پايان نامه کاربردهاي نوين غذايي و غيرغذايي سيب ‌زميني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کاربردهاي نوين غذايي و غيرغذايي سيب ‌زميني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کاربردهاي نوين غذايي و غيرغذايي سيب ‌زميني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- گونه‌های سیب‌زمینی 4
1-3- ترکیب شیمیایی غده سیب‌زمینی 6
1-3-1- نشاسته 9
1-3-2- قندها 9
1-3-3- فیبرهای خام 11
1-3-4- ترکیبات ازت دار 11
1-3-4-1- پروتئین 11
1-3-4-2- اسیدهای آمینه آزاد 12
1-3-4-3- آمیدها 13
1-3-4-4- گلیکوآلکالوئیدها 13
1-3-4-5- سایر ترکیبات ازته آلی 15
1-4- ازت غیر آلی در غده سیب‌زمینی 15
1-5- لیپیدها 15
1-6- اسیدهای آلی 16
1-7- ترکیبات فنلی 16
1-8- ترکیبات فرار 17
1-9- ویتامین‌ها و فیتوهورمون‌ها 18
1-10- مواد معدنی 18
1-11- اهمیّت و ارزش تغذیه‌ای سیب‌زمینی در مقایسه با سایر مواد غذایی 19

فصل دوم: ساختار و تکنولوژی تولید نشاسته سیب‌زمینی
2-1- مقدمه 24
2- 2-ساختار نشاسته سیب‌زمینی 25
2-3- خواص شیمیایی نشاسته سیب‌زمینی 31
2-4- قابلیت نشاسته سیب‌زمینی 35
2-تکنولوژی فراوری نشاسته سیب‌زمینی 39
2-5-1- کیفیت ماده خام 39
2-5-2- تخلیه و شستشوی ماده خام 40
2-5-3- خردکردن سیب‌زمینی 41
2-5-4- جدانمودن شیره خام نشاسته و استخراج نشاسته 42
2-5-5-تفکیک آمیوه از نشاسته 43
2-5-6- تصفیه 44
2-5-7- آبگیری و خشک‌کردن 44

فصل سوم: بیوپلیمرهای زیست تخریب‌پذیر و خوراکی
3-1- مقدمه 48
3-2- روش‌های تولید بسته‌بندی‌های زیستی 53
3-2-1- روش خشک 53
3-2-2- روش مرطوب (یا روش حلال) 54
3-3- بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر نیمه سخت 54
3-4- پوشش‌ها، فیلم‌ها و ورقه‌های خوراکی 55
3-5- خوراکی بودن و زیست تخریب‌پذیری فیلم‌ها و پوشش‌ها 57
3-6- کاربردهای فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی 58
3-7- کاربرد نشاسته در تولید زیست پلاستیک‌ها 59
3-8- تولید فیلم نشاسته 61
3-9- خواص کاربردی فیلم‌ نشاسته‌‌ی سیب‌زمینی 66

فصل چهارم: کاربردهای تخمیری
4-1- تولید بیواتانول 80
4-1-1- مقدمه 80
4-1-2- تولید بیواتانول از ضایعات پوست سیب‌زمینی 82
4-1-3- هیدرولیز اسیدی 84
4-1-4- هیدرولیز آنزیمی 86
4-2- تولید اسید لاکتیک 94
4-3- سایر محصولات حاصل از تخمیر پالپ سیب‌زمینی 95

