پايان نامه نقش و اختيار و اکراه در پذيرش دين الهي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش و اختيار و اکراه در پذيرش دين الهي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش و اختيار و اکراه در پذيرش دين الهي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول کلیات تحقیق 3
1-1. بيان مسئله تحقيق: 4
1-2. اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن: 5
1-3. هدف های تحقيق: 5
1-4. سوالات تحقیق 6
1-5. فرضیات تحقیق: 6
1-6. قلمرو و ساختار تحقیق: 8
1-7. پیشینه تحقيق: 8
1-8 . روش تحقيق: 10
1-9. متغيرها و واژ ه های کليدی: 10
فصل دوم 11
2-1. مفهوم دین وکاربرد قرآنی آن 12
2-1-1. مفهوم دين در لغت و اصطلاح 12
2-1-2. موارد کاربرد دين در قرآن 13
2-1-3- موارد و کاربرد دین در روایات 16
2-2. مفهوم اکراه وکاربرد قرآنی و روایی آن: 18
2-2-1. مفهوم اکراه در لغت واصطلاح 18
2-2-2. موارد کاربرد اکراه در قرآن 19
2-2-3. مواردی از کاربرد اکراه در روايات 22
2-3. مفهوم اختیار و کاربرد قرآنی و روایی آن: 25
2-3-1. مفهوم اختیار در لغت و اصطلاح 25
2-3-2. کاربرد اختيار در آيات قرآن 27
فصل سوم 29
3-1. انگيزه های دين گرايی 30
3-1-1. حقيقت جويي فطري 30
3-1-2. دست يابي به مصلحت و منفعت پايدار 31
3-1-3. کمال جويي انسان 31
3-1-4. ضرورت شکرگذاری منعم 32
3-2. ضرورت نیاز انسان به دين 33
3-2-1. هدفمندی آفرينش انسان 33
3-2-2. نارسايي دانش بشری 35
3-3. نقش عمده دین در تضمین سلامت فردی و اجتماعی 36
3-3-1. دين و زندگي فردی 36
3-3-1-1. رفع نيازهای فطری 36
3-3-1-2. سلامت نفس و تکامل اخلاق 37
3-3-1-3. دين و زندگي اجتماعي 38
3-4. مشخصه ها و عناصر ديني 40
3-4-1. رابطه ی عناصر دين 41
3-5. ويژگي های دين الهي 43
3-6. رسالت دين، هدايت تشريعي 47
3-7. انواع دين 49
3-7-1. دين حق و دين باطل 49
3-7-1-1. واحد بودن دین حق وتعدد دین باطل 51
3-8. امتیازات دین حق (دين اسلام) 52
فصل چهارم 58
4-1. دلالت آیه نفی اکراه (لا اکراه فی الدین) 59
4-1-1. تحلیل ادبی آیه 61
4-1-2. شأن نزول آيه 61
4-1-3. تحمیلی نبودن دین و مذهب 63
4-1-4. تبیین عقیده نه تحمیل عقیده 65
4-1-5 . اسلام، دین آزادی و اختیار 66
4-1-6. علت عدم اکراه در دین 66
4-1-7. آيات مؤيد نفي اکراه دين 68
4-1- 8. عدم نسخ آيه لا اکراه فی الدین 72
4-2. پيامدهای آيه ی «لااکراه فی الدین» 73
4-2-1. ارتباط مشيت الهي با اختیار انسان 74
4-2-2. دنیا، دارابتلاء و امتحان 76
4-2-3. عدم تطابق ایمان با اجبار 77
4-2-4. پيشرفت مسلمين در سايه قواعد غير تحميلي دين اسلام 78
فصل پنجم 81
5-1. مفهوم آزادی 82
5-1-1. شروط آزادي در اسلام 83
5-1-2. قلمرو آزادي در اسلام 84
5-2. آزادي در قرآن كريم 85
5-2-1. آزادانه بودن دعوت پيامبران و دوري از هر گونه اكراه و اجبار 86
5-2-2. آزادي در انتخاب دين 88
5-2-3. آزادي (اختيار) در عمل 90
5-2-4. آزادي و امتحان الهي 91
5-2-5. آزادي انديشه 92
5-3. حدود آزادى 96
5-4. بررسي شبهاتي پيرامون آيه «لا اكراه في الدين» 101
5-4-1. شبهه اول – انحصار مقبوليت شرعي دين اسلام، در تعارض با آزادي عقيده ديني است. 101
5-4-1-1. جواب و رد شبهه 101
5-4-2. شبهه دوم – وجوب تكاليف شرعي براي بندگان ،در تعارض با اختيار وآزادي در دين مطابق آيه لا اكراه في الدين است. 104
5-4-2-1جواب و رد شبهه: 104
5-4-3 شبهه سوم: مشیت الهی، به معنای جبر است و با اختیار انسان خصوصاً اختیار و انتخاب دین منافات دارد. 109
5-4-3-1. جواب و رد شبهه: 109
5-4-4 شبهه چهارم: مسئله عقوبت کیفر و پاداش در تعارض با اختیار و آزادی است. موضوع کيفر ارتداد نيز در اين شبهه مطرح است. 119
5-4-4-1. جواب و رد شبهه 119
5-4-4-2. نكاتي در كيفر ارتداد 121
5-4-4-2-1. عوامل تحقق ارتداد 124
5-4-4-2-2. انواع مرتد 126
5-4-4-2-3. مجازات ارتداد 126
5-4-4-2-4. فلسفه مجازات مرتد 126
6-1. نتيجه گيری نهايي 130
6-1-1. آيا انتخاب دين امری اجباری است يا اختياری 130
6-1-2. دلالت آيه لا اکراه في الدين چيست 130
6-1-3. دين مقبول نزد خداوند و امتياز آن چيست 131
6-1-4. مهمترین شبهات وارده بر آزادی و اختيار انسان که برای پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند كدامند 132
6-2. پيشنهادات 135
فهرست منابع 136

