پایان نامه بررسي انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالي در جريان جابجايي طبيعي سيال با پرانتل خيلي کوچک در مجاورت سطح موجي شکل مايل و نفوذپذير و تحت ميدان مغناطيسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالي در جريان جابجايي طبيعي سيال با پرانتل خيلي کوچک در مجاورت سطح موجي شکل مايل و نفوذپذير و تحت ميدان مغناطيسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالي در جريان جابجايي طبيعي سيال با پرانتل خيلي کوچک در مجاورت سطح موجي شکل مايل و نفوذپذير و تحت ميدان مغناطيسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1 پیشگفتار 2
1-2 مروری بر کارهای گذشته3
1-3 شرح مساله6
1-4 روش تحقیق7
فصل دوم: هیدرودینامیک مغناطیسی
2-1 تاریخچه¬ای از هیدرودینامیک مغناطیسی9
2-2 معادلات الکترودینامیک درمبحث هیدرودینامیک مغناطیسی10
2-2-1 میدان الکتریکی و نیروی لورنتز10
2-2-2 قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی11
2-2-3 قانون آمپر12
2-2-4 قانون فارادی12
2-2-5 جمع-بندی13
فصل سوم: مروری بر چند روش تحلیلی در حل معادلات نویر استوکس
3-1 روش تحلیل مقیاسی15
3-2 روش انتگرالی20
3-3-1 روش تشابهی23
3-3-2 اثر وجود جریان از طریق دیواره : (دمش و مکش ) 25
فصل چهارم: همرفت طبیعی روی صفحه مایل و حل انتگرالی معادلات حاکم
4-1 شرح مساله28
4-2 معادلات حاکم29
4-3 حل انتگرالی معادلات حاکم32
4-3-1 انتگرال¬گیری از معادلات حاکم32
4-3-2 حل معادلات انتگرالی ممنتوم و انرژی33
4-4 عدد ناسلت 〖Nu〗_x37
4-5 تنش برشی τ_x38
فصل پنجم: اراﺋﻪ¬ی نتایج
5-1 صحت سنجی برنامه کامپیوتری40
5-2 تاثیر تغییرات زاویه سطح ( α ) 42
5-3 تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی (M_0 )47
5-4 تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح (a_0)52
5-5 تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح (n)57
5-6 تاثیر تغییرات عدد پرانتل (Pr)62
5-7 تاثیر تغییرات سرعت مکش و دمش به سطح (v_0) 67
فصل ششم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
6-1 نتیجه-گیری77
6-2 پیشنهادها78
فهرست منابع
80

فهرست منابع

[1]     Itaru, M., Osamu, T., & Akimi, S. Natural convection heat transfer from a horizontal cylinder to mercury under magnetic field. International Journal of Heat and Mass Transfer, 19(9), 1021-1029. (1976)

[2]     Fumizawa, M.-o. Natural convection experiment with liquid NaK under transverse magnetic field. Journal of Nuclear Science and Technology, 17(2), 98-105. (1980)

[3]     Moulic, S. G., & Yao, L. Natural convection along a vertical wavy surface with uniform heat flux. Journal of heat transfer, 111(4), 1106-1108. (1989)

 [4]     Bhavnani, S., & Bergles, A. Natural convection heat transfer from sinusoidal wavy surfaces. Wärme-und Stoffübertragung, 26(6), 341-349. (1991)

[5]     Chamkha, A. J., & Khaled, A.-R. A. Similarity solutions for hydromagnetic simultaneous heat and mass transfer by natural convection from an inclined plate with internal heat generation or absorption. Heat and Mass Transfer, 37(2-3), 117-123. (2001)

[6]     Adjlout, L., Imine, O., Azzi, A., & Belkadi, M. Laminar natural convection in an inclined cavity with a wavy wall. International Journal of Heat and Mass Transfer, 45(10), 2141-2152. (2002)

[7]     Wang, C.-C. Mixed convection boundary layer flow of non-Newtonian fluids along vertical wavy plates. International journal of heat and fluid flow, 23(6), 831-839. (2002)

  [8]     Molla, M. M., Hossain, M. A., & Yao, L. S. Natural convection flow along a vertical wavy surface with uniform surface temperature in presence of heat generation/absorption. International Journal of Thermal Sciences, 43(2), 157-163. (2004)

چکیده:

در پایان­نامه حاضر به بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کم در مجاورت دیواره مایل موجی شکل و تحت میدان مغناطیسی پرداخته شده است. دیواره نفوذپذیر بوده و در نتیجه می­توان سیال را به درون دیواره مکش یا از درون آن دمش نمود. میدان مغناطیسی عمود بر دیواره و به سمت داخل و جریان الکتریکی عمود بر صفحه تشکیل شده توسط میدان مغناطیسی و سرعت سیال می­باشد تا بتوان نیروی مغناطیسی­ای در جهت جریان یا خلاف آن ایجاد نمود.
جریان آرام و تراکم­ناپذیر بوده و شرط عدم لغزش بین سیال و دیواره برقرار است. برای حل معادلات حاکم ابتدا با اعمال یک تبدیل مختصات در پارامترهای x و y صفحه موجی شکل را مسطح کرده و آنگاه توسط روش انتگرالی معادلات PDE را به معادلات ODE تبدیل نموده و در نهایت دستگاه معادلات حاکم را به روش رانگ کوتا مرتبه چهارم و با استفاده از نرم افزار میپل حل می­نماییم.

نتایج نهایی نشان می­دهند با افزایش زاویه­ی سطح تنش برشی و عدد ناسلت هر دو افزایش می­یابند. همچنین با افزایش پارامتر مغناطیسی تنش برشی و عدد ناسلت هر دو کاهش یافته و با افزایش دامنه و فرکانس سطح تنش برشی و عدد ناسلت هر دو کاهش می­یابند. همچنین با افزایش عدد پرانتل تنش برشی و عدد ناسلت هر دو افزایش می­یابند. بعلاوه با افزایش قدرت مکش تنش برشی و عدد ناسلت هر دو افزایش یافته و با افزایش قدرت دمش تنش برشی و عدد ناسلت هر دو کاهش می­یابند.
کلمات کلیدی : انتقال حرارت جابجایی طبیعی٬ صفحه مایل موجی شکل٬ مگنتو هیدرودینامیک٬ حل انتگرالی٬ روش رانگ کوتا

 فصل 1 :
مقدمه

1-1 پیشگفتار:

پدیده­­های فیزیکی خیلی زیادی درگیر و وابسته با جابجایی طبیعی هستند. می­توان جریان جابجایی آزاد و انتقال حرارت مربوط به آن را در گستره وسیعی از سیستم­های طبیعی و صنعتی مشاهده کرد. جریان آزاد در هوا٬ مبدل­های حرارتی٬ جمع­کننده­های انرژی خورشیدی٬ تکنولوژی خشک­کننده­ها٬ تکنولوژی­های فراوری غذا٬ خنک کننده­های سیستم­های الکترونیکی و خنک کننده­های راکتورهای هسته­ای مثال­هایی از جریان جابجایی آزاد می­باشند.

تفاوت اساسی جابجایی اجباری و آزاد در آن است که در جابجایی اجباری٬ موتوری که جریان را به حرکت در می­آورد خارجی است اما در جابجایی آزاد این موتور درون خود جریان است. اختلاف دمای دیواره- سیال باعث ایجاد چرخه طبیعی و یکنواخت در جابجایی طبیعی می­شود بدین صورت که در مجاورت دیواره گرم بسته­ای از سیال گرم شده و در حین منبسط شدن به سمت بالا حرکت  می­کند. سپس این بسته در مجاورت سیال سرد خنک شده متراکم گردیده و از طرف دیگر به سمت پایین حرکت می­کند تا دوباره به سطح گرم برسد. این چرخه قابلیت انجام کار دارد یعنی اگر پروانه­ای را وارد جریان کنیم در اثر این جریان به چرخش در می­آید. این مساله منشا نیروگاه­های بادی است. ولی اگر وسیله­ای برای استفاده از کار چرخه وجود نداشته باشد سیال به سرعت در چرخه به حرکت در آمده و کار بالقوه آن در اصطکاک با اجسام ثابت تلف می­شود.

هیدرودینامیک مغناطیسی (MHD)1 شاخه­ای نسبتا جدید ولی مهم از مکانیک سیالات است. از جمله زمینه­های مهم آن در صنعت می­توان به نقش کاربردی آن در خنک کردن راکتورهای هسته­ای با عدد پرانتل کوچک (مانند نقره با پرانتل 0.01 و بیسموت با پرانتل 0.021 ) نام برد  ] 1و2[. مگنتو هیدرودینامیک مطالعه جریان سیالی است که هادی جریان الکتریکی بوده و همزمان یک میدان مغناطیسی نیز  بر آن اعمال شده است به طوری که نیروی مغناطیسی به وجودآمده در جهت جریان یا خلاف آن است.

