پايان نامه نقش اوراسياگرايي در سياست خارجي روسيه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش اوراسياگرايي در سياست خارجي روسيه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش اوراسياگرايي در سياست خارجي روسيه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی: ‌ح
چکیده انگلیسی ‌ط
مقدمه: 1
ضرورت و اهمیت موضوع 3
اهداف پژوهش 4
سوالات تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 4
روش پژوهش 5
تعریف مفاهیم 5
پیشینه پژوهش 6
محدوده ی مکانی 11
محدوده ی زمانی 11
سازماندهی پژوهش 11
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش (رئالیسم تهاجمی) 12
مقدمه 14
بایسته های اساسی نظریه رئالیسم تهاجمی 14
واقع گرایی 15
نقد رئاليسم کلاسيک 17
نوواقع‎گرایی 18
نقد نظریه ی نوواقع گرایی 22
واقع گرايی نو كلاسيك 23
تفاوت واقع‎گرایی نئوکلاسیک با رئالیسم کلاسیک 25
واقع گرايان تهاجمی 26
قدرت هاي بزرگ و علل انگيزه هاي تهاجمي 27
واقع گرايي تهاجمي و سياست خارجي 30
اوراسیاگرایی و سیاست تهاجمی روسیه 34
فصل سوم: اوراسیاگرایی 37
مقدمه 38
اوراسیاگرایی کلاسیک 39
اوراسیاگرایی نو 41
رهبران فکری نواوراسیاگرایی 44
ویژگی های اصلی نواوراسیاگرایی 45
نگاهی به نواوراسیاگرایی دوگین 46
اوراسیا گرایی و بایسته های سیاست خارجی 47
نتیجه گیری 49
فصل چهارم: اصول سیاست خارجی روسیه 50
مقدمه 51
گذری بر ژئوپلتیک روسیه 51
روسیه در جستجوی هویت از دست رفته 53
مناظره های هویتی روسیه 54
روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 58
دکترین نظامی روسیه 59
نخستین دکترین نظامی روسیه 59
دومین دکترین نظامی روسیه 60
سومین دکترین نظامی روسیه 62
رئالیسم روسی و دکترین های نظامی 63
گذری بر زندگی پوتین 68
بنیادهای سیاست خارجی پوتین 68
اقدامات پوتین در قالب رویکرد اوراسیاگرایی 69
سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین 71
محورهای تهاجم وارانه ی سیاست های پوتین 75
نتیجه گیری 78
فصل پنجم: نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه 101
مقدمه 80
نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه 80
اهمیت قفقاز و آسیای مرکزی برای روسیه 82
کشورهای مستقل مشترک المنافع 83
اهداف روسیه از تشکیل CIS 84
اهداف اقتصادی روسیه در CIS 84
اهداف امنیتی و سیاسی روسیه در CIS 84
اهداف فرهنگی = اجتماعی 85
شكل گيري و تأسيس سازمان منطقه هاي گوآم 86
اهداف اقتصادی گوام 88
اهداف سیاسی و امنیتی گوام 88
سطح بین المللی 89
سطح منطقه ای 90
سطح داخلی 90
تأثیر اوراسیاگرایی بر روابط روسیه و آمریکا 90
جنگ سرد جدید 93
الگوی چین در سیاست خارجی روسیه 96
چند قطبی یا چند جانبه گرایی 98
نقش انرژی سیاست خارجی روسیه 100
اتحادیه ی اروپا 101
ایران 102
روسیه و خاورمیانه 103
روسیه درسوریه 107
فصل ششم:نتیجه گیری و چشم انداز آینده 132
نتیجه گیری و چشم انداز آینده 110
منابع و مآخذ 115

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

کتب

ابراهیمی ترکمان، ابوذر. (1391)، فدراسیون روسیه: سرزمین ومردم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

ازغندی، علیرضا. (1391)، چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات قومس.

استیو، اسمیت؛ بیلیس، جان. (1381)، جهانی شدن سیاست، ترجمه گروه مترجمین، تهران:انتشارات ابرار معاصر.

اشتورمر، میشل. (1390)، روسیه در عصر رویارویی محدود پوتین و ظهور روسیه، ترجمه ی علی اکبر عبدالرشیدی، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش .

افشردی، محمد حسین. (1381)، ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد.

برژینسکی، زبیگنف.( 1362)، توطئه در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران: انتشارات هفته.

بهرامی، سجاد. (1392)، درک سیاست خارجی روسیه، چاپ اول، تهران: انتشارات حلول اندیشه.

پریماکوف، یوگنی. (1391)، دنیا بدون روسیه، مترجم: ایراس.

جکسون، رابرت؛ سورنسون، گئورک. (1385)، در آمدی بر روابط بین الملل، ترجمه مهدی ذاکرین، احمد تقی زاده، حسن سعید کلاهی، تهران: بنیاد حقوقی انتشارات میزان.

خاتمی خسروشاهی، سید ابراهیم. (1383)، کشورهای مستقل مشترک المنافع، تهران: ابرار معاصر.

دوئرتی، جیمز؛ فالتزگراف، رابرت. (1372)، نظریههای متعارض در روابط بینالملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: انتشارات قومس.

رحمانی، منصور.(1383)، راهبرد دفاعی و امنیتی روسیه در حوزه ی جنوبی،کشور های مستقل مشترک المنافع (مجموعه مقالات)، گردآورنده ؛ ابراهیم خاتمی خسرو شاهی، جلد دوم ، تهران : موسسه تحقیقاتی ابرار معاصر تهران.

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. (1389)، جغرافیای کشورهای روسیه.

سنایی، مهدی؛ کرمی، جهانگیر. (1385)، روابط ایران و روسیه (مجموعه مقاله)؛ به کوشش، موسسه مطالعات ایراس.