فهرست منابع

الف) کتب

* قرآن کريم، محمد مهدی فولادوند ، ناشر و محل انتشار: تهران، قم ، تاريخ ترجمه: قرن 14 هـ، 373 .

* نهج البلاغه

ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، بیروت، دارالتراث العربی، ج 4.

اصفهاني، راغب، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: حسين خداپرست، چاپ و نشر نويد اسلام، 1387.

تميمي، آمُدي، عبدالواحد، غرروالحکم، ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1378.

انصاری، خواجه عبدالله، کشف الاسرار و عده الابرار، ج 1، به اهتمام علي اصغر حکمت، تهران، امير کبير، 1361.

5. بندر ریگی، محمد، معلوف المنجد، انتشارات ایران، 1374- 1381.

بي آزار شيرازي، عبدالکريم، تفسير کاشف، مترجم: دکتر سيد محمد باقر حجتي، ج1، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

بیضاوی، ناصرالدين، تفسير بيضاوی، ج 1، بيروت، موسسه ی الاعلمي ، 1410 هـ ق .

جعفری، محمد تقي، فلسفه دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، تهران ، 1378 .

….، ….، حقوق جهاني بشر، دفتر خدمات حقوقي بين الملل، تهران ، چاپ اول، 1370.

….، ….، جبر و اختيار ، موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري ، چاپ 1، سال 1379.

جوادی آملي ، عبدالله، تفسير موضوعي قرآن در قرآن، قم، نشر اسراء، 1378ش .

….، ….، شريعت در آئين معرفت، قم، مرکز نشر اسراء ، 1379.

….، ….، دين شناسي، تحقيق و تنظيم: محمد رضا مصطفي پور، قم، نشر اسراء، 1381 .

….، ….، حق تکليف در اسلام، قم ، اسرا، 384 .

جوادی، محسن، و عليرضا اميني، معارف اسلامی 2، دفتر نشر و پخش معارف، 1380.

جيمز، ويليام، دين و روان، ترجمه: مهدی قائمی، قم، دارالفکر.

حرعاملي، محمدبن‌حسن، وسائل الشيعه، علي صحت، تهران، انتشارات ناس چاپ 1، 1364 ش.

حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ترجمه: احمد جنتی، نشر بین الملل، 1382.

19. حلي، حسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد العتقاد، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ يازدهم 1427 هـ ق.

دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، انتشارات آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر، 1380.

دهخدا، علي اکبر، فرهنگ دهخدا، ج 1، انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 1373.

رازي، ابوالفتوح حسين بن علي، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1376.

