پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدّمه 1
1. فصل اوّل: کلّیات و روش¬شناسی
1-1. بخش اوّل: کلّیات 3
1-1-1. طرح مسأله 3
1-1-2. سؤال¬های تحقیق 4
1-1- 2-1. سؤال اصلی 4
1 -1-2-2. سؤال¬¬های فرعی 4
1-1-3. ضرورت انجام تحقيق 5
1-1-4. پیشینه¬ی انجام تحقیق 6
1-1-5. فرضيه¬ها و خطوط راهنمای بحث 8
1-1-6. هدف¬ها 8
1-2. بخش دوم: روش انجام تحقيق و قلمرو آن 9
1-2-1. مقدّمه 9
1-2-2. روش تحليل گفتمان 10
1-2-3. نقد و ارزيابي روش تحليل گفتمان 12
1-3. بخش سوم: ساماندهی تحقیق 13

2. فصل دوم: تحلیل فضای فکری اجتماعی حاکم بر عصر مشروطه
2-1. بخش اوّل: ایران در آستانه¬ی تغییر 14
2-1-1. خودباختگی در برابر غرب 15
2-1-2. آغاز تحوّلات اجتماعی در ایران 21
2-1-3. پیدایش مدارس جدید در ایران 21
2-1-4. رواج انتشار روزنامه¬ها و جراید 22
2-1-5. تأسیس دارالفنون و سفرنامه¬¬های فرنگ 28
2-2. بخش دوم: مشروطه و روشنفکری 28
2-2-1. مفهوم روشنفکری 29
2-2-2. خاستگاه مفهوم روشنفکری 30
2-2-3. روشنفکری در مشروطه 32

3. فصل سوم: شعر طنز و معروف¬ترین شاعران طنزپرداز عصر مشروطه
3-1. بخش یکم: شعر طنز 38
3-1-1. کلّیات 38
3-1-2.تعریف طنز 39
3-1-3. نگاهی به جایگاه طنز در ادبیّات پیش از مشروطیّت 40
3-2. بخش دوم: معروف¬ترین شاعران طنز¬پرداز عصر مشروطه 44
3-2-1. ایرج¬میرزا 45
3-2-2. سیّد اشرف¬الدّین قزوینی( نسیم شمال) 48
3-2-3. میرزاده¬ عشقی 51

3-2-4. عارف قزوینی 53
3-2-5. میرزا علی اکبرخان دهخدا 55
3-2-6. ادیب¬الممالک فراهانی 57
3-2-7. ابوالقاسم لاهوتی 60
3-2-8. ملک¬الشّعرای بهار 62
3-2-9. فرّخی یزدی 65

4. فصل چهارم:تحلیل گفتمان مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه
4-1. بخش اوّل: تحلیل گفتمان و شاخص¬ها 69
4-1-1. شاخص¬های تحلیل گفتمان 70
4-1-1-1. واژگان (منفي – مثبت) 70
4-1-1-2. قطب‌بندي ( غيرسازي) 70
4-1-1-3. پيش¬فرض‌ها 71
4-1-1-4. دلالت‌هاي ضمني شعر (تلقين و تداعي) 71
4-2. بخش دوم: تحلیل گفتمان مسائل اساسی طنز در شعر معروف¬ترین شاعران مشروطه 71
4-2-1. ایرج¬میرزا 71
4-2-2. سیّد اشرف¬الدّین حسینی 74
4-2-3. میرزاده¬ عشقی 81
4-2-4. عارف قزوینی 86
4-2-5. میرزا علی اکبرخان دهخدا 89

4-2-6. ادیب¬الممالک فراهانی 92
4-2-7. ابوالقاسم لاهوتی 96
4-2-8. ملک¬الشّعرای بهار 99
4-2-9. فرّخی یزدی 105
4-2-10. جدولِ برآيند گفتمان کلان حاکم بر شعر طنز در عصر مشروطه 109

5. فصل پنجم: جمع¬بندي و نتیجه¬گیری
5-1. مشروطيت و قانون¬گرايي 110
5-2. آزادي و استبدادستيزي 112
5-3. مساوات و نقد فاصله¬ی طبقاتی 113
5-4. زن متجدّد و زن سنّتی 115
5-5. میهن پرستی و مقابله با نفوذ استعمار 116
5-6. تأکید بر تجدّد، عقل¬گرایی و خرافه¬زدایی 117
5-7. نتیجه¬گیری 119
فهرست منابع 121

فهرست منابع

آجوداني، ماشاءالله، (1381)، يا مرگ يا تجدّد، تهران، نشر اختران.