سیف زاده، سید حسین. (1392)، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری،تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم.

سیف­زاده، سیدحسین. (1385)، اصول روابط بین‏الملل ( الف و ب)، تهران: انتشارات میزان .

طالبي آراني، روح الله. (1386)، واكاوي سياست خارجي تهاجمي روسيه در قبال آمريكا، دفترمطالعات سیاسی:گروه سیاست خارجی.

عبدالله­خانی، علی. (1389)، نظریه­های امنیت، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

قوام، سید عبدالعلی. (1389 )، روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها ، چاپ چهارم ، تهران: انتشارت سمت.

کرمی، جهانگیر. (1384)، تحولات سیاست خارجی روسیه : هویت دولت و مساله غرب، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

کولایی، الهه. (1390)، سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، تهران: انتشارات سمت.

لاروئل، مارلین. (1388)، اوراسیاگرایی روسی: ایدئولوژی امپراتوری، ترجمۀ سید جعفر سیدزاده و محمد حسین دهقانیان، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

لینكلیتر، آندرو. (1385)، نو واقع گرایی، نظریه اقتصادی و مکتب برسازی،ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی .

مرادی، جهانگیر. (1385)، چشم انداز همکاری ایران و اتحادیه ی اروپا در تامین امنیت در قفقاز جنوبی: حدود و امکانات، تهران: انتشارات وزارت خارجه .

مشیرزاده، حمیرا . (1389)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

مورگنتا، هانس. جی. (1379)، سیاست میان ملت­ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امورخارجه.

نوری، علیرضا. (1388)، سیاست خارجی روسیه در دوره ی پوتین«اصول و روندها»، تهران: دانشگاه جامع امام صادق.

هانسن، برت؛ تافت، پتر؛ ویول، آندره. (1390)، راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی، ترجمه امیر نیاکوئی و احمد جانسیز، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.

مقالات:

ابراهیمی، شهروز؛ محمدی، مصطفی. (1390)، رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی(2010-1991)، فصلنامه ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، شماره 8 ، بهار و تابستان 1390، صص 22-1.

امیدی، علی. (1390)، چالش های ساختاری روابط راهبردی ایران و روسیه: سلطه ستیزی ایران و عمل گرایی روسی، فصلنامه ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، شماره 78 ، بهار و تابستان 1390، صص 64-43.

برزگر، کیهان. (1388)، سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تدافعی و تهاجمی، فصلنامه بینالمللی روابط خارجی، سال اول، شماره اول، بهار .

پيشگاهي فرد، زهرا؛ مهكويي، حجت. (1391)، منطقه گرايي در عصر جهاني شدن مطالعه موردی: سازمان منطقه اي گوآم، فصلنامه ی مطالعات اوراسياي مركزي، سال پنجم، شماره 10، صص21-40.

جانسیز، احمد. (1390)، اوراسیاگرایی نو: پنجره ای رو به ایران ، مجموعه مقالات همایش ملی نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز توسعه و روابط ایران و روسیه، انتشارات دانشگاه گیلان .

جیوتسنابکشی. (1380)، تداوم و تغییر در امنیت ملی و دکترین نظامی روسیه، ترجمه: علی بختیاری پور، نگاه(ویژه‌نامه روسیه)، سال دوم، شماره ۲۰.

حاجی یوسفی، امیر محمد. (1381)، نظریه والتز و سیاست خارجی ایران: مطالعه مقایسه ای دوران جنگ سرد و پساجنگ سرد، فصلنامه سیاست خارجی، ج 16. شماره 4.

حیدری، موسی الرضا. (1380)،گوام و CIS : چالش ها و فرصت های فراروی سیاست خارجی روسیه، مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 33، صص 108-91.

دهقانی فیروز آبادی، سید جلال. (1390)، واقع گرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم،تابستان .

دهقانی فیروز آبادی، سید جلال. (1391)، نو واقع‌گرايي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، بهار .

رمضان زاده، عبدالله؛ حسینی، سید حمید. (1389)، جایگاه گاز پروم درراهبرد انرژی روسیه، مطالعات اوراسياي مركزي، مركز مطالعات عالي بين المللي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان، صص 66- 41.

زرگر، افشین. (1386)، رقابت قدرت های بزرگ در قفقاز و آثار ان بر امنیت منطقه ای، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال شانزدهم، دوره ی چهارم ، شماره 58 ، تابستان

سلیمانی، افشار.(1382)، اتحادیه گوام: زمینه های شکل گیری، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم ، دوره سوم ، شماره

سلیمی، حسین.(۱۳۸۴)،“دولت مجازی یا واقع گرایی تهاجمی: بررسی مقایسه ای نظریه ی ریچارد روز کرانس و جان میرشایمر”، مجله پژوهشی حقوق و سیاست، سال۷، شماره ی ۱۷، پاییز و زمستان .

سنایی، مهدی؛ فاطمه عطری سنگری.(1390)، مقایسه تحلیلی سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین المللی، سال چهارم، شماره 9، پاییز و زمستان ، صص 38-21.

شرافت، سعید. (1383)،کنترل بین المللی تسلیحات، نگاه امنیتی روسیه، در :کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS (2)، تدوین ابراهیم خاتمی خسروشاهی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، صص 170- 121.

شفیعی، نوذر؛ زمانیان، روح الله(1390)، مفهوم سیاست خارجی از دیدگاه نظریه ها (واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری)، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 285.

صادقی، سید شمس الدین. (1391)، راهبرد سیاست انرژی روسیه در اوراسیا: فرصت و موانع، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره اول.

عمادی، سید رضی. (1389)، عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 70، تابستان 1389.