رعتيق نيشابوري ، تفسير صور آبادي و تفسير التفاسير ، ج 1، ناشر : فرهنگ نشر نو ، تهران، 1381.

زمخشری، ابوالقاسم، تفسیر کشاف، ج 1، بيروت، نشر دار الكتاب العربي، 1318، (ترجمه تفسير کشاف، مترجم: مسعود انصاری، تهران، ققنوس، ۱۳۸۹)

 

شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر شریف لاهیجی، ج 2، دفتر نشر داد، تهران، چاپ اول، 1373.

صدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه، معانی الاخبار، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1361 ش.

….، ….، خصال، مترجم: محمدباقر کمره ای، تهران، کتابچي، 1384.

صابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ج 1، نشرتهران، سال1383.

طاهری کني، علي اصغر، تفسير ادبي قرآن مجيد، به کوشش مهدی اسلامي يزدی، شرکت چاپ و نشر ليلا،1377.

طباطبائي، سيد محمد حسين، ترجمه الميزان في تفسير القرآن ، ج 20، 14، 10، 9، 5، 3، 2 عبدالکريم نيری بروجردی، تهران، انتشارات بنياد علمي و فکري طباطبايي.

….، ….، شيعه در اسلام، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى، 1378.

….، ….، آموزش دين، تنظيم: سيد مهدی آيت اللهي، قم، انتشارات جهان آرا ، 1368.

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج 2، اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، 1377.

طبرسي، فضل بن حسن، تفسير جوامع الجامع، ج 7،5،1، مؤسسه انتشارات وچاپ؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )، تهران ،1377.

……، ……، ……، مجمع البيان في تفسير القرآن، حسين نوری، محمد مفتح، تهران، انتشارات فراهاني، ج 20و3و2و1، چاپ سوم 1372 ش.

طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحکام، ج 10، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1365.

طیب، سيدعبدالحسين، اطيب البيان، ج 3 و4 و2، انتشارات اسلام ، 1378 .

عروسي حويزي، عبد علي بن جمعه، تفسير نورالثقلين، ج 2، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم، 1415 هـ . ق

غيوری، علی، تفسير المبين، دارالکتب الاسلاميه، ج 2، 1382 .

لاروسي، فرهنگ لغت عربي فارسي، ج 1، موسسه انتشارات امیر کبیر، تاریخ انتشار 1391.

فيض کاشاني، محسن، الصافي في تفسير القرآن، جمعي از فضلا و با نظارت عقيقي بخشايشي، تهران، دارالکتب الاسلاميي، چاپ سوم 1387 ش، قرآن ج 1.

فيض الاسلام، سيد عل نقي، شرح و ترجمه نهج البلاغه، چاپ دوم، انتشارات فقیه، 1377.

قائمي اميدی، علي، حدود آزادی در تربيت، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ دوم ، 1386.

قدردان قراملکي، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن ، قم، بوستان کتاب قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، 1382.

قرباني، زين العابدين، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامي ، تهران ، 1372

قربانی، قدرت الله، درآمدي برانديشه ديني سياسي شهيد مطهری ، ناشر : پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1385.

قرشي، سيد علي اکبر، تفسير احسن الحديث، ج1، تهران، بنیاد بعثت، چاپ سوم، 377 .

قطب، سيد، تفسير في ضلال القرآن، ج 1، مترجم مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، چاپ دوم، 1387.

قمي، علي بن ابراهيم، تفسير قمي، ج 7،5 ،1، قم، دارالكتاب، چاپ سوم، 367 .

کاشاني، ملا فتح الله، منحج الصادقين، امت اسلامی، ج 2، 1364 .

کليني رازي، محمد بن يعقوب بن اسحاق، اصول کافي، ج 2و1، هاشم رسولي محلاتي، انتشارات دار الحدیث، قم، 1387ش.

کمالي دزفولي، علی اکبر، قرآن ثقل اکبر، انتشارات اسوه، 1372 .

……، ……، قرآن ثقل اکبر به نقل از تفسير في ضلال القرآن، انتشارات کتابخانه صدر و انتشارات اسوه، تهران، 1372.

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه 4، تهران، مرکز نشر علوم انسانی، 1383.

