پايان نامه نقد و بررسي تأثير باورهاي ديني در رشد و انحطاط مسلمين و مغرب زمين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقد و بررسي تأثير باورهاي ديني در رشد و انحطاط مسلمين و مغرب زمين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 274 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقد و بررسي تأثير باورهاي ديني در رشد و انحطاط مسلمين و مغرب زمين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده .
فهرست مطالب .
مقدمه .
فصل اول:
كليات و مفاهيم
بیان مساله 2
گفتار اول: کلیات 3
روش تحقیق: 3
سوال اصلی: 3
سوالات فرعی: 3
هدف تحقیق: 3
جهت نوآوری: 4
قلمرو تحقیق: 4
گفتار دوم: مفاهیم 4
الف- تمدن 4
1- معنای لغوی 5
2- معنای اصطلاحی 5
3- مولفه های تمدن ساز 6
ب-فرهنگ 7
1- لغت 7
2- اصطلاح 8
ج- رابطۀ فرهنگ و تمدن 9
د- باور 9
ه- دین 11
1- معنای لغوی 11
2- معنای اصطلاحی 12
1) تعریف دین از نگاه غربیان 12
2) تعریف دین از دید متفکران اسلامی 13
ز- باور دینی 14
ک- تعامل فرهنگ، تمدن و باور دینی 14
ل- پیشرفت 15
م- انحطاط 16
عوامل انحطاط 16
ن- تأثیر جهان بینی در پیشرفت و انحطاط 17
ح- مغرب زمین 18
و- مسلمین 19
فصل دوم:
حیطه‌هاي رشد و انحطاط مسلمين
گفتار اول: حیطه های رشد و شکوفایی 23
الف- فرهنگی- علمی 24
1- شکل گیری روحیه علم آموزی در بین مسلمین 24
2- عقلانیت متعامل با نقل 25
3- توجه به دستاوردهای فکری ملل و نحل دیگر 26
1) ترجمه و تقلید 26
2( بومی سازی 27
4- شکل گیری علوم و دانشمندان در اسلام 28
1) علوم اسلامی 28
1. قرائت 28
2. تفسیر 29
3. حدیث 29
4. فقه و اصول 30
5. عرفان نظری 30
6. کلام 32
2) علوم دیگر و دانشمندان مسلمان این عرصه 32
1. شیمی 32
2. مکانیک 33
3. ریاضیات 34
4. طب 34
5. نجوم 35
4- تأسیس مراکز علمی 36
1) بیت الحکمه 36
2) نظامیه 37
3) کتابخانه‌ها 37
4) حوزه های علمیه و دانشگاه‌ها 38
ب- تربیتی- اخلاقی 39
1- تشکیل پایه‌های خانواده 40
2- عرفان عملی و عرفا 40
3- مسجد مرکز تربیت 42
4- سیرۀ عملی علمای این عرصه 42
1) کتب اخلاقی و دانشمندان این عرصه 42
2) استقلال فکری دانشمندان 43
5- اخلاق در بین مسلمین 44
1) مدارا 44
2) برابری 44
3) آزادی مذهب 45
ج- اجتماعی- سیاسی 45
1- گسترش مناطق تحت تسلط 45
2- ثبات حاکمیت 46
3- سازمان های اداری و اجتماعی 46
1) دیوان 47
2) نهاد حسبه 47
3) تشکل های بین المللی جهان اسلام 48
ج- اقتصادی 48
1- تجارت 49
2- منابع طبیعی 50
3- کشاورزی 50
گفتار دوم: حیطه های انحطاط 51
الف- فرهنگی- علمی 51
1- از بین رفتن مراکز علمی و کتابخانه‌ها 52
2- تحجر 53
3- جریان های عقل گریز 54
1) تکفیر 55
2) بی فایده خواندن علوم طبیعی 55
4- درباری شدن علم 56
5- وضعیّت امروز علم و فرهنگ دربین مسلمین 56
1) بی سوادی عمومی 56
2) فرار مغزها 57
ب- تربیتی- اخلاقی 57
1- سقوط اخلاقی 57
2- تخریب نهاد اخلاق در جامعه 58
2- تجمل گرایی 60
3- اباحیگری صوفیانه و کنار انداختن ظاهر شریعت 61
ج- اجتماعی- سیاسی 62
1- غصب خلافت، اولین قدم انحراف 63
2-حکام فاسد 64
1) بحران مشروعیت 65
2) استبداد 65
3) ثروت اندوزی خلفا و امرا 66
4) ضعف سیاست و خیانت 67
5) حکام دست نشاندۀ امروز 68
6) جدایی مردم از حکام 68
3- شکل گیری جریان های تروریستی و تند رو 69
4- تجزیۀ ممالک اسلامی 71
5- هجوم دشمنان 71
ج- اقتصادی 72
1- مسلمانان مصرف کننده 73
2-اقتصاد تک محصولی 74
3- نابرابری تراز تجاری 74
فصل سوم:
حیطه‌هاي رشد و انحطاط مغرب زمين
گفتار اول: حیطه‌های رشد مغرب زمین 77
الف – فرهنگی- علمی 78
1- شکل گیری دانشگاه ها و نظام آموزش کارآمد 78
2- تغییر نظام آموزشی در غرب 79
1) سازمان حقوقی مستقل 79
2) جای دادن رسمی علوم طبیعی و عقلی در آموزش 80
3) نظام استاندارد ارزیابی و ارتقا علمی 80
3- انقلاب های علمی در غرب 81
1) نهضت ترجمه 81
2) واردات علم از مسلمانان 83
3) نهضت اصلاح دینی 84
4) کشفیات جدید علمی 84
5) انقلاب صنعتی 85
6) تربیت نیروهای ماهر 86
اهداف نظام آموزشی غرب 86
ب- تربیتی- اخلاقی 87
1- مسیحیان، همزیستان مسلمانان 88
2- نظم و انضباط اجتماعی 89
3- حقوق بشر 89
4- رشد اخلاق محیط زیستی 90
5- حقوق زنان 91
ج- اجتماعی- سیاسی 92
1- نهضت های اصلاح طلبانه 92
1) پروتستانتیسم 92
2) دموکراسی خواهی 93
2- تاثیر انقلاب صنعتی بر سیاست و اجتماع 93
1- رشد جامعه مدنی 94
2- کشف قاره های جدید 95
3- شهر نشینی 96
د- اقتصادی 96
1- تجارت 97
2- تشکیل اتحادیه ها و اصناف 98
3- رونق کشاورزی 98
4- ظهور بانکداری 99
5- نتایج اقتصادی انقلاب صنعتی 99
گفتار دوم: حیطه های انحطاط 101
الف- فرهنگی- علمی 101
1- اومانیسم گرایی علمی 102
1) رنسانس 102
2) دانشمندان هنجار شکن 103
3) عقل گرایی افراطی 105
2- علم و بحران محیط زیست 106
ب- تربیتی- اخلاقی 107
1- سكولاريزاسيون 107
1) بحران معنویت 108
2) مادی گرایی 110
3) قوانین ضد اخلاقی 111
2- فساد دستگاه دینی 112
1) فساد کلیسا 112
2) ظلم کلیسا 113
3- سست شدن بنیادهای اخلاق 115
1) سقوط ارزش ها 115
2) ضد ارزش ها ابزار تبلیغ کالا 116
3) شيوع بيمارى هاى جنسی 117
4) هم جنس گرایی 117
4- اومانیسم 117
آزادی افسار گسیخته 118
5- بیگانگى انسانها 119
6- پوشاندن سقوط ارزشها با ماسک حقوق بشر 120
ج- اجتماعی- سیاسی 121
1- بیماریهاى عصبى و روانى 121
2- افزایش نا امنی 122
3- ‫فروپاشی نهاد خانواده، عامل فساد جامعه 123
1) افزایش طلاق و بروز ناهنجاریهای اخلاقی 124
2) سردی روابط خانوادگی 125
3) ﻫﻢﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺪون ازدواج‬ 126
4) جریان های ضد خانواده 127
4- رهبانیت و عزلت اجتماعی 128
5- توحش 129
1) جنگ های صلیبی 129
2) جنگ های جهانی 130
3) استعمار و بهره كشی 131
د- اقتصادی 132
به هم بستگی اقتصاد بین المللی 133
فصل چهارم:
باورهای دینی تاثیرگذاردر رشد و انحطاط مسلمین
گفتار اول: باورهای اعتقادی 136
الف- باورهای موثر در رشد 137
1- توحید 137
2) آرامش بخشی 138
3) پاسخ به احساس تنهایی 138
2- نبوت و امامت 140
1) نقش آموزشی 140
2) الگو دهی 140
3) انتظار در امتداد امامت 141
3- معاد 141
1) صبر 142
2) بازدارندگی 142
3) تشویق 143
ب- باورهای موثر در انحطاط 143
1- درک نادرست از توکل 144
2- اهلبیت گریزی 145
3- اعتقاد به کفایت محبت اهل بیت 146
4- جبرگرایی 147
گفتار دوم: باورهای اخلاقی 149
1-در قبال خدا 149
1) شناخت خدا 149
2) عبادت و پرستش 150
2- در قبال خود 150
2) اصلاح نفس 151
2) خویشتن شناسی 151
3) حفظ سلامت و بهداشت جسم و روان 152
3- در قبال دیگران 153
1) روابط ایمانی 153
1. محبت 153
3. مساوات و برادری 154
3. امر به معروف و نهی از منکر 154
2) روابط انسانی 155
عدل عمومی 156
3- در قبال محیط زیست 157
1) نگاه الهی به طبییعت 158
2) تاثیر طبیعت در انسان 158
3) منابع طبیعی و اعمار آن 159
4) مسولت اخلاقی نسبت به تمام موجودات 159
4) وظایف حکومت اسلامی در قبال محیط زیست 160
گفتار سوم: باورهای عملی 160
الف- سیاسی 161
1- همگرایی دین و سیاست 162
2- همگرایی مردم ، حکومت و اسلام 163
3- حاکمیت قانون الهی 163
4- جهانی اندیشی 164
ب- اجتماعی 165
1- روابط اجتماعی بر اساس برادری و برابری 166
2- تعاون 166
3- همبستگی 167
4- انضباط اجتماعي 167
5- اهتمام به خانواده 168
1) محبوبیت خانواده در اسلام 168
2) ازدواج سنت الهی 168
3) قبح تجرد 169
ج- اقتصادی 169
1- رعایت اخلاق در اقتصاد 170
2- نفی فقر 170
4- کار و تلاش 171
1) کرامت کارگر در اسلام 172
2) کارگر در صف مجاهد 172
د- علمی 173
1- اسلام دین علم و خرد 173
2-قرآن و دعوت به تجربه و حس 175
3- کسب علم و عبادت 176
4- عقل ابزاری اسلامی 177
5- ترغیب به علم آموزی 178
6- توصیه به استفاده از علوم سایرین 179
7- احترام به دانشمندان 179
ب- باورها در انحطاط 179
باورهای دنیا گریز 180
احکام عملی 181
1- احکام عبادی 183
1- احکام – مالی 184
3- احکام سیاسی 185
4- احکام جزایی 186
5- احکام خوردنیها 187
6- احکام خانواده 187
فصل پنجم:
باورهاي ديني تأثيرگذار در رشد و انحطاط مغرب زمين
گفتار اول: باورهای موثر در پیشرفت مغرب زمین 189
الف- باورهای اعتقادی موثر در رشد 189
1- تثلیث 190
1) پدر 191
2) پسر 191
3) روح القدس 191
1. همراه همیشگی مردم 192
2. روح القد س ضامن اقتدار کلیسا 192
2- کتاب مقدس 193
1) اناجیل 194
2) اعمال و نامه های رسولان 194
3) مکاشفات 195
3- کلیسا 195
نقش کلیسا در جامعه مسیحی 196
4- عیسی مسیح 197
1) الگوی بشری برای مردم 197
2) رستاخیز مسیح 198
3) امید به تشکیل حکومت جهانی 199
5- اعتقاد به آخرت 199
ب- باورها ی اعتقادی موثر در انحطاط 200
1- نجات یا انتخاب پیشین 200
2- سه گانگی 201
3- عیسی بشری در مقام الوهیت 201
شورای نیقیه مرجع اعلام الوهیت 202
4- آموزه انتخاب پیشین 202
5- اعتراف 204
اثر نامطلوب 204
گفتار دوم: باورهای اخلاقی 205
الف- باورها در رشد 206
1) خدا به عنوان مالک طبیعت 215
2) خدا به عنوان شوهر طبیعت 216
3) خدای تجسم یافته در طبیعت 217
ب- باورها در انحطاط 217
1- در قبال خدا 217
2- نسبت به خود 218
3- در قبال دیگران 219
4- در قبال محیط زیست 219
گفتار سوم: باورهای عملی 220
الف- باورها در رشد 220
1- سیاسی 220
1) آموزه نهضت ساز 221
2) ریشه بدبینی به سیاست مند بودن مسیحیت 222
2- ا جتماعی 223
1) حفظ انسجام جامعه 223
2) امور عام المنفعه 224
3) حمایت از خانواده 224
1. حجاب 224
2. اهمیت دادن به ازدواج و قبح طلاق 225
3. صیانت از کانون خانواده 226
4. قبح طلاق 226
5. قبح شهوت پرستی 227
6. قبح هم جنس گرایی 227
7. قبح سقط جنین 228
4) زهد و فروتني 228
3- علم سازی آموزه ها 229
1) قابل شناخت بودن طبیعت 230
1. اعتقاد به هستی وقابل فهم بودن آن 230
2. اعتقاد به آفرینش 230
3. غلبه نظره تایید آمیز نسبت به طبیعت 231
2) نقش مذهب پروتستان در علم جدید 231
4- اقتصادی 232
1) احترام به کار 232
2) کار یک وظیفه الهی (Berfur) 233
3) آموزهي تقدير 234
ب- باورها در انحطاط 236
1 – سیاسی و اجتماعی 236
1) جدایی دین از سیاست 236
2) کلیسا و استعمار 238
1. کلیسا پیش قراول استعمار 238
2. کمک مالی استکبار به کلیسا 239
3) نگاه سرسختانه به زن 240
4) سختگیری بی جا در طلاق 241
5) تحسین تجرد 241
ب- احکام عملی 242
3- علمی 243
عقاید کلیسا، عامل افو ل علم 243
1) الهی نمایاندن انجیل ها 244
2) جدایی دنیا و آخرت 244
3) تصویر غیر صحیح از خداوند 245
4) قرار دادن مسایل علمی و آموزه های فلسفی در ردیف اصول عقاید مذهبی 245
4- اقتصادی 246
1) قبح ثروت 246
2) قبح تجارت 247
خاتمه: جمع‌بندي و نتيجه گيري 248