كامل، روح الله . (1383)، مقدمه اي بر رئاليسم تهاجمي، ماهنامه نگاه، سال 4، شماره 38.

کرمی، جهانگیر. (1379)، بازی بزرگ جدید در قفقاز و پیامدهای امنیتی آن بر آینده ایران، مجله سیاست دفاع، شماره 30-29، صص 18-5.

کرمی، جهانگیر.(1382)، سیاست خارجی روسیه و بحران عراق: گلیسم نوع روسی، فصلنامه مطالعات خاورميانه،شماره 13، صص 62-41.

کرمی، جهانگیر.(1389)، سیاست خارجی هجومی روسیه و موازنه استراتژیک اروپایی، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، زمستان، صص 196-181.

کرمی، جهانگیر.(1390)، روس ها سهم خود را می خواهند”، سایت دیپلماسی ایرانی، 7 اردیبهشت.

کولایی، الهه.(1389)، مطالعه ی تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی ، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 71 ، صص 140-123 .

مصلی نژاد، عباس.(1392)، موازنه راهبردی و سیاستگذاری امنیتی روسیه در نظام بین الملل، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 6 ، پاییز و زمستان 1392، صص 140-121.

مطهرنیا، مهدی. (1383)، ناتو گسترش به شرق و رئالیسم روسی، تهران، ابرار معاصر،مجموعه مقالات در کتاب کشورهای مستقل مشترک المنافع: ویژه سیاست امنیتی و خارجی روسیه، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

موسوی، سیدرسول.(1382)، رفتارشناسی سیاسی روسیه در عرصه تحولات جدید بین المللی، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 3، پاییز 82.

نوری، علیرضا. (1388)، مهم‌ترین تحولات عرصة خارجی روسیه در سال 2009، بولتن روسیه 6، مؤسسه ابرار معاصر تهران.

پایان نامه ها:

پوررمضان، شهره.(1391)، جایگاه فدراسیون روسیه در سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه گیلان.

نوری، علیرضا.(1386)، عملگرایی پوتین و فرآیند شکل گیری اجماع و سازگاری در سیاست خارجی روسیه، دانشگاه تهران.

منابع انگلیسی :

Averre, Derek. (2008), “Russian Foreign Policy and the Global Political Environment”. Problems of Post-Communism. 55(5): 28–39.

Bailes, A. J. K. (2005), “The European Security Strategy: An Evolutionary History”, SIPRI Policy Paper 10, Stockholm: Stockholm Peace Research Institute.

Blank, S.(2006), “Russia’s Real Drive in the South“, Orbis, Vol. 39, No.3, pp.369-386.

Browning, Christopher (September/October 2008) Reassessing Putin’s Project: Reflections on IR Theory and the West”. Problems of Post-Communism. 55(5): 3–13.

Dadak ,Casimir.(2010), A New Cold War?.The Independent Review, Vol. 15, No. 1. pp. 89-107.

چکیده

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقطه ی عطفی برای تغییر ماهیت نظام بین الملل از دوقطبی به تک قطبی و همچنین تقلای کشور روسیه برای بدست آوردن ثبات و امنیت بود. روسیه در جستجوی هویت از دست رفته ی خویش به این واقعیت دست یافت که سیاست آتلانتیک گرایی و دنباله روی از تک قطب نه تنها دردی از آن دوا نکرد، بلکه سبب انحطاط و سرخوردگی هر چه بیشتر آن در سطح داخلی و خارجی شد. اما با روی کار آمدن پوتین پنجره ای از امید به روی مردم روسیه گشوده شد و اتخاذ رویکرد اوراسیاگرایی از سال 2000 میلادی، سبب جلب توجه روسیه به کشورهای حوزه ی آسیای مرکزی و قفقاز شد و از آن پس، روسیه نه تنها  از تک قطب دنباله روی نمی کند بلکه با ابزاری همچون انرژی، تشکیل اتحادیه ها و سلطه بر جمهوری های بازمانده از شوروی آن را به چالش نیز می کشد و از سوی دیگر رویکرد اوراسیاگرایی روحیه ی تهاجمی را نیز در روسیه افزایش داده است؛ لذا، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد رئالیسم تهاجمی در صدد پاسخ به این سوال است که،  نقش و تأثیرات نگرش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه چیست؟ روسیه برای اجرای سیاست اوراسیاگرایی در سه سطح  بین المللی، منطقه ای و ملی با چه چالش ها و فرصت هایی روبرو است؟ فرضیه ی نویسنده این است که اوراسیاگرایی به عنوان یک رویکرد محبوب در میان اکثر مردم روسیه با نگاهی ویژه به کشورهای استقلال یافته از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سعی در تأمین منافع ملی روسیه و تثبیت جایگاه آن در عرصه ی بین المللی از طریق ایجاد اتحادیه های منطقه ای، همگرایی با کشورهای مشترک المنافع و معرفی روسیه به عنوان یک قطب رقیب در برابر هژمون، است. روش جمع آوری اطلاعات این رساله، کتابخانه ای و یافته های تحقیق عمدتاً به شیوه ای توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: اوراسیاگرایی، سیاست خارجی روسیه، نظام بین الملل، رئالیسم تهاجمی، کشورهای مستقل مشترک المنافع.

 مقدمه:

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیامدهای منفی زیادی را برای روسیه در حوزه های مختلفِ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی به همراه داشت و علاوه بر این سبب تحولات گسترده ای در سه سطوح مختلف بین المللی، منطقه ی اوراسیا و همچنین اوضاع داخلی کشور روسیه شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بین الملل یک سر قطب خود را از دست داد و آن را به هژمون آمریکا واگذار کرد. بنابراین نظام دوقطبی تبدیل به یک قطب تبدیل شد و بازیگران زیادی در این بازی قدرت، متضرّر شدند.

