پايان نامه کنترل فرکانس سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديد پذير به کمک سيستم ذخيره ساز باتري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کنترل فرکانس سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديد پذير به کمک سيستم ذخيره ساز باتري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 74 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کنترل فرکانس سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديد پذير به کمک سيستم ذخيره ساز باتري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل1-مقدمه1
1-1-مقدمه2
1-2-تاریخچه2
1-3-هدف از انجام پژوهش4
1-4-نوآوری پژوهش4
1-5- ساختار گزارش5
فصل 2- بررسی روش های کنترل فرکانس و روش پیشنهادی 6
2-1-مقدمه7
2-2-اهمیت تنظیم فرکانس7
2-3-بررسی روش های کنترل تولید و فرکانس8
2-3-1-کنترل فرکانس به کمک زاویه گام8
2-3-2-کننرل فرکانس به کمک ذخیره سازهای انرژی8
2-3-3-کنترل فرکانس به کمک روش های مبتنی بر پیش بینی9
2-3-4-کنترل فرکانس به کمک روش کنترل بار- فرکانس10
2-4-روش مورد استفاده در این پایان نامه11
2-5-نتیجه گیری12
فصل3-ساختار سیستم مورد مطالعه و روش کنترل پیشنهادی 13
3-1- مقدمه14
3-2-معرفی سیستم قدرت مورد مطالعه 14
3-2-1–معرفی شکل اولیه سیستم قدرت بدون حضور منابع تجدیدپذیر 14
3-2-2-معرفی شکل نهایی سیستم قدرت با حضور منابع تجدیدپذیر و باتری 15
3-2-3-معرفی و تفکیک نواحی سیستم قدرت مورد مطالعه16
3-2-4-مقدار ولتاژ نامی سیستم و امپدانس خطوط17
3-2-5-معرفی واحدهای تولید شبکه18
3-2-5-1 -واحدهای تولید حرارتی18
3-2-5-2-مشخصات واحد تولید بادی19
3-2-5-3-مشخصات واحد تولید خورشیدی20
3-2-5-4-مشخصات سیستم ذخیره ساز باتری22
3-2-6-اندازه گیری فرکانس سیستم23
3-2-7- جزئیات عملکرد کنترل کننده 24
3-2-8-معرفی روش تحلیل مدار به کار رفته25
3-3- نحوه عملکرد واحد تولید حرارتی مجهز به حلقه کنترل فرکانس26
3-3-1-مدلسازی واحد تولید حرارتی برای بررسی پاسخ فرکانسی27
3-4-کنترل فرکانس در سیستم قدرت بهم پیوسته29
3-4-1- مفهوم ناحیه کنترلی در سیستم قدرت29
2-4-3-معرفی روابط حاکم میان نواحی کنترلی30
3-5-ساختار سيستم توليد توان خورشيدي 35
31-5–مبدل به 35
32-5–كنترل و ردياب نقطه حداكثر توان 35
33-5– مدل سلول خورشيدي 36
34-5–عوامل تعيين كننده دماي سلول37
35-5– رابطه ولتاژ نقطه كار با شدت تابش39
36-5–بررسی سیستم تولید توان فوتو ولتائیک39
3-6- مدل آیرودینامیکی توربین بادی40
3-7-نحوه عملکرد کنترل کننده پیشنهادی41
3-8- نتیجه گیری43
فصل4 –نتایج شبیه سازی44
-1-4مقدمه45
-2-4نمودار بار متغیر45
-3-4اعمال تغییرات پله ای به بار45
-4-4نقش ذخیره ساز باتری در صورت تغییرات بار46
4-5-نمودار سرعت باد47
4-6-نمودار توان تولیدی بادی47
4-7-نتیجه استفاده از ذخیره ساز باتری در حضور واحد تولید بادی48
-8-4نمودار تابش خورشیدی48
-9-4نمودار توان واحد خورشیدی49
-10-4اعمال کنترل کننده به واحد تولید خورشیدی49
-11-4نتایج اعمال کنترل کننده به واحد تولید خورشیدی49
4-12- استفاده از کنترل کننده در زمان حضور تمام واحدهای تولید در شبکه50
4-12-1- نتیجه اعمال کنترل کننده به سیستم – حالت کلی50
فصل 5-جمع بندی و پیشنهادات52
5-1-جمع بندی53
5-2-پیشنهادات54
فهرست منابع55
واژه نامه فارسی به انگلیسی60
وازه نامه انگلیسی به فارسی62
چکیده انگلیسی65