فهرست منابع

قرآن

نهج البلاغه

1- آمدی ، عبدالواحد ابن محمد تمیمی،  غررالحکم و دررالکلم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1364

2-آشكار، ژيلبر، جدال دو توحش: 11 سپتامبر و ايجاد بي‌نظمي نوين جهاني،مترجم:حسن مرتضوي، تهران: اختران، 1384

3- اگریدی، جوان، مسیحیت و بدعت ها، ترجمه عبدالرحیم سلیماانی اردستانی، قم، موسسه فرهنگی طه چ 2 ، 1384

4- الیاده، میرچا، فرهنگ و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، طرح نو، 1374

5- ابن منظور، لسان العرب، ج 13، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، موسسه التاریخ العربی، 1374

6-  انیس ، ابراهیم و دیگران،  معجم الوسیط، ج 1و2،المکتبه االاسلامیه، استانبول، ترکیا

7- آر بلاستر، آنتونی،  ظهور و سقوط لیبرالیسم ،  عباس مخبر، تهران، مرکز، 1377

8-  ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، تحقیق علی شیری، ج 6. بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق

9- احمدیان، محمد علی ، ویژگیهای جغرفیایی جهان اسلام، انتشارات سخن گستر،1388

10- اخوان كاظمى، بهرام، عدالت در انديشه‌هاى سياسى اسلام ، قم، بوستان كتاب، 1382

11- اصغری لفمجانی، صادق   ،اصل تربت زیست محیطی در اسلام، هاتف، 1384

12- اجتهادی، ابوالقاسم ،بررسی وضع مالی و مالیه‏ی مسلمین،، تهران: سروش، 1363

13- ابن جوزی، جمال الدین ابی الفرج عبد الرحمن، تلبیس ابلیس، انتشارات دارالقلم، بیروت، 1403 ق

14- الهامى، داود،  ايران و اسلام ، قم، كانون نشر جديد، بى‌تا

15- اقبال آشتیانی، عباس ، تاریخ مغول و اوایل تیمور ایران، تهران، نشر نامک، 1376

16- امينى، ابراهيم؛ بررسى مسايل كلى امامت، چاپ هشتم قم: دفتر تبليغات اسلامى، 1361

17- امینی، حسین،  نقش دین در تعالی روحی و روانی افراد،  پایان نامه، کارشناسی ارشد کلام، 1384

18- اینگلهارت، رونالد ، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، کویر، تهران،1373

19- ﺑﺎﻓﻜﺎر، ﺣﺴﻴﻦ ، ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻬﺮ (وﻳﮋه ﺧﺎﻧﻮاده)، ﭼﺎپ اول، 1380، ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ

20- باربور٫ایان ، علم و دین، ترجمه بهاالدین خرمشاهی ، مرکز دانشگاهی، 1362

21- بجنوردی، محمدکاظم، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج تهران، مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، چ دوم، 1374

22- ﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺴﻴﻦ ، اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﭼﺎپ دوم، 1380، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه

23- بختی، کامران،  فرهنگ انگلیسی – فارسی، مترادف و متضاد؛ تهران، نشر کلمه، ج اول، 1371

24- برنال، جان، علم در تاريخ، ترجمه: حسين اسدپور پيرانفر، کامران ماني، ج1، چاپ دوم، اميرکبير، تهران: 1380

25- برنجکار ،رضا ، آشنایی با علوم اسلامی، طه، چ2، 1382

26- بایارد ، داج ، دانشگاه الازهر، ترجمه آذرمیدخت مشایخ فریدنی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چ1، 1376

27- بوش، ریچارد و سایر نویسندگان، جهان مذهبی( ادیان در جوامع امروز) مترجم دکتر عبدالرحیم ،  دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ 2، 1378

28- بورلو، ژوزف،تمدن اسلامی، مترجم: اسدالله علوی، آستان قدس رضوی، 1386

29- بیرو، آلن ، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران ، انتشارات کیهان چاپ دوم، 1370

30- بیات ، عبدالرسول با جمعی از نویسندگان، فرهنگ واژه ها، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، قم،  1381

31- پاپکین، ریچارد هنری، کلیات فلسفه،، کليات فلسفه، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، انتشارات حکمت 1367

32- پترسون ، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی ترجمه احمد نراقیو ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو، 1377

33- پهلوان،چنگیز ، فرهنگ شناسی، پیام امروز، تهران، ج1 ، 1378

34- تالیافرّ ،چارلز ، عقل و فلسفه دین در قرن بیستم، ترجمه انشاء الله رحمتی ،تهران: سهروردی، 1382

35- تدوین کتب درسی، شناخت مذاهب کلامی،  ج2، سازمام حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور، 1379

36- توسلی ، غلام عباس و جمعی از نویسندگان، جامعه شناسی کشورهای اسلامی، انتشارات جامعه شناسان، 1389

37- توفیقی، حسین، آشنائی با ادیان بزرگ، ، چاپ نهم، سمت ، پائیز ۱۳۸۵٫

38- ثقفی ، دکتر محمد، و جمعی از نویسندگان،« جامعه شناسی کشورهایی اسلامی»، انتشارات جامعه شناسان،1389

39- جعفریان،رسول ، تاریخ سیاسى اسلام، چ1، ج 2، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371

40- جعفری، محمد تقی، شرح نهج البلاغه، ج 24، نشر فرهنگ اسلامی، چ 1، 1359

41- جعفری، محمد تقی، فلسفه دین، تدوین جمعی نویسندگان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1386

42- جعفری ، محمدتقی ، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،  1390

43- الجرری، عزالدین ابن الاثیر ابی الحسن علی بن محمد، اسد الغابه، دارالکتتاب العلمیه، بیروت،  ج2

44- جوادی آملی، عبدالله،  ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر إسراء، نوبت دوم، 1379

45- جوادی آملی، عبدالله، انتظار بشر از دین، چ 3، مرکز دفتر انتشارات اسلامی، 1384

46- جوان، عبدالله، نظم اجتماعی در اسلام، مرکز پژو هشهای اسلامی صدا و سیما،چ 1،  1383

47- حاجتي ، مير احمد رضا ,عصر امام خميني ره , قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه , 1382

48- حائری، عبدالهادی ، ایران و جهان اسلام، مشهد: انتشارات آستان قدس، 1368

49- حتي، فيليپ ،تاريخ عرب، ترجمه: ابوالقاسم پاينده، چاپ سوم، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1380

50- حكيمى، محمدرضا، دانش مسلمين ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چ دهم،  1379

51- حكيمى، محمدرضا ، الحياة،  ، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1360

52- حسن،   ابراهیم ، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه‏ی ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان،1376، ج 2

53- حسینی، سید محمد عارف،  رویا رویی اسلام و غرب، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چ 1،1481،

54- حسينى طباطبائى، مصطفى ، دين ستيزى نافرجام (در نقد تولّدى ديگر)، تهران، روزنه، 1380

55- حسینی بهشتی، درس گفتار های فلسفی، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران، چ 1، 1382،

56- حسيني، حسن،طرح خاورميانه بزرگ‌تر؛ القاعده و قاعده در راهبرد امنيت ملي امريكا، تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، 1383

57- حجازی، فخر الدین، نقش پیامبران در تمدن انسان، تهران: انتشارات بعثت.، 1352

58- حریری، محمد یوسف، ، اسلام و عقاید اقتصادی، تهران: انتشارات امیری، 1362

59- حداد عادل، غلامعلی،  فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران، سروش چ 6، 1374

60- حلبی، علی اصغر، تاریخ تمدن اسلام، ج1، تهران، 1356

61- حکیمی، محمد رضا ، دانش مسلمین،انتشارات دلیل ما، چ 15، 1386

62- حوراني، آلبرت ، تاريخ مردمان عرب، ترجمه فريد جوهر كلام، موسسه انتشاراتي امير كبير، تهران، 1384

63- حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسایل الحرام والحلال،تعلیق سید صادق الشیرازی، انتشارات  استقلال، تهران

64- عبدالحسین خسروپناه، جریان شناسی ضد فرهنگ ، تعلیم و تربیت اسلامی، چ1، 1389

65- عبدالحسبن خسروپناه، جریان شناسی فکری ایران اسلامی، موسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی، 1388، ص 89

66-عبدالحسین خسروپناه،  دین شناسی،  انتشارات کانون اندیشه جوان،چ1، 1389

67- خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج ۲۱، تهران، موسسه تنظیم و نشر امام خمینی، 1378

68- ——————، ج1،وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1362

69- ——————، ج 4، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1368

70-  ——————، ج 7،  ارشاد، 1370

71- ———- ولایت فقیه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چ دوم، 1369

72- خرمشاهی، بهاءالدین ، دانشنامه  قرآن و قرآن پژوهی، تهران، دوستان و ناهید،1377،ج1

73- دورانت، ویل ، تاریخ تمدن، ج1، مترجم: ضیاالدین علایی طباطبایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1388،

74- ——————، ج4، عصر ایمان؛ ابوطالب صارمی و دیگران؛ تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1385،

75- ——————، ترجمه احمد آرام و ديگران تهران، ج 1، انتشارات علمی و فرهنگی، چ 9، 1367،

76- ——————, ج5, رنسانس, مترجمان؛ تقی صفدر زاده و دیگران, تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, 1385

78- ——————, ج 6،  اصلاح دینی , مترجمان, فریدون بدره ای و دیگران، تهران  انتشارات علمی 1385

79- ——————، ج8، عصرلویی, ترجمه :پرویز مرزبان و دیگراان, انتشارات علمی و فرهنگی تهران؛ چ 12، 1385

80- ——————، روسو و انقاب ، مترجم: ضیاالدین علایی طباطبایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1388، ج10

81- دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1358، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ج8و 5و 6

82-، دانش نامه امام علی، جمعی از پزوهشگران ،ج3

83- دانش نامه جهان اسلام، ج4، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، بنیاد دایره المعارف ، اسلامی، تهران، 1373

84- دانشپور ، سید علی، آشنایی با کلیات علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور، چ6، 1383

85- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ج 15،  انتشارات دانشگاه تهران، 1375

86- ديون پورت، جان، عذر تقصير به پيشگاه محمّد و قرآن، ترجمه سيد غلامرضا سعيدى، تهران، شركت نسبى حاج محمدحسين اقبال و شركاء، 1334

دی یر، پیتر رابرت، ترجمه عبدالحسین آذرنگ . نگار نادری، تهران، سخن، 1388

87- رازی ، ابن مسکویه ، تهذیب الاخلاق، ترجمه و توضیح دکتر علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر، 1381

88- راسل، برتراند ،  آزادی و سازمان، علی رامین، تهران، امیر کبیر،  1357

89- رامیار، محمود، بخشی از نبوّت اسرائیلی و مسیحی، قم: انتشارات در راه حق، 1352

90- رادمنش ، دکتر عزت الله ، کلیات عقاید ابن خلدون درباره فلسفه تاریخ و تمدّن، / قلم

91- رشید، منور جمال، قدیم اسلامی مدارس، لاهور، بی تا

92- رنی، آستین، حکومت و آشنایی با علم سیاست، لیلا سازگار، تهران؛ دانشگاهی، 1374

93- رحیم پورازغدی، حسن ، عقلانیت،انتشارات طرح فردا، تهران ۱۳۸۷

94- رفیعی علامرو دشتی، علی ،درآمدی بر دایره المعارف کتاب خانه های جهان، قم، 1374

95- عباس رسول زاده و جود باغبانی،شناخت مسیحیت،  انتشارات موسسه اموزشی و پژئهشی امام خمینی، 1389

