پایان نامه تاثيريک دوره تمرين استقامتي ومکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده با STZ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تاثيريک دوره تمرين استقامتي ومکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده با STZ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 59 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه تاثيريک دوره تمرين استقامتي ومکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده باSTZ   بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه و کلیات طرح تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 7
1- 3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8
1-4 اهداف پژوهش 8
1-5 فرضیه های پژوهش 9
1- 6 محدودیت های پژوهش 10
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات 10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه13
2-2 مبانی نظری پژوهش 13
2-3 پیشینه پژوهش 15
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
3-1 مقدمه 20
3-2 روش پژوهش 20
3-3جامعه آماری پژوهش 20
3-4 نمونه آماری پژوهش 20
3-5 متغیرهای پژوهش 20
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 21
3-7روش انجام پژوهش 21
3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 22
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
4-1مقدمه 24
4-2 تفسیر داده ها42
4-2-1 فرضیه اول 42
4-2-2 فرضیه دوم 25
4-2-3 فرضیه سوم 26
4-2-4فرضیه چهارم 28
4-2-5فرضیه پنجم 29
4-2-6 فرضیه ششم 30
4-2- 7 فرضیه هفتم 31
4-2-8 فرضیه هشتم 32
4-2-9 فرضیه نهم 34
4-2-10فرضیه دهم 35
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 41
5-2 بحث و تفسیر نتایج 41
5-3نتیجه گیری 45
5-4 پیشنهادات برخاسته از تحقیق 45
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 46
منابع و مآخذ 47
چکیده انگلیسی 52

منابع ومآخذ :

1- Abdel-lateif Doaa M. and S. El-Shaer Shereen. Association between changes in serum vaspin concentrations and changes of anthropometric and metabolic

variables in obese subjects after weight reduction. Journal of American Science,8(4): 606-611, 2012.

2- Akhbarzadeh Samad, Nabipour Iraj, Jafari Seyed Mojtaba, Movahed Ali, Motamed Niloofar ,Assadi Majid ,Hajian Najmeh.  Serum visfatin and vaspin

levels in normoglycemic first-degree relatives of Iranian patients with type 2 diabetes mellitus, Diabetes Res Clin Pract,95(1):132-8,2011.

3-Albu Jeanine, Raja-Khan Nazia, The management of the obese diabetic patient. 30 (2):1-19, June 2003.

4- Alinejad Mohamad, Fathi Rozita, Minasiyan Vazgan, Talebi Garakani Elahe, Safarzade Alireza. The Effect of an Acute Aerobic Bout on Time Course Alterations of Visceral Adipose Tissue Gene Expression in Diabetic Rats. Iranian Journal of Health and Physical Activity,  3(2): 24-31, 2012.

5-Auguet Teresa, Quintero Yunuen, Riesco David, Morancho Beatriz, Terra Ximena, Crescenti Anna, Broch Montserrat, Aguilar Carmen, Olona Montserrat, Porras José Antonio, Hernandez Mercè, Sabench Fátima, del Castillo Daniel and Richart Cristóbal. New adipokines vaspin and omentin. Circulating levels and gene expression in adipose tissue from morbidly obese women, BMC Medical Genetics 12:60,2011.

چکیده

هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود. مواد و روش ها : دیابت از طریق تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg60) به 96 رت نر نژاد ویستار(وزن 200-250 گرم و سن 12 هفته) ایجاد شد. رت ها به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند:گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg74/1  (S-F1)،گروه تمرین استقامتی شنا (S)،گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز  g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرین استقامتی شنا و گلی بنکلامید(G-S)، گروه کنترل دیابتی (C)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلی بنکلامید(G). تمرین استقامتی به صورت شناکردن به مدت 6 هفته ، هفته ای 5 روز و روزی 1 ساعت در یک تانک آب انجام شد. در هر وعده داروی گلی بنکلامید ، عصاره شنبلیله و محلول سالین به صورت خوراکی و با استفاده از روش گاواژ  به آزمودنی ها خورانده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ویسفاتین پلاسما کاهش  معنی دار دارد ولی ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ویسفاتین پلاسما اثر معنی دار نداشت.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش که نشان داد که تمرین استقامتی شناکردن و عصاره شنبلیله بر کاهش ویسفاتین موثر است پس می توان گفت که تمرین استقامتی و گیاه شنبلیله احتمالاً   می توانند بعنوان پیشگیری یا روش درمان برای بیماری دیابت مطرح شوند.

