پايان نامه کرمچاله هاي باردار در حال انبساط در گرانش اينشتين – ماکسول – دايلتن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کرمچاله هاي باردار در حال انبساط در گرانش اينشتين – ماکسول – دايلتن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 66 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کرمچاله هاي باردار در حال انبساط در گرانش اينشتين – ماکسول – دايلتن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 2

فصل دوم: شرایط انرژی کیهان
2-1- مقدمه 13
2-2-شرایط انرژی 14
2-2-1- شرایط انرژی نول (NEC) 14
2-2- مواردی در فیزیک که این شرایط نقض می¬شود و مواردی
که این شرایط صادق‌اند 17
2-3- موارد متناقض با شرایط انرژی 18

فصل سوم: پاسخ¬های کرمچاله¬ای گرانش اینشتین¬- ماکسول- دایلتون
3-1- کنش، رابطه¬های میدان، برای گرانش اینشتین¬- ماکسول¬¬- دایلتون 22
3-2- بررسی تابعیت بر حسب برای سه دسته از جواب¬ها از روی
نمودار و پیدا کردن شعاع گلوگاه کرمچاله 42
3-2-1- دسته اول 42
3-2-2- دسته دوم و سوم 44
3-3- توضیح درمورد ویژگی¬های سه دسته 45
3-5-1- شرط انرژی ضعیف (WEC) برای حل¬های کلاس اول 47
3-5-2- شرط انرژی ضعیف (WEC)برای حل¬های دسته دوم 47
3-5-3- شرط انرژی ضعیف (WEC) برای حل¬های کلاس سوم 48
3-5- بار الکتریکی و میدان الکتریکی کرمچاله 49
3-6-1- میدان الکتریکی برای حل کلاس اول 49
3-6-2- میدان الکتریکی برای جواب کلاس دوم 49
3-6-3- میدان الکتریکی برای جواب کلاس سوم 49

فصل چهارم: خلاصه و نتیجه¬گیری 51

فهرست منابع 53

فهرست منابع

[1] M.Visser, Lorentzian Wormhole: from Einsteein to Hawking, I.E.P. Press, Woodsbury, N.Y. (1995).

[2] L.Flamm, Phys. Z,17, 448-454(1916).

[3] M.S. Morris, K. S. Thorne, Am. Phys. 56,395 (1988).

[4] J.A. Wheeler, Ann. Phys. 2,604 (1957).

[5]A. Einstein, N.Rosen, Phys. Rev., 48, 73-77 (1935).

[6]J.A. Wheeler, Geometrodynamics, Academic Press, New York, (1962).

[7]F.J. Ernst, Jr., Phys. Rev. 105, 1662-1664 (1957).

[8] R. W. Fuller, J. A. Wheeler,phys. Rev. 128,919-929 (1962).

[9] S. W. Hawking, G. F. R. Ellis, The Large Scale Structure of Space-Time, Cambridge University Press, Cambridge (1973).

[10] H. B. G. Casimir, Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetenschap, 51, 793-795 (1948).

[11] T. A. Roman, Phys. Rev. D 33, 3526 (1986).

[12] S. A. Fulling, Aspects of quantum Field Theory in Curved SpaceTime, Cambridge University Press, Cambridge, England (1989).

[13] C. Barcelo, M. Visser, Class. Quant. Grav. 17, 2843 (2000).

[14] S. K. Blau, M. Visser, A. Wipf, Nucl. Phys. B, 310 163-180 (1988).

[15] G. Plunien, B. Muller, W. Greiner, Phys. Rep., 134, 97-193 (1986).

[16] N. D. Birrell, P. C. W. Davies, Quantum Fields in curved space, Cambridge, England (1982).

[17] G. Klinkhammer, Phys. Rev. D 43, 2542 (1991).

[18] L. H. Ford, Proc. Roy. Soc. Lond. A 364, 227 (1978).

[19] D. Hochberg, A. Popov, S. Sushkov, Phys. Rev. Lett. 78, 2050 (1997).

[20] M. Visser, Class. Quant. Grav. 21. 2603 (2004).

[21] A. G. Reis et al., Astrophys. J. 607, 665-687 (2004).

