پايان نامه پليمريزاسيون اتيلن با کاتاليزوري بر مبناي کروم و بررسي برخي از پارامترهاي مؤثر در پليمريزاسيون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پليمريزاسيون اتيلن با کاتاليزوري بر مبناي کروم و بررسي برخي از پارامترهاي مؤثر در پليمريزاسيون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 60 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پليمريزاسيون اتيلن با کاتاليزوري بر مبناي کروم و بررسي برخي از پارامترهاي مؤثر در پليمريزاسيون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه – بررسی منابع
پیشگفتار 2
1-1- پلی‌اتیلن تجاری 3
1-1-1- تاریخچة پلی‌اتیلن 3
1-1-2- پلی‌اتیلن از دیدگاه اقتصادی 8
1-1-3- مقایسة کاتالیزور فیلیپس با سایر کاتالیزورها 10
1-2- ساختار کاتالیزور فیلیپس و مکانیسم عملکرد آن 13
1-3- توسعة کاتالیزورهای فیلیپس 14
1-4- روش‌های آنالیز محصولات پلیمری 16
1-4-1- سرعت جریان مذاب 17
1-4-2- دانسیتة حالت مذاب 17
1-4-3- دانسیتة توده‌ای 18
1-4-4- آنالیز اندازة ذرات 19
1-5- اهداف کار پژوهشی حاضر 21

فصل دوم: بخش تجربی – مواد و روش‌ها
2-1- مواد شیمیایی مورد استفاده 23
2-1-1- هگزان نرمال (n-Hexane) 23
2-1-2- 1- هگزن ((1-Hexene 23
2-1-3- محلول تری n- اکتیل آلومینیم ((TnOA در هگزان نرمال 23
2-1-4- کاتالیزور فیلیپس (Phillips Catalyst) 23
2-1-5- اتیلن ((Ethylene 24
2-1-6- هیدروژن (H2) 24
2-2- دستگاه‌های مورد استفاده 24
2-2-1- راکتور تحقیقاتی 24
2-2-2- دستگاه تعیین سرعت جریان مذاب 25
2-2-3- دستگاه تعیین دانسیتة حالت مذاب 25
2-2-4- دستگاه آنالیز اندازة ذرات 25
2-3- روش‌های تجربی 25
2-3-1- شمای کلی راکتور 25
2-3-2- بررسی اثر TnOA 27
2-3-3- بررسی اثر کومونومر 1- هگزن 28
2-3-4- بررسی اثر هیدروژن 29
2-3-5- کوپلیمریزاسیون اتیلن با 1- هگزن در حضور هیدروژن 29
2-3-6- بررسی اثر جایگزینی حلال 30

فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری
3-1- روند کلی واکنش پلیمریزاسیون اتیلن 32
3-2- بررسی اثر TnOA 33
3-3- بررسی اثر کومونومر 1- هگزن 38
3-4- بررسی اثر هیدروژن 43
3-5- بررسی کوپلیمریزاسیون اتیلن با 1- هگزن در حضور هیدروژن 48
3-6- بررسی اثر جایگزینی حلال 49
نتیجه‌گیری 50
فهرست منابع 51

References:

[1] E. W. Fawcett; R. O. Gibson; M. W. Perrin; J. G. Patton; E. G. Williams. British Patent 1937, 472,590.

[2] H. R. Sailors; J. P. Hogan. J. Macromol. Sci. Chem. A15, 1981, 1377-1402.

[3] H. R. Sailors; J. P. Hogan. Polym. News 7, 1981, 4, 152-167.

[4] J. P. Hogan; D. D. Norwood; C. A. Ayres. J. Appl. Polym. Sci. Appl. Polym. Symp. 36, 1981, 49-60.

[5] J. P. Hogan. The Chemist, 1937, 2, 46.

[6] K. W. Doak; A. Schrage. in High Polymers, R. A. V. Raff; K. W. Doak (Eds.), Vol. XX, Part I, Interscience, New York, 1965, p. 351.

[7] A. Zletz. U.S. Patent 1954, 2,692,257.

[8] J. P. Hogan; R. L. Banks. U.S. Patent 1958, 2,825,721.

[9] A. Clark; J. P. Hogan; R. L. Banks; W. C. Lanning. Ind. Eng. Chem. 1956, 48, 1152-1155.

[10] K. Ziegler; H. Breil; H. Martin; E. Holzkamp. German Patent 1960, 973,626.

