پایان نامه مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبک با کاهش استرس مبتني برحضورذهن در کاهش علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبک با کاهش استرس مبتني برحضورذهن  در کاهش علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبک با کاهش استرس مبتني برحضورذهن  در کاهش علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول (معرفی پژوهش) 10-1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 5
1-3 اهمیت موضوع 7
1-4 اهداف موضوع 9
1-5 سوالات پژوهش 9
1-6 متغیرهای اساسی پژوهش 9
1-6-1 متغیرهای مستقل 9
1-6-2 متغیر وابسته 10
فصل دوم (پیشینه پژوهش) 47-11
2-1 مقدمه 12
2-2 اضطراب 12
2-3 اختلال اضطراب اجتماعی 13
2-3-1 شاخص 14
2-3-2 ویژگی¬ها و اختلال¬های همراه 14
2-3-3 یافته¬های آزمایشگاهی 15
2-3-4 ویژگی¬های خاص 15
2-3-5 شیوع 15
2-3-6 دوره یا سیر 16
2-3-7 الگوهای خانوادگی 16
2-3-8 تشخیص افتراقی 17
2-4 درمان 18
2-4-1 نوروفيدبك 18
2-4-2 بررسی ریتم¬های مغزی 21
2-4-3 نحوه الکتروگذاری 23
2-4-4 قوانین نامگذاری الکترودها 24
2-4-5 نحوه ثبت سیگنال از الكترودهاي نصب شده 25
2-4-6 نحوه درمان، تعداد جلسات و بیماری¬های قابل درمان 27
2-4-7 نحوه¬ی درمان 27
2-4-8 استفاده از نوروفیدبک در کنار سایر درمان¬ها 28
2-4-9 برخی بیماری¬های قابل درمان با نوروفیدبک 28
2-5 حضور ذهن 32
2-5-1 تعریف حضور ذهن 33
2-5-2 حضور ذهن و مراقبه 34
2-5-3 کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن 34
2-5-4 مداخلات مبتنی بر حضور ذهن 35
2-5-5 مکانیسم های دخیل در حضور ذهن 39
2-6 پیشینه پژوهش 43
2-6-1 پیشینه پژوهشي نوروفیدبک 43
2-6-2 پیشینه پژوهشي حضور ذهن 45
فصل سوم (روش پژوهش) 56-48
3-1 خصوصیات کلی طرح پژوهش 49
3-2 جامعه آماری 49
3-3 نمونه و روش نمونه گیری 49
3-4 ابزارهای گردآوری اطلاعات 49
3-4-1 پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه¬سوتا 49
3-4-2 اضطراب اجتماعی لایبوتیز 50
3-5 اعمال پروتکل روش های درمانگری 50
3-5-1 درمانگری نوروفیدبک 50
3-5-2 كاهش استرس مبتني بر حضورذهن 51
3-6 شیوه اجرای پژوهش 56
3-7 شیوه تحلیل آماری 56
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل) 67-57
4-1 مقدمه 58
4-2 شاخص¬های توصیفی 59
4-3 آزمون سوالات پژوهش 61
فصل پنجم (نتیجه¬گیری و پیشنهادات) 74-68
5-1 مقدمه 69
5-2 بحث و نتیجه¬گیری 69
5-3 محدودیت¬ها 74
5-4 پیشنهادها 74
منابع 82-75
منابع فارسی 76
منابع لاتین 77

منابع

منابع فارسی:

– آقاباقری، حامد. محمدخانی، پروانه. عمرانی، سمیرا. فرهمند، وحید. (1391)، اثربخشی گروه درمانی‌شناختی مبتنی بر حضورذهن برافزایش ذهنی و امید بیماران ام اس. فصلنامه روانشناسی بالینی، 4 (1): 31-23.

– امیدی، عبداله؛ محمدخانی، پروانه. (1387)، آموزش حضور ذهن به عنوان یک مداخله بالینی: مروری، مفهومی و تجربی. فصلنامه سلامت روان، 1 (1): 14-9.

