پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من  و تو (1) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 198 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من  و تو (1)  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل او ل : کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
2-1- طرح مساله 4
3-1- اهداف تحقیق 5
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 5

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7
1-2- مقدمه 8
2-2- مبانی نظری تحقیق 8
3-2- چارچوب نظری تحقیق 19
4-2- تاریخچه ومعرفی شبکه یک سیما و شبکه من وتو(1) 21
5-2- پیشینه تحقیق 26
6-2- سوالات تحقیق 31
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 32
1-3- روش تحلیل محتوای کیفی 33
2-3- جامعه آماری 48
3-3- شیوه نمونه گیری 48
4-3- حجم نمونه 49
5-3- شیوه جمع آوری داده ها 49
6-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 49
7-3- تعاریف عملیاتی 50
8-3- قابلیت اعتماد 52

فصل چهارم : یافته های تحقیق 55
1-4- چیدمان و اولویت بندی اخبار در دوشبکه 56
2-4- بررسی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی وشبکه من و تو (1) 59
3-4- تحلیل مقایسه ای اخبار مشترک دوشبکه 100
4-4- تحلیل مقایسه ای تفاوتهای بخش های خبری دوشبکه 113
5-4- خلاصه ای از مهمترین یافته های تحقیق 118
6-4- پاسخ به سوالات تحقیق 119

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری 124
1-5- مقدمه 125
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری 126
3-5- محدودیت های تحقیق 140
4-5- پیشنهادها 141

منابع و ماخذ :

بارت، رولان . ( 1371) . “عناصر نشانه‌شناسی” ، مجید محمدی ، الهدی. چاپ اوّل.

برانستون، گیل و استافورد، روی.(2007). “کتاب دانشجویان رسانه ها وارتباطات” ، امیر عبدالرضا سپنجی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع). (زیر چاپ)

پور زرگر ، درویشعلی . (1387) . ” روانشناسی طبیعت ” ، موسسه قلم نگار جانان ، تهران . چاپ دوم

پورنظری ، الهه . (1388) . ” کتاب ماه علوم اجتماعی ” . دوره جدید ، بهمن 88 ، شماره 23

پیربداقی ، فاطمه . ” مقاله : تحلیل محتوای کمی و کیفی  ؛ بخش آخر  ” ، نشریه پیام پژوهش

چندلر، دانیل. ( 1387 ) . “مبانی نشانه‌شناسی” ، مهدی پارسا. سوره مهر،تهران. چاپ اوّل.

حاج باقری ، محسن و پرویزی ، سرور و صلصالی ، مهوش . ( 1386 ) . ” روشهای تحقیق کیفی ” ، نشر بشری . تهران

دینه‌سن، آنه ماری. (1380 ) . ” درآمدی بر نشانه‌شناسی “، مظفر قهرمان، پرسش. تهران . چاپ اول

سرمد ، زهره  و  بازرگان ، عباس و حجازی ، الهه . ( 1385 ) . ” روش های تحقیق در علوم رفتاری “. انتشارات آگه . چاپ سیزدهم

سروی زرگر، محمد . (1386) . ” نظریه برجسته‌سازی “، سایت روزنامه همشهری

سفیری ، خدیجه . ( 1388) . ” روش تحقیق کیفی ” ، پیام پویا . چاپ دوم

سورین ، ورنر و تانکارد ، جیمز . ( 1389 ) . ” نظریه های ارتباطات ” ، دکتر علیرضا دهقان ، انتشارات دانشگاه تهران

شاکری، مجتبی. (1384) . ” رسانه‌های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری ” ، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما. قم

شایان‌مهر، علیرضا . (1377 ) .”دائرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی” ، كیهان. تهران . چاپ اوّل

شیخی ،غفور . بررسی های علوم اجتماعی ، مباحث پژوهشگری

کایلی، پل و لیتزا، یانتس.(1380 ) . “نشانه‌شناسی” ، محمد نبوی، ، شیرازه. تهران . چاپ اول

کریپندورف ، کلوس . (1390 ) . ” تحلیل محتوا : مبانی روش شناسی ” ، هوشنگ نایبی ، نشرنی

گیرو، پی‌یر. (1383) .” نشانه‌شناسی”، محمد نبوی، نشرآگه .تهران. چاپ دوّم،

لازار، ژودیت. (1385) . ” افکار عمومی ” ، مرتضي کتبی، نشر نی . تهران

مارشال ، کاترین ؛ راس من ،گرچن ب . (1377) . ” روش تحقیق کیفی ” ، علی پارسیان؛ محمد اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی . تهران

