پايان نامه يکسان سازي انواع بيمه در راستاي برابري حقوق شهروندان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه يکسان سازي انواع بيمه در راستاي برابري حقوق شهروندان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه يکسان سازي انواع بيمه در راستاي برابري حقوق شهروندان   بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
مقدمه2
بخش اول: مفهوم و مبانی  بیمه ، یکسان سازی و حقوق شهروندان9
فصل اول:  کلیات10
1-مفاهیم11
1-1تعریف بیمه 11
2- یکسان سازی و تجمیع صندوقهای بیمه ای12
3-  حقوق شهروندی13
4- حق بر بیمه در قانون اساسی و قوانین عادی14
4-1:  بیمه های اجتماعی18
4-2 : انواع بیمه های اجتماعی18
4-2-1: بیمه تامین اجتماعی18
4-2-2: بیمه خدمات درمانی20
4-2-3: بیمه نیروهای مسلح 21
4-2-4: بیمه روستائیان و عشایر23
4-2-5: بازنشستگی کشوری27
4-3 : سایر صندوقهای بیمه ای28
4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری28
4-3-2:  صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران31
4-3-3: صندوق مشترک بانک ها32
4-3-4: صندوق شرکت ملی نفت ایران34
4-3-5: صندوق وزارت جهاد کشاورزی35
4-3-6: صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران35
4-3-7: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران35
4-3-8: صندوق بازنشستگی آینده ساز35
4-3-9: صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران37
4-3-10: صندوق کشتیرانی37
4-3-11: صندوق بیمه مرکزی38
4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران39
4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران40
4-3-15: صندوق عمران مراتع41
4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران42
4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد42
4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران43
4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران44
4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی47
5-  تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری48
5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی49
5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی50
5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی51
5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری52
5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی53
5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی55
5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد55
5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان58
5-6: مرخصی استعلاجی59
5-7: اشتغال بازنشستگان59
فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی60
1- در عرصه اجتماعی60
1-1: حمایت از گروههای زحمتکش 60
1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی61
1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه62
1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی62
1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای63
2- در عرصه اقتصادی63
2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده63
2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات64
2-3: افزایش فرصت کار و استخدام65
3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی66
بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه68
فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای69
1- تجمیع صندوق های بیمه ای69
1-1: هدف تجمیع70
1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع71
1-3: قلمرو تجمیع73
1-4 : زمان تجمیع73
2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای74
2-1: موانع احتمالی تجمیع74
2-2: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی75
2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت80
فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه82
1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )82
2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت85
2-1: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری85
2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی88
نتیجه گیری و پیشنهاد :93
منابع و ماخذ:98

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی/ عربی

کتاب:

زارع، دکتر حسین، بیمه درمان مکمل، سازمان بیمه خدمات درمانی، چاپ اول، تابستان 1384.

2- شبیری نژاد، علی اکبر، گستره مالی و ساختار بودجه ای ایران” الگوی منابع و مصارف”، تهران، نشر نی، 1375.

3- کریمی، علی، حقوق و آزادیهای فردی، انتشارات روز، تهران، 1345.

4- کریمی، مظفر، جایگاه بیمه خدمات درمانی در نظام جامع تامین اجتماعی، شماره 10، تهران،1390.

5- كوهى، عبدالعلي، مصاديق حقوق شهروندي

6- مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه های اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول، سال1378.

7- فرهنگ معین، چاپ پانزدهم، جلد دوم، 1379.

8- اسمان، احمد، موجزالاقتصادالسیاسی، جلد 2.

9- عبداللطیف حمدان، القاضی حسین، الضمان الاجتماعی احکام و تطبیقات دراسه تحلیلیه شامله.

10- حلمی مراد، محمد، قانون العمل، چاپ چهارم.

11- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

12- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

13- قانون استخدام کشوری (گذشته).

14- محمدحسین قشقایی، قانون تامین اجتماعی، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1391.

