پايان نامه کاربرد آنزيم ترانس گلوتاميناز در توليد پودر شير خشک و بررسي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کاربرد آنزيم ترانس گلوتاميناز در توليد پودر شير خشک و بررسي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کاربرد آنزيم ترانس گلوتاميناز در توليد پودر شير خشک و بررسي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه
1-1 بیان مساله 14
2-1 ضرورت و اهمیت اجرای طرح 16
3-1 اهداف اصلی 17
4-1 اهداف فرعی 17

فصل دوم: کلیات و مروری بر پژوهش های انجام شده
1-2 پیشگفتار 19
2-2 روش های عمومی فرآوری شیر 20
1-2-2 محصولات تخمیری شیر 21
1-1-2-2 ماست 21
2-1-2-2 شیر تخمیر شده 21
2-2-2 محصولات از شیر لخته شده 22
1-2-2-2 پنیر 22
2-2-2-2 کره 22
3-2-2 محصولات پودری شیر 22
3-2 انواع خشک کن ها 25
1-3-2 خشک کن کابینتی یا سینی دار 25
2-3-2 خشک کن بستر سیال 25
3-3-2 خشک کن انجمادی 26
4-3-2 خشک کن پاششی 26
1-4-3-2 مراحل خشک کردن پاششی 26
2-4-3-2 انواع سیستم های خشک کن پاششی 28
1-2-4-3-2 خشک کن با جریان همسو 28
2-2-4-3-2 خشک کن با جریان مخالف 28
3-2-4-3-2 خشک کن با جریان مختلط 28
4-2-4-3-2 خشک کن چرخه باز 28
5-2-4-3-2 خشک کن با چرخه بسته 29
6-2-4-3-2 خشک کن با چرخه نیمه بسته 29
7-2-4-3-2 خشک کن یک مرحله ایی 29
8-2-4-3-2 خشک کن دو مرحله ایی 30
9-2-4-3-2 خشک کن عمودی 30
10-2-4-3-2 خشک کن افقی 30
4-2 جزئیات تولید پودر شیر در صنعت 30
1-4-2 جداسازی/استاندارد کردن 30
2-4-2 حرارت دادن مقدماتی 31 3-4-2 تبخیر31
4-4-2 خشک کن پاششی 32 5-4-2 بسته بندی و نگه داری 32
5-2 ویژگی های پودر شیر خشک 32
1-5-2 شکل و ظاهر و قطعات 33
2-5-2 اندازه ذارت پودر 33
3-5-2 دانسیته پودر 35
4-5-2 دانسیته ظاهری ذره 35
5-5-2 دانسیته واقعی ذره 35
6-5-2دانسیته توده 35
1-6-5-2 دانسیته متراکم 36 2-6-5-2 دانسیته حاصل از ضربه 36
3-6-5-2 دانسیته توده سست 36
4-6-5-2 دانسیته توده هوادهی شده 36
7-5-2 لاکتوز در شیر خشک 37 8-5-2 پروتئین ها و آنزیم ها در شیر خشک 37
9-5-2 رطوبت تعادلی در محصولات شیر خشک 37
10-5-2 ارزش تغذیه ایی شیر خشک 37
11-5-2 رنگ 38
12-5-2 کلوخه شدن پودر 39
13-5-2 قابلیت جریان و پیوستگی پودر 39
6-2 انواع پودر شیر 40
1-6-2 پودرهای استاندارد 40
2-6-2 پودرهای متراکم شده 40
3-6-2 پودر شیر پرچرب فوری 43
7-2 انواع پودرهای لبنی با ارزش افزوده 43
1-7-2 پودر شیر کم چرب اصلاح شده 44
2-7-2 پودر مقاوم به حرارت 44
3-7-2 پودر شیر با پروتئین بالا از ریتنتیت فراپالایش شده 44
4-7-2 پودر آب دوغ 45
5-7-2 پودر آب پنیر و انواع مختلف آن 46
6-7-2 پودرهای مورد استفاده در قهوه 46
7-7-2پودر کره 47
8-7-2 پودر پنیر 48
9-7-2 پودر روغن کره ریزپوشانی شده 48
10-7-2 پودر شیر دارای مالت 49
8-2 فاکتورهای تعیین کننده ویژگی های عملگرای پودرهای بر پایه لبنی 49
1-8-2 نوع خوراک 49
2-8-2 افزودنی ها 49
3-8-2 محتوای مواد جامد شیر تغلیظ شده 50
4-8-2 حرارت دادن تغلیظ شده 50
5-8-2 دما در طول تغلیظ کردن 50
6-8-2 حرارت دادن اولیه و هموژنیزه کردن تغلیظ شده 50
7-8-2 نوع خشک کن 50
8-8-2 نوع اتمایزر 51
9-8-2 دمای هوای ورودی 51
10-8-2 دمای هوای خروجی 51 11-8-2 آگلومره شدن بعد از خشک کن پاششی 51
12-8-2 پایداری نگه داری 52
9-2 کاربرد پودر شیر52
1-9-2 پودر شیر مورد استفاده در تولید پنیر53
2-9-2 کاربرد پودر شیر در صنعت شکلات 54
3-9-2 کاربرد پودر در نانوایی 55
4-9-2 کاربرد پودر در ماست بدون چربی55
10-2 ژل شیر اسیدی شده 56
1-10-2 تشکیل ژل-واکنش های فیزیکوشیمیایی56
2-10-2 میکروساختار و ویژگی نگه داری آب 58
11-2 ارزیابی خصوصیات ژل58
1-11-2 آزمون قوام سنجی/ویسکومتری 58
2-11-2 آزمونTPA59
12-2 آنزیم ترانس گلوتامیناز 60 1-12-2 سوبسترای آنزیم 62
2-12-2 ساختار کریستالی ترانس گلوتامیناز63
3-12-2 خصوصیات ترانس گلوتامیناز میکروبی 64 4-12-2 کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنایع غذایی 65
1-4-12-2 غذاهای دریایی 66
2-4-12-2 محصولات گوشتی 66
3-4-12-2 محصولات سویا 67
4-4-12-2 محصولات غلاتی 67
5-4-12-2 محصولات لبنی 67
13-2 مروری بر پژوهش های انجام شده 69