[22] L. H. Ford, T. A. Roman, Phys. Rev . D 51, 4277 (1995).

[23] R. Garattini, Class. Quant. Grav. 22, 1105-1118 (2005).

[24] S. V. Sushkov, Phys. Lett. A 164, 33-37 (1992).

[25] R. R. Caldwell, M. Kamionkowski, N. N. Weinberg Phys. Rev. Lett. 91, 071301, (2003).

[26] L. H. Ford, T. A. Roman, Phys. Rev. D 60, 104018 (1999).

[27] P. K. F. Kauhfiting, Phys. Rev. D 66, 024015 (2002).

[28] T. A. Roman, [arXiv: gr-qc/ 0409090].

[29] M. S. Moriss, K. S. Torne, U. Yurtsever, Phys. Rev. Lett. 61, 1446 (1988).

[30] M. Visser, Phys. Rev. D 39, 3182 (1989).

[31] L. H. Ford, Class. Quant. Grav. 14, 1743 (1997).

[32] I. D. Novikov, Sov. Phys. JETP 68,3 (1989).

[33] V. P. Frolov, I. D. Novikov, Phys. Rev. D 42, 1057 (1990).

[34] A. H. Guth, Phys. Rev. D 23,247 (1981).

[35] S. A. Hayward, Phys. Rev. Lett. 81, 746 (1998).

[36] M. Visser, D. Hochberg, Generic wormhole throats, in The Internal Sructure of Black Holes and Space-time Singularities, Institute of Physics, Bristol, edited by L. M. Burko, A. Ori, 249-295 (1997).

[37] S. Kar, Phys. Rev. D 49, 862 (1994).

چکیده

این پایان­نامه به طور کلی شامل دو قسمت است. در قسمت اول تاریخچه­ی مختصری از معادلات کرمچاله ­ها و این­که چگونه چنین ساختارهایی در دنیای فیزیک مطرح شده است، آورده شده است. این مباحث در  فصل­های اول و دوم می­باشد که تدریجاً از معادلات اولیه­ی کرمچاله تا معادلات کرمچاله در سطوح بالاتر نوشته شده است. همچنین در مورد تفکرات فلسفی که بعد از به وجود آمدن ساختارهای کرمچاله­ای در دنیای فیزیک مطرح شد، بحث شده است. در قسمت دوم پایان­نامه که از فصل سوم شروع می­شود، در مورد چگونگی به دست آوردن معادلات کرمچاله­ای برای گرانش اینشتین – ماکسول – دایلتون گفته می­شود. معادلات کرمچاله برای سه دسته از جواب­ها منطبق بر سه نوع پتانسیل مختلف به دست آمده است. سپس در تناقض و یا مورد تأیید بودن این ساختارها با شرایط انرژی کیهان بررسی شده است. بار الکتریکی کرمچاله نیز به خاطر جمله­ی مربوط به ماکسول در کنش این گرانش در پیش­زمینه­ی کیهان درحال انبساط نیز محاسبه شده است. شعاع گلوگاه کرمچاله و عبورپذیربودن اطلاعات از این ساختارها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: کرمچاله‌- سیاه چاله- میدان دایلتون

فصل اول

مقدمه

فیزیک کرمچاله از ابتدا به وسیله فلام[1] در سال 1916 مطرح شده و اندیشه­های فلسفی آن از سال 1928 در کارهای ویل نمایان شد [1]. محاسبات جدی روی آن در کارهای «اینشتین» و روزن در سال 1935 دیده می­شود که البته کلمه­ی کرم­چاله هنوز به این نام مطرح نبود و بنابراین اینشتین و روزن موضوع کار خود را یک پل که بین دو ورقه در فضای فیزیکی، وجود داشت، معرفی کردند. اینشتین در آن زمان یک دیدگاه دو حالتی ذاتی بین تئوری میدان و تئوری ذره داشت. حتی در سطح کلاسیک او به پاسخ این سؤال فکر می­کرد که چگونه یک شیء ذره­گونه­ی تکین ممکن است با یک تئوری میدان پیوسته نسبیت عام یکی شود و در آن جای بگیرد. مثل:

“تعدادی از نویسندگان گاه­گاهی به این نقطه­نظر احتمالی که ذارت مادی ممکن است به عنوان تکینگی­های میدان درنظر گرفته شوند فکر می­کنند که این فکر با این نقطه­نظر را نمی­توانیم بپذیریم”[1].