فهرست منابع

[1] Sakamoto R, Senjyu T, Kaneko T, Urasaki N, Takagi T, Sugimoto S. Output power leveling of wind turbine generator by pitch angle control using HN control. Electrical Engineering in Japan 2008;126(4):17e24

[2]Senjyu T, Sakamoto R, Urasaki N, Funabashi T, Fujita H, Sekine H. Output power leveling of wind turbine generator for all operating regions by pitch angle control. IEEE Transactions on Energy Conversion 2006;21(2): 467e75.

[3] Senjyu T, Kaneko T, Uehara A, Yona A, Sekine H, Kim CH. Output power control for large wind power penetration in small power system. Renewable Energy 2009;34(11):2334e43.

[4] Kaneko T, Uehara A, Senjyu T, Yona A, Urasaki N. An integrated control method for a wind farm to reduce frequency deviations in a small power system. Applied Energy 2011;88(4):1049e58.

[5]D. Y. Y. L. Yanhua Liu ” ، Potential of Grid-connected Solar PV without Storage “،International Conference on Power System Technology ,2010.

[6] L. B. Xinjing Zou ” ، System, Assessment Method for Solar Home “، IEEE ، Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences ،2010.

[7] S. M. I. J. N. S. K. a. A. A. S. Seman ” ، Analysis of a 1.7 MVA Doubly Fed Wind-Power Induction Generator during Power Systems Disturbances .”

[8]A. PETERSSON ”  Analysis, Modeling and Control of Doubly-Fed Induction Generators for Wind Turbines” THESIS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY ،2005.

چکیده:

رسیدگی به تقاضای روز افزون جهانی و تولید برق قابل اطمینان و پایدار، تبدیل به یک نگرانی اصلی در بخش تولید برق شده است.در حال حاضر، نیروگاه های سوخت فسیلی منبع اصلی و عمده سیستم تولید برق جهان می باشند. از سوی دیگر این نیروگاه ها دلیل اصلی برای آلودگی محیط زیست به شمار می روند.برای حل این مسئله می توان به نقش کلیدی منابع تجدید پذیر توجه کرد، به همین دلیل است  که بازار برق امروز به این دست انرژی های نو ،توجه ویژه دارد و در حال حاضر تمرکز اصلی مهندسین بر واحد تولید بادی و خورشیدی می باشد که منابع تزریق توان بدون آلاینده به شبکه هستند.

یکی از چالش های  پیشرو در بهره برداری از این منابع ،تغییرات سرعت باد و تغیر در تابش خورشیدمی باشد که پدیده های تصادفی محسوب گشته و موجب نوسان در توان تولیدی خروجی می شوند. این نوسانات توان می توانند باعث افزایش یا کاهش فرکانس خارج از محدوده مجاز  یک ریز شبکه شوند.

