پايان نامه کاربرد تئوري بازي ها در برنامه ريزي استراتژيک شرکت ها، در شرايط فعلي اقتصاد ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کاربرد تئوري بازي ها در برنامه ريزي استراتژيک شرکت ها، در شرايط فعلي اقتصاد ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کاربرد تئوري بازي ها در برنامه ريزي استراتژيک شرکت ها، در شرايط فعلي اقتصاد ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
• مقدمه 2
• تعریف مسئله 4
• هدف از تحقیق 5
• ضرورت تحقیق 6
• شرایط و محدودیت های تحقیق7
• راهنمای فصول آتی9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
• پیشینه علمی تحقیق11

فصل سوم: زمینه های علمی تحقیق
• بازی چیست؟ 18
• تفاوت میان تصمیم گیری و بازی22
• طبقه بندی بازی ها23
 ایستایی و پویایی23
 تعارض منافع یا تشریک مساعی24
 تعداد دفعات انجام بازی24
 بازی ها از نظر اطلاعات25
 ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی26
 همکارانه یا غیر همکارانه بودن بازی26
• برخی مفاهیم و اصطلاحات در زمینه بازی26
 استراتژی26
 پیامد27
 عقلانیت27
 آگاهی عمومی به قواعد بازی28
 تعادل28
• برنامه ریزی استراتژیک چیست29
• مراحل مدیریت استراتژیک31
 تدوین31
 اجرا32
 ارزیابی32
• برخی مفاهیم و اصطلاحات در برنامه ریزی استراتژیک33
 استراتژیست33
 بیانیه ماموریت33
 فرصت و تهدید33
 ضعف و قوت34
 هدف بلند مدت34
 استراتژی 34
 هدف سالانه34
 سیاست35
فصل چهارم : روش تحقیق
• توصیف اجمالی شرایط کنونی اقتصاد ایران37
• نظریه تحقیق39
• توصیفی بر کاربرد نظریه در فضای کنونی اقتصاد ایران40
• فروض حاکم42

فصل پنجم: محاسبات و یافته های تحقیق
• تعریف شرایط و جزئیات بازی47
• تعریف متغیرهای بازی49
• هدف بازی51
• بررسی بازی از دید دولت51
• بررسی بازی از دید شرکت56
• تجزیه و تحلیل رفتار دولت و شرکت59
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
• نتیجه گیری63
• محاسبه مطلوبیت دولت و شرکت66
• تحلیل حساسیت66
• پیشنهادات67
پیوست ها:
• پیوست 1(متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها) 69
منابع و مآخذ:
• منابع و مآخذ 80

منابع  و مآخذ:

 [1]  پیام حنفی زاده، سیدمحمد اعرابی،علی هاشمی/ برنامه ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی/ سازمان جهاد دانشگاهی ایران/1384 / 34

[2]       حامد خالدی / شبیه سازی و برنامه ریزی سازمان ها با رویکرد تئوری      بازی ها / دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف / ایران / 1385 / چند صفحه؟

[3] دکتر علی سوری / نظریه بازی ها و کاربردهای اقتصادی / دانشکده علوم اقتصادی _ انتشارات نور علم / چاپ اول / 1386 / 374

[4]  فرد آر.دیوید/ مدیریت استراتژیک/ دفتر پژوهش های فرهنگی/ چاپ دوازدهم/1379 /688

[5] دکتر قهرمان عبدلی/ نظریه بازی ها و کاربرد های آن/ جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران/ چاپ دوم/1387/453

[6]  ی.س.ونتسل/ نظریه بازی ها و کاربرد آن در تصمیم گیری های استراتژیک/ نشر قومس/ چاپ اول/ 1373/110

 

[7]  Adam M.Brandenburger / Barry J.Nalebuff / The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy / Harward College / U.S.A / 1995 / 20

[8] Cees Withagen / Raymond H.J.MGradus / A Differential Game between Government and Firms: comments / journal of Economics/ netherland / 1990 / 6