آدميت، فريدون (1340)، فکر آزادي و مقدّمه­ی نهضت مشروطيّت، تهران، انتشارات سخن.

آرين­پور، يحيي (1387)، از صبا تا نيما، تاريخ 150 ساله­ی ادب فارسي، تهران، انتشارات زوّار.

آفاري، ژانت (1385)، انقلاب مشروطه­ی ايران، ترجمه­ی رضا رضايي، نشر بيستون.

ادوارد، سعيد (1380)، نقش روشنفکر، ترجمه­ی حميد عضدانلو، تهران، نشر ني.

اديب­الممالک فراهاني (1355)، ديوان کامل، به تصحيح و حواشي وحيد دستگردي، تهران، شرق.

ـــــــــــــــــــــ (1380)، دیوان کامل، به کوشش مرتضی برزآبادی فراهانی، انتشارات فردوسی.

اردستاني، علي (1388)، ساختار و ماهيت روش­شناسي در علم سياست، نشر قومس.

ارنست، کاسيرر (1370)، فلسفه­ی روشنگري، ترجمه­ی يدالله موقن، تهران، انتشارات نيلوفر.

اشرف، احمد، (1359)، موانع تاريخي رشد سرمايه­داري در ايران دوره قاجار، تهران، پیام.

اشرف­الدّين حسيني (بي­تاریخ)، نسيم شمال، ديوان اشعار انتشارات رجبي.

اصلاني، محمّدرضا (1387)، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، تهران، انتشارات کاروان.

اصيل، حجت الله (1390)، مفاهيم سياسي و اجتماعي در شعر مشروطيت، تهران، انتشارات کوير.

انوری (1364)، دیوان انوری، به اهتمام محمّدتقی مدرس رضوی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

ایرج­میرزا (1356)، دیوان اشعار، به اهتمام دکتر محمّدجعفر محجوب، تهران، نشر اندیشه.

ـــــــــ (1353)، ديوان ايرج ميرزا، به اهتمام دکتر محمّدجعفر محجوب، تهران، چاپ رشيديه.

براهني، رضا (1369) قصه­نويسي. تهران: انتشارات اشرفي.

بهار، محمّدتقی[ملک­الشّعرا] (1357)، دیوان اشعار، تهران، امیرکبیر.

ـــــــــــــــــــــــــــ (1357)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران، کتاب­های جیبی.

بهار، محمّدتقی[ملک­الشّعرا] (1335)، ديوان بهار، به كوشش محمّد ملك­زاده، تهران، چاپخانه­ی فردوسي.

بیگدلو، رضا (1380) باستان‏گرایی در تاریخ معاصر ایران ، تهران، نشر مرکز.

پيمان، متين (1382)، انقلاب مشروطيّت، تهران، انتشارات اميرکبير.

ثلاثي، محسن (1386)، جهان ایرانی و ایران جهانی، تهران، نشر مرکز.

جوادی، حسن (1384)، تاريخ طنز در ادبيات فارسي، تهران، انتشارات کاروان.

حائري، عبدالهادي (1364)، تشيّع و مشروطيّت در ايران، تهران، اميرکبير.

ــــــــــــــــــ (1387)، نخستين رويارویي­هاي انديشه­گران ايران با دو رويه­ی تمدّن بورژوازي غرب، تهران، اميرکبير.

حائری، هادی (1372)، آثار منتشر­ نشده­ی عارف قزوینی، شاعر ملّی ایران، تهران، جاویدان.

حسيني، اشرف‌الدين (1363)، جاودانه­ی اشرف­الدّين حسیني، به کوشش حسين نميني، تهران، کتاب فرزان.

حقيقت، صادق (1383)، مسأله­شناسي مطالعات سياسي اسلامي، قم، بوستان کتاب قم.

خسروپناه، عبدالحسين (1389)، جريان­شناسي فکري در ايران، تهران، تعلیم ­و ­تربیب اسلامی.

خیام نیشابوری (1373)، رباعیات خیام نیشابوری، با مقدّمه و تصحیح محمّدعلی‏ فروغی و قاسم غنی، تهران، ناهید.