فصل پنجم: سایر کاربردها
5-1- اسنک‌ها 98
5-1-1- مقدمه 98
5-1-2- انواع اسنک‌ها 99
5-1-2-1- اسنک‌های سبزیجات خام برش خورده 100
5-1-2-2- محصولات خمیری شکل گرفته- سیب‌زمینی 101
5-1-2-2-1-فرآیند تولید 102
5-1-2-2-1-1- مخلوط سازی ترکیبات خشک 102
5-1-2-2-1-2- مخلوط کردن آب با ترکیبات خشک تا مرحله تشکیل خمیر 102
5-1-2-2-1-3- تبدیل خمیر به قطعات کوچک توسط اکستروژن یا عمل ورقه کردن و برش دادن 104
5-1-2-2-1-4- سرخ کردن سریع محصول به منظور خروج آب از آن 105
5-1-2-2-1-5- در مواردی خشک کردن بیشتر محصول و پوشش دهی آنها با مواد عطر و طعم‌زا توسط گردپاشی یا اسپری کردن این مواد بر سطح محصولات 107
5-1-3- تنوع در محصولات تهیه شده از خمیرهای سیب‌زمینی شکل گرفته 107
5-2- بیوسورفاکتانت‌ها 109
5-3- پروتئین تک یاخته 111
5-4- غذاهای فراسودمند 103
5-4-1- کاربرد پوست سیب‌زمینی به عنوان منبع آنتی‌اکسیدان 103
5-4- سیب زمینی به عنوان خوراک دام 106
5-5-1- ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیهای سیبزمینی خشکشده 107
5-5-2-روش تولید سیلاژ از سیب‌زمینی 108
5-6- کاربردهای صنعتی 120
فهرست منابع121

فهرست منابع

آمارنامه کشاورزی. 1389. تهران. وزارت جهادكشاورزي، معاونت برنامه ريزي و اقتصادي، دفتر آمار وفناوري اطلاعات.

فلاحی، م. 1376. در ترجمه دانش و تکنولوژی سیب‌زمینی.لیزینیسکا، جی. لیسچینسکی، دبلیو. (مولفین). چاپ اول، انتشارات بارثاوا. 248ص.

قنبرزاده، ب.، الماسی، ه.، زاهدی، ی. 1388. بیوپلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر و خوراکی در بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی. انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی‌تکنیک تهران)، صفحات 269-301.

شهیدی، ف. طباطبایی یزدی، ف. صادقی، ع. غلامحسین‌پور، ع. 1389. در ترجمه زیست فناوری کاربردی در صنایع غذایی. چاپ اول، انتشارات دانشکده فردوسی مشهد. صفحات 182 تا 185.

کارگر،م. کفیل زاده،ف. گودرزیان، ن. نوحی،ا. 1385. شناسایی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت و کاربرد آنها در حذف آلاینده‌های نفتی. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 29. ص 109 تا 118.

مبلی، ح. موسی زاده، ح. جوان بخت، س. 1388. فناوری تولید سیب‌زمینی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 1 تا 11.

مجذوبی، م. فرحناکی، ع. 1389. در ترجمه تکنولوژی اکستروژن در صنایع غذایی. گای،رابین.گای. (مولف). چاپ اول، نشر علم کشاورزی ایران. صفحات 205 تا 236.

یقبانی، م.، محمدزاده، ج. 1387. مروری بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و پتانسیل کاربرد نشاسته‌ی برخی از ارقام سیب‌زمینی استان گلستان. مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان. 1: 69-78.

Alexander, M., & Dubois, P. 2000. Polymer-layered silicate nano composites preparation, properties and uses of a new class of materials. Journal Materials and Engineering, 28: 1-11.

Arapoglou, D., Israilides, C., Varzakas, Th., Vlyssides, A., 2010. Ethanol production from potato peel waste (PPW). Waste management, 30: 1898-1902.

Bertuzzi, M.A. Castro Vidaurre, E.F. Armada, M. & Gottifredi, J.C. 2007. Water vapor permeability of edible starch based films. Journal of Food Engineering, 80: 972-978.

 

Bryan, W., 1990. Solid-state fermentation of sugars in sweet sorghum. Enzyme Microbial Technology, 12: 437–442.

Cole, M. F., & Bergeson, L. 2006. Regulatory resport FDA, Regulation of Food Packaging Produced Using Nano technology. Food Safety Magazine.

Cuq, B, Gontrad, N & Guilbert, S. 1998. Proteins as agricultural polymers for packaging production. Journal of Cereal Chemistery, 75(1): 1-9.