1-2 مروری بر کارهای گذشته :

در سال 1989 مولیک و یاﺆ ]3[ جریان جابجایی آزاد را در امتداد یک صفحه موجی شکل عمودی مطالعه کردند و نشان دادند که عدد ناسلت به صورت متناوب در امتداد صفحه تغییر می­کند. طول موج تغییرات ناسلت دو برابر طول موج صفحه بوده و مقدار عدد ناسلت با افزایش لایه مرزی حرارت در پایین دست جریان کاهش می­یابد.

در سال 1991 بهاوانی و برگلس ]4[  با روش تداخل­سنج نوری ماخ – زندر مطالعه تجربی بر روی آهنگ انتقال گرمای جابجایی آزاد از روی صفحات سینوسی شکل انجام دادند. آن­ها پارامترهایی مانند نسبت دامنه به طول موج صفحه و زاویه صفحه را تغییر داده و تاثیر آن­ها را بر آهنگ انتقال گرما تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند هرچه نسبت دامنه به طول موج صفحه افزایش می­یابد آهنگ انتقال گرما از روی صفحه کاهش می­یابد.

در سال 2001 چمخا و خالد ]5[ معادله همبسته جرم و انرژی را برای جریان جابجایی آزاد در امتداد یک ­صفحه مایل تخت به روش تشابهی حل کردند و دریافتند با افزایش شدت مکش میزان عدد ناسلت افزایش و با افزایش شدت مکش عدد ناسلت کاهش می­یابد.

در سال 2002 بل­کادی و همکاران ]6[ جریان جابجایی طبیعی درون یک حفره با صفحه موجی شکل مایل را بررسی کردند و نشان دادند با افزایش زاویه صفحه ناسلت متوسط افزایش می­یابد.

در سال 2002 وانگ ]7[ مساله جریان جابجایی ترکیبی را برای جریان غیر نیوتونی روی یک صفحه مایل موجی مورد بررسی قرار دادند . آن­ها نشان دادند در پرانتل­های بالا اثر موجی شکل صفحه روی ضخامت لایه مرزی سرعت و حرارت کمتر می­شود.

در سال 2004 ملاحسین و یاﺆ ]8[ اثرتولید داخلی گرما و جذب آن را در امتداد یک صفحه موجی شکل عمودی را به روش تشابهی بررسی کردند.

در سال 2005 وانگ]9[ جریان ترکیبی را روی یک صفحه مایل موجی شکل در حضور میدان مغناطیسی برررسی کردند. آن­ها به کمک تابع جریان معادلات حاکم را بازنویسی کرده و سپس به روش تفاضل محدود مساله را حل کردند. آن­ها نشان دادند ضریب اصطکاک و عدد ناسلت با افزایش زاویه زیاد می­شود. همچنین هنگامی که عدد پرانتل افزایش می­یابد نرخ انتقال حرارت افزایش می­یابد ولی ضریب اصطکاک کاهش می­یابد.

در سال 2006 یاﺆ]10[ به بررسی انتقال حرارت در امتداد یک صفحه عمودی موجی شکل که تغییرات آن حاصل برایند دو موج سینوسی بود پرداخت . نتایج عددی او نشان می­دهد اضافه کردن موج دوم به صفحه باعث می­شود پروفیل دما و سرعت در نزدیکی صفحه به شدت تغییر کرده و میزان انتقال حرارت کاهش می­یابد.  همچنین دریافت نرخ انتقال حرارت به نسبت دامنه و فرکانس موج صفحه بستگی دارد .

در سال 2007 کانداسامی و هاشم ]11[  انتقال حرارت و انتقال جرم را برای جریان جابجایی طبیعی روی صفحه مایل در محیط هیدرومغناطیسی همراه با مکش و دمش به روش تشابهی بررسی کردند. آن­ها نشان دادند با افزایش قدرت مکش لایه مرزی سرعت و حرارت کاهش می­یابد. همچنین با افزایش پارامتر مغناطیسی لایه مرزی سرعت و حرارت افزایش می­یابد.

در سال 2007 ملا­ مامون و انور حسین ]12[ اثر تشعشع در جریان ترکیبی روی صفحه موجی شکل عمودی و به روش تفاضل محدود بررسی کردند و دریافتند عدد ناسلت با افزایش پارامتر تشعشع Rd زیاد     می­شود. همچنین با افزایش Rd ضخامت لایه مرزی سرعت و گرما افزایش می­یابد.