96- رنان، كالين ، تاريخ علم كمبريج، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مركز، 1366

97- رهنمایی،، سید احمد،  غربشناسی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1388

98- زرین‏کوب، عبدالحسین ،کارنامه‏ی اسلام،  1369، تهران : امیرکبیر

99-زرین‏کوب، عبدالحسین ، بامداد اسلام، تهران: امیرکبیر. (1362

100- زيبا كلام‌، صادق‌، ما چگونه‌ ما شديم‌ ، انتشارات‌ روزنه‌، چاپ‌ سوم‌، 1376

101- زيدان، جرجى ، تاريخ تمدّن اسلام، ترجمه على جواهرى كلام، چ دهم، تهران، اميركبير، 1382

102- ژان پل ويلم، جامعه شناسي اديان، مترجم: عبدالرحيم گواهي، چ 1، تبيان، 1377

103- ژیلسون، اتین، مبانی فلسفه‌ی مسیحیت،1375، ترجمه محمد محمد رضایی، قم، دفتر  تبلیغات انتشارات اسلامی

104- ساندرز، ج.ج، تاریخ فتوحات مغول، ترجمه بوالقاسم حالت، تهران، امیر کبیر، چ2، 1362

105- سبحانی، جعفر ، مدخل مسایل کلام، ج 3، موسسه امام صادق، چ 1، 1383

106- ———-، جبر و اختیار، قم: مؤسسه امام صادق علیه‏السلام ، چاپ اول، 1381

107- ———-، در سرزمين تبوك ، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1380

108- سبحانی نیا، محمد،  کارکرد دین در زندگی بشر، چ1، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،1387

109- سروش، محمد، دین و دولت دراندیشه اسلامی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ1، 1378

110- سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، درآمدی بر الاهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، چاپ اول، کتاب طه، قم ، ۱۳۸۲

111- سعد، محمدبن ،الطبقات الكبرى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1410 ق،

112- شاخت، یوزف،   دیباچه ای بر فقه اسلامی، ترجمه اسدالله نوری،انتشاررات هرمس، تهران، 1388

113- شریف، میان محمد، منابع فرهنگ اسلامی،  ترجمه سید جلیل خلیلیان، تهران، 1359

114- شفیق، منیر، اسلام رو در روی انحطاط معاصر، ترجمه غلامحیسن  موسوی ، قم، مرکز بررسیهای اسلامی،1362

115- شهیدی، جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1369،

116- شيخى، محمدتقى ،جامعه شناسى زنان و خانواده، شركت سهامى انتشار، 1381

117- صاحبی، محمد ,جواد جهانی شدن و دین؛ فرصت‌‌ها و چالش‌ها (مجموعه مقالات چهارمین کنگره دین پژوهان)، قم، احیاگران، 1382 ش

118 – صدر محمد باقر ، اقتصادنا، مجمع‏الشهيد الصدر العلمى والثقافى، ، چ2، 1408

119- صفا، ذبیح الله،  تاريخ‌ علوم‌ عقلي‌ در تمدن‌ اسلامي‌ ج1، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، چاپ‌ پنجم‌، تهران‌، 1374

120- طبری ، محمد ابن جریر؛ تاریخ طبری، قم، منشورات مکتبه ارومیه، 1358

121- طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج2، چاپ اسماعیلیان، قم

122- —————، آموزش عقاید و دستورهای دینی، ج1،چاپخانه علامه طباطبایی، انتشارات حکمت، 1370

123- —————، خلاصه تعالیم اسلام، انتشارات کعبه، 1362ش

124- —————، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمد هادی فقیهی، کتابفروشی اسلامیه،1370

125- —————، قرآن در اسلام،  چ دوم،قم،هجرت، 1369،

122- —————، بررسی های اسلامی، موسسه انتشار هجرت قم،بی تا

123- —————، آموزش دین، دفتر انتشارات اسلامی، 1382

124- طباطبائي، سيدجواد، زوال انديشه سياسي درايران،انشارات کوير، چاپ پنجم،تهران،1383

125- طلوعی، محمود ،تاریخ و تصویر، ،تهران، تشر علم،1374

126- طریحی، فخرالدین،  مجمع‌البحرین»، ج 1، ص 422. ، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مکتب النشر الثقافة

الاسلامیه، 1367 ش.

127- طاهری، حبیب الله، بررسی مبانی فرهنگ غرب و پیامد های آن، بوستان کتاب، 1383،

128-طه، صابر احمد، نظام الاسرة فى اليهودية و النصرانية و الاسلام،قاهره، نهضة مصرللطباعةوالنشروالتوزيع،2003

129- علمداري،کاظم ، چرا ايران عقب ماند وغرب پيش رفت؟، تهران ، نشرتوسعه،چاپ سوم، 1379

130- حر عاملی، شیخ ممد بن حسن ، وسایل الشیعه، موسسه آل البیت، دار احیائ التراث، 1414ه ق،  ج17

131- عباس نژاد، محسن ،پیشرفت علم( بررسی عوامل رشد و انحطاط دانش یونان باستان، تمدن اسلامی، قرون وسطی و غرب جدید، با تاکید با نقش دین)، بنیاد پژوهشهای قرانی حوزه و دانشگاه،چ 1، 1388

132- عنایت، حمید، جهانی از خود بیگانه، تهران: انتشارات فرمند، 1353

133- على، امير، روح اسلام، ترجمه ايرج رزاقى و محمد مهدى حيدر پور، مشهد، آستان قدس رضوى، 1366

134- عمید، حسن، فرهنگ‌ فارسی‌ عمید، تهران، امیرکبیر، 1377

135- عمرانی، اسعد ، مالک بن نبی اندیشمند مصلح، ترجمه‏ی صادق آئینه وند، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1369

136- غنی، قاسم، بحثی در تصوف، ، انتشارات زوار، تهران، 1369

137- غروی، سید محمد ، مع علماأالنجف الاشرف، ج1،دارالثقلین،بیروت، چ1، 1420

138- الغفّار،  عبدالحسن ، المرأة المعاصرة، مطبعة المهر، 1404 ق

 

141- فان فورست، رایرت، مسیحیت از لابلای متون، ترجمه: جواد باغبانی و عباس رسول زاده، قم، مرکز اتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی، 1384

142- فراهیدی، خلیل ابن احمد، العین، چ اسوه، تهران ، بی تا

143- فوراستيه , ژان ،  بحران دانشگاه , ترجمه علي اکبر کسمايي , سهاما انتشار ، 1363

144- فوراستیه ، ژان ، تمدن سال 2001،ترجمه خسرو رضایی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368

145- فقیهی، علی‌اصغر، آل بویه و اوضاع زمان ایشان ، چاپ سوم

146- فیومی، احمد ابن محمد ،مصباح المنیر، مکتبه لبنان، 1366

147- فیلیپس،کورزین ، امپراطوری اسلامی، مهدی حقیقت خواه، انتشارات ققنوس، 1386

157- کاشفی، محمد رضا ، نقل از فرهنگ و مسیحیت در غرب، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1380

158- کجوری، محمد باقر،  الخصائص الفاطمیه»، ج 2قم، انتشارات الشریف الرضی، 1380

159- گارودی، روژه،  هشدار به زندگان، ترجمه علی اکبر کسمائی، هاشمی، تهران

160-«گفتگو با پروفسور حامد الگار»،کتاب نقد، شماره 2و 3،. اسلام‌ منهای‌ احکام، اسلام‌ نیست‌ بهار و تابستان‌ 79

168- لوکاس، هنری، تاریخ تمدن، عبدالحسین آذرنگ، تهران، ج 1،کیهان، 1387

169- لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ترجمه محمدتقى فخر داعى گيلانى، چ چهارم، بى جا، بنگاه مطبوعاتى على اكبر علمى، 1334،

170- لاهيجى، عبدالرزاق؛ گوهر مراد ، تهران: اسلاميه، بى‏تا،

171- لیندبرگ, دیوید سی؛ سرآغاز علم در غرب, ترجمه فریدون بدره ای, شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 1377

172- لیتل فیلد، هنری نیلسون ،تاریخ اورپااز سال 1815 به بعد، مترجم فریده قره چه داغی،انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ، 1381

173- مجلسى ، محمّدباقر بحارالانوار، دار إحياء التراث العربي‏، بيروت‏، 1403 ق ، ج 75، ج 15، ج 2، ج1

174- مالک ابن نبی ، شروط النهضه ، ترجمه عمر کامل مسقاوی و عبدالصبور شاهین/ دمشق  1992