واژگان کلیدی : دیابت ملیتوس ، تمرین استقامتی ، شنبلیله ، ویسفاتین ، واسپین

1- 1مقدمه

چاقی یک اختلال در حال رشد سریع در کشورهای صنعتی است که با مقاومت به انسولین ، نقص چربی،دیابت ملیتوس نوع 2 و فشار خون زیاد همراه است ((Seeger & Et al,2008,247-251.

دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی سیستمیک است و با افزایش  قند خون مشخص می شود                 Et  al,2010,1883-1892) &  Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولین  ، مقاومت به انسولین یا  هر دو می شود Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)).

در سال 2000، 8 /2  درصد جمعیت  در سراسر دنیا از این بیماری رنج می بردند و ممکن است  تا سال  2025   از 4/5 درصد عبور کند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892).  بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000، صد و پنجاه  میلیون نفربالای سن 20 سال با دیابت زندگی می کردند و آنها پیش بینی کردند که در سال 2025 ، سیصد میلیون نفر با این شرایط زندگی خواهند کرد. انتظار می رود این افزایش  42 درصد در کشورهای توسعه یافته و70 درصد در کشورهای در حال توسعه باشد. دیابت ملیتوس فقط یک بیماری نیست بلکه به شکل های مختلف نمایان می شود و عوارضی دارد که می تواند هر سیستمی در بدن را تحت تاثیر قرار دهد. دیابت و عوارض همراه با آن از قبیل تصلب شرائین و بیماری قلبی عروقی دلایل اصلی مرگ و میرهستند134-138)  A.Bawadi & Et al ,2009,). بدلیل اینکه یکی از منابع تامین انرژی بدن گلوکز است ، خون همیشه مقداری گلوکز در داخل خود دارد. اما مقدار زیاد گلوکز در خون برای سلامتی خوب نیست. بدن انسان همیشه بیشتر غذاهایی  را که می خورد به گلوکز تبدیل می کند.خون گلوکز را به سلولها در سراسر بدن منتقل می کند.گلوکز به انسولین برای رفتن به درون سلولهای بدن نیاز دارد.انسولین هورمونی است که در پانکراس ساخته می شود. پانکراس انسولین را به داخل خون آزاد می کند.انسولین کمک می کند که گلوکز از خون به داخل سلولهای بدن برود. اگر بدن انسان به انداره کافی انسولین نسازد یا انسولین به درستی کار نکند،گلوکز نمی تواند به داخل سلولها انتقال یابد،بنابراین در داخل خون باقی می ماند و این باعث می شود که سطح گلوکز خون بالا برود و فرد مبتلا به دیابت شود (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضی علایم دیابت شامل: تکرر ادرار ، تشنگی بیش از اندازه ، گرسنگی خیلی زیاد،کاهش وزن غیر عادی ،افزایش خستگی ،تحریک پذیری ، تاربینی و تکرار عفونت ها می باشد,2005,111-134)  Bastaki). اگر دیابت کنترل نشود می تواند منجر به نابینایی، بیماری قلبی ،اختلالات کلیوی، قطع عضو (برای مثال برداشتن پا یا انگشت شصت پا) و آسیب  عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف دیگر مشخص شده است که ویسفاتین از انسولین تقلید می کند و در چاقی و دیابت نوع 2 بالا می رود (Sun & Et al,2007,399-404). این هورمون ادیپوکاینی است که به تازگی کشف شده است و در بافت چربی احشایی بیان می شود. گذشته از بیان در بافت چربی ، ویسفاتین همچنین در نوتروفیل های خون محیطی به محض تحریک توسط فاکتورهای التهابی از قبیل فاکتور نکروز تومور- α (α TNF-) بیان می شودEt al , 2009,1)  & Lambert). نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که ویسفاتین ممکن است در متابولیسم چربی در مردان جوان سالم نقش ایفا کند (Sun & Et al,2007,399-404). بنابراین یافتن روشهای خوب و ایمن تر برای کاهش این هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد دیابتی ضروری می باشد.

