پايان نامه هنجارها در جامعه ديني و تبليغ کالاهاي هنجارشکن در رسانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه هنجارها در جامعه ديني و تبليغ کالاهاي هنجارشکن در رسانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 72 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه هنجارها در جامعه ديني و تبليغ کالاهاي هنجارشکن در رسانه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : 1.طرح تحقیق
1-1- مقدمه 11
2-1- طرح مساله 13
3-1- اهداف تحقیق 14
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 15

فصل دوم : 2.مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه 17
2-2- مبانی نظری تحقیق 19
3-2- چارچوب نظری تحقیق 25
4-2- پیشینه تحقیق 26
5-2- سوالات تحقیق 28

فصل سوم : 3.روش شناسی تحقیق
1-3 –مقدمه 30
2-3- پژوهش کیفی 31
3-3- جامعه آماری 40
4-3- حجم نمونه 40
5-3- شیوه جمع آوری داده ها 40
6-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 40
7-3- قابلیت اعتماد 41

فصل چهارم : یافته های تحقیق
1-4 مقدمه 49
جدول کدگزاری مصاحبه شوندگان 46
جدول کدگزاری پرسش ها 47
گزاره 48
2-4 داده ها و اطلاعات استخراج شده 49
3-4-اهداف تحقیق 60
1-3-4- سوال اصلی 60
2-3-4- سوال های فرعی 60

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
1-5- مقدمه 64
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری 65
3-5- محدودیت های تحقیق 70
4-5- پیشنهادها 71

منابع و ماخذ
72

منابع و ماخذ :

برانستون، گیل و استافورد، روی.(2007). “کتاب دانشجویان رسانه ها وارتباطات” ، امیر عبدالرضا سپنجی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

پور زرگر ، درویشعلی . (1387) . ” روانشناسی طبیعت ” ، موسسه قلم نگار جانان ، تهران . چاپ دوم

پورنظری ، الهه . (1388) . ” کتاب ماه علوم اجتماعی ” . دوره جدید ، بهمن 88 ، شماره 23

پیربداقی ، فاطمه . ” مقاله : تحلیل محتوای کمی و کیفی  ؛ بخش آخر  ” ، نشریه پیام پژوهش

چندلر، دانیل. ( 1387 ) . “مبانی نشانه‌شناسی” ، مهدی پارسا. سوره مهر،تهران. چاپ اوّل.

بارت، رولان . ( 1371) . “عناصر نشانه‌شناسی” ، مجید محمدی ، الهدی. چاپ اوّل.

حاج باقری ، محسن و پرویزی ، سرور و صلصالی ، مهوش . ( 1386 ) . ” روشهای تحقیق کیفی ” ، نشر بشری . تهران

دینه‌سن، آنه ماری. (1380 ) . ” درآمدی بر نشانه‌شناسی “، مظفر قهرمان، پرسش. تهران . چاپ اول

سرمد ، زهره  و  بازرگان ، عباس و حجازی ، الهه . ( 1385 ) . ” روش های تحقیق در علوم رفتاری “. انتشارات آگه . چاپ سیزدهم

سروی زرگر، محمد . (1386) . ” نظریه برجسته‌سازی “، سایت روزنامه همشهری

سفیری ، خدیجه . ( 1388) . ” روش تحقیق کیفی ” ، پیام پویا . چاپ دوم

سورین ، ورنر و تانکارد ، جیمز . ( 1389 ) . ” نظریه های ارتباطات ” ، دکتر علیرضا دهقان ، انتشارات دانشگاه تهران

شاکری، مجتبی. (1384) . ” رسانه‌های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری ” ، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما. قم

شایان‌مهر، علیرضا . (1377 ) .”دائرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی” ، كیهان. تهران . چاپ اوّل

شیخی ،غفور . بررسی های علوم اجتماعی ، مباحث پژوهشگری

کایلی، پل و لیتزا، یانتس.(1380 ) . “نشانه‌شناسی” ، محمد نبوی، ، شیرازه. تهران . چاپ اول

کریپندورف ، کلوس . (1390 ) . ” تحلیل محتوا : مبانی روش شناسی ” ، هوشنگ نایبی ، نشرنی

منبع : محمدپور،احمد (1388) “روش در روش”، انتشارات جامعه شناسان،تهران،چاپ اول

گیرو، پی‌یر. (1383) .” نشانه‌شناسی”، محمد نبوی، نشرآگه .تهران. چاپ دوّم،

لازار، ژودیت. (1385) . ” افکار عمومی ” ، مرتضي کتبی، نشر نی . تهران

مارشال ، کاترین ؛ راس من ،گرچن ب . (1377) . ” روش تحقیق کیفی ” ، علی پارسیان؛ محمد اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی . تهران