175- مبلغی آبادانی، عبدالله، تاریخ ادیان و مذاهب، ج ۲، شرح حال پولس

176- مسعودی، مروج الذهب، دارالاندلس، بی تا

177- مدني، جلال‌الدين ، مباني و كليات علوم سياسي، ج 6، تهران: پايدار، 1383

178- معین، حسن، فرهنگ معین ، ج 1، 1375، امیر کبیر

179- مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، تهاجم فرهنگی، تهران، انتشارات مرکز فرهنگی سپاه، 1387

180- مکارم شیرازی،تفسیر نمونه، ج2، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهلبیت،1368

193- ورنر منسکی، پگی مورگان، النور نسبیت، کلایولاتون، تروز شانون، معشوق ابن علی)،  اخلاق در شش دین

194- جهان، ترجمه محمد حسین وقار،انتشارات اطلاعات، 1378،

195- مالرب، میشل، انسان و ادیان،( نقش دین در زندگی فرردی و اجتماعی) ترجمه مهران توکلی،تهران نشر نی،چ 6، 1390

196- مک کلیلن ، جیمز ؛ هرولد درن ، تاریخ علم و فناوری، ؛ ترجمه: عبدلاحسین آذرنگ و نگار نادری،تهران، انتشارات سخن،1387

197- مكى، محمّدكاظم، تمدّن اسلامى در عصر عبّاسى، ترجمه محمّد سپهر تهران، سمت، 1383

198- مظلومان ،رضا ، جامعه شناسی کیفری، چاپ سوم، اقبال، 1355

199- مظاهرى، على،  زندگى مسلمانان در قرون وسطى، ترجمه مرتضى رواندى، تهران، صداى معاصر، 1378

209-  ناصری طاهری، عبدالله ، بیت المقدس شهر پیامبران، تهران، سروش، 1367

210- ندوی، سیدابولحسن، نبرد ایدئولوژیک ،ترجمه و اقتباس سید محمد ثقفی و علی اکبر مهدی پور، قم، دارالتبلیغ، بی تا

211- نظری ، علی اصغر، تاریخ عمومی،ویژ گیهای جغرافیایی جهان اسلامی، گروه تاریخ  دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و تألیف، تهران، وزاردت آموزش و پرورش،

212- نیکسون، پیدایش و سیر تصوف، ترجمه محمد باقر معین، تهران، انتشارات توس، 1380

213- نهرو، جواهر لعل، نگاهی به تاریخ جهان، ترجمه‌ی محمود تفضلی،ج 1،تهران: امیرکبیر، 1343

214- ناس، جان بایر،  تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ،1383

215- نصر، سید حسین، جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی، چاپ دوم، طرح نو، 1374،

216- نصر. حسین،  نیاز به علم مقدس، ترجمه حسن میانداری / مؤسسه فرهنگی طه، تهران

217- نصر، سید حسین ،علم  و تمدن در اسلام، ترجمه احمد آرام، ج2، تهران 1359

218- نور احمدی، محمد جواد، اقتصاد دینی، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1389

228- واکر ، آرنولد  توماس ، تاريخ گسترش اسلام، ترجمه ابوالفضل عزتى، دانشگاه تهران ، 1358

228- هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، موسسه فرهنگی خانه خرد، چ2، 1383

229- هاف, توبی. ای, خاستگاه نخست علم جدید, حمید تقوی پور, موسسه تحقیقات‌ وتوسعه‌علوم انسانی, تهران, 1384

230- هانتینگتون،ساموئل، برخورد تمدّنها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمد علی حمید رفیعی،دفتر پژوهشهای فرهنگی

231- هينس، جف ، دين، جهاني  ‌شدن و فرهنگ سياسي در جهان سوم، داود کیانی، تهران، پژوهشکده راهبردی، 1381

232- هونكه، زيگريد، فرهنگ اسلام در اروپا ،ترجمه مرتضى رهبانى، چ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1370

233- هیوم،رابرت ارنست، ادیان زنده جهان ؛. ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، علم، چ 15، 1386،258

234- یزدی، نرگس و دیگران ، اسنادی تاریخی تقدیم به عالیجناب پاپ ، دفتر هنر و ادبیات صریر، 1387ٌ

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان « نقد و بررسی تاثیر باورهای دینی در رشد و انحطاط مسلمین و مغرب زمین» مي باشد كه در پنج فصل ارائه گردیده؛ و با نقد و بررسي تاريخي و سندي به دنبال یافتن جوابی برای این سوال است که، آيا دین و آموزه­های دینی توانسته دو تمدن اسلام و غرب  را به سوی پیشرفت و يا انحطاط سوق دهد يا نه؛ و همچنين اگر آموزه­های دینی قدرت تاثیر­گذاری بر تمدن را داشته باشد، قدرت این آموزه‌ها کدام حیطه های تاريخ اين دو تمدن شامل مي شود ؟

برای پیدا کردن جواب، به کاوش در دو دین جهان شمول کنونی، یعنی مسیحیتی که دین اکثریت مغرب زمین محسوب می شود؛ و اسلام، که به عنوان یک دین شرقی، بیشترین پیروانش را در خاورمیانه دارد؛ خواهیم پرداخت. انتخاب این دو دین به علت شرایط ویژه­ای است که پیروان این دو دین به آن مبتلا شده اند؛  مسلمانان که دین خود را جدای از شریعت نمی دانند بعد از قرون متوالی پیشرفت، اکنون در عقب ماندگی علمی و اقتصادی به سر می برند و مغرب زمین که در زمان اوج مسلمین، چیزی نداشتند کمی بعد از افول مسلمین، پله­های صعود را شروع به ساختن نمودند.

برای پیدا کردن سوال­ها، نخست با توجه به شاخصه­های تمدن­سازی که ارائه خواهد شد، به جستجو در عرصه‌های رشد و انحطاط واقع شده در این دوتمدن بزرگ، خواهیم پرداخت. و سپس آموزه‌های تاثیرگذار در هر کدام از حیطه­های بررسی شده را مروری می کنیم؛ تا به نتیجۀ مورد نظر دست پیدا کنیم که:

ادیان الهی، به علت الهی بودنشان تا زمانی که حقیقت آموزه­هایش دچار تحریف نشده کاروان بشری را به سوی اعتلا سوق می‌دهد؛ اما وقتی انسان با سوء استفاده‌ها و برداشت‌های انحرافی خود حقایق را دچار تحریف نمود، از تأثیرگذاری آموزه‌ها جز اسمی بیشتر باقی نخواهد ماند .

لذا بر آنیم تا بعد از ذکر کلیات، دو فصل بعدی را به ذکر پیشرفت ها و انحطاط‌های صورت گرفته در حیطۀ تاریخی بعد از ظهور اسلام در این دو سرزمین بپردازیم؛ و در دو فصل آخر هم آموزه             های  تاثیر گذار دین اسلام و مسیحیت را برای پیشرفت در آن حیطه ها مشخص خواهیم کرد.

کلید واژه‌ها: مسلمین، مغرب زمین، آموزه‌های دینی، تمدن، پیشرفت، انحطاط

مقدمه

متاسفانه انسان امروز، تمام آمال و آرزوهایش را در چیزی می‌بیند که از دستگاه‌های تبلیغاتی غرب، برایش پردازش می‌شود. رسانه‌های گستردۀ غرب، حصارهای افکار تمام مردم روی زمین را به تسخیر خود درآورده و می‌خواهد با ترویج انسان‌پرستی غربی، از انسانیت، همانند ماشینی برای رسیدن به افکارش بهره‌برداری کند.

گر چه تاريخ مغرب زمين بيانگر تمدني كه كاملا متاثر از مسيحيت و آموزه‌هاي آن باشد  نيست؛ ولي با آغاز گرايشات فكري و علمي نوين مغرب زمين، همان پيروان راستین مسيحيت هم، دچار سردرگمي و تحول فكري فراوان گشت؛ چنان كه مروجين دين مسيحيت در مقابل این هجوم علم و پیشرفت ظاهري كه با مضامين ديني سازگاري نداشتند؛ ناچارا گاهي حوزه دین را از همۀ امور دنیوی سوا کردند و به صومعه ها پناه بردند تا در مقابل این سیل بنیان کن علوم به ظاهر ضد دینی  مصون بمانند و گاه نیز با نظریه های تفریطی راه را برای ورود  سکولاریسم در زندگي مردم آماده کردند و به هر طریق دین را به نوعی از زندگی واقعی انسان خارج نمودند.

اینک که غرب در رأس قله پیشرفتهای تکنولوژیکی واقع شده است، با ابزارهای مختلفی که در دست دارد به فکر جهانی سازی افکار افتاده؛ و قصد دارد، ذهن جهانیان را با فریاد « ما بی‌دینی اختیار کردیم و پیشرفت کردیم؛ پس ای جهانیان، بی دین باشید تا پیشرفت کنید»  پر کرده است. دراین طرف دنیا، گروهی از مسلمین تحت تأثیر القائات آنها قرار گرفته‌اند و ابزاری برای ترویج سکولاریسم غربی شدند و مروج افکار ضد دینی غرب گردیدند. کتاب‌ها چاپ کردند و مقالات فراوان در زیبایی فرهنگ اومانیستی غرب نوشتند تا از مسلمانان، محصولی غربی بسازند.