روش های متعددی به منظور کاهش نوسانات فرکانسی تا کنون ارائه گردیده است ، در این پایان نامه کنترل کننده ای بر اساس روش کنترلی تزریق توان طراحی شده است . کنترل کننده در صورت اعوجاجات فرکانسی ناشی از عدم تعادل توان تولیدی و مصرفی در سیستم قدرت مورد مطالعه، وارد عمل می شود . اصول کار کنترل کننده ی پیشنهادی، اندازه گیری فرکانس در تمام نواحی کنترلی، پردازش آنها و ایجاد یک خروجی کنترلی از جنس فرکانس، برای سیستم می باشد. این خروجی به سیگنال کنترلی از جنس توان تبدیل شده، تا ورودی مناسبی برای واحد های تولید باشد

اختلاف میان مجموع توان تولیدی حاصل از مشارکت واحدهای تولید حرارتی ، خورشیدی و بادی  با بار مصرفی سیستم  محاسبه می گردد ،اگر مقدار بدست آمده مقداری مثبت باشد، به باتری دستور شارژ داده می شود و به عنوان مصرف کننده عمل می کند .اگر با وجود شارژ باتری این اختلاف همچنان وجود داشته باشد کنترل کننده باید بتواند یک و یا واحد های تولید متداول بیشتری را غیر فعال نماید وتنها منابع تجدید پذیر وارد عمل گردند، اگر مقدار بدست آمده مقداری منفی باشد کنترل کننده به باتری دستور دشارژ میدهد، تا به تولید کمک کنند . مقدار توان  تعیین شده به عنوان سیگنال مرجع با توان اندازی گیری شده مقایسه می گردد و اختلاف این دو بعد از عبور کنترلر PI حداقل می گردد ، تا مقدار اندازه گیری شده را به مقدار مرجع برساند.زمانی که این اتفاق می افتد فرکانس نیز روی 50 هرتز تنظیم می شود. علت استفاده از این روش نیز، کم حجم بودن محاسبات و سازگاری با تغییرات دینامیکی سیستم است.

برای بررسی صحت عملکرد این کنترل کننده یک سیستم پنج شینه، حاوی منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته ، سعی شده سیستم مشابه شبکه های امروزی و حتی شبیه شبکه هایی که در آینده ی نزدیک استفاده خواهند شد، باشد. شبیه سازی آن بوسیله نرم افزار  انجام شده است

کلید واژه:کنترل فرکانس، سیستم ذخیره ساز باتری ، سلول های خورشیدی ،مزرعه بادی و تزریق توان

 

فصل اول

مقدمه

1-1-مقدمه

امروزه با افزایش روز افزون تقاضا برای انرژی الکتریکی، چالشهای جدیدی پیشروی صنعت برق قرار گرفته است؛ یکی از این چالشها رو به پایان بودن سوختهای فسیلی است. از سوی دیگر، قیمت بالا و روبه رشد سوختهای تجدید ناپذیر، مشکلات زیست محیطی و دیگر مشکلات عدیده ی مربوط به این نوع سوخت ها، تمایل برای تولید الکتریسیته از منابع انرژی نوین را افزایش داده است. امروزه استفاده از انرژی های تجدید پذیر[1] در شبکه به امری رایج بدل شده و البته چالشهایی را نیز به دنبال خود داشته است.

این منابع تولید انرژی، پدیده های تصادفی محسوب می شوند و  تغییرات سریع آب و هوایی و مشخص نبودن ميزان توليد آنها سبب ایجاد نوسانات بالایی در توان تولیدی به شبکه ایجاد می کنند. نوسان توان نیز منجر به نوسان فرکانس می گردد .این امر در کیفیت توان و پایداری شبکه تنش هایی را ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل روش های کنترل فرکانس و حفظ پایداری شبکه اهمیت خاصی پیدا کرده است. در ادامه اين فصل به بررسی لزوم کنترل فرکانس و هدف اجرای اين طرح می‌پردازيم و نوآوری اين پايان‌نامه و ساختار آن را مطرح خواهيم کرد.