[11] E. F. Peters; A. Zletz; B. L. Evering. Ind. Eng. Chem. 1957, 49, 1879-1882.

[12] E. Field; M. Feller. Ind. Eng. Chem. 1957, 49, 1883-1884.

[13] M. Harris; M. Tishler. in Chemistry in the Economy, American Chemical Society, Washington, DC, 1973, pp. 70-71.

[14] E. L. D’Ouville. in Polyethylene, 2nd Ed., A. Renfraw; P. Morgan (Eds.), Interscience, New York, 1960, p. 35.

[15] Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Vol. 14, 2nd Ed., Wiley, New York, 1976, p. 255.

[16] O. O. Juveland; E. F. Peters; J. W. Shepard. A.C.S Polym. Preprints 1969, 10, 263.

[17] J. P. Hogan. in High Polymers, G. E. Ham (Ed.), Vol. 18: Copolymerization, Interscience-Wiley, New York, 1964, pp. 89-113.

[18] E. Pritchard; R. M. McGlamery; P. J. Boeke. Mod. Plastics 1959, 37, 132.

[19] A. Clark; J. P. Hogan. in Polyethylene, 2nd Ed., A. Renfraw; P. Morgan (Eds.), Interscience, New York, 1960, p. 29.

[20] R. G. Rohlfing. U.S. Patent 1965, 3,226,205.

[21] D. D. Norwood. U.S. Patent 1966, 3,248,179.

[22] P. P. McCurdy (Ed.). Chem. and Eng. News, Vol. 47, American Chemical Society, Washington, DC, 1969, p. 15, Issue No. 17.

چکیده:

پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزور فیلیپس و در فاز دوغابی با موفقیت انجام گرفت. در ادامة کار، تأثیر برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون اعم از اثر تری‌آلکیل آلومینیم، اثر کومونومر 1- هگزن، اثر هیدروژن و همچنین اثر جایگزینی حلال مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات در اکتیویتة کاتالیست، میزان تولید محصول و همچنین آنالیز برخی از مهم‌ترین خصوصیات محصولات بدست آمده نظیر تعیین سرعت جریان مذاب، تعیین دانسیتة حالت مذاب و دانسیتة توده‌ای و همچنین آنالیز اندازة ذرات، این تأثیرات را به خوبی نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: پلیمریزاسیون اتیلن؛ کاتالیزور فیلیپس؛ فاز دوغابی

پیشگفتار:

پلی‌اتیلن خطی، متداول‌ترین نوع پلاستیک، حدود بیش از نیم قرن پیش بطور تصادفی در کمپانی فیلیپس پترولیوم تولید شد و مشخص گردید که اکسید کروم نشانده شده بر روی سیلیکا قابلیت پلیمریزاسیون α- اولفین‌ها را دارا می‌باشد. سیستم کاتالیستی مشابه در حالت اصلاح شده، امروزه توسط کمپانی‌های متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بطوریکه مقادیر بسیار زیادی از پلی‌اتیلن با دانسیتة بالا و همچنین برخی از پلیمرهای با دانسیتة پایین توسط این سیستم تولید می‌گردند. امروزه نسل جدید این کاتالیزورها فعالیت بسیار بالایی داشته و محصولات پلیمری حاصل از آن‌ها جهت مصارف مدرن صنعتی با کاربردهای ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

علیرغم بیش از نیم قرن بررسی‌های جهانی و انتشار بیش از 700 مقاله، همچنان بحث‌های زیادی حول محور این کاتالیست‌ها وجود دارد. یکی از مشکلاتی که قدمت زیادی در زمینة توسعة این کاتالیست‌ها دارد، حالت‌های اکسیداسیون متعدد فلز کروم و تعداد کم سایت‌های فعال بر روی این نوع کاتالیست‌ها می‌باشد، که موجب شده است موانعی بر سر راه توسعة هرچه بیشتر این کاتالیزورها وجود داشته باشد.

نوشتة حاضر، با نگاهی صنعتی و بر پایة تجربیات تجاری دانشمندان کمپانی فیلیپس پترولیوم که مدت زمانی بالغ بر 60 سال را در داشتن امتیاز این کاتالیزورها پیشرو می‌باشند، نگارش شده است.