فصل سوم: مواد و روش ها
1-3 محل انجام آزمایش 80
2-3 مواد مورد استفاده 80
3-3 تجهیزات مورد استفاده 80
4-3 روش ها 82
1-4-3 تهیه نمونه های شیر خشک 82
2-4-3 اندازه گیری رطوبت 83
3-4-3 اندازه گیری رنگ 83
4-4-3 آزمون شاخص انحلال ناپذیری 83
5-4-3 آزمون زمان لازم برای حل شدن پودر 84
6-4-3 تعیین چسبندگی پودر به محفظه خشک کن 84
7-4-3 اندازه گیری چسبندگی پودر 85
8-4-3 قابلیت جریان و پیوستگی پودر85
9-4-3 تعیین دانسیته توده و دانسیته حاصل از ضربه 86
10-4-3تعیین توزیع اندازه ذارت پودر87 11-4-3 تهیه ژل اسیدی شیر خشک 87
1-11-4-3 اندازه گیری ظرفیت نگه داری آب 87
2-11-4-3 اندازه گیری ویسکوزیته 88
3-11-4-3آزمون بافت 88
12-4-3 تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم : نتایج و بحث
1-4 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پودر 92
1-1-4 رطوبت 92
2-1-4 دانسیته توده و حاصل از ضربه 98
3-1-4 پیوستگی و قابلیت جریان 100
4-1-4 رنگ 103
5-1-4 انحلال ناپذیری 107
6-1-4 زمان حل شدن 108
7-1-4 توزیع اندازه ذارت پودر و شاخص کیکی شدن 108
8-1-4 عملکرد خشک کن و چسبندگی پودر به محفظه 116
2-4 خصوصیات بافتی ژل اسیدی 118
1-2-4 ظرفیت نگه داری آب و ویسکوزیته ظاهری 118
2-2-4 خصوصیات بافتی 124
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
1-5 نتیجه گیری کلی 128
2-5 پیشنهادات 129
منابع 130

فهرست منابع

1) ادیب کیا، خ.، برزگر جلالی ،م.، جوادزاده،ی.، ماهری اسفنجانی،ح.1391. مروری بر روش ها و کاربرد های فرایند خشک کردن با اسپری. نشریه علوم دارویی، چاپ 18 شماره 2، 119-132.

