پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي  ازدواج کرده اند یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي  ازدواج کرده اند بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1-مقدمه:    2
1-2-بیان مساله:    3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:    5
1-4- هدف های تحقيق :    7
1-5- فرضيه ها:    8
1-6-متغیرها :    8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش    11
2- مباني نظري مربوط به متغيرهاي پژوهشي:    12
2-1- رويکردهاي مختلف به مطالعه شخصيت:    14
2-1-1- رويکرد روانکاوي:    14
2-2- رويکرد نوروانکاوي:    15
2-2-1- آلفرد آدلر:    15
2-2-2 کارل یونگ:    16
2-3- رويکرد انسانگرايي:    17
2-3-1- آبراهام مزلو:    17
2-3-2-کارل راجرز:    18
2-4- رويکرد شناختي:    19
2-5- نظريههاي عاملي شخصيت:    19
2-6-ديدگاه صفات:    21
2-7- مدلهاي مبتني بر تحليل عوامل    23
2-8- تاريخچه مدلهاي مبتني بر تحليل عوامل:    24
2-8-1- گوردن آلپورت:    24
2-8-2- آيزنک:    25
2-8-3- ريموند کتل :    25
2-8-4- گيلفورد    26
2-9- مدلهاي پنج عاملي شخصيت    27
2-10- الگوي نظري فرضي براي پنج عامل اصلي    28
2-11- عوامل تاثير گذار در پيدايش پنج عامل بزرگ    29
2-12- ابعاد و مولفههاي تست شخصيتي پنج عاملي کاستا و مک گري    31
2-12-1- روان آزرده خويي (N)    32
2-12-2- مولفههاي روان آزرده خويي(N)    33
2-12-3- مولفههاي برونگرايي(E)    35
2-12-4- پذيرا بودن (O)    37
2-12-5- مولفههاي پذيرا بودن (O)    38
2-12-6- مولفههاي سازگاري(A)    39
2-12-7- مسئوليت پذيري(C)    41
2-12-8- مولفههاي مسئوليت پذيري:    41
2-13- محدوديتهاي و نقاط قوت پنج عامل:    43
2-14- رضايت زناشويي    45
2-15- نظريه هاي مربوط به رضايتمندي زناشويي    46
2-16- نظريه هاي طبقه بندي ازدواجهاي بادوام    47
2-17- نظريه مدل اجتماعي ناي    49
2-18- نظريه چرخه پاداش زندگي زناشويي:    49
2-19- نظريه عقلاني – هيجاني آليس    52
2-20- عوامل و مولفههاي رضايت زناشويي    53
2-21- عوامل فرهنگي، اجتماعي و تربيتي    57
2-22- پیشینه پژوهش:    63
فصل سوم: روش تحقیق    69
3-1- طرح پژوهش:    70
3-2- جامعه آماری    70
3-3- روش نمونه گیری و تعداد نمونه :    70
3-4- ابزار تحقیق:    71
3-5- فرآیند اجرای پژوهش :    72
3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها :    72
فصل چهارم: یافته های تحقیق    73
4-1- یافته های پژوهش    74
4-1-1- یافته های توصیفی    74
4-1-2- یافته های مربوط به فرضیه ها    78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    85
5-1- بحث و نتیجه گیری :    86
5-2- محدودیت های تحقیق:    92
5-3- پیشنهادها:    92
منابع فارسی:    93
منابع لاتین:    97
Abstract    105

منابع فارسی:

احمدی، خدابخش. (1383). بررسی تاثیر روش مداخله تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری زناشویی. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

البرز، فریبا. (1386). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اساس برنامه ی سازمان جهانی بهداشت بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

ابراهیم زاده، علی. (1387). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

آزادمنش، علی. (1386). بررسی رابطه ی سبک های اسنادی و رضایت زناشویی دبیران مرد دبیرستان های منطقه 10 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

آقا، هما. (1383). بررسی تحولات سن ازدواج و فاصله سنی زوجین در هنگام ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

آلیس، آلبرت. (1997). زوج درمانی، ترجمه جواد صالحی (1375). تهران: انتشارات میثاق.

بک، آرون. تی. (2005). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه داغی (1384). تهران: انتشارات نسیم.

برواتی، محدثه. (1379). بررسی تاثیر مداخلات شناختی بر اساس رویکرد بک در زوج های متقاضی طلاق در شهرستان دامغان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دامغان.

پروین، لارنس ا. جان، الیور. پی. (2002). شخصیت؛ نظریه و پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور (1381). تهران: انتشارات آییژ.

