پايان نامه نقش يکپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي منابع سازماني در پياده سازي هوش تجاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش يکپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي منابع سازماني در پياده سازي هوش تجاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش يکپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي منابع سازماني در پياده سازي هوش تجاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 بیان مسئله 2
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3 اهداف 4
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه مطالعات 5
2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی 6
2-1-1- مقدمه 6
2-1-2 تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی 7
2-1-2-1 سیستم‌های جزیره ای 7
2-1-2-2 سیستم‌های استخراج اطلاعات 8
2-1-2-3 سیستم‌های تسهیل کننده 9
2-1-3 ابعاد اثر گذاری ERP در سازمان 10
2-1-3-1 ERP و فرهنگ سازمانی 10
2-1-3-2 ERP و فرآیندهای سازمانی 10
2-1-3-3 ERP و تکنولوژی 11
2-1-3-4 ERP و تصمیم گیری مدیریت 11
2-1-4 مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی 12
2-1-5 معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی 14
2-1-6 ارزيابي آمادگي سازمان براي پذيرش سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان 15
2-2 یکپارچگی اطلاعات 18
2-2-1 مقدمه 18
2-2-2 چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي 18
2-2-3 اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ 20
2-3 هوش تجاری 22
2-3-1 مقدمه 22
2-3-2 تاريخچه هوشمندي كسب و كار 23
2-3-3 تعاريف هوشمندي كسب و كار 24
2-3-4 نيازهاي هوشمندي كسب وكار 24
2-3-5 ضرورت هوشمندي كسب و كار 25
2-3-6 ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر 26
2-3-7 یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار 28
2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ 30
2-4 تکنیک های رتبه بندی 33
2-4-1 الگوي فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) 33
2-4-2 AHP فازی 34
2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی 36
2-4-4 روش فازی TOPSIS 38
2-5 پیشینه مطالعات 41
2-5-1 مطالعات داخلی 41
2-5-2 مطالعات خارجی 45
فصل سوم: روش تحقيق 48
3-1 مقدمه 49
3-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی 51
3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه 51
3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی 53
3-4-1 اعداد فازي 54
3-5 تکنیک تاپسیس فازی 56
3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی 60
3-7 تعیین مناسب بودن مجموعه‏ی متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی 61
3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی 62
3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی 63
3-7-3 استخراج عامل‏ها 63
3-7-4 استخراج مجموعه‏ی اولیه عامل 64
3-7-5 بهترین عامل‏ها 64
3-8 پایایی و روایی 66
فصل چهارم: یافته های تحقیق 68
4-1 مقدمه 69
4-2 تحلیل فازی 70
4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها 72
4-2-2 محاسبه سازگاری 72
4-2-3 تعیین شاخص ومعیارهای مدل 73
4-3 تجزيه وتحليل عوامل 79
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات 84
5-1 نتایج 85
5-2 پیشنهادات 89
پیوست 92
فهرست مراجع 98

فهرست مراجع

آقایی،اعظم. (1390). نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منابع سازمان. اولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات. تهران.

بازرگانی, م. (1390). كاربرد هوش تجاري درسيستمهاي پشتيبان تصميم گيري. اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها. تهران.تقی زاده، ر. و فضلی، ص. (1390).

روحانی, و. ع. (1388). ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. چهارمین همایش تجارت الکترونیکی ،تهران.

ﺳﺮﻭﺵ، ع. (1388). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ.روش اندازه گیری عملکرد شرکتها با استفاده از رویکرد ترکیبی انالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی. چشم انداز مدیریت صنعتی. شماره 2. ص 125-150.

سلطانی ملایعقوبی، سینا، و عماد روغنیان( 1391). در یک سازمان با بهره گیری از (BI) تحلیل ابعاد پیاده سازی هوشمندی تجاری (FAHP) رویکرد فرآیند سلسله مراتبی فازی، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

شعبان مایانی، م. (1389). بررسی رابطه بین ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری 1 با توجه به نقش تعدیل کننده مدیریت دانش 2 ( مطالعه موردی: بانک سامان ). اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار. تهران.

صادق زاده، سیدحسن، و محسن غلام زاده مقدم، (1390)، هوشمندی کسب و کار مزایا چالشها و راه کارها، اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها، تهران، دانشگاه پیام نور استان تهران

صیادی، م. (1390). مدلي براي ارزيابي بلوغ هوش تجاري درسازمان منطبق با مدل بلوغ قابليت CMM. دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات. ماهشهر.