2) ایزدی، م. 1390. تولید پودر ماست بوسیله خشک کن پاششی و ارزیابی ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. بخش علوم و صنایع غذایی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شیراز.

3) صیادی، آ.، خسروشاهی اصل، ا.، مددلو، ا. 1391.  تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی های شیمیایی، بافتی و ریزساختار پنیر سفید آب نمکی کم چرب . نشریه پژوهش های صنایع غذایی . جلد 22 شماره 1،27-20.

4) چگینی،  غ.، قبادیان، ب.، برکتین،  م. 1382.بررسی عوامل موثر بر رسوب پودر آب پرتقال بر دیواره خشک کن پاششی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال هفتم، شماره چهارم، ص 188.

5) مرتضویان، ا و سهراب وندی، س. 1383.مروری بر خواص حسی ماست. انتشارات اتا. تهران. ص 4-5 و 18.

6) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره استاندارد 2090، 1373، روش تعیین ضریب حلالیت شیر، چاپ سوم.

7) Aprodu, I., Gurau,G.,  Ionescu, A., Banu, I. 2011. The effect of transglutaminase on the rheological properties of yogurt.scientific study and research, Chemistry and chemical engineering,biotechnology ,food industry .12(2).185-196.

8)Ardelean, A.I., Otto, C., Jaros, D., Rohm, H. 2012.Transglutaminase treatment to improve physical properties of acids gels from enriched goat milk.Small Ruminant  Research.106,47-53.

9)Bahnasawy, A.H., Okasha ,A.E  and Gonbeej, E.E .2010. Performance Evaluation of a laboratory spray dryer .Process Engineering. 27(1):326-346.

10) Bakal, S.B., Sharma, G., Sonawane,S. P .2012. Kinetics of potato drying using fluidized bed dryer .Journal food science and technology .49(5):608-613.

11) Chegini, GH., Taheri, M .2013. Whey powder:process technology and physical properties. Middle-East journal of scientific Research. 13(10),1377-1387.

12) Chegini, G.R., Ghobadian, B. 2007. Spray dryer parameters for fruit juice drying .World journal of agricultural sciences.3(2), 230-236.

13) Ciurzynska, A., Lenart,A .2011. Freez-Drying-Application in food processing and Biotechnology-a review. Journal of food and Nutritional science. 61(3), 165-171.

14) Domorackyi, S.S., Kycackova, V.E., Ishevskyi, A.L.2000. The influence Of different temperature of fermentation on restructured semi-finished “economy class” products with transglutaminase application production . saint-petersburg state university of refrigeration and food engineering. 664.

