پايان نامه يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق)    1
1-1- مقدمه    2
1-2- مسأله اول    5
1-3- مسأله دوم    6
1-4- ضرورت تحقیق    8
1-5- اهداف تحقیق    9
1-6- محدوديت¬هاي تحقيق    9
فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع)    10
2-1- مقدمه    11
2-2- کاربرد تئوری مجموعه¬های فازی در زنجیره تأمین    11
2-3- استفاده از استراتژی¬هاي فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمین    15
2-4- يكپارچه كردن  مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه و استراتژي فرابارانداز    19
2-5-جمع بندی: خلاء در تحقیقات پیشین    21
فصل سوم (مدلسازی و ارائه راه حل)    23
3-1- مقدمه    24
3-2- تئوری مجموعه¬های فازی    24
3-4- تعریف مسأله اول    26
3-4-1- مفروضات مسأله اول    27
3-4-2- مدل رياضي مساله اول    28
3-5- رويكرد حل مسأله اول    34
3-5-1- پرداختن به محدوديت¬هاي فازي    34
3-5-2- پرداختن به توابع هدف    40
3-6- ضرورت يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه و استراتژي فرابارانداز    42
3-7- تعریف مسأله دوم    43
3-7-1- مفروضات مسأله دوم    45
3-7-2- مدل رياضي مسأله دوم    46
3-8- رويكرد حل مسأله دوم    53
3-8-1- نحوه نمايش جواب و توليد جمعيت اوليه    54
3-8-2- ارزيابي ميزان برازندگي كروموزوم¬ها    58
3-8-3- عملگر انتخاب    60
3-7-4- عملگر همگذري    61
3-7-5- عملگر جهش    62
3-7-6- نحوه اصلاح كروموزوم¬هاي نامعتبر    63
3-7-7- روش جستجوي محلي    65
فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل)    66
4-1- نتایج محاسباتی مسأله اول    67
4-2- نتایج محاسباتی مسأله دوم    72
4-2-1- توليد مسائل نمونه و تنظيم پارامترهاي الگوريتم    73
4-2-2- تحليل نتايج    75
فصل پنجم (جمع بندی و تحقیقات آتی)    82
4-1- جمع بندی    83
5-2- تحقیقات آتی    85
منابع    86

منابع

[1] Chopra, S., Meindl, P., 2004. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Prentice Hall.

[2] Gupta, A., Maranas, C.D., 2003. Managing demand uncertainty in supply chain planning. Comput Chem Eng 27, 1219–1227.

[3] Apte, U.M., Viswanthan, S., 2000. Effective cross docking for improving distribution efficiencies. Int J Logist 3, 291–302.

[4] Davis, T., 1993. Effective supply chain management, Sloan Manage Rev 34, 35–46.

[5] Sun, G.J., Liu, Y.K.,  Lan, Y.F., 2010. Optimizing material procurement planning problem by two-stage fuzzy programming. Comput Ind Eng 58, 97-107.

[6] Barcelo, J., Casanova, J., 1984. A heuristic Lagrangian algorithm for the capacitated plant location problem. Eur J Oper Res 15, 212–226.

[7] Pirkul, H., 1987. Efficient algorithms for the capacitated concentrator location problem. Comput Oper Res 14, 197–208.

