پایان نامه ساخت و استانداردسازي آزمون مهارت هاي شناختي و فراشناختي دانشجويان و ارتباط اين مهارت ها با انگيزه پيشرفت تحصيلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه ساخت و استانداردسازي آزمون مهارت هاي شناختي و فراشناختي دانشجويان و ارتباط اين مهارت ها با انگيزه پيشرفت تحصيلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 168 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه ساخت و استانداردسازي آزمون مهارت هاي شناختي و فراشناختي دانشجويان و ارتباط اين مهارت ها با انگيزه پيشرفت تحصيلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل یکم
معرفی پژوهش
مقدمه 9
بیان مسآله 10
اهداف پژوهش 15
سوال های پژوهش 16
تعاریف متغیرها 17
فصل دوم
بررسی پیشینۀ پژوهش
بخش اول : راهبردهای یادگیری
شناخت و فراشناخت 19
پیدایش رویکرد فراشناخت 23
مولفه های فراشناخت 25
مهارتهای فراشناختی 28
راهبردهای شناختی 36
راهبردهای فراشناختی 42
مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی 43
آموزش و پرورش رسمی فراشناخت 43
مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی 46
روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت 47
مفاهیم اساسی روش تدریس فراشناختی 49
مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی 50
مداخلات غیررسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی 53
راهبردهای براون درباره ی کمک به فراشناخت 55
راهبردهای کوستاو برای پرورش فراشناخت 57
بخش دوم : انگیزه پیشرفت
انگیزه، انگیزش و انگیزه پیشرفت 61
نیازها و انگیزش 64
نیاز به پیشرفت، خودشکوفایی و خودشناسی 64
نظریه های انگیزه پیشرفت 67
نظریۀ نسبت دادن(اسناد) 67
الگوی اتکینسون 68
نظریه مک کللند 68
نظريه برانگيختگي 69
پیامدهای انگیزه پیشرفت 70
رشد انگیزه پیشرفت در کودکی و بزرگسالی 72
اهمیت و ضرورت پژوهش و جمع بندی فصل 89

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

طرح پژوهش 92
جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری 92
روش اجرا 96
ابزارهای پژوهش 97
روش تجزیه و تحلیل داده ها 106

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف داده ها 108
تحلیل داده ها 109

فصل پنجم
بحث و تفسیر

– نتیجه گیری 133
– محدودیت های پژوهش 143
– پیشنهادها 144
– خلاصه 146

– فهرست منابع 148
-پیوست ها 160

 

فهرست منابع

 

آدلایدآ.ام.نیکل وپنی ام.پکسمن.(1999). راهنمای عملی تهیه ونمایش جدولهای آماری در پژوهش رفتاری . ترجمه حیدرعلی هومن وعلی عسگری (1388).تهران : انتشارات سمت.

آوانسيان، اما.(1377). نقش آموزش راهبردهاي فراشناختي بر درك مطلب و سرعت يادگيري دانش آموزان دختر مدارس روزانه مقطع راهنمايي شهر تهران(پايان نامه كارشناسي ارشد ). دانشگاه علامه طباطبایی : دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .

ابراهيمي قوام آبادي، صغري.(1377). اثربخشي سه روش آموزشي راهبردهاي يادگيري  آموزش دوجانبه، توضيح مستقيم و چرخه افكار بر درك مطلب، حل مسئله، دانش فراشناخت، خودپنداره تحصيلي و سرعت يادگيري در دانش آموزان دختر دوم راهنمايي معدل پايين تر 15 شهر تهران(رساله دكتري) دانشگاه علامه طباطبایی : دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .

ابولقاسمی، شهنام(1381) بررسی هنجاریابی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس برروی دانش آموزان راهنمایی شهرستان تنکابن، انتشارات معاونت پزوهشی دانشگاه آزاداسلامی تنکابن.

اتکینسون، ریتا ال  و دیگران(1385) زمینه روانشناسی. مترجمان محمد نقی براهنی و دیگران. تهران:   رشد.

 

اکبری،بهمن.(1386). بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه هرمنس برروی دانش آموزان استان گیلان(رساله دكتري) دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان .

برونو، فرانک.(1373). فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی. ترجمه مهشید یاسایی و فرزانه طاهری. انتشارات طرح نو .