چکیده

پودرهای شیر معمولا مشکلاتی از قبیل کلوخه شدن، زمان حل شدن بالا،  و شاخص انحلال ناپذیری بالا دارند. همچنین استفاده از شیر خشک معمولی در محصولاتی بویژه ماست، عیوبی از قبیل آب اندازی، ویسکوزیته پایین و سفتی نامناسب را دربردارند. در این تحقیق، تاثیر تیمار آنزیم میکروبی ترانس گلوتامیناز (TG) شیر بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر شیر نیم چرب و همچنین خصوصیات بافتی ژل تهیه شده از پودر حاصل  بررسی گردید. در این مطالعه، تاثیر تیمار آنزیمی  TGشیر (5 سطح غلظت 005/0، 01/0، 015/0، 02/0درصد و شاهد) در سه شرایط دمایی مختلف ( 35به مدت 8 ساعت، 40 به مدت 4 ساعت، 45به مدت 2 ساعت) بر خواص فیزیکوشیمیایی پودر شیر بررسی شد. نتایج نشان داد که با تیمار آنزیمی شیر توسط TG و ایجاد اتصالات کوالانسی جدید درون و برون مولکولی مابین پروتئین ها، مقدار درصد ذارت درشت در نمونه های پودر افزایش و در نتیجه قابلیت جریان پودر بهبود می یابد. در هر حال، بر اساس نتایج آنالیز داده ها، بهترین قابلیت جریان پودر و بالاترین مقدار دانسیته توده در غلظت آنزیم01/0% و دمای  45 بدست آمد.همچنین با افزایش غلظت آنزیم مدت زمان حل شدن، شاخص انحلال ناپذیری و میزان کلوخه ای شدن پودر کاهش یافت. رنگ نمونه های پودر نیز با اضافه کردن آنزیم به طور نامنظمی تغییر کرد. همچنین خصوصیات بافتی ماست تولید شده از شیر خشک بهبود یافت به طوریکه در تمامی نمونه های تیمار شده با آنزیم در 3 دمای مختلف میزان سینرسیس در مقایسه با نمونه شاهد کاهش، و مقدار ویسکوزیته ظاهری و سفتی،افزایش یافت.

واژه هاي كليدي:آنزیم ترانس گلوتامیناز، شیر خشک ،خواص ژل ، ویژگی های فیزیکوشیمیایی

 

فصل اول

مقدمه

1- 1 بیان مساله

تولید محصولات شیر خشک، یک شاخه اصلی را در صنعت لبنیات تشکیل می دهد. شیر جهت نگه داری، کنترل و انتقال ساده تر خشک می شود. فرایند خشک کردن پاششی شامل پاشیدن شیر در یک جریان هوای داغ می باشد که به تدریج آب از قطرات شیر تبخیر می شود. (نیجدام و همکاران[1]،2006).  پودرهای لبنی خشک شده به روش پاششی از اجزای رایج در خیلی از غذاها و محصولات لبنی هستند. (استر و همکاران [2]،2009). بر اساس کیفیت ویژگی پودرهای شیر، کاربرد های آن مشخص می گردد. (استراتما و همکاران[3]،1999).

پودر های شیر که معمولا در فرم آگلومره های آزاد می باشند، عمدتا شامل لاکتوز، چربی و پروتئین می باشند. تعیین خصوصیات فیزیکی پودر های شیر مهم است چون که این ویژگی ها رفتار پودر ها را در طول نگه داری، انتقال و فرآوری، تعیین می کند. (ازکان و همکاران[4]،2002).

چسبندگی و تشکیل کیک در پودر های لبنی از جمله مشکلات مهم شناخته شده اند . یک ارتباط درونی بین دمای انتقال شیشه ای[5] و چسبندگی شناخته شده است. پودر های شیر تولید شده به وسیله خشک کردن پاششی اغلب غیر متبلور[6] هستند و دمای انتقال شیشه ایی[7] یکی از ویژگی های مهم یک ماده غیر متبلور می باشد. (ازکان و همکاران،2002).

میزینو و همکاران [8](1999) نشان دادند که آنزیم ترانس گلوتامیناز دمای انتقال شیشه ای آلفا کازئین پودر های شیر را بالا می برد و در نتیجه از تشکیل کلوخه در پودر ها جلوگیری به عمل می آید. بدین ترتیب استفاده از آنزیم می تواند خصوصیات فیزیکی پودر های شیر را بهبود دهد.

به نظر می رسد توانایی اصلاح کردن ویژگی های ساختاری غذاهای حاوی پروتئین به وسیله آنزیم ترانس گلوتامیناز، یکی از فرایند های پراهمیت تکنولوژی آنزیم – غذا در دهه اخیر باشد.  اتصال پروتئین های لبنی به وسیله ترانس گلوتامیناز به منظور اصلاح ویژگی های عملگرا مانند حلالیت، توانایی جذب آب،  ویژگی های رئولوژیکی و امولسیفایری،  و همچنین پایداری گرمایی رایج است. (لورنزن و همکاران[9]،2002).

