفی شیرازی(1369)، کلیات عرفی شیرازی، به کوشش غلامحسین جواهری، چاپ سوم، تهران: سنایی.

ـ عنصری(1341)، دیوان اشعار، مقدمه، حواشی و تعلیقات یحیی قریب، تهران: ابن سینا.

ـ غیاث‌الدین محمد رامپوری(1362)، فرهنگ لغات، به کوشش منصور ثروت، چ اول، تهران: امیرکبیر.

ـ فتوحی، محمود (1385)، نقد ادبی در سبک هندی، چ اول، تهران: سخن.

ـ ــــــــــــــــ (1391)، سبک‌شناسی: نظریه‌ها، رویکردها و روشها، چ اول، تهران: سخن.

ـ ــــــــــــــــ (1392)، نازک‌خیالی اصفهانی و دورخیالی هندی، سال اول، شماره اول، تهران:

ویژه‌نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره).

ـ فخرالدین عراقی(1386)، کلیات، تصحیحنسرینمحتشم، چ سوم، تهران: زوار.

ـ فقیر دهلوی(1920)، حدائق‌البلاغه، به اهتمام میر امیر بخش، لاهور.

ـ گوپاموی، محمد قدرت‌الله(1316)، نتایج‌الافکار، به کوشش اردشیر خاضع، بمبئی: چاپخانه سلطنتی.

ـ متدین، رقیه (1385)، بررسی تأثیر مسائل اجتماعی و محیطی شبه قاره هند و پاکستان در سبک هندی، پایان نامه دوره دکتری. دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ مرعشی، سیدمحمود، و سید احمد حسینی(1376)، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

ـ مصفی، ابوالفضل(1388)، فرهنگ اصطلاحات نجومی، چ چهارم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ـ منوچهری دامغانی(1385)، دیوان، به اهتمام سیدمحمد دبیرسیاقی، چ ششم، تهران: زوار.

ـ مولوی (1386)، کلیات شمس، توضیحات توفیق سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر ایران.

ـ نظامی(1382)، خسرو و شیرین، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.

ـ نظیری نیشابوری(1389)، دیوان اشعار، تصحیح و تعلیقات محمدرضا طاهری، تهران: نگاه.

ـ واله داغستانی، علی قلی(1384)، ریاض‌الشعرا، تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، تهران: اساطیر.

پیشگفتار

معیارهای ارزشگذاری دربارة دوره‌های شعر فارسی خالی از اشکال نیست؛ نگاهی تاریخی به جریان‌های هنری و شکل‌گیری سبک‌های ادبی در دوره‌های مختلف به وضوح نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل مختلف در این تغییر و تحولات مؤثر بوده‌اند و اساساً مستقل دانستن ادبیات از عوامل بیرونی ـ آنگونه که فرمالیست‌های افراطی معتقدند ـ چندان صواب نیست.

موکاروفسکی، پیشوای ساختارگرایان چک، تأثیرگذاری همزمان مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… بر یکدیگر را با اصطلاح «ساختارِ ساختارها» (structure of structures) توضیح می‌دهد. او معتقد است که «قرار دادن ادبیات در خلأ و زیر عنوان نقش ویژة آن نادرست است. رشتة تغییرات در حال گسترش ساختارهای فردی در طول زمان (مثلاً سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و ادبی و هنری) بدون هیچ‌گونه تماسی با یکدیگر، به صورت موازی حرکت نمی‌کند؛ بلکه این ساختارها تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند و میان آنها دادوستدی متقابل شکل می‌گیرد.وقتی دوران شکوفایی ساختارهای بزرگ باشد، محال است ساختارهای کوچکتر در انحطاط مطلق به سر برند و نیز محال است که در عصر انحطاط ساختار ساختارها، یک ساختار کوچک چنان اوجی بگیرد که از تمام ساختارها برجسته‌تر جلوه کند» (شفیعی‌کدکنی، 1391: 255ـ 259).

داوری‌های یکسویه درباره سبک هندی ناشی از مسامحه در معیارهای نقد و بررسی منتقدان است. پژوهشگران و ادبایی که در نفی و طرد سبک هندی سخن گفته‌ و آن را دوره انحطاط شعر فارسی دانسته‌اند، بسترهای اجتماعی و فرهنگی شکل‌گیری این دوره را نادیده می‌گیرند.