– امیدی، عبداله؛ محمدخانی، پروانه؛ دولتشاهی، بهروز؛ پورشهباز، عباس. (1388)، اثربخشی درمان ترکیبی حضورذهن مبتنی بردرمان شناختی و درمان رفتاری – شناختی برکاهش تعمیم­پذیری بیش از حد حافظه روانپزشکی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان، 14 (2): 117-107.

– اناری، آسیه؛ شفیعی­تبار، مهدیه؛ پوراعتماد، حمیدرضا. (1390)، مقایسه اختلال اضطراب اجتماعی وکمرویی درمردان معتاد و غیرمعتاد. فصلنامه اعتیادپژوهی،  5 (17): 20-7.

– بروند، فرانک. (1377)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی. (مترجمان: مهشید یاسایی و فرزانه طاهری)، تهران: انتشارات قیام.

– پورافکاری، نصرت اله. (1373). فرهنگ جامع روانشناسی- روانپزشکی، جلد دوم، تهران: چاپ نوبهار.

– قلی­زاده، زلیخا؛ بابا پور خیرالدین، جلیل؛ رستمی، رضا؛ بیرامی، منصور؛ پورشریفی، حمید. (1389). اثربخشی نورفیدبک بر عملکردهای شناختی. پایان نامه دکترای اعصاب شناختی. دانشگاه تبریز.

– عبداللهی، نرمین؛ قلی زاده، زلیخا؛ آراسته، مدبر. (1392). اثربخشی درمان ترکیبی­شناسی رفتاری و دارو در مقایسه با درمان ترکیبی نوروفیدبک و دارو در کاهش علائم اضطرابی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب تعمیم یافته. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه کردستان.

– کنرلی، هلن. (1384). اختلالات اضطرابی. (مترجم: سیروس مبینی). تهران: انتشارات رشد.

– گل­پور چمرکوهی، رضا؛ محمدامینی، زهرا. (1391). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش­آموزان مبتلا به اضطراب امتحان، مجله روانشناسی مدرسه پاییز 1391. 1 (3): 100-82 .

– معانی، ایرج. (1370). اضطراب، تهران: چاپ پژمان.

– وثوقی­فرد، فاطمه؛ علیزاده زارعی، مهدی؛ نظری، محمدعلی؛ کمالی، محمد. (1392). تأثیر نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه کاردرمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی کودکان اوتیستیک. مجله علمی پژوهشی توان­بخشی نوین، مجله علمی –پژوهشی توانبخشی نوین، 7 (2):  35-28.

– یوسفی، ناصر؛ سهرابی، احمد. (1390). مقایسه اثربخشی رویکردهای خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن و فراشناخت برکیفیت روابط زناشویی در مراجعان در آستانه طلاق. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 1 (2): 211-192.

– نائنیان، محمدرضا؛ باباپورخیرالدین، جلیل؛ شیری، محمدرضا؛ رستمی، رضا. (1388). تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه­های اضطراب فراگیر وکیفیت زندگی بیماران. پژوهش­های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز). 4 (15): 202-176.

منابع لاتین :

– Allanson. J., Mariani. J. (2000). Mind over virtal matter using neurofeedback rtiating. Lancaster of university.

– Appel, J., & Appel, D. K. (2009). Mindfulness: Implications for Subestance Abuseand Addiction. International Journal of Mental Health and Addiction, 7, 506-512.

– Arch, J. J., & Craske, M. G. (2010). Laboratory stressors in clinically anxious and non anxious individuals: The moderating role of mindfulness. Behaviour Research and Therapy, 48, 495-505.

– Arriendel, W. A. (1991). correlative of assertiveness in Normal and clinical sample,A.Multidimen sional Approach. Behviorresearch andTherapy, 12, 153-182.

– Bhat. P. (2010).Efficacy of alfa EEG Wave biofeedback in the  management of anixity .indusatria psychiarty research  journal .9(2):111-4.