آنزیم ترانس گلوتامیناز یک آسیل ترانسفراز است که می تواند واکنش هایی مانند ایجاد اتصالات عرضی، انتقال آسیل و دآمیداسیون را کاتالیز کند. هنگامیکه اسید آمینه لیزین پذیرنده آسیل باشد، واکنش انتقال آسیل بین گروهY – کربوکسی آمید اسید آمینه گلوتامین و گروه آمین نوع اول در اسیدامینه لیزین منجر به تشکیل پیوند عرضی گلوتامین – لیزین می شود. (صیادی و همکاران،1391).

کازئین، بخش اصلی پروتئین شیر، به علت ساختمان غیر کروی و باز خود، یک سوبسترای مناسب برای واکنش آنزیم ترانس گلوتامیناز می باشد. در صورتی که پروتئین آب پنیر به علت ساختار کروی،  تمایل کمتری به تشکیل اتصالات عرضی دارد. بنابراین آنزیم ترانس گلوتامیناز غالبا برای محصولات لبنی بر پایه کازئین، کاربرد دارد. (گایوت و همکاران[10]،2011).

پلیمره کردن پروتئین های شیر به وسیله ترانس گلوتامیناز، ظرفیت نگه داری آب، تشکیل ژل و قدرت ژل را افزایش می دهد، و همچنین ویژگی های امولسیفایری و رئولوژیکی و پایداری گرمایی پروتئین های شیر را بهبود می دهد. ایم و همکاران (2000) گزارش دادند که ژل های تشکیل شده از پودر شیر کم چرب تیمار شده با آنزیم ترانس گلوتامیناز شبکه الاستیک بیشتری را در مقایسه با نمونه های کنترل تشکیل می دهد.

مودلر و همکاران (1983) گزارش دادند که ماست کم چربی که با پروتئین های لبنی مانند پودر شیر کم چرب،  کنسانتره پروتئین آب پنیر، و سدیم کازئینات غنی سازی شده باشد، اثرات مثبتی در طعم، بافت، و حساسیت به سینرسیس نشان می دهد. این محققین گزارش نمودند که با بکارگیری آنزیم ترانس گلوتامیناز و بهبود ویژگی های فیزیکی پودر شیر کم چرب می توان احتمالا کیفیت ماست را افزایش داد.

2-1 ضرورت و اهمیت اجرای طرح:

پودرهای لبنی به میزان زیاد به جهت راحتی در انتقال، هندلینگ، فرآوری و فرمولاسیون محصول استفاده می شود. پودر شیر و پودرهای بر پایه ی شیر، خصوصیات عملگرای مختلفی دارند. چنین ویژگی هایی، اهمیت زیادی برای استفاده از آنها به عنوان یک جز باارزش در چندین محصول غذایی ایجاد می کند. این ویژگی های عملگرا شامل ظرفیت امولسیفایری، تشکیل و ایجاد کف، جذب آب، ویسکوزیته، تشکیل ژل و پایداری گرمایی می باشد که مهم ترین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر می باشد. تولید کننده ها می توانند پودر شیر را به عنوان یک جز عملگرا به طیف وسیعی از غذاها مثل شکلات، محصولات نانوایی، نوشیدنی ها، شیرینی ها، و ماست اضافه کنند. بنابراین کاربرد انزیم ترانس گلوتامیناز جهت بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر شیر، از اهمیت زیادی برخوردار است. (شارما و همکاران[11]،2012).

3-1 اهداف اصلی:

هدف اصلی از این مطالعه کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید پودر شیر خشک  کم چربی و بررسی اثر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی این محصول می باشد.

4-1 اهداف فرعی:

1-غلظتی از آنزیم که بهترین عملکرد را ایجاد می کند، تعیین خواهد شد.

2-جهت تیمار آنزیمی شیر، شرایط دمایی گوناگون در زمان های مختلف و بهترین تیمار دمایی مشخص ارزیابی خواهد شد.

