پايان نامه پيوند ادبيّات با اقتصاد در آثار سعدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پيوند ادبيّات با اقتصاد در آثار سعدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پيوند ادبيّات با اقتصاد در آثار سعدي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرستمطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه: 2
1-2 بیان مسأله تحقیق: 5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6
1-4 اهداف تحقیق: 7
1-5 سؤالات تحقیق: 7
1-6 فرضیات و مفاهیم اساسی تحقیق: 7
فصل دوم پیشینه تحقیق 11
2-1 مروری بر پژوهش های پیشین: 12
فصل سوم روش تحقیق 14
3-1 مقدمه 15
3-2 روش تحقیق: 15
3-3 ابزار گردآوری تحقیق: 16
4-3 شیوه تجزیه و تحلیل: 16
فصل چهارم یافته های تحقیق 17
4-1 تاریخچه و تعریف علم اقتصاد: 18
4-2حمله مغول و تحولات اقتصادی آن: 20
4-2-1 اثرات حمله مغول: 21
4-2-1-1 عوامل اقتصادی حمله مغول: 21
4-3 زمانه و عصر سعدی: 24
4-4 اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی: 27
4-5 دسته بندی اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی: 29
جدول 4-1تشریح برخی اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی: 31
4-5-1قناعت: 50
4-5-2 کار و پیشه: 61
4-5-3 بازار و بازرگانی: 65
4-5-4اصلاح الگوی مصرف: 71
4-5-4-1بخش اوّل: پذیرش قناعت و اصلاح الگوی مصرف 71
4-5-4-2 بخش دوّم: فواید صرفه جویی 76
4-5 -5 معیشت، رزق و روزی: 79
4-5-6 دخل و خرج: 84
4-5-7 خراج و مالیات: 89
4-5- 8 فقر و ثروت: 93
4-5-9 عدالت: 104
4-5-10 مدیریت: 111
4-5- 11 سود و زیان: 121
جدول 4-2 پاره ای اشعار حکیمانه سعدی پیرامون واژه های سود و زیان: 124
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 127
5-1 نتیجه گیری: 128
5-2 پیشنهادات: 133
منابع 134

منابع :

* اقبال، عباسی. 1312، تاریخ مفصل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.

* پرنیان موسی، حسینی آببارکی سید آرمان. 1391، سفارش های اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی شماره 16 دانشگاه اهواز.

* پطروشفسکی- کارل یان، جان ماسون اسمیت. 1366، تاریخ اجتماعی- اقتصادی ایران در دوره مغول، مترجم: یعقوب آژند، تهران: انتشارات اطلاعات.

* ترابی، اکبر. 1376، جامعه شناسی ادبیات فارسی، تبریز: انتشارات فروغ آزادی.

* تودارو، مایکل. 1366، توسعه اقتصادی در جهان اسلام، مترجم: غلامعلی فرجادی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

* توسلی، غلامعباس. 1376، جامعه شناسی کار و شغل، تهران: انتشارات سمت.

* ثنایی، حمید. 1382، به وقت مصلحت، تهران: انتشارات عقیده.

* حاجی زاده میمندی، مسعود. 1377، جامعه شناسی کار، تهران: مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.

* حق دار، علی اصغر. 1382، قدرت سیاسی در اندیشه ایرانی، تهران: انتشارات کویر.

* خزائلی، محمد. 1366، بوستان سعدی، تهران: انتشارات جاویدان.

* دانش پژوه، محمدتقی. 1366، کشوداری و سیاست در نگارش سعدی و ذکر جمیل سعدی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

* دشتی، علی. 1339، قلمرو سعدی، تهران: انتشارات ابن سینا.

* دشتی، محمد. 1385، ترجمه نهج البلاغه، قم: انتشارات جمال.

* دلاور، علی. 1373، روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. چاپ دوّم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

* دومینیک سالواتوره، یوجین.1. دیولیو. 1374، اصول علم اقتصاد، مترجم: محمد ضیائی بیگدلی و نوروز علی مهدی پور، تهران: انتشارات مؤسسۀ بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

* راوندی، مرتضی. 1373، تاریخ تحولات اجتماعی ایران. جلد هفتم، تهران: انتشارات نگاه.

* رضوی، سید ابوالفضل. 1388، سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان. جلد اوّل، تهران: انتشارات امیرکبیر.

* رنجبر کلهرودی، عباس. اندیشه های مدیریت ایرانی. مدیریت و جلوه های آن در آثار سعدی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

* زرین کوب، عبدالحسین. 1379، حدیث خوش سعدی، تهران: انتشارات سخن.