همچنین هورمون واسپین به عنوان یک ادیپوکاین جدید درارتباط با چاقی و حساسیت به انسولین شناخته شده است ( Youn & Et al ,2008 ,247-251). در رت هایOLETF، بیان mRNA واسپین دربافت چربی احشایی با افزایش چربی بدن و سطح انسولین افزایش یافت.درمان با انسولین یا عامل حساس به انسولین، پیوگلیتازون ، در رت های OLETF  میتواند سطح واسپین سرم را طبیعی کند. گزارش شده است که  در نمونه های انسانی غلظت   mRNAواسپین  سرم با غلظت گلوکز خون ، حساسیت به انسولین ، و شاخص توده بدنی(BMI) یا درصد چربی بدن همراه است (Yin & Et al ,2009,2530-2533). زنان دیابتی با کنترل قندی خوب سطوح واسپین کمتری نسبت  به  کنترل های قندی ضعیف دارند. در رت های [1] OLETF، سطوح واسپین سرم در سنی که چاقی و غلظت های انسولین پلاسما به اوج می رسد ،به اوج رسید. البته ، سطوح واسپین با بدتر شدن  دیابت و از دست دادن وزن بدن کاهش یافت (Nese Ersoz & Et al,2009,16065-70). راه های مختلف برای درمان بیماری دیابت پیشنهاد و توصیه شده است. انواع مختلفی از داروهای کاهنده قند خون وجود دارند.البته،بیشتر این داروها ممکن است عوارض جانبی از قبیل : افت شدید قند خون،اسیدوز لاکتیک، آسیب سلول کبدی ،ناراحتی گوارشی، سردرد، سرگیجه و حتی مرگ ایجاد کند2009 ,1-19)  ,  & Et al Hui).گلی بن کلامید از خانواده سولفونیلوریا است و عوارض جانبی داروهای این خانواده شامل: افت شدید قند خون ، افزایش وزن (4-1کیلوگرم در طول 6 ماه)، واکنش های پوستی، به ندرت هیپوناترمی یا سطح پایین سدیم  در خون است (Bösenberg &- van Zyl,2008,80-88). و علاوه بر این  در طول شش سال 44 درصد کارایی در بیماران از بین می رودGupta &- chakraborty ,2011,74-80)).

متفورمین ،یک بیگوانید، حساسیت به انسولین را افزایش و برون ده گلوکز کبدی را کاهش می دهد و  برای بیماران دیابتی چاق مفید است بدلیل اینکه سطوح زیاد انسولین را کاهش می دهد و  به از دست دادن

وزن کمک می کند)  Albu &- Raja-Khan, 2003, 1-19). اما عوارض جانبی متفورمین شامل

حالت تهوع ، اسهال و اسیدوز لاکتیک است,80-88)2008Bösenberg &- van Zyl). برای جلوگیری از اسیدوز لاکتیک متفورمین نباید  توسط بیماران دیابتی که بیماری شدید کبدی، کلیوی یا قلبی دارند استفاده شود(,2003,1-19  Albu &- Raja-Khan). درمان با انسولین باعث ایجاد افت شدید قند خون و دیستروفی چربی در محل تزریق می شود (Gupta &- chakraborty,2003,74-80  ). یکی از روش های ساده و بی خطر برای درمان دیابت استفاده از داروهای گیاهی است که عوارض اندکی دارد. شنبلیله گیاهی با کاربردهای پزشکی سنتی در دیابت است است ( Vaez Mahdavi & Et al ,2008,59-63). شنبلیله برای کاهش قند خون بعد از صرف غذا موثر است.بخش مناسب شنبلیله دانه است. اجزای فعال شامل تریگونلین ، 4 هیدروکسی ایزولوسین و سوتولن است .  حدود 80 درصد  محتوی کل آمینواسیددر دانه ها به صورت 4 هیدروکسی ایزولوسین موجود است که به نظر می رسد به طور مستقیم انسولین را تحریک می کند . این اثر وابسته به گلوکز است و تنها در حضور غلظت های متوسط تا بالای گلوکز اتفاق می افتد,1-5)  Klemens,2006). شنبلیله گیاهی است که در سرتاسر هند و مناطق  خاصی از چین کشت می شود. دانه های شنبلیله  به عنوان داروی گیاهی  در بسیاری از نقاط دنیا برای اثرات ضد نفخ ، نیروبخشی و به عنوان داروی مقوی غرایز جنسی استفاده می شود. گزارشات مختلف نشان داده اند  که دانه های شنبلیله  می توانند گلوکز خون  و کلسترول را در افراد دیابتی نوع 1 و 2  و در حیوانات دیابتی آزمایشگاهی کاهش دهند& Et al ,2007,422-426) Wan-Li).