نکتة دیگر این است که «همه کسانی که به انحطاط شعر و فساد و تباهی مطلق سخن در عهد صفوی فتوا داده‌اند، شعر این دوره را با معیار و مقیاس‌ فصاحت قرون گذشته می‌سنجند و در سخن شاعران این دوره همان تفکر و شیوه بیان را توقع می‌نمایند که در سخن عنصری و فرخی و فردوسی تا سعدی و حافظ دیده می‌شود… و حقا که چنین توقع و انتظاری دور از توقع اهل تحقیق است» (صفا،1388،ج 1/5: 551 ـ 552).سبک هندی واکنشی به تقلید و تکرار سنت‎های ادبی حاکم بر دوران تیموری و تلاش برای نوآوری در عناصر شعر فارسی بود؛ بنابراین دستاوردهای این تحول و نوآوری را باید با نُرم و هنجار‌ دورة قبل مقایسه کرد. «می‌توان گفت که در سبک هندی، شعر فارسی در جایی که نمونه‌ها کمال این سبک را نشان می‌دهد، در عرصه اندیشه و محتوا (که ادامه و گسترش تجربه‌های روزمره بود)، در عرصة صور خیال و نیز در زمینة شعری گامی به سوی نوآوری برداشت» (شفیعی‌کدکنی، 1378: 32).اما مبالغه در خیال‌بندی و مضمون‌سازی‌های پیچیده (به‌ویژه در شاخه هندی این سبک) و ضعف و سستی زبان باعث افول این سبک و شکل‌گیری جنبشی ارتجاعی شد که رهیافتی جز بازگشت به سنت‌های ادبی گذشته ارائه نکرد.

مطالعه سبک هندی و میراث ادبی بر جای مانده از این دوران به عنوان بخشی از سیر تکامل شعر فارسی حائز اهمیت است. به دلیل کثرت شعرا و گستره جغرافیایی این سبک، آثار ارزشمند بسیاری وجود دارد که تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته‌اند؛ به‌ویژه آثار برجای مانده از پارسی‌گویان شبه قاره هند که نیازمند احیا هستند. بازیابی و احیای متون ادبی کهن، نوعی گفت‌وگو با گذشته است؛ گفت‌وگویی برای شناخت بیشتر فرهنگ و تمدن دیرین و بازنمایی رشته‌های نامرئی پیوند اکنون با گذشته. یکی از ادبا و شعرای مهم و تأثیرگذار شبه قارهکه متأسفانه در ایران چندان شناخته‌شده نیست، میرشمس‌الدین فقیر دهلوی است که دیوانش تاکنون تصحیح و چاپ نشده1 و پژوهش جامعی درباره شیوه و سبک شعری او صورت نگرفته است.

در این رساله تلاش بر این بوده تا متنی منقّح از دیوان فقیر بر اساس معتبرترین نسخ موجود از وی عرضه شود. دسترسی به نسخ خطی شعرایی که بیرون از مرزهای ایران زیسته‌اند و نسخه‌ای از آثار آنان در کتابخانه‌‌ها و مراکز کشور وجود ندارد، جزء دشوارترین بخش‌ از مقدمات تصحیح یک اثر است. البته در حالی که هیچ متولی و نهاد واحد و متمرکزی در حوزه نسخ خطی داخل کشور برای تسهیل کار پژوهشگران این حوزه و دسترسی ساده‌تر به منابع وجود ندارد، سخن گفتن درباره مشقّات دسترسی و تهیه نسخ مضبوط در مراکز خارج از کشور، به‌ویژه شرق هند و نیز اروپا، طنزآمیز است. باری، رسالة حاضر در این مقولات، قصة پرغصه‌ و سرگذشت نادری دارد که بس عبرت‌آموز است و شرح ماوقع آن مجال دیگری می‌طلبد.

در ابتدای مراحل کار، استاد نازنین دکتر محمدحسن حائری، راهنمای رساله حاضر، از میان ما رخت بربست وخیل دوستدارانش را به سوگ نشاند. این رساله را به روح آن معلّم بزرگ تقدیم می‌کنم.

از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر غلام‌رضا مست‌علی پارسا که راهنمایی این رساله را به عهده گرفتند و با صبر و حوصلة بسیار و دقت عالمانه و استادانه، دانشجوی خود را یاری کردند، بی‌نهایت سپاسگزارم.