در سال 2010 شرما و سینگ ]13[ جریان جابجایی طبیعی را در امتداد یک صفحه عمودی هم­دما و در حضور میدان مغناطیسی همراه با رسانندگی الکتریکی متغیر برای سیال با پرانتل خیلی کوچک به روش تشابهی مورد مطالعه قرار دادند. آن­ها نشان دادند سرعت سیال و نرخ انتقال حرارت با افزایش رسانندگی الکتریکی کاهش می­یابد.

در سال 2011 توحید حسین و ریتا موجومدر ]14[ جریان جابجایی طبیعی را روی یک صفحه تخت افقی متخلخل همراه با دمش و مکش به روش تشابهی بررسی کردند. آن­ها نشان دادند با افزایش قدرت مکش ضخامت لایه مرزی سرعت و حرارت کاهش می­یابد . همچنین با افزایش عدد پرانتل ضخامت لایه مرزی سرعت و حرارت کاهش می­یابد.

در سال 2011 علیم و همکاران ]15[ رسانش گرمایی سیال در لایه مرزی را برای جریان جابجایی طبیعی روی صفحه موجی عمودی همراه با تولید گرما به روش تفاضل محدود بررسی کردند. آن­ها دریافتند ضریب اصطکاک و نرخ انتقال حرارت با افزایش تولید گرمای سطح افزایش می­یابد. به علاوه با افزایش رسانندگی گرمایی سیال در نزدیکی لبه صفحه ضریب اصطکاک محلی و ناسلت محلی افزایش می­یابد اما در پایین دست جریان این نتیجه معکوس می­شود.

در سال 2012 رضوی و پورحسین ]16[ به بررسی جریان جابجایی طبیعی روی صفحه موج­دار عمودی تک­دما با مدل جدید شار به روش حجم محدود پرداختند. آن­ها نشان دادند با موج­دار کردن صفحه عدد ناسلت متوسط کاهش می­یابد. همچنین با افزایش نسبت طول موج به دامنه عدد ناسلت متوسط افزایش می­یابد.

در سال 2013 کبیر و همکاران ]17[ به برررسی اثر اتلاف ویسکوز در محیط هیدرومغناطیسی برای جریان جابجایی طبیعی روی صفحه عمودی موج­دار به روش تشابهی پرداختند. آن­ها دریافتند با افزایش پارامتر اتلاف ویسکوز لایه مرزی سرعت و حرارت افزایش می­یابد. همچنین ضریب اصطکاک محلی و عدد ناسلت محلی با افزایش پارامتر اتلاف ویسکوز کاهش می­یابد.

در سال 2013 عبدا… و زقماتی ]18[ به بررسی اثر تشعشع روی صفحه مایل موجی شکل برای جریان جابجایی طبیعی به روش تفاضل محدود پرداختند. آن­ها نشان دادند با افزایش دامنه نوسان صفحه ضخامت لایه مرزی سرعت و حرارت افزایش یافته و میزان انتقال حرارت کاهش می­یابد. همچنین با افزایش زاویه سطح ضخامت لایه مرزی سرعت و حرارت کاهش یافته و میزان انتقال حرارت افزایش می­یابد به علاوه با افزایش پارامتر تشعشع Rd ضخامت لایه مرزی حرارت و سرعت کاهش می­یابد.

در سال 2013 سیدیکا و همکاران ]19[ اثر تشعشع در جریان جابجایی طبیعی برای سیال با پرانتل خیلی کوچک را روی صفحه موجی شکل عمودی به روش تفاضل محدود مورد بررسی قرار دادند و فهمیدند با افزایش پارامتر تشعشع Rd  عدد ناسلت متوسط و ضریب اصطکاک متوسط کاهش می­یابد.

در سال 2014 سیدیکا و حسین و ساها ]20[ اثر تشعشع در جریان جابجایی طبیعی برای سیال با پرانتل خیلی کوچک را روی صفحه موجی شکل افقی به روش تفاضل محدود مورد بررسی قرار دادند و فهمیدند نرخ متوسط انتقال حرارت با افزایش دامنه نوسان صفحه کاهش می­یابد. همچنین با افزایش پارامتر تشعشع Rd نرخ متوسط انتقال حرارت و ضریب اصطکاک افزایش می­یابد.