چكيده

در اين تحقيق فرآيند مديريت زنجيره تأمين پنج سطحي، چند محصولي و چند دوره­اي با تأكيد بر نقش استراتژي فرابارانداز و با فرض وجود عدم قطعيت مورد بررسي قرار مي­گيرد. از اين رو، به منظور يكپارچه كردن طرح­هاي تهيه مواد اوليه، توليد و توزيع در یک افق زمانی میان مدت با در نظر گرفتن عرضه، توليد و تقاضاي فازي با هدف حداقل كردن هزينه­ها و طراحي يك سيستم توزيع به موقع يك مدل رياضي توسعه داده مي­شود. در زنجيره تأمين مورد بررسي از استراتژي­هاي فرابارانداز و ارسال مستقيم براي توزيع محصولات استفاده مي­شود. همچنين از اعداد فازي مثلثي براي بيان عدم قطعيت موجود در زنجيره و از برنامه­ريزي محدوديت فازي مبتني بر شانس و رويكرد حداكثر-حداقل براي تبديل مدل دو هدفه فازي به يك مدل يك هدفه قطعي استفاده مي­شود. مدل يك هدفه قطعي حاصله به وسيله يك نرم افزار تجاري قابل حل مي­باشد.

علاوه بر اين، مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه ورودي و خروجي به منظور بهينه كردن عمليات استراتژي فرابارانداز امري ضروري است. اما از آن­جايي كه يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسائل نقليه و استراتژي فرابارانداز در مسئله مذكور باعث افزايش پيچيدگي خواهد شد، لذا به منظور كاهش پيچيدگي مسئله، زنجیره­ای با سه سطح مورد بررسي قرار مي­گيرد. در مدلی که به این منظور ارائه می­شود، مسير و زمان حركت وسايل نقليه ورودي از تأمين­كنندگان به باراندازهاي مياني و همچنين وسايل نقليه خروجي از باراندازهاي مياني به خرده فروش­ها مشخص مي­شود. هدف، تخصيص محصولات به تأمين­كنندگان و باراندازهاي مياني به منظور بهينه كردن مسير و زمان حركت وسايل نقليه ورودي و خروجي و عمليات دسته­بندي كردن محصولات در باراندازهاي مياني بوده به طوريكه كل هزينه­هاي خريد محصولات، حمل و نقل و نگهداري حداقل شود. همچنين به منظور حل مدل ارائه شده، يك الگوريتم ژنتيك تركيبي توسعه داده مي­شود.

كلمات كليدي: مديريت زنجيره تأمين، استراتژي فرابارانداز، مسيريابي وسيله نقليه، اعداد فازي، برنامه­ريزي محدوديت مبتني بر شانس، الگوريتم ژنتيك

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رقابتی بودن بازارها، معرفی و وجود محصولاتی با عمر کوتاه و بالا بودن انتظارات مشتریان در ارتباط با کیفیت و زمان تحویل محصولات، ايجاب مي­كنند كه محصولات در مقدار، مكان، زمان و قيمت مناسب عرضه شوند كه اين خود ضرورت ایجاد هماهنگی تولید­کنندگان با تأمین­کنندگان مواد اولیه و توزیع­کنندگان محصولات را ایجاب می­کند.

زنجیره تأمین به عنوان یک ساختار یکپارچه شامل تعدادی از فعالیت­ها به طور مثال فعاليت خرید، تولید، نگهداری و توزیع مي­شود. اين فعاليت­ها به منظور تهيه مواد ­اولیه، تبدیل مواد ­اولیه به محصولات نهایی و تحویل محصولات به مشتریان انجام مي­شوند. مديريت صحيح اين فعاليت­ها موجب بهبود عملكرد زنجيره خواهد شد از اين­ رو مدیریت زنجیره تأمین را می­توان به عنوان مدیریت جریان اطلاعات، محصولات و منابع مالی در زنجیره تعریف کرد [1].  فرآيند برنامه­ريزي زنجيره تأمین به عنوان يكي از مهمترين فرآيندهاي مديريت زنجيره تأمین به منظور يكپارچه و هماهنگ كردن فعاليت­هاي مذكور در بين اعضاي مختلف زنجيره انجام مي­شود [2]. برنامه­ريزي زنجيره تأمین بسته به افق برنامه­ريزي به سه دسته تقسيم­بندي مي­شود:

برنامه­ریزی استراتژیک: این فاز از برنامه­ریزی به طراحی ساختار زنجیره تأمین مربوط بوده و افق زمانی مورد بررسی در این فاز بین پنج تا ده سال می­باشد.