همچنین از استادان بزرگوار دکتر رضا مصطفوی سبزواری و دکتر محمدحسن حسن‌زاده نیری (مشاوران محترم رساله) که بیش از یک دهه افتخار شاگردی در محضرشان نصیبم گردیده، به خاطر ذکر نکات راه‌گشا قدردانی می‌کنم.

 

سرمایه‌ام ز عمـر دمی بود همچو نی
آن نیز از تو دور به آه و فغان گذشت

(فقیر، ص 91)

شرح حال فقیر دهلوی

«میرشمس‌الدین» متخلص به «فقیر» ادیب، شاعر و بلاغی شهیر هند در سال 1115 هـ . ق در شاهجهان‌آباد (دهلی) دیده به جهان گشود. از طرف پدر «عباسی» بود و از جانب مادر «سیادت‌نسب». در تذکره‌ها به نام والدین او اشاره‌ای نشده اما او را از بزرگ‌زادگان دهلی نوشته‌اند و از احفاد شاه اعظم خانی. (عاشقی عظیم‌آبادی، 1392: 1236؛ گوپاموی، 1316: 1336؛ آرزو، 1385: 1267) مؤلف تذکره آتشکده نام او را «میرشمس الدین محمد» ضبط کرده (آذر بیگدلی، 1387: 524) که با توجه به اطلاعات منابع دیگر هم‌عصر فقیر نمی‌تواند درست باشد.

فقیر در زادگاهش به تحصیل دانش و ادب پرداخت و در علوم دینی وادبی(شعر و عروض و قافیه و معانی و بیان و بدیع) سرآمد روزگار شد. «از فاضلان عصر خود تحصیل مراتب علمیه نموده، استعداد کثیره و سرمایه وافر پیدا ساخت و زبان‌دانی و خوش‌لسانی به مرتبه‌ای رسانید که اهل عجم از وی حساب برمی‌داشتند و وی را از فصحا می‌انگاشتند و در مراتب‌دانی اقسام نظم در ابنای زمان ممتاز اقران بود».(عاشقی عظیم‌آبادی، 1392: 1236)

مؤلف مجمع‌النفائس درباره پایة سخن‌دانی او می‌نویسد: «خیلی شریف‌النفس و کثیرالاخلاق واقع شده… خدایش سلامت دارد که امروز مثل وی در هند نیست… مشق سخن و صفای زبان را به جایی رسانده که اهل زبان حساب از او برمی‌دارند بلکه دم از تلمّذش می‌زنند. در فضل و کمال و شعر و انشا و فنون دیگر مثل عروض و قافیه و معانی و بیان و بدیع یکتای روزگار و منتخب لیل و نهار است». (آرزو، 1385: 1267)واله داغستانی، هم‌نشین و دوست فقیر که منظومة «واله سلطان» شرح داستان دلدادگی اوست، در تذکره ریاض‌الشعرا، فقیر را اسوه سخنوران جهان و در عربیّت و فقه و کلام به زمان و نادرة دوران دانسته و می‌گوید: «در زهد و پرهیزگاری یگانه آفاق و در ورع و تقوا در عالم طاق است. در فن سخنوری به اعتقاد راقم حروف، هیچ یک از متقدّمین و متأخّرین را پایه او نبوده و نیست؛ چه جمیع محسنات و لوازم سخنوری را جامع است». (واله داغستانی، 1384: 87 ـ 1686)

دربارة شغل و حرفة او در تذکره‌ها سخنی به میان نیامده اما از بیت زیر برمی‌آید که از راه کتابت گذران عمر می‌کرده است:

همچو نظیری‌ام فقیر رزق ز خامه می‌رسد طعمه ز استخوان سزد حوصلة همای را
(همان، ص71)

مصراع دوم این بیت از غزل نظیری تضمین شده است.

بسامد بالای اصطلاحات کتابت در صور خیال شعر فقیر، این احتمال را تقویت می‌کند:

ـ هر که حرف نرگس مست تو را سازد رقم

ـ در دیده خون نماند که عنوان نویسمش

ـ عاری از طغرای مشکین بود منشور جمال

ـ نوشی است در لب تو که چون رشتة نبات

صفحه را باید نخست ازموج می مسطر زند
(همان، ص114)مکتوب اشتیاق به پایان رسید و ماند
(همان، ص117)

تا به طرف عارضش زلف معنبر وانشد
(همان، ص110)

تحریر وصف او خط مسطر کند لذیذ
(همان، ص126)