George, E. R., Sullivan, T. M., & Park, E. H. 1994. Thermoplastic starch blends with a poly(ethylene-co-vinyl alcohol): Processability and physical properties. Polymer Engineering and Science, 34: 17–23.

Guilbert, S. 1986. Technology and application of edible protective films. In Food Packaging and Preservation (pp 371-394), Mathlouthi, M., Ed., Elsevier Applied Science: London, UK.

Jenkins PJ & Donald AM, 1995. The influence of amylase on starch granule structure. International Journal of Biological Macromolecules, 17: 315-321.

Kester, J. J. & Fennema, o. 1986. Edible Films and Coatings: A Review. Journal of Food Technology, 40: 47-59.

Lammers, G., and Beenackers, A. 1980. Viscosity of concentrated potato starch pastes. Carbohydrate Polymers, 24: 55-59.

Lin, Y., Tanaka, S., 2006. Ethanol fermentation from biomass resources: current state and prospects. Applied Microbiology and Biotechnology. 69: 627–642.

Lui, Q., Weber, E., Currie, V., and Yada, R. 2003. Physicochemical properties of potato starch during growth. Carbohydrate Polymers, 51:213-221.

Malcher, J., and Medal, K. 1989. The importance of foam destruction in potato starch extraction. Starch/Stӓrke, 29: 346-349.

Malia, S. Victoria E. M. Maria A. Miriam N. & Noemin E. 2005. Mechanical and thermal properties of yam starch films. Food Hydrocolloids, 19: 157-164.

Mangiaccapra, p., Gorrasi, G., Sorrentino, A., & Vittoria, V. 2005. Biodegradable nanocomposites obtained by ball milling of pectin and montmorillonites. Carbohydrate Polymers, 64(4): 516-523.

Morrison, I.M., Cochrane, M.P., Copper, A.M., and Dale, M.F.B. 2000. Potato starches: Variation in composition and properties between three genotype grown at two sites and in two different years. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81:19-328.

Myllarinen, P., Partanen, R., Seppala, J., & Forssell, P. 2002. Effect of glycerol on behavior of amylase and amylopectin films. Carbohydrate Polymer, 50(4): 355-361.

Nabar, Y., Narayan, R., & Schindler, M. 2006. Twin-screw extrusion production and characterizatin of starch foam products for use in cushioning and insulation applications. Polymer Engineering and Science, 46: 438–451.

Narpinder, S., Jaspreet, S., Lovedeep, K., Navedeep, S.S., and Balmeet, S.G. 2003. Morphological, thermal and rheological properties of starches from different botanical sources. Food Chemistry, 81:219-231.

Peshin, A. 2001. Characterization of starch isolated from potato tubers (Solanum tuberosum L.). Journal of Food Science and Technology, 38: 447-449.

Roger, P.E, Tran, V., Lesec, J and Colonna, P. 1996. Isolation and characterization of single chain amylase. Journal of Cereal Science, 24: 247-262.

Scieber, A., Stintzing, F.C., Carle, A., 2001. By-products of plant food processing as a source of functional compounds – recent developments. Trends in Food Science and Technology, 1: 401–413.

Singh, J.,and  Kour, L. 2009. Advances In Potato Chemistery and Technology. Academic Press. USA, 528p.

Singh, P. P., and Saldana, D. A. 2011 . Subcritical water exteraction of phenolic compounds from potato peel.  Food Research International, 44: 2452-2458.

Shamekh, S., Myllarinen, P., Poutanen, K. & Forssell, P. 2002. Film Formation Properties of Potato Starch Hydrolysates. Starch/Stӓrke, 54: 20-24.

Smith, J. P., Hoshino, J., & Abe, Y. 1995. Interactive packaging involving sachet technology. In: M. L. Rooney (Ed.), Active food packaging (pp. 143–173). Blackie Academic and Professional, Glasgow.

Sorrentino, A., Gorrasia, G.,&Vittoriaa, V. 2007. Potential perspectives of bio-nanocomposites for food packaging applications. Trends in Food Science and Technology, 18: 84–95.