در سطح منطقه ای، کشورهای زیر سلطه ی شوروی نفس تازه ای کشیدند و برای نشان دادن استقلال و حاکمیت خود، درهای روابط تجاری و سیاسی را به روی کشورهای مختلف از جمله آمریکا گشودند اما معضلی که این کشورها با آن روبرو هستند، کشمش و درگیری های بین آمریکا و روسیه است. روسیه این جمهوری ها را حیات خلوت خود می پندارد و در صدد دستیابی به امپراتوری دوره ی شوروی است اما در مقابل پانزده کشور بازمانده، از سلطه ی روسیه واهمه دارند بدین سان برای جلوگیری از این سلطه گری، تدابیر زیادی را اندیشیده اند.

اما در  سطح داخل روسیه نیز، یادگاری که از شوروی باقی مانده بود چیزی جز اوضاع بد اقتصادی، بی هویتی، فلاکت و بدبختی نبود. روی کار آمدن یلتسین پس از فروپاشی  نیز نه تنها اوضاع را بهبود نبخشید بلکه سست بودن شخصیت وی، اوضاع را وخیم تر از پیش کرد. اما در این میان روي كار آمدن پوتين، نقطه عطفي در سياست هاي داخلي و خارجي اين كشور پس از جنگ سرد به شمار می آيد. پوتين كوشيده است از یک سو با حل بحران هاي داخلي، ثبات و انسجام را به روسيه بازگرداند و از سوي ديگر با بيرون آوردن روسيه از لاك خويش با رويكردي پيشرونده و تهاجمي در برابر محدوديت هايي كه عمدتاً غرب با توسعه طلبي خود عليه روسیه پديد آورده است، بايستد. هدف پوتين از اين رويه ها بازگرداندن بلندآوازگي گذشته ملت روسیه و بازيابي روسيه به عنوان یک  قدرت جهاني است. در اين راستا مي توان گفت رويكرد تهاجمي پوتين در سياست خارجي، واكنشي در برابر وادادگي يلتسين در برابر غرب و به ويژه آمريكا بوده است.

پوتین با برگزیدن سیاست اوراسیاگرایی و در کنار آن توجه به رویکرد پراگماتیستی تلاش کرد تا اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور  را بهبود بخشد و در این امر تا حدودی نیز موفق شد. این رویکرد برخلاف دوره ی یلتسین سبب شد تا پوتین، اولویت سیاست خارجی خود را به کشورهای منطقه و حوزه اوراسیا بدهد. در راستای نایل شدن به این هدف، تلاش کرد با تشکیل اتحادیه های مختلف از جمله اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع یا دیگر اتحادیه ها علاوه بر حفظ حاکمیت و سلطه ی خود بر کشورهای منطقه، نوعی بازدارندگی در مقابل ایالات متحده آمریکا نیز ایجاد کند. زیرا این کشورها به عنوان حیات خلوت روسیه، نقش حیاتی در تأمین امنیت روسیه دارند و هر نوع درگیری در آن ها اوضاع روسیه را دچار چالش می کند. بنابراین روسیه با اتخاذ این سیاست و رفتار پراگماتیستی تلاش دارد سلطه و روابط خود با جمهوری های سابق بازمانده از شوروی را حفظ کند و علاوه بر این در هر نوع احساس ناامنی از روابط این جمهوری های با دشمنان خود، به ویژه آمریکا، واکنش لازم را اعمال کند.

فصل اول:

طرح پژوهش

 تبیین مسئله:

نظام بین الملل عرصه ی روابط و تعامل است،گاه این روابط با صلح و آرامش و گاه با تعارض و کشمکش همراه است. در این راستا کشورها برای تعریف و شناساندن خود در عرصه ی بین المللی به ایدئولوژی ها و رویکردهایی متوصل می شوند که می تواند سبب ارتقا یا تنزل جایگاه آنها گردد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقطه ی عطفی برای تغییر ماهیت نظام بین الملل – از دوقطبی به تک قطبی-  وهمچنین تقلای کشور روسیه در تعریف هویت از دست رفته ی خود بود که مقدمات ورود مباحث و رویکردهای جدید به عرصه ی بین الملل را فراهم آورد.

روسیه در جستجوی هویت از دست رفته ی خویش به این واقعیت دست یافت که سیاست آتلانتیک گرایی و دنباله روی از تک قطب نه تنها دردی از آن دوا نکرد بلکه سبب انحطاط و سرخوردگی هر چه بیشتر آن در سطح داخلی و خارجی نیز شد؛ بنابراین با روی کار آمدن پوتین نقطه ی عطف دیگری در سیاست خارجی روسیه مطرح شد که با افزایش قیمت نفت و مدیریت استراتژیک پوتین، اوضاع اقتصادی روسیه بهبود یافت. اما سیاست و نگرش اتخاذ شده در روسیه، ناشی از اعتماد به نفسی بود که کسب کرده بود، این امر نه تنها قدرت مانور روسیه را در سطح منطقه افزایش داد بلکه زمینه های روبرو شدن با آمریکا و به چالش کشیدن نظام تک قطبی را نیز به دست داد.

بنابراین اتخاذ رویکرد اوراسیاگرایی از سال 2000 میلادی سبب جلب توجه روسیه به کشورهای حوزه ی آسیای مرکزی و قفقاز شده است و در مقابل، نه تنها اینکه از تک قطب دنباله روی نمی کند بلکه آن را به چالش نیز می کشاند و با ابزاری همچون انرژی و تشکیل اتحادیه ها، با قدرت از مرزهای سیاسی و امنیتی خود دفاع می کند. از سوی دیگر رویکرد اوراسیاگرایی روحیه ی تهاجمی را در روسیه افزایش داده است؛ لذا، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد رئالیسم تهاجمی به واکاوی نقش و تأثیرات نگرش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه می پردازد.