– Benson, H. (1975). The relation response.

– Bishop, S. R. & etal (2004). Mindfulness: Aproposed operational definition.

– Bogels, M., & Monsell, W. (2004). Attenthion Process in the Maintenance and Treatment  of Social Phobia: hyper vigilance avoidance and self- focused attention. Clinical Psychology Review.

چکیده:

هدف: اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان­کننده است که می­تواند بسیاری از جنبه­های زندگی فرد را مختل کند. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال درمان با استفاده از روش­های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان درمان­های جدید در حوزه روانشناسی می­­باشد.

 روش:طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون با دوگروه می­باشد.جامعه پژوهشی در این تحقیق دانشجویان می­باشد که با از روش نمونه­گیری در دسترس و با گمارش تصادفی 20نفر (دختر) به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دوگروه 10 نفره درمان نوروفیدبک و حضور ذهن قرا گرفتند. روش آماری در این تحقیق استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون t وابسته می­باشد.

یافته ها:یافته­ها نشان می­دهد که نوروفیدبک و حضورذهن بر اضطراب اجتماعی تأثیر معنی­داری داشته و باعث کاهش آن شده است. از آنجایی که در این تحقیق از پرسشنامه لایبوتیز استفاده شده است که دارای دو مؤلفه اضطراب و اجتناب می­باشد، تحلیل آماری نشان می­دهد که درمان نوروفیدبک و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن در کاهش نشانه­های اضطراب تفاوت معناداری ندارند. ولی در گروه نوروفیدبک کاهش اجتناب بیشتر از گروه حضورذهن بوده است.

کلید واژگان:نوروفیدبک – کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن – اضطراب اجتماعی.

 فصل اول

معرفی پژوهش

1-1 مقدمه

اضطراب اجتماعی[1] یک اختلال بسیار ناتوان‌کننده ‌است که می‌تواند بسیاری از جنبه‌‌های زندگی فرد را مختل کند (هولاندر[2]، سیمون[3]، 2008). ویژگی اصلی هراس اجتماعی ترس آشکار و مستمر از موقعیت‌های اجتماعی که ممکن است موجب شرمندگی شود قرار گرفتن در معرض موقعیت‌های اجتماعی یا عملکردی تقریباً همیشه بلافاصله به بروز واکنش اضطراب منجر می‌شود. اگرچه نوجوانان و بزرگسالان دچار این اختلال، متوجه هستند که ترسشان مفرط و یا غیرمنطقی است ولی این امر ممکن است در مورد کودکان صادق نباشد. در موقعیت‌های اجتماعی یا عملکردی ترس آور (در دید فرد ترس‌آور است) مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی نگرانی‌هایی در مورد شرمندگی دارند و از این می‌ترسند که دیگران آنها را به عنوان افرادی مضطرب، ناتوان، آشفته یا گیج قلمداد کنند. آنها ممکن است به دلیل نگرانی در مورد اینکه دیگران متوجه لرزش دست‌ها یا صدایشان خواهند شد، از صحبت در جمع بترسند یا ممکن است در زمان گفتگو با دیگران به دلیل ترس از آشکار شدن توانایی بیانی ضعیف‌شان اضطراب شدیدی را احساس کنند. و همچنین احتمال دارد که در موقع غدا خوردن و نوشیدن در جمع به دلیل ترس از تحقیر شدن به خاطر مشاهده لرزش دست‌ها از جانب دیگران اجتناب کنند. مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی تقریباً همیشه نشانه‌های اضطراب (تپش قلب، رعشه، تعریق، ناراحتی معدی–روده‌ای، اسهال، تنش عضلانی و سرخ شدن) را در موقعیت‌های اجتماعی احساس کنند (انجمن روانپزشکی امریکا[4]، 2000). اضطراب انتظار، پیش‌بین واضح اضطراب اجتماعی می‌باشد و در روابط اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند (معانی، 1370). در این پژوهش اثربخشی نوروفیدبک و حضور ذهن مورد بررسی می‌باشد. با توجه به اطلاعاتی که هم اکنون راجع به مغز و فعالیت‌های مشاهده مغز در حال فعالیت وجود دارد، درمانگران در موقعیت‌های درمانی مختلف به طور فزاینده‌ای روی درمان‌های متمرکز بر مغز کار می‌کنند. نوروفیدبک براساس خودتنظیمی الکتروانسفالوگراف می‌باشد (ایرس[5]، 2000) (رانگ و انگ[6]،  هسیل[7]، 2013) و به عنوان وسیله‌ای، امواج مغزی را تغییر می‌دهد و باعث بهبودی عملکرد فرد می‌شود (گریزلیر[8]، تامپسون، ردینگ، براندی، استفرت، 2013). در نوروفیدبک برای کاهش اضطراب باید آموزش آلفا، بتا و تتا نوروفیدبک موردنظر باشد و به افراد آموزش داده شود که با اثرگذاری بر این امواج باعث کاهش اضطراب می‌شود. طول جلسات برای اختلالات مختلف فرق می‌کند، در مورد اضطراب اجتماعی تعداد جلسات 12جلسه می‌باشد و بر روی امواج مغزی خاصی کار می‌شود. در واقع نوروفیدبک این کاربرد را دارد که می‌تواند امواج بیش از حد دامنه را سرکوب و امواج پایین‌تر از دامنه را تقویت نماید در واقع این تغییرات در ارتباط با اختلالات عصبی و روانی می‌باشد. نوروفیدبک باعث می‌شود که مغز انسان روش‌های آرام‌سازی را بیاموزد.