1-2-تاریخچه

توسعه شگرف علم و فن‌آوري در جهان امروز ظاهراً آسايش و رفاه زندگي بشر را موجب شده است.  ليكن اين توسعه يافتگي، مايه بروز مشكلات تازه‌اي نيز براي انسان‌ها شده است كه از آن جمله مي‌توان به آلودگي محيط زيست، تغييرات گسترده آب‌وهوايي در زمين و غيره اشاره نمود. به ويژه مي‌دانيم كه نفت و مشتقات آن از سرمايه‌هاي ارزشمند ملي و حياتي كشور مي‌باشند كه مصرف غيربهينه از آنها گاهي زيان‌هاي جبران ناپذيري را ايجاد مي‌كند. از اين رو صاحبنظران و كارشناسان به دنبال منابعي هستند كه به تدريج جايگزين سوخت‌هاي فسيلي شوند. سوخت‌هاي فسيلي آلودگي‌هاي زيست محيطي بيشماري را ايجاد مي‌نمايند. چنانچه افزايش دمای هوا مطابق روند فعلي ادامه يابد بازگرداندن آن به وضعيت سابق تقريباً غيرممكن خواهد بود.  بهترين راه حلي كه اكثر دانشمندان پيشنهاد كرده‌اند متوقف كردن روند رو به رشد اين گازهاي مضر است. متخصصان بر اين باورند كه با استفاده از انرژي‌هاي پاك نظير انرژي خورشيدي، بادي، زمين گرمايي، هيدروژن و ….به جاي انرژي‌هاي حاصل از سوخت‌هاي فسيلي، از آلودگی‌های زيست  محيطی و خطرات مرتبط بر آن جلوگيری خواهد شد. از سوی ديگر انرژی‌های فسيلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ سرانجام روزي به پايان خواهند رسيد و با پايان گرفتن آنها تمدن بشري كه بستگي مستقيم به انرژي دارد دچار چالش جديد و بزرگ خواهد شد. اين امر سبب شده است كه كشورهاي توسعه يافته صنعتي با جديت هر چه تمامتر استفاده از ساير انرژي‌هاي موجود در طبيعت و به خصوص انرژي‌هاي تجديد شونده را مورد توجه قرار دهند. استفاده از انرژي خورشيد، باد ، امواج، زمين گرمايي، هيدروژن، زيست توده و … كه به انرژي‌هاي تجديدپذير موسومند مستلزم مطالعات و تحقيقات فراواني مي‌باشد كه قبل از استفاده بايد انجام گيرند. مجموعه انرژي‌هاي تجديدپذير روز به روز سهم بيشتري را در سيستم تأمين انرژي جهان به عهده مي‌گيرند. انرژي‌هاي تجديدپذير به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه از جاذبه بيشتري برخوردار است. لذا در برنامه‌ها و سياست‌هاي بين المللي از جمله در برنامه‌هاي سازمان ملل متحد در راستاي توسعه پايدار جهاني نقش ويژه‌اي به منابع تجديد پذير انرژي محول شده است.

انرژی باد يکی از انواع اصلی انرژی‌های تجديدپذير می‌باشد که از گذشته‌های دور همواره مورد توجه انسان‌ها بوده است. اولين گام واقعی برای مهار انرژی باد به 200 سال پيش از ميلاد باز می‌گردد، هنگامی که ايرانيان باستان از آسياب‌های بادی قرن ها قبل از کشور‌های اروپايی استفاده می‌کردند. در قرن 18 با ظهور توربين‌های بادی اوليه در ايالت متحده آمريکا با ظرفيت12 کيلووات، اين امکان برای توليد برق از اين منبع پايدار فراهم شد. مانند منابع تجديدپذير ديگر، باد دارای دسترسی وسيع جهانی است، اما به طور قابل‌توجهی نسبت به ساير منابع تجديد‌پذير با توجه به تجاری بودن آن پيشرفت داشته است، بعلاوه انرژی باد دارای کمترين ميزان CO2 در ميان منابع تجديدپذير ديگر می باشد. متوسط نرخ رشد استفاده از باد در بين سال‌های 2005 و 2010 ، 27 % بوده است ،دلايل اصلی اين رشد قابل توجه بهبود ظرفيت توربين‌های بادی (در برخی موارد تا 40%) و افزايش قابليت اطمينان و اندازه توربين‌ها می‌باشد.