مک کوایل، دنیس. (1385) .” وسایل ارتباط جمعی”، پرویز اجلالی، دفتر مطالعه و توسعه رسانه ها.تهران 1385

مهرداد ، هرمز . (1380) . ” مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی ” ، موسسه فرهنگی پژوهشی فاران . چاپ اول

ميرزايي ، خلیل. (1388). ” پژوهش و پژوهشگري نامه نويسي ” ، انتشارات جامعه شناسان. تهران

چکیده

در واقع یکی از مهم ترین هدفهای اطلاع رسانی آگاه کردن افراد در زمینه های مختلف است که می تواند برای آنان نافع باشد و مهم ترین عامل، کیفیت آگاهی هاست. قابل درک بودن خبر، تناسب با سلایق و علایق جامعه و میزان برآورد نیازهای اطلاعاتی و دانسته های شخصی افراد منجر به گرایش و تمایل به خبر تلویزیونی        می گردد. همچنین بررسی ها نشان می دهد میان اولویتهای خبری تلویزیون و اولویتهای خبری منتشره در ارتباطات میان فردی ، تفاوت چشمگیری وجود دارد.همچنین عدم همسانی اخبار با دانسته های شخصی و پیچیدگی خبر ازجمله عواملی است که به وفور دراخبار تلویزیونی به چشم می خورد.

ارائه اخبار با سه هدف عمده یعنی نیازمخاطب به اطلاع یابی از خبر ارائه شده (فرهنگی ، اعتقادی ، اقتصادی ، سیاسی ، خدمات )، ایجاد تصور خاص (چه مثبت وچه منفی با در نظرگرفتن شرایط سلبی وایجابی ) در او نسبت به اخبار و اطلاعات و ترغیب او به اعتماد نسبت به صحت اخبار ارائه شده انجام می شود .

هدف از بررسی مقایسه ای بخش های خبری مورد نظر در تحقیق ( بخشهای خبری 14 و 21 شبکه یک و اتاق خبر شبکه من وتو 1 ) ، تحلیل محتوایی اخبارجهت شناخت ویژگی های کمی و کیفی ، نشانه شناسی بخشهای خبری مورد مقایسه و میزان اعتبار اخبار هر یک از دو شبکه مذکور است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ، تحلیل محتوای کیفی و شیوه نمونه گیری ، بصورت نمونه گیری هدفمند است . تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق ، اسنادی ( کتابخانه ای ) و ضبط بخشهای خبری مورد مقایسه ، در پروسه زمانی مشخص شده است.

دراین پژوهش سعی شد با رویکردی کمی وکیفی ، مولفه های خبری وفرهنگی واجتماعی موجود درشکل و محتوای اخبار دوشبکه مذکور ، مورد مقایسه بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

فصل 1 : کلیات تحقیق     

 1-1-  مقدمه

بدون شک یکی ازشاخص های مهم توسعه ، تیراژ روزنامه و تعداد مخاطبان برنامه خبری است. دلیل این شاخص سازی را نیز می توان درنقش خبر درگستره عمومی جوامع امروزی جست وجو کرد ، در واقع         خبر رسانی صحیح و متعادل زمینه ساز مشارکت سیاسی فرد به عنوان شهروند درجامعه است. اساسا فرد درصورتی که در جامعه مشارکت نداشته باشد شهروند شناخته نخواهد شد و مشارکت سیاسی به هنگامی    امکان پذیر است که در فرد احساس همدلی با سایر اعضاء جامعه بوجود آمده باشد ، همچنین احساس همدلی  با سایر اعضای جامعه هنگامی پدید می آید که  فرد برای خود ، سرنوشتی مشترک با سایر اعضاء جامعه یا دست کم گروههایی از آنها قائل باشد و توسعه جوامع امکان پذیر نیست مگر افراد به چنین دیدگاهی درمورد رابطه خود بادیگران دست یافته باشند.