تهمینه، ثریا. (1387). نوسازی و ازدواج زودرس در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

جعفری مژدهی، افشین. (1385). بررسی عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران طی پنج دهه 1335-85. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

جوانمرد، فاطمه. (1385). بررسی روند تغییرات سن ازدواج در ایران و تاثیر آن بر میزان متارکه در طول 20 سال اخیر. پایان نامه کارشناسی ارشد، پیام نور کرمانشاه.

حق شناس، حسن. (1385). طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت (راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO – FFI AND NEOPI – R). شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

دانش، آذر. (1383). بررسی رابطه رضایت زناشوویی با رضایت ناشی ازروابط زوجین. نخستین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

راستی، باقر. (1382). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج تهران. تهران: انتشارات رشد.

رایکمن، ریچارد. (2008). نظریه های شخصیت، ترجمه مهرداد فیروز بخت، (1387). تهران: نشر ارسباران.

رهنما، زیبا. (1388). تاثیرات افزایش سن ازدواج بر نوع دلبستگی در فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

ساپینگتون، آندورا. (2007). بهداشت روانی. ترجمه حمید رضا شاهی برواتی. تهران: روان.

منابع لاتین:

Artour. R. B. (1995). Big five personality variables and relationship   constructs. The enneagram institute Discoussion Board.

Bentler, P . M, New comb. M D, (2005). Longitudinal study of marital success and Failure. Journal of stalting and Psychology vol.46, p, 10531070.

Bradbury, T . N, Finchman. F . D & Beach. (2000). Rrsearch on the nature and determinants of marital satisfaction: A dicade in review. Journal of marriage and family , p. 964-98.

Bryant, Ch. M.  (2009). Personality, cognitive style, and age. Personality and individual differences. 30, 1199-1209.

Canker. B. C. (2008). Public and private self- consciousness; Assessment and theory. 50, 256-270.

Costa, P . T. & McCrae. R. R. (1999). Revised NEO personality (NEO-pI-R) and NEO Five- Factor (NEO-FF-I) profetional manunal. Odessa FF , Psychological Assessment Resources.

چکیده:

در پژوهش حاظر رابطه ی بین هر یک از پنج عامل بزرگ شخصیت[1] و سن ازدواج زنانی که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی ازدواج کرده اند، با میزان رضایت زناشویی[2] این افراد مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه ی آماری شامل زنانی بود که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند. پس از آنکه از طریق نمونه گیری خوشه ای سه شهرستان (بانه، سقز و سنندج) در استان کردستان انتخاب گردید، به طور تصادفی مناطقی از شهرستان ها انتخاب گردیدند و به مراکز بهداشت این مناطق مراجعه شد و از طریق روش تصادفی پرسشنامه NEO-FF-I  و پرسشنامه ENRICH به ترتیب برای گردآوری اطلاعات مربوط به ویژگی های شخصیت[3] و رضایت زناشویی در اختیار افراد شرکت کننده قرار داده شد.

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، برای تحلیل فرضیه اصلی از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و برای تحلیل فرضیه های فرعی از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

نتایج نشان داد ضرایب بتای متغیر روان رنجورخویی اولین پیش بین کننده قوی رضایت زناشویی در این پژوهش می باشد. بعد از روان رنجورخویی، گشودگی به تجارب و برون گرایی پیش بین کننده های بعدی به حساب می آیند.

واژه های کلیدی: ویژگی های شخصیت، رضایت زناشویی، زنان مزدوج پایین 17 سال و بالای 25 سال

  فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

انسان موجودی اجتماعی است و وجود دو عنصر زن و مرد در زندگی مشترک، از ابتدا در جوامع بشری دیده شده است. خانواده، اولین پایگاه اجتماعی شدن افراد است. شخصیت انسان بیشتر در سالهای  اولیه زندگی شکل  می گیرد. در این سالها افراد تحت تأثیر خانواده قرار دارند (گلدنبرگ و گلدنبرگ[1]، 1996؛ واریس[2]، 1997؛ کار[3]، 2000؛ دائی[4]، 2005، ترجمه فرح بخش، 1385).

زن در نقش همسر، توان ایجاد خانه ای گرم و با محبت را دارا است و مرد به عنوان شوهر، پایه های روابط اجتماعی و اقتصادی خانه را مستحکم نگه می دارد. تمام این  موارد زمانی امکان پذیر است که زن و شوهر، دارای سلامت روان و آسایش خیال باشند (نظری، 1385).

سلامت خانواده و سلامت اجتماع لازم و ملزوم یکدیگرند. پس برای داشتن جامعه ای سالم، باید به سلامت نخستین واحد اجتماع، یعنی سلامت خانواده اهمیت داد. خانواده به عنوان یک گروه کوچک در دهه 50 مورد توجه روانشناسان واقع شد و برخی خانواده را کانون توجه خود قرار دادند و براین عقیده شدند که ریشه تمام مشکلات روانی، خانواده است (ابراهیم زاده، 1387).