درودیان، ولی­الله (1384)، دهخدای شاعر، تهران، امبیرکبیر.

دهخدا، علی­اکبر (1346)، لغتنامه­ی دهخدا، زير نظر دکتر محمّد معين، تهران، دانشکده­ی ادبيات دانشگاه تهران، ج 26.

ذاکر حسن، عبدالکریم (1377)، ادبیّات سیاسی ایران در عصر مشروطیّت از استقرار مشروطیّت تا خلع قاجار، تهران، علم.

زاکانی، عبید (1999م.)، کلّیات عبید زاکانی، به اهتمام محمّد­جعفر محجوب، نیویورک، سرچشمه.

زرشناس، شهريار(1381)، مباني نظري غرب مدرن، تهران، انتشارات کتاب صبح.

سعدی، مصلح­الدّین (1344)، گلستان، به اهتمام دکتر محمّد جواد مشکور، تهران، انتشارات اقبال.

سلطاني، سيّد علي­اصغر (1383)، تحليل گفتمان به­ مثابه نظريه و روش، فصلنامه­ی علوم سياسي، قم، دانشگاه باقرالعلوم.

سيمون، سن (1364)، فرهنگ جهاني وبستر، تهران، گلشايي.

شفیعی کدکنی، محمّدرضا (1372)، مفلس کیمیافروش نقد و تحلیل شعر انوری، تهران، سخن.

ـــــــــــــــــــــــــ (1380)، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران، انتشارات علمي.

عارف قزوینی (1357)، دیوان عارف قزوینی، تهران، انتشارات جاویدان.

فرجیان، مرتضی (1370)، طنزسرایان ایران از مشروطه تا انقلاب، تهران، نشر بنیاد.

فرّخی یزدی (1366)، دیوان فرّخی یزدی: غزلیّات، قصاید، قطعات، رباعیات و مختارنامه، با تصحیح و مقدّمه و شرح احوال شاعر ازحسین مکّی، تهران، امیرکبیر.

فرقاني، محمّدمهدي (1382)، راه دراز گذار: بررسي تحوّل گفتمان توسعه­ی سياسي در ايران، تهران، فرهنگ و انديشه.

فركلاف، نورمن (1379)، تحليل انتقادي گفتمان، ترجمه­ی گروه مترجمان، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.

کرماني، حسين کوهي (1330)، برگي از تاريخ معاصر ايران يا غوغاي جمهوري، تهران، چاپخانه­ی‌ مجلس‌.

کسروي، احمد (1385)، تاریخ مشروطه­ی ایران، تهران، مؤسسه­ی انتشارات نگاه.

گلدمن، لوسين (1375)، فلسفه­ی روشنگري، ترجمه­ی شيوا (منصوره) کاوياني، تهران، فکر روز.

لاهوتی، ابوالقاسم (1380)، دیوان کامل ابوالقاسم لاهوتی، با مقدّمه و تصحیح مجتبی برزآبادی فراهانی، تهران، اوستا فراهانی.

مَجد­الاسلام کرماني، احمد (1356) سفرنامه­ی کلات: گوشه‌اي از تاريخ مشروطيت ايران، مقدّمه و تحشيه محمود خليل‌پور، دانشگاه اصفهان

مؤمنی، محمّدباقر (1352)، ادبیّات مشروطه (سخنرانی)، آمفی­تئاتر دانشکده­ی فنّی دانشگاه تهران، گلشایی.

ميرزاده عشقي، محمّدرضا (1350)، کلّيات مصوّر، تاليف و نگارش علي­اکبر مشير سليمي، تهران، اميرکبير.

ــــــــــــــــــــــــــ (1357)، ديوان ميرزاده عشقي، به کوشش علي­اکبر مشير سليمي، تهران، انتشارات جاویدان.

ـــــــــــــــــــــــــ (1329)، سال‌نامه­ی کشور ايران، تهران، اداره­ي انتشارات کشور ایران.

نبوی، سیّد ابراهیم (1380)، کاوش در طنز ایران، التّحقیق فی حقایق الدّقیق من باب الهزل و الهجو و الطنز و المطایبه و الاشارات العمیق من عهد العتیق الی عهد القامبیوتر و المنجنیق، تهران، انتشارات جامعه­ی ایرانیان.