مک کوایل، دنیس. (1385) .” وسایل ارتباط جمعی”، پرویز اجلالی، دفتر مطالعه و توسعه رسانه ها.تهران 1385

مهرداد ، هرمز . (1380) . ” مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی ” ، موسسه فرهنگی پژوهشی فاران . چاپ اول

ميرزايي ، خلیل. (1388). ” پژوهش و پژوهشگري نامه نويسي ” ، انتشارات جامعه شناسان. تهران

استراس،آنسلم؛کوربین،جولیت: اصول روش تحقیق کیفی(نظریه مبنایی). ترجمه بیوک محمدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران1385.

ببی،ارل: روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه رضا فاضل. انتشارات سمت. تهران1388.

بلیکی ، نورمن: طراحی پژوهشهای اجتماعی. ترجمه حسن چاوشیان. انتشارات نی، تهران 1384.

بیکر،ترز.ال: نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. نشر نی. تهران1388.

حافظ نیا،محمدرضا: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران1387.

دواس، دی.ای: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. نشر نی، تهران1387.

رفیع پور، فرامرز: تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی. انتشارات شرکت سهامی انتشار تهران 1385.

ساروخانی، باقر: روشهای تحقیق در علوم اجتماعی 3 جلد. جلد اول و دوم. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران 1388.

سرمد، زهره؛بازرگان،عباس؛حجازی،الهه: روشهای تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه تهران1382.

محمدپور، احمد: روش در روش، انتشارات جامعه شناسان، تهران 1388.

Hughes Christina 2006: Quantitative and Qualitative Approaches .the university of Warwick.

چکیده

این تحقیق به دنبال جای خالی مسئولیت اجتماعی و قوانین اخلاقی و توجه به ارزش ها و هنجارهای جامعه در تبلیغات برخی کالاهای خاص میباشد.

تبلیغات به انگلیسی : (Advertising)  به فرانسوی (Publicité ) ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند.انجام این عمل با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود

سه هدف عمده برای تمامی فعالیت های تبلیغاتی ، درکتابهای بازاریابی عنوان میشود : اطلاع دهندگی (Informing) ترغیب کنندگی (Persuading) و یادآوری کنندگی (Reminding).

بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن در قالب محدودیت‌های قانونی موجود برای مخاطبان جذاب به نظر برسند. برخی شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی احساس می‌کنند که چنین رفتاری موجه و منطقی است. به هر حال، دیگر شرکت‌ها و مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است

در این پژوهش قصد برآن است تا ضمن بررسی ضرورت های مطرح کردن و ترویج رسانه ای کالاهای خاص در جامعه، همچنین راه های انجام دادن این کار از نگاه صاحبنظران و ارتباط گران حوزه رسانه ها ، بویژه افرادی که در حوزه رسانه و تبلیغات فعالند ، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت امکان برآورده کردن  نیاز جامعه به چنین محصولاتی از طریق معمول و توام با آگاهی بخشی از مبادی رسمی و نیمه رسمی بررسی گردد.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ، تجزیه و تحلیل کیفی دیدگاههای صاحبنظران و ارتباط گران حوزه رسانه ای ، بصورت نمونه گیری هدفمند است . تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه ی عمقی ، در پروسه زمانی مشخص شده است و دیدگاههای آنان با ده سوالی که قبل طراحی شده بود به دست آمده است.

برای خوانش اطلاعات و داده ها ، پاسخ ها به شکل گزاره درآمده و در 10 جدول مربوط به هر سوال قرارداده شد. با توجه به داده های استخراجی ، مشخص شد که صاحب نظران دیدگاههای پراکنده ای درباره تبلیغات کالاهای خاص دارند.

کلمات کلیدی : تبلیغات ، ماهواره ، هنجار ، کالاهای خاص ، محصولات جنسی ، رسانه

فصل 1  

  1.طرح تحقیق

 1-1-مقدمه

همانند هر رسانه جدیدی بنظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کاملا مطلوب و عاری از خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما همانند سایر رسانه ها دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی نیز هست.

با شناخت به موقع این آسیب ها، می توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت.

مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است.

بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن در قالب محدودیت‌های قانونی موجود برای مخاطبان جذاب به نظر برسند. برخی شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی احساس می‌کنند که چنین رفتاری موجه و منطقی است. به هر حال، دیگر شرکت‌ها و مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است .