طالبی، د. و ملاطایفه، ف. (1390). رویکرد ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان در طول زنجیره تامین با استفاده از تکنیک ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی (مطالعه موردی مرکز بهمن موتور). چشم انداز مدیریت صنعتی. شماره 2. ص 27-42.

غلامی گماری، منصور، و حبیب شاهین بناء( 1392) جایگاه هوش تجاری در صنعت بانکداری و تأثیر آن در بهینه نمودن ارائه خدمات به مشتریان، ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی، تنکابن، موسسه آموزش عالی آیندگان

گلستانی، الف. (1387). “هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی”. ماهنامه تدبیر , 190.

ﻣﺤﻘﺮ، ع. ﻟﻮﮐﺲ، ک. ﺣﺴﯿﻨﯽ، ف. و ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺸﯽ، الف. ( 1387)، ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮش ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺑﺎﻧﮑﺪاري :ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، دوره1 ، ﺷﻤﺎره1.

مرجانی، ا. ب. (1389). فرايند داده كاوي( ابزاركسب وكار هوشمند) وكاربرد آن در بازاريابي. اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار. تهران.

مهدوی، حامد، و زهرا واثقی.( 1389) .هوش کسب وکار و برنامه ریزی منابع سازمان، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

میرمجربیان، ح. (1387). “تاثیر سیستم یکپارچه اطلاعات بر سودمندی اطلاعات حسابداری مدیریت”. حسابرس , 70-75.

نظری، ج. و مختاری، م. (1388). “تحلیل عاملی و کاربرد آن در علوم اجتماعی”. ماهنامه علوم اجتماعی 14, 130.

Arnott, D., and Pervan, G. (2005).  A Critical Analysis of  Decision Support Systems Research. Journal of Information Technology ,20(2), pp.67-87.

Audit Commission.  (2007).  Improving Information to Support Decision Making: Standards for Better Quality Data, England.

Averett, L.  (2011).  Business Intelligence Enables Greater Efficiency When Strategically Designed and Tactically Implimented, University of Oregon  Eugene.

Carlsson, S. A., and Widmeyer, G.R. (1994). Conceptualization of Executive Support Systems: A Competing Values Approach, Journal of Decision Systems, 3(4).

Chenoweth, T., Corral, K. and Demirkan H., (2006), Seven Key Interventions for Data Warehouse Success, Communications of the ACM, 49(1), 114-119.

Chou, D.,  and  Tripuramallu, H.  (2005).  BI and ERP Integration, Journal of Information Management and Computer Security ,13(5), pp.340 – 349

Chtioui, Tawhid, (2009). Understanding the Impact of  ERP Standardization  on  Bussines Process Performance, International Journal of Business,14(2)

Davenport, T. H., (1998), “Putting the Enterprise into the enterprise system”, Harvard Business Review, 74 (4),121-131.

Elbashir, Collier and Davern, (2008), Measuring the Effects of Business Intelligence System: The Relationship Between Business Process and Performance, Int. Journal of Accounting Information Systems.

Ghazanfari, M. (2011). A tool to Evaluate the Business Intelligence of Enterprise Systems. Scientia Iranica , 1579–1590.

Grabski, S., Leech, S., and Sangster, A. (2011). Management Accountants: A Profession Dramatically Changed by ERP Systems. Chartered Institute of Management Accountant.

Gunawardena, C., and Suraweera, t. (2009). Developing an Organizational Readiness Framework for ERP Implementation.

چکیده

سازمان‌های امروزي در جهت جهاني شدن رقابت می‌کنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. در این میان بررسی نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی در سازمان بر پیاده سازی هوش تجاری  حائز اهمیت می باشد .  سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی  و با چه ساز وکاری صورت می‌گیرد؟

برای این منظور شاخص‌های اصلی شناسايي و با توجه به ادبيات موضوع دسته بندي شدند. اين دسته بندي به تأييد افراد خبره سازمان رسید و عواملي که مناسب نبودند تصحيح و يا حذف شدند. عوامل موفقیت جهت بررسی ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ عوامل موثر برپیاده سازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎري بادرنظر گرفتن پیاده سازی اولیه یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی ومتعاقب آن یک سیستم برنامه ریزی سازمانی ، از  4 ﻣﻌﻴـﺎر و17 زیر معیار ﺗـﺸﻜﻴﻞ گردید. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻌــﺎﻣﻼت ومیزان واﺑــﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜــﺮدآنها مورد بررسی قرارگرفت و ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص ها و زیر شاخص ها  تشکیل گردید.