برونينگ، راجر. اچ و گلاور، جان. اي.(1990). روانشناسي شناختي براي معلمان . ترجمه علينقي خرازي(1379). تهران : مركز نشر دانشگاهي.

حسيني لرگاني، مريم.(1377). مقايسه سبك هاي يادگيري دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد زن و مرد قوي و ضعيف سه رشته علوم انساني ، پزشكي و فني- مهندسي دانشگاه هاي شهر تهران در سال تحصيلي 77-76 ( پايان نامه كارشناسي ارشد ). دانشگاه علامه طباطبایی : دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي .

خاوندی زاد اقدم، سعید(1378) بررسی اعتبار، روایی و نرم یابی تست فرا شناخت ‎سوانسون(۱۹۹۶). پایان نامه دوره کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی. استاد راهنما : حیدرعلی هومن.

 

خداپناهی، محمدکریم(1384) انگیزش و هیجان. تهران: سمت(چاپ ششم).

 

خراسانی، بهناز.(1383). بررسی رابطه بین انتظارات اساتید و انگیزه پیشرفت دانشجویان (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

راتوس، اسپنسر.(1380). روانشناسی عمومی(جلد اول). ترجمه حمزه گنجی. تهران : نشر ویرایش.

ریو، جان مارشال(1383) انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: ویرایش(چاپ ششم).

زارع، حسین(1373) بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، جنسیت، عزت نفس. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

سالاري فر، محمد حسن.(1375). بررسي نقش اجزای دانش فراشناختي در عملكرد حل مسئله و پيشرفت تحصيلي ( پايان نامه كارشناسي ارشد). دانشگاه تهران : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

سيف، علي اكبر.(1374). روش آموزش متقابل، وسيله اي براي پرورش راهبردهاي شناختي و فراشناختي. فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش. ش 13.

سيف، علي اكبر.(1379). روشهاي يادگيري و مطالعه . تهران : نشر دوران .

سيف، علي اكبر.(1382). رابطه باورهاي انگيزشي با راهبردهاي يادگيري، جنسيت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي. فصلنامه تعليم و تربيت. ش 84..

سيف، علي اكبر.(1387). روانشناسي پرورشي نوین( روانشناسي يادگيري و آموزش) تهران : انتشارات آگاه(ویرایش ششم).

شاملو، سعید(1383) آسیب‌شناسی روانی. تهران: رشد(چاپ هفتم).

شاملو، سعید(1384) نظریه های مربوط به شخصیت. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

شولتز، دوان.(1378). نظریه های شخصیت. ترجمه یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی و محمدرضا نیکخو. تهران : نشر ارسباران.

عباباف، زهره.(1375). مقايسه استراتژي ها(راهبردها)ی يادگيري دانش آموزان قوي و ضعيف دوره دبيرستان مناطق 2، 4 ، 11 شهر تهران در سال تحصيلي 75-74 (پايان نامه كارشناسي ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

غفوری، منصور.(1376). بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های نظام جدید متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1376 – 1375.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تبریز : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

فرانکن، رابرت(1384) انگیزش و هیجان. ترجمه حسن شمس اسفندآباد و دیگران. تهران: نشر نی.

-فونتانا. د(1385) روانشناسی براي معلم. ترجمه عفت السادات حق گو. تهران: شباهنگ.

-كامكار، علي.(1376). مقايسه شيوه هاي مطالعه و يادگيري در دو گروه از دانشجويان قوي و ضعيف دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ( پايان نامه كارشناسي ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي .

کدیور، پروین(1383) روانشناسی تربیتی. تهران : سمت(چاپ هشتم).

كمــال‌پـور، نسـریـن(1388) هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس در مقطع متوسطه شهر نیشابور. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

گنجی، حمزه ؛ حسن زاده، رمضان.(1378). روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت. تهران : نشر سخن .

متولي ، سيد محمد.(1376). بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر خواندن، درك مطلب و سرعت يادگيري دانش آموزان اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان فردوس(پايان نامه كارشناسي ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

محمدزاده ادملایی، رجبعلی(1384) مقایسه دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با سبک های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

منظری توکلی، علیرضا.(1375). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، هسته کنترل و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز : دانشکده تحصیلات تکمیلی.

میرکمالی، سیدمحمد.(1380). رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. نشر یسطرون .