همایون کاتوزیان، محمّد علی (1378)، اخوانیات عارف­نامه­ی ایرج، تهران، مجلّه­ی ایران­شناسی، شماره­ی 41.

چکیده

عصر مشروطه به عنوان اوّلین گام و خیز جامعه­ی ایرانی بر اساس اندیشه­های نوین جریان روشنفکری یکی از برجسته‌ترین ادوار طنز در ایران از ابتدای پیدایش تا کنون به حساب می‌آید بنابراین شناخت دقیق ادبیّات طنز این دوره­ی و تحلیل گفتمان حاکم بر آن ضرورت تام دارد و این امر از آنجا ناشی می‌شود که حوزه­های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانِ کنونی ما همچنان دستخوش اهداف و تلاش­های جریان روشنفکری است و تحلیل دقیق اوضاع کنونی ما و حرکت به سوی آینده، جز با شناخت عناصر ماهوی و گفتمانی عصر مشروطه امکان­پذیر نخواهد­بود. بنابراین می‌توان گفت که بررسی اشعار و طنز این دوره می‌تواند راهگشایی برای شناختی دقیق از ابتدای تحولات یک قرن اخیر در ایران باشد.

بررسی و تحلیل گفتمان سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه، به دلیل اهمیّت تأثیر­گذاری این سرودها بر تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل اصلی­ترین مفاهیم و سوژه­هایی است که در شعر طنز مشروطه وجود دارد و همچنین تأثیر آن بر فضای سیاسی اجتماعی ایران. در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان استفاده شده ­است و از بررسی مفاهیم حاکم بر گفتمان شعر مشروطه این نتیجه گرفته می‌شود که میان گفتمان‌های استبدادی و آزادی، مساوات و فاصله­ی طبقاتی، زن متجدّد و زن سنّتی، میهن­پرستی و نفوذ استعمار، عقل­گرایی و خرافه، تغییری اساسی دیده می­شود و همین اختلاف نظرها، موجب پویایی و حرکت طنز در عصر مشروطه ­می­گردد. در نهایت مشخّص می­گردد که مفاهیمی چون تجدّد، عقل­گرایی، میهن­پرستی، مساوات، مشروطيّت، قانون­گرايي و … از جمله مهم­ترین مضامینی است که شاعران طنز­پرداز عصر مشروطه، در شعر خود بدان پرداخته­اند.

واژگان کلیدی: شعر، طنز، مشروطیت، آزادی و قانون گرایی.

مقدّمه

بررسی و تحلیل گفتمان سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه، از جوانب متعدّدی دارای اهمیّت است. شعر مشروطه تجلّی ذهنیّت­ها، باورها، ارزش­ها و آرمان­­های نخبگان جامعه­ی ایرانی برای  تحوّل و عبور از کاستی­ها و مشکلاتی است که ایرانِ عصر قاجار با آن روبه­رو بوده­است.

در قرن نوزدهم میلادی که تمدّن ایرانی – اسلامی به مرحله­ای از انحطاط در ساحات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می­رسد و جامعه در زیر سایه­ی سنگین بی­تدبیری­ها و خودپرستی­هایِ حُکّام مستبد، در فلاکت و ناامنی دست­و­پا می­زند، چراهای متعدّدی در ذهن اندیشمندان ایرانی درخصوص عقب‌ماندگی­ها و کاستی­ها شکل می­گیرد. نیم­نگاهی به گذشته­ی باشکوه ایران باستان، شکوفایی تمدّن ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری، پس از ورود اسلام به ایران و دوران صفویه، نخبگان جامعه­ی ایرانی را با توجّه به چیرگی قدرت صنعتی اروپایِ مُدرن پس از انقلاب صنعتی که ایرانی­ها طعم تلخ آن را اوّلین بار در شکست از روس­ها چشیده­ بودند، بر ضرورتِ گذار از وضعیّت آن روز متوافق کرد.