محمدی ري شهري، محمد، ميزان الحکمه، قم، دارالحدیث، ج 3 و 5،1427 هـ ق.

……، ……، درس هايي از اصول عقايد اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات ، 366 .

محمدی شاهرودی ، عبدالعلي، معانی الاخبار ( فارسي ـ عربي )، تهران، دارالکتب الاسلامية، چاپ سوم 1385 ش.

مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدر الاخبار الائمه الاطهار، موسي خسروی، تهران، انتشارات اسلاميه، ج 16، 5 و1، چاپ اول، 1359.

مصباح يزدی، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج 4، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى خمينى (قدس سره)، قم، 1380.

….، ….، آموزش عقايد، قم، دارالثقلين، 1387.

مصطفوی، سيد سيف الله، فرهنگ لغات قرآن مجید، قم، نشر معارف اهل بيت، 1383 .

مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1361.

….، ….، فطرت، ج 3، انتشارات صدرا، قم، چاپ اول، 1370.

….، ….، حکمتها و اندرزها ، تهران، صدرا، 1377.

….، ….، جهاد، انتشارات صدرا، 1373.

….، ….، عدل الهي، انتشارات صدرا، قم، 1357.

….، ….، مقدمه ای بر جهان بيني اسلامي، ج 8 و4، تهران، صدرا، 1373.

71. ….، ….، انسان کامل، انتشارات صدرا، قم، 1376.

….، ….، يادداشت ها، ج1، قم، 1379.

مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالکتب الاسلاميه، ج 15، 11، 7، 6، 2، چاپ 2، 1379.

موسوی خميني، روح الله، تحرير الوسيله ی خميني، ج4، انتشارات اسلامي، 1404 هـ ق.

….، ….، صحيفه نور، ج 11، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، عروج .

موسوی عاملي، سيد محمد، مدارک احکام في شرح شرايع الاسلام، ج 2، مؤسسة آل البیت، قم، 1410 هـ ق.

نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41 و6، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، 1365 ش.

78. نراقي، محمد مهدي، انيس الموحدين، انتشارات الزهراء، چاپ اول، 1363.

نشریات و مجلات:

بهشتی مهر، احمد، مجله معرفت  113، سال پانزدهم، شماره دوم، قم، 1386.

مصباح يزدي، هفته نامه پرتو 2/10/81 .

نوايي، فقه حاکم، مجله انديشه ی حوزه سال 4، شماره 2.

جعفر سبحاني، آزادی انديشه و بيان و مرزهای آن، گردآوری نشر قطره، تهران، 1377.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی با توجه به آیه ” لا اکراه فی الدین” می پردازد و نهایتا به اثبات اختیار در پذیرش دین الهی می انجامد.این پژوهش با هدف برداشت صحیح از آیه لااکراه فی الدین و زدودن ابهامات وارده بر آن در محدوده قرآن و روایات اهل بیت (ع) در شش فصل تنظیم شده است.مهمترین نتایج و یافته های این پژوهش عبارتند از:

راه تمیز حق از باطل در قرآن بیان شده و راه رشد و هدایت،در پیروی از حق و دستورات دینی است.

دین حقیقی همان اسلام است.زیرا از جامعیت،جاودانگی،اجتهاد ناپذیری،سهل و آسان گیری و تحریف ناپذیری کتاب آسمانی قرآن معصون می باشد.پس انسان در انتخاب دین آزاد است،منتها ملزم به رعایت صحیح تکالیف و اوامر و نواهی الهی،مستحق پاداش و عذاب و کیفر می باشد شبهاتی نظر:انحصار و مقبولیت شرعی دین اسلام،وجوب تکالیف شرعی برای بندگان،مسئله ی عقوبت و پاداش و کیفر اخروی و مشیت و قضای الهی هیچ کدام در تعارض با اختیار و آزادای انسان خصوصا در انتخاب دین نیست و با آیه لا اکراه فی الدین منافاتی ندارد.