تاکید بر آثار بالقوه یک آگهی
شرکت‌ها نظرات  مختلفی درباره مفهوم مسئولیت اجتماعی داشته و آن‌ها را جهت بیان آثار منفی محصولات خود برای مخاطبان به کار می‌برند. شرکت‌های سازنده سیگار آشکارا دوست ندارند که خطرات مصرف سیگار برای سلامت افراد را توضیح دهند. برخی آژانس‌های تبلیغاتی به این دلیل با چنین شرکت‌هایی کار نمی‌کنند زیرا بر این باورند که از لحاظ اخلاقی قادر به تبلیغ یک محصول مضر نیستند. برخی دیگر احساس می‌کنند که ارائه اطلاعات مورد نیاز درباره عواقب زیان‌بار یک محصول برای سلامتی افراد کافی است. آن‌ها باید در هر صورت متوجه این موضوع باشند که تصاویر و ایده‌ها در یک آگهی تبلیغاتی شاید مهم‌تر از اطلاعات ارزشمند پزشکی بوده و باعث شود تا برخی بینندگان انتخاب‌های ناسالمی بکنند. هر آژانس یا شرکت تبلیغاتی باید استانداردهای اخلاقی مخصوص به خود برای مقابله با چنین موقعیت‌هایی را تعیین کند .

حمایت از عوامل اجتماعی
بسیاری از شرکت‌ها در آگهی‌های خود حمایت از عوامل اجتماعی را نظیر محیط زیست را تبلیغ می‌کنند. این تا زمانی خوب است که آن‌ها درباره نحوه یاری رسانی خود صادق باشند. به گفته کریس مور در کتاب “اخلاق در تبلیغات”، 80 درصد از آمریکایی‌ها بیشتر مایل به حمایت از شرکت‌هایی هستند که در پدیده‌ها و عوامل اجتماعی مشارکت می‌کنند. به هر حال، همکاری‌های این شرکت‌ها گاهی اوقات نتایج مشکوک و مبهمی دارند. یک تبلیغ کننده یک چهارم از میلیون‌ها دلار بودجه خود را به اعطای کمک‌های غذایی به مردم جنگ زده بوسنی اختصاص داده و سپس چهار برابر آن مبلغ را برای تبلیغ رفتار خوب خود خرج می‌کند. این اقدام اجتماعی و بشر دوستانه یک شرکت شاید در پرتو سرمایه‌گذاری کلان‌تر آن برای بیان اعمال خوب خود کمرنگ شود. مخاطبان آگاه از این واقعیت شاید احساس کنندکه تصویر این شرکت از خود غیرقابل اعتماد است .

به تصویر کشیدن ارزش‌های خوب
در بسیاری از موارد، تبلیغات برای تسهیل نمایش رفتار مردم مورد نیاز است. اغلب اوقات شبکه‌ها و موسسات انتشاراتی قوانینی را برای آگهی‌های تبلیغاتی خود بر می‌گزینند که اکثرا محدودیت‌های بیشتری را نسبت به مقررات معمول تحمیل می‌کنند. واکنش‌های مخاطبان همچنین نقشی کلیدی در سانسور تبلیغاتی ایفا می‌کنند که ممکن است فعالیت‌ها یا نگرش‌هایی خطرناک را به تصویر بکشند. برای مثال، خشم عمومی در پی پخش آگهی‌هایی بروز می‌کند که کودکان را بدون نظارت در شرایطی خطرناک به تصویر بکشند. به علاوه، واحد نقد و بررسی تبلیغات برای کودکان به تبلیغاتی نیاز دارد که نظارتی مناسب بر روی بچه‌ها را نشان دهد .

ترویج مسوولیت‌های فردی
تبلیغ‌کنندگان همچنین باید نحوه ترویج مسوولیت‌های فردی اشخاص در قبال جامعه و محیط زیست را در نظر بگیرند. آگهی‌های تبلیغاتی آن‌ها شاید ارتباطی مستقیم با این موضوعات نداشته باشد اما آن‌ها باید مواظب باشند تا مردم را تشویق به انجام کارهایی مضر برای دیگران یا محیط زیست نکنند. چنین تبلیغاتی حتما بسیاری از مخاطبان را آزار داده و به تصویر شرکت ضربه می‌زند، این در حالی است که به طور بالقوه مردم را به شرکت در فعالیت‌های مخرب تشویق می‌کند.