Szymanowski, H., Kaczmarek, M., Gazicki-Lipman, M., Klimek, L., & Wo´zniak, B. 2005. New biodegradable material based on RF plasma modified starch. Surface and Coatings Technology, 200: 539–543.

Takahiro, N., Shogo, T. Motoyuki, M. Shigenobu, T., Chie, M.E., Katsuichi, S., Arachichige, W.H., Akihiro, H., Yasuyuki, S., and Hiroaki, Y. 2004. The effect of harvest dates on the starch properties of various potato cultivars.  Food Chemistry, 86: 119-125.

Trojanowski, J., Mayer, F., & Hutterman, A. 1995. Utilization of potato pulp and potato liquor for the production of laccase by selected basidiomycetes. Starch/Stӓrke, 47: 116–118.

Van Soest, J. J. G., & Vliegenthart, J. F. G. 1997. Crystallinity in starch. Plastics: consequences for material properties. Trends in Biotechnology, 15(6): 208-213.

Weber, J.C. 2000. Biobased packaging materials for thefood industry: Status and perspective.

Yaghbani, M., and Mohammadzadeh, J. 2005. Study of two extraction methods and physio- chemical properties of starch from some potato varieties in Golestan province. Final report of technical and engineering organization pp: 29.

Yu, L., Dean, K., & Li, L. 2006. Polymr blends and composites from renewable sources. Progress in Polymer Science, 31: 576–602.

Zaehringer, M.V., and Cunningham, H.H. 1985. Potato extractives: effect on firmness of pectin jellies and viscosity of potato starch pastes. Journal of Food Scienc, 35: 491-494.

Zobel, H. F. 1998. Starch crystal transformation and their industrial importances. Starch/Stӓrke, 40: 44-50.

چکیده:

سیب‌زمینی (Solanoum tuberosum) در بیش از صد کشور جهان قابل رشد بوده و در سبد غذایی مردم جایگاه ویژه‌ای دارد. هم‌چنین سیب‌زمینی یک ماده خام مهم در صنایع مختلف می‌باشد. شرایط رشد، ژنتیک و نحوه‌ی نگهداری در کیفیت سیب‌زمینی تأثیر می‌گذارد. سیب‌زمینی یکی از منا‌بع مهم تامین انرژی محسوب شده و نیز شامل مواد معدنی و ویتامین‌ها می‌باشد. نشاسته ترکیب اصلی و مهم سیب‌زمینی می‌باشد که به طور تقریبی 15 الی 20 درصد از وزن تازه سیب‌زمینی را تشکیل می‌دهد. نشاسته به‌عنوان یک فاکتور مهم عملگرا در کاربردهای غذایی و غیرغذایی مطرح می‌باشد. نشاسته اصلاح شده سیب‌زمینی یک بیوپلیمر امید بخش برای استفاده در بسته‌بندی‌های زیست‌ تخریب‌پذیر می‌باشد. از ضایعات فرعی صنایع سیب‌زمینی پوست‌ سیب‌زمینی است که منبع خوبی از ویتامین C، ویتامین6B، مس، پتاسیم، منیزیم و فیبرهای رژیمی است و نیز شامل تنوعی از فیتونوترینت‌‌ها می‌باشد که یک منبع طبیعی از آنتی‌اکسیدان‌ها می‌باشند که از زوال سلول‌های بدن جلوگیری می‌کنند. فیتونوترینت‌ها در پوست و مغز سیب‌زمینی یافت می‌شوند که شامل پلی‌فنل‌ها، کارتنوئیدها، فلاونوئیدها و اسید‌کافئیک می‌باشد. ضایعات پوست سیب‌زمینی شامل مقادیر کافی از نشاسته، همی‌سلولز، لیگنین و قندهای قابل تخمیر می‌باشد که این موارد استفاده از آن را به‌عنوان سوبسترای مناسب تولید اتانول و اسید لاکتیک و سایر فرآورده‌های تخمیری تضمین می‌کند. این ضایعات هم‌چنین می‌توانند در جهت تولید پروتئین‌ تک‌یاخته مورد استفاده قرار گیرند. تخمیر ضایعات سیب‌زمینی به‌عنوان یک منبع نیتروژن بسیار عالی برای حیوانات نشخوارکننده می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: سیب‌زمینی، نشاسته، زیست تخریب‌پذیر، آنتی‌اکسیدان، اتانول