اثرات کاهندگی قند خون به مکانیسم های مختلفی نسبت داده شده است. درانسانها ، دانه های شنبلیله اثرات کاهندگی قند خون را با تحریک ترشح انسولین وابسته به گلوکز از سلولهای بتای پانکراس و نیز توسط مهار کردن فعالیت های آلفا-آمیلاز و سوکراز، دو آنزیم روده ای درگیر  در متابولیسم کربوهیدرات ، اعمال می کنند & Et al,2003,20-27) Basch).

دانه های شنبلیله حاوی مقدار زیادی فیبر (30 درصد فیبر محلول و 20 درصد فیبر نامحلول) است. نقش فیبر در کاهش گلوکز خون بیمار دیابتی به طور وسیعی مطالعه و ثابت شده است. بنابراین یکی از مکانیسم های دیگری که دانه های شنبلیله سطح گلوکز خون را کاهش می دهد ناشی از محتوی زیاد فیبر محلول   آن است که تخلیه معده را به تاخیر می اندازد و در جذب گلوکز دخالت می کند (  & Et al ,2009,134-138 A.Bawadi) . دانه های شنبلیله همچنین تری گلیسیرید سرم ، کلسترول کل ، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین را کاهش می دهد. این اثرات شاید ناشی از ساپوجنین ها باشد که دفع کلسترول صفراوی را افزایش می دهد تا منجر به سطوح پایین تر کلسترول سرم شود.

اثر  کاهندگی لیپید شنبلیله شاید مرتبط با قسمت استروژنیک آن باشدکه به طور غیرمستقیم هورمون           تیروکسین تیروئید را افزایش میدهد ,20-27) & Et al ,2003 Basch). گزارش شده است که د انه های شنبلیله  مدر و ضد سرفه نیز می باشند (Et al,2009,49-51 &Zargar ).

یکی دیگر از راه های مناسب کنترل قند خون انجام برنامه های فعالیت بدنی است,1997,339-343)  C. Jimenez). در مطالعاتی که به بررسی  اثرات متابولیکی و اندوکرینولوژی ورزش پرداخته اند، نشان داده شده است که فعالیت جسمانی مصرف گلوکز خون و اسیدهای چرب آزاد را در عضلات افزایش می دهد و سطوح گلوکز خون در بیماران دیابتی که به خوبی کنترل شده اند را کاهش می دهد  Etal,2003,314-320) &  Sato). فواید ورزش منظم برای دیابت شامل : A1Cپایین تر در کودکان و  بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع یک ،کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، افزایش فشار خون، سرطان کولون، چاقی و پوکی استخوان،افزایش امید به زندگی، افزایش استقامت قلبی عروقی،تناسب عضله و انعطاف پذیری و افزایش حساسیت به انسولین کل بدن است (,27-302004 C. Riddell &-, A. Perkins). خطرات ورزش منظم برای دیابت شامل: افزایش قند خون،کاهش قند خون،آسیب عضلانی- اسکلتی،عارضه قلبی عروقی(آنژین صدری، سکته قلبی، بی نظمی قلبی،مرگ ناگهانی)، بدتر شدن اساسی آسیب شبکیه و آسیب کلیه است,2004,27-30)  C. Riddell &- A. Perkins). فعالیت هوازی منظم  پروفایل لیپیدی خون، فشار خون و ضربان قلب استراحت، ترکیب بدنی و کنترل قندی را افزایش می دهد  و کلسترول را نیز کاهش می دهد.به علاوه ، به بیماران کمک می کند تا وزن خود را کاهش دهند (,2007,130-3 Bronwyn). تمرین استقامتی به عنوان مناسب ترین شکل ورزش با بسیاری اثرات متابولیکی مثبت از قبیل افزایش در پروفایل لیپیدی، کاهش چربی بدن و کاهش سطوح گلوکز خون  همراه است . همچنین تمرین استقامتی در بهبود مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع 2  و افراد چاق غیر دیابتی موثر به نظر می آید (Et al,2005,1527-1533 & Cauza). با توجه به موارد یاد شده فوق پژوهشگر در نظر دارد تا به مطالعه استفاده همزمان از دو عامل فعالیت ورزشی استقامتی و مصرف خوراکی عصاره شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بپردازد.