اینشتین در مقاله 1935 خود به نام «مسئله ذره در نسبیت عام» به همراه روزن تلاش می­کند یک مدل هندسی از ذرات بنیادی فیزیک که درهرجا محدود و تکین باشند، بسازد.

این تلاش­ها شامل حل­هایی می­شوند که از راه مشاهدات ریاضی در فضای فیزیکی یک ذره به عنوان پل[2]، دو ورقه­ی مشخص از فضای فیزیکی را به هم ربط دهد. مدلی که آنها ساختند باید به شکست منتهی می­شد اما روشی که این نظریه شکست خورد، می­تواند جالب باشد و برای پیشگویی نظریه­های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. «اینشتین» و «روزن» درمورد دو نوع خاص از پل­ها که (1) خنثی و (2) شبه­باردار هستند، بحث می­کردند که البته بحث­شان به راحتی قابل تعمیم است.

(الف) پل خنثای اینشتین و روزن چیزی بیشتر از اینکه ما می­بینیم که یک تغییر مختصات مناسب تکینگی شوارتز شیلد را محو می­کند، نیست. به خاطر اینکه در زمان اینشتین دو نوع تکینگی ( ) تکینگی مختصاتی ( ) تکینگی ذاتی (فیزیکی)، که امروزه ما می­شناسیم وجود نداشت (به صورت متمایز) و هیچ شناخت جامع و عمیقی از رفتار هندسه­ی شوارتز شلید در همسایگی افق رویداد به چشم نمی­خورد و برای بسیاری از فیزیک­دانان آن زمان، افق همان تکینگی بود.

این تغییر مختصات منطقه­ی شامل تکینگی  را دور می­ریزد و دوبار منطقه­ی به طور حدی تخت  را می­پوشاند و منطقه­ی نزدیک  به عنوان یک پل ربط­دهنده­ی  با تفسیر می­شود. به عنوان یک مثال می­توان سطح یک کره را با ثابت نگه­داشتن  به صورت  نشان داد. این سطح یک کمترین مقدار در  دارد .  درواقع می­توان یک قسمت خیلی باریک را به عنوان گلوگاه تعریف کرد و منطقه­ی نزدیک به آن یک پل و یا به صورت فیزیکی­تر یک کرم کرمچاله نامیده شود.

نتیجه­ی این مشاهدات این است که پل بدون بار اینشتین و روزن و یا همچنین کرمچاله­ی شوارتز شیلد به طور مشخص به یک قسمتی از هندسه­ی شوارتز شیلد که به صورت بیشینه توسعه یافته است، اختصاص دارد. درواقع با این فرضیات این پل قابل عبور نخواهد بود. چون گذر از  به  به هرکسی نیرویی به سوی تکینگی خمش وارد کرده و حالتی همچون پرش به داخل یک سیاه­چاله را به وجود خواهد آورد.

(ب) پل شبه باردار اینشتین – روزن قابل توجه و جالب است. آنها برای ساختن چنین پلی با این ویژگی با کمک هندسه­ی رایزنر – نوردستروم

دریافتند که باید یک تحریف کاملی از تئوری را انجام دهند. بدین معنی که آنها مجبورند علامت جمله­ی  در تانسور  الکترومغناطیس را وارون کنند که البته چگالی انرژی الکترومغناطیسی منفی خواهد شد و هندسه به صورت زیر درخواهد آمد:                                                     ما در و یک افق داریم. همان جایی که اینشتین و روزن آرزو داشتند الکترون باشد. اما دلیل اینکه تئوری آنها مورد بی­اعتنایی قرار گرفت، این بود که در ، حل رایزنر – نوردستروم یک تکینگی عریان دارد. درواقع هیچ افقی ندارد و درنتیجه هیچ ساختار پل­مانندی ممکن نیست و به همین خاطر اختلال  در تئوری برای جلوگیری از ظهور تکینگی عریان بود.