15- قانون صندوق خدمات درمانی.

16- قانون صندوق بازنشستگی کشوری.

17- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، چاپ هفدهم، سال 1389.

18- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، چاپ اول، تابستان 1383.

19- قانون مدیریت خدمات کشوری.

‌20- قانون صندوق عمران مراتع، ‌مصوب 24/12/1349.

21- اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران.

22- لایحه قانونی اداره امـوربانکهـا مصـوب جلسه مـورخ 3/7/58.

23- لایحـه متمـم لایحـه قانونـی اداره امـور بانکهـا مصـوب جلسـه 28/9/59 شورای انقلاب اسلامی.

24- مقررات اصلاحی بازنشستگی و وظیفه آیین نامه استخدامی سازمان بنادرو کشتیرانی.

25- قانون و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

26- میرزایی، علیرضا، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پیام، تهران، چاپ هفتم، 1390.

27- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/10/1366.

28- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 27/11/1380) مصوب 15/7/1384.

29- اعلامیه مربوط به حق توسعه، موضوع قطعنامه 128/41 مصوب 4 دسامبر 1986 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

30- بولتن خبری تحلیلی در مورد رویداد ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی، اردیبهشت ماه 1392 .

31- اعلامیه جهانی حقوق بشر.

32- میثاق بین المللی حقوق بشر.

33- قانون دفاتر اسناد رسمی.

مقالات:

34- کبیر، منوچهر، بیمه های اجتماعی چیست؟، مجله کانون وکلا، شماره 74.

35- بادینی، حسن، صندوق های تامین اجتماعی و مشترکین آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، 36-فصلنامه داخلی  قوانین و مقررات تامین اجتماعی، سال سوم، شماره دهم ، بهار 1387،

36- بادینی، حسن، صندوق های تامین اجتماعی و مشترکین آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تامین اجتماعی، سال سوم، شماره دهم، بهار1387.

37- پرتو، حمیدرضا، رژیم حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی وکلای دادگستری.

38- بادینی، دکتر حسن، مقایسه نظام حقوقی بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تامین اجتماعی، سال دوم، پیش شماره چهارم، پاییز 1385.

39- رشوند، مهدی، فصلنامه داخلی تامین اجتماعی،سال دوم، پیش شماره سوم، تابستان 1385.

فصلنامه تامین اجتماعی، سال هشتم، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم.

40- جیوار، عبدالحسین، آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمان های بیمه ای، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 15، سال پنجم، زمستان 1382.

41- شورای پژوهشی موسسه، نظام جدید رفاه و تامین اجتماعی، خلاصه گزارش، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1387.

42- آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی، وزارت تعاون (معاونت تحقیقات آموزش و ترویج)، انتشارات بایگان، چاپ اول، 1383.

سایر موارد:

43- دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384، هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

44- رای شماره 90 مورخ 7/5/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

45- تصویب‎نامه‎های شماره147448/ت37309 ه‍ـ مورخ 22/8/1387، و 847427/ت37296 مورخ 22/8/1387 و 147416/ت38833 ه‍ـ مورخ 23/8/1387هیأت وزیران.

46- خبر آنلاین، سرویس خبری:جامعه- شهری، مورخ 9/11/1389.

47- روزنامه ایران، شماره 4732، بتاریخ 5/12/1389.

48- ابرار اقتصادی، بررسی تعامل آموزش و پرورش و صنعت بیمه، 12/5/1388.

چکیده:

ارائه بيمه از بهترين و بالاترين خدماتى است كه كيفيت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معيار قابل قبولى براى سنجش درجه پيشرفت يك كشور باشد. در بعضى كشورها بيمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در كشورمان ايران، بيمه هايى همچون بيمه تامين اجتماعى، خدمات درمانى، نيروهاى مسلح و… وجود دارد كه افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرايط خاص آن مى گردند كه با عنايت به خدمات مختلفى كه اين صندوق ها ارائه مى نمايند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان كه اصول 19و20 قانون اساسى بدان اشاره مى نمايد چندان رعايت نمى گردد. لذا لازم است ساز و كارها و تمهيداتى در اين راستا انديشيده شود تا با ايجاد رقابت، خدمات بهتر و بيشترى به شهروندان ارائه گردد و يا با يكسان سازى انواع آن زمينه برابرى حقوق شهروندان و نیز اجرای کامل و صحیح اصل 29 قانون اساسی که اشعار می دارد: “برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تامين‏ كند”، فراهم شود.