* زرین کوب، عبدالحسین. 1361، نقد ادبی. چاپ سوّم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

* شعبانی، رضا. 1369، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران: انتشارات قومس.

* صفا، ذبیح الله . 1371، تاریخ ادبیات در ایران. جلد سوّم، تهران: انتشارات فردوس.

* ظهیری ناو، پاک مهر عمران. 1387، اندیشه های سیاسی و حکومتی سعدی در بوستان و گلستان، پژوهشنامه علوم انسانی شماره 58 دانشگاه اردبیل.

* غفوری، محمد. 1365، اندیشه جامع سعدی، تهران: انتشارات حافظ نو.

* فروغی، محمدعلی. 1362، کلیات سعدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

* فیوضات ابراهیم، حسینی نثار مجید. 1383، جایگاه کار و کوشش در شعر فارسی، پژوهشنامه علوم انسانی شماره 42-41 دانشگاه تهران.

* قمشه ای الهی، مهدی. 1389، ترجمه قرآن کریم، قم: انتشارات سرمایه.

* کردستانی، غلامرضا و مریم کشاورز هدایتی. 1389، سود حسابداری در برابر سود اقتصادی، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 12.

* کزازی، میرجلال الدین. 1388، از گونه ای دیگر: جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران: انتشارات نشر مرکز.

* کمالی سروستانی، کورش. 1381، سعدی شناسی، جلد اول، تهران: انتشارات مرکزی سعدی شناسی.

* گردآوری کمیسیون ملی یونسکو. 1377، ذکر جمیل سعدی. مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سال تولد سعدی. جلد پنجم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات ایران.

* محمدتقی، ایمان و محمودرضا نوشادی. 1390، تحلیل محتوی کیفی، پژوهشنامه شماره 6 دانشگاه شیراز.

* معبودی، زهرا. 1384، جامعه شناسی در آثار سعدی، تهران: انتشارات تیرگان.

* معین، محمد. 1387، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات فرهنگ با همکاری انتشارات کتاب آراد.

* مؤید شیرازی، جعفر. 2362، شناختی تازه از سعدی، چاپ اوّل، تهران: انتشارات نوید.

* مؤذنی، علی محمد. 1375، در قلمرو آفتاب. مقدمه ای بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، قم: انتشارات قدیانی.

* ناصح، محمدعلی. 1384، بوستان سعدی به کوشش خطیب رهبر، تهران: انتشارات صفی علیشاه.

ناظمان،حمید.1391 ،مجله پزوهشی دانشگاه امام صادق (ع)،شماره 3 (مقالات علمی اقتصادی و توسعه اقتصادی)

* هریسی تبریزی، حسن. 1337، غررالحکم و دُررالکلم. جلد سوّم، مترجم محمدعلی انصاری، تهران: انتشارات ُافست.

* نیشابوری، ابواسحاق به اهتمام حبیب یغمایی. 1382، قصص الانبیاء (داستان های پیامبران)، تهران: انتشارات علمی فرهنگ.

* یوسفی، غلامحسین. 1386، چشمه ی روشن، تهران: انتشارات علمی.

* ————–. 1350، جهان مطلوب سعدی در بوستان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد شماره دوم سال هفتم.

چکیده:

شعر فارسی از جهت پیونددادن واژگان و مفاهیم اقتصادی با احساس و عاطفه شاعرانه در قلم بسیاری از شعرا به اوج خود رسیده است. در این میان استاد سخن،، سعدی شیرازی،، از جمله کسانی است که در آثار خود مطالب و نظرات ارزشمندی در زمینه معیشت، تلاش و کوشش، قناعت، مجاهدت، همت اقتصادی و دیگر مسائل مادی و اقتصادی زندگی دارد که بررسی این نظریات و به کارگیری آن ها در زندگی، می تواند راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی روز جامعه باشد. بطوریکه بوستان و گلستان او یک دوره ی کامل از حکمت عملی و سرشار از سفارش های تعلیمی در زمینه های گوناگون و از جمله اقتصاد است. بنابراین در این رساله نگارنده می کوشد با استخراج اصطلاحات اقتصادی، ابیات و حکایات مربوط به مسائل اقتصادی از آثار سعدی، مجموعه ای تحت عنوان پیوند اقتصاد با ادبیات در آثار نامبرده به وجود آورد و آنگاه با بررسی این موضوعات این نکته را روشن سازد که سعدی خود شاعری میانه رو و به قناعت در زندگی پایبند بوده است و از نظر او بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه با احسان و بخشش صاحبان ثروت از بین خواهد رفت و در این صورت جامعه ای آرمانی بوجود خواهد آمد که در آن خبری از فقر، بیکاری، اختلافات طبقاتی و دیگر مشکلات اقتصادی نخواهد بود.