اثرگذاری نوروفیدبک براساس نوع اختلال به مناطق خاصی از مغز مربوط می‌شود (سریوت[9] وهمکاران، 2002) (استفن بیل، بروور، کیسر، وان وو[10]، 2013). نتایج اولیه در مطالعات حیوانی مبتنی بر تأثیر پسخوراند عصبی بر تغییر امواج مغزی و فعالیت قشری و تأثیر این تغییرات بربهبود عملکرد گربه‌ها، توسط استرمن ویوریکا ورث ارائه شده است (وثوقی فرد، زارعی، علی نظری و کمالی، 1388). اولین مورد درمانی مرد 21 ساله ای با اختلال در منطقه سیتم عصبی مرکزی بوده است که با استفاده از نوروفیدبک باعث بهبود توجه و حافظه شنیداری شده است (بریکوا، تایموفرل، موسولو[11]، 2003). در درمان با نوروفیدبک از الکتروانسفالوگرافی به عنوان مقدمه‌ای برای کار درمان استفاده می شود، به این شکل که ابتدا الگوی امواج مغزی در اختلال مشخص می‌گردد، سپس میزان انحراف امواج از الگوی طبیعی تعیین می‌شود که این کار از طریق الکتروانسفالوگرافی کمی صورت می‌گیرد. الکترانسفالوگرافی کمی از 19 مکان جمجمه‌ای که براساس سیستم 10- 20 مشخص شده، به دست می‌آید و در واقع 19 الکترود بر جمجمه قرار می‌گیرد نوروفیدبک برای تغییر در طیف امواج مغزی طراحی شده است (کوبن[12] و پادالسکی[13]، 2002). نوروفیدبک نوعی رویکرد توانبخشی است و هدف آن بهنجارسازی پایدار رفتار بدون وابستگی مداوم به داروها یا رفتاردرمانی است. نوروفیدبک اساس اختلالات نورولوژیک را می‌پذیرد. نوروفیدبک به دنبال آن است تا به بیماران آموزش دهد که واکنش‌های امواج مغزی خود را نسبت به محرک‌ها بهنجار سازد (مرادی و همکاران، 2011). نوروفیدبک وسیله ای است که شرکت کنندگان می‌توانند بر امواج مغزی کنترل داشته باشند (کریمی، حق شناس، رستمی، 2011) از نوروفیدبک برای درمان مشکلات بالینی از جمله: صرع، اضطراب، افسردگی، بیش‌فعالی همراه با بی‌توجهی، اختلال یادگیری و اختلال سوء مصرف مواد استفاده می‌شود (بریکوا، تایموفرل و موسولو، 2003). نوروفیدبک به عنوان روش درمانی پیچیده درحالی که روشی ایمن و غیرتهاجمی است که باعث رشد و تغییر در سلول‌های مغزی می‌شود. در این روش برای داشتن پروتکل درمانی نوروفیدبک از هر فردی به طور جداگانه الکتروانسفالوگرافی گرفته می­شود (وثوقی و همکاران، 1392).