مقدمه

خاستگاه اصلی سیب‌زمینی نواحی غربی آمریکای جنوبی یعنی کشورهای پرو، شیلی، بولیوی و اکوادور است، که در آن جا از دیر باز به عنوان یک محصول مهم غذایی مطرح بوده است. پیشینه کاشت سیب‌زمینی در این کشورها به چند هزار سال پیش می‌رسد. این محصول در اواسط قرن شانزدهم، توسط اسپانیایی‌ها از آمریکای جنوبی به اروپا منتقل گردید. انتقال سیب‌زمینی از آمریکای جنوبی به اروپا توسط فردی بنام درک[1] صورت گرفت (فلاحی، 1376). در قرن شانزدهم (قبل از 1573) اسپانیایی‌ها سیب‌زمینی را در کشورشان ترویج دادند، که بعدها در انگلستان، ایتالیا، هلند، آلمان، سوییس و فرانسه نیز مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از آن در انگلستان برای اولین بار در سال 1596 میلادی و در اروپای شمالی نیز در همان سال گزارش شده است. در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در کشورهای اروپایی سیب زمینی به طور گسترده برای تولید پوره مورد استفاده قرار می‌گرفت (مبلی و همکاران، 1388). در قرن نوزدهم کاشت سیب‌زمینی به عنوان ماده خام برای مصرف در کارخانه های الکل‌‌سازی و نشاسته به کار می‌رفت (فلاحی، 1376). در خلال قرن نوزدهم سیب‌زمینی اغلب توسط استعمارگران از اروپا به چند کشور گرمسیری و نیمه گرمسیری وارد شد. در سال‌های اخیر سیب‌زمینی به کشورهای زیادی که دارای اقلیم گرمترو خشک‌تر هستند وارد شد و در مناطقی چون آفریقای شمالی، هندوستان، بنگلادش، پاکستان، آمریکای جنوبی، چین، آرژانتین، اروگوئه و دشت‌های ساحلی پرو گسترش یافته است (مبلی و همکاران، 1388).