نهضت مشروطیّت محصول تحوّل­خواهی ایرانیان در سال 1285 هجری شمسی بود. در این وضع نابسامان، ادبیّات همچون همیشه، نقش پُررونقی را در حرکت جامعه­ی ایرانی از وضعیّت موجود به نقطه­ی مطلوب بازی می­کند و بسیاری از منوّرالفکر­ها برای ترویج عقاید و اندیشه­های خود و انتقاد از ساختارهای فرهنگی و سیاسی حاکم، رو به ادبیّات می­آورند و با تکیه بر زبان ساده­ی ادبیّات و نزدیک به توده­های مردم، سعیِ وافری را برای پیشبرد اهداف مشروطه انجام می­دهند. شناخت ادبیّات این دوران و به­خصوص شعر آن، ارتباط وثیقی با شناخت و درک فضای سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه دارد. در میان سبک­های ادبی شعری نیز، طنز به دلیل جذّابیت و همچنین ساختار منتقدانه­ی آن، یکی از اصلی­ترین اهرم­های جریان روشنفکری در کمک به اهداف نهضت مشروطه به حساب می­آید تا با بهره­گیری از ظرافت­های آن، یکی پس از دیگری سنگرهای پیش رو را فتح کنند و جامعه را از وضع نابسامان و رخوت­بار دوره­ی قاجار عبور دهند.

در شعر طنز مشروطه، دگرشناسی اوج می­گیرد و مفاهیم اساسی همچون قانون­مداری، آزادی، وطن‌پرستی، خرافه­زدایی از جامعه، حقوق مردم، تجدّد و… به حدّ اعلای خود می­رسد. بسیاری از شعرا و طنزپزدازان مطرح در این مقطع، در مطبوعات مشغول به فعّالیّت می­شوند و در یک تعریف جامع، ادبیّات همچون خنجری برّنده در عمق جان جامعه فرو می­رود تا به زعم خود، کاستی­ها را جبران کند؛ به سستی­ها پایان دهد و انحطاط را به ترقّی و پیشرفت مبدّل سازد.

نگارنده با بضاعت اندک خویش در این تحقیق، تلاش دارد تا نمایی کلّی از گفتمان حاکم بر شعر طنز مشروطه و تأثیرات متقابل آن بر گفتمان عمومی جامعه در عصر مشروطه، ارایه دهد و ارتباط میان شعر طنز و تحوّلات سیاسی و اجتماعی آن دوران را واکاوی کند.

فصل اوّلکلّیات و روش­شناسی

1-1. بخش اوّل: کلّیات

1-1-1. طرح مسأله

شعر طنز در برگیرنده­ی احساسات، عواطف، افکار و اندیشه­های متفکّران  است که در قالبی بدیع و هنری به رشته­ی تحریر در آمده­است. طنز در اصل، واژه­ای عربی است و معنی مسخره­ کردن، طعنه­ زدن، عیب کردن، سخن به رموز گفتن و به ­استهزا از کسی سخن گفتن می­دهد. در فرهنگ عربی به فارسی لاروس، برای طنز معانی گوناگونی آمده­است، طنز، طنزاً (او را ریشخند کرد و سخنانی به او گفت که او را به هیجان آورد.) معادل انگلیسی طنز satire و واژگان هم­خانواده­ی آن satirist (طنزپرداز)،satiric  (طنز­آمیز) هستند. Satyros ریشه­ی یونانی، Satiria و Satura هم ریشه­های لاتین این واژه ­است. در اصطلاح ادبی، طنز به نوع خاصّی  از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته­ می­شود که اشتباهات یا جنبه­های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی سیاسی یا حتّی تفکّرات فلسفی را به شیوه­ای خنده­دار به چالش می­کشد (اصلانی، 1387، ص 140).

طنز با معنای اصطلاحی خود، در شعر شعرای ایرانی قدیم و معاصر نیز وجود داشته ­است. هر چند که به دلیل وابستگی­های شعرای قدیم به دربار، کمتر شاهد بروز طنزی اجتماعی در این دست از شعرها هستیم و غالباً مدح سلطان، نمود بیشتری می­یابد. سعدی در گلستان واقعیّت این امر را به ­خوبی بیان می­کند، هر چند که گفته­ی وی ممکن است خالی از طنزی تلخ نبوده باشد:

 

خلاف رای سلطان رای جستن به خون خویش باشد دست شستن
اگر خود روز را گوید شب است این ببايد گفت آنك ماه و پروين
(مشکور، 1344، ص 50)

 

اما شعر طنز در دوره ­ی مشروطه در ایران، به دلیل نزدیکی با توده­ی مردم از لحاظ اجتماعی بودن به اوج خود نزدیک می­گردد. در این دوران با رواج انتشار مطبوعات، شعر طنز حربه­ای برای پیشبرد اهداف مشروطه­خواهان می­شود و شاعرانی همچون محمّدتقی بهار، ایرج­میرزا، عارف قزوینی، میرزاده­ی عشقی، ابوالقاسم لاهوتی، فرّخی یزدی، اشرف­الدّین حسینی، ادیب­الممالک فراهانی و… با بهره­گیری از قالب­های طنز، در پیِ نفیِ قدرت استبدادی و تنویر افکار عمومی برآمدند.