حضور ذهن به معنی توجه کردن به طریق خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون داوری است. در حضور ذهن فرد می‌آموزد که در هر لحظه از حالت ذهنی خود آگاهی داشته و توجه خود را به شیوه‌های مختلف ذهنی خود متمرکز نماید (امیدی و محمدخانی، 1387). حضور ذهن یعنی تجربه واقعیت محض بدون توضیح (آقاباقری، خانی، عمرانی، فرهمند، 1391). حضور ذهن ابتدا در دانشگاه ماساچوست توسط جان کبات زین به کار گرفته شد و درکلنیک کاهش استرس خود، به شرکت‌کنندگان تمرین آرامش ذهنی همراه با حضور ذهن آموزش می‌داد که به عنوان حضور ذهن مبتنی برکاهش استرس انجامید. در دهه های اخیر شیوه های حضور ذهن مانند حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس و حضور ذهن مبتنی بر شناختی- رفتاری و حضور ذهن مبتنی بر روش رفتاری دیالکتیکی، به عنوان روش‌های درمانی در پزشکی، سلامت روان و تنظیمات سلامت روان مورد استفاده بوده است. در حال حاضر، رایج‌ترین روش آموزش حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس (MBSR)[14] می‌باشد که سابق بر این تحت عنوان برنامه کاهش استرس وتن آرامی شناخته می‌شد. این روش در ساختار طب رفتاری و برای دامنه وسیعی از افراد مبتلا به اختلالات مرتبط با استرس و درد مزمن طراحی شد. روش مذکور به شکل یک برنامه 8 تا 10 هفته‌ای اجرا می‌شود. جلسات به صورت گروهی و هر جلسه به مدت 2 ساعت می‌باشد. شرکت‌کنندگان آموزش می‌بینند تا بر فعالیت‌های خود تمرکز کنند و در هر لحظه از خودآگاه شوند و هرگاه هیجانات، احساسات یا شناخت‌ها پردازش می‌شوند بدون قضاوت مشاهده کنند. زمانی که شرکت­کنندگان در می‌یابند که ذهن در درون افکار، خاطرات یا خیال‌پردازی‌ها سرگردان شده، در صورت امکان و بدون توجه به محتوا و ماهیت آنها، توجه خود را به زمان حال بر می‌گردانند. بنابراین شرکت کنندگان یاد می‌گیرند تا به افکار و احساسات خود توجه کنند، اما به محتوای آن نچسبند. یکی از پیامدهای تمرینات حاضر ذهن این است که افراد درمی یابند، اکثر حس‌ها، افکار و هیجانات دارای نوسان زود گذرند و مانند امواج دریا عبور می‌کنند. حضور ذهن، روشی برای هدایت توجه است که ریشه آن در سنت‌های مراقبه شرق بوده است و به طور فزاینده ای مورد بحث و استفاده بوده است. کبات زین (2003) اشاره می‌کند که حضور ذهن شامل موضع شفقت، علاقه، دوستی، مهربانی می‌باشد (امیدی و محمدخانی، 1387). از نظر تاریخی حضور ذهن تکنیک اصلی مورد استفاده در مراقبه بودایی است که ریشه در آیین مذکور دارد. حضور ذهن باعث تغییر در سیر کارکردی و بالینی ذهنی مراجع و بهبود عملکرد و رابطه می‌شود (یوسفی و سهرابی، 1390). برای قرن‌ها ثابت شده است که حضور ذهن می‌تواند به کاهش درد و رنج و افزایش رفاه منجر شود (چمرکوهی و محمد امینی، 1391).