اگر ما همچنان روی ایده­های نسبیت عامی خود درمورد مسأله­ی ذارت بنیادی پافشاری کنیم و یک نگرش هندسی را از آنها ارائه دهیم، خواهیم دید که هر ذره­ی بنیادی را با یک تکینگی عریان (به جز ذره­ی هیگز) مدل­سازی کرده­ایم و برای آن ساختار قائل شده­ایم که این با مشاهدات آزمایشگاهی ذرات بنیادی در تضاد کامل است. اثبات­های مستقیم از ساختار داخلی ذرات بنیادی همچون الکترون نشان می­دهد که این سیستم­ها در مرتبه­های انرژی پایین­تر از  ذره­گون هستند ( ).

می­توان نظریات اینشتین – روزن را کمی نیز کلی­تر مطرح کرد. بعد از کارهای پیشگامانه‌ی 1935 اینشتین – روزن، این حوزه کاری برای 20 سال متوقف شد. علاقه به کار در این زمینه جدید در سال 1955 به وسیله ویلر[3] پدیدار شد. نظریه­های نهایی در مقاله­های وی روی ژئون­ها[4] نشان می­دهد که ویلر به توپولوژی در نسبیت عام علاقمند بوده است.

ژئون­ها به طور فر ضی ناپایدارند اما بعضی از حل­های آنها برای ترکیب با رابطه­های میدان اینشتین – ماکسول پایدار می­ماندند. درواقع کلمه ژئون به وسیله ویلر برای نمایش یک جوهره از الکترومغناطیس و گرانش مطرح شد. به زبان مدرن امروزی ژئون به عنوان یک شبه­سالیتون الکترومغناطیسی گرانشی ناپایدار فرضی می­تواند بهترین باشد. اولین کسی که اسم کرمچاله را با این نام برای بار اول مسکوک کرد ویلر بود. شکل 1-1 اولین شکل از چیزی­است که ما امروزه در ادبیات علمی به عنوان کرم­چاله می­شناسیم. بنابر قوانین الکترومغناطیسی که در آن  و  خطوط نیروی میدان­ها می­تواند از دهانه­ی یک طرف تونل وارد و همان تعداد خطوط به اندازه­ی مساوی از دهانه­ی دیگر خارج شود. ویلر در این مقطع دو نگرش کلاسیک و کوانتمی را دنبال کرد. در نگرش کلاسیک ویلر به همراه مایزنر به این نتیجه رسیدند که از لحاظ کلاسیکی گرانش، الکترومغناطیس بار غیرکوانتیده و جرم به عنوان خصوصیات فضای خالی خمیده (هندسی) هستند. در نگرش کوانتمی ایده­ی بسیار جالب و خارق­العاده کف فضا-زمان مطرح شد.

وی همچنین از هندسه­ی ریمانی منیفلدها در توپولوژی غیربدیهی نیز برای توجیه کلاسیکی خود بهره برد. این پروژه­ی خیلی بلندپروازانه­­ی او یکی از دقیق­ترین و ریزترین موارد استفاده از توپولوژی مجرد، همولوژی، شبه­همولوژی و فرم­های دیفرانسیلی در فیزیک بود. درواقع نقطه­نظر اساسی وی این بود که فیزیک هندسه است. همچنین در این مقاله بود که برای اولین بار کلمه­ی کرمچاله به جامعه­ی علمی معرفی شد.

اگر بخواهیم به تقسیم­بندی کرمچاله ­ها بپردازیم باید به طور کلی آنها را به دو نوع (1) کرمچاله­های اقلیدسی (2) کرمچاله­های لورنتسی تقسیم کنیم. این تقسیم­بندی بر این اساس استوار است که درواقع منیفلدی که کرمچاله در آن قرار می­گیرد لورنتسی باشد یا یک منیفلد ریمانی است. به طور آزمایشگاهی فیزیکی واقعی­تر به نظر می­رسد که در نسخه  لورنتسی اتفاق بیفتد. درواقع حالت وجودی منیفلد با  نسخه اقلیدسی تیره­تر است به عنوان یک تعریف کاربردی از یک کرمچاله می­توان گفت:

“یک کرمچاله به هر منطقه­ی فشرده­شده­ی فضا-زمان با یک محدوده­ی ساده­ی توپولوژی گفته می­شود که در داخل دارای یک توپولوژی غیربدیهی خواهد بود”.