ضرورت و اهمیت موضوع:

با توسعه روابط بین الملل، تعاملات نزدیک و سازنده و وابستگی متقابل سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان کشورها افزایش یافته است و به این دلیل شناخت لازم و کافی از ایدئولوژی و جهت گیری سایر کشورها به منظورایجاد روابط خارجی درست و کارآمد، اجتناب ناپذیر است. روسیه از دیرباز چه در القاب امپراتوری تزار و اتحادیه جماهیر شوروی و هم اکنون نیز به عنوان فدراسیون روسیه، همواره یکی از قطب های اثرگذار در عرصه ی بین الملل بوده است و علاوه بر این، به دلیل نزدیکی به کشور ایران و نقش و تاثیر سیاست های اتخاذی آن بر برنامه های هسته ای ایران، بهبود و یا تشدید روند تحریم های سازمان ملل به دلیل دارا بودن حق وتو و همچنین گسترش روابط دو کشور مذکور به دنبال رویکرد اوراسیاگرایی روسیه و وجود مرز دریایی و مسائل مربوط به امور گمرکی، روابط تجاری و اقتصادی، شناخت ماهیت و سیاست های این کشور دارای اهمیت فراوان است.

با این هدف، رساله حاضر در صدد شناخت عوامل و رویکردهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه به طور کلی، نقش و تأثیر رویکرد اوراسیاگرایی به طور اخصّ است که شناسایی آن می تواند در تصمیم گیری و تصمیم سازی و سیاست گذاری  خارجی جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی ایفا کند.

اهداف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر ارائه ی دیدگاه روشن و جامع در شناخت عوامل مؤثر بر سیاست خارجی روسیه، واکاوی نقش روسیه در روابط بین الملل و در مقابل، بررسی عوامل داخلی و منطقه ای از قبیل اتحادیه ها و همچنین مهمترین عامل یعنی بررسی سیاست های دو کشور روسیه و آمریکا در به تعدیل رساندن فرصت ها و به چالش کشیدن امنیت نظام بین الملل است.

سوالات تحقیق

رساله در صدد تبیین این بحث است که روسیه برای اجرای صحیح سیاست اوراسیاگرایی در سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی با چه چالش ها و فرصت هایی روبرو بوده است که شناسایی درست این عوامل می تواند چشم انداز روشنی از روسیه به عنوان یکی از بازیگران مهم بین المللی را برای دیگر کشورها به ارمغان بیاورد.

سوال اصلی:

نقش و تأثیر سیاست اوراسیاگرایی در تامین منافع ملی روسیه چیست؟

سوالات فرعی:

مهم ترین موانع و چالش های بین المللی در پیشبرد سیاست اوراسیایی گرایی روسیه کدامند؟

اتخاذ سیاست اوراسیاگرایی چه فرصت ها و بسترهایی را پیش روی روسیه قرار داده است؟

گفتمان اوراسیاگرایی چه تأثیری بر رفتار روسیه در نظام بین الملل دارد؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

اوراسیاگرایی به عنوان یک رویکرد در روسیه، سعی در تأمین منافع ملی روسیه و تثبیت جایگاه آن در عرصه ی بین المللی و معرفی روسیه به عنوان یک قطب رقیب در برابر هژمون دارد.

فرضیه های فرعی:

کشورهای منطقه قفقاز وآسیای مرکزی با مخالفت با سیاست های روسیه و مانع تراشی های آمریکا در قالب تشکیل و تقویت اتحادیه های منطقه ای، مهمترین موانع و چالش های روسیه در پیشبرد اهداف اوراسیاگرایی است.

اتخاذ رویکرد اوراسیاگرایی سبب تغییر سیاست روسیه، از دنباله روی به رویارویی با هژمون و در نتیجه کسب اعتبار و پرستیژ نسبی در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی به عنوان یک قطب مهم و توانمند، شده است.

هر اندازه مؤلفه های رویکرد اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه پررنگ تر شده است، سیاست خارجی روسیه تهاجمی تر و در عرصه ی بین المللی منزوی تر شده است.

روش پژوهش

روش انجام هر تحقیق بر اساس ماهیت موضوع آن تعیین می گردد بنابراین با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری داده ها و اطلاعات به طور کلی بر مبنای روش کتابخانه ای و یافته های تحقیق عمدتاً به شیوه ای توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

تعریف مفاهیم

اوراسیاگرایی[1]: اوراسیاگرایی به عنوان پارادایمی فکری، اوایل قرن بیستم در منطقه ظهور کرد این پارادایم در دهه 1930 جایگاه نظری خود را از دست داد ولی پس از فروپاشی شوروی طیف جدیدی از اوراسیاگرایی در منطقه مطرح شد. اوراسیاگرایان جدید ضمن دوری از قرائت‌های ملی‌گرایانه رمانتیک اوراسیاگرایان قدیم، درکی واقعی از هویت اوراسیا داشتند. در واقع ایناصطلاح اشاره به سیاست روسیه در زمان ریاست جمهوری پوتین داشت که این دولت سعی کرد حوزه ی سیاست خود را جهان شمول تعریف کند. ( لاروئل، 1388)

واقع گرایی تهاجمی[2]: واقع گرایی تهاجمی به پیروی ازدیگر گرایش های فکری بین الملل دستگاه فکری خود را بر اساس آموزه ها و مفروضه های واقع گرایانه بنیان نهاده است. پیروان این مکتب ضمن اینکه درچارچوب های واقع گرایانه دولت ها را به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی روابط بین الملل به رسمیت می شناسند بر این باورند که این  قدرت ها ی بزرگ  هستند که سیاست های بین الملل را شکل می دهند و در تاثیرگذاری بر سیستم بین الملل برون دادهای قدرت های بزرگ تعیین کننده می باشد. (کامل، 1383: 4)