1-2 بیان مسئله

هراس اجتماعی از سال 1980، يعني زماني كه راهنماي تشخيصي و آماري اختلال‌هاي رواني آمريكا براي اولين بار اختلال اجتماعی را توصيف كرد، رو به تحول و گسترش نهاد (انجمن روانپزشكي آمريكا، 1980) و در جمعیت کلی 3 تا 13 درصد شیوع دارد و مطالعات همه­گیر شناختی و اجتماعی حاکی از آن است که شیوع این اختلال در زنان  بیشتر از مردان است. در این پژوهش آنچه مورد نظر است بررسی اثربخشی نوروفیدبک و حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی می­باشد. تحقیقات بسیاری در این مورد انجام شده است و براساس درمان­های مختلفی مورد بررسی بوده است. نتایج اولیه در مطالعات حیوانی مبتنی بر تأثیر پسخوراند عصبی برتغییر امواج مغزی و فعالیت قشری وتاثیر این تغییرات بر بهبود عملکرد گربه‌ها گردید که توسط استرمن و یوریکا ورث ارائه شده است (مرادی و همکاران، 2011).  نوروفیدبک در طی 30 سال گذشته در درمان اختلال اضطراب اجتماعی مورد استفاده قرارگرفته است و باعث بهبودی شده است. نتایج نشان می­دهد که درحدود 80 تا90 درصد این روش باعث درمان اضطراب شده است (کوبن[15] و پادالسکی، 2000). تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که نوروفیدبک باعث آرام سازی در افراد می­شود واز این طریق افراد می‌آموزند که امواج مغز را تغییر و باعث بهبود در عملکرد شود (مارگارات، 2000). براساس درمان نوروفیدبک تحقیقاتی دراین زمینه وجود دارد، تحقیق افسانه مرادی درمورد اثربخشی نوروفیدبک در مورد اضطراب نشان می‌دهد که آموزش آلفا-بتا وآلفا- تتا نوروفیدبک باعث کاهش اضطراب می‌شود (مرادی و همکاران، 2011). تحقیقات (ویلیام، 2010) با تأکید بر اثربخشی آموزش بتا وتتا- آلفا نوروفیدبک در افراد اضطرابی، تحقیق، جی. اچ گریزلیر (2013)، ای. وی بریکوا، کاترین دومچک، (2009)، احمد فرخی و همکاران (1392) و نائنیان (1388) اثربخشی آلفا وآلفا – تتانوروفیدبک را در کاهش اضطراب نشان دادند.