میرکمالی، سید محمد.(1382). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت مدیران با اثربخشی آن ها در مدارس متوسطه بوشهر و برازجان . فصلنامه تعلیم و تربیت.

هومن، حيدر علي.(1377). روانسنجي . تهران : انتشارات رشد.

هومن، حيدر علي.(1378). راهنمای تدوین گزارش پژوهشی،رساله وپایان نامه تحصیلی . تهران : نشر پارسا.

هومن، حيدر علي و عسگری، علی.(1379). تهيه و استاندارد كردن آزمون انگيزه پيشرفت. مجله پژوهشهاي روان شناختي،شماره 6. زمستان.

هومن، حيدر علي.(1380). تحلیل داد ه های چند متغیری درپژوهش رفتاری. تهران : نشر پارسا.

هومن، حيدر علي.(1384). استنباط آماری درپژوهش رفتاری . تهران : انتشارات سمت.

هومن، حيدر علي.(1386). شناخت روش علمی درعلوم رفتاری . تهران : انتشارات سمت.

-Atkinson, j.w (1984) the main springs of achievement oriented activity, Chicago, rand macNALLY.

-Baker. L. (1989). Metacognition, comprehention monitoring and the adult reader. Educational Psychology Review, 2, 1-38.

 Baker,L., & Brown,A.L.( 1984). Metacognitive skills and reading. New York:        Longman.

     

-Berardi-Coletta, B., Buyer, L. S., Dominowski, R. L., and Rellinger, E. R.(1995). Metacognition and Problem Solving: A Process-Oriented Approach.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.21(1), 205-223.

 – Bieler,R.F.,& Snowman,J.( 1993).Psychology applied to teaching . Houghton       Mifflin .

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های فنی پرسشنامۀ مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت هرمنس(هرمنس،1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379) تعداد 1000 نفر دانشجو (4/78 درصد زن و 6/21 درصد مرد) با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. از طریق روش آلفای کرانباخ ضریب اعتبار پرسشنامه های مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی، به ترتیب 89/0 و 788/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برآورد شد. از پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی، 6 عامل استخراج شد، که 2/39 درصد کل واریانس را تبیین ‌کرد. از پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت هرمنس، 5 عامل استخراج شد، که 6/34 درصد کل واریانس با آن تبیین شد. با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، رابطه مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان با انگیزۀ پیشرفت آنها مورد بررسی قرارگرفت؛ مولفه های مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت در سطح کمتر از 01/0 همبستگی معناداری داشت. آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون t برای مقایسه مهارت های شناختی و فراشناختی زنان و مردان نشان می دهد که متغیرهای شناختی و فراشناختی مرور ذهنی و کنترل و نظارت، در پسران کمتر از دختران و آگاهی در پسران بیشتر از دختران بود. آزمون کروسکال والیس نشان داد گروه های متفاوت سنی در متغیرهای شناختی و فراشناختی برنامه ریزی، مرور ذهنی، کنترل و نظارت، و ارزشیابی تفاوت معنادار داشت ولی بین بقیه متغیرهای شناختی و فراشناختی در سنین مختلف تفاوت معنادار وجود نداشت.

فصل یکم

 معرفیِ پژوهش

 مقدمه

در سال های اخیر روان شناسی راههای موثر یاد گرفتن و مطالعه کردن را مدّنظر قرارداده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی نوین در عصرحاضر، مدارس و دانشگاهها باید محلی برای استفاده از راهبردهای جدید در زمینه های آموزشی و برخورد تخصصی تر با مسئله آموزش و یادگیری و به عبارت صحیح تر روند انتقال دانش به افراد باشند. افرادی که به عنوان دانش آموز و دانشجو وارد این مکان ها می شوند بدیهی است که نیروها و سرمایه های انسانی این کشورند که باید هر چه صحیح تر و علمی تر به امر انتقال دانش و آگاهی های لازم و تبدیل کردن آن ها به نیروهای متخصص و کارآموز، مبادرت ورزید.

امروزه با پیشرفت هایی که در روان شناسی یادگیری و خبرپردازی[1] صورت گرفته، راههای علمی به حداکثر رساندن توان یادگیرندگان هنگام مطالعه کشف گردیده که باید موردتوجه اولیای تعلیم و تربیت قرار بگیرد تا با شناسایی دقیق مشکلات یادگیرندگان و آموزش شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری و آموزش روش های شناختی و فراشناختی، روند ورود اطلاعات علمی را به ذهن یادگیرندگان ساخت و ساز منظمی بخشید. نکته ی دیگر این است که برای شناسایی میزان مهارت دانشجویان (و یادگیرندگان بطور کلی) ابزار و وسیلۀ تخصصی، ضروری است که این پژوهش با هدف ساخت چنین ابزاری شکل گرفته است.