مقدمه

انسان از زماني که خود را شناخت، اعتقاد پيدا کرد که در برابر گونه ای روابط خاص فوق بشری قرار دارد و از اينکه مي توانست از اين نيرو کمکهايي را دريافت کند خوشحال بود. در طي قرون و در هر زماني بشر اين نيروی فوق العاده را در چيزي پيدا مي کرد. به آن متمسک مي شد و از اين تقاضای کمک مي کرد و حتي آن را مي پرستيد يا آنکه غریزه اعتقاد به علمي روحاني مانند ساير مواهب خدادادي در فکر انبياء انساني مشترک است، ولي با وجود اين اديان و اعتقاداتي در جهان به وجود آمد که در طي سال های متوالي بعضي از آنها از ميان رفتند و بعضي از آنها باقي ماندند. قدمت حضور انسان در زمين و عقايد آنها مي رساند که ابندايي ترين انسان ها و همه ی مردم اوليه گونه ای اعتقاد ديني داشتند و انسان اوليه نيز مانند بازماندگانش به نيروی راز آلودي که نگاه دارنده ی زمين ، آسمان و سراسر زندگي اوست عميقاً احساس وابستگي مي کرد . با مطالعه ی تاريخ اديان و مذاهب و عقايد مي توان پي برد که انسان در تمامي دوره هاي زندگي خود مذهبي زيسته است و اين نشان دهنده ی اين موضوع است که دين و مذهب يک امر غریزی و فطري است . درباره ی نقش بر جوامع بشري ميتوان گفت که اين امر نکته اي است که در جاي جاي تاريخ و از لابه لای زوايای مختلف جوامع به روشني قابل مشاهده است متأسفانه تاريخ های مدون از يک سو، تاريخ ستمگري های پادشاهان است و از سوی ديگر تاريخ يک مبارزه ی خيالي بين بشر و طبيعت برای رفع فقر و گرسنگي، در اين ميان آنچه که به طور کامل مورد غفلت وفراموشي قرار گرفته، راه و تاريخ انبياء و مبارزات عدالت خواهانه مومنيني است که برای گسترش توحيد و اقامه ی قسط و عدل در ميان انسان ها قيام کردند، حال آنکه اگر با چشم حقيقت بين بنگريم، در تمام طول تاريخ زندگي بشر بر کره ی زمين آنچه که بيشترين تأثير را در حيات ظاهری و باطني انسان باقي گذاشته است و بيشتر از همه عوامل مستحق بحث و تحقيق است، راه انبياء و مبارزات آنها است.

تاريخ به دست بشر و بشر بيش از هر چيز به دست پيامبران ساخته و پرداخته شده است. ناموس آفرينش، جهان را مسخر انسان و انسان را مسخر نيروی ايمان و پيامبران را سلسله جنبان اين نيرو قرار داده است. تنها نيروی ايمان است که به تعبير قرآن حيات تازه اي به او مي‌دهد.

 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ»  الانفال /24 «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون خدا و پيامبر (ص)، شما را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات مى‏بخشد»

اديان با تقدس دادن به هدفهای عالي بشری ،عواطف انسان ها را تحريک کرده و در آنها شور و حرکت به وجود مي آورند. که زنده ترين امواج اجتماعي، امواج و جنبش های ديني است. پيوند اين نهضت ها با جوهر حيات و فطرت زندگي از هر چيز اصيل تر است تاريخ اسلام، از اين نظر سخت آموزنده و تکان دهنده است. اسلام در ابتدا بصورت يک موج بسيار کوچکي پديد آمد. حضرت محمد (صل الله علیه وآله وسلم) در حالي که دنيای درونش دگرگون شده بود و با دريای غيب و ملکوت اتصال يافته و از فيوضات الهي لبريز شده بود، فرياد برآورد: ” قولوا لا اله الا الله تفلحوا ” اين موج شروع شد و موثرترين تأثيرات اجتماعي را همراه با تأثيرات فردی بر حيات بشر نهاد.

دین‌شناسی و آگاهی از دستورها و قوانین دینی از ضرورت و حساسیت ویژه ای برخوردار است، زیرا:

مهم ترین آرمان يک انسان حقيقت جو، سعادت و رستگاری حقيقي و زندگي جاوداني است که جز در پرتو دين و دين داری حاصل نمی شود.