کرمچاله­های لورنتسی خود به دو گونه­ی (1) پایدار (شبه­پایدار) و (2) ناپایدار (زودگذر) تقسیم می­شوند. که هر کدام به دو نوع جهان –خارج و جهان- داخل  تقسیم می­شوند. اگر کرمچاله­ای منطقه­هایی از یک فضا – زمان را به هم مربوط کند داخلی  و اگر دو منطقه از دو فضا – زمان را به هم مربوط کنند خارجی نامیده می­شوند، که هر کدام از نوع ماکروسکوپی و میکروسکوپی وجود دارند.

1-­ کرمچاله­های پایدار و (شبه­پایدار):

اگر ما یک منطقه از فضا- زمان را به ابرسطح­های فضاگونه برش بزنیم، هر تکه از فضا، اگرچه به عنوان یک منیفلد ریمانی سه بعدی شامل یک کرمچاله می­شود. این کرمچاله می­تواند در یک دوره زمانی خاص وجود داشته باشد. چنین کرمچاله­ای به عنوان یک کرمچاله­ی پایدار یا شبه­پایدار نامیده می­شوند. درواقع آنها اساساً اشیاء سه­بعدی هستند که برای یک دوره­ی غیرصفر از زمان می­توانند وجود داشته باشند.

2-­ کرمچاله ناپایدار:

کرمچاله­هایی هستند که در محدوده­ی بودن و نبودن بدون دانستن ساختار توپولوژیکی به فرم  هستند. این کرمچاله­ها به صورت ذاتی اشیاء چهاربعدی هستند. به طور یقین یک کرمچاله­ی ناپایدار خارجی  است. البته برای اینکه در پی تعریف این نوع از کرمچاله، توپولوژی کلاسیک ما تغییر نکند، نوعاً احتیاج به تحریفاتی در نسبیت عام کلاسیک برای جلوگیری از آن داریم.

کرمچاله­های ماکروسکوپی در برابر کرمچاله­های میکروسکوپی:

کرمچاله­ها به صورت ناشیانه و خام می­توانند به دو دسته­ی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک طبقه­بندی شوند که این بستگی به سایز منطقه­ی فعال نسبت به طول پلانک دارد (که البته تعریف کمی پیچیده است).

به عنوان مثال، کرمچاله­ی ویلر به دلیل اینکه از این فرض که افت و خیرهای خلاء در کف فضا-زمان اتفاق می­افتد به دست می­آیند در طبیعت میکروسکوپیک هستند. آنها نوعاً ناپایدارند؛ البته به صورت تصادفی اگر توسط توپولوژی مناسب به وجود آیند، می­توانند به عنوان کرمچاله­های شبه­پایدار درنظر گرفته شوند.

کرمچاله­های گذرپذیر:

اگر به طور خیلی مختصر بخواهیم بگوییم، یک کرمچاله­ی لورنتسی که پایدار (شبه­پایدار) و مایکروسکوپیکی باشد برای عبور کردن به وسیله­ی نوع بشر مناسب است. اما به صورت خیلی گسترده درواقع کارهایی که موریس[5] و تورن[6] (1988) انجام دادند، می­تواند شرط­های زیر را برای آنها قائل شد:

(1) متریک موردنظر (هندسه) استاتیک و به طور کروی متقارن باشد.

(2) از حل­های رابطه­های میدان اینشتین باشند.

(3) گلوگاه، دو منطقه­ی به طورحدی تخت از فضا-زمان را به هم ربط دهد.

(4) هیچ افق رویدادی نداشته باشد.

(5) عبورکنندگان جذر و مدهای نیروهای گرانشی را بتوانند تحمل کنند.

(6) زمان­ها و دفعات عبور نسبت به همه­ی مشاهده­گرها (نافلز) فیزیکی و واقعی باشد.

(7) تانسور انرژی – فشار به طور فیزیکی خوش­تعریف باشد.

(8) در برابر اختلافات پایدار باشد.

