تحقیق در مورد ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

    متأسفانه خبری مرتبط ، پيدا نشد.

    Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home2/nethamka/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/index.php on line 91