آبای فقیر مذهب تسنّن داشتند اما او شیعه دوازده امامی بود. عشق و محبت به اهل بیت(ع) در سراسر آثارش مشهود است. او شیعه‌ای معتقد بود و حتی در برخی ابیاتش چهره‌ای از یک شیعه متعصّب می‌بینیم و گاه نیز اشعارش یادآور قصاید ناصرخسرو است:

ای منکر علی نفسی به جیب کش
دجال را تو خضر ره خود شمرده‌ای
بت‌خانه را تو قبلة امید ساختی
حبّ علی است روز جزا موجب نجات
آن را که تخم دوستی او به دل نکاشت
حبّ تو بر موافق واجب کند بهشت
جز نصب دار نیست گر اهل خرد کنند
 

 

 

***

 

 

 

 

کز بغض و کین به گردن تو طوق لعنت است
ما را ز لطف مهدی هادی هدایت است
ما را به سوی کعبة جان روی حاجت است
(همان، ص228)این یک فریضه است به از صدهزار فرض
سنّت ثمر نبخشد و ناید به کار فرض
بغض تو بر منافق کرده است نار فرض
رفعت برای خصم تو در روزگار فرض
(همان، ص211)

قریب به اتفاق قصایدش در منقبت اهل بیت(ع) استو در جای جای غزل‎هایش نیز به مدح امیرالمؤمنین(ع) پرداخته است. دو مثنوی بلند «شمس‌الضحی» و «درّ مکنون» و نیز مثنوی کوتاه «در واقعه جانسوز کربلا» مؤید شیفتگی و ارادت وافر فقیر به خاندان نبوت و مذهب تشیع است. اگرچه غالب قصاید فقیر درمدح اهل بیت(ع) است و خود نیز در پایان ترجیع‌بند دوازده‌بندی که در مدح امیرالمؤمنین(ع) سروده است، ضمن گلایه از هنرناشناسی ابنای روزگار، به این موضوع اشاره دارد:

بیگانه‌اند از هنر ابنای روزگار
یک فرق شد که مادح شاه ولایتم
اوقات صرف مدح سلاطین نمی‌کنم
مداح آن شهم که نگاه عنایتش
تـا شـد زبـان بـه کـامم از ایـن مــدح کـامـی
 

 

 

 

 

گویی که پیششان به هنر آشنا نیم
زیباست بر سر افسر صاحب‌قرانیم
کین دیگران زمینی و من آسمانیم
هم قدر من فزاید و هم قدردانیم
فــرمــانـروای مـمـلـکــت قـــدردانــیــم(همان، ص229)

اما اینگونه نبوده که ممدوح دیگری نداشته باشد. او در یکی از قصایدش که در ستایش امیرالمؤمنین(ع) است، ضمن ابراز شوق زیارت آرامگاه امام علی(ع) در نجف و گلایه از سرزمین هند، می‌گوید:

 شـهـا بـه حـال فـقـیـر شـکـستـه دل رحـمـی که گشته اسـت به زنـدان خـاک هنـد اسیر
 دهـان بـه حـرص گشـاده کمـر بـه حـد بستـه چـو حلقـه گشتـه مقیـم در امیر و وزیر
(همان، ص210)

برهان‌الملک، سادات‌خان (سعادت‌خان) نیشابوری، سردار ایرانی‌تبار هندی و بنیانگذار سلسلة نواب‌های اَوَده، از جمله ممدوحان فقیر بوده که قصیده‌ای در توصیف قصر او سروده است.

در یک قصیده کوتاه نیز در مدح«احمد علی خان» پرداخته که در بخشی از قصیده اینگونه می‌گوید:

سخـن‌رس صـاحبا، آن عنـدلیب نغمه‌پردازم که در باغ منـاقب می‌زنـم پیـوسته دستانی
 ز مدح دین به دنیادادگان ننگ است فکرم را به مدحت طبع من برمی‌زند از حب ایمانی…

(همان، ص220)