مقدمه:

الف:بیان مسئله

درگذشته‌های دور، اولین نمونه ‌های بیمه در ایران باستان یافت شده است. طبق پژوهش ‌های باستان‌شناسان و لوحه‌ها و اسناد به دست آمده از تخت جمشید، فارغ از تمام شگفتی‌ هایش از یك جنبه انسانی نیز نسبت به بناهای هم عصر خود از اهمیت بیشتری برخوردار است. براساس خشت نوشته های پیدا شده در تخت جمشید، تمام کسانی که در تخت جمشید کار می کردند و حقوق می گرفتند در آن زمان بیمه بوده اند.[1]

رويدادها و پيشامدهاى هستى هنگامى‌‌که زيان‌آور و گرفتارکننده باشند، نام خطر به ‌خود مى‌گيرند. ولى واقعيت اين است که سازمان و ساختار طبيعت و اجتماع انسانى از مجموعه پديده‌ها و پيشامدهایی تشکيل شده است که برخى از آنها مساعد و سودبخش و بعضى ديگر نامساعد و زيان آور هستند و اين دسته از پيشامدها را به‌طور اصطلاحى خطرآفرين يا خطرناک مى‌گوئيم. در واقع، باشندگان و هستيوران جهان، پيوسته در معرض آفت و يورش خطرهائى هستند که سلامت، آسايش و جان و مال و دارائى آنان را تهديد مى‌کنند و آنان را در موقعيتى ناکامياب و ناخرسند قرار مى‌دهند. انسانِ سلامت‌خواه و هستى‌گرا و آسايش‌طلب، براى رويارویی با اين تهديدکننده‌ها پيوسته در انديشه و تلاش و تکاپو است؛ او يا مى‌کوشد که از وقوع اين خطرها پيشگيرى کند و يا آنکه براى روياروئى با پيامد زيانبار پيشامدهاى زندگى به پس‌انداز، امداد و کمک‌رسانى و هميارى سازمان ‌يافته (بيمه و تأمين‌گري) دست ‌يازد.

به نظر مى‌رسد که ريشه اصلى بيمه ”بيم“ است زيرا عامل اساسى انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به ‌سبب همين ترس و به ‌منظور حصول تأمين، عقد بيمه وقوع مى‌يابد.[2]

گاهي کرامت انسان ها به دليل تنگدستي مورد بي توجهي قرار مي گيرد که بيمه مي تواند به عنوان پشتوانه عظيم در راستاي حفظ اين کرامت، نقش حائز اهميت و قابل توجهي داشته باشد.

پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادى کشور متقارن است. ترميم وضع اقتصادى يک کشور و افزايش مبادلات و ترقى سطح زندگى و توسعه سرمايه‌گذارى موجب پيشرفت بيمه در آن کشور مى‌شود و متقابلاً پيشرفت و اشاعه بيمه نيز به بهبود وضع معيشت افراد کشور و حفظ ثروت ملى و تشکيل پس‌اندازهاى بزرگ کمک مى‌کند. تشخيص اينکه کدام يک عامل توسعه و اصلاح وضع ديگرى است کار ساده‌اى نيست، اما مى‌توان گفت که اگر اقتصاد يک کشور متکى به بيمه و تأمين ناشى از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاى بى‌شمار قرار مى‌گيرد.[3]

از ميان اشکال گوناگون مبارزه و رويارویی با پيامد زيانبار پيشامدها و خطرها، ”نهاد بيمه“ نقشى کارساز در ايجاد تعادل و آرامش اقتصادى و مالى زندگى آدميان دارد. اما براى آنکه اين نهاد کارساز و سودمند به‌ شکل کنونى درآيد راه دور و درازى را پيموده است. هسته‌هاى نخستين و عوامل و عناصر سازنده اين نهاد، در سرشت و آفرينش انسان و جامعه‌هاى انسانى نهفته‌اند که به‌ حکم قانون ابدى تغيير و تحول و تکامل، به ‌تدريج و در درازناى زمان به ‌رشد و رسائى رسيده‌اند.