1-1- پلی‌اتیلن تجاری

1-1-1- تاریخچة پلی‌اتیلن

LDPE اولین نوع پلی‌اتیلن تولید شده به شکل تجاری بود که توسط شرکتImperial Chemical Industries (ICI) در سال 1938 تولید و به بازار عرضه شد [3-1]. اساس این فرآیند بر محور پلیمریزاسیون رادیکال آزاد و تحت فشار بالا بود و محصول تولیدی شامل گسترة وسیعی از زنجیرهای پلیمری با شاخه‌های جانبی کوتاه و بلند بود. سرعت شاخه‌دار شدن در این فرآیند در حدی است که حتی شاخه‌های جانبی نیز خود دارای شاخه می‌شوند، ساختاری که گاهی از آن با عنوان “توپ کرکی” یاد می‌شود. ساختار مزبور مانع از آن می‌شود که مولکول پلیمر با مولکول کناری خود در هم پیچیده شود، که این مسئله بطور محسوسی بر رفتار ماده هنگام قالب‌گیری تأثیر می‌گذارد.

فرآیندهای صنعتی تولید HDPE و LLDPE در اوایل دهة 1950 و در نتیجة کشف سه نوع کاتالیست بصورت کاملاً مستقل، در سه مکان مختلف و با سه نوع متفاوت از فلزات واسطه توسعه یافت [10-2]. مقایسة روشی که این محققان و کمپانی‌های مربوطه در پیش گرفته‌اند بسیار جالب است، که توسط J. P. Hogan بصورت خلاصه ارائه شده است [4و2]. مشابه بسیاری از اکتشافات بزرگ، هر سة این کشف‌ها هم به نوعی تصادفی بود.

کاتالیزور فیلیپس، که شامل ترکیب Cr/silica و یا Cr/silica-alumina است، در نیمة دوم سال 1951 توسط J. Paul Hogan و Robert L. Banks در لابراتوار تحقیقاتی شرکت فیلیپس در بارتلزویل اوکلاهما کشف شد [8] و اولین گزارشات بصورت Patent در 27 ژانویة 1953 منتشر گردید. در آن زمان، Hogan و Banks سعی داشتند پروپیلن را دیمریزه کنند، که بطور غیر منتظره‌ای محصولی پلیمری بدست آوردند. کشف مزبور سپس به پلی‌اتیلن تعمیم داده شد و پلیمرهایی با دانسیتة حدود g/mL 97/0-95/0 حاصل گردید، که نشانگر تولید پلی‌اتیلن خطی بود. شرکت فیلیپس بلافاصله فرآیند صنعتی تولید کاتالیست را توسعه داد، که در کمتر از 4 سال پس از کشف کاتالیست موفق به ارائة امتیاز گردید. امتیاز فیلیپس شامل طراحی سایت، تولید پلی‌اتیلن به میزان lb. 1000 جهت توسعة بازار مصرف، کمک به راه‌اندازی سایت و همچنین تبادل اطلاعات مربوطه بصورت کامل بود.

دو سال بعد، یعنی در اکتبر 1953، کشف اتفاقی دیگری توسط Karl Ziegler و همکارانش در موسسة تحقیقاتی ماکس پلانک در مولهایم آلمان رخ داد [10]. کاتالیزور تولید شده توسط Ziegler شامل تیتانیم کلراید ترکیب شده با آلکیل آلومینیم بود. اولین گزارشات سریعاً بصورت Patent در 17 اکتبر 1953 منتشر گردید که در آن پلیمری با دانسیتة حدود g/mL 94/0 گزارش شد. Ziegler این کشف را در کمتر از یک سال به ثبت رساند، که در آن تنها متد آزمایشگاهی را ارائه نمود و خریداران این امتیاز موظف بودند بطور مستقل آن را توسعه دهند. شرکت Hoechst از اولین خریداران این امتیاز بود. یکی از اولین مشکلاتی که وجود داشت و بطور مشخص در این امتیاز به آن اشاره نشده بود، چگونگی کنترل جرم مولکولی پلیمر بود [2].