دين، ماندگارترین و معتبرترين ميراث فرهنگي ما است که از سوی پيامبران الهي و در رأس آنان پيامبر خاتم (ص) و جانشينان به حق ايشان و با جانفشاني های فراوان آن بزرگواران به دست ما رسيده است. از اين رو پاسداری و حفظ اين ميراث عظيم بر ما واجب است واين مهم، جز از راه آشنايي لازم با دين و آموزه های ديني و راه های مقابله با متجاوزان به حريم دين ميسر نمي شود.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. بيان مسئله تحقيق:

اجبار و اکراه در پذيرش دين نيست. دين بايد با اختيار خود شخص صورت گيرد. اصولا دين به عنوان يک مقوله ايماني و قلبي، چيزي نيست که اجبار پذير باشد. در آيه (لا اکراه فی الدین) متوجه خواهيم شد که نه با زبان نفي سخن گفته و نه نهي يعني فرمود در دين اجبار نيست نه اينکه نبايد اجبار کرد يعني اجبار پذير نيست. نمي توان کسي را به زور انسان معتقد و مومن کرد چون مربوط به اعتقاد و دل او انتخاب مي شود. اما دين پذيرفته نزد خدا فقط اسلام است يعني فقط دين حق، مورد پذيرش خدا است مثل اينکه بگويد انسان ها در انتخاب نيک و بد اختيار دارند انسان مي تواند راه درستي و پاکي را انتخاب کند يا راه گمراهي و ضلالت و گناه را برگزيند هيچ کدام اجبار نيست اما خدا فقط نيکي و خوبي را مي پذيرد و مورد قبول است خداوند فقط به نيکوکاران پاداشي مي‌دهد اين دو با هم تناقض دارند.

خداوند راه هدايت و ضلالت را معرفي و به انسان ها نشان داده و دستور فرمانبرداری سوی هدايت کرده اما انسان ها را در انتخاب راه آزاد گذاشته که هر کدام را بپذيرند و هر راه را خواستند بپيمايند. اما به آنها فرمود که تنها نيکوکاران و شاکران را پاداش مي دهد. همين موضوع در مورد دين حق و باطل نيز هست اجباری بر پذيرش حق نيست، اما تنها حق نزد خدا پذیرفتنی است.  تحقيق حاضر هم به بررسي اين تعارض  ظاهری و اثبات عدم اکراه در پذيرش دين مي پردازد لذا در اين تحقيق سعي بر آن است که از طريق مراجعه به آیات و روايات و کتب تفسيری ،روایی شیعه مسئله آزادی انسان و عدم اکراه و اجبار در مسئله‌ی پذيرش دين مورد بررسي قرار گيرد.

1-2. اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:

متاسفانه شتاب زدگي و ساده انگاری و تاثير پذيری از شعارهای سياسي روزمره موجب شده که در دهه های اخير آيه ای ” لا اکراه في الدين ” دست مايه ی بسياری از توجيهات ناروا قرار گيرد و بدون درنگ وتأمل کافي برداشت های نادرستي به قرآن نسبت داده شود، از جمله شبهات و پرسش‌های فراواني که از ناحيه ی مخالفان وارد شده به گونه ای که سوء استفاده هايي ناروا از اين آيه شده که آن را بهانه و دستاويزی برای اعمال و عقايد باطل خود قرار داده اند، در شرايطي که جهل و ناداني مردم باعث ميشود قدرت تشخيص حق از باطل را نداشته باشند و دچار ترديد شوند. از سوی دیگر  پاسخگويي مستدل و مناسبي نيز و جود ندارد تا آيه ی مزبور شفاف سازی شود و مفهوم اصلي آن روشن شود از اين رو ضرورت اقتضا نمود که با توجه به نو و کاربردی بودن موضوع تحقيق آن را به عنوان موضوع پايان نامه خود انتخاب نمايم.

1-3. هدف های تحقيق:

دو هدف عمده در این تحقیق عبارتند از:

الف) رد ادعای ناسازگاری دين با آزادی.

ب) نشان دادن چهره حقيقي دين و معارف قرآن و زدودن ابهامات وارده بر آن

انگیزه اینجانب از انتخاب موضوع پایان نامه پيرامون آيه ” لا اکراه في الدين “، بررسي وپاسخ به شبهات و پرسش هاي مخالفین و همچنين شفاف سازي درباره اين موضوع از منظر قرآن وروايات است كه با توجه به كاربردي ونوبودن موضوع ،مورد تحقيق قرار گرفته است.