(9) از حلاظ مواد تشکیل شده در ساختارش فیزیکی باشد.

و متریکی که به وسیله­ی آنها (Morris وThorne ) پیشنهاد شد به شکل زیر است:

که در آن  تابع ردشیفت و (r)b تابع شکل نامیده می­شود.

یکی از مسائل مهمی که درمورد کرمچاله­ها مطرح است این است که با شرایط هفت­گانه انرژی که در زیر از آنها نام برده شده است در تناقض می­باشد (ماده عجیب و غریب) (1) نول (Null) (2) ضعیف (Weak) (3) قوی (Strong) (4) شرایط انرژی غالب (Dominant) یعنی (NEC,WEC,SEC,DEC) و (5) نول میانگین، (6) ضعیف میانگین، (7) قوی میانگین (ANEC,AWEC,ASEC) و بیشتر تانسور انرژی – تکانه را بر اهداف خود از نوع هاوکینگ­الیس (Hawking-Ellis) انتخاب می­کنیم که در یک چارچوب مناسب مؤلفه­های تانسور انرژی – تکانه به وسیله

داده می­شود. مؤلفه­های روز قطر اصلی درواقع چگالی انرژی و فشارهای اصلی در دینامیک سیالات کیهان هستند. ماده اصلی تشکیل­دهنده کرمچاله­ها معمولاً در تناقض با این شرایط انرژی است و به همین خاطر به آن ماده عجیب و غریب (exotic) گفته می­شود.

فصل دوم

 شرایط انرژی کیهان

 2-1- مقدمه

 گاهی مفید است در مورد حل رابطه­ی اینشتین بدون خاص آن که ماده صرفاً از  ناشی می­شود، فکر کنیم. این تفکر به ما دامنه­ی وسیعی از اختیارات را خواهد داد. برای مثال پاسخ این پرسش را درنظر بگیرد «رابطه­های اینشتین چه متریکی را می­پذیرند؟» در غیاب محدودیتی روی  پاسخ هر متریکی می­تواند باشد. به عنوان مثال متریک را می­توانیم به اختیار خود انتخاب کرده و تانسور اینشتین  بوده باشد. که البته به طور خودکار به وسیله‌ی کمیت بیانچی پایسته خواهد ماند. اما نگرانی اصلی ما با وجود حل برای رابطه­ی اینشتین درحضور منابع واقعی انرژی – ممنتوم می­باشد که تا چه حد این منابع می­توانند بامعنی باشند. یک استراتژی این است که ما انواع خاصی از منابع را مثل میدان­های اسکالر، گرد و غبار  و یا میدان­های الکترومغناطیس درنظر بگیریم. هرچند گهگاهی آرزومندیم خصوصیت رابطه های اینشتین را برای یک دسته مختلف از منابع به کار برده شده بفهمیم. در این رابطه کار راحت این است که یک سری شرایط انرژی که درواقع روی تبدیلات مختصات ناوردا خواهند بود، درنظر بگیریم. ما بنابراین باید اسکالرهایی را از  بسازیم که نوعاً توسط بردارهای زمان­گونه و یا بردارهای صفر منقبض می­شوند.

برای مقاصد شهودی فیزیک مفید آن است که ما مورد خاصی را که، منبع ما یک سیال کامل است درنظر بگیریم که در این صورت تانسور انرژی-تکانه شکل زیر را به خود خواهد گرفت:

2-2-شرایط انرژی

برطبق منابع مختلف به طور کلی هفت شرط انرژی مختلف در حیطه­ی گرانش داریم که به صورت زیر طبقه­بندی خواهند شد.

1- شرایط انرژی نول[8].

2- شرایط انرژی ضعیف[9].

3- شرایط انرژی قوی[10].

4- شرایط انرژی غالب[11].

5- شرایط انرژی صفر میانگین[12].

6- شرایط انرژی ضعیف میانگین[13].

7- شرایط انرژی قوی میانگین[14].

[1]Flamm

[2] Bridge

[3] Wheeler

[4] Geons

[5] Morris

[6] Thorne

[7]Brans-Dicke

[8] NEC

[9] WEC

[10] SEC

[11] DEC

[12] ANEC

[13] AWEC

[14] ASEC

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122