وجود رابطه شخصی صمیمانه، نقش بسیار مهمی در زندگی بیشتر افراد بازی می کند. در واقع چگونگی و دوام این روابط از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به نوعی سلامت روان و بهزیستی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد (می یر[5]، 1995، به نقل از واتسون[6] و همکاران، 2005).

1-2-بیان مساله:

زناشویی ازدواج دو شخصیت است، با حفظ استقلال نسبی طرفین برای همکاری متقابل، نه نابودی یکی به نفع دیگری. در مورد عواملی که سطح رضایت و پایداری روابط زوجین را تحت تأثیر قرار می دهند بر دو مورد بیشتر تأکید شده است: عوامل بین فردی و عوامل درون فردی. در بررسی عوامل درون فردی که یکی از اهداف این پژوهش است، فرض بر این است که رفتار هر یک از زوجین به میزان زیادی تحت تأثیر صفات شخصیت، قرار می گیرد (واتسون و همکاران، 2005).

شخصیت هدف نهایی همه بررسی های مربوط به انسان است، چرا که شناخت انسان و نحوه ی تربیت وی را می توان جزء مهمترین سوالاتی دانست که در طی قرون کلیه رشته های انسانی به دنبال پاسخگویی به آن بوده اند (شولتز و شولتز[7]، 2005، ترجمه سید محمدی، 1387).

رویکرد صفات به شخصیت کاری که چند دهه قبل توسط آلپورت[8] و کتل[9] آغاز شده، امروزه برای مطالعه شخصیت مهم است. روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که در پژوهش های جدید، شخصیت عمدتا بر پایه صفات قرار دارد (رایکمن[10]، 2008، ترجمه فیروزبخت، 1387).

هر یک از همسران با پیشینه تحولی و سبک شخصیتی و ترکیب عوامل زیست شناختی، محیطی و تجربی گوناگون به زندگی مشترک قدم می گذارند. یافته های پژوهشی نشان می دهند که عوامل و ابعاد شخصیتی و متغیرهای  تقویتی مثل سن، تحصیلات یا سابقه جدایی در گذشته، کیفیت رابطه زناشویی را پیش بینی می کنند (بنتلر و نیوکامپ[11]، 2005)

سالهاست به این واقعیت اشاره می شود، ازدواج هایی مناسب تر است که طرفین در زمینه های مختلف مانند عادتها، سلیقه ها، موقعیت اقتصادی- اجتماعی و ویژگی های شخصیتی مشابهت داشته باشند. گفته اند که: عشق تنها به چشمان یکدیگر  خیره شدن نیست، بلکه با هم به بیرون و به جهتی معین نگاه کردن است (هاریس[12]، 2006.(

مسأله ازدواج و زناشویی از جمله مسائل مهم و اساسی حیات بشر و نیاز فوق العاده جامعه بشری در طول تاریخ بوده است. از این رو، با اهتمام خانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم جامعه، هرگونه تغییر و تحول در جامعه بطبع باعث تغییراتی در این نهاد به طور مستقیم خواهد بود. بدین خاطر است که امروزه با تغییرات به وجود آمده در سطح جامعه نظاره گر پیدایش پدیده ای در نهاد خانواده هستیم که بدان افزایش سن ازدواج می گویند و به موازات ازدواج در سن پایین در جامعه در حال بوجود آمدن است. اما هنوز ازدواج هایی هم است که در سنین پائین رخ می دهند که بیشتر در جوامع سنتی و شهرهای کوچک رخ می دهند که این مسایل در شهرهای سنتی و کوچک همچنان مشکلاتی به بار می آورند و باعث تزلزل بنیاد خانواده میشوند و پیامدهای بعدی را به بار می آورند (جعفری مژدهی، 1385).

با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش پس از انجام یک سری تحقیقات اولیه تصمیم گرفته شد مکان این تحقیق استان کردستان انتخاب شود، به دلیل وجود عدم توسعه یافتگی مناسب و وجود عقاید و تعصبات سنتی و سختگیرانه که در برخی موارد هم دارای اشکالاتی هستند.

همچنین  به این دلیل در این پژوهش پایه ی سنی 17 و 25 سالگی انتخاب شد چون دو مقطع زمانی متفاوت را در بر داشت (نوجوانی و جوانی). علاوه بر وجود تفاوت در میزان سن، احتمال وجود تفاوت در سطح تحصیلات، شغل، درآمد، جایگاه اجتماعی و… را هم در برداشت که می توانست این عوامل بر روی احساسات درونی و میزان رضایت زناشویی تاثیر داشته باشد.