ظرفيت توربين ارتباط نزديکی به منطقه روتور دارد، در حال حاضر بزرگترين توربين دارای ظرفيت 6-5 مگاوات با روتوری به قطر 126  متر می‌باشد. تا به امروز حداقل 83 کشور در حال اجرای استفاده از انرژی باد به طور تجاری می‌باشند.

پيش‌بينی می‌شود که تا سال 2030، 1900 گيگاوات ظرفيت جديد در سراسر جهان  نصب خواهد شد. مهم‌ترين علت رشد قابل توجه بازار انرژی باد، قيمت رقابتی آن در مقايسه با ساير منابع انرژی می‌باشد، حتی سوخت‌های فسيلی می‌باشد. قيمت توليد برق بادی به کاهش خود ادامه خواهد داد، در حاليکه هزينه‌ی برق سوخت فسيلی افزايش می‌يابد. همچنين کشور ايران سرشار از منابع تجديدپذير و تجديدناپذير می‌باشد. موقعيت جغرافيايی کشور ايران موجب شده است که منبع بسيار بزرگی از انرژی‌های خورشيدی و بادی در آن موجود باشد، بنابراين کشور ايران نيز همواره برنامه‌های ملی ويژه‌ای در دست اقدام داشته و استفاده از انرژی‌های نو و تجديدپذير مورد تاکيد بوده است.

1-3- هدف از انجام پژوهش

با بررسی‌های انجام شده اين نتيجه حاصل شده است که در بين انرژی‌های تجديدپذير انرژی باد و خورشید از پيشرفت بيشتری برخوردار بوده و اکثريت توليد توان در بين انرژی‌های تجديد‌پذير توسط این دو منبع تامين می‌گردد.

حضور نیروگاه های وابسته به انرژی های نو، تنش ها و نوسانات شدیدی را در توان حقیقی [2] تزریقی به شبکه، و در نتیجه فرکانس و سایر پارامترهای الکتریکی شبکه به وجود می آورد. همچنین مشخص نبودن ميزان توليد و تغييرات سريع این منابع يکی از موانع اساسی در اتصال انرژی نيروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه سراسری می‌باشد. از اینرو برای حصول اطمینان از تعادل میان تولید و عرضه برق مورد تقاضا، محدودیت هایی وجود دارد که سبب پیچیدگی و مشکلات استفاده از انرژی های تجدید پذیر می گردد.در این شرایط باید راهکاری برای کنترل سیستم قدرت اتخاذ شود تا این نوسانات دینامیکی مدیریت شده و دامنه آنها محدود گردد.

هدف اساسی از نگارش این پایان نامه تنظیم نمودن فرکانس شبکه بر روی مقدار مرجع خود، آن هم با دقتی شایسته می باشد؛ به طوری که سیستم در حضور واحدهای بادی [3]و خورشیدی [4] نیز قادر به کارکرد قابل قبول بوده و نوسانات، پایداری شبکه را مورد تهدید قرار ندهند. این مساله نیازمند وجود یک کنترل کننده در سیستم است تا تمام واحدهای تولید را، با تعیین مقداری مرجع برای آنها، کنترل کند.

1-4- نوآوری پایان نامه

تاکید ویژه ی این پروژه  تلاش برای افزایش پایداری و کیفیت توان ارایه شده در شبکه قدرت مدرنی است که در آن منابعی تجدید پذیر، از جمله نیروگاه بادی و نیروگاه خورشیدی حضور داشته باشند. انتظار می رود تا با طراحی و بهره گیری مناسب از کنترل کننده به روش تزریق توان، تولید انرژی به صورت مناسب و منسجم مدیریت شود و این پروسه، کمینه شدن نوسانات فرکانس را نتیجه دهد. به طوری که نوسان فرکانس[5]حول فرکانس مرجع، کمتر شود بدون اینکه بارهای شبکه مدیریت شده و یا در آنها دخالت صورت گیرد.