 

فصل دوم

کلیات و مروری بر پژوهش های انجام شده

1-2 پیشگفتار

شیر گاو و محصولات لبنی در تغذیه انسان سهم به سزایی دارند. شیر گاو شامل نوترینت هایی است که برای رشد و ایجاد ماهیچه ساق پا ضروری است و منبعی از لیپید، پروتئین، آمینواسید، ویتامین و مواد معدنی می باشد. و همچنین شامل ایمونوگلوبولین ها، هورمون ها، فاکتورهای رشد، سیتوکین ها، نوکلئوتی ها، پپتیدها، پلی آمین ها، آنزیم ها، و پپتیدهای بیوفعال دیگر می باشد.(اهیوکپهایی و همکاران[12]،2003).

محصولات لبنی به سرعت فاسد می شوند، تبدیل کردن شیر به پودر عمر نگه داری آن را افزایش می دهد و سبب می شود که بتواند به مدت طولانی تری (حدود یک سال) بدون از دست دادن کیفیت حتی در دمای محیط، نگه داری شود. پودر های لبنی فقط برای دوباره احیا کردن ساخته نمی شوند، بلکه آنها می توانند جهت کاربرد به عنوان جزئی از غذا در غذاهای با ارزش [13]افزوده، مانند شیرینی جات، محصولات نانوایی و گوشتی به کار گرفته شوند. دانش و فهم اساسی درباره ی ویژگی های عملگرای پودرهای شیر، تولیدکنندگان توانای غذا را به آماده کردن پودرهای شیر با ارزش افزوده، توانمند می کند. عناصر پودر شده پایدار هستند و نگه داری آنها راحت می باشد. غذاهای آماده شده از عناصر پودر شده معمولا کیفیت پایین تری نسبت به عناصر و محصولات تازه دارند.تولید جهانی پودر شیر باید حدود 1.9% در طول ده سال آینده در مقایسه با 2.1% رشد سالیانه در دهه گذشته، افزایش یابد. تولید جهانی پودر شیر به 153 میلیون تن می رسد که 73% آن مربوط به کشورهای در حال توسعه می باشد. (شارما و همکاران[14]،2012).

2-2 روش های عمومی فرآوری شیر

روش های فرآوری شیر می تواند در شاخه های مختلف طبقه بندی شود، این روش ها می تواند توسعه داده شود و یا ترکیب دو روش ممکن است برای ساختن محصول بهتر استفاده شود:

1) افزایش اسیدیته: در این روش رشد باکتری های مسمومیت زا و فعالیت آنزیم ها کاهش می یابد یا به طور کامل متوقف می شود. اسیدیته شیر می تواند به دو روش افزایش یابد:

– تخمیر لاکتیک اسید : میکروارگانیسم های مفید شیر، قند موجود در شیر را تخمیر می کنند مانند تخمیر لاکتوز به لاکتیک اسید.

– اضافه کردن اسید های آلی: مانند اضافه کردن سرکه یا عصاره لیموترش.

2)پایین آوردن محتوای رطوبتی به سطحی که برای کنترل رشد میکروارگانیسم ها و عمل آنزیم ها کافی است و سبب می شود محصول پایدارتری تولید شود. محتوای رطوبتی به چهار روش پایین می آید:

– حرارت دادن جهت تبخیر آب مثل پاستوریزاسیون

– دلمه بستن و حذف آب پنیر در تولید پنیر

– جدایی مکانیکی اجزای چربی مثلا در ساخت و تولید کره

– خشک کردن مکانیکی مانند پودر های شیر خشک شده به روش پاششی یا غلطکی

گروه های مختلفی از محصولات با مقدار آب پایین می تواند تولید شود که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. (اهیوکپهایی و همکاران،2003).