بیان مسئله

شناخت[2] به آن دسته از فرایندهای ذهنی اطلاق می شود که از طریق آن ها اطلاعات دریافت شده از حواس به روش های مختلف تغییر می یابد، به صورت رمز در می آید و در حافظه ذخیره می شود تا در استفاده های بعدی بازیابی گردد. فراشناخت به آگاهي فرد از تفكر خود و رفتارهاي خودتنظيمي كه همراه با اين آگاهي هستند مربوط مي شود(دریسکول[3]، 2005). شناختن شناخت یا یادگیری[4] درباره یادگیری یا هرگونه دانش یا فعالیت شناختی که موضوع آن تنظیم شناخت باشد نیز، فراشناخت[5] خوانده اند(سیف،1387). در واقع فراشناخت، آگاهي و كنترل فرد بر فرايندهاي شناختي است و فرايند مفيدي است كه سبب افزايش يادگيري مي شود. بنابراين، در يادگيري توجه به فراشناخت ضروري به  نظر مي رسد(پلگرینو[6]، 2008).

تلاش برای فهم فرایندهای شناختی انسان و نیز یافتن روش هایی به منظور تقویت و بهبود این توانایی ها ، همواره مورد توجه فیلسوفان تربیتی، متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان بوده است. روان شناسان سعی می کنند مکانیزم ها و فرایندهای درگیر در شناخت را مورد بررسی قرار دهند و بر اساس یافته های بدست آمده، روش ها و راهبردهایی برای پرورش توانایی های ذهنی و شناختی مورد نظر پیشنهاد کنند.

اهمیت و تأثیرگذاری مهارت های شناختی و فراشناختی بر یادگیری در پژوهش های بسیاری مورد تائید قرار گرفته اند (دوبویس، هاوارد و اسپرلینگ[7]،2004؛ کیمس[8]،2004؛ کرامارسکی[9]، 2001 و2002 و 2004؛ وینمن[10] ،2004،2006 ؛ پانورا[11]، 2007 ؛ پانورا و فیلی پو[12]،2005 ؛ پانورا، 2007 ؛ ریتراد[13]، 2007؛ پوگال[14]،2007 و2001 ؛ ریتراد، 2007؛ ویلسون و کلرکک[15]، 2004؛ فلاول[16]، 1979؛ شونفلد[17]، 1991؛ پاریس و جیکوبس[18]، 1987 و آرمبروستر و بران[19]، 1984و1987؛ به نقل از برونینگ و گلاور[20]، ترجمه خرازی،1382؛ کریمی، 1375؛ کریمی و فرزاد، 1379؛ سالاری فر، 1375؛ متولی، 1376؛ ابراهیمی قوام آبادی، 1377؛ افروز و کامکاری،1387؛ عباباف، 1375؛ و آوانسیان، 1377). بنابراین سنجش مهارت های شناختی و فراشناختی افراد از نظر تاثیری که بر یادگیری دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

مهارت های شناختی و فراشناختی، فراگیرندگان را در زمره یادگیرندگان راهبردی[21] قرار می دهد. یعنی افرادی که دارای این مهارت ها هستند وضعیت متفاوتی از نظر تحصیلی با دیگران دارند. یادگیرندگان راهبردی در فرایند یادگیری از مهارت های شناختی و فراشناختی استفاده می کنند و معمولا پیشرفت تحصیلی[22] بالایی دارند. مهارت های شناختی و فراشناختی اگرچه در جریان رشد انسان تکامل پیدا  می کند، قابل آموزش دادن هستند و افراد فاقد این مهارت ها را می توان در معرض این آموزش ها قرار داد. درباره اثربخشی این آموزش ها و تایید این امر پژوهش های مختلفی صورت گرفته اند. مویاهان[23](1973 نقل از برک[24]، 1994) نشان داده است که کودکان کمتر از بزرگسالان، عوامل موثر بر دانستن را می شناسند. کراتزر، لئونارد و فلاول(1975) نشان داده اند مهارت های فراحافظه کودکان به موازات رشد آنها افزایش می یابد. اسپیر[25] و فلاول(1979) مطرح ساختند بچه های دبستانی در مقایسه با کودکستانی ها درک بهتری از متغیرهای تکلیف شناختی دارند. سوانسن[26](1993) تأثیر دانش فراشناختی را بر حل مسآله مورد بررسی قرار داد و بین سطوح بالای دانش فراشناختی و حل مسآله رابطه معناداری یافت به این معنا که پاسخگویان با دانش فراشناختی بالا عملکرد بهتری را در حل مسآله نسبت به افراد با دانش فراشناخت پایین داشتند. او نشان داد دانش آموزانی که نمره های بالایی در پرسشنامه فراشناخت کسب کرده اند نسبت به افرادی که نمره کم گرفته اند در تکالیف حل مسئله عملکرد قوی تری داشتند. البته برخی پژوهش ها نیز حاکی از عدم تأثیر برنامه های آموزش فراشناخت در حل مسآله بوده اند(مک کورمید[27]، 1993).