سیستم کاتالیستی سوم در نیمة دوم سال 1950 توسط Alex Zletz در موسسة Standard Oil در ایندیانا کشف گردید [12و11]. این کاتالیزور شامل مولیبدنیم کاهش یافته بر روی آلومینا بود. اولین Patentها در 28 آوریل 1951 منتشر گردید که در آن پلیمری با دانسیتة حدود g/mL 96/0 گزارش شده بود. این کشف با روشی متفاوت با آنچه در مورد اکتشافات قبلی بیان شد انجام گرفت. جدا از اهمیت آن، موسسة مربوطه مشاوری را استخدام نمود تا جهت بهبود پلی‌اتیلن خطی تولید شده تلاش کند، که رایزن مربوطه ارزیابی دلسرد کننده‌ای را ارائه نمود. ارزیابی او منجر به تعویق راه‌اندازی سایت‌های تجاری گردید، و این امر تا زمانی ادامه یافت که سیستم‌های فیلیپس و زیگلر سایت‌های خود را راه‌اندازی کرده و در مسیر پیشرفت در زمینة تولید تجاری بودند [16-13و4]. در سال 1961، اولین سایت با تکنولوژی پلی‌اتیلن Standard Oil ایندیانا در ژاپن راه‌اندازی گردید، اما متأسفانه این کشف تأثیر بسیار کمی در توسعة صنعت پلی‌اتیلن خطی داشت و در مدت زمان کمی این فرآیند از بین رفت.

این مسئله، اصل بسیار مهمی را که امروزه نیز در صنعت پلی‌اتیلن صادق است، بیان می‌دارد. همواره یک مزیت بسیار بزرگ در این که در بازار مصرف باید اولین بود، وجود دارد؛ زیرا همواره اولین محصول خصوصیات فرآیندی را معرفی می‌کند که محصولات متعاقب آن (به بیان دیگر محصولات بهبود یافته) با آن مواجه هستند.

پس از کشف کاتالیست در موسسة فیلیپس، بلافاصله بررسی‌ها به منظور راه‌اندازی سایت‌های پایلوت آغاز گردید. در سال 1954، اطلاعات کافی جهت راه‌اندازی یک فرآیند Continuous در اشل تجاری در دست بود. ابتدا یک سایت با تولید روزانه 1000 پوند ساخته شد و در اوایل سال 1955 به بهره‌برداری رسید. در همان سال، راه‌اندازی سایت صنعتی با تولید 75 میلیون پوند HDPE در سال به همراه سایت دیگری با ظرفیت تولید سالانه 180 میلیون پوند اتیلن تصویب گردید. با توجه به اینکه هیچ تولید کننده‌ای نمی‌توانست بطور کامل پاسخگوی پتانسیل بازار مصرف این کشف باشد، لذا هیئت مدیرة شرکت فیلیپس تصمیم گرفت اکتشاف خود را بصورت امتیاز درآورد. گرچه تا آن زمان هیچ سایت تجاری راه‌اندازی نشده و هیچگونه بازار مصرفی وجود نداشت، با این حال 9 شرکت از 7 کشور به سرعت قرارداد خرید امتیاز را در بین سال‌های 1955 و 1956 امضا کردند [17و2]. این شرکت‌ها عبارت بودند از: Union Carbide (ایالات متحده)، Allied (ایالات متحده)، British Petroleum (بریتانیا)، Soltex-Celanese (ایالات متحده)، Rhone Poulenc (فرانسه)، Solvay (ایتالیا)، Eletroteno (برزیل)، BASF (آلمان) و Showa Denko (ژاپن). برای هریک از این شرکت‌ها اطلاعات تکنیکی، طراحی سایت و همچنین نمونه‌های پلیمری حاصل از یک سایت توسعه یافته در اوکلاهما به منظور ارزیابی بازار در اختیار قرار گرفت.

در سال 1956، اولین سایت فیلیپس به بهره‌برداری رسید. کمی پس از آن، سایت‌های امتیاز دار ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. هموپلیمرهایی با اندیس ذوب کمتر از 1، اولین گریدهایی از HDPE بودند که توسط فرآیند فیلیپس معرفی گردیدند. فروش محصول (که از آن با نام Marlex یاد می‌شد)، در سال‌های اول به دلیل تازگی آن در بازار خرید به کندی انجام می‌گرفت، اما پس از سال 1958، کاربردهای فراوانی برای HDPE حاصل از سیستم فیلیپس به وجود آمد.