برنامه­ریزی تاکتیکی (افق زمانی میان مدت): در این سطح از برنامه­ریزی در ارتباط با استفاده بهینه از ظرفيت منابع مختلف از جمله تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان و مراکز­ توزیع
تصمیم­گیری می­شود. افق زماني مورد بررسي در برنامه­ريزي تاكتيكي يك تا دو سال است.

برنامه­ريزي عملياتي: افق زمانی مربوط به این سطح از برنامه­ریزی هفتگی بوده و در ارتباط با مسائلي از قبيل مسيريابي وسايل نقليه، برنامه­ریزی تولید و توزیع روزانه تصميم­گيري مي­شود [1].

هدف هر زنجيره تأمين افزايش سودآوري زنجيره از طريق كاهش هزينه­ها و افزايش سطح
خدمت­دهي است. طرح توزيع به عنوان يكي از عوامل ايجاد هزينه در زنجيره تأمين، عملكرد زنجيره را تحت تأثير قرار داده و تقريبا 30 درصد از قيمت محصول نهايي را شامل مي­شود [3]. بنابراين استفاده از استراتژي­هاي مناسب توزيع به منظور كاهش هزينه­هاي حمل­ و نقل و افزايش سطح
خدمت­دهي مي­تواند باعث افزايش سودآوري زنجيره شود. در ميان استراتژي­هاي مختلف توزيع استراتژي فرابارانداز[1] به عنوان يك تكنيك لجستيك موثر محصولات ارسال شده از تأمین­كنندگان مختلف را دریافت کرده و بدون نگهداری موجودی آنها را مطابق با مقصدهایشان به گروه­های مشخصی دسته­بندی و ارسال می­کند. اين استراتژي با دسته­بندي كردن محصولات و در نتيجه تكميل ظرفيت وسايل نقليه باعث كاهش هزينه­هاي حمل و نقل مي­شود.

از آن­جايي­كه قرار دادن محصولات مختلف در يك گروه مشخص مستلزم ورود همزمان آن­ها به بارانداز مياني و منتج به ملاقات مشتري­هاي مختلف (سفارش دهندگان محصولات) مي­شود، لذا مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه ورودي و خروجي به منظور بهينه كردن عمليات استراتژي فرابارانداز ضروري است.

از طرفي ديگر، در نظر گرفتن شرايط دنياي واقعي از جمله غیر قابل پیش­بینی بودن انتظارات مشتریان و همچنین وجود روابط پیچیده بین اعضای زنجیره، باعث ايجاد يك درجه مهمي از عدم قطعيت در زنجيره تأمین مي­شود. ناديده گرفتن عدم قطعيت موجود در زنجيره تأمين باعث ضعف در عملكرد زنجيره خواهد شد. بنابراين شناخت منابع ايجاد عدم قطعيت و استفاده از رويكردهاي مناسب براي برطرف كردن اين عدم قطعيت به منظور افزايش سودآوري زنجيره ضروري است. سه منبع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تامین عبارتند از:

عدم قطعیت در عرضه: این عدم قطعیت در اثر تغییر در عملکرد تأمین­ کنندگان به علت تأخیر در تحویل­ها به وجود می­آید.

عدم قطعیت در فرآیند: این عدم قطعیت از غیر قابل اعتماد بودن فرآیند تولید به دلیل خرابی ناگهاني ماشین آلات، تغيير در عملکرد نیروی انسانی و غیره ناشی می­شود.

عدم قطعیت در تقاضا: این عدم قطعیت مهمترین عامل ايجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین بوده و از نوسانات موجود در تقاضا و پیش­بینی نادرست ناشي مي­شود [4].