از این روست که بررسی و کندوکاو گفتمان حاکم بر شعر مشروطه، در حقیقت ترسیمی از اذهان و اندیشه­های نخبگان جامعه­ی عصر مشروطه و همچنین شرایط کلّی حاکم بر این دوره ­است. هر چند ادبیّات طنز غالباً رو به ایجاز دارد، امّا نگاهی به فحوای کلام شعر شعرای طنز مشروطه­، می­تواند در تبین ساختارهای اجتماعی و نحوه­ی تطوّرات سیاسی و فرهنگی ایران مثمر ثمر باشد. در ضمن نمی­توان از تأثیرات جنبش فکری ادبی مشروطه بر ادبیّات امروز غافل شد و از همین روست که این تحقیق درصدد است تا به بررسی و واکاوی گفتمانی شعر طنز در دوره­ی مشروطه بپردازد.

1-1-2. سؤال­های تحقیق

1-1-2-1. سؤال اصلی

گفتمان حاکم بر سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه چیست؟

 1-1-2-2. سؤال­های فرعی

برای نیل به مقصود و منظور راقم این نوشتار، پاسخگویی به سؤالات فرعی دیگری نیز ضروری است که عبارت‌اند از:

فضای اجتماعی و فکری حاکم بر ایران عصر مشروطه چه تأثیری بر طنز داشته­است؟

چه ارتباطی میان ادبیّات طنز و تحوّلات سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه وجود دارد؟

مفاهیم سیاسی تأثیرگذار بر شعر مشروطه چیست؟

1-1-3. ضرورت انجام تحقيق

عصر مشروطه به عنوان اوّلین گام و خیز جامعه­ی ایرانی به حساب می­آید که بر اساس اندیشه­های نوین جریان روشنفکری است. واژه­ی روشنفکري (Enlightenment) اساساً به معناي روشن شدگي و بيداري است. خاستگاه اصلي روشنفکري را مي­توان در قرون 17 تا 19 میلادی در اروپا دانست. زماني که جنبش اصلاح‌گري ديني توسط لوتر و کالوين آغاز شد و شخصيت­هايي همچون فرانسيس بيکن، دکارت و کانت به عرصه­ی فلسفه­ی غرب آمدند و تحوّلات عميقي در فلسفه­ی يونان باستان و قرون وسطي ايجاد کردند. (خسروپناه، 1389، ص 253)

جنبش مشروطه در ایران نیز اگر چه علل و عوامل درونی بسیاری داشت، امّا به نوعی واکنشی به عقب‌ماندگی­های ایرانیان نسبت به تمدّن غرب بود.

بررسی اشعار و ادبیّات طنز دوره­ی مشروطه­، می­تواند راهگشایی برای شناختی دقیق از ابتدای تحوّلات یک قرن اخیر در ایران باشد. جنبش مشروطه از ابتدا با چالش­های مفهومی متعدّدی روبه­رو بود و در نهایت نیز اسیر دوگانگی­ها و شکست شد، امّا این جنبش اجتماعی – سیاسی حرکت تازه­ای به جامعه­ای ایرانی بخشید که در نهایت ثمره­ی آن در انقلاب اسلامی 1357 نمود پیدا کرد.

شناخت ادبیّات طنز دوره­ی مشروطه و تحلیل گفتمان حاکم بر آن، از آنجا ضرورت می­یابد که حوزه­های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانِ کنونی ما همچنان دستخوش اهداف و تلاش­های جریان روشنفکری است و تحلیل دقیق اوضاع کنونی ما و حرکت به سوی آینده، جز با شناخت عناصر ماهوی و گفتمانی عصر مشروطه امکان­پذیر نخواهد­بود.