کلمات کلیدی: هوش تجاری، یکپارچگی اطلاعات، برنامه ریزی منابع سازمانی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله

سازمان‌های امروزي در جهت جهاني شدن رقابت می‌کنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. بازارهاي رقابت جهاني و سازمان‌ها به يافتن راه حل‌های كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زیر ساختارهای سازماني و تشكيلاتي توسط سیستم‌های اطلاعاتي توانمندتر شده‌اند. با اداره مؤثرتر اين فرايندها مزاياي رقابتي می‌توانند از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. (آقایی، 1390)

هوش تجاري به تکنیک‌های بر پایه كامپيوتر كه در زمینه شناسايي استخراج و تجزيه و تحليل داده هاي تجاري می‌پردازد و با هدف حمايت از تجارت در تصمیم سازي بهتر كمك می‌نماید. بيشترين تأثیر هوش تجاري افزايش كارايي تصميمات در سازمان‌ها می‌باشد ازجمله تعيين گرایش‌های تجاري سازمان، پيش بيني وضعيت بازار و بالا بردن توانايي رقابتي سازمان در بازار (آوررت[1]، 2011) (بازرگانی، 1390) در واقع هوش تجاری شامل طیف بزرگی از فناوری‌ها،ابزارها و فرایندها برای جمع آوری اطلاعات و استفاده بهتر از آن‌ها برای رسیدن به تصمیم گیری مناسب در سازمان است. (پاپوویچ[2]، 2012)

هوش تجاری به علت ماهیت هدف گرای خود  نیاز به زیر ساخت‌های متعددی دارد و برای شناسایی این زیر ساخت‌ها مدل‌های مختلفی پیشنهاد و اجرا شده‌اند. (صیادی، 1390) بر اساس مطالعات انجام شده بخش عمده ای از این زیر ساخت‌ها به ساختار داده های تولید شده در سازمان و نحوه طبقه بندی نگهداری و میزان ارتباطات و به روز شدن آن‌ها باز می‌گردد. (پریماراتن[3]، 2011)

یکی از مباحث مهم در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان‌ها ارتباط دقیق بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر از طریق یک نظام توانمند انتقال داده است .اگر به سیر تاریخی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها توجه کنیم مشاهده می‌شود که در سه گام  این سیستم‌ها به سوی یک سیستم هوشمند تجاری حرکت کرده‌اند در گام اول تنها سیستم‌ها به صورت جزیره ای وجود داشتند در گام بعدی سیستم‌های یکپارچه مدیریتی  ظهور یافتند و در نهایت بلوغ سیستم‌ها اطلاعاتی سازمان و یکپارچگی اطلاعات را می‌توان در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP ها مشاهده نمود.در سیستم‌های یاد شده اطلاعات در نهایت یکپارچگی و ارتباط با یکدیگر قرار دارند. (ساروید[4]، 2012)

در سال‌های اخیر توجه به خرید و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه و همچنین سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی در بین شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی  افزایش یافته است  و در حال حاضر بر اساس نیاز بازار  شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در حال ارائه راهکار های کسب و کار هوشمند و هوشمند سازی تجاری به مشتریان هستند.

در این میان  نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی قبل ازپیاده سازی هوش تجاری  مورد بررسی قرار گرفته است .  سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی  و با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت روز افزون تصمیم گیری‌های سریع و مناسب با شرایط برای توسعه و پیشرفت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف و  جایگاه سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان و راهبرد یکپارچگی اطلاعات در سازمان‌ها برای اخذ تصمیم‌های درست و به موقع  بررسی نقش این سیستم‌ها و مؤلفه های تأثیر گذاری آن‌ها در این سیستم‌ها دارای اهمیت بالا و ضرورت می‌باشد .با شناخت دقیق این نقش می‌توان راهبرد های مناسبی را برای پیاده سازی هوش تجاری تدوین و اجرا نمود.