از سویی، عده‌ای از اندیشمندان اسلامی، برای روشنگری اسلامی برخاستند، تا پیام‌های فراموش شدۀ اسلام را برای بیداری مسلمین از خواب تاریخی‌شان، بیان کنند. این عده در میان موج تبلیغات ضد دینی، کم‌کم شعاعهای روشن حقایق دینی را به مردمی که افکارشان غبارآلود شده بود، رساندند؛ و امیداست که، نه تنها مسلمین از زیر سایه حجاب تبلیغات ضد دینی بیرون بیایند، بلکه انعکاس آن مردم مغرب زمین را هم از ظلمت عصر صنعت و روشنگری بیرون بیاورد.

بهترین کار برای نشان دادن کارایی دین، کنجکاوی در تاریخ گذشته و بیان آموزه‌های است که در راه پیشرفت انسانیت و تمدن نقش ایفا کرده‌اند؛ لذا همراه ذکر این آموزه‌های تمدن ساز، باید نگاهی به تاریخ انداخت و با بیان مواردی از کارکردهای عملی این آموزه‌ها، روحیه از دست رفتۀ بشریت را برای دریافت مجدد آموزه های دینی احیا نمود.

فصل اول:

كليات و مفاهيم

بیان مساله

به گواه اکثر اندیشمندان حوزه­های مختلف فکری، دین و عقاید دینی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و انحطاط در جوامع مختلف بوده است؛ آموزه‌های صحیح، توانسته جوامع را نه تنها در زمینه‌های اخلاقی و عرفانی و زمنیه های خاص دینی  به تکامل برساند، بلکه موتور محرک برای پیشرفت های علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز بوده و البته عقاید انحرافی نیز توانسته جوامع را به انحطاط بکشاند.

بی‌گمان، بهترین شاهد در این زمینه، مسلمین و مغرب زمین محسوب می شوند؛ مسلمین با اتکا به دستورات اسلامی نه تنها خود به تعالی رسیدند که چراغ کم‌نور علمی مغرب‌زمین را با نور درخشان علمی خود روشن کردند؛ و مغرب زمین نیز گرچه تاثیرات آموزه‌های دینشان به وضوح تاثیر اعجاز گونه دستورات دینی مسلمین نیست؛ اما برخی از آموزه‌ها را می‌توان در سیر پیشرفت و انحطاط مغرب زمین مورد توجه قرار داد.

مقایسه ظاهری این دو جامعه نشان می دهد که مسلمین در زمینه‌های اخلاقی، اجتماعی، خانواده و عواطف انسانی بالنده تر از غرب اند؛ و مغرب زمین از لحاظ تکنولوژیکی و نظم و انضباط گوی سبقت را از مسلمانان که خود از بنیان گذاران علم در تاریخ بوده ، ربوده‌اند. اما برای دستیابی به حقیقت امر باید حیطه  و ابعاد گوناگون  مسأله مانند بعد فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از نظر رشد و انحطاط بازکاوی گردد و تاثیر باورهای دینی در هر یک از امور فوق مورد بررسی قرار گیرد.

برای نیل به این مقصود باید این سوال پاسخ داده شود که:

در مورد باورهای موثر بر رشد و انحطاط مسلمین و مغرب زمین چه نظرات و نقدهایی وارد است؟

 گفتار اول: کلیات

روش تحقیق:

ابزارهای گردآوری مطالب این پژوهش بیشتراز طریق کتابخانه‌ها‌، نرم‌افزارها، معاجم، اینترنت و نمایه‌ها  است؛ و روش استفاده شده  به صورت تحیقیقی، توصیفی و تحلیلی و مقایسه‌ای می باشد.

سوال اصلی:

نقش باورهای دینی در رشد و انحطاط مغرب زمین و مسلمین چیست و چگونه ارزيابي مي شود؟

سوالات فرعی:

مردا از رشد و انحطاط چیست و اقسام آن کدامند؟

حیطه های رشد و انحطاط مسلمین کدام اند؟

حیطهای رشد و انحطاط مغرب زمین کدام اند؟

کدام باورهای دینی دررشد و انحاط مسلمین موثر بوده است و چگونه ارزیابی می شود؟

کدام باورهای دینی در رشد و انحطاط مغرب زمین موثر بوده اند و چگونه ارزیابی می شوند؟

هدف تحقیق:

این تحقیق بر آن است تا با كاوش در تاریخ به شناخت حیطه‌های رشد و بالندگی در بین مسلمین و مغرب زمین برسد و همچنین باورهای تاثیرگذار بر رشد و انحطاط در هر یک از حیطه‌های فوق در اسلام و مغرب زمین  را شناسایی کرده و به نقد آنها بپردازد.

 جهت نوآوری:

پژوهش پیش رو،  در مقایسه با منابع و مطالبی که ارتباطی با موضوع این پایان نامه دارند، با توجه به طرحی که تصویب شده، هم از نحوه چینش مطالب، هم از لحاظ رویکردی که به  مبحث دین، در مغرب زمین و مسلمین دارد و هم از زاویه دیدی که به تاریخ و پیشرفت‌‌های این دو جامعه ارائه می‌کند دارای زاویه دیدی جدید، به این مقوله است.

قلمرو تحقیق:

با توجه به طرح مصوب شده؛ قلمرو مکانی این تحقیق،تمدن اروپا و جهان اسلام را در بر می گیرد؛ از لحاظ قلمرو زمانی محدوده بعد از قرون وسطی در مغرب زمین و بعد از ظهور اسلام در سرزمین‌های اسلامی را پوشش خواهد داد. و باید توجه داشت که برای ایجاد سهولت و محدود کردن دایره تحقیق، دامنه تاثیر باورهای دینی در رشد و انحطاط مسلمین و مغرب زمین تاریخی نبوده و بيشتر پیشینی می باشد و البته با توجه به ارایه مثال های گوناگون و ارایه باورهای کلی تاثیر گذار می توان  در لابلای فصول به مثال های تاریخی گوناگون که هر یک از آموزه ها توانسته بر ایجاد و تدوام امری موثر باشد دست یافت.

گفتار دوم: مفاهیم

الف- تمدن

مفهوم تمدن تا به حال بحث و اختلاف‏نظر بسیاری از پژوهشگران را برانگیخته است. واژه تمدّن مانند دیگر دریافتها و دانسته‌های علوم انسانی از دانسته‌ها و دریافت‌های انتزاعی است که بنا به اختلاف دیدگاهها، تعریف‌های گوناگون برای آن بیان شده است.

1- معنای لغوی

تمدن یک واژه‌ی عربی است که از ریشه‌ی «مُدُن» گرفته شده و معنای متبادر آن پذیرش مدنیت، شهرنشینی، خو گرفتن به آداب و اخلاق شهریان، پذیرش نظم و قانون و سایر شئون اجتماعی و همکاری افراد اجتماع با یکدیگر در امور مختلف اجتماعی و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وغیره است.[1]

در زبانهای انگلیسی و فرانسوی، اصطلاح تمدن با واژه‏های Civilizationو Civilisation برگردان می‏شود که تقریبا در تلفظ با هم متفاوتند و هر دو برگرفته از ریشه کلمه انگلیسی Civil «مدنی» و “با تربیت اجتماعی” می‏باشند. این کلمه، در فرهنگهای انگلیسی مترادف با کلمات مؤدب، بانزاکت، نجیب، مبادی آداب، قابل احترام، شهرنشین و آمده [2] بنابراین، هم در زبان شرقی وهم در زبان لاتین، انتساب به شهر و شهرنشین را ملاک تمدن گرفته اند. [3]

ویل دورانت، تمدن را چنین تعریف میکند: « تمدن به شکل کلی آن، عبارت از نظمی اجتماعی است که در نتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان‌پذیر می‌شود و جریان پیدا می‌کند».[4]

از نظر دهخدا «تمدن»، خارج شدن یک جامعه از مرحلة ابتدایی و وحشی‌گری، خوگرفتن به اخلاق و آداب شهرنشینی معنا شده.[5]  ابن خلدون نیز از کلمه حضارت، شهری‌گری و به خوی و اخلاق شهریان درآمدن و تیپ زندگی شهری پذیرفتن را اراده می کند.[6]