در جهان و در کشور ما سیب‌زمینی یکی از محصولات زراعی اساسی به شمار می‌رود و هم اکنون یکی از مهم‌ترین مواد غذایی مردم کشور ایران است و بعد از غلات نیاز کشور به این محصول اساسی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. با این حال، تولید داخلی سیب‌زمینی با توجه به افزایش مصرف آن در سال‌های اخیر پاسخگوی نیازهای فعلی کشور نیست و در بعضی سال‌ها با کمبود آن مواجه می‌شویم. نیاز روز افزون کشور به این ماده غذایی در سال‌های گذشته موجب افزایش قیمت آن در بازار شده و دولت را در برخی موارد به سهمیه‌ بندی آن مجبور کرده است. در دنیای کنونی سیب‌زمینی یکی از با ارزش‌ترین مواد غذایی است. از نظر اهمیت غذایی سیب‌زمینی نسبت به غلات، انرژی بیشتری در واحد سطح تولید می‌کند، زیرا عملکرد متوسط گندم چهار تن در هکتار و سیب‌زمینی 25 تن در هکتار است و با توجه به این‌ که حدود 75 درصد وزن سیب‌زمینی را آب و فقط 25 درصد آن را ماده خشک تشکیل می دهد، باز هم 25/6 تن مواد غذایی خشک در هکتار تولید می‌کند که حدود 50 درصد بیشتر از عملکرد گندم است. با توجه به این که 2/2 درصد ترکیبات غده‌ی سیب‌زمینی را پروتئین و نزدیک به 20 درصد آن را ماده‌ی قندی تشکیل می‌دهد، بنابراین از یک هکتار با تولید حداقل 25 تن سیب‌زمینی، 550 کیلوگرم پروتئین و بالغ بر 80000 مگاژول انرژی تولید می‌شود که این مقدار در مقایسه با گندم و برنج خیلی بیشتر است. در آمریکای‌شمالی، ضرایب تولید ماده خشک سیب‌زمینی در واحد سطح نسبت به ماده خشک حاصل از گندم، جو و ذرت، به ترتیب 04/3، 68/2، 12/1 بیشتر است و بازده پروتئین در واحد سطح سیب‌زمینی در مقایسه با پروتئین حاصل از گندم، برنج و ذرت با ضرایب 02/2، 33/1 و 20/1 نیز بیشتر است. در ایران نیز استعداد بالقوّه‌ای در زمینه‌ی رشد این محصول وجود دارد که جانشین خوبی برای گندم است. در صورت مقایسه‌ی انرژی مواد پروتئینی و انرژی حاصل از سیب‌زمینی و گندم مشاهده می‌شود که توسعه کشت این محصول در ارتباط با کاهش واردات گندم اهمیت خاصی دارد. سیب‌زمینی در 130 کشور جهان جایی که سه چهارم جمعیت جهان زندگی می‌کنند در وسعتی حدود 20 میلیون هکتار کشت می‌شود. تولید سالانه‌ی آن 280 میلیون تن است که بعد از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول مهم جهان است و افزون بر مصرف غذایی برای تهیه بیش از 50 نوع فراورده شامل آرد، نان، الکل، وسایل آرایشی، شیرینی، کنسرو، چیپس، گلوکز و … استفاده می‌شود. سیب‌زمینی در بیشتر کشورهای صنعتی، توسعه یافته و در حال توسعه دارای جایگاه مهمی در بین محصولات کشاورزی است. بزرگترين توليدکنندگان سيب‏زميني در جهان، کشورهاي چين، روسيه و هند مي‏باشند. بر طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد، ايران سيزدهمين توليدکننده سيب‏زميني در جهان است (مبلی و همکاران، 1388).

در ایران نیز توجه خاصی به کمیت و کیفیت تولید این محصول شده است. بر مبنای آمار بانک اطلاعات جهاد کشاورزی سطح برداشت سيب‌زميني كشور در سال زراعي 89-1388 حدود 146 هزار هكتار برآورد شده كه 8/98 درصد آن آبي و بقيه به صورت ديم بوده است. استان همدان با 2/16 درصد اراضي سيب‌زميني كشور در مقام نخست قرار دارد. استان‌هاي اردبيل، اصفهان، زنجان، آذربايجان‌شرقي و كردستان به ترتيب با 7/10، 10، 2/7، 6/6 و 6/6 درصد مقام هاي دوم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. شش استان مزبور جمعاً 3/53 درصد اراضي سيب‌زميني كل كشور را دارا هستند و 7/42 درصد بقيه در ساير استان‌ها برداشت شده است. ميزان توليد سيب‌زميني در كشور حدود 3/4 ميليون تن برآورد شده كه 6/99 درصد آن از اراضي آبي حاصل شده است. استان همدان با 5/23 درصد از توليد سيب‌زميني كشور، مقام اول در توليد اين محصول را به خود اختصاص داده است و استان‌هاي اردبيل، اصفهان، آذربايجان‌شرقي، كردستان و زنجان به ترتيب با 4/9، 2/8، 5/7، 5/7 و 3/6 درصد سهم در توليد سيب‌زميني رتبه هاي دوم تا ششم را كسب كرده‌اند. شش استان مزبور جمعاً 4/62 درصد توليد سيب‌زميني كشور را به خود اختصاص داده‌اند. عملكرد سيب‌زميني آبي در كشور5/29445 كيلوگرم و سيب‌زميني ديم 3/9511 كيلوگرم در هكتار بوده است. بيشترين و كمترين راندمان توليد سيب‌زميني آبي در استانهاي همدان و قم به ترتيب با 1/42262 كيلوگرم و 1/6608 كيلوگرم در هكتار مي‌باشد. بيشترين و كمترين عملكرد سيب‌زميني ديم متعلق به استان‌هاي گيلان و مازندران به ترتيب با 3/21254 كيلوگرم و 7/8205 كيلوگرم در هكتار است. جدول 1-1 و شکل1-1 و 1-2 آمار سطح، تولید و عملکرد در هکتار سیب‌زمینی به تفکیک استان در سال زراعی 89- 1388 را نشان می‌دهد (آمارنامه کشاورزی، 1389).