1-2-2 محصولات تخمیری شیر

1-1-2-2 ماست: ماست از شیر پاستوریزه تولید می شود و سپس به دلیل های بهداشتی سرد می شود. در واقع ماست به وسیله اسیدی شدن شیر با کالچرهای انحصاری مثل استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاروس بدست می آید. این نکته ضروری است که در محصول نهایی یکنواختی ایجاد شود. برای آغاز کردن تخمیر بهتر است از استارتر تجاری استفاده شود. توصیه می شود که کالچرها، قبل از اضافه کردن حجم اصلی شیر، در مقدار کمی از شیر به مدت 12-8 ساعت رشد کنند. مراحل تولید ماست به شرح زیر می باشد:

1)پاستوریزه کردن شیر

2)اضافه کردن یک درصد استارتر و مخلوط کردن : مخلوط شیر و استارتر در ظرف های پلاستیکی ریخته می شود

3)گرم خانه گذاری کردن ظرف ها در دمای 45-42 به مدت 6-3 ساعت و پوشاندن ظرف ها جهت حفظ کردن آن بر علیه آلودگی.

ماست و محصولات تخمیری شیر به طور جزیی لاکتوزشان کاهش می یابد. به طور کلی ماست و محصولات تخمیری شیر غذاهای خوبی برای بچه ها می باشند، به دلیل اینکه هضم آن ها راحت می باشد. (اهیوکپهایی و همکاران، 2003).

2-1-2-2 شیر تخمیر شده[15]

شیر ترش یا تخمیر شده غذای محبوبی درBotswana می باشد که از طریق فرایند تخمیر تولید می شود.تخمیر یکی از  قدیمی ترین فرم نگه داری غذا در جهان می باشد. تخمیر همچنین ایمنی غذا و کیفیت تغذیه ایی را از طریق بیوسنتز ویتامین ها، اسیدهای آمینه ضروری و پروتئین ها بهبود می دهد. از طریق تخمیر هضم پذیری پروتئین ها و کربوهیدرات ها بهبود می یابد. به علاوه مواد سمی مضر شکسته شده و زیست دسترسی مواد معدنی افزایش می یابد. Madila یا شیر ترش شده و اسیدی شده به وسیله تخمیر طبیعی لاکتوز به لاکتیک اسید تولید می شود. این محصول ممکن است مایع یا نیمه جامد باشد و می تواند به وسیله مواد معطر مصنوعی یا عصاره ی میوه جات، طعم دار شود. (اهیوکپهایی و همکاران،2003)

2-2-2 محصولات از شیر لخته شده

1-2-2-2 پنیر: یک غذای تغلیظ شده شامل همه ی جامدات در شیر می باشد. لخته شدن شیر به وسیله ی رنت (آنزیم) یا اسیدها (عصاره لیمو) یک جز نیمه جامد را می دهد که می تواند برای چند روز نگه داری شود. شیر بز برای ساخت پنیر فتا بهترین می باشد.

2-2-2-2 کره: کره به وسیله همزدن مکانیکی شیر کامل برای جدا کردن گلبول های چربی تولید می شود. گلبول های چربی برای تشکیل یک توده نیمه جامد با 85-80% چربی و 20-15% آب به یکدیگر  ملحق می شوند. (اهیوکپهایی و همکاران،2003).

3-2-2 محصولات پودری شیر

در زمان های اخیر، شیر بر روی فیلم های نازکی به وسیله غلتک های حرارت دیده، خشک می شده است. این چنین خشک کن های غلطکی، مفهوم اصلی تولید پودر های شیر تا سال 1960 می باشدو از این سال به بعد خشک کن پاششی به کار گرفته شد. امروزه تولید پودر شیر تجارت بزرگی می باشد.

تولید پودر شیر یک فرایند ساده است که امروزه در مقیاس بزرگ انجام می شود، و شامل برکناری آرام آب در کمترین هزینه ممکن، تحت شرایط بهداشتی می باشد و همچنین همه ویژگی های طبیعی شیر مثل رنگ، طعم، حلالیت، و ارزش تغذیه ای شیر حفظ خواهد شد. شیر کامل [16]شامل حدود 87% آب می باشد، در حالی که شیر کم چرب حدود 91% آب می باشد. در طول تولید پودر شیر، این آب به وسیله جوشیدن شیر تحت شرایطی با فشار کم و در دمای پایین حذف می شود که به این فرایند تبخیر[17] گفته می شود.