هدف از این تحقیق در مجموع پاسخگویی به این مسائل است که آیا ویژگیهای شخصیتی بر میزان رضایت زناشویی تاثیر گذاز می باشد؟  آیا سن ازدواج بر میزان رضایت زناشویی تاثیر گذار می باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

گرچه در كشور ما به دليل اعتقادات مذهبي و بافت خاص فرهنگي و ارزشهاي اخلاقي شايع و حاكم، شدت مشكلات خانوادگي به اندازه برخي كشورهاي ديگر نيست؛ با اين وجود، بروز مشكلات و نارضايتي هاي مختلف در اين حيطه را نمي توان مورد اغماض قرار داد. با توجه به سطح سواد جامعه، اکثر خانواده ها و زوج هایی که با هم ازدواج می کنند به ویژگی های شخصیتی یکدیگر به اندازه ی کافی آشنایی ندارند. چون در جامعه سنتی کردستان دوره آشنایی (قبل از نامزدی) و حتی نامزدی کوتاه است، به همین خاطر بیشتر زوج ها با خصوصیات شخصیتی یکدیگر آشنایی پیدا نمی کنند. این عدم آشنایی باعث می شود که بعدها در فرآیند بعد از ازدواج به خصوصیات شخصیتی یکدیگر پی ببرند و اگر با هم سازگاری نداشته باشند، مشکل در رضایت زناشویی به وجود می آید. بنابراین، اگر در مراحل قبل از ازدواج و در هنگام مشاوره ازدواج به زوج ها آموزش داده شود که با یکدیگر به درستی آشنا شوند و خصوصیات شخصیتی آنها تعیین شود، راحت تر می توانند بعد از ازدواج با هم زندگی کنند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان کردستان اعلام کرده است که رشد طلاق در استان کردستان در سال 1390 معادل 8/3 درصد بوده است. وی اظهار داشت طلاق در سال 90، در کشور از رشد 1/9 درصدی برخوردار بوده است، در حالی که 8/3 درصد این طلاق ها مربوط به کردستان بوده است. وی همچنین اعلام کرده است که آمار ازدواج در کردستان 5/1 درصد رشد منفی دارد و جایگاه 23 کشوری را دارد.

به استناد مراکز رسمی و مرکز آمار ایران (1390) علیرغم وضع قوانینی در جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده و آموزش مسایل خانواده از طریق نظام آموزشی و رسانه های جمعی، در کل کشور طلاق روندی صعودی را طی نموده است.

آمارهای وقایع حیاتی سازمان ثبت احوال کشور (1390) نشان می دهند که کردستان رتبه ی ششم را در زمینه ی طلاق به خود اختصاص داده است. در استان کردستان در سال 83 نسبت ازدواج به طلاق برابر با 8/40 بوده در حالیکه همین نسبت در سال 89 به 5/97 رسیده است.

از جمله عللی که این سازمان برای دلایل افزایش طلاق اسم برده است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– كاهش قبح طلاق در افكار عمومی

– اعتیاد به مواد مخدر

– ازدواج در سنین پایین

– کوتاه بودن مدت زمان آشنایی

– عدم اشتغال زوج و یا زوجین

– اجباری بودن ازدواج و عدم علاقه درونی

با استناد به آمارهای سازمان اسناد کشور مشاهده گردید که میزان طلاق طی 10 سال گذشته روند صعودی داشته است و عوامل متعددی در این امر دخیل بوده اند. بنابراین وجود پژوهش و برنامه ریزی جامع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای مهار این آسیب اجتماعی ضروری و حیاتی است. زیرا زمانی که این آسیب اولین واحد اجتماع یعنی خانواده را در برگیرد، دامنه ی آن سایر واحدهای اجتماع را نیز در بر می گیرد و در برخی موارد عوارض جبران ناپذیری را به بار می آورد. برای جلوگیری از پدید آمدن این معضل لزوم دارد که پژوهشات دقیق و عمیق در این باره صورت گیرد و با توجه به نتایج تحقیقات برنامه های مناسب طراحی و اجرا شوند.

1-4- هدف های تحقيق :

هدف های کلی:

تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی

هدف های فرعی:

تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی

تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی

تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی

تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی

تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی

تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

 1-5- فرضيه ها:

فرضیه اصلی:

بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی  در دو گروه از زنانی که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی ازدواج کرده اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

بین عامل برون گرایی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

بین سن ازدواج و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

1-  Goldenberg & Goldenberg

2- Varise

3- Carr

4- Daeey

5- Mayer

6- Watson

[7]–  Schultz & Schultz

[8]–  Allport

[9]–  Cattell

[10]–  Ryckman

[11]–  Bentler & Newcomb

[12]–  Hariss

1-  the big five personality traits

2-  marital satisfaction

3-  personality traits

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
 • پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122