[9] Garth Saloner/Modeling Game Theory and strategic management/strategic management journal/U.S.A/1991 / 18

[10] Haiying ou , Ting jie LV , Xia chen / A Game Analysis of the relationship among Government, Mobile Operator and Finance organization in China Mobile Payment Industry Chain / International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering / china / 2009 / 4

[11] Hagen Lindstadt /  Jürgen Müller / Making game theory work for managers / Karlsruhe University / Germany / 2010 /9

[12] Kalyan Ghatterjee / William F.Samuelson / Game Theory and Business Applications / Stanford University / U.S.A / 2001/396

[13] Lixin Chen , Xin Wang / Tha Game Model in Competitive Decision-Making / International Conference on E-Business and E-Government / china / 2010 / 4

[14] Rabert Gibbons / Game Theory for Applied Economists / Princeton University / U.S.A / 272

چکیده :

در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه، بررسی و بکار گیری اصول نظریه بازی ها ، فرضیه ای جدید در زمینه بکارگیری تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها ارائه شود تا تاثیر تغییرات محیطی بوجود آمده در طول زمان را بر استراتژی های تدوین شده شرکت ها کمتر کند. به عبارت دیگر به شرکت ها کمک میکند تا با در نظر گرفتن دولت به عنوان یکی از بازیکنان این بازی رقابتی که  سیاست های اقتصادی او، در نتیجه کسب شده از سوی آنان تاثیر مستقیم دارد، در هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند استراتژی های کارآمد تری را در برابر تغییرات و عدم قطعیت های موجود، تدوین کنند. همچنین برای درک بهتر فرضیه ارائه شده، به بررسی این فرضیه در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی تغییر تعرفه حامل های انرژی، پرداخته شده است. از آنجا که این تغییر به عنوان استراتژی بکار گرفته شده از سوی یکی از بازیکنان این بازی یعنی دولت، مطرح شده است، تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی بازیکن دیگر یعنی شرکت و همچنین عایدی او از این بازی خواهد داشت. دولت تسهیلات خود را به شرکت هایی ارائه می دهد که سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی را برای خود پیاده سازی کرده باشند. از طرفی شرکت ها نیز مخیر به پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی چنین سیستم هایی در محل خود می باشند. بازی بوجود آمده بین دولت و شرکت ها تعریف گشته و سپس با تحلیل بازی بوجود آمده به کمک تئوری بازی ها، نقاط مختلف حیاتی شناسایی شد. برای مثال سطح تسهیلاتی که دولت باید به شرکت های پیاده کننده سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی بدهد تا آنها را ترغیب به این کار کند، چقدر است؟

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق

 مقدمه:

در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك در دنیای امروز، زمان و عدم قطعيت، نقش مهمي ايفا  مي كنند. تغييرات غيرقابل پيش بيني در محيط ، بسياري از صنايع را زمين گير ساخته و يا از صحنه رقابت حذف كرده است و پيش بيني ها را مورد آينده با شكست روبه رو ساخته است.  سازمانها به طور غيرقابل پيش بيني با تكنولوژيهاي جديد ، محصولات جديد و بازارهاي جديد روبه رو مي باشند و استراتژيهاي تدوين شده، پاسخگوي نياز آنها در چنين محيط پويا و متغيري نيست.[1]

در زمان کنونی سرعت سرسام آور تغییرات باعث شده است دنیایی از تجارت به وجود آید که روش های متداول مدیریت نمی توانند در آن محیط ها مناسب سازمان ها باشند. هنگامی که تغییرات به صورت جزئی بود، می توانستیم از تجربه استفاده کنیم و تجربه به تنهایی راهنمای خوبی به حساب می آمد. ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و به نتایج بسیارعمده غیرقابل برگشت می انجامند، نمی توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه (مبتنی بر فلسفه های سنتی مدیریت) استفاده کرد.

