تنوع ژنتيکي جمعيت هاي بلوط ايراني (Lindl. Quercus brantii) در بخشي از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولي SRAP

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

    متأسفانه خبری مرتبط ، پيدا نشد.

    Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home2/nethamka/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/index.php on line 91