 واژگان کلیدی:اقتصاد، ادبیّات، سعدی شیرازی، شعر فارسی

فصل اوّل

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:

انسان ها برای ادامه حیات خود از همان آغاز زندگی همیشه در جستجوی راه حل مناسبی برای تأمین معیشت خود بوده و تلاش می کردند تا احتیاجات مادی به خصوص نیازهای اولیه (آب، غذا، پوشاک) خودشان را به خوبی برآورده نمایند. این فعالیت ها در قالب تولید، توزیع، مصرف و خدمات مربوط به آنها شکل می گرفت. امّا به شکل امروزی تحت عنوان علم اقتصاد تعریف       نمی شد و معمولاً در علومی مانند سیاست، تدبیر منزل و علم اخلاق که اجزاء سه گانه حکمت عملی می باشند مطرح گردیده است. عالمان، دانشمندان و ادبیان ما در طول دوران مختلف تاریخی وقتی که مشکلات و معضلات اقتصادی و نیازهای جامعه را مشاهده می کردند هر کدام با توجه به دوره ای که زندگی می کردند و در مقتضیات زمانی که به سر می بردند. مطالبی را با مفاهیم مختلف جهت حل معضل اقتصادی و رهایی از مشکلات و رسیدن به رفاه و پیشرفت بیان کرده و آثاری از خود به یادگار گذاشته اند. بسامد و تنوع واژگان و مفاهیم اقتصادی در ادبیات ممکن است خواننده را با وضع اقتصادی زمان و یا سراینده (شاعر) به طور اجمالی آشنا کند. امّا مطالعه و شناخت شگردهای هنری شاعران در ترکیب و تلفیق چنین واژه هایی باعث می شود که درک آن ها مخاطب را به وجد درآورده و مقام هنری شاعر را به او بشناساند و بطور کلی تأمل در این گونه واژگان این فرضیه را بوجود می آورد که اصطلاحات اقتصادی موجود در شعر فارسی از وضع اقتصادی شاعران و دوره ی آن ها حکایت می کند و از سوی دیگر شعرا برای پر بار کردن مفاهیم و مضامین خود از اصطلاحات اقتصادی کمک گرفته و برای معنا کردن و زیبا ساختن کلمات و اصطلاحات اقتصادی از تکنیک ها و فنون ادبی و بلاغی استفاده می کنند. با توجه به مطالب ذکر شده هدف اصلی در این رساله ارایه ی پیوند اصطلاحات اقتصادی با ادبیات در آثار سعدی شیرازی می باشد و این موضوع بیشتر به منظور چگونگی تأثیر ادبیات فارسی در مسائل و مشکلات اقتصادی با عنایت به موقعیت های زمانی و مکانی است. بطوری که سعدی در آثار خود به ویژه گلستان و بوستان سیمای فرد دنیا دیده ای را دارد که در فکر سلامت جامعه است و        می خواهد مردم را به شاهراه صلاح و حسن اخلاق رهنمون کند. بسیاری از مسائل پیچیده ی دنیای امروز از جمله اقتصاد به مدد ذوق لطیف و ساده پسند سعدی به صورتی محسوس و روشن ارائه می شود و می تواند راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی دنیای امروز باشد. او متفکری است که مسائل اقتصادی و اجتماعی زمان خویش را با بیانی زیبا به تصویر کشیده است و در آثار او چه منظوم و چه منثور از یک جامعه طبقاتی متشکل از ستمگران و ستمکشان، گرسنگان و پیران سخن به میان آمده است. سعدی در ابواب دهگانه بوستان خود تصویری از جامعه مطلوب ارائه    می دهد و در هشت باب گلستان مشخصات جامعه را با شناخت تجربی و رویکرد اقتصادی و اجتماعی برای خوانندگان می شناساند و بطور کلی مظالم و مفاسد حکمرانان زمان ودردهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی با شیوه بسیار عالی در این آثار مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه سعدی در گلستان به جوانی اسراف پیشه می گوید: «دخل آب روان است و خرج آسیای گردان یعنی خرج فراوان کردن مسلم کی راست که دخل معین دارد». او همچنین باب ششم بوستان را به مسئله قناعت اختصاص داده که یکی از رکن های اقتصاد اسلامی است و بدون شک با شناخت سفارش های سعدی در زمینه رعایت دخل و خرج در زندگی می توان الگوهای عملی در راستای اصلاح الگوی مصرف به جامعه عرضه کرد و زمینه را برای شناخت نسل امروز از شیوه های زندگی گذشتگان در بهره مندی از توانایی های اقتصادی فراهم نمود. البته بررسی مباحث اقتصادی در ادبیّات، نوپا و تازه است و مباحث مربوط به این مقوله را در گذشته در زمره ی مباحث اجتماعی آورده اند بطوریکه سعدی نیز به اقتصاد، عدالت اقتصادی و اجتماعی و دقت در دخل و خرج و سایر موارد توجه ویژه داشته و در آثارش این مباحث را مطرح کرده است و در حقیقت چون سعدی از لحاظ روان شناسی فردی خوش بین می باشد، معتقد است که برای رسیدن به نیک‌بختی، سعادت دنیوی و اخروی تلاش و کوشش لازم است و بنابراین قناعت را به معنی گوشه‌نشینی نمی داند و ضمن اعتقاد به قناعت و ساده زیستی مردم را به تلاش و کوشش برای فراهم کردن رفاه خود و خانواده خود ترغیب و تشویق می کند و بر آن است که رزق و روزی هر کس در تقدیر او نوشته شده است و انسان با تلاش باید به این تقدیر خود دست یابد. بنابراین برای پی بردن به تفکرات اقتصادی سعدی؛ علاوه بر عقاید او باید دانست سعدی در خانواده ای اندیشمند و عالم دین ظهور کرده است. در رابطه با اوضاع مالی و اقتصادی سعدی باید گفت که سعدی از طبقه متوسط جامعه بوده است که پدرش در ابتدا تاجر بوده و سپس به کار دولتی مشغول شده است. امّا چون کار دولتی برآورندۀ مخارج زندگی وی نبوده تصمیم می گیرد مانند گذشته به تجارت روی آورد. همین مسئله سبب شده تا سعدی با بسیاری از مسائل مربوط به خرید و فروش و مسائل اقتصادی از همان دوران کودکی آشنا شود و این مسائل را بسیار زیبا و با لحنی آمیخته به پند و اندرز در سراسر آثار خود منعکس کند و به همین خاطر، سعدی بر آن بوده است که ثروت باید صرف برآوردن ضروریات زندگی شود و مقداری از آن هم به مصرف اموری برسد که روح آدمی را سیراب می کند.