1-2- گونه‌های سیب‌زمینی

سیب‌زمینی از جنس سولانوم[2] و از خانواده سولاناسه است که شامل 2000 گونه است و 8 گونه آن کشت می شود.

گونه ‌های سیب‌زمینی شامل:

1) سولانوم استنوتوموم[3]: اولین گونه از نظر شکل ظاهری است. در نواحی مرتفع کوهستانی قسمت جنوبی پرو و مرکزی کشور بولیوی به عمل می‌آید.

2) سولانوم فورجا[4]: بیشتر در مناطق با آب و هوایی گرم و بدون خطر یخ‌زدن کشت می‌شود و این محصول در دامنه‌ی کوههای آندو در کشور اکوادور به دست می‌آید.

3) سولانوم آجان‌هیری[5]:  در برابر یخ زدن مقاوم است و در نواحی شمالی بولیوی پرورش می‌یابد.

4) سولانوم گونیوکالیکس[6]: در کشور پرو کشت می‌شود و گوشت آن زرد رنگ است.

5) سولانوم چاچا[7]: در قسمت مرکزی بولیوی و پرو کشت می‌شود.

6) سولانوم جوزپزوکی[8]:  به یخ‌زدگی مقاوم است. در قسمت‌های مرکزی پرو و جنوب بولیوی کاشته می‌شود. دارای گل بنفش رنگ است.

7) سولانوم کورتیلوبوم[9]:  در مناطق مرتفع مرکزی پرو و بولیوی رشد و نمو کرده وگلهای بنفش دارد.

8) سولانوم توبرسوم[10]:  که در سراسر جهان کاشته و برداشت می‌شود. این گونه خود دارای دو زیر گونه است:

الف) سولانوم آندی‌جنا[11]:  که در آمریکای مرکزی و جنوبی رشد می‌کند.

ب) سولانوم توبرسوم[12]: که در سراسر جهان قابل کشت است.

از بین این گونه‌ها، گونه توبروسوم در تمامی مناطق جهان به ویژه در نواحی با آب و هوای معتدل رشد و نمو می‌کند (فلاحی، 1376).

1-3- ترکیب شیمیایی غده سیب‌زمینی

ترکیب شیمیایی غده‌های سیب‌زمینی متفاوت است که به طور عمده به ژنتیک آن مربوط می‌شود. به هر حال، ترکیب شیمیایی تحت تاثیر سن و رسیدگی غده سیب‌زمینی و شرایط آب و هوایی محیط قرار می‌گیرد. عواملی از قبیل کوددهی، آفت‌کش‌ها و آفات نیز بر آن تأثیر دارند. در طی ذخیره‌سازی ترکیب شیمیایی سیب‌زمینی تغییر می‌کند. در حدود 20 درصد از سیب‌زمینی ماده خشک و 80 درصد آن را آب تشکیل می‌دهد(جدول 1-2). هر غده سیب‌زمینی یک موجود زنده است و آب برای تمام فرآیند‌های حیاتی آن چه آنابولیک یا کاتابولیک ضروری است. آب مواد موجود داخل غده را جابه‌جا می‌کند و از حرارت بیش از اندازه به وسیله تعرق جلوگیری می‌کند. حدود 20 درصد آب موجود در غده سیب‌زمینی به صورت اتصالی است که ممکن است از نوع کریستالی یا کلوئیدی باشد. بقیه آب آن به صورت آزاد است که موجب حل کردن اجسام هیدروفیلی با مولکول کوچکتر می‌شود که در غده سیب‌زمینی است. (سینگ و کور، 2009).