1 – 2 بیان مسئله پژوهش

دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی سیستمیک است و با افزایش  قند خون مشخص می شود  al,2010,1883-1892)  Et &  Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولین  ، مقاومت به انسولین یا  هر دو می شود ((Zaheer Baquer & Et al ,2011,1-21.بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000، صد و پنجاه  میلیون نفربالای سن 20 سال با دیابت زندگی می کردند و آنها پیش بینی کردند که در سال 2025 ، سیصد میلیون نفر با این شرایط زندگی خواهند کرد. انتظار می رود این افزایش42 % در کشورهای توسعه یافته و70%در کشورهای در حال توسعه باشد (Et al ,2009 ,134-138 & A.Bawadi). اگر دیابت کنترل نشود می تواند منجر به نابینایی، بیماری قلبی ،اختلالات کلیوی، قطع عضو (برای مثال برداشتن پا یا انگشت شصت پا) و آسیب  عصب شود  (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). داروهای  کاهنده قند خون سنتتیک (مثل گلی بنکلامید) زیادی برای درمان دیابت وجود دارد البته این داروها به طور عادی عوارض جانبی نظیر تلقین به بیماران برای قطع دریافت دارو  و پیشروی دیابت نوع 2 با عوارض حاد و مزمن بیشتر و حتی مرگ ایجاد می کنند  ( Et al ,2009,134-138& A.Bawadi). به این دلیل ، توانایی درمان بیماری در مراحل اولیه ، اما با عوارض جانبی کمتر و هزینه کمتر،  بخصوص ناشی از این عقیده که درمان های طبیعی باعث آسیب کمتر به موجود زنده می شود کمک بزرگی به بیماران دیابتی می کند (Et al ,2009,134-138 & A.Bawadi). با وجود اینکه متفورمین یکی از بهترین داروها برای درمان دیابت است،اما نباید توسط افرادی که بیماری شدید کبدی ،کلیوی و قلبی دارند استفاده شود (,2006, 505-528 Et al & Zargar). یکی از روش های ساده و بی خطر برای درمان دیابت استفاده از داروهای گیاهی است که عوارض اندکی دارد. شنبلیله گیاهی با کاربردهای پزشکی سنتی در دیابت است (Et al ,2008 ,59-63 & Vaez Mahdavi). نتیجه یک مطالعه نشان داد که دانه های شنبلیله  می توانند گلوکز خون  و کلسترول را در افراد دیابتی نوع 1 و 2  و در حیوانات دیابتی آزمایشگاهی کاهش دهند( Et al , 2007,422-426&  Wan-Li). تمرین استقامتی نیز به عنوان مناسب ترین شکل ورزش با بسیاری اثرات متابولیکی مثبت از قبیل بهبود در پروفایل لیپیدی، کاهش چربی بدن و کاهش سطوح گلوکز خون  همراه است . همچنین تمرین استقامتی در افزایش مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع 2  و افراد چاق غیر دیابتی موثر به نظر می آید ( Et al , 2005 , 1527-1533& Cauza). این فرض وجود دارد که ورزش و گیاهان دارویی بتوانند جایگزین مناسبی برای درمان و پیشگیری این بیماری در مقایسه با داروهای شیمیایی مورد استفاده باشد. با توجه اثرات سودمندی که شنبلیله و همچنین تمرین استقامتی می تواند بر پاسخ های هیپوگلیسمیک، هیپولیپیدمیک، انسولین، پاسخ های سایتوکاینی مؤثر بر درمان بیماری دیابت داشته باشد، و همچنین با توجه به اینکه استفاده از شیوه های درمانی کنونی ممکن است با عوارض جانبی زیادی برای بیماران همراه باشد بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر طراحی و اجرا شد: عصاره آبی شنبلیله بر سطوح هورمون های مترشحه از بافت چربی رت های دیابتی چه اثری دارد؟ تمرین استقامتی بر سطوح هورمون های ویسفاتین و واسپین که از بافت چربی  رت های  دیابتی  ترشح می شوند چه اثری دارد؟ آیا ترکیب تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح هورمون های ویسفاتین و واسپین تاثیرگذار است؟ و ترکیب تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله چه تفاوتی با اعمال هریک از آن ها به صورت مجرد دارد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع2
 • پايان نامه تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122