در حال حاضر رایج ترین روش، آموزش حضور ذهن مبتنی برکاهش استرس می­باشد که سابق براین تحت عنوان برنامه کاهش استرس و اضطراب شناخته می­شد (کبات زین و همکاران، 1990، 1982). حضور ذهن در ساختار طب سنتی و برای دامنه وسیعی از اختلالات مرتبط با استرس طراحی شده است و هر جلسه 2 ساعت طول می‌کشد، از آنجایی که حضور ذهن ریشه در فرهنگ بودیسم دارد کبات زین (2000) پیشنهاد می‌دهد که بهتر است که تمرینات آن مرتبط با فرهنگ باشد. به همین علت پژوهشگران و متخصصان بالینی تمرینات حضور ذهن را در برنامه‌های بهداشت روان مستقل از مذهب و سنت‌های فرهنگی آموزش می‌دهند (کبات زین و همکاران، 1982) مهارت‌های حضور ذهن درحال رشد است و بیش از 240 بیمارستان و کلنیک در ایالت متحده برنامه‌های حضور ذهن را برای کاهش اضطراب ارائه می‌دهند. همچنین آموزش حضور ذهن جزءمحوری درمان دیالکتیکی است، حضور ذهن  برای انواع شرایط مشکل‌زا از جمله اضطراب، عود افسردگی، اختلال خوردن وغیره مؤثر می باشد. تیزدل و همکاران خاطر نشان کردند که آموزش حضور ذهن باعث آگاهی از کلیه رویدادهای شناختی و هیجانی آنگونه که رخ می‌دهد، می‌گردد. از این رو آموزش حضور ذهن می‌تواند بازشناسی اولیه نشانه‌های یک مشکل را ارتقاء بخشد وکاربرد این مهارت به احتمال بسیار در پیشگیری از مشکل می‌تواند مؤثر باشد. لینهان (1993) مطرح می‌سازد که مشاهده بدون قضاوت فرصت شناخت پیامدهای یک رفتار را ممکن می‌سازد (نظیر عصبانی کردن رئیس با تاخیر مکرر خود) این شناخت تغییرات مؤثرتری رابه دنبال خواهد داشت. لینهان (1993) بیان می کند کاهش تکانشوری در رفتارهای ناسازگارانه در زمان حال باعث کنترل توجه می شود. همچنین تحقیقاتی که در ایران توسط کاویانی و همکاران (1384) درمورد اثربخشی حضورذهن در اضطراب، مؤثر بودن این روش را نشان می‌دهد. حضور ذهن همچنین در مورد بیماری‌های قلبی، سرطان، افراد مبتلا به ایدز، فشارخون، افسردگی باعث کاهش اضطراب در این بیماران شده است (امیدی، محمدخانی، 1388).

هارتون و همکاران (2003) نشان دادند که با افزایش ذهن آگاهی در پردازش اجتماعی از جنبه‌های گوناگون تعارضات متقابل روان درمانی، تغییراتی حاصل می­شود. آنها دریافتند که میزان آگاهی، خودتنظیمی و بازیابی تعادل نیز با افزایش ذهن آگاهی بهبود می‌یابد. یافته‌های چاین[16] و همکاران (2006) نشان می‌دهد که آگاهی متوجه و هشیارانه و توجه اگاهانه در هنگام تکلیف، به طور معکوس با خطاهای توجه مرتبط هستند وهر چقدر این میزان بیشتر باشد، میزان خطاهای توجه کاهش می‌یابد. دکیسر[17] و همکاران (2008) با مطالعه مهارت های ذهن ٱگاهی و رفتار درون فردی نشان دادند که چهار مولفه از مولفه‌های ذهن ٱگاهی (مشاهده گری، توصیف، عمل همراه با آگاهی و پذیرش بدون قضاوت) با مهارت‌های ذهن آگاهی همبستگی بالا ومثبتی دارند، همچنین این مولفه‌ها با توصیف وتشخیص بهتر احساسات بدنی واضطراب وآشفتگی کمتر همراه هستند. نتایج تحقیقی ولز[18] (1995) سفاگیوا[19] (2004) لاواس [20]وبارسکی (2010) صداقت، محمدی، علیزاده وحسین ایمانی (2011) نشان داده که تکنیک حضور ذهن مبتنی برکاهش استرس در اختلالات اضطرابی موثر بوده است (گل پور چمرکوهی، محمدامینی، 1391). تحقیقات قبلی نشان می‌دهند كه نوروفیدبک و حضور ذهن با تأثيرگذاري بر آلفا پيك بر کاهش اضطراب موثر بوده، و منجر به تغييراتي در امواج مغزي شده، همچنين عدم وجود تحقیقات قبلی مبني بر بررسی تأثیر نوروفیدبک و حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس بر اختلال اضطراب اجتماعی ضرورت انجام اين پژوهش را نشان مي‌دهد. در این تحقیق، پژوهشگر بر آن است تا بررسی کند که آیا روش‌های درمانی نوروفیدبک و حضور ذهن می‌تواند در بهبود اضطراب اجتماعی موثر واقع شود و اینکه کدام یک از روش‌های درمانی مذکور بیشتر می‌تواند در بهبود این اختلال موثر باشد.