1-3 اهداف

تبیین نقش یکپارچگی اطلاعات در گام‌های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان

تبیین نقش سیستم‌های ERP در  گام‌های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان

1-4 سؤالات تحقیق

یکپارچگی اطلاعاتی چه نقشی در فرایند پیاده سازی هوش تجاری در سازمان دارد ؟

نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان چیست ؟

تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری از چه الگویی پیروی می‌نماید ؟

فصل دوم

 مبانی نظری و پیشینه مطالعات

2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی

2-1-1- مقدمه

بر اساس یک تعریف عمومی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﺳﺎزﻣﺎن، یک ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم افزاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و از ﭘـﻴﺶ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻃﻼﻋـﺎت و ﺟﺮﻳـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن از  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ، زﻧﺠﻴـﺮه ﻋﺮﺿـﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑـﺎ  روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺘﺮي ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (داون پورت[5], ١٩٩٨ , کومار و هیلزلبرگ[6], ٢٠٠٠).

ارائه تعريفي جامع براي سیستم برنامه ریزی منابع سازمان [7]مشكل است. صاحب نظران تعاريف مختلفي براي ERP ارائه داده‌اند كه هر كدام جنبه هاي خاصي از اين سيستم را مورد توجه قرار می‌دهد. شايد آشنايي با ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و كاركردهاي ERP در بخش‌های مختلف سازمان در آينده بتواند كمك خوبي براي شناخت كامل اين سيستم باشد اما در اين بخش براي اينكه بتوانيم زمينه هاي لازم را براي پرداختن به بخش‌های بعدي فراهم آوريم، تعاريف مختلفي را كه براي اين سيستم ارائه شده است، مورد بررسي قرار می‌دهیم.

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را می‌توان به عنوان نرم افزار يکپارچه‌اي تعريف نمود که داراي اجزا و يا ماژول‌هایی براي برنامه ريزي، توليد، فروش، بازاريابي،‌توزيع، حسابداري، مديريت منابع انساني، مديريت پروژه، مديريت موجودي، مديريت خدمات و نگهداري و تعميرات، مديريت حمل و نقل و بازرگاني الکترونيک است. ( سوفی[8] ،2003؛مون[9] ،2007).

يک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن يکپارچگی اطلاعات و جريان اطلاعات بين تمامی بخش‌های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجير عرضه و مديريت مشتريان است. (ناظمی، 1385) (شه و تورایسینگام[10]، 2007)

معماري و ساختار سیستم‌های برنامه ريزي منابع سازمان به گونه اي است که يکپارچگي و جامعيت اطلاعات سطح سازمان را فراهم کرده و جريان روان اطلاعات بين بخش‌های مختلف سازمان را فراهم می‌آورد. سیستم‌های برنامه ريزي منابع سازمان در واقع تكامل يافته سیستم‌های اطلاعاتي جامع هستند.

تفاوت عمده اين سیستم‌ها با سیستم‌های اطلاعات مديريت و سیستم‌های جامع سازماني در رويكرد فرآیند گرا و يكپارچگي عملياتي، فرآيندي و داد ه اي سازمان‌هاست. اين سیستم‌ها به گونه اي توسعه می‌یابند كه تمامي منابع اطلاعاتي سازمان با يكديگر يكپارچه شود تا بتوان در راستاي انجام مأموریت‌های سازمان از اين سیستم‌ها بهره جست.(رزمن و وایز[11]، 1999)

2-1-2   تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی

ERP در واقع نسل جدیدی از سیستم‌های اطلاعاتی است که [12](MIS) نسل قدیمی‌تر آن به حساب می‌آید. به طور کلی روند رشد  و تغییر سیستم‌های کامپیوتری را می‌توان به سه نسل تقسیم کرد.  (رشید و همکاران[13]، 2002)

2-1-2-1  سیستم‌های جزیره ای

از دهه 60 میلادی به بعد، با ارزان‌تر شدن کامپیوترها و تجهیزات آن (در آن زمان هنوز کامپیوترهای Mainframe یکه تاز دنیای کامپیوتر بودند) و همچنین با توجه به قدرتی که این سیستم‌ها در پردازش اطلاعات از خود نشان می‌دادند. شرکت‌های بزرگ مایل به استفاده از این سیستم‌ها شدند. در مرحله اول این سیستم‌ها بیشتر در مکان‌هایی که پردازش اطلاعات مهم بود، مورد استفاده قرار می‌گرفتند. امور مالی، محاسبه حقوق و دستمزد و انبارداری از این نوع سیستم‌ها می‌باشند، روند رو به گسترش استفاده از کامپیوترها به خصوص در دهه 70 میلادی با پا به عرصه گذاشتن کامپیوترهای شخصی وارد دوره جدیدی شد. در این دوره علاوه بر قدرت محاسباتی کامپیوترها، ظرفیت نگهداری اطلاعات آن‌ها و سرعت دسترسی به این گونه اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفت. در دهه 80 میلادی با فراگیر شدن کامپیوترهای شخصی حتی مؤسسات کوچک نیز قادر به اتوماسیون سیستم‌های خود بودند. هر چند راه اندازی چنین سیستم‌هایی نیاز به پرداخت هزینه های آن داشت ولی خیلی زود باعث کاهش شدید هزینه های بخشی که از این سیستم‌ها استفاده می‌کردند، می‌شد. در این دوره هر بخش سازمان دارای سیستم‌های کامپیوتری بود و این سیستم‌ها مستقل از یکدیگر به کار خود مشغول بودند، به همین دلیل این سیستم‌ها را سیستم‌های جزیره ای می‌خوانند.(موسکاتلو و همکاران[14]، 2003)