در سال 1958، کوپلیمرهای اتیلن – بوتن به بازار معرفی گردیده و پس از آن به سرعت سایر گریدهای کوپلیمر مزبور توسعه یافتند [18]. در چهار سال اول، فرآیند غالب برای تولید پلیمر، فرآیند محلول (SF)[1] بود، که در آن محصول پلیمری به محض تولید، در حلال سیکلوهگزان حل می‌شد [19]. در این فرآیند، اتیلن و 1- بوتن در دمای C°175-125 و تحت فشار MPa 5/3-9/2 (psi 500-400) به سیستم اعمال می‌گردید. کاتالیزورهای اولیه چندان فعال نبودند، بطوریکه محصولی بیش از چند صد کیلوگرم به ازای یک کیلوگرم کاتالیست تولید نمی‌شد. به همین دلیل، باقیماندة کاتالیست در سال‌های اول بوسیلة فیلتراسیون و پس از آن توسط سانتریفیوژ از محصول جداسازی می‌شد.

در اوایل دهة 1950، اکتشافات آزمایشگاهی در شرکت فیلیپس منجر به معرفی فرآیند دیگری گردید که بهرة بالاتری داشت. بجای انحلال محصول پلیمری، محصول مورد نظر بصورت ذرات غیر محلول در یک حلال هیدروکربنی غوطه‌ور می‌شد. در اوایل سال 1961، این فرآیند دوغابی یا ذره‌ای (PF)[2] بصورت تجاری در سایت هوستون فیلیپس به بهره‌برداری رسید [21و20] و به سرعت امتیاز آن توسط شرکت‌های تحت امتیاز فیلیپس خریداری شد. بعنوان حلال یا بستر پلیمریزاسیون، پارافینی با نقطة جوش پایین و شرایط پلیمریزاسیون در دمای C°110-70 و فشار MPa 2/4 (psi 600) پیشنهاد گردید. ابتدا n- پنتان استفاده شد، سپس ایزوپنتان و در نهایت ایزوبوتان جایگزین شد. بهبود فعالیت کاتالیست تا جایی پیش رفت که نیازی به جداسازی کاتالیست از محصول وجود نداشت و بعنوان ناخالصی بسیار ناچیز در محصول بدست آمده باقی می‌ماند. قابلیت تولید محصول[3] در حد چندین هزار کیلوگرم به ازای یک کیلوگرم کاتالیست کاملاً طبیعی بود.

در سال 1968، کوپلیمرهای جدیدی معرفی گردیدند که در آنها بجای 1- بوتن از 1- هگزن استفاده شده بود. این امر باعث بهبود خواص فیزیکی پلیمرهای تولید شده با کاتالیزورهای Cr/silica گردید. فرآیند جدیدی جهت تولید LLDPE در سال 1969 توسط شرکت فیلیپس معرفی شد [23و22] و پلیمرهایی با دانسیتة برابر با g/mL 925/0 توسط فرآیند اصلاح شدة دوغابی بوسیلة کاتالیزورهای کروم تولید گردید.

در دهة 1970، موسسة Union Carbide تکنولوژی بستر سیال فاز گازی را معرفی کرد، که در آن LLDPE به آسانی با استفاده از کاتالیزور زیگلر – ناتا تولید می‌شد. در اواخر دهة 1980، پیشرفت‌های بوجود آمده در شرکت فیلیپس این امکان را فراهم کرد که کاتالیزورهای بر پایة کروم نیز HDPE و LLDPE را در همان شرایط و با همان سهولت تولید نمایند [27-24]. امروزه راکتورهای پیشرفته قابلیت تولیدی بالغ بر 500 میلیون کیلوگرم پلی‌اتیلن در سال را دارا می‌باشند.

گرچه کاتالیزورهای فیلیپس عمدتاً جهت تولید پلی‌اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما به خوبی قابلیت پلیمریزاسیون سایر اولفین‌ها (نظیر پروپیلن) را نیز دارا می‌باشند. همانطور که پیشتر اشاره شد، Hogan و Banks این کاتالیست را هنگام کار با پروپیلن کشف کرده بودند. اگرچه برخلاف کاتالیزورهای زیگلر – ناتا کاتالیزورهای فیلیپس محصولاتی با جهت‌گیری‌های خاص فضایی تولید نمی‌کنند، اما تولید پلی‌پروپیلن کریستالی توسط این کاتالیزورها در سال 1983 گزارش شده است [28].

در ادامه، پس از ارائة توضیحاتی در رابطه با ساختار پلی‌اتیلن و انواع آن از دیدگاه تجاری، به مقایسة کاتالیزورهای فیلیپس با سایر کاتالیزورهای متداول در پلیمریزاسیون اتیلن و همچنین مطالعة ساختار و مکانیسم کاتالیزورهای بر پایة کروم پرداخته شده است.

[1]) Solution-form

[2]) Particle-form

[3]) Productivity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122