نظام بین الملل[3] : دارای دو معنای کلی در رشته ي روابط بین الملل یعنی عینی و انتزاعی است. نظام بین الملل درمعنای عینی آن عبارت است از: مجموعه ای از دولت ها یا بازیگران بین المللی که به طور منظم در اندرکنش با یکدیگر قرار دارند و در نتیجه تا حدی نسبت به  یکدیگر دارای وابستگی متقابل می باشند (به عبارتی شرایط و فعالیت های هر بازیگر بر دیگران تأثیر می گذارد و از آنها تأثیر می پذیرد). بنابراین ویژگی مهم اندرکنش این بازیگران این است که آنها نسبت به یکدیگر توجه دارند و به هم پاسخ می دهند (به عبارت دیگر تصمیم گیری این بازیگران نیز دارای وابستگی متقابل است). بدین ترتیب، نظام عبارت است از مجموعه ای عینی از بازیگران که پیوند درونی با یکدیگر دارند. تا زمانی که این بازیگران وجود دارند، نظام بین الملل وجود دارد و تنها زمانی تغییر می کند که تعداد بازیگران تغییر نماید یا هویت آنها دگرگون شود. اما مفهوم نظام بین الملل در معنای انتزاعی آن عبارت است از مناسبات و فرآیندهایی که میان مجموعه ای از بازیگران درهم تنیده ایجاد شده است. این مفهوم به ویژه، به  الگوهایی که از دل این مناسبات و فرایندها قابل تشخیص است، اشاره دارد. این الگوها شامل الگوی قدرت (قدرت واحد، دو قدرت، چند قدرت) الگوی سیاست ها (انقلابی یا معتدل)، سطح و الگوی منازعه، سطح و الگوی دسته بندی (میزان قطبی شدن)، و سطح همکاری یا میزان توسعه ي رژیم های بین المللی می باشد. (حاج یوسفی، 1384: 22-23)

اوراسیا[4]: واژه ی اوراسیا از ترکیب واژه های اروپا و آسیا شکل گرفته، که نخستین بار در سال 1883 میلادی از سوی ادوارد سوییس زمین شناس اتریشی مطرح شد. در دوران جنگ سرد، این واژه زیاد مورد توجه نبود، حتی در ادبیات سیاسی اوایل قرن بیستم در بحثهای ژئوپلتیکی جهان نامی از آن برده نشده بود. اوراسیا در تقسیم بندی های ژئواستراتژیکی جهان در دوره ی جنگ سرد، بخشی از قلمرو ژئواستراتژی زمینی بود. در مطالعات شورای آتلانتیک ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی قلمرویی به نام «اوراسیای مرکزی» تعریف شد که از غرب به دریای سیاه، از شرق به غرب چین، از شمال به روسیه و از جنوب به ایران، پاکستان و افغانستان محدود می شود. بر این اساس اوراسیای مرکزی شامل جمهوری های آسیای مرکزی (ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان) و قفقاز جنوبی (آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و فدراسیون روسیه است. این واژه هم جغرافیایی است که شامل قلمرو گسترده قاره آسیا و اروپا می شود، هم سیاسی است که محدوده ی ٱن سیال است و بستگی به دیدگاه کشورها و قدرت های جهانی دارد. در برخی از تعریف ها نیز از اوراسیای مرکزی برای اشاره به کشورهای مستقل مشترک المنافع[5] که دوازده جمهوری از پانزده جمهوری پیشین اتحاد شوروی ـ یا همان خارج نزدیک[6] ـ ، آن را تشکیل داده اند، به کار
می رود.)کولایی، 1391: 7)

پیشینه پژوهش

کتاب روسیه در عصر رویارویی محدود : پوتین و ظهور روسیه نوشته ی میشل اشتورمر، ترجمه ی علی اکبر عبدالرشیدی در سال 1390، برخلاف بسیاری از تحلیلگران بین المللی که تحولات اتحاد شووی و اتفاقات مهم پس از آن را از منظری انگلیسی و آمریکایی بررسی کرده بودند و آن را در متن جنگ سرد و مسابقه ی تسلیحاتی قرار داده بودند، این بار از دریچه ی آلمانی به مسایل می نگرد که از توانایی پوتین در تکلم به زبان آلمانی آغاز می گردد و تا اقامت وی در درسدن در آلمان شرقی امتداد می یابد. در این کتاب  نویسنده ضمن توصیف دوره ی ریاست یلتسین و کاستی ها و ضعف های آن دوره، نحوه ی روی کار آمدن، شخصیت، توانمندی ها و روحیات پوتین را برجسته می کند و از نگرش وی به سیاست خارجی می گوید. یکی از نکات جالب در این اثر، تصویرسازی و توجه به جزییات شخصیتی پوتین و توصیف فضا و موقعیت هر دوره است و در قالب پرسش و پاسخ جمعی از کارشناسان از پوتین، به ارائه ی سیاست خارجی و نظرات سیاستمداران روسیه نسبت به کشورهایی مانند چین، ژاپن، ایران و مباحث انرژی هسته ای و تحریم های آن و سیاست روسیه در قبال آمریکا پراخته است.