بد و نیک را بذل کن سیم و زر                    که این کسب خیرست و آن دفع شد

کلیات،257

امّا آنچه که بیشترین تأثیر را در شکل گیری عقاید اقتصادی سعدی داشته است اتفاقاتی است که در دورۀ جوانی وی به وقوع پیوسته است. دوره جوانی سعدی مصادف با حمله مغول بوده و در این دوره شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم از هر لحاظ وخیم بوده است. مردم نگران جان و در پی به دست آوردن نان و بزرگان در اندیشه قدرت و مقام بوده اند. تسامح مغول باعث می شده است که اخذ مالیات با بی پروایی صورت گیرد و نوعی اختلاف طبقاتی در جامعه به وجود آید. در چنین روزگاری جامعه تحت حاکمیت حکام مستبد عادت به تسلیم داشت و به وسیله رؤسای عامه هدایت می شد. کشاورزی و دامپروری وسیله عمدۀ معیشت عامه بود و صنعت در تهیه لوازم روزانه زندگانی کارساز بوده و تجارت زندگی طبقات مرفه را تزئین می داده است. این شرایط بد اجتماعی و اقتصادی از نظر سعدی دور نمانده است و به همین خاطر شیخ اجل در سراسر آثار خود و به ویژه گلستان و بوستان به انعکاس این مسائل پرداخته است. لذا در این رساله سعی شده است ابتدا اوضاع اقتصادی قرن هشتم و زمانه شاعر مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه ضمن گزینش تعدادی از اصطلاحات و واژگان اقتصادی مؤثر در آثار سعدی به تحلیل و بررسی پاره ای از این اصطلاحات و کاربرد آنها در زندگی مردم و ادبیات پرداخته شود. تا خوانندگان محترم بدانند، یک شاعر تنها کارش سرودن و نگارش شعر نیست بلکه آشنایی او به مسائل مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی او را وا‌می‌دارد تا مباحث مختلف مربوط به زندگی اجتماعی و مسائل روز را در قالب پند و اندرز به حاکمان و جامعه تفهیم نماید. امید است مطالب این رساله مورد توجه و نظر خوانندگان محترم قرار گیرد.