دوره­ی مشروطه یکی از برجسته­ترین ادوار طنز ایران از ابتدای پیدایش تا کنون به حساب می­آید و شناخت دقیق آن ضرورت تام دارد. حسن جوادی نویسنده­ی کتاب تاریخ طنز در ادبیّات فارسی در این­باره معتقد است: «عصر مشروطه، عصر شکوفایی طنزنویسی بود. قرن­ها اختناق و زورگویی سینه­ها را پر از گفتنی­ها کرده ­بود و برای اوّلین بار امکان گفتن پیدا شده­ بود. اکثر نویسندگان نسبت به مردم احساس تعهّد شدید می­کردند و نمی­خواستند جز به خاطر مبارزه برای آزادی و یک زندگی بهتر، نویسندگی کنند. موضوع اشعار این دوره، یک­باره و به نحو بی­سابقه­ای اجتماعی و سیاسی می­شود. اگر فی­المثل در سرتاسر دیوان قاآنی دو یا سه شعر اجتماعی پیدا کنیم، صدی هشتاد و یا بیشترِ اشعار دوره­ی مشروطه، مربوط به وضع مردم و سیاست روز است». (حسن جوادی، 1384، ص 114)

یحیی آرین­پور نیز در خصوص اهمیّت اشعار مشروطه ­می­نویسد: «در اهمیّت بزرگ تاریخی و سیاسی این اشعار تردید نیست و از حیث مضمون نیز چون از زندگی روز، دردها و گرفتاری­های اجتماعی سرچشمه گرفته­اند، از بسیاری از اشعار سفارشی اصیل­تر و حقیقی­ترند. این گفته­ها و سروده­ها – تکرار می­کنم- اگر چه از حیث ادبی ارزش زیادی ندارند، ولی نمی­توان انکار کرد که در زندگی سیاسی و اجتماعی ایران و در بیداری مردم خواب­آلود و غفلت­زده­ی کشور که تا آن روزگار به حیات سیاسی خو نگرفته ­بودند، نقش بسیار مهم و مؤثّری داشته­اند و از نظر تاریخ­نویس مأخذ و وسیله­ی تحقیق بسیار گرانبهایی هستند». (آرین­پور، 1387، ص 35)

از این روست که ­می­توان گفت، بررسی و تحلیل سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه که به نوعی سرآمد ادبیّات این عصر به حساب می­آید، از ضرورت­های سیاسی، فرهنگی و ادبی برخوردار است.

1-1-4. پیشینه­ی انجام تحقیق

هر چند سال­ها از دوران مشروطه ­می­گذرد، امّا نسبت به ادبیّات این حوزه، توجّهی به فراخور تأثیر آن در سرنوشت جامعه ایرانی نشده­است. ادوارد براون اوّلین کسی بوده­ است که مجموعه­ای از اشعار طنز­آمیز دوره­ی مشروطه را در شعر و مطبوعات جدید ایران جمع آورد و آن­ها را به انگلیسی ترجمه کرد. یحیی آرین­پور نیز فصلی از کتاب از «صبا تا نیما» را که مجموعه­ای در تاریخ 150 ساله­ی ادب فارسی است، به طنز مشروطه اختصاص داده­است و از نویسندگان دوره­ی مشروطه همچون دهخدا، طاهرزاده، صابر و اشرف گیلانی مفصلاً بحث کرده ­است. وی در این کتاب همچنین نظری به پیدایش مطبوعات در ایران و ادبیّات نثر و نظم این نوع جریده­ها دارد.

کتاب «طنزسرایان ایران از مشروطه تا انقلاب» که به کوشش مرتضی فرجیان و  محمّدباقر نجف­زاده بار فروش تهیّه شده نیز از کتاب­هایی است که سعی داشته­است تا تقریباً تمامی شعرای حاضر در عصر مشروطه را معرّفی کند. تعدّد نام‌ها در اين مجموعه، بسيار زياد است و بعضي از طنزنويساني كه شرح حال و آثاري از آن­ها ذكر شده، صرفاً با يك مجلّه و آن هم با نام مستعار همكاري داشته‌اند، به طوري‌كه حتي براي مؤلّفان اين كتاب نيز نام واقعیشان به دست نيامده­است. احتمالاً پشتوانه­ی اصلي اين كتاب، سوابق كاري فراوان مرتضي فرجيان در نشريات طنز ايران، پس و پيش از انقلاب بوده­است.