از نظر نویسنده، استالین و کا. گ. ب. عامل همه بدبختی های روسیه هستند. شاید در این بیان تردیدی وجود نداشته باشد اما نگاه یکجانبه به اتحاد شوروی و تحولات این دوران از سوی این نویسنده بیشتر به تکرار  و کلیشه هایی می ماند که در تبلیغات سیاسی دوران جنگ سرد بر ضد اتحاد شوروی به کار می رفت. گرچه استالین عامل بدبختی وسیه روزی در نظام بین الملل خوانده می شود اما با اندک تعمقی در جایگاه امروزی روسیه می بینیم که روسیه به هیچ وجه حاضر نیست از موقعیت خود در شورای امنیت و حق وتو از او گرفته شود. بنابراین این حق حاصل تحمل مرارت ها و خسارت های استالین در روزگار خویش است.  نویسنده در خلال این کتاب چالش های فرا روی روسیه ی امروزی را تشریح می کند.  به نظر می رسد که در رأس همه ی این چالش ها به شدت نگران ظهور و حضور مسلمان در روسیه است. او قطعاً از روسیه ای استقبال می کند که در آن مسلمانی نباشد یا مسلمانان در آن نفوذ نداشته باشند.

با توجه به تازگی محتوایی، جزییات پردازی و نگارش متفاوت کتاب روسیه در عصر رویارویی محدود : پوتین و ظهور روسیه، مطالعه ی آن خالی از لطف نیست و از سوی دیگر با توجه به اینکه کتاب حاضر تاکید بر تحولات و مسایل دوره ی ریاست جمهوری پوتین دارد و نگرش اوراسیاگرایی نیز بیشتر در دوره ی  پوتین مورد توجه قرار گرفته است بنابراین نگارنده بر خود لازم دید که به این اثر در قالب ادبیات و پیشینه تحقیق توجه داشته باشد زیرا رویکرد موثری به شناخت نسبی از روسیه دوره ی پوتین ارائه می دهد.

علیرضا نوری در کتاب سیاست خارجی روسیه در دورة پوتین؛ اصول و روندها درمقدمه با اشاره به اینکه فرآیند تصمیم‌سازی خارجی روسیه دردهة ۱۹۹۰دچار نابسامانی شده و این عرصه با بحران‌های مختلف مفهومی، ‌نهادی و هویتی مواجه بود، با تحول دراین عرصه در دورة پوتین از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی، ازبی‌ثباتی به ثبات نسبی و از رهیافت‌های غیرعقلایی به نسبتاً عقلایی تأکید دارد. در باب چرایی سامان ‌یابی فرآیند و نتایج سیاست خارجی روسیه دراین دوره نیز نویسنده براین باور است که التفات پوتین به ضرورت بودگیِ «اجماع» داخلی در خصوص اهداف و سازوکارهای سیاست خارجی و بایستگیِ  «سازگاری» این اهداف و سازوکارها با الزامات شرایطِ جدید محیط بین‌الملل، که فقدان این دو عامل از مهمترین ضعف‌ها ی این حوزه در دورة یلتسین بود، بیشترین تأثیر را در خروج این سیاست از وضعیت نامطلوب ونیل آن به وضعیت نسبتاً مطلوب داشته است.

در این کتاب، مروری مختصر ازتحولات گفتمانی سیاست خارجی روسیه از ابتدای دهة۱۹۹۰ تا دورة پوتین به دست داده و علاوه بر این بررسی رویه‌های معطوف به شکل‌گیری اجماع در سیاست خارجی پوتین اختصاص دارد که تأثیر راهبرد تمرکز قدرتِ پوتین در قالب ِیک شیوة رهبری برسه متغیرِ اصلی داخلی تأثیرگذار بر فرآیند سیاست‌گذاری خارجی (نهادی، مدنی و نقشی) مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر رویکرد عمل‌گرایانة پوتین بر نحوة سازگاری اهداف سیاست خارجی و سازوکارهای اجرای این اهداف با هنجار‌‌های ناشی از سه متغیر مهم سیستمی محدود ‌سازِ محیط خارجی (ساختار نظام بین‌الملل، مشارکت خارجی و جایگاه ساختاری) از نقاط قوت این کتاب است که با توجه به ریشه داشتن اوراسیاگرایی در زمان روی کار آمدن پوتین، بنابراین مطالعه ی این اثر در ارائه ی دیدگاه شناختی نسبت به پوتین خالی از لطف نیست.

در مقاله ای با قلم جهانگیر کرمی و عنوان سیاست خارجی هجومی روسیه و موازنه استراتژیک اروپایی در فصلنامه سیاست، زمستان 1389آمده است، دولت روسیه در سال های 2006 تا 2008 به یک سیاست خارجی هجومی نسبت به غرب روی آورده است. نگارنده این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظریه سازه انگاری در صدد کشف دلایل هجومی شدن سیاست خارجی روسیه است و عامل اصلی چنین رفتاری را در احساس خطر در مرزهای اروپایی روسیه و به مخاطره افتادن جدی موازنه استراتژیک اروپایی از نگاه مقامات روس، می داند. برای دستیابی به این مهم، نویسنده با طرح مسائل اساسی در سیاست خارجی روسیه در دهه اخیر و وضعیت هجومی آن در سال های 2006 تا 2008، بر اهمیت مفهوم موازنه اروپایی و موضوع سپر موشکی آمریکا به عنوان فاکتورهای اساسی در تحول نظم قالب پرداخته است.

این مقاله دارای نقاط مثبت فراوانی در پیشبرد و تکمیل رساله است و افق جدیدی را به روی خواننده می گشاید اما چارچوب نظریه سازه انگارانه با تحلیل و تبیین سیاست هجومی روسیه خصوصاً به همراهکاربرد واژه های همچون موازنه قدرت، سپر موشکی، تهاجمی و … همخوانی ندارند و به نظر می رسد چارچوب نظری رئالیسم در تحلیل این موضوع کاربرد بهتری داشت.