انگیزۀ پیشرفت از جمله مهم ترین انگیزه ها یا نیازهای اکتسابی شمرده می شود که نخستین بار به وسیلۀ موری[28] معرفی شد. انگیزش را به بیان ساده جهت و شدت تلاش فرد تعریف کرده اند. منظور از جهت تلاش روشی است که در آن فرد قصد دستیابی به موقعیت های خاصی را دارد، و منظور از شدت تلاش مقدار کوششی است که از فرد سرمی زند(وینبرگ و گوآلد[29]، 1995 به نقل از پِروين[30]، 2005) امروزه این مطلب یکی از مفاهیم اساسی روان شناسی انگیزش است که درموفقیت های تحصیلی در مدرسه و دانشگاه نقش فراوانی داشته است. نظریه پردازان معتقدند آنان که در سطح بالایی از این انگیزه قرار دارند افرادی هستند با صفاتی مانند وظیفه شناسی، عزت نفس، مسئولیت شناسی فردی، که در حیطه فعالیت های دانشگاهی یا به طور کلی تحصیلی همواره کوشا و ساعی هستند(مک کللند[31]،1987). در واقع علاقه به یادگیری، محصول مجموعه عواملی است که به شخصیت[32] و توانایی های یادگیرنده، ویژگی های تکلیف، مشوق ها، و سایر عوامل بیرونی مرتبط است(واینر[33]، 1972). متغیرهای فراوانی هستند که بر روی انگیزش دانشجویان تأثیر می نهد و یکی از مؤثر ترین این عوامل انگیزۀ پیشرفت است که به زعم کسانی همچون اسلاوین[34] (1983) روان شناسان پرورشی بیشترین مواجهه را با آن دارند چرا که پژوهش های بسیاری در این خصوص انجام شده که گویای تفاوت افراد از لحاظ این انگیزه با یکدیگر می باشد. برخی انگیزه های بالایی را از خود نشان می دهند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود، برای دستیابی به موفقیت سخت کوش هستند. بعضی نیز انگیزۀ چندانی برای پیشرفت تحصیلی ندارند و از بیم شکست خوردن، آمادۀ خطر کردن برای دستیابی به موفقیت نیستند(سیف، 1379). دانش آموزانی که انگیزۀ پیشرفت قوی دارند، در فعالیت های روزمرّه خود در جستجوی موفقیت هایی هستند که امکان برآورده ساختن انگیزه های  پیشرفت را فراهم آورد. آنها معیارهای پیشرفت ویژه ای را برای خود در نظر می گیرند و سپس برای دستیابی به آن معیارها به شدت تلاش می ورزند(زیمرمن و شونک[35]، 1989). قدر مسلّم آن است که افراد دارای سطوح گوناگون انگیزۀ پیشرفت، در زندگی روزمرّۀ خود به شیوه هایی کاملاً متفاوت رفتار می کنند. چنانکه جوان هایی که انگیزۀ پیشرفت بالایی دارند، بیش از آنها که انگیزۀ پیشرفت پایینی دارند به تحصیل دانشگاهی و دستیابی به نمره های بالاتر و شرکت در برنامه های غیردرسی متمایل هستند(شونک، 1991).