1-4. سوالات تحقیق

آيا انتخاب دين امری اجباری است يا اختياری؟

دلالت آيه لا اکراه في الدين چيست؟

دين مقبول نزد خداوند و امتياز آن چيست؟

مهمترین شبهات که در تعارض با عقیده دینی در لا اکراه فی الدین مطرح شده کدامند؟

1-5. فرضیات تحقیق:

انتخاب دین امری اجباری نیست منتها راه تمییز حق از باطل (رشد از غی) در قرآن بیان شده است و بدیهی است که راه رشد وهدایت ، در پیروی از حق و دستورات دینی است.

انسان در دنيا در انتخاب دين آزاد است اما اين انتخاب ملزم به رعايت صحيح تکاليف و اوامر و نواهي الهي است. از آنجایی که خداوند عادل وفیاض است این حق را برای خود وبه بندگان مکلف اعطاء فرموده است که در صورت انجام وپیروی از اوامر الهی مستحق پاداش باشند ، در صورت ترک اوامر و پیروی از نواهی الهی به عنوان عقوبت آثار آن مستحق عذاب وکیفر گردند.

دين حقيقي، همان دين و شريعت اسلام است. زيرا اسلام از جامعيت، جاودانگي، اجتهادپذيري، سهل و آسان گيری، ارتباط دنيا و آخرت و از هر گونه تحريف ناپذيری کتاب آسماني قرآن معصون مي باشد.

مهمترين شبهات وارده بر آزادی و اختیار انسان که برای پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند عبارتند از:

انحصار مقبوليت شرعي دين اسلام، در تعارض با آزادی عقيده ديني است. جواب: آياتي که دلالت صريح به مشروعيت و انحصار مقبوليت دين اسلام دارد به عنوان تنها دين برتر نزد خداوند در تعارض با آيه لا اکراه في الدين نيست.

وجوب تکاليف شرعي برای بندگان، در تعارض با اختيار و آزادی در دين (مطابق آيه لا اکراه في الدين) است. جواب: هر آنچه از جانب خداوند متعال برای هدايت و نزديکتر ساختن بندگان به اطاعت از اوامر الهي فرستاده شود لطف است و هر آنچه از جانب پروردگار برای دور ساختن بندگان از ارتکاب معاصي و محرمات ارائه شود لطف است در صورتي که مکلف مجبور به انجام تکليف و خودداری از معاصي نشود.

مشيت الهي، به معنای جبر است و با اختيار انسان خصوصا اختيار و انتخاب دين منافات دارد. جواب: همه چیز به مشیت خداست. اختیار را خدا در ذات انسان قرار داده است و کسی نمی تواند آن را از او سلب کند. خداوند انسان را آزاد و مختار در انتخاب راه، آیین و مکتب خلق کرده است و فرموده «لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ»[1] اما همین خدا به واسطه پیامبرانش شریعت و قانونی به دست مردم داده که بر اساس آن به کسانی که این قانون را عمل کنند پاداش و کسانی که رعایت نکنند عذاب سختی می چشاند.

مسئله عقوبت و کيفر و پاداش اخروی در تعارض با اختيار و آزادی مستنبط از آيه لا اکراه في الدين خصوصا کيفر مرتد است. جواب: انسان پيش از اينكه وارد جامعه شود و شرايط مختلف سياسي و اقتصادي و غيره بر او حكومت كند، در درون خودش دو جنبه ي متضاد نفساني دارد و آزاد است كه از اين دو يكي را انتخاب كند. از طرف ديگر، فطرت و عقل و پيامبران انسان را به خير و صلاح دعوت مي كنند. پس هر گاه به جنبه های مثبت وجدانی وعقلی وشرعی نفس توجه کند، پاداش الهی و هر گاه به جنبه منفی و ضد ارزشی نفس توجه کند، کیفر و عقوبت الهی به او می رسد. لذا مجازات ارتداد هم برای استفاده بهینه از آزادی مذهبی و ایجاد فضای سالم برای بهره برداری و اقدامي شايسته و بازدارنده است و منافاتی با آیه کریمه «لا اکراه فی الدین» ندارد.

البقره /256

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني
 • پايان نامه مباني معرفت شناختي ديني درانديشه آيت الله طالقاني و استاد مطهري
 • پايان نامه تأثير استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد
 • پايان نامه تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122