2-1- طرح مساله

آگهی ها و تبلیغات محصولات جنسی و رفع ناتوانی ها، درمان اعتیاد و کاهش وزن این روزها بسیار بیش از پیش خبرساز شده است و موج تبلیغات داروهای عجیب و غریب افزایش توان جنسی و رفع ناتوانی ها،درمان اعتیاد و کاهش وزن در شبکه های مجازی و ماهواره ها، گویا پایش به داروخانه های داخل کشور هم باز شده است.

افزایش این گونه تبلیغات خصوصا تبلیغ محصولات جنسی ، به دلیل فرهنگ و بافت مذهبی خانواده ها و جامعه ما بعلاوه عدم آگاهی های عمومی مردم ما از مسائل جنسی به طور قطع باعث سوء مصرف و مشکلات دیگری خواهد شد که مسلما از ناتوانی های جنسی پرخطرتر است . در همین رابطه به نظر می رسد که نه برای کنترل واردات ،بلکه برای کنترل تبلیغات این محصولات تلاشهایی در جریان است.

در این پژوهش قصد برآن است تا ضمن بررسی ضرورت های مطرح کردن و ترویج رسانه ای کالاهای خاص در جامعه، همچنین راه های انجام دادن این کار از نگاه صاحبنظران و ارتباط گران حوزه رسانه ها ، بویژه افرادی که در حوزه رسانه و تبلیغات فعالند ، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت امکان برآورده کردن  نیاز جامعه به چنین محصولاتی از طریق معمول و توام با آگاهی بخشی از مبادی رسمی و نیمه رسمی بررسی گردد. زیرا تجربه نشان داده که کالاهای قاچاق بالاخره راه تبلیغ خود را پیدا می کنند.

3-1- اهداف تحقيق

 1-3-1- هدف اصلی :

بررسی ضرورت تعیین محدوده فرهنگی تبلیغ کالاهای خاص(محصولات جنسی) در جامعه توسط رسانه ها

2-3-1- اهداف فرعی :                                                                                                                                                             

الف – علت نیاز و تبلیغ چنین محصولاتی

ب- نحوه تبلیغ و تاثیر آن در فرهنگ و جامعه دینی

ج- شناخت راه های جایگزینی برای تبلیغ و آگاهی بخشی در این زمینه در مقابل نمادهای بیگانه فرهنگی و مذهبی

د- امکان تبلیغ محصولات اینچنینی از رسانه های رسمی و نیمه رسمی داخل کشور

4-1- ضرورت و اهميت تحقيق

گسترش مطالعات و تحقیقات درباره عملکرد جنسی انسان و افزایش دانش بشری درباره انواع اختلا‌ل ‌های جنسی و متعاقب آن، دستیابی به روش ‌های تشخیص و درمان این ‌گونه اختلا‌ل ‌ها طی سالیان اخیر باعث شده است افراد، بیش از گذشته، برای دریافت مشاوره‌ های جنسی و بهبود روابط زناشویی خود به کلینیک‌ های تخصصی اختلا‌ل ‌های جنسی مراجعه کنند

در همین حال، تقاضای روزافزون در حوزه مسایل جنسی و زناشویی، گروه‌های سودجو و غیرعلمی را نیز به این حوزه وارد کرده تا برای رسیدن به سود سرشار با انواع و اقسام تبلیغ‌ های کاذب و فریبنده به جذب مشتری بپردازند؛ مشتریانی که در صورت عدم رضایت از خدمات ارایه ‌شده به علت نوع خاص مشکل ‌شان قادر به شکایت هم نخواهند بود، چرا که از برملا شدن خصوصی ‌ترین مسایل زندگی خود بیمناک‌ هستند و به علت همین نگرانی معمولا از این سودجویان شکایت نمی‌ کنند.

امروزه انواع و اقسام محصولات جنسی در بسته‌ ها و اشکال مختلف به بازار آمده که هرچند درباره تمامی آن ها نمی ‌توان یکسان قضاوت و آن ها را به کلی رد یا تایید کرد

فعالیت شبکه های ماهواره ای در تبلیع این گونه محصولات به شدت هنجارهای جنسی را در جامعه بههم ریخته است.جامعه نیازمنداتاق فکری برای واکسیناسیون اجتماعی است چرا که جوانان و زوج ها به آموزش وسیع نیاز دارند و در مقابل روش های ترویج شده از سوی ماهواره ها باید با روش های علمی آموزش رفتار به مقابله رفت.