از آنجا که امروزه یکی از مهمترین عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراشناخت می دانند(موارچ[36]، 1999)، این پژوهش با هدف ساخت[37] و استانداردسازی[38] چنین ابزاری طراحی شد و در عین حال ارتباط میان این مهارتها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی[39] دانشجویان را مدّنظر قرار داد.

 اهداف پژوهش

 

الف) تهیۀ آزمون مهارتهای شناختی و فراشناختی با بررسی اعتبار[40] و روائی[41] آن، و تهیه جداول نرم برای جامعه دانشجویان.

ب) تعیین میزان مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و سنجش ارتباط آن با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی.

ج) کمک به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان با شناسایی مهارتهای شناختی، فراشناختی و و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی.

د) کمک به پژوهش های آتی در جهت شناخت مهارتهای یادشده و ارتقای سطح تحصیل دانشجویان.

 سئوالات پژوهش

 – آیا پرسشنامه پژوهشگر ساختۀ مهارت های شناختی و فراشناختی در دانشجویان از اعتبار لازم برخوردار است؟

– آیا پرسشنامه پژوهشگر ساختۀ مهارت های شناختی و فراشناختی در دانشجویان روائی دارد؟

– آیا مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان با انگیزۀ پیشرفت آنها رابطه دارد؟

– آیا پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس(1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379)، در دانشجویان از اعتبار لازم برخوردار است؟

– آیا پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس(1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379)، در دانشجویان روائی دارد؟

– آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر مهارت های شناختی و فراشناختی تفاوت وجود دارد ؟

– آیا انگیزۀ پیشرفت برپایه مهارت های شناختی قابل پیش بینی است؟

– آیا بین دانشجویان درسنین مختلف از نظر مهارت های شناختی و فراشناختی تفاوت وجود دارد؟

 

تعاریف متغیرها

تعریف نظری شناخت : واژه شناخت جهت توصیف روش هایی به کار می رود که طی آنها اطلاعات پردازش می شوند. بيشتر فعاليت هاي شناختي، وابسته به عوامل فراشناختي هستند كه اين فعاليت ها را نظارت و كنترل مي كنند(اسپادا و همکاران، 2007).

تعریف نظری فراشناخت : شناختن شناخت یا یادگیری درباره یادگیری یا هرگونه دانش یا فعالیت شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت باشد(سیف،1387).

تعریف نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی : عبارت است از میزان دستیابی دانش آموزان یا دانشجویان به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده که از آنها انتظار می رود در کوشش های یادگیری خود به آنها برسند(سیف، 1387). در واقع تمایل فرد یادگیرنده در رسیدن به اهداف شخصی آموزشی، انگیزه پیشرفت تحصیلی او را نشان می دهد.

تعریف عملیاتی شناخت : به نمره ای که آزمودنی از پاسخگویی به سئوالات مربوط به حوزه شناخت در پرسشنامه محق ساخته کسب می کند، مهارت شناختی اطلاق می شود.

تعریف عملیاتی فراشناخت : به نمره ای که آزمودنی از پاسخگویی به سئوالات مربوط به حوزه فراشناخت در پرسشنامه پژوهشگر ساخته کسب می کند، مهارت فراشناختی آزمودنی اطلاق می شود.

تعریف عملیاتی انگیزه پیشرفت : منظور از انگیزه پیشرفت در این پژوهش، نمره ای است که آزمودنی از پاسخگویی به پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(1970) که توسط هومن و عسگری(1379) تجدیدنظرشده کسب می کند.

 [1] Information-processing

[2] cognition

[3] Driscoll

[4] learning

[5] metacognition

[6] Pellegrino

[7] DuBois & Howard & Sperling

[8] Kymes

[9] Kramarski

[10] Veenman

[11] Panaoura

[12] Philippou

[13] Retrieved

[14] Pugalee

[15] Wilson & Clarke

[16] Flavell

[17] Shounfeld

[18] Paris & Jicobs

[19] Armbroster & Bran

[20] Glover & Bruning

[21] strategice learners

[22] academic achievement

[23] Moyahan

[24] Berk

[25] Speer

[26] Swenson

[27] Mc Cormid

[28] Murray

[29] Weinberg & Gould

[30] Pervin

[31] Mc Clelland

[32] personality

[33] Weiner

[34] Slavin

[35] Zimmerman & Schunk

[36] Mevarech

[37] struction

[38] Standardization

[39] academic achievement motive

[40] reliability

[41] validity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122