در محیط تجارت کنونی، بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است همان پدیده «تغییر» می باشد. قدر مسلم اینكه آينده قابل پيش بيني نيست. اما نكته قابل توجه اين است كه سازمانها مي توانند خود را براي مقابله با آن آماده كنند و اين آمادگي سبب ايجاد مزيت رقابتي براي آنها مي شود. هر چه تغییرات و عدم قطعيتها تشديد شود، مزيت رقابتي سازمانهايي كه استراتژيهاي پايدار و مقاوم را در برابر تغييرات تدوين كرده اند، نيز افزايش مي يابد. سازمان های موفق آنانند که می توانند به شیوه ای اثربخش خود را با پدیده تغییر سازگار نمایند.

اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها درصدد تدوین استراتژی هایی برآیند . از آنجا که عدم قطعيت در محيط بتدريج به كانون توجهات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تبديل شده است، از طرفی متفكران اين حوزه، روشهاي سنتی مطرح در برنامه ريز ي استراتژيك را که  بر مبناي پيش بينيهاي قطعي از آينده اقدام به تدوين استراتژي مي كنند در مقابله با آشفتگي و تغييرات محيط ناكارآمد مي بينند، لذا این روش ها در مواجهه با عوامل غير قطعي و تغييرات محيطي ، كارايي خود را از دست مي دهند[1]  .

اين مسأله، سبب پيدايش و محبوبيت ابزارها يي شده است كه به برنامه ريزان، بينش و قدرت مواجهه با تغييرات محيطي را بدهند.  ابزارهايي همچون برنامه ريزي استوكستيک ، برنامه ريزي سناريو ، آناليز تصميم گيري  و تئوري بازي ها از اين گونه مي باشند.

2-1)   تعریف مسئله:

همانگونه که در مقدمه بیان شد، تغییر تنها عضو پایدار در فضای کنونی کسب و کار است و این نمایانگر عدم قطعیت موجود در فضای تجارت می باشد. از آنجا که در هر شرایطی برنامه ریزی عنصری اساسی برای رسیدن به موفقیت است، ابزاری چون نظریه بازی ها که تا حدودی تاثیر این تغییرات را در برنامه ریزی اعمال میکند، نقش بسزایی در یاری رساندن به شرکت ها، سازمان ها و موسسات دارد. از طرفی بررسی کاربرد چنین نظریه های گسترده و پیچیده ای از نظر مفاهیم، به دلیل اینکه تا کنون کمتر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است، کار ساده ای نبوده و نمی توان بصورت کلی در رابطه با کارایی های آن سخن گفت.

از آنجا که این نظریه در بسیاری از علوم چون الکترونیک، مخابرات، علوم رایانه و… مورد توجه محققان بین المللی قرار گرفته است، بر آن شدیم تا با بررسی کاربرد آن در برنامه ریزی شرکت ها در مرحله تدوین استراتژی و انتخاب آن، به بهبود برنامه های اجرایی تبیین شده آنان کمکی هرچند کوچک کرده باشیم.

در این تحقیق به موضوع تاثیر سیاست های اقتصادی – اجتماعی دولت بر برنامه ها و استراتژی های شرکت ها پرداخته شده و به نوعی دولت را وارد بازی کسب و کار کرده است زیرا برنامه های اجرایی او از یک طرف برای شرکت ها تغییرات محیطی تلقی شده و از طرف دیگر بر عایدی آنها تاثیر مستقیم دارد.در نتیجه با وارد کردن دولت به این بازی به عنوان یکی از بازیکنان، به شرکت ها کمک شده تا به نوعی نقش تغییرات محیطی (سیاست ها و برنا مه های دولت) را در نظر داشته و با توجه به تاثیر آن بر عایدی خود، اقدام به تصمیم سازی نمایند. نیازی به توضیح نیست که این تصمیمات از پایداری و کارایی بیشتری برخوردارند.