میزان ماده خشک سیب‌زمینی از طریق وزن مخصوص آن که از 0485/1 تا 151/1 گرم بر سانتی متر مکعب است، معین می‌شود. وزن مخصوص یک فاکتور کیفی برای سیب‌زمینی می‌باشد.

[1] -Drake
[2]– Solanum
[3]– S.stenotomum
[4]– S.phureja
[5]– S.ajanhiri
[6]– S.goniocalyx
[7]– S.chaucha
[8]– S. jospeuki
[9]– S.curtilobum
[10]– S.tuberosum
[11]– S.andigena
[12]– S.tuberosum

نشاسته

نشاسته ترکیب عمده و اصلی غده سیب‌زمینی است که در طی فصل رشد و نمو، در سلول‌های غده به شکل دانه (گرانول)[1]  جمع می‌شود. در ابتدا نشاسته در سلول‌های سیب‌زمینی به شکل دانه‌های ریز تشکل می‌شود، سپس غده‌ها از نظر اندازه رشد می‌کنند. این فرضیه حدود 100 سال قبل مطرح شد و هنوز هم به قوّت خود باقی است. در طی رشد سیب‌زمینی، میزان نشاسته غده‌های سیب‌زمینی افزایش می‌یابد. میزان افزایش نشاسته در سیب‌زمینی در طول فصل داشت تفاوت می‌کند و به واریته سیب‌زمینی بستگی دارد. نشاسته نقش مهمی در تهیه فرآورده‌های غذایی به عهده دارد و یک ماده خام صنعتی شمرده می‌شود. نشاسته در صنعت الکل‌سازی به عنوان ماده اولیه به مصرف می‌رسد. نشاسته، ترکیب مهم و پرانرژی فرآورده‌های غذایی است. بین کیفیت پخت و میزان نشاسته رابطه مستقیم وجود دارد. این عامل یکی از مهمترین فاکتورهای مقبولیت سیب‌زمینی محسوب می‌شود.

اگر میزان نشاسته کم باشد بافت آن پس از پخت به شکل خمیری در می‌آید و اگر میزان آن خیلی زیاد باشد در حین پخت سلول‌های آن شکسته می‌شود. مقدار نشاسته با سختی غده سیب‌زمینی رابطه مستقیم امّا با چسبندگی داخل سلولی غده‌های سیب‌زمینی پخته رابطه عکس دارد. در مورد ساختار و تکنولوژی تولید نشاسته سیب‌زمینی در فصل دوم به طور کامل توضیحاتی ارائه شده است.

1-3-2- قندها

مقدار قند در سیب‌زمینی متغیر است و به نوع سیب‌زمینی، رسیدگی و حالت فیزیولوژیکی آن بستگی دارد. قندهای ذیل در سیب زمینی به حالت آزاد یافت می‌شوند- مونوساکاریدها، شامل D-فروکتوز و    D-گلوکز که قندهای احیاء کننده هستند و از دی‌ساکاریدها، ساکاروز که غیر احیاءکننده است. تحت شرایط ویژه این قندها به حالت تعادل دینامیک با نشاسته باقی می‌مانند. این نسبت ممکن است در شرایط محیط نگهداری سیب‌زمینی تغییر کند. بر اثر تنفس سیب‌زمینی نشاسته و قند ساده به یکدیگر تبدیل می‌شوند. جدا از مواد قندی، غده‌های سیب‌زمینی حاوی استرهای فسفری هستند. مقدار قندهای ویژه در سیب‌زمینی به اندازه غده بستگی دارد. غده‌های بزرگ میزان قندهای احیاءکننده کمتری دارند. این موضوع به ماده خشک آنها بستگی دارد. در غده‌های کوچک وزن ویژه آنها کم است، در هر حال بین وزن ویژه غده و تراکم قند احیاءکننده در طی فصل رابطه معکوس وجود دارد (فلاحی، 1376).

[1] – Granule

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122