امروزه دو نکته اهمیت موضوع مصرف کالاهای جنسی را دو چندان می کند: نخست آنکه رواج استفاده از آنها به دلیل حجم وسیع تبلیغات و سهولت دسترسی و نیز به دلیل تنوع و جذابیت برنامه ها ، از قشرهای مرفه به عموم جامعه و از کلان شهرها به شهرهای کوچک ،شهرستانها و روستاها کشیده شده است. دوم انکه برخلاف اینترنت ، محصولات شبکه های ماهواره ای اغلب در جمع خانواده و محافل خانوادگی و جمعی عرضه میشوند .به این معنا که استفاده از این کالاها در فضای جمعی و خانوادگی مشروعیت می یابدو در خانواده مهر تایید می خورد و با شبکه ای از مفاهیم توجیه و حمایت میشود.

 فصل 2

  2.مبانی نظری وپیشینه تحقیق

     

  1-2- مقدمه

در این فصل ابتدا مختصری در مورد این گونه تبلیغات آورده شده و بعد  بررسی مبانی نظری تحقیق، شامل نظریاتی که مربوط به زمینه پژوهش هستند و در این پژوهش مورد استفاده قرارمی گیرند ( نظریه برجسته سازی) ، و سپس  پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

در پایان این فصل نیز سوالات اصلی و فرعی و فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق آورده شده اند.

 مختصری در مورد تبلیغات ماهواره ای

امروزه تبلیغات در مفهوم عام آن در تمام تار و پود زندگی انسان ها و همه فعالیت های آنها رخنه كرده است. انسان معاصر از لحظة بیداری تا هنگام خواب، در هر كجا و به هر شیوه ای كه زندگی كند و به هر زبانی كه سخن بگوید، و به هر آنچه كه بیندیشد، و در هر موقعیتی كه باشد، مرد، زن، كودك، جوان و پیر، در معرض القائات دائمی فكری و در محاصرة انواع تبلیغات مثبت و کاذب قرار دارد. شرکت های تجاری چند ملیتی که دارای امکان استفاده از تکنولوژی ارتباطات جهانی هستند، سعی در یکسان سازی سلایق بین المللی دارند و تلاش می‌کنند که از نمادها و نشانه‌هایی در تبلیغات کالاهای خود استفاده کنند که یک برداشت واحد از آن بشود. یکی از ارکان مهم آن جاذبه های جنسی است. جاذبة جنسی ما بین فرهنگهای مختلف دارای یک مفهوم تقریباً واحد است. جاذبة جنسی برای تمامی انسانها، صرفنظر از نژاد، ملیت، فرهنگ و قومیت شان، قابل درک و فهم است و این یکی از مهمترین شاخصه ‌های است که از آن در تبلیغات بین‌المللی بطور وسیع استفاده می‌شود و دامنة آن نیز رزو به روز گسترش و شدت بیشتری پیدا می‌کند.

تبلیغات بخش اعظمی از برنامه های ماهواره ای را به خود اختصاص داده است ، منتهی سمت و سوی تبلیغات شبکه های ماهواره ای بسته به مخاطبین آن و فرهنگ جامعة مورد هدف متفاوت است و در تمامی فرهنگها و جوامع یکسان نیست. همانطور که مستحضر هستید تبلیغات شبکه های فارسی زبان بیشتر بر حول محور محصولات و کالاهای جنسی، ترک اعتیاد، کاهش وزن، افزایش قد و چند موضوع دیگر می چرخد. امروزه طب ماهواره ای کم کم دارد یک رشته ای از پزشکی می شود. شما لابد جملاتی نظیر درمان قطعی سفیدی مو، افزایش قد، رفع چین و چروك پوست، درمان تضمینی لكهای صورت، درمان تضمینی اعتیاد، درمان تضمینی ناتوانی جنسی، و بسیاری جملات مشابه را به دفعات از كانالهای ماهواره ای شنیده اید.

اگرچه تبلیغ داروها و دستگاههای رفع مشکلات جنسی از همان ابتدای راه اندازی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان آغاز شد، اما تبلیغات این داروهای از مدتی پیش نمود بسیار بیشتری به خود گرفته تا جایی که پیش تر فروشندگان کالاهای جنسی شماره تلفن های خطوط اعتباری را برای فروش محصولات خود معرفی میکردند، اما اکنون این افراد شماره تلفن های همراه و ثابت شهری را برای نمایندگان فروش خود معرفی می کنند.

اینجا نقش کارشناسان و متخصصان که بهترین مشاوران مردم هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. علاوه از آن، در این میان هرچه رسانه‌های واقعی با تبلیغات درست و تخصصی فعالیت بیشتری داشته باشند، نفوذ و رسوخ رسانه‌های منفی هم کاهش پیدا می‌کند. البته تأکید می‌کنم که همة تبلیغات جنبه نادرست ندارند و تلفیقی از درست و نادرست با هم هستند .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122