کاربرد فرضیه ارائه شده برای درک بهتر، بصورت خاص در فضای کنونی اقتصاد ایران یعنی «هدف مند سازی یارانه های پرداختی » به تمام بخش ها از جمله صنعت یا به عبارت دیگر تغییر تعرفه حامل های انرژی و بطور خاص پرداخت تسهیلات به صنایع از سوی دولت،  مورد بررسی قرار گرفته ،نقطه تعادل بازی مشخص گردیده و نتایج نیز بیان شده است.

3-1) هدف از تحقیق :

هدف ما در اين تحقیق ، ارائه پیشنهادی است  كه با بهره گيري از قابليتهاي نظریه بازیها ، به برنامه ريزان سازمان ها این امکان را بدهد که اثر تغییرات ناشی از سیاست های اقتصادی-اجتماعی را در برنامه ریزی استراتژیک و اجرایی سازمانی خود، اعمال کنند. تلاش بر این است تا  با یافتن کاربرد تئوری بازی ها در فرآیند برنامه ریزی سازمان ها، با بهبود عملکرد این فرآیند و تکمیل آن، گامی موثر در جهت انتخاب کاراترین استراتژی  برداشته باشیم. زیرا همانطور که بیان شد، مواجهه با عدم قطعیت در دنیای کنونی و مقابله درست با آن برای بقای تمامی  سازمان ها و شرکت هایی که در محیط رقابتی فعالیت میکنند لازم بوده و نیاز به شناسایی ابزاری مناسب جهت مقابله با این احتمالات وجود دارد.

از طرف دیگر چنین ابزاری به دولت و شرکت ها کمک می کند تا در شرایط اقتصادی کنونی بتوانند خود را با تغییرات بوجود آمده تطبیق داده، کمترین آسیب را دیده و همچنین بیشترین استفاده را از فرصت های بوجود آمده ببرند.

4-1)   ضرورت انجام تحقیق :

همه انسان ها در هر لحظه در شرایط بازی قرار دارند. مانند بازی فرزندان با والدین، فرد با دوستان، فرد با دشمنان، دانشجو با استاد، کارگر با کارفرما  و…

شاید در مواجه با این تعاملات روزانه با دیگران است که هر فردی بطور شهودی و شعوری، تجربه و تخصص در انجام بازی را می آموزد. در نظریه بازی ها مهارت هایی آموخته می شود که به فرد کمک می کند تا در شرایط تعاملی خود با دیگران، که به آن بازی نیز اطلاق می شود، تجربه و تخصص خود را ارتقا بخشد. [5]

امروزه برای موفقیت بیشتر در روابط بین الملل و دیپلماسی، تجارت، جنگ و صلح، مجبور به فراگیری نظریه ی بازی ها هستیم. در واقع هر جا انسان ها، گروه ها و جوامع با هم در تعامل اند و درصدد تلاش برای حل تعارض هستند، مجبور به فراگیری نظریه ی بازی نیز هستند.

از سوی دیگر همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، در دنیای امروز، تغييرات غيرقابل پيش بيني در محيط ، بسياري از صنايع را زمين گير ساخته و يا از صحنه رقابت حذف كرده است. [1]  برنامه ریزی، اصل اولیه باقی ماندن در این صحنه بوده و سازمانهایی در این بین قادر خواهند بود با موفقیت به مسیر خود ادامه دهند که بتوانند استراتژی های کارآمدتری را در برابر تغییرات تدوین کرده و به اجرا در آورند.از همین رو و از آنجا که نظریه بازی ها یکی از ابزارهای نوینی است که قدرت شناخت و مقابله با تغییرات محیطی را به برنامه ریزان شرکت ها میدهد، این پژوهش بر آن شد تا با بررسی کاربرد نظریه بازی ها در برنامه ریزی سازمان ها، گامی هرچند کوچک در راه یاری رساندن به برنامه ریزان شرکت ها و سازمان ها در شناسایی تغییرات محیطی و مقابله با آنها،  بردارد.از طرف دیگر چون شرایط کنونی بوجود آمده در اقتصاد ایران برای شرکت ها و همچنین دولت بسیار مهم و تاثیر گذار است، بر آن شدیم تا با بررسی کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی، بتوانیم کمکی به شرکت ها و همچنین دولت در راستای شناسایی هرچه بهتر رفتار یکدیگر و همراستا کردن سیاست های خود در جهت سود متقابل، برداشته باشیم.