انواع بیمه‌های عمر و حوادث ، بهداشت و درمان ، ازکارافتادگی ، بیکاری ، تأمین هزینه‌های تحصیل و جزء آن ، همه بیمه‌هایی هستند که در صورت نبود آنها خانواده و وابستگان باید هزینه‌های مربوط را خود تحمل کنند.

سازمان های بیمه گر مختلفی در كشور وجود دارد که خدمات درمانی متفاوتی را در قالب صندوقهای بیمه ای به مردم ارائه می کنند.

بخش های حمایتی و بیمه ای نباید به صورت جزیره ای اداره شوند و باید سیاست ها به سویی سوق داده شود که در بخش بیمه ای یک صندوق معروف به صندوق افراد اغنیاء و دیگری مشهور به صندوق فقرا نگردد، بلکه همانند ساختار بانک ها که در عین استقلال هر کدام از آنها از نظر گردش مالی و دارایی ها، از یک نظام هماهنگ که از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود، تبعیت می کنند. صندوق های بیمه ای نیز به همین ترتیب در عین استقلال از سیاست های یک سازمان تبعیت کنند.

ضرورت اين یکسان سازی نيز از آنجا ناشي مي شود كه در نظام كنوني بيمه، هماهنگي بين صندوق هاي بيمه كشور در ارائه خدمات وجود ندارد و هم اكنون چندين سازمان يا صندوق بيمه در كشور وجود دارند كه هر كدام با تفاوت معناداري در حال ارائه خدمات به بيمه شدگان هستند.

تفاوت در ميزان فرانشيز پرداختي سازمان ها، نحوه ارائه خدمات، ميزان و نوع پراكنش مراكز تحت پوشش و امكانات تحت اختيارشان به قدري زياد بوده كه فكر و توجه همگان را در جهت ايجاد نظام يكپارچه بيمه در كشور به خود مشغول ساخته است.[4]

اگرچه يك بار در سال 1369 تلاش هايي حول تجميع صندوق هاي بيمه ای شكل گرفته بود (كه البته موفق نبود) اما عزم جدي دولت و هوشمندي و همت و برنامه ريزي مسئولان امر در جهت ايجاد سازمان واحد و اجراي شفاف و عادلانه اين طرح دوباره ما را اميدوار مي سازد كه بتوان با قدرت هرچه بيشتر در این زمینه کار شود تا عدالت فراگير، زمينه هاي شكل گيري يك الگوي جامع را فراهم سازد. از مهمترين اهداف اين طرح، ارتقاي مطلوبيت نظام بيمه و سلامت در كشور است و اين موضوع به ارائه هرچه بهتر خدمات كيفي و كمي به بيمه شدگان كمك مي كند، زيرا شرايط جديد مناسبات اجتماعي موجب مي شود كه طرح هاي قديمي بيمه با اين شرايط مطابقت پيدا كنند تا فرايندهاي نوين بتوانند ابزارهاي موجود را به كار گيرند و آينده بهتري را ترسيم كنند. با اين حساب، پس از اجراي طرح، فرانشيزها بر حسب ساز و كار و نظام يكساني پرداخت مي شود، افراد از دايره گسترده تري از امكانات برخوردار مي گردند و زحمت كمتري متوجه بيمار و بستگانش مي شود.[5]

آنچه از محسنات آن مي توان ذكر كرد، داشتن اطلاعات جامع و صحيح تر، شفافيت مالي بيشتر و بهره وري بالاتر از سرمايه هنگفتي است كه در حوزه صندوق هاي بيمه ای كشور وجود دارد كه خود نويد دهنده توانايي در صرفه جويي در هزينه ها و در عين حال افزايش مطلوبيت در ارائه خدمات است.