 1-3 اهمیت موضوع

اضطراب اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیت‌های اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل بخشی از فعالیت‌های روزمره شخص را مختل می­کند. اضطراب اجتماعی می­تواند کیفیت زندگی فرد را تا حد بسیاری کاهش دهد. بعضی از مبتلایان ممکن است هفته‌ها از خانه خارج نشوند و یا بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی مانند موقعیت­های شغلی، تحصیلی خود صرف‌نظر کنند. اضطراب اجتماعی می‌تواند از نوع خاص مثل سخنرانی در جمع یا از نوع فراگیر باشد. اضطراب اجتماعی فراگیر عموماً نگرانی شدید، مزمن و یا پایدار است که فرد از قضاوت دیگران در مورد ظاهر یا رفتارش و یا خجالت کشیدن و تحقیر شدن در جمع و در حضور دیگران دارد(اناری، شفیعی تبار و پوراعتماد، 1390). در حالی که فرد مبتلا معمولاً به غیرمنطقی بودن و یا در زیاده­روی در این احساس ترس ونگرانی آگاه می­باشد، ولی غلبه کردن براین ترس برای آنان بسیار سخت است. در حدود 3 تا 13 درصد مردم دچار این اختلال هستند و این اختلال در زنان بیشتر از مردان است. این اختلال احتمال اعتیاد به موادمخدر، استفاده از داروهای روانگردان و تداخلات خطرناک دارویی را افزایش می‌دهد و با توجه به اینکه 8 درصد از افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی از مواد مخدر استفاده می‌کنند. بنابراین درمقایسه با شیوع 2درصدی در افراد غیرمعتاد شیوع سوءمصرف مواد در مبتلایان به اضطراب اجتماعی بیشتر از جمعیت غیرمعتاد است. بنابراین مطالعات در خارج کشور نیز نشان می‌دهد که اضطراب اجتماعی پیش‌بینی‌کننده مصرف مواد مخدر می‌باشد (اناری، شفیعی تبار و پوراعتماد، 1390) و این اختلال در واقع باعث روی آوردن فرد به مصرف مواد می‌شود (مبینی، 1384). این اختلال رنج زیادی رادر زمینه­های مختلف شغلی، روابط بین فردی ،حیطه زناشویی و… را به وجود می­آورد (انجمن روانپزشکی امریکا ،2000). اضطراب اجتماعی موجب بوجود آمدن علائم جسمانی از جمله دردعضلات، سردرد، لرزش عضلات و تهوع می­شود.

یکی از مسائلی که ضرورت توجه و اهمیت به این اختلال و درمان این را توجیه می­کند، گرایش به خودکشی دراین دسته از افراد می‌باشد (انجمن روانپزشکی امریکا، 2000). از سال 1999، داروهایی برای درمان این اختلال مثل داروهای ضدافسردگی شامل: مهارکننده باز جذب سروتونین مانند، فلوکستین، پاروکستین می­باشد ولی به دلیل عوارض دارویی افراد ازخوردن آن امتناع می‌کنند و روش‌های غیردارویی بیشتر تأثیرگذار بوده است (اناری و همکاران ، 1390). در این پژوهش به دنبال اثربخشی روش­های درمانی جایگزین دارو می­باشیم. پرسش­های این پژوهش باعث تعمیم و تأیید یافته­های پژوهش­های قبلی در این زمینه در خارج و داخل ایران می­شود و روایی واعتبار بیشتری را بوجود می­آورد.

[1]. Anixity Disorder

[2]. Hollander

[3]. Simeon

[4]. DSM

[5]. Eayers

[6]. Rang wang

[7]. Hesiel

[8]. Gruzelier

[9]. Suryu.ch

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل استرس زا و راهکارهاي مديريت استرس در بين مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي روابط بين استرس شغلي، رضايت مندي شغلي با انگيزه کارکنان
 • پایان نامه پیش بیني اضطراب اجتماعي بر اساس مؤلفه هاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122