رويكردهاي  تحلیلی (احتمالی)، رویکردهای شبیه ­سازی و رویکردهای پیوندی بر اساس ترکیبی از مدل­های تحلیلی و شبیه­ سازی، از جمله رويكردهاي مورد استفاده براي برطرف كردن عدم قطعیت­ موجود در زنجيره تأمین مي­باشند. مدل­های تعیین شده در این رویکردها، عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین را به وسیله توزیع­های احتمالی به دست آمده از داده­های آماری نمایش می­دهند. از آن­جايي كه استفاده از اين رويكردها با مشكلاتي نظير عدم دسترسي به داده­های آماری قابل اعتماد همراه است استفاده از رويكردهاي ديگر ضروري به نظر مي­رسد. يكي ديگر از رويكردهاي مورد استفاده براي برطرف كردن عدم قطعيت موجود در زنجيره تأمين، استفاده از تئوري
مجموعه­ هاي فازي است [5]. قابل ذكر است كه تئوري مجموعه­هاي فازي علاوه بر برطرف كردن مشكل فوق، داراي تطابق بيشتري با مسائل دنياي واقعي است.

با توجه به توضيحات بالا، واضح است كه يكپارچه و هماهنگ كردن طرح­هاي تهيه­­ مواد اوليه، توليد و توزيع، بررسي منابع ايجاد عدم قطعيت در زنجيره تأمین و استفاده از يك رويكرد مناسب براي برطرف كردن اين منابع و همچنين انتخاب استراتژي­هاي مناسب براي توزيع محصولات از عوامل مهم بقاي زنجيره تأمين در بازارهاي امروزي هستند.

از اين رو در اين تحقيق ، يكپارچه كردن طرح­هاي تهيه مواد اوليه، توليد و توزيع در يك افق زمانی میان مدت در يك زنجيره تأمين پنج سطحي، چند محصولي و چند دوره­اي با در نظر گرفتن عرضه، توليد و تقاضاي فازي با هدف حداقل كردن هزينه­ها و طراحي يك سيستم توزيع به موقع مورد بررسي قرار مي­گيرد. در زنجيره تأمين مورد بررسي از استراتژي­هاي فرابارانداز و ارسال مستقيم براي توزيع محصولات استفاده مي­شود. استفاده از استراتژي فرابارانداز مستلزم بررسي همزمان مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه ورودي و خروجي مي­باشد. اما از آن­جايي كه يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسائل نقليه و استراتژي فرابارانداز در مسئله مذكور باعث افزايش پيچيدگي خواهد شد، لذا به منظور كاهش پيچيدگي مسئله، زنجیره­ای با سطوح کمتر مورد بررسي قرار مي­گيرد. بنابراين، در اين تحقيق دو مسأله مذكور يعني يكپارچه كردن طرح­هاي تهيه مواد اوليه، توليد و توزيع و يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسائل نقليه و استراتژي فرابارانداز به ترتيب تحت عنوان­هاي مسأله اول و مسأله دوم مورد بررسي قرار مي­گيرند.

1-2- مسأله اول

مسأله اول عبارت از یکپارچه کردن طرح­هاي تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای­­­­ میانی[2] و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن پارامترهای فازی (شامل ظرفیت تأمین مواد­ اولیه، سطح نیروی انسانی در دسترس و ظرفیت ماشین­ آلات تولیدکنندگان و نیز تقاضای خرده فروش­ها) و با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحي يك سيستم توزيع به موقع[3] است. در این زنجیره برای توزیع محصولات از استراتژي­هاي فربارانداز و ارسال مستقیم (از تولیدکننده به خرده فروش) استفاده می­شود.

مفروضات اين مسأله به شرح زير مي­باشند.

زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای می­باشد.

برای توزیع محصولات از باراندازهای میانی و ارسال مستقیم استفاده می­شود.

سطح برنامه ریزی میان مدت است

در صورتی که تقاضای یک خرده فروش برای یک کالای مشخص از طریق یک بارانداز میانی تأمین شود، باید کل تقاضای آن خرده فروش به ازای آن محصول از طریق همان بارانداز مياني برآورده شود. اين فرض از رويكرد تك منبعي[4] [8-6] نشأت مي­گيرد.