از دیگر کتاب­های مطرح در خصوص طنز مشروطه، ­می­توان کتاب «کاوش در طنز ایران: التّحقیق فی حقایق الدّقیق من باب الهزل و الهجو و الطّنز و المطایبه و الأشارات العمیق من عهد العتیق الی عهد القامبیوتر و المنجنیق» را نام برد که در آن سیّد ابراهیم نبوی، گزیده­ای از آثار طنز­نویسان معاصر را از جمال­زاده تا خودش جمع‌آوری کرده­است.

کتاب «ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سقوط سلطنت» نیز که نگاشته­ی محمّدرضا شفیعی کدکنی است، به بررسی شعر مشروطه­ می­پردازد. مؤلّف در خصوص اهداف نگاشتن این کتاب می­گوید: «قصد من از بحث، یاد دادن یک نوع روش منظّم برای داوری در باب شعر دوران اخیر فارسی است و نه تاریخ ادبیّات و یا سبک­شناسی و غیره. (شفیعی کدکنی،1380، ص 17)

«طنزپردازان ایران (از آغاز تا پایان دوره­ی قاجار)» دکتر حسین بهزدای‌اند هجردی نیز کتاب جامعی در حوزه­ی ادبیّات طنز ایران به حساب می­آید. نگارنده در این اثر درصدد است تا به بررسی ادبیّات اجتماعی، انتقادی و سیاسی ایران و علل اجتماعی و روانی آن­ها بپردازد. دکتر بهزدای در این اثر با انتخاب گزیده­های از نثر و نظم طنز ادبی مشروطه، به تحلیل محتوا و دلایل شعرا از طرح انتقادات علیه وضع حاکم می­پردازد.

«یا مرگ یا تجدّد» ماشاء الله آجودانی نیز اثری متمایز در بررسی شعر مشروطه به حساب می­آید. این کتاب در حقیقت مقالاتی است که طی 18 سال در ایران و خارج منتشر شده ­است. نویسنده در این کتاب توجّه خاصّی به تحلیل وضعیّت سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه نشان می­دهد. نام کتاب برگرفته از شعری از ملک­الشّعرا بهار است:

یا مرگ یا تجدّد و اصلاح راهی جز این دو پیش وطن نیست
ایران کهن شده­ است سراپای درمانش جز به تازه شدن نیست

در این میان، امّا «مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطیّت» اثر حجت­الله اصیل، کتابی منسجم و برخوردار از روشی هدفمند برای بررسی شعر مشروطه به حساب می­آید که در کتب پیشین کمتر از آن اثری دیده­ می­شود. اصیل در این کتاب مفاهیم ویژه­ای را انتخاب و شعر شاعران مشروطه را در خصوص آن می‌سنجد، امّا به­طور کلّی باید گفت غیر از تلاش حجت­الله اصیل، کمتر ساختاری هدفمند برای تحلیل شعر طنز مشروطه تهیّه شده ­است و کتاب اصیل نیز آنچنان که باید و شاید مبسوط نیست. ما در این تحقیق سعی می­کنیم که از پراکنده­گویی دوری جوییم و ساختار شعری این دوره را بر اساس نظریه­ تحلیل گفتمان مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

 

1-1-5. فرضيه­ها و خطوط راهنمای بحث

این پایان­نامه یک تحقیق اکتشافی است و احتیاجی به فرضیه ندارد، بلکه نیازمند خطوط راهنمای بحث است که­ می­تواند در موارد ذیل خلاصه شود:

گفتمان حاکم در این دوره، گفتمان تجدّدگراست که شاخص­های آن گرایش به آزادی دموکراسی و غرب­گرایی است.

ادبیّات و علی­الخصوص شعر طنز، نمادی از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه و همچنین تبلور اندیشه­ها و پیش­فرض­های شعرای این عصر در خصوص مفاهیمی همچون آزادی، توسعه، قانون، تجدّد و… است.

1-1-6. هدف­ها

الف. تمییز مفاهیم و سوژه­هایی مانند استبداد، آزادی، میهن- ملّت، مساوات، دستور و قانون، زن و حقوق زن، تجدّد و مشروطیّت در شعر طنز مشروطه.

ب. تحلیل گفتمان کلّی حاکم بر فضای شعر مشروطه و تأثیر آن بر فضای سیاسی – اجتماعی ایران.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • پايان نامه مقايسه انديشه هاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122