1-3 شرح مساله :

جریان سیال ناشی از جابجایی آزاد بر روی یک صفحه موجی شکل و متخلخل در اینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد . هندسه مساله در شکل (1-1) نمایش داده شده است. صفحه که با محور افقی زاویه  می­سازد توسط معادله  می­شود. در این رابطه a دامنه موج٬ L طول صفحه و n فرکانس موج صفحه می­باشند. محورهای  و  به ترتیب در جهت موازی و عمود بر دیواره می­باشند.  سرعت سیال در جهت  و  سرعت سیال در جهت  می­باشد. دیواره در دمای  و در مجاورت سیالی با دمای   و با عدد پرانتل کوچکتر از واحد ( ) (فلز مایع) قرار دارد. دیواره نفوذپذیر می­باشد . حالت مکش زمانی رخ می­دهد که مقداری از سیال از لایه مرزی به داخل دیواره کشیده شود. در حالت دمش سیال از دیواره به لایه مرزی تزریق می­شود. نیروهای حجمی موثر بر مساله نیروهای گرانشی و مغناطیسی می­باشند. اندازه میدان مغناطیسی ثابت وجهت آن عمود بر دیواره و به سمت آن است. همچنین جریان الکتریکی ایجاد شده توسط نیرو محرکه الکتریکی عمود بر صفحه کاغذ و به سمت داخل آن است در نتیجه نیروی مغناطیسی اعمال شده بر سیال طبق قانون دست راست در خلاف جهت جریان است. با تعویض قطب­های اختلاف پتانسیل٬ جهت نیروی مغناطیسی معکوس می­شود . نیروی گرانشی نیز به صورت حجمی ودر راستای عمود بر افق است. در نتیجه مولفه نیروی گرانشی در امتداد صفحه برابر با  خواهد بود.

 

1-4 روش تحقیق :

ابتدا معادلات حاکم را برای صفحه موجی شکل نوشته و سپس جهت سهولت در حل مساله به کمک یک تغییر متغیر مناسب صفحه موجی را به صفحه تخت تبدیل می­کنیم. آنگاه طبق روش انتگرالی از معادلات حاکم جدید انتگرال گرفته و جواب انتگرال را به ازای یک پروفیل حدسی مناسب برای سرعت و دما به دست می­آوریم و در نهایت دستگاه معادلات حاکم به دست آمده را به روش رانگ کوتا حل کرده و از آنجا ضخامت لایه مرزی سرعت و حرارت٬ تنش برشی و عدد ناسلت را به دست می­آوریم.


فصل 2 :
هیدرودینامیک مغناطیسی

2-1 تاریخچه­ای ازهیدرودینامیک مغناطیسی:

موضوع هیدرودینامیک مغناطیسی بعد از سال 1930 مطرح شد. هارتمن در سال1937 بر روی جریان فلز مذاب در حال عبور از یک مجرا که بر آن میدان مغناطیسی اعمال می­شد مطالعاتی انجام داد. او همچنین یک تحقیق ﺗﺌوری و آزمایشگاهی را بر روی فلز جیوه در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت انجام داد. هارتمن به عنوان پدر علم هیدرودینامیک مغناطیسی در مبحث فلز مذاب شناخته می­شود . جریان­های هارتمن٬ جریان داخل مجراهایی که در آن­­ها یک میدان مغناطیسی وجود دارد را توصیف می­کنند. در سال 1950 فیزیک پلاسما به عنوان موضوعی برای فرایندهای گداخت گرمای هسته­ای کنترل شده در راکتورهای هسته­ای در مباحث مربوط به هیدرودینامیک مغناطیسی مطرح گردید. در همین سال­ها نظریه معروف به امواج آلفون اراﺋﻪ  شد که ارتباط بین هیدرودینامیک مغناطیسی و علوم نجومی را مطرح می­­کند.

انگیزه­هایی که می­توان از آن به عنوان یک عامل محرک برای پیشرفت این تکنولوژی نام برد به اختصار به شرح زیر است:

1-  راکتورهای زاینده: در این راکتورها از سدیم مذاب به عنوان یک سیال خنک­کننده استفاده می­شود و لازم است این سیال پمپ شود که این کار با استفاده از پمپ­های هیدرودینامیک مغناطیسی صورت می­پذیرد.

2- گداخت گرما-هسته­ای کنترل شده: در این فرایند لازم است تا پلاسمای داغ بوسیله سطح مواد و توسط میدان مغناطیسی محصور گردد.

3- وسایل تولید قدرت هیدرودینامیک مغناطیسی: در این وسایل گازهای یونیزه شده از میان یک میدان مغناطیسی عبور داده می­شوند و انرژی الکتریکی مفیدی تولید می­شود که چشم­اندازی در بهبود بخشیدن راندمان نیروگاه­ها عرضه کرده است.


همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي انتقال جرم و حرارت در جريان جا به‌ جائي طبيعي نانوسيال آب- اکسيد آلومنيوم، تحت يک ميدان مغناطيسي ثابت در محيطي متخلخل در مجاورت ديوار عمودي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122