اطلاعاتی که یک رسانه و منبع خبری باید ارائه دهد مستلزم آن است که دسترسی به اطلاعات را جهت     توانمند سازی مخاطبان برای مشارکت در فرآیندهایی سرنوشت ساز اجتماعی فراهم نماید. دراین میان سرعت انتقال اخبار به عنوان یک عامل تسریع کننده در تاثیرگذاری، نقش دارد. درصورتیکه اخبار با سریعترین روش به دست مخاطب برسد، مخاطب هیچگاه احساس تحریفی یا ناقص بودن نخواهد کرد. چه بسا عملکرد ضعیف تلویزیون سبب ایجاد این دیدگاه گردیده، به بیان دیگر اطلاعات و اخبار باید بر ظرفیت تجزیه وتحلیل، فهم و به عمل درآوردن اطلاعات از طریق رسانه ملی بیانجامد.

با عنایت به اینکه عمده مخاطبین ما را افرادی با سطح معلومات متوسط با فرهنگ دریافت فوری تشکیل         می دهند، لذا لزوم توجه و نزدیکی به فرهنگ بیان و واژگان فرهنگ عامه ضروریست و اخبار با موضوعات مختلف اعم ازاقتصادی، سیاسی و.. باید به گونه ای ساده و قابل فهم و درک بیان شود و موضوعات را به گونه ای بیان کند که درمحتوای آن خدشه ای وارد نگردد و درعین حال برای کلیه اقشاربا هرسطح فرهنگ و تحصیلات قابل درک باشد.

از جمله عوامل موثر در این بخش ، نوع پوشش و بیان گوینده خبر تلویزیونی می باشد که برای مخاطبینی که ازکانالهای مختلف خبری استفاده می نمایند مهم تلقی می شود، لذا به خدمت گرفتن عوامل اجرایی که دارای خصوصیاتی از جمله صمیمی بودن، دارابودن لحن و تن صدای مناسب، داشتن کیفیت نگاه، استفاده از       اشاره های چهره وتاکید صوتی بر روی لغات کلیدی و نمایشی از خود درمقابل دوربین ضروریست،لیکن کافی    نمی باشد. زیرا که محتوای خبر که توسط گوینده طرح می شود،بر ذهنیت مخاطب اثرگذارمی باشد و چنانچه محتوا با ذهنیت مخاطب همسانی نداشته باشد تاثیرات آن معکوس خواهد بود.

می توان گفت که بدون وجود رسانه های خبری معتبر که مورد اعتماد مخاطبان باشد احساس همدلی درجامعه وجود نخواهد داشت. نقش اعتبار در جذب خبر این است که مخاطب باور سریعتری نسبت به خبرهایی که ازمنابع معتبر منعکس می شوند دارند و آن خبرها را بدون هیچگونه واکاوی قبول می نمایند و درصورتی اخبار و اطلاعات منابع کم اعتبار را مورد واکاوی وپرسش قرار می دهند که بهترین خبرها زیر سوال برده شود. علت این زیر سوال رفتن این است که اخبار بر عناصر خبری که، کجا، وچگونه استوارند و کمتر روی تاکید دارند. دراین صورت خبر زیر سوال رفته و اعتبار ثانویه خود » چرا « عنصر» چرا « را از دست می دهد. تذکر این نکته ضروری است که تکیه روی عنصردر تلویزیون باعث ازبین رفتن خبر خواهد شد و هم از دست دادن مخاطب را به همراه خواهد داشت. (میلر ، 59:1368  )

جوامعی که در آن دولت انحصاروسایل خبری را به طور نسبی دراختیاردارد در مقایسه با جوامعی که دارای تعدد وسایل خبری نمی باشند شرایط یکسانی ندارند. زیرا اخبار از کانالهای مختلف خبری کسب می گردد و افراد در مورد هرحادثه یک خبر و یک نوع تفسیری دارند و این امرسبب می شود افراد نظرات گوناگون را بشنوند واز بین آنها بهترین را انتخاب کنند و به تعمق اندیشه بپردازند و دیدگاههای انتقادی نسبت به مسائل پیدا کنند و رسانه نامطلوب یا کیفیت پایین را مورد توجه قرار ندهند ودر این شرایط ارائه بهترین اخبار و دانستنیها میسر می گردد.