2- معنای اصطلاحی

تعاریفی که از تمدن در دوران معاصر شده است، دامنۀ وسیعی را دربرمی‏گیرد. برای مفهوم اصطلاحی تمدن، تعریف‌های بسیاری گفته شده است؛ هنری لوکاس معتقد است که پاسخ به این سؤال که «تمدن چیست؟» دشوار است و راه به مسائل فلسفی می‏برد. پدیده‏های درهم تنیده تمدن، هم مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دربرمی‏گیرد و هم گسترش و کمال هنر، ادبیات، تفریحات، علم، اختراعها، فلسفه و دین را.[7] و تمدن «مرحله یا نوعی خاص از فرهنگ که در عصر معینی موجودیت یافته و حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است»[8]

آقای ولایتی در تعریف تمدن نگاشته، که تمدن، «حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی.»[9]است و آن را « شامل مجموعه پیچیده‌ای از پدیده‌های اجتماعی قابل انتقال حاوی جهات مذهبی، اخلاقی، زیبایی شناختی، فنی و یا علمی و مشترک در همه اعضای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر است » .[10]

آنچه که در تمام این تعاریف وجود دارد و مشترک است این است که تمدن، پویایی و تکامل و پیشرفت جامعه از وضعیت موجود آن است، گرچه برخی تمام افراد جامعه را در ایجاد این تکامل سهیم می‌دانند و هرکس به نوعی در آن همکاری دارد برخلاف برخی که تنها افراد ممتاز جامعه را در ایجاد آن سهیم می‌دانند

3- مولفه های تمدن ساز

در اصطلاح علوم اجتماعي «تمدن» همانند بسياري ديگر از مفاهيم رايج در علوم انساني معناي مورد قبول همگان پيدا نكرده است. و لذا در ارکان تمدن ساز هم ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد.

ويل دورانت براي تمدن‌ها چهار ركن و عنصر اساسي را برمي‌شمارد: 1. پيش‌بيني و احتياط در امور اقتصادي؛ 2. سازمان سياسي؛ 3. سنن اخلاقي؛ 4. كوشش در راه معرفت و بسط هنر. به نظر ويل دورانت ظهور تمدن هنگامي امكان‌پذير است كه هرج و مرج و ناامني پايان پذيرفته باشد؛ زيرا تنها هنگام از بين رفتن ترس است كه كنجكاوي و احتياج به ابداع و اختراع به كار مي‌افتد و انسان خود را تسليم غريزه‌اي مي‌كند كه او را به شكل طبيعي به راه كسب علم و معرفت و تهيه وسايل بهبودي زندگي سوق مي‌دهد.[11]

ابن خلدون بین نشانه های تمدن و عوامل آن که در واقع ارکان و عناصر سازنده تمدن هستند تفکیک می گذارد. در نظر وی این عوامل متعددند که از آن جمله می توان به دین، دولت و رهبر، قانون و ثروت، جمعیت، عصبیت، حرف، عدالت، دانش اشاره کرد. اما نشانه های تمدن عبارتند از چیزهایی چون لباس خوراک، هنر، مسکن که به اقتضای تمدن نمایان می شوند.[12]

امام خميني قدس‌سره گرچه براي تمدن تعريف مشخصي ارائه نداده، اما از برخي عبارات وي استفاده مي‌شود مهم‌ترين عنصر تمدن نه در نمادهاي فيزيكي آن، بلكه در توان انسان‌سازي آن نهفته است. با اين مقياس، وي فرهنگ غرب را با تمام توانايي‌هايي كه در توليد مصنوعات بشري و كشف قوانين طبيعت دارد، به لحاظ نگاه تك ‌بعدي‌اش به انسان، تمدن نمي‌داند؛ ایشان مي‌فرمايند:

« آيا اروپاي امروز كه مشتي بي‌خرد آرزوي آن را مي‌برند بايد جزء ملل متمدنه به شمار آورد؟ اروپايي كه جز خون‌خوارگي و آدم‌كشي و كشورسوزي مراسمي ندارد و جز زندگي ننگين سرتاسر آشوب و هوسراني‌هاي خانمانسوز منظوري در پيش او نيست، با قانون اسلام كه كانون عدالت و دادگستري است چه كار؟ …..اگر تمدن اسلام در اروپا رفته بود اين فتنه‌ها و آشوب‌هاي وحشيانه كه درندگان نيز از آن بيزاند در آنجا پيدا نمي‌شد».[13]

ب-فرهنگ

1- لغت

واژۀ فرهنگ، در زبان فارسی با مفهوم culture در زبان های انگلیسی و فرانسه شباهت نزدیک دارد. culture از فعل لاتینی  colere به معنای پروراندن، گرفته شده است. این واژه نخستین بار در قرن 11 میلادی در اروپا ابداع شد و در دو معنا به کار رفت: 1. مراسم دینی؛ 2. کشت و زرع.

در حال حاضر، این کلمه در فرهنگ های اروپایی به معنای دوم، یعنی کشت و زرع نیز به کار می رود این وژه در قرون وسطی به معنای پرستش نیز به کار می‌رفت. از قرن 16 میلادی، دانشوران و هنرمندان واژه culture را برای نخستین بر در بعد معنوی اش به کار گفتند. به عبارت دیگر، از عصر رنسانس معنای لغوی این واژه که به رشد طبیعی، یعنی کشت و زرع گرایش داشت، گسترش یافت و در فراگرد توسعه انسانی نیز به کار برده شد.[14]

اما برخلاف رویکرد غربیان، فرهنگ در زبان فارسی بیشتر بار معنوی داشته است تا مادی؛ مثلا دهخدا می‌گوید: « فرهنگ در فارسی از فر، و هنگ، ترکیب یافته است. فر، پیشوند است، به معنای جلو، پیش، بالا، و هنگ، از ریشه اوستایی است به معنای کشیدن؛ بنابراین فرهنگ، یعنی بالا کشیدن و اعتلا بخشیدن است»[15]

آموزش، پرورش، تعلیم و تربیت، علم و دانش، معرفت، عقل، بزرگی، سنجیدگی، حکمت، کتاب لغت، آثار علمی و ادبی یک قوم وملت، هنر، صنعت، ارزشهای گوناگون یک جامعه، خود نخواستن، راه و رسم زندگی یک جامعه و…معناهای گوناگون واژۀ فرهنگ در زبان فارسی است.[16] همگی از معانی است که در لغت نامه های فارسی از آن صحبت به عمل آمده است.

2- اصطلاح

وقتی سخن از فرهنگ در میان است، چنین تصور می گردد که مفهوم روشنی از آن درذهن مخاطب وجود دارد. ولی وجود اختلاف ها در تعریف، چنین برداشتی را منتفی می کند؛ چرا که برخی به فرهنگ، به عنوان مجموعه آداب و رسوم و عادات جمعی می نگرند؛ دسته‌ای دیگر، تصویر فرهنگ را با نمودار تاریخی یک قوم، یعنی مجموعه دستاوردهای علمی، فنی و هنریِ آنان معادل می دانند و پاره‌ای دیگر، دستارِ این واژه را با مفهوم آموزش و تعلیم و تربیت گِرِه می زنند و واژه های (با فرهنگ) را در تعمیم این معانی ابداع کرده اند. و با تغییر نگاه تعریی که از فرهنگ ارائه می شود متفاوت می‌گردد.

کارشناسان علوم اجتماعی، در تعریف و تبیین واژه فرهنگ اختلاف دارند؛  پژوهشگرانی چون «هنري لوكاس» فرهنگ و تمدن را به يك معنا دانسته؛ با اين حال، ترجيح داده از واژه فرهنگ به جاي تمدن بهره گيرد. وي در توضيح فرهنگ چنين مي‌نويسد:فرهنگ، راه مشترك زندگي، انديشه و كنش انسان است و دربرگيرنده، سازگاري كلي با نيازهاي اقتصادي؛ سازمان مشترك براي فرونشاندن نيازهاي اجتماعي و سياسي، مجموعه مشتركي از انديشه‌هاو دستاوردها و بالاخره فرهنگ شامل هنر، ادبيات،علم، آفرينش‌ها، فلسفه و دين است.[17]

به اعتقاد تایلور، فرهنگ مجموعه علوم، دانش، هنر، افکار و عقاید، اخلاقیات، مقررات و قوانین، آداب و رسوم و سایر آموخته ها و عاداتی است که انسان به عنوان یک عضو جامعه کسب می کند.[18] و به نحوه زیستن گفته می شود که هر جامعه ای برای رفع احتیاجات اساسی خود، از حیث بقاء، ادامه نسل و انتظام امور اجتماعی اختیار می کند.[19]

یک فرهنگ شامل معانی و ارزشهای تقسیم شده ای است که اعضای هر گروه، به طور مشترک دارا می باشند[20] و دربردارنده شیوه های تفکّر، احساس و عمل در هر جامعه انسانی برای ساخت انسان.[21]

به اعتقاد ادوارد سایپر: فرهنگ عبارت است از نظام رفتارهایی که جامعه به افراد تحمیل می کند و در عین حال، نظام ارتباطی که جامعه بین افراد برقرار می کند.[22]

ساترلند تعریف دیگری دارد: فرهنگ، شامل هر آن چیزی است که بتواند از نسلی به نسلی فرا رسانده شود. فرهنگ یک قوم، همان میراث اجتماعی آن است. (به عبارت دیگر)کلیت هم تافته ای است شامل: دانستن، دین، هنر، اخلاقیات، قانون، فنون، ابزار سازی و کاربرد آنها و روش فرا رساندن آنها.[23]

کاملاً مشخص است که دیدگاهها و طرز تلقیهای متنوعی درباره مفهوم فرهنگ وجود دارد و در معنای گسترده‌تر، فرهنگ معادل با واژه تمدن در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس، شامل تمامی دستاوردهای مادی و معنویِ بشر خواهد بود. و در پذیرش همین معناست که اندیشه‌وران علوم اجتماعی، فرهنگ رابه دو بخش متفاوت، امّا ملازم با یکدیگر، تقسیم می کنند: فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی.