2-1-2-2  سیستم‌های استخراج اطلاعات

در دهه 90 میلادی با گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی کم‌کم استفاده از شبکه های محلی در سازمان‌ها نیز مرسوم شد. در اینجا بود که مدیران به کمبود سیستمی جهت تهیه گزارشات لازم از میان انبوه اطلاعات سیستم‌های جزیره ای موجود در سازمانشان پی بردند. این کمبودها باعث به وجود آمدن سیستمی به نام MIS یا سیستم اطلاعات مدیریت شد . این سیستم سرآغاز روند تکامل سیستم‌های تجاری نسل دوم بود. سیستم‌های دیگر این نسل عبارتند از : سیستم اطلاعات بهم پیوسته[15] (IIS) ، سیستم اطلاعات اجرائی[16] (EIS) ، سیستم اطلاعات سازمانی[17] (CIS)   و سیستم گسترده شرکت‌ها[18] (EWS)  . با استفاده از این سیستم‌ها مؤسسه‌ها توانستند ، کارکرد درون سازمانی خود را بهبود بخشند. که این بهبود باعث کاهش شدید هزینه‌ها، در دسترس بودن اطلاعات برای مدیران، تعریف ساختارهای اجرائی، سرعت بخشیدن به اجرای کار در درون سازمان و موارد مشابه دیگر شد.در مجموع این سیستم‌ها جهت جمع آوری اطلاعات موجود در سطح سازمان تهیه شده بودند و در دوره خود به خوبی به مدیران خدمت کردند. (روزنتال و پارک[19]، 2009)

2-1-2-3  سیستم‌های تسهیل کننده

با به پایان رسیدن دهه 90 و آغاز هزاره جدید میلادی، مدیران هوشیار شرکت‌ها و مؤسسات به این نتیجه رسیدند که حالا با استفاده از کامپیوتر می‌توانند یک قدم از جمع آوری اطلاعات جلوتر رفته و نسبت به ساده کردن روال کارهای درون سازمانی و جلوگیری از کارهای تکراری در جهت بهره‌وری کامل از نیروی انسانی، منابع مالی و دیگر منابع مورد استفاده سازمان پیشرفت کنند. اگر بخواهیم روند رشد این گونه سیستم‌های تسهیل کننده را در نظر بگیریم به ترتیب عبارتند از : برنامه ریزی تدارکات موارد اولیه[20] (MRP) ، برنامه ریزی منابع تولید     (MRPII) [21]،  برنامه ریزی منابع مالی)  [22](MRPIII ، برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) » (موستاکیس[23]،2000)

با توجه به این تاریخچه ، مشاهده می‌شود که ERP در واقع ادامه راه MIS می‌باشد. لیکن نیازی نیست که هر سازمان دقیقاً تمام این مسیر را پله به پله طی کند. بلکه می‌تواند مستقیماً وارد مقوله ERP شود.این موضوع برای سازمان‌هایی که هنوز  MIS خود را راه اندازی نکرده‌اند بسیار مفید است و باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. (روزنتال و پارک[24]، 2009)

[1] Averett

[2] Popovič

[3] Premaratne

[4] Sarwade

[5] Davenport

[6] Kumar and Hilsgersberg

[7] ERP

[8] Soffee,

[9] Moon

[10] She and Thuraisingham

[11] Rosemann and Wiese

[12] Management Information Systems

[13] Rashid

[14] Muscatello

[15] Integrated Information systems

[16] Executive Information systems

[17] Corporate Information systems

[18] Enterprise Wide systems

[19] Rosenthal and Park

[20] Materials Requirement Planning

[21] Manufacturing Resource Planning

[22] Money Resource Planning

[23] Moustakis

[24] Rosenthal and park

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122