ازسویی دیگر بررسی تاثیرات پوشش های خبری با افکار توده جامعه ضروری به نظر می رسد و می توان بر تاثیرات هدفمند و غیرهدفمند پوشش های خبری بر تصورات و افکار سیاسی همگان پی برد.   رویهم رفته می توان به بررسی تغییرات ایجاد شده درعقاید تک تک اعضای جامعه و یا تغییرات صورت گرفته         در میزان برجستگی ها  از نظر مخاطب دست یافت . در عین حال می توان دریافت که تاثیرات مهم  پوشش های رسانه ای برتصورات و افکار شهروندان نسبت به برجستگی یک موضوع که جامعه این اولویت و برجستگی را به موضوع داده است به چه ترتیبی است.بدین ترتیب برنامه های متعدد در رسانه ها قادراست تا ابزارهای قابل دسترسی را دراختیار افکار عمومی قراردهد که آنها به راحتی به نظارت برمحیط سیاسی بپردازند. همچنین به نخبگان این فرصت را می دهد که آنها از تغییر وپیش بینی عکس العملهای عمومی جامعه اطلاع حاصل نمایند.

2-1- طرح مساله

اخبار  به عنوان بخش مهمی از ارتباطات ،  فراگردی  است مقید به شرایط زمانی و مکانی که با  ویژگی های اجتماعی و فرهنگی و  …  قابل شناخت  است . در  مورد تعریف  اخبار  و اطلاعات ، می توان گفت  : اطلاعات   به  هر نوع داده جمع آوری شده با استفاده از روش های مختلفی نظير  : مطالعه ، مشاهده  ، شايعه  و ساير موارد ديگر اطلاق می گردد. در واژه “اطلاعات”، بار معنائی از قبل تعريف شده ای درموردکيفيت ، معتبر بودن و يا صحت داده وجود ندارد و امکان برخورد با اطلاعات معتبر ، غيرمعتبر ، واقعی ، نادرست ، صحيح و           گمراه کننده ، وجود خواهد داشت .

در واقع یکی از مهم ترین هدفهای اطلاع رسانی آگاه کردن افراد در زمینه های مختلف است که می تواند برای آنان نافع باشد و مهم ترین عامل، کیفیت آگاهی هاست. قابل درک بودن خبر، تناسب با سلایق و علایق جامعه و میزان برآورد نیازهای اطلاعاتی و دانسته های شخصی افراد منجر به گرایش و تمایل به خبر تلویزیونی        می گردد. همچنین بررسی ها نشان می دهد میان اولویتهای خبری تلویزیون و اولویتهای خبری منتشره در ارتباطات میان فردی ، تفاوت چشمگیری وجود دارد.همچنین عدم همسانی اخبار با دانسته های شخصی و پیچیدگی خبر ازجمله عواملی است که به وفور دراخبار تلویزیونی به چشم می خورد.

ارائه اخبار با سه هدف عمده یعنی نیازمخاطب به اطلاع یابی از خبر ارائه شده (فرهنگی ، اعتقادی ، اقتصادی ، سیاسی ، خدمات )، ایجاد تصور خاص (چه مثبت وچه منفی با در نظرگرفتن شرایط سلبی وایجابی ) در او نسبت به اخبار و اطلاعات و ترغیب او به اعتماد نسبت به صحت اخبار ارائه شده انجام می شود .

توجه به شاخصها و انگیزه های روانشناختی ( تفاوتهای فردی وشخصیتی ) و عوامل رسانه ای ( جامعیت اخبار ، تنوع، عدم سوگیری، جذابیت و..) می تواند سبب حفظ، جلب رضایت واعتماد مخاطب باشد و تا هنگامی که رسانه های ایرانی نتوانند روی افکارعمومی تاثیر قاطع داشته باشند به نظر می رسد بدیهی ترین واکنش جامعه مخاطبان نسبت به رفتار رسانه ها بی اعتمادی نسبی باشد و احتمالا تاثیرگذاری و شکل دهی افکار عمومی بیشتراز طریق دیگر محیط های اجتماعی صورت می گیرد.

دراین پژوهش سعی خواهد شد با رویکردی کمی وکیفی ، مولفه های خبری وفرهنگی واجتماعی موجود درشکل و محتوای اخبار دوشبکه مذکور ، مورد مقایسه بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدلیل اکتشافی بودن این پژوهش ، نیازی به فرضیه دراین تحقیق نیست و سوالات تحقیق کفایت می کند.

3-1- اهداف تحقيق

1-3-1- هدف اصلی :

بررسی  مقایسه ای مولفه های  فرهنگی و اجتماعی اخبارشبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه ماهواره ای  من  و تو 1 ،  با لحاظ کردن مختصات اسلامی –  ایرانی ؛ برای بررسی شکل و ساختارتشکیل دهنده هر یک از دو شبکه مورد مطالعه و محتوا و نحوه ارائه اخبار .