به بيان ساده تر با همين حق بيمه اي كه از سوي بيمه شده پرداخت مي شود، مي توان به او دايره گسترده تري از خدمات را با مطلوبيت بيشتر ارائه داد كه حاصل آن هم، رضايتمندي بيشتر بيمه شده است.

ناگفته نماند كه از ديگر اقشاري كه از اجراي طرح تجميع مطمئناً سود خواهند برد، گروه هاي خدمات دهنده از جمله پزشكان و داروخانه ها هستند كه شاهد سيستم پرداختي منظم و متفاوتي خواهند بود و از سردرگمي كه در حال حاضر گرفتار آن هستند و ناشي از مقررات هر سازمان بيمه ایست نيز رها خواهند شد. به عبارت ديگر «برطرف كردن همپوشاني بيمه ها» براي بيمه شونده، بيمه گر و گروه هاي خدمات دهنده در حوزه هاي قوانين، اجرا و برنامه ريزي، كاملاً به سود نظام بیمه ای كشور خواهد بود و مانع از هدر رفتن منابع مالي كشورمان است. از سوي ديگر «سهولت افزايش سطح خدمات بيمه» از ديگر محاسني است كه اين ادغام به دنبال خواهد داشت، زيرا صندوق هاي بيمه گر عمدتاً براي توسعه خدمات خود با موانع جدي مواجه بودند كه با اين طرح مي توان اميدوار بود چتر عدالت در حوزه تامين اجتماعي در سطح فراگيري از جامعه گسترده شود.[6]

از ديگر مزاياى آن، رفع هم پوشانی در بین صندوق های بیمه ای، تجمیع منابع مالی، یکسان سازی خدمات درمانی، سیاست گذاری یکسان و واحد در حوزه نظام بیمه ای و … مى باشد. تجمیع بیمه ها و تشکیل سازمان بیمه واحد از مهمترین مقوله های اصلی اقتصاد در کشور می باشد که در حال حاضر زمان مشخصی برای اجرایی شدن این مقوله متصور نیست، لیکن آنچه در این راستا مشخص گردیده این است که طرح مذکور باید به تدریج و طی برنامه ای مدون مطابق با برنامه ریزیهای دقیق در کشور عملیاتی و اجرایی گردد.

البته بايد توجه داشت كه تجمیع این صندوق ها دریک سازمان به معنای از بین رفتن استقلال آنها نیست. تجمیع صندوق های بیمه ای به منظور برخورداری از یک نظام مدیریت واحد و بر اساس نگاه عدالت گونه به تمامی آحاد مردم برای بهره مندی از مزایای بیمه صورت می گیرد و باید در نظر گرفت دارایی و ثروت هر صندوق بیمه ای در همان صندوق محفوظ خواهد ماند. تغییر اساسنامه صندوق های بیمه ای و تجمیع این صندوق ها، می تواند براساس نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون مصوب مجلس صورت بگیرد.

امیدواریم پس از انجام بررسی‌های لازم و با ارائه طرح نهایی بتوانیم دغدغه‌های آحاد جامعه را کاهش داده و خدمات یکسان و مطلوبی را برای این افراد در زمینه های مختلف فراهم آوریم. مهمترین پیامد اجرا این طرح ارائه خدمات یکسان به بیمه شدگان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در نظام بیمه ای کشور است.

به نظر عاقلانه‌ترین راه، تجمیع همه بیمه‌هاست تا دیگر تبعیضی میان بیمه‌ شده‌ها وجود نداشته باشد. قطعا با تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای برای هیچ کس نارضایتی بوجود نخواهد آمد، تمام آحاد جامعه از اجرای این قانون خوشحال خواهند شد حتی کسانی ‌که هم‌اکنون تحت پوشش بیمه‌های خوبی هستند، زیرا عده‌ای از خدمات بیمه‌ای خوب برخوردارند اما بخشی دیگر خدمات کامل دریافت نمی‌کنند، در صورت اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه، هیچ حقی از هیچ کس ضایع نخواهد شد.