1-2 بیان مسأله تحقیق:

بررسی مباحث اقتصادی در ادبیّات بحثی نوپا و تازه است و در گذشته مباحث مربوط به این مقوله را بیشتر در زمرۀ مباحث اجتماعی آورده اند. از نظر برخی از صاحب نظران ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، تاریخی می باشد و به این دلیل تفاوت پیشرفت های اقتصادی کشورهای مختلف را می توان از دیدگاه تاریخی مدنظر قرار داد.

ادبیات به دلیل آنکه آینه تمام نمای مسائل اجتماعی و اقتصادی هر دوره می باشد. نقش بالایی در فهم تاریخی تفاوت پیشرفت های اقتصادی جوامع مختلف دارد. سعدی به دلیل ویژگی سیاح بودن، سابقه تجارت خانوادگی و درک مسائل اقتصادی و اجتماعی عمیق در بین شعرا زبان زد   می باشد. در قرون وسطی دانش اقتصاد به مفهوم علم امروز، مجموعه ای کامل، جامع و مستقل نبوده و برخی مسائل اقتصادی در علومی مانند: سیاست، تدبیر منزل و علم اخلاق که اجزاء سه گانه حکمت عملی می باشند مطرح گردیده است.

از آن جایی که در ادبیات ما، زندگی با تمام جهات خود انعکاس یافته است بنای حیات اقتصادی و هستی مادی اجتماعی نیز الزاماً برجستگی و رنگ آمیزی خاصی دریافت نموده است که از آن   می توان در مورد مقولاتی مانند: کالا، قیمت، ارزش، پول، مبادله و بازرگانی، کار و تقسیم کار، مزد، حرفه، فقر، ثروت و امثال آن معلومات گران بها و اطلاعات اعجاب انگیز و حیرت آوری نیز به دست آورد. بنابراین مسئله اصلی این رساله بررسی پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی می باشد که چگونه واژه های اقتصادی با شعر سعدی به هم پیوند خورده و ویژگی های این پیوند تحت عنوان رابطه ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

محققان و ادیبان ایرانی و غیرایرانی با توجه به اهمیت آثار شیخ اجّل سعدی شیرازی در عرصه ادبیات، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی پژوهش ها، مقالات و شرح و تفصیل های بی شماری   درباره ی آثار او انجام داده اند. امّا به بررسی مسائل و تفکرات اقتصادی شاعر تاکنون چندان   توجه ای صورت نگرفته است. بنابراین در این رساله نگارنده با توجه به شناخت و تجربه ای که در مسائل اقتصادی و هم در ادبیات دارد. تلاش می نماید تا ضمن بررسی واژه های اقتصادی در آثار سعدی نحوه پیوند این گونه اصطلاحات را تحت عنوان پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی بررسی نماید که به نظر می رسد بحثی جدید و تازه در این زمینه باشد.

1-4 اهداف تحقیق:

با تحلیل و بررسی آثار یک شاعر یا نویسنده می توان به دغدغه های اقتصادی و دل مشغول های فکری وی در جامعه ای که در آن زندگی می کرده است پی برد. چنانکه وجود نظام های اقتصادی سنتی مبتنی بر کشاورزی و دامپروری و برخی مسائل دیگر چون مالیات، خراج، بازار، کار و تلاش و غیره در دوران شاعران ادبیات کلاسیک- دری مورد توجه آنها بوده است. بنابراین با توجه به تفکرات اقتصادی سعدی پیرامون جامعه ی آن روز هدف اساسی این رساله پژوهشی راجع به نقش شاعر در آثار منثور و منظوم وی پیرامون مسائل اقتصادی آن دوران به ویژه وضعیت معیشت مردم و نحوه مدیریت حاکمان در این رابطه می باشد که چگونه این مسائل را در قالب پند و اندرز به حاکمان گوشزد نموده است و امروزه بسیاری از آن ها مورد توجه دولت های معاصر قرار گرفته است.

1-5 سؤالات تحقیق:

– آیا سعدی یک تاجر و ثروتمند بوده است؟

– آیاحمله مغول در شکل گیری عقاید اقتصادی سعدی تاثیر گذار بوده است؟

– آیا دیدگاه فکری سعدی نسبت به درویشان همانند سایر اغنیاء می باشد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه متقابل دين و اقتصاد
 • پايان نامه بررسي واژه هاي تيره و شفاف در شعر کودک و نوجوان
 • پايان نامه ادبيات زندان( بررسي اصطلاحات، اشعار،ديوار نوشته هاو ادبيات شفاهي در محيط داخلي زندان کرمان)
 • پايان نامه ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122