هر یک از تولیدکنندگان توانایی تولید همه محصولات را دارند.

کمبود مجاز بوده و به صورت پس افت در نظر گرفته می­شود.

هزینه نگهداری مواد اولیه و محصولات در پایان هر دوره در نظر گرفته می­شود .

توليدكنندگان محصولات را به سه طريق تولید می­كنند: تولید در زمان عادی، تولید به صورت اضافه کاری و یا از طریق پیمانکاری.

تقاضا، ظرفیت تولید و نیز ظرفیت تأمین مواد اولیه اعداد فازی مثلثی هستند.

از آن­جايي كه مهمترين هدف استراتژي فرابارانداز كاهش هزينه ­هاي نگهداري و حمل و نقل
مي­باشد، لذا بررسي همزمان مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه و استراتژي فرابارانداز امري ضروري است. اما ­همان طوري كه قبلا نيز ذكر شد به دليل كاهش پيچيدگي مسأله مورد بررسي، يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه ورودي و خروجي و استراتژي فرابارانداز در يك زنجيره سه سطحي مورد بررسي قرار مي­گيرد.

1-3- مسأله دوم

مسأله دوم عبارت از يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه ورودي و خروجي (به ترتيب به منظور تحويل محصولات به باراندازهاي مياني و خرده فروش­ها) و استراتژي فرابارانداز در يك زنجيره سه سطحي است. زنجيره مورد بررسي داراي سطوح تأمين­كنندگان محصولات (به طور مثال توليدكنندگان، مراكز توزيع و غيره)، باراندازهاي مياني و خرده فروش­ها است. در اين زنجيره با در نظر گرفتن هزينه­هاي حمل و نقل و قيمت­هاي ارائه شده توسط تأمین­كنندگان، مسير و زمان حركت وسايل نقليه ورودي در فرآيند دريافت (دريافت محصولات از تأمین­كنندگان توسط باراندازهاي مياني) و همچنين وسايل نقليه خروجي در فرآيند ارسال (تحويل محصولات به خرده فروش­ها توسط باراندازهاي مياني) تعيين مي­شوند.

علاوه بر اين در طي فرآيند دسته­ بندي كردن محصولات در باراندازهاي مياني، اگر همه محصولات مربوط به يك دسته مشخص وارد بارانداز مياني شده باشند (ورود همزمان) اين محصولات بلافاصله در وسايل نقليه خروجي بارگيري شده و به خرده فروش­ها تحويل داده مي­شوند. در غير اين صورت، در ارتباط با نگهداري موقت و يا ارسال محصولاتي كه زودتر وارد بارانداز مياني شده­اند تصميمات لازم اتخاذ مي­شوند. همچنين به دليل تطابق بيشتر با دنياي واقعي ظرفيت محوطه تخصيص داده شده براي نگهداري موقت محصولات به طور پيوسته در طول افق برنامه­ريزي بررسي مي­شود.

هدف، تخصيص محصولات به تأمین­ كنندگان و باراندازهاي مياني به منظور بهينه كردن مسير و زمان حركت وسايل نقليه و عمليات دسته­بندي كردن محصولات بوده به طوريكه هزينه­هاي خريد و حمل و نقل حداقل شود.

[1] Cross docking

[2] Cross docks

[3] Just in time

[4] Single sourcing

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير نيروهاي رقابتي سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجيره تأمين در صنعت خودروسازي
 • پايان نامه ارائه مدل طراحي شبکه زنجيره تأمين سه مرحله اي چند محصوله با تقاضاهاي فازي و حل آن با الگوريتم ژنتيک
 • پايان نامه ارائه مدل چند هدفه زنجيره تأمين با مصالحه ارزيابي هزينه و کيفيت محصولات توليدي
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122