لذا به نظر می رسد تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای تنها راه ساماندهی و پاسخگو کردن بیمه‌هاست، هم‌اکنون وجود بیمه‌های مختلف باعث بروز یکسری مشکلات و نارضایتی میان افراد شاغل در بخش‌های مختلف شده است، هم‌اکنون عده‌ای از بیمه‌های خوب استفاده می‌کنند که هیچ حرفی نیست چراکه همه حق دارند از بیمه مناسب استفاده کنند، اما دیگرانی که خدمات بیمه‌ای ناقصی دریافت می‌کنند هم باید از خدمات بیمه‌ای کامل برخوردار شوند. لذا با اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌ قرار نیست کسانی که از خدمات بیمه‌ای مطلوب برخوردار بودند از این خدمات محروم شوند، بلکه به این معناست که در وضعیت بیمه افرادی که تحت پوشش بیمه‌های نامناسب بودند بهبود حاصل شود در صورت تحقق قانون تجمیع صندوق‌های بیمه،‌ عدالت بیمه‌ای به معنای واقعی آن یعنی استفاده همه افراد کشور به صورت یکسان و در شرایط مساوی از خدمات بیمه‌ای، تحقق پیدا خواهد نمود. هدف از تجمیع بیمه‌ها رسیدن به عدالت اجتماعی در حوزه بیمه ای است.

در اين راستا منتقدين اظهار مى دارند كه بدون شک این تجمیع عرصه رقابت را به ضرر خدمات گیرندگان از بین خواهد برد، ضمن اینکه با واحد شدن مدیریت بیمه‌ها،| دیگر در خدمات دهی به خصوص در بحث درمان مردم خیلی سود نخواهند برد. حتی باید پا را فراتر گذاشت و بیمه‌های بازرگانی را وارد عرصه رقابت کرد، هیچ اشکالی ندارد که صندوق‌های بیمه‌ای متعدد باشند ضمن اینکه باید با استفاده از توانمندی‌های بیمه‌های بازرگانی یکسری از خدمات را به آنها واگذار کرد. اگر در بحث بازنشستگی برای یکی شدن و برقراری عدالت بیمه‌های بازنشستگی را واحد کنیم، پذیرفته‌تر است تا اینکه بیاییم در بحث درمان همه بار را بر دوش یک نفر بگذاریم و فرصت را از بقیه بگیریم، در اینصورت فقط بیمه‌شده‌ها متضرر می‌شوند.

آنچه در این خصوص عملی تر و مطلوب تر به نظر میرسد آن است که یک آزادی عملی برای شهروندان جامعه وجود داشته باشد تا بتوانند بر خلاف حال حاضر، بدون توجه به اشتغال در صنف خاص بتوانند صندوق بیمه ای خود را انتخاب نمایند مثلا فردی که در نیروهای مسلح مشغول بکار میباشد بتواند بیمه تامین اجتماعی را برای بهره مندی از مزایای  آن انتخاب نماید.

در نهايت در اين رساله با در نظر گرفتن اصول 19 و 20 و 29 قانون اساسى و نياز جامعه سعى بر آن مى شود كه با توجه به تمامى جوانب طرح،  بهترين راهكار براى اجرايى يا متوقف كردن اين طرح ارائه گردد.

[1]– امامى، سيد حسين، پيوند معماري سنتي با حكمت، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، 1390، شماره 69، ص 4.

[2]– کبیر، منوچهر، بیمه های اجتماعی چیست؟، مجله کانون وکلا، شماره 74،  سال 1339، ص 102.

[3]– www.omidkhazar.com/download/466.2.ppt

[4]– روزنامه ایران، شماره 4732، تاریخ 5/12/1389، ص 12.

[5]– پیشین، ص 2.

[6]– پیشین، ص 11.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122