5-1)   شرایط و محدودیت های تحقیق:

همانگونه که از نام نظریه بازی ها پیداست، این بحث هنوز بصورت علم در نیامده و تنها با نام «نظریه» مطرح شده است و در تمام مجامع بین المللی نیز با همین نام خوانده می شود. پرداختن به چنین نظریات و علاوه بر آن یافتن کاربرد آنها در علوم دیگر گاه با مشکلاتی همراه است.علی الخصوص هنگامی که با جوامع بشری و علوم مرتبط با اجتماع انسان ها سروکار داشته باشیم، پیش بینی نتایج گاه بسیار دشوار خواهد بود و نمی توان بصورت کلی در رابطه با این کارکرد ها نظر داد بلکه تنها می توان بخشی از موضوع مورد تحقیق را در نظر گرفته و با استفاده از تعدادی فروض ساده ساز، به مطالعه و بررسی پرداخت. لذا از آنجا که چنین محدودیت ها و مشکلاتی در این پژوهش نیز وجود داشت، به بررسی فرضیه ارائه شده تنها در بخشی از فضای کنونی اقتصاد ایران پرداختیم حال آنکه عوامل تاثیر گذار بسیار و گاه نامتناهی اند.

فروض مورد نظر در ادامه بصورت فهرست وار آمده اند:

بازی مابین دولت و یک شرکت به نمایندگی از تمام شرکت ها است.

فضای بازار رقابتی بوده و انحصار مطرح نیست.

شرایط کنونی اقتصاد ایران و بطور خاص، تغییر تعرفه حامل های انرژی در بخش صنعت مورد نظر است.

بررسی موردی مطرح شده به موضوع پرداخت تسهیلات از سوی دولت به صنایع پس از هدفمند سازی یازانه ها می پردازد.

لازم به توضیح است فروض ریز و جزئیات دقیق مربوط به بازی مطرح شده، در فصل پنجم آمده است.

 

6-1)   راهنمای فصول آتی:

در ادامه و در فصل دوم به بررسی اجمالی تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه شده است پرداخته و در فصل سوم توصیفی کلی خواهیم داشت بر مفاهیم علوم بکار گرفته شده در این پژوهش.

در فصل چهارم به تفصیل به ارائه نظریه پیشنهادی پرداخته و در بخش پنجم نیز کاربرد این نظریه را در یک مورد عینی مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل ششم اختصاص به نتایج و یافته های تحقیق داشته و همچنین پیشنهاداتی برای مطالعات آتی را در بر دارد تا کمکی باشد به دیگر محققان علاقه مند به ادامه ی راه این تحقیق.

 فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 همانگونه که در بخش های پیشین نیز بیان شد، تغییرات همیشگی موجود در فضای کسب و کار، نیاز به شناخت ابزارهایی که می توانند چنین تغییراتی را در حوزه ز برنامه ریزی اعمال کرده و استراتژی کاراتری را تدوین کنند، چندین برابر کرده است. یکی از این ابزارها نظریه بازی ها است.

به دلیل نیاز روزمره تمامی کسب و کارها به مقوله برنامه ریزی، تحقیقات بسیاری در زمینه کاربرد نظریه بازی ها در علوم مختلف توسط محققان بین المللی صورت گرفته است که در زیر برخی از آنها در حوزه ی مرتبط با این پژوهش اشاره می شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه برنامه ريزي استراتژيک پژوهش و فناوري در نظام آموزش عالي ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122