فرهنگ مادی شامل ابزارها و اشیائی است که به دست مردم ساخته می شود وشیوه‌ها و فرایندهای ساخت و ساز بشر از مواد طبیعی است. فرهنگ معنوی شامل ارزش ها دیده‌ها و باورها، اندیشه و فنها و..می باشد.بنابراین فرهنگ شامل همه سازمایه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی است که فرد درون آن زاده و پرورد می شود.و در این جامعه به فرد شخصیتی داده می شود که به آن هویت فرهنگی می گویند.[24]

ج- رابطۀ فرهنگ و تمدن

در یک دید کلی، تمدن را به امور مادی(تکنولوژی و علم) و محسوس، و فرهنگ را به امور معنوی(عقاید، اسطوره و دین) مربوط داتسته است. واحتمالا بر همین اساس است که برخی فرهنگ را وجه معنوی و متعالی زندگی اجتماعی و تمدن را وجه مادی و فنی زندگی اجتماعی معنا کرده است.[25]

 خصوصا اگر ما تعریف ویل دورانت در نظر داشته باشیم متوجه میشویم که ایشان در تعریف تمدن چنین خاطر نشان می کنند که تمدن نظم اجتماعی است که باعث خلاقیت فرهنگی می‌شود و لذا تمدن را در بردارنده فرهنگ می دانند و گویا در نظر وی وجه اعلای تمدن وجود فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مردم می باشد.

لذا تمدن در مقایسه با فرهنگ حوزه وسیعتری دارد و مردمانی بسیار و از دیدگاه فرهنگی منفک و متمایز را در برمی‌گیرد»[26]

نکته‌ای که تمایز این دو را قدری روشن‌تر می کند این است که تمدن امری تاریخی و فرهنگ مربوط به زمان حال است؛ نوربرت الیاس در تبیین این تمایز، که بر مبنای مصطلح آلمانی این دو واژه مطرح شده است، می‌گوید: «تمدن معرف یک روند یا دست کم معرف سرانجام یک روند است» ، اما فرهنگ با فراورده های انسانی مربوط می شود که «همچون شکوفه در کشتزارها» حضور دارند».[27]

ساموئل هانتینگتون، تمدن را بالاترین گروه‌بندی فرهنگی و گسترده‌ترین سطح هویت فرهنگی به شمار می‌آورد.[28]

تعدد تعریف ها از این دو واژه کار را برای ارایه ما به الامتیاز این دو مشکل می کند ولی با توجه به تعریف ها از فرهنگ و تمدن، با وجود ارتباط فرهنگ و تمدن این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ تمدن بيشتر  در حوزه نظم فراگیر در همه حوزه ها و پيشرفت علمي و تکنیکی در زمينه هاي گوناگون را در ذهن تداعي مي كند و فرهنگ نيز بر مبناي همان معنايي كه در زبان فارسی  در نظر گرفته شد بیشتر بار معنوی دارد تا مادی. و به قول علامه جعفري، ممکن است که اعتلای فرهنگی موجب دست یابی جامعه به مدنیت شود؛ همچنین جامعه می تواند صرفا برپایه اقتباس از تمدنی دیگر رشد کند و به تمدنی دیگر تبدیل شود که با تمدن مادر متفاوت است. در سوی دیگر، این نکته نیز ضروری است که جامعه غیر متمدن نیز دارای فرهنگ باشد.[29]

ارزشهای فرهنگی، اساس حرکت و فعالیتهای فردی و اجتماعی یک قوم محسوب می گردند.به تعبیر دیگر، می توان فرهنگ را به عنوان زمینه رویش و جوشش رفتار، عادات، کنش و واکنشهای فردی و جمعی یک ملت وجامعه تلقی نمود. به همین دلیل، برخی جامعه شناسان، با برداشتن فاصله میان زمینه پیدایش رفتارهای عمومی، و خود این رفتار و فعالیت، فرهنگ را بر مجموعه رفتار، عادات و توانایهای یک قوم اطلاق می کنند[30].

[1]– لغتنامه دهخدا، ج 15، ص 942،  انتشارات دانشگاه تهران، 1375/  فرهنگ معین ، ج 1، امیر کبیر، ص 1139، 1375، /و فرهنگ عمید، ص 420، امیر کبیر، 1376

[2]– کامران بختی، فرهنگ انگلیسی – فارسی، مترادف و متضاد؛ تهران، نشر کلمه، ج اول، 1371،ص 89.

[3]– آلن بیرو،  فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ دوم، 1370، ص 47

[4] ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج 1، مترجم: ضیاالدین علایی طباطبایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی 1388، ص 3.

[5]– علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، ذیل واژه «تمدن»؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه «تمدن».

[6]– دکتر عزت الله رادمنش ،کلیات عقاید ابن خلدون درباره فلسفه تاریخ و تمدّن، ص9/ قلم.

[7] – هنری  لوکاس، تاریخ تمدن، عبدالحسین آذرنگ، تهران، ج 1،کیهان، 1387، ص 19و20

[8]–  پیشین ، ص 16

[9]–  علی اکبر ولایتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ج1، ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ص22

[10]–  آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، کیهان چاپ دوم، 1380، ص 47

[11]– ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران تهران،  انتشارات علمی و فرهنگی، 1367، چ نهم، ج 1، ص 3.

[12]– سهیلا صادقی فسایی، بررسی جامعه شناختی تئوری انحطاط ر نظریات ابن خلدون، تهران، امیر کبیر، ص91 ،1379

[13]–  امام خمينى، كشف‌الاسرار ، قم، آزادى، 1357، ص 8. «در اروپا تمدن نيست، بلكه كلمه توحش به اروپا نزديك‌تر است.»، ص 272.

[14] – چنگیز پهلوان، فرهنگ شناسی، پیام امروز، تهران، ج1 ،1378 ص 3-4

[15] – دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج30، ص 227

[16] – حسن عمید، فرهنگ عمید، ج2،  ص 766

[17]– هنرى لوكاس ،تاريخ تمدن، ترجمه عبدالحسين زرين‌كوب تهران، كيهان، 1376، ج 1، ص 20ـ21.

[18]– دکتر منوچهر محسنی ، جامعه شناسی عمومی، انتشارات کتابخانه طهوری. 1370، ص410،

[19]– جوزف روسک و رولند واردن، مقدمه ای بر جامعه شناسی، ترجمه دکتر بهروز نبوی و احمد کریمی، فروردین ، ص 9،

[20]– کارولین بی رز، جامعه شناسی بررسی انسان در جامعه، ترجمه ناصر رحیمی، ابن سینا. ص100،

[21]– دکتر محمد حسین فرجاد،  مقدمه ای بر جامعه شناسی و سیر تحول وتکامل جامعه، تهران، نشر آرام، ص154

[22]– ژان کازنو، مردم شناسی، ترجمه ثریا شیبانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، ص 56

[23]– دکتر پرویز ورجاوند، پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، شرکت سهامی انتشار، 1381 ، ص21،

[24]– علی اکبر ولایتی، فرهنگ و تمدن اسلامی، دفتر نشر معارف، 1387، چ 7، ص19

 [25]- عبدالحسین نیک گهر، ،تمدّن اسلامى در عصر عبّاسى،  ص 260

[26]– ژولیوس گولد و ویلیام. ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، ص 47 ص 267

[27]– چنگیز پهلوان،  فرهنگ شناسی، نشر قطره، 1382، ص 29

[28]– ساموئل هانتینگتون، تمدن‌ها و بازسازی نظام جهانی، ترجمه مینو احمدسرتیپ، ص47

[29]– محمد تقی جعفری، فرهنگ پیرو ، فرهنگ پیشرو، تهران، 1373، ص11-73

[30]– اتوکلاین برگ، روانشناسی اجتماعی، ترجمه دکتر علی محمد کاردان، ج1/95

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122