فقیر در ابتدا «مفتون» تخلص می‌کرد و چند غزل نیز در دیوانش با این تخلص وجود دارد. ظاهراً در جوانی عاشق‌‌پیشه و خوش‌طبع بوده چنانکه دوست نزدیکش، واله داغستانی، درباره‌اش می‌گوید: «بی‌شور محبتی و جذبة عشقی نمی‌بودی، گاه بودی که با پنج شش معشوق سروکار داشتی و گاه تخفیف داده به یک کس قناعت کردی…» (واله داغستانی، 1384: 1687) اما در حدود سال 1150 ه‍.ق ترک تعلقات دنیوی کرده و کسوت فقر در بر کشید. مؤلف تذکره نتایج‎الافکار می‌نویسد: «… در همان روزها متوجه سیاحت دکن گشته، در اورنگ‌آباد رنگ قیام ریخت و پس از پنج سال به معیّت قزلباشخان امید به شاهجهان‌آباد مراجعت کرد. امرا و اکابر آن بلده فرخنده تعظیم و تکریمش می‌پرداختند. علی‌الخصوص فی‌مابین او و علی‎قلی‌‌خان ظفرجنگ داغستانی سررشتة ارتباط و اتحاد به مرتبة کمال استحکام یافته بود و لختی به رفاقت نواب عمادالملک و فیروزجنگ بن آصف جاه پرداخت. پس‌تر قطع تعلق مرافقت نموده در اکبرآباد منزوی گشت» (گوپاموی، 1316: 1336). در تذکره‌ها درباره ازدواج فقیر نکته‌ای نیامده و گویا تا آخر عمر در تجرد و انزوا زیسته است. فقیر شور و اشتیاق فراوانی برای زیارت کربلا و نجف داشت ودر مواضع متعددی از دیوانش به این موضوع اشاره کرده است:

ـ چـشـمـم همـیـشه مـی‌پـرد از شـوق کـربـلا

 

کحل بـصـر ز خـاک شـهـیـدانـم آرزوست

(همان، ص84)

ـ به غیـر خـاک نـجـف هیچ جـا قـرارم نیسـت

 

کـه طـفـل نـیـک شـنـاسـد کـنـار مـادر را

(همان، ص62)

در آخر عمر برای زیارت اماکن متبرکه عازم عراق شد و در راه بازگشت به هند (در سال 1183 ه‍.ق) کشتی‌اش در دریا غرق شد.

آثار و تألیفات

آثار بر جای مانده از فقیر در نظم و نثر به شرح زیر است:

آثار منظوم:

الف) دیوان اشعار، شامل غزلیات، قصاید، ترجیع‌بند، ترکیب‌بند، قطعات و رباعیات است.

ب) مثنوی‌ها، شامل منظومه‌های بلند و چند مثنوی کوتاه:

1ـ تصویر محبّت (1158 ه‍ .ق): این مثنوی داستان عشق رامچند به محبوبش و ازدواج آن دو و پایان سوزناک آن است. تصویر محبت در 823 بیت و در بحر هزج مسدس محذوف سروده شده است و حاصل دوران میانسالی و پختگی فقیر دهلوی است.

تصویر محبت در سال 1978م به اهتمام عابد رضا بیدار در پتنه هند منتشر شده است.

2ـ واله سلطان (1160 ه‍ .ق): این مثنوی داستان واقعی عشق نافرجام و جانسوز واله داغستانی، دوست نزدیک فقیر و مؤلف تذکره مشهور ریاض‌الشعرا، به دختر عمویش خدیجه سلطان است. «فقیر سرگذشت این دلدادگی را به درخواست واله و برای تسکین خاطر او به نظم کشیده است. این مثنوی در 3230 بیت و بر وزن لیلی و مجنون سروده شده و در ادب فارسی هند شهرت بسیاری دارد. کلام فقیر در این منظومه زیبا، استادانه و روان و نشانه‌ای است از توانایی گوینده در زبان و ادب فارسی» (صفا، 1388، ج 2/5: 1418). این مثنوی در سال 1354 توسط مهردخت برومند تصحیح و منتشر شده است.

3ـ درّ مکنون (1169 ه‍.ق): این مثنوی داستان عشق ملیکه خاتون، دختر قیصر روم، به امام حسن عسکری(ع) و ازدواج با ایشان و ولادت حضرت مهدی(عج) است که در چهارهزار بیت سروده شده است.

4ـ شمس‌الضحی(1173ه‍ .ق): این مثنوی حماسه‌ای دینی در مدح و ستایش و بیان کرامات معصومین(ع) است که در چهارده لمعه سروده شده است.

5ـ مثنوی‌های کوتاه: شامل «در واقعة جانسوز کربلا»، «تحفةالشباب»، «در تعریف دولتخانه نواب امیرالامرا بهادر» و … .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122