 

باید اضافه کرد روش پیشنهادی میتواند تمام واحدهای تولیدی را کنترل کندو  هیچ گونه محدودیتی نمی پذیرد و همچنین می تواند برای چند ناحیه کنترلی [6]مختلف به کار رود ،بدین صورت که این نواحی ، از طریق خطوط ارتباطی با هم مرتبط هستند و تعادل بین بار و تولید برقرار می گردد. البته این هدف زمانی تامین می شود که عمل کنترلی دو هدف زیر را برآورده سازد:

-1فرکانس را در مقدار برنامه ریزی شده قرار دهد.

2-توان خالص تبادلی با نواحی همسایه را به مقدار برنامه ریزی شده برساند.

1-5-  ساختار گزارش

پس از مطالعه مقدمه و هدف و نوآوری در اين فصل در فصل دوم، ابتدا به معرفی  انواع روش‌های کنترل فرکانس و تحقيقاتی که در اين زمينه تا کنون انجام گرفته مي‌پردازد و سپس بررسی روش کنترلی پیشنهاد شده و جزییات آن پرداخته و مبانی تئوریک لازم بیان میگردد. در فصل سوم ابتدا سيستم مورد مطالعه و اطلاعات مربوط به آن را بررسی کرده و در قسمت بعدی ساختار روش پيشنهادی معرفی می‌گردد. در  فصل چهارم به بررسی نتايج شبيه‌سازی می‌پردازد در پايان در فصل پنجم جمع‌بندی و روش‌های پيشنهادی جهت ادامه کار ارائه مي‌گردد.

فصل دوم

بررسی روش های کنترل فرکانس و روش پیشنهادی

2-1-مقدمه

با افزایش تقاضای انرژی الکتریکی ،نظر متخصصین ومهندسین بیش از پیش به سمت منابع تجدید پذیر جلب شده است بطوریکه تا کنون تحقیقات ومطالعات زیادی در این حوزه انجام شده است .مطالعات انجام شده به محققان اجازه داده تا کنترل و بهینه سازی شرایط کارکرد تجهیزات و ادوات پیچیده امروزی را در دست گیرند .تا کنون مطالعات متعددی برای بهبود ومعرفی تکنيک‌های کنترل فرکانس توسط محققان در اين زمينه انجام شده است. تعدادی از اين مدل‌ها در سیستم های قدرت کوچک و مجزا در سراسر جهان راه‌اندازی شده و توسعه يافته‌اند . اين مدل‌ها بر اساس روش‌های کنترل زاویه گام، پیش بینی سرعت باد، تخمین بار و به کمک الگوریتم ژنتیک ، منطق فازی و شبکه های عصبی و بکارگیری ذخیره سازها توسط کاربران برای بهبود خطوط و برای ارزيابی در مقياس محلی، منطقه‌ای و ملی اجرا شده‌اند. با بررسی اين روش‌ها ، استفاده از  ذخیره سازها یکی از  بهترين روش برای تنظیم فرکانس معرفی شده است، که با کمک کنترل کننده می توان به نتايج قابل‌قبولی دست يافت. اين فصل پس از بررسی اهمیت تنظیم فرکانس و  روش‌های کنترل فرکانس به معرفی روش مورد استفاده در اين پايان‌نامه می‌پردازد .

[1] Renewable energy

[2] Active power

[3] Wind generation units

[4] Photovoltaics cell generation units

[5] Frequency deviation

[6] Area control

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تعيين تعداد حالت بهينه در مدل تحليلي قابليت اطمينان نيروگاه بادي
 • پايان نامه استراتژي بهينه قيمت دهي در بازار عمده فروشي برق با استفاده از الگوريتم ديناميکي pso مبتني بر gso
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122