2-3-1- اهداف فرعی :                                                                                                                                                           

الف –  شناخت  و مقایسه  فاکتورهای مثبت (  نقاط قوت )  هر یک  از دو شبکه برای موفقیت در جمع آوری و ارائه اخبار                                                                                                                                                            ب- شناخت و مقایسه فاکتورهای منفی  (  نقاط ضعف )  شبکه های مورد مطالعه در جمع آوری و ارائه اخبار و ارائه راهکارهای بهبود بخش

ج- شناخت و بررسی ساختار تشکیل دهنده وشکل و نحوه ارائه اخبار و شیوه های جمع آوری اخبار و اطلاعات از سوی دوشبکه مذکور

4-1- ضرورت و اهميت تحقيق

اخبار و ارائه اطلاعات ، یکی از شاخه های مهم ارتباطات به شمار می رود و در حقیقت عبارت  است از  تمام روشهایی که از طریق آنها ممکن است ذهنی بر ذهن دیگر ، تاثیر بگذارد . گسترش روز افزون صنعت اطلاعات درعصر ارتباطات و گسترش حوزه  نامحدود تاثیرگذاری بر روی مخاطبان ، باعث شده که پژوهش درخصوص اطلاعات و اخبار ، ضرورت ویژه ای پیدا کند .

رسانه‌های همگانی غالبا خود را آئینه جامعه تلقی می‌نمایند،‌آئینه‌ای که رخدادهای اجتماعی را آنگونه که هستند بازتاب دهند. آنها همچنین مسئولیت درگیر شدن در تعاملات اجتماعی را پذیرفته‌اند و گاه گامی نقش هدایت کننده یا رهبری را در جامعه بر عهده می‌گیرند و بدین وسیله به یکپارچگی و انسجام جامعه از زاویه دید خویش کمک می‌ کنند. رسانه‌ها حتی عمل نقش صافی را انکار نمی‌ کنند،‌زیرا آنها از میان وقایع و رخدادهای متعدد، دست به انتخاب زده و اقدام به تفسیر و تعبیر می نمایند. با چنین توجیهی،‌ رسانه‌ها تاثیرات منفی عمل صافی و کنترل را رد می‌کنند. در عین حال در درون رسانه‌ها نظریات دیگری رایج است مبنی بر اینکه آیا نقش آنها در برابر جامعه باید بی‌طرف، ‌انعکاسی،‌ مشارکتی یا هدایت‌کننده باشد. (مهرداد ،‌1380 : 59)

اخبار درصورتی می تواند بیشترین اثربخشی را داشته باشد که در زمان مناسب وازرسانه مناسب پخش شود. درمیان دیگر انواع اخبار ، بخش های خبری تلویزیونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تلویزیون به علت دارا بودن ویژگی خاص توام بودن صدا و تصویر و نوشتار ، یک رسانه همگانی با درصد تاثیر گذاری بسیار بالاست.

در این میان شبکه های ماهواره ای خارجی ، علی الخصوص شبکه های فارسی زبان ( به طور خاص شبکه من و تو 1 ) با مطالعه و شناخت نسبت به نیازهای واقعی ویا کاذب مردم ایران و با استفاده از همه امکانات و پشتیبانی های مالی نامحدود ، در میدان رقابتی بزرگ با شبکه های داخلی ( بطور خاص شبکه اول سیما ) وارد شده اند و در بسیاری موارد گوی سبقت را ربوده اند .  اما باید دید که این نمایش پر زرق و برق ، تا چه اندازه با معیارهای اخلاقی ارتباطات و ارائه اخبار و اطلاعات صحیح و بدور از غرض ورزی و مختصات ایرانی – اسلامی و نیازهای واقعی مردم ایران انطباق دارد و تا چه حد ، انحراف از معیار وجود دارد که برای دستیابی به این بینش نیاز به پژوهش در این مورد احساس می شود .

علت انتخاب  شبکه های یک سیما و شبکه من وتو در این پژوهش ، فارسی زبان بودن وعمومیت دو شبکه است. شبکه اول سیما بعنوان شبکه ملی در تمام زمینه ها از جمله اخبار ، سرگرمی ، ورزش ، فیلم و سریال ، کودک و در تمامی زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و …  برنامه سازی می کند و همه جور مخاطب دارد و شبکه ماهواره ای من و تو نیز چنین شاخصه هایی را در خود دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتبار اخبار ساعت 21 سيما شبکه اول در نزد دانشجويان دختر رشته ارتباطات
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122