کتاب اوراسیاگرایی روسی ایدئولوژی امپراتوری اثر مارلن لاروئل، ترجمه ی سید جعفرزاده و محمد حسین دهقانیان در سال 1388، دیدگاه جامعی از ایدئولوژی اوراسیاگرایی روسیه در اختیار خوانندگان قرار داده است. با فروپاشی نظام کمونیستی در سال 1991، نظریه‌های متفاوتی برای تبیین چرایی این مسله ارائه گردید که هرکدام به علت تأکید بر یک بعد از مسئله و نادیده گرفتن ابعاد دیگر، از تبیین کامل آن ناتوان بود. با رواج نظریات مربوط به اوراسیاگرایی از سال 1991 به بعد، این امکان برای اندیشمندان فراهم شد تا از بعد مکانی نیز به توضیح علل فروپاشی شوروی بپردازند. بر اساس مفاهیم مورد استفاده در مکتب اوراسیاگرایی و نواوراسیاگرایی، روسیه و کشورهای حاشیه آن جایگاهی دوگانه یا واسط میان آسیا و اروپا دارند و فرهنگ آنها آمیزه‌ای از فرهنگ مردمان اسلاو و مسلمانان ترک است. علاوه بر این، اروپا دیگر اوج توسعه یافتگی نیست، بلکه صرفا حاکی از نوع خاصی از توسعه یافتگی است که امکان باز تولید آن از کشورهای مختلف جهان دارد. به جرأت می توان ادعا کرد که این کتاب تنها اثر جامع در واکاوی ریشه های اوراسیاگرایی است که  به زبان فارسی ترجمه شده است.

کتاب سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی نوشته ی الهه کولایی در سال 1391، از دي‌ماه ۱۳۷۰ (پايان سال ۱۹۹۱ ميلادي)که اتحاد شوروي نابود شد و پانزده جمهوري تشکيل‌دهندۀ آن به عنوان واحدهاي سياسي مستقل وارد نظام بين‌المللي شدند، تحولات وسيع و عميقي در اين کشورها رخ داده است. در اصل شناسايي و درک مسائل داخلي و خارجي اين کشورها، در مدت هفتاد سال سیطره نظام کمونيستي، از طريق منابع و پژوهش هاي غربي صورت مي‌گرفت. «سياست و حکومت در اوراسياي مرکزي» که در اصطلاح به جمهوري هايی گفته می‌شود که از فروپاشي اتحاد شوروي بر جاي مانده‌اند. در اين کتاب تلاش شده است تا سيماي کلي و عمومي تحولات سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي در کشورهاي پيشين اتحاد شوروي که به مجموعه کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع پيوسته‌اند، ترسيم شود.

یکی از مهمترین نقاط مثبت در این اثر ارائه چهارچوبی برای شناخت کلی و عمومی کشورهای پیشین اتحاد شوروی در متن کشورهای مستقل مشترک المنافع است و از سوی دیگر توجه به سیاست روسیه به این کشورها در دوره های مختلف و همچنین سیاست روسیه در قبال آمریکا و اروپا، از دیگر مزیت های این اثر می باشد که در واقع، جامع گرایی را به دنبال دارد.

مقاله ای تحت عنوان سیاست خارجی روسیه: چیزی که کرملین نمی بیند[7] توسط لاریسا دریگلازوا[8] وآندری ماکاریچو[9] در ژانویه 2012 نگاشته شده است و در واقع یک بررسی با روش پرسشنامه ای از میان جوانان فارغ التحصیل در رشته های مرتبط با سیاست تبیین شده است که این  نسل  ازکارشناسان و مفسران، سیاست خارجی روسیه ـ  به خصوص خارج از مسکو- به طور فزاینده ای در مورد محل های کلیدی دیپلماسی آن تردید دارند و بیشتر دستاوردهای روسیه در روابط با نزدیک ترین شرکای خود، از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه را شکست خورده می انگارند. مهترین دستاوردهایی که پژوهشگران این تحقیق  داشته اند این است که سیاست روسیه در کشورهای مشترک المنافع، بیشتر در قالب «نئوامپریالیستی و غیرمسئولانه» بوده است و سیاست عمل گرایانه روسیه با شعارهای ملی گرایانه و نمادین ضعیف شده و هدف اساسی روسیه به چالش کشیدن اروپا و آمریکا است و به «تمدن»  به عنوان یک گفتمان و رسالت قایل نیستند و به باور آنها روسیه در حال ایستادن روی پایش نیست و روسیه نمی تواند یک قاعده ساز باشد بلکه هنوز الگو بردار است.

این تحقیقات نشان می دهد که سیاست خارجی روسیه به طور معمول به عنوان فاقد اولویت، نامنظم، ضمنی، عمدتاً واکنشی و فاقد ایده های سازنده است. یکی از راه های رسیدن به حقیقت آگاهی از دیدگاه های موافق و متضاد است در آن زمان است که محقق به دیدگاه جامعی نسبت به الگوها می رسد. این مقاله در نوع خود مخالفت ها و تضادهای جالبی را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد اما در عین حال مبرّا از سوءگیری نیست و سیاست های روسیه را بی طرفانه  و در میان طیف موافق سیاست های روسیه بررسی نکرده است. گویی تمام روشنفکران جوان سیاست خوانده در روسیه کاملاً مخالف سیاست های روسیه هستند.

[1]Eurasianism

[2]Offensive Realism

[3] International System

[4] Eurasia

[5]Commonwealth of Independent States (CIS)

[6]Near Abroad

[7] Russian Foreign Policy:What is not seen from the Kremlin

[8] Larisa Deriglazova

[9] Andrey Makarychev

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ژئوپليتيک آسياي مرکزي و علائق ايالات متحده آمريکا و روسيه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122