سپس شیر تغلیظ شده، در یک غباری از هوای داغ پاشیده می شود تا در نتیجه از دست رفتن رطوبت، پودر تولید شود. تقریبا 13 کیلوگرم پودر شیر کامل یا 9 کیلوگرم پودر شیر کم چرب می توان از 100 لیتر شیر کامل بدست آورد. شیر خشک بدون چربی و پودر شیر کم چربی خیلی شبیه به هستند. هر دوی انها به وسیله حذف آب از شیر کم چرب پاستوریزه شده بدست می آیند و حاوی حدود 5% یا کمتر رطوبت، و 5/1% یا کمتر چربی شیر هستند. تفاوت این دو در این است که پودر شیر کم چربی حداقل، 34% محتوای پروتئین شیر را دارد، در حالی که پودر شیر بدون چربی سطح استاندارد پروتئین را ندارد.

علاوه بر پودر شیر کم چربی، محصولات پودری دیگری هم در صنعت لبنی تولید می شود. پودر شیر کم چرب مخلوط شده با چربی شیر بدون آب[18]، یک روش دیگر برای تولید پودر شیر پرچرب می باشد. پودر شیر پر شده با چربی [19]، بر اساس شیر کم چرب و چربی حیوان یا گیاهی می باشد. این محصول ممکن است شامل افزودنی های دیگر مثل امولسیفایر، استابیلایزر، طعم دهنده، و مواد رنگ دهنده هم باشد. پودر شیر خشک شده به وسیله خشک کن پاششی که شامل مقدار بالایی اجزایی با چربی آزاد باشد، برای صنعت شکلات مناسب می باشد و می توان تولید کرد. تولید این نوع پودر شامل پاشش همزمان دو ورودی به خشک کن می باشد که یکی شیر کم چرب تغلیظ شده می باشد که دارای لاکتوز از قبل کریستاله شده است و دیگری خامه می باشد. کریستالیزاسیون در تولید پودر شیر استفاده نمی شود، مگر اینکه چربی آزاد بالا در محصول، مطلوب باشد. از طرف دیگر، تولید پودر آب پنیر به کریستالیزاسیون مقدماتی نیاز دارد. پودر آب پنیر بدون کیک[20]، با استفاده از کریستاله شدن به وسیله خشک کن نقاله ایی [21]تولید می شود. زمان بیشتر بر روی این نقاله ها، کریستاله شدن بیشتر لاکتوز را سبب می شود و کیفیت محصولات آب پنیر را بهبود می دهد. پودر آب پنیر شامل سطح پایینی از لاکتوز به وسیله هیدرولیز آنزیمی تولید می شود، این محصول به عنوان شیرین کننده بستنی استفاده می شود. پروتئین آب پنیر تغلیظ شده[22]، به عنوان یک جز در غذای نوزاد و فرمول های دیگر غذایی استفاده می شود. ترکیب فراپالایش[23]و دیافیلتراسیون منجر به تولید این ترکیب با 99% پروتئین می شود. اسمز معکوس هم برای تولید آب پنیر تغلیظ شده، قبل از خشک کن استفاده می شود. (هنینگ و همکاران[24]، 2005).

[1]Nijdam and et.al

[2] Esther and et.al

[3] J.straatsma and et.al

[4] Ozkan and et.al

[5] Glass transition temperature

[6] Amorphous

[7] انتقال شیشه ایی نامی است که به پدیده مشاهده شده طی تغییر شیشه به مایع فوق سرد یا برعکس گفته می شود که به دمای مربوط به این پدیده، دمای انتقال شیشه ایی گفته می شود.

[8] Mizuno and et.al

[9] Lorenzen and et.al

[10] Gayot and et.al

[11] Anup sharma and et.al

[12] Omo ohiokpehai

[13] Value-added foods

[14] Anup Sharma and et.al

[15] Madila

[16] Full cream

[17] evaporation

[18] Anhydrous milk fat

[19] Fat-filled milk powder

[20] Non-caking whey powder

[21] Belt dryer

[22] Whey protein concentrate

